RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 15. september 2019

Huvitavat pühapäevaks: Mälestusüritus Lihulas, pikk variantRead more...

Kuidas anda reeturlik surmahoop eestlusele – TÜ õppeprorektor Aune Valk õpetab

Aune Valk esitas ERR-is otsese üleskutse venestamiseks ja eestlaste assimileerimiseks.

Lugedes ERR-ist Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valki juttu “Mul on unistus, unistus koosõppivast Eesti koolist”, läbib külm juga ilmselt iga eestlase südame – see on venestamise algatus.
Nii räiget multikultipropagandat pole Eestis ammu kuulda olnud – uskumatu, et rahvusriigis üldse midagi sellist kostab. Millised on siis Valki seisukohad?

Esiteks – taas on kõiges süüdi eestlased, põlisrahvas, kes tahab oma maal oma keelt ja kultuuri hoida. Kuidas muidu mõista sõnu: “Suhete tasandil on seniste uuringute põhjal suurim takistaja eestlaste vähene avatus”?
Valk jätkab president Kaljulaidi stiilis: “Kultuurimuutuse peamiseks sisuks on eesti keele õpe, aga ka Eesti kultuuris oluliste vähemusrahvuste esindajate parem esiletoomine ehk n-ö enam maa- ja vähem etnosepõhine eesti kultuuri esitlus.” Ehk siis vähem eesti etnilist kultuuri ja rohkem multikultuursust – eestlased jäägu varju, teised aga esiplaanile. Mis rahvusriigist me enam räägime?
“Kõige keerukam ja samas kõige kesksem ja paljude muude aspektidega seotud on identiteedimuutus. Ühelt poolt peaks muutuma Eesti riigiidentiteet avatumaks ja vähem etniliste eestlaste keskseks. See tähendaks ühiskonnaõpetuse, aga vahest ka ajalooõpetuse mõnede aspektide üle vaatamist,” kirjutab Valk.

Taas vähem eestlust, riik ei tohi eestlust toetada ja ajalugugi tuleb ümber kirjutada. Kuidas kujutab Valk ette “ajalooõpetuse mõnede aspektide üle vaatamist”? Teatame 22. septembril, et see päev on Tallinna vabastamise aastapäev? Viime Aljoša jalamile pärjad “tänulikult eesti rahvalt”? Lõhume maha Sinimägede mälestuskivid, sest need on SS-lastele ega meeldi venelastele?
Valki luuludes ongi kõige ohtlikum ja mõistmatum ajaloo käsitluse küsimus. Siinsete venelaste jaoks on Suur Isamaasõda püha, eestlaste jaoks verise okupatsiooni algus. Kuidas seda koolides ühitada? Kuidas hakkavad eesti ja vene õpilased rääkima Teisest maailmasõjast, Vabadussõjast, Nõukogude Liidust ja pronksiööst? Valki jutust kumab läbi see, et aluseks tuleb võtta venelaste maailmavaateline käsitlus.

Eestlaste ja venelaste mõttemaailm on ääretult erinevad – Huntington on öelnud, et Venemaa on omaette tsivilisatsioon. Isegi Kohtla-Järve eesti kooli ümber puhkenud arutelus oli jutuks see, et kui eesti ja vene noored õpivad ühes koolis, ja eestlased on vähemuses, algab temperamentsemate vene noorte tugev psühholoogiline surve ja eesti noored lahkuvad sellistest koolidest.
Järgmine Valki soovitus: “Teisalt peaks muutuma siinsete vähemuste identiteet selgemaks ja positiivsemaks mitmikidentiteediks. Vaja oleks luua alus positiivsele eesti-vene (eesti-ukraina jne) identiteedile.” See on otsene üleskutse eestlaste assimileerimisele.
Kogu TÜ õppeprorektori ettepanekute jada on kõige julmem ja vihasem kallaletung rahvusriigile, eestlusele ja Eestile, ning seda teeb veel Eesti väärikaima ülikooli õppejõud! Iga päevaga leiab üha enam tõestust see, et ülikoolid muutuvad neomarksismi ja multikultuursuse pesadeks ning Helmede sõnad nende kohta tabavad üha täpsemalt märki.

Valk kirjutab: “Veelkord põhjendus, miks suhtun teemasse sama kirglikult, kui Martin Luther King oma unistusse…” Ehk õpiks Martin Luther Kingist ja Nelson Mandelast, kelle mõlema unistused osutusid utoopiaks – USA-s pole rassivaen vähimalgi määral sumbunud ja Lõuna-Aafrika Vabariigis ei näi samuti vikerkaareühiskonda tulevat, vaid asi kisub musta rassismi ja valgete väljaajamise suunas.
Inimesed eri rahvustest ja rassidest saavad koos eksisteerida, aga neid ei saa sunniga kokku liita mingiks üheks etnoseks – Aune Valk just seda üritabki, kuigi kaunite sõnade varjus. Kahjuks on see hoop ka meie oma rahvusülikooli pihta.

UU

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/kuidas-anda-reeturlik-surmahoop-eestlusele-tu-oppeprorektor-aune-valk-opetab/

Read more...

Protsess toimubki vaikselt

Protsess toimubki vaikselt ja "salamisi" üldsust teavitamata, mis on selle asja juures eriti alatu. Keegi ei räägi meile sellest, mis on selle rahvastesegamise lõppeesmärk ja millisele võimule hakkab too loodav föderaalne impeerium alluma. "Euroopa Manifestis" kirjutab Verhofstadt tulevasest maailmavalitsusest, mis annab alust oletada, et uus maailmakord on plaanitud hõlmama kogu maailma.

Vene vastupanuliikumise inimesed räägivad, et nn. "liberaalne" eliit püüab vältida murdepunkti teket, mis võimaldaks rahval organiseeritud vastupanu osutada, vaid uut maailmakorda kehtestatakse "konna aeglasel tulel keetmise" meetodil. Riike survestatakse seaduste muutmise kaudu, mis võimaldaks rakendada vihakõne seadust oponentide allasurumiseks ja üldsuse sõnavabaduse kontrolli alla võtmises. Kõik see on vürtsitatud rohkete valede ja demagoogiaga, ilusate loosungitega "vabadusest ja võrdsusest", mis reaalses elus kukub välja sootuks vastupidi. ÜRO Rändepaktis sätestatu muudab pagulased sisuliselt puutumatuteks isikuteks, keda ei tohi isegi mitte kritiseerida, samas kui sihtriigi kodanike õigused ja turvalisus lükatakse tahaplaanile.

Ebaõiglasemat ja vägivalda provotseerivamat programmi, mis surub alla riikide kodanike õigused ja seab ohtu riikide suveräänsuse, annab välja mõelda. Kui inimestele ükskord uue maailmakorra reaalne totalitarism teadvusse kohale jõuab on juba hilja, millega tolles "pehme revolutsiooni" stsenaariumis ongi arvestatud. Need poliitkud aga, kes on end sellele süsteemile maha müünud ja loodavad sellest isiklikku kasu ning hüvesid, saavad kogeda uue korra kogu ebainimlikkust ja ei pääse nemadki repressioonidest, sest uue maailmakorra süsteem hävitab täielikult jõuka keskklassi ja teeb seda muidugi "võrdsuse" loosungi all. Soovitan kõigil sügavalt järgi mõelda, ennem kui "näpu saatanale annate."

Allikas: Mel Iks, Facebook
_____________
Lugege ka siit: http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Uus%20maailmakord.pdf
M.I.

Read more...

laupäev, 14. september 2019

Laupäevased pildid


Read more...

Eesti sipleb jätkuvalt migratsioonimülkas – rändesurve on kõrvaga kuuldav ja silmaga nähtav

Nagu näha, on immigrandid juba Eestis kohanemas.

Kuigi uues valitsuses on siseministriks EKRE inimene, pole mitmete valitsuste poolt valla paisatud migratsiooniuste sulgemine kerge töö ja see võtab aega.
Kahjuks on tavakodanike arusaam selline, et minister saab paugupealt ülearused võõrad välja saata ja uutele uksed sulgeda – paraku on see keerukas protsess, enne kõike seetõttu, et migratsioon on suuresti varjatud. Need uksed peab kõigepealt leidma ja kui on selge, et sealtkaudu valgutakse sisse, alles siis saab uksi paugutada.

EKRE suutis kunagi kvoodipagulaste sisseveo peatada ja kuna seda enam avalikult teha ei saanud, otsustas Reformierakonna valitsus ilmselt teha seda varjatult. Nii olemegi olukorras, kus immigratsioon on kontrolli alt väljas ja Tallinnas sagivad inimesed, sealhulgas eurooplased, kelle päritolu on räägitava keele kaudu raske selgeks teha, sest neid keeli kuuleb palju.
Üle maismaapiiri tuleb ebaseaduslikke migrante suhteliselt vähe, paarsada aasta jooksul ja nad püütakse enamasti kinni, suuresti tänu piirialade elanike valvsusele. Need on peamiselt Venemaale rännanud Kolmanda maailma inimesed, kes tahavad nüüd Lääne lihapottide juurde pääseda.

Kõige hullem on rändesurve endise NLiidu aladelt ja see algas pärast Ukrainaga viisavabaduse kehtestamist. Eesti on nüüd ilustamata öeldes ukrainlasi, moldovalasi, valgevenelasi ja venelasi täis, nende seas on ohtralt illegaale ja Eesti tööandjad ei hooli ammugi enam seaduskuulelikkusest.
Pigem vastupidi – üha enam tundub, et valitsuse peale solvunud ettevõtjad, kes ei saanud odavate töökäte piiranguteta sissevedu, rikuvad seadusi parastavalt – kui te meid kuulda ei võtnud, las siis olla anarhia. Seda uskuma paneb see, et Eesti ärimeeste seas pole mitte ühtegi, kes tööjõuprobleeme meedias käsitledes oleks kasvõi sõnagagi võtnud jutuks eestlaste saatuse võõrtööjõust üleujutatavas riigis. Neid see ei huvita – isegi Uljanov ütles, et kapitalil pole rahvust.

Nii olemegi olukorras, kus Venemaa saavutab eestlaste oma kätega selle, mida ei suutnud saavutada NSV Liit – Eesti muudetakse venekeelseks liidutehaste asemel Eesti firmade ehitusplatside kaudu.
Smugeldamine käib ka Lääne poolt – ilmselt pole Eestil aimugi, mida tuuakse sisse IT-spetsialistide nime all. Ilmselt on nende seas igasugused projektikirjutajad, aga ka “välisspetsialistid”, kes kostavad kodumaal toetuste andmise eest ja kasseerivad siin palga sisse. Ülikoolid aga on täis “paremäärmusluse uurijaid” ja multikultuursuse õpetajaid.
Ülikoolid ongi võõrtööjõu kõrval teine immigratsioonipump, nagu näitas Euroakadeemia ja näitab tehnikaülikool, kes on kaasa aidanud Mustamäele Harlemi tekitamise – ilmselt saab sellest linnaosast esimene Tallinna geto. Eelmise aasta lõpus elas Eestis 608 nigeerlast – seega on kogukond juba olemas ja uued tulijad leiavad eest oma kultuuriruumi, mis aitab nende kogukonnal kiiresti kasvada. Kuna Nigeerias käib kodusõda ja sealt on pärit kurikuulus Boko Haram, jääb terrorismil siia vaid viimane samm astuda.

Nagu näitavad üha uued skandaalid ülikoolides, ei hoolita ka alma mater`ites seadustest ja miks peaks siis migratsioonile kaasaaitamine erandiks olema? “Hobusevargaid” koolitatakse Kolmanda maailma tudengitest, keda ei visata ka õõnsa pea korral välja, vaid veetakse läbi, et pearahad alles jääksid. Ja muidugi saavad neist “tudengitest” uuseurooplased.
Tallinnas on juba küllaga inimesi, kes ei näe välja ei tudengi ega IT-inimesena. Tundub, et riik ei kontrolli enam ammugi migratsiooni Eestisse ega tahagi seda teha. EKRE osalemine valitsuses on viimane võimalus multikultipõrgu siit eemal hoida. Ühe variandina tuleb üha enam kõneks ühepoolne viisavabaduse lõpetamine Ukrainaga.

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/juhtkiri/eesti-sipleb-jatkuvalt-migratsioonimulkas-randesurve-on-korvaga-kuuldav-ja-silmaga-nahtav/

Read more...

Eve Raid: Nii on selle keskmisega

Keskmine palk on see, kui üks inimene teenib 6000.-, teised 9 inimest teenivad 350.-, on keskmine palk kõigil 915.-.
Rahvakeeli: Kui Jaanil on 10 õuna ja Peetril 0 õuna, siis on neil kahe peale keskmiselt 5 õuna kummalgi.
Kui ametnikud söövad liha, aga mina söön kapsast, siis keskmiselt sööme me kapsarulle lihaga.

Kui lüpsilauda omaniku naine Jaana seksib kõigi külameestega, aga lüpsinaine Leida ei anna kellelegi kätte, siis keskmiselt on nad siiski mõlemad parajalt litsakad.

Allikas: Facebook

Read more...

reede, 13. september 2019

Neivelt pensionireformist: veidrad ajad, kui sotsid võitlevad pankade tulude eest, pankurid muretsevad aga vaeste pensioni pärast

Ettevõtja Indrek Neivelt. Foto: Scanpix

Teise pensionisamba süsteemi ühe peamise kriitikuna tuntud ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt kirjutas sotsiaalmeedias, et elame huvitaval ajal, sest “liberaalid ei taha inimestele vabadust anda, sotsiaaldemokraadid võitlevad viimase veretilgani pankurite tulude eest ja pankurid muretsevad vaeste pensioni pärast.”

Just selline on Neivelti sõnul pensionidebati hetkeseis.
“Aga rohkem kui kohalik kirgede möll, mõjutab meid maailmas toimuv. Nimelt see, et laenu võtmisel makstakse paljudele laenuvõtjale peale!” toonitab ta.
“Ka Eesti riik võttis hiljuti lühiajalist laenu negatiivse intressiga. Saksa valitsuse kümne-aastased võlakirjad on juba mõnda aega negatiivse intressiga. Lisaks laskis Saksa valitsus augusti lõpus välja kolmekümne-aastased võlakirjad nullintressiga. Nõudlus oli suur ja intress oli pakkumise tulemusel negatiivne. Ehk siis turg ootab, et intressid on nullilähedased järgmised kolmkümmend aastat. Kolmkümmend aastat nullintresse!”
Elame huvitaval ajal, kui liberaalid ei taha inimestele vabadust anda, sotsiaaldemokraadid võitlevad viimase veretilgani pankurite tulude eest ja pankurid muretsevad vaeste pensioni pärast.
Neivelti sõnul on Euroopa Keskpanga rahapoliitika tõttu majandusse paisatud nii palju raha, et mitte enam lühiajaliselt, vaid ka juba kolmekümne-aastase raha hoidmise eest ollakse nõus peale maksma. See on turu hinnang tänasele seisule.
“Oleme olukorras, kus Euroopa Keskpanga inflatsiooni eesmärk on kaks protsenti ja intressid on hinnanguliselt veel kolmkümmend aastat nullis. Või isegi negatiivsed. Ehk inflatsioon hammustab nelja aastaga hoiustest kümnendiku!”

Seejuures tuletab Neivelt meelde, et üle poole Eesti teise samba vahenditest on võlakirjades.
“Sel juhul on väga hea tulemus see, kui peale teenustasude maksmist raha omanik plussi jääb. Isegi Tartu linnale raha laenates jääb pensioniks koguja peale teenustasude maksmist miinusesse.”
Ettevõtja sõnul on arusaamatu, kust paljud II samba pensionifondi toetajad võtavad sellises olukorras julguse öelda kõikidele teistele, et te peate raha hoiustama.
“Kui sundida, siis peab täiesti kindel olema, et see on väga hea toode. Aga ei ole ju. Juba seitseteist aastat ei ole olnud. Ka ettepoole vaadates on väga raske ette kujutada, kuidas see sellistes turutingimustes saaks hea olla,” kirjutab ta.
Neivelti sõnul on absurdne sunduda niisugustes tingimustes noort inimest neljakümneks aastaks hoiustama.

“Ma ei saa tõesti aru, miks keegi seda teeb. Absurdne on ka see, et paljudel samba pooldajatel endil seda sammast ei ole. Või siis kaitsevad sammast, aga samal ajal teatavad avalikult, et nemad võtavad esimesel võimalusel oma raha sambast välja. See on küll väga silmakirjalik käitumine.”
Ühtlasi avaldab Neivelt kiitust peaminister Jüri Ratasele ja rahandusminister Martin Helmele, kes räägivad laenu võtmisest ja vajadusest riigieelarve tasakaalu dogma murda. Tema sõnul oleks riigil kindlasti mõistlik laenu võtta, selle asemel, et sundida oma kodanikke sunniviisiliselt säästma – seda siis olukorras, kus kolmekümne aastast laenu saab võtta nullile lähedase intressiga.

Hiljutises arvamusavalduses võrdles Neivelt teise pensionisamba reformi pärisorjuse kaotamisega. “On omamoodi paradoksaalne, et konservatiivide valitsus annab inimestele vabaduse ise otsustada ning liberaalid on selle vastu,” toonitas ta.

Toimetas Varro Vooglaid

Allikas: https://objektiiv.ee/neivelt-pensionireformist-veidrad-ajad-kui-liberaalid-ei-taha-anda-inimestele-vabadust-sotsid-voitlevad-pankade-tulude-eest-ja-pankurid-muretsevad-vaeste-pensioni-parast/

Read more...

Vanavanematelt päritud põliste taimesortide seemneid ei tohi müüa ega kinkidagi

MTÜ Maadjas juhatuse liikmed Anneli Banner ja Annika Michelson on küll rõõmsad, et neil on õnnestunud aedadest üles leida nii palju põlvest põlve kasvatatud põlissorte, kuid nende seemneid Eesti seadused müüa ega kinkida ei luba.

 Müüa ja kinkida võib üksnes nende köögiviljade sorte, mis on võetud põllumajandusameti sordilehele. Kuna seda asjaajamist on keerukas ja kulukas ette võtta, ei taga see ka põliste sortide säilimist.

Allikas: https://maaleht.delfi.ee/news/lehelood/koik/vanavanematelt-paritud-poliste-taimesortide-seemneid-ei-tohi-muua-ega-kinkidagi?id=87402425
___________
Eks nii tasapisi viiakse meid üle GMO taimesortidele, arvata võib.
M.I. 

Read more...

Leidsin sellise kommentaari Eesti ekspressist! Selline juhtum.

 Tüdruk läks kooli ja oli nutuste silmadega. Nii 7...8 aastane tüdruk. Õpetaja küsis, et mis juhtus. Vastus oli, et ema käskis sööginõud peale kooli ära pesta, oma tuba korda teha ja vennas 200 m eemalt lasteaiast ära tuua.

Ja siis läks lahti! Järgmisena laekuti lapse koju lastekaitsjaga, õpetaja ja politseiga. Ema oli shokis, sest teda süüdistati lapse tööle panemises, lapse ahistamises ja ebakorralikus kasvatuses. Ei huvitanud kedagi, et ema töötab kahes vahetuses, abikaasa ei maksa kopikatki ja tütar peab abistama. Tulemuseks oli see, et ähvardati lapsed hooldusperesse panna. Muide, pereema on korralik inimene.

Lõpetuseks käib nüüd tüdruk teraapias, emal polnud võimalust töökohta vahetada ja ta tuli töölt ära. Töötu, saab vallalt toimetulekutoetust. Ja kohalikud lastekaitsjad on rahul, sest ema on õhtupoolikul kodus ja käib lasteaias ise pojal järel. Ema käib ka kohalikus laste ja peredega tegelevas ühingus nõustamisel. Valla nõudmisel Meie teame sellest seepärast, et naabrid võeti ette ja küsiti pere kohta. Ei olnud meil kellelgil midagi halba öelda. Ah jaa! Ema peseb ise nõusid ja teeb tütre toa korda ka.

Allikas: Pohlak Tohlak, Facebook

Read more...

neljapäev, 12. september 2019

Rahvuslased korraldavad laupäeval, 14. septembril 2019 Tallinnas piketi ja nõuavad Eesti lahkumist Euroopa Liidust

Rahvuslased korraldavad laupäeval, 14. septembril 2019 Tallinnas Vabaduse väljakul  Kaarli puiestee ja Pärnu maantee ristmiku Jaani kiriku poolsel nurgal iga-aastase piketi, nõudmaks 2003. aastal samal kuupäeval toimunud võltsrahvahääletuse tulemuste tühistamist ja Eesti lahkumist Euroopa Liidust (lüh. EL). 16ndat korda (s.o 16. aastat) samal kuupäeval toimuv pikett kestab kella 15-st kuni 17-ni.
1928.a  väljaantud brošüüris Kümme aastat Eesti riiklikku iseseisvust” kirjutab riigivanem Jaan Tõnisson (lk.5): „Rahva ülim vara on rahvuslik vabadus ja riiklik iseseivus”.

  Kuuludes Euroopa Liitu võtavad iga aastaga ühe enam maad hingeline tühjus, vaimne orjastumine, kirjeldamatu rumalus. Eesti kõigi aegade tuntuima riigimehe „ülimast varast“ ei räägi enam keegi.
Praeguseks on vallale pääsenud ensvelik valetamise, lömitamise ja pugemise hullus, millist isegi meie ei osanud karta. Põhiseaduslikke Riigikogu valimisi, mis peaksid olema riikluse aluseks, ei ole toimunud  Euroopa Liiduga liitmisest alates, selle asemel levib järjest laialdasem arvutipettus (nn e-valimised), kindlustamaks üleilmastajatest kurjategijatele võimu nii rahva kui riigi üle.Tühjaks jäänud põllumaa ja metsa ostavad üles kahtlased isikud ja/või nende varifirmad. Odavate toiduainete sisseveo läbi Euroopa Liidust on Eesti põllumajandus lakanud toimimast oma rahva toitjana.

Eestit valitsevad võõrvõimude käsilased ja käsualused, kes rikuvad oma peremeeste tahtmise järgi Eesti põhiseadust ja teisi seadusi, kuidas vaid heaks arvavad. Näiteks põhiseaduse järgi peaks Eestis olema käibel vaid oma raha (§ 111), ainus riigipiir määratud Tartu rahulepinguga (§ 122), riigikogu valimised toimuma ühel ainsal päeval (§ 60) ega riigikogu liige olla üheski teises riigiametis (§ 63).
Võimurite kontrolli all olev meedia varjab ja valetab eksitades inimesi.

Identiteedita, vaimsuseta ja tulevikunägemuseta EL-i impeeriumi vaesunud provintsist üritavad lahkuda peaaegu kõik noored. EL-i kuulumisest on saanud Eestile hukatus.

Korraldustoimkonna nimel Jaan Hatto tel. 51 903 374

Foto aastast 2015

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP