RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 15. november 2018

Fookuses: ÜRO rändelepe - hoop riikide suveräänsusele ja sõnavabaduselePortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Advokaat Helen Hääl: kell tiksub... Kas Eesti tõesti ohverdab oma suveräänsuse?

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid võtsid ÜRO rändleppe vastu 2016. aastal New Yorgi deklaratsiooniga. Rändlepet on kavas arutada 10. ja 11. detsembril 2018. a valitsustevahelisel rändekonverentsil Marokos Marrakechis. Pärast Marrakechi konverentsi on kavas võtta kokkuleppe formaalse hääletamisega vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassambleel (eeldatavasti 2018. aasta detsembris või 2019. aasta jaanuaris).

Viimastel päevadel avatud diskussioon on tõestanud järgmist:
* sotsiaaldemokraadist välisminister on otsustanud leppe allkirjastada ilma parlamendi heakskiiduta. Veelgi enam – välisminister ei pea isegi vajalikuks parlamendilt volitusnormi küsida, tuginedes välissuhtluse seaduses antud võimalustele;
* Reformierakond toetab rändeleppega liitumist;
* Lepet on hoitud avalikkuse eest varjatuna;
* Lepet ei ole isegi eesti keelde tõlgitud (arvamusloo autor pidi nädalaid monitoorima välisriikide meediat ning tutvuma leppe võõrkeelsete redaktsioonidega, et leppe sisust aru saada);
* Välisministeerium eksitab avalikkust ja ka parlamenti väitega, et „lepe ei ole siduv“.


Loo autorile jääb arusaamatuks - milleks allkirjastada lepe, mis „pole siduv“?
Enne kui analüüsida, kas lepe on siduv või mitte, tuleb mõelda - kas see lepe on Eestile kasulik?

Isegi president Trump on rändleppe toetamisest keeldunud, iseloomustades dokumenti kui maailma kujutamist kohana, kus pole piire ja kõik saavad sisse tulla. Valge Maja parandas hiljem tema sõnu ning teatas, et plaan „lihtsalt ei sobi USA suveräänsusega“.

Mina küsin – kas see lepe sobib Eesti suveräänsusega?
Mida teevad aga Balti riigid? Oma kolleegidelt Lätis ja Leedus küsides selle rändleppe kohta, sain kõikidelt vastuse – pole kuulnudki. Mis asi see on siis? Mingi salapakt?!
Lepet tuleb vaadata ka kogu ÜRO migratsioonipoliitika kontekstis. Käimas on palju projekte, mille kohaselt on juba järgmiseks aastaks ümberasumise numbrid paigas. Miljonid inimesed ootavad ümber asumist. Kas Eesti peab tõesti saama selleks riigiks, avatuks kolmandate riikide migrantidele?
Mida tähendab Eesti jaoks Venemaa liitumine rändleppega? Kas vene ümberasujad saavad limiteerimata sissepääsu Eestisse? Kas Eestil säiliks õigus keelduda Venemaa ümberasujaid vastu võtmast? Ma ei välista, et rändleppega liitumine võib anda Venemaale õiguse destabiliseerida Balti riike.
Samuti muudab rändleppega liitumine kaudselt meie siseriiklikku õigust, me peame aktsepteerima bigaamiat, polügaamiat, alaealiste abielu, võimalik, et ka ohvritapmist…
Armas Eesti rahvas – on aeg avalikuks diskussiooniks, et päästa Eesti Vabariik muutumaks rahvusvahelise migratsiooni sihtkohaks.

Kokkuvõtvalt:
Leppega liitudes me nõustume, et Eestist saab migrantidele transiidi- ja sihtkohariik. Piir legaalse ning illegaalse migratsiooni vahel häguneb.
Julgen väita, et lepe muudab illegaalse migratsiooni legaalseks. Lepe ei räägi enam illegaalsest migratsioonist. Leppega liitudes anname me võimaluse rünnata Eesti Vabariigi rahvuslikku iseseisvust ning meie õigusriigi põhimõtteid. Leppe toetamine ei vasta Eesti Vabariigi Põhiseadusele. Kokkulepe ohustab Eesti omariikluse aluseid ning meie enesemääramisõigust.

Kas migratsioon on inimõigus?
Esimene küsimus peaks Eesti jaoks olema – kas selline globaalne migratsioon on meie riigile kasulik või mitte? Ja kui ei ole, siis miks peaksime me selle allkirjastama?
Millised on riskid, kui Eesti liitub selle leppega? Kas meil on piisavalt andmeid üldse, et riske hinnata? Kust me saaksime neid andmeid? Me justkui läheme allkirjastama midagi, mille tagajärgedest me täpselt aru ei saa.
Kust me saame seda lugeda ja kust me saaksime need vajalikud andmed?
Kas see pole mitte kõikide ÜRO protokollide, dokumentide, deklaratsioonide ja lepete iseloom, et nad automaatselt ning samm-sammult voolavad meie siseriiklikku õigusesse (nn soft law ehk pehme seadus) ning selliselt õõnestavad meie põhiseadust.
Miks rändlepe ei ole Eesti keeles kättesaadav? Kas Eesti rahval ja parlamendil ei ole õigust sellega oma emakeeles tutvuda?
Minu hinnangul muudab lepe migratsiooni inimõiguseks, kuid kas see ikka peab nii olema?
Migratsioon ei ole inimõigus!
Seega ei saa ma mitte vaiki olla… Ma ei ole välispoliitika ekspert. Ma ei ole migratsiooniõiguse spetsialist. Olen Eesti Vabariigi kodanik. Olen Eesti patrioot.

Allikas: http://epl.delfi.ee/news/arvamus/advokaat-helen-haal-kell-tiksub-kas-eesti-toesti-ohverdab-oma-suveraansuse?id=84314623

Read more...

KOHUTAV: Lõuna-Eestis elav 6 lapse ema võttis lastele toidu ostmiseks sms-laenu, täitur jättis pere nälga

Lõuna-Eestis väikses Otepää linnas hargnes šokeeriv lugu, kus 6 lapse ema pidi lastele toidu ostmiseks võtma sms-laenu, aga jäi tagasimaksetega jänni. Pärast seda arestis täitur naise pangaarved ja lapsed jäid näljapajukile.

Pereema arvestas sellega, et sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla toimetulekupiiri. Kohtutäitur aga arestis pereema kontod ja nii, et talle ei jäänud ühtegi senti arvele, kirjutab Õhtuleht.
Pereemal on kaelas ka eluasemelaen ja väike õppelaen. Kui eluasemelaenu ära ei maksa, visatakse ema koos lastega tänavale. Selle peab hambad ristis ära maksma. Kiirlaenu võtmist enam lubada ei saa. Kahe vanema lapse isalt on saada 22 000 eurot elatist, aga seda raha ei tule, kuna mees läks ära Soome.

Soome on paljudele elatisevõlgnikele ainus võimalus ellu jääda, sest Soomes on elatusmiinimum 1500 eurot, Eestis 250 eurot. On selge, et Eestis pole võimalik 250 euroga kuus ära elada. Eesti puhul on kõige suurem iroonia selles, et kui lastega Eestisse jäänud pereema toidu ostmiseks sms-laenu võtab ja seda tagasi maksta ei suuda, siis ei jäeta talle kätte punast krossigi.

Allikas: https://lounaeestlane.ee/kohutav-louna-eestis-elav-6-lapse-ema-vottis-lastele-toidu-ostmiseks-sms-laenu-taitur-jattis-pere-nalga/
____________
 Meil on avaldatud andmed, et 63 tuht last elab vaesuse piiril (vaesuses)! Selline olukord, kus lapsed nälgivad, on Eesti suur häbiplekk mis tuleks koheselt kõrvaldada.
M.I.
 

Read more...

kolmapäev, 14. november 2018

EKRE korraldab neljapäeval Stenbocki maja ees piketi ÜRO rändeleppe vastu

EKRE on teinud palju pikette ja meeleavaldusi massiimmigratsiooni vastu.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond korraldab neljapäeval, 15. novembril kell 9.30-12.00 Stenbocki maja ees piketi kahjuliku Marrakechi rändeleppe vastu.
Just sel ajal toimub valitsuse residentsis kabineti istung, kus tuleb jutuks ka valitsuse seisukoht selle kohta, kas presidendi sõidule Marrakechi antakse toetus. EKRE annab teada, et on täielikult rändeleppe heakskiitmise vastu.

“Protesteerime kahjuliku rahvusvahelise leppe vastu, mis toob kaasa pöördumatud tagajärjed nii Eesti kui kogu Euroopa jaoks,” teatab EKRE oma avalduses.

“Piketeerime selle vastu, et Eesti valitsus kavatseb anda allkirja ÜRO nn Marrakechi migratsioonipaktile, mis võimaldab hakata survestama Eestit vastu võtma majandusimmigrante. Valitsus on lepinguga ühinemise otsustanud rahva selja taga. Lepingut ei ole esitatud parlamendile, samuti ei ole lepingu üle toimunud ühiskondlikku arutelu. Eesti presidendil Kersti Kaljulaidil, keda riik on volitanud lepingut allkirjastama 10.-11 detsembril Marokos, puudub selleks igasugune mandaat.”

Eesti valitsuspoliitikute sõnad, et tegemist ei ole õiguslikult siduva lepinguga, on mõeldud kergeusklike eksitamiseks, leiab EKRE. “Sisuliselt nullib Marrakechi leping meie põhiseaduse kui ka kõik meie vastavad migratsiooni ja kodakondsust ning keelepoliitikat käsitlevad seadused. Eesti riigi allkiri sellel leppel on samm Eesti rahvusriikluse laialisaatmise suunas. Pole kahtlust, et vasakpoolsed erakonnad ja MTÜ-d hakkavad lepet kasutama selleks, et esitada pretensioone sotsiaalsete, migratsiooni- ja meediale esitatavate nõuete suhtes.”

Marrakechi lepe defineerib kogu maailmas radikaalselt ümber immigratsiooni alustalad. Muu hulgas nõuab lepe, et
1. illegaalne immigratsioon muudetakse legaalseks ja migratsioon saab sisuliselt inimõiguseks;
2. immigrandid tuleb sulandada sihtriigi tööturu ja avalike teenuste süsteemi;
3. riigid peavad arstiabi, haridust ja juriidilist abi andma immigrandile arusaadavas keeles ja tasuta;
4. riigid muudaksid vihakõne keelustamise loosungi all karistatavaks immigratsiooni või immigrantide kritiseerimise;
5. valitsused asuksid ajakirjandust suunama immigrante heas valguses näitaval viisil ning kehtestaksid õppeprogrammid koolides, mis aitavad immigratsiooni populariseerida;
6. kõik valitsused peavad andma kodakondsuse kodakondsusetutele isikutele, aga ka seda, et pagulasstaatust omavad isikud saavad end võimalikult vähese vaevaga ümber vormistada alalisteks elanikeks või suisa kodanikeks.

Marrakechi lepe inspireerib kümneid või isegi sadu miljoneid inimesi emigreeruma heal järjel olevatesse riikidesse. Kui Eesti leppega liitub, seab see meie ühiskonna fakti ette, et me oleme kohustatud võtma vastu piiramatult inimesi teistest riikidest.

Eesti ei tohi Marrakechi lepet heaks kiita!

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/ekre-korraldab-neljapaeval-stenbocki-maja-ees-piketi-uro-randeleppe-vastu/

Read more...

Nimekiri riikidest, kes ei allkirjasta või tõenäoliselt ei allkirjasta ÜRO pagulaslepet

Saksamaa veebileht Philosophia-Perennis on publitseerinud nimekirja riikidest, kes ei allkirjasta vôi tōenäoliselt ei allkirjasta ÜRO pagulaslepet.

Need riigid on:

 1. AUSTRIA
 2. POOLA
 3. UNGARI
 4. TŠEHHI
 5. ROOTSI (nõuab muudatusi leppes)
 6. HOLLAND (nõuab muudatusi leppes)
 7. KREEKA
 8. HORVAATIA
 9. TAANI
 10. ITAALIA
 11. NORRA
 12. SLOVEENIA
 13. BULGAARIA
 14. IISRAEL
 15. AUSTRAALIA
 16. USA
 17. HIINA
 18. JAAPAN
 19. KOREA
 20. KANADA
 21. ŠVEITS?
Veebilehe hinnangul on vôimalik, et see nimekiri täieneb veel enne detsembris toimuvat Maroko tippkohtumist.

Allikas:  http://rahvuslane.ee/valisuudised/nimekiri-riikidest-kes-ei-allkirjasta-voi-toenaoliselt-ei-allkirjasta-uro-pagulaslepet/


Read more...

Mart Helme ÜRO ränderaamistikuke vastu seisvatest reformierakondlastest: teie eesti rahva reetmist õigiustav valelikkus ja silmakirjalikkus on tülgastavad

Reformierakondlased, kes 2015. aastal tollase peaministri Taavi Rõivase (ja mitte ainult tema) suu läbi pagulaste Eestisse lubamist jõuliselt vastustama asunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmeid rassismis süüdistasid ja ironiseerisid, et me tahame riigile müüri ümber ehitada ning Eestist Põhja-Korea teha, on ühtäkki meelt muutnud.

Erakond, kelle võimuloleku ajal on Eesti oma suveräänsuse sisuliselt täielikult Euroopa Komisjonile loovutanud, avastas möödunud nädalal ühtäkki, et Eesti suveräänsuse suhtes vaenulikud jõud – sotsid ja Keskerakond ning nende varjus salakavalalt ka reffide endi kätega pukki upitatud president – kavandavad Eesti suveräänsusest pagulasküsimuses loobuda Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kasuks. Mõtleks, Reformierakond polegi detsembri keskel Marokos Marrakeshis presidendi poolt allkirjastada kavatsetavast migratsioonilepingust midagi kuulnud. Mis sellest, et lepingut on ette valmistatud juba viimased kolm aastat - seega siis osaliselt ka ajal, mil nii peaministri kui välisministri portfell kuulusid Reformierakonnale. Kas tõesti tegelesid ametnikud leppega omal initsiatiivil ja kurikavala plaaniga valitsus ning riigikogu ühel hetkel lihtsalt fakti ette seada? Kui nii, siis saame aru, miks riik Reformierakonna juhtimisel järjekindlalt alla käis ja peenhäälestamisse mandus. Kui ei, siis seda silmakirjalikum on reformierakondlaste ahastavad hüüatused nüüd. Seda enam, et lepingut tutvustati riigikogu välisasjade komisjonile ka kevadel. Tõsi küll, täpselt nii nagu lepingu pooldajad seda praegugi esitlevad – kui midagi, millel pole Eestile siduvaid tagajärgi. Mis on loomulikult vale.

Niisiis. Vähem kui neli kuud enne valimisi on Reformierakond muutunud immigratsiooni- ja pagulasvastaseks. Kas ikka on? Vaatame siiski lähemalt, mida nad selles kontekstis räägivad. Tegelikult mitte midagi sisulist. Põhimõtteliselt kurjustavad nad üksnes selle üle, et riigikogust on Marrakeshi lepingu ettevalimistamisel mööda mindud ja et presidendile pole teada olevalt riigikogu kaasavalt leppele (mis kannab muide taas eksitavat ja kummalist nimetust „kompakt”) allkirjastamiseks volitusi antud.

Kui nüüd meenutame, kuidas Vao pagulaskeskuse põlemiskindlast materjalist seina kurikuulsa süütamise peale kogu jõustruktuuride raskust kaasates kohale tormanud peaminister Taavi Rõivas kogu eesti rahva (ja eelkõige muidugi EKRE) pihta tuld ja tõrva sülitas, siis on reformerite tänane poos muidugi täiesti üheselt mõistetav. Nad ei kavatse ei nüüd ega tulevikus liigutada sõrmeotsagi, et tegelikult nende poolt tekitatud Eesti suveräänsuspuude likvideerimisel kaasa lüüa. Nad ei kavatse sõrme otsagi liigutada ka selleks, et Marrakeshi leping tõepoolest Eesti esindaja allkirjata jääks. See millega nemad tegelevad, on järjekordne rahva petmiseks mõeldud näitemäng, vee sogamine, et inimesi, kes tõepoolest meie riigi suveräänsuspuude pärast mures on ja tõepoolest Eesti muutumist kolmanda maailma rahvastikuülejäägi prügikastiks pelgavad, segadusse ajada.

Mida refikad siis teevad? Kirjutavad kurje facebooki postitusi. Juriidiliselt oi kui siduv! Rahva vastuseisu Marrakeshi lepingule oi kui võimsalt mobiliseeriv! Tellivad väliskomisjonile lepingu juriidilise analüüsi selle järelmitest Eestile. Ja siis? Me ju teame, et vastust tuleb oodatult poliitkorrekne ja ütleb: kõik on korras, leping pole Eestile siduv, mis sellest, et seal lehekülgede kaupa loetletakse kohustusi, mida lepingule allkirja andnud riikidelt oodatakse. Ja meie presidentki on ju selge sõnaga öelnud, et ootab kannatamatult, et saaks lepingule allkirja anda ning et siis tuleb seda ka ellu viima hakata.

Poliitkartell! Teie eesti rahva reetmist õigustav valelikkus ja silmakirjalikkus on tülgastavad. Te olete Eesti muutnud banaanivabariigiks, kus pangad teie teadmisel ja tõenäoliselt ka osalusel, pesevad sadade miljardite eurode kaupa venelaste musta raha - ometi räägite selle juures julgeolekust ja sellest, et need, kes teid kritiseerivad, on Putini käsilased. Te olete üles ehitanud riigi, mille peaministripartei on kriminaalkorras süüdi mõistetud ning peaks olema likvideeritud, aga näe – selle partei peaminister külastab erikutsega rahvusriikide hävingut järjekindlalt ellu viiva Bilderbergi grupi koosolekut. Te olete üles ehitanud riigi, mille poliitikat ei suuna mitte ausad ja avalikud poliitilised protsessid, vaid süvariik, kes korrumpeerunud meedia kaasabil päevast päeva nn. liberaalse demokraatia nime all hävitab tegelikku demokraatiat. Te olete omaks võtnud valeliku ja demagoogilise tõlgenduse meie põhiseadusest, kust te oskate tsiteerida vaid neid paragrahve, mis räägivad sellest, et kedagi ei tohi diskrimineerida usu, nahavärvi. jne. alusel, aga te ei tsiteeri praktiliselt kunagi meie põhiseaduse preambulit, mis ütleb, milleks Eesti riik üldse loodud on.

Ja nüüd tahate te Eestit, mis ikka veel, ka veerand sajandit peale Nõukogude Liidu kokkuvarisemist vaevleb tollase migratsiooni järelmite käes, üle ujutada mustade massidega kolmandast maailmast, sest just selle legaliseerimiseks ja allkirjastanud riikidele kohustuste määramiseks on Marrakeshi leping koostatud.

Et sellega on nõus sotsid, on mõistetav. Nemad vihkavadki rahvusriike. Et sellega on nõus keskerakondlased, on samuti mõistetav, sest nemad näevad siin oma tulevasi valijaid. Et sellega on nõus isamaalased, pole samuti üllatav – nad on Eesti reetmisega tegelenud 1992. aastast alates. Aga üksnes lolle võivad petta reformerite äsjased immigratsioonivastased poosid. Teist, kullakesed, pole Eesti suveräänsuse ja rahvuslike huvide kaitsmisel kunagi asja olnud ega ole ka see kord.
Jürgen võib ju facebookida ja Marko juriidilisi (liba)analüüse tellida. Tegelik võitlus selle nimel, et Eesti jääks Eestiks, jääb ikka üksnes EKRE kanda. Aga eks me selleks ju poliitikas olemegi.

Allikas: http://epl.delfi.ee/news/arvamus/mart-helme-uro-randeraamistikule-vastu-seisvatest-reformierakondlastest-teie-eesti-rahva-reetmist-oigustav-valelikkus-ja-silmakirjalikkus-on-tulgastav?id=84282589

Monika Helme, Facebook

Read more...

teisipäev, 13. november 2018

ÜRO rändelepe tuleb peatada!

Lugupeetud Matti Ilves

Anna oma allkiri hukatusliku Marrakechi leppe vastu!


Eesti valitsus on riigikogu ja avalikkuse selja taga otsustanud liituda ÜRO rändepaktiga, mis kuulutab, et migratsioon on iga inimese õigus ning kõik riigid peavad sellele igati kaasa aitama. Veelgi enam, dokumendis nõutakse, et immigrantidele - mitte pagulastele! - tuleb võimaldada tasuta haridust, arstiabi ja juriidilist nõustamist nende keeles, samuti nõutakse, et riigid asuks kehtestama tsensuuri, võttes vastu vihakõne kriminaliseerivad seadused, millega keelatakse immigrante või immigratsiooni kritiseerimine.

Taoline lepe on otseses vastuolus Eesti põhiseaduses ette nähtud rahvusriigi põhimõttega ning ei võimalda täita meie keeleseadust, kodakondsusseadust, inimestel järgida oma sõna- ja südametunnistusvabadusi. Eesti riigi esindajad ei tohi mitte mingil juhul sellisele dokumendile allkirja anda.

Eesti valitsuspoliitikute sõnad, et rändepakt ei ole õiguslikult siduv, on mõeldud kergeusklike uinutamiseks. Marrakechi leping on survemehhanism, millega pannakse riigid oma immigratsiooni puudutavad seadused ümber tegema. Edaspidi saavad kõik vasakpoolsed ja globalistid hakata oma nõudmistes toetuma Marrakechi leppele. Meie riigi allkiri sellel lepingul oleks samm Eesti rahvusriikluse laialisaatmise suunas.

Avalikkus peab otsustavad väljendama oma vastuseisu globalistide kurikavalale plaanile muuta Eesti multikultuurseks, ebademokraatlikuks rahvaste rändamise läbisõiduhooviks!

Konservatiivne Rahvaerakond teeb kõik, et ei valitsus ega president saaks Marrakeshi lepet muuta meile siduvaks. Selleks läheb meil vaja aga kõigi inimeste abi!

Kutsun teid üles andma oma allkirja petitsioonile, millega anname valitsusele ja presidendile teada, et nende tegevus on vastuvõetamatu!
Allkirju Marrakechi leppega ühinemise vastu saab anda kuni 1. detsembrini aadressil
http://petitsioon.ee/ei-marrakechi-migratsioonileppele.

Jagage kindlasti seda infot nii oma sotsiaalmeedias kui meilikontaktide hulgas!

Eesmärk on koguda 10 000 allkirja. Koos saame sellega kindlasti hakkama.
Kui petitsioonist ei piisa, kavandame juba muid aktsioone! Marrakechi leppe allkirjastamine toimub 10. detsembtil, on viimane aeg tegutsemiseks!

Teie toetusele lootma jäädes
Mart Helme
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna
esimees

Read more...

Meeleavaldus Migratsioonileppe vastu ja sõnavabaduse eest


Avalik · Korraldaja Suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti

Pühapäev, 9. detsember 2018, 14:09 – 17:09

Vabaduse väljak, Tallinn, 10146 Harju Maakond, Eesti


Allikas: Facebook

Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: Väga sageli ei saa enam tavainimesed tihtipeale arugi...

Väga sageli ei saa enam tavainimesed tihtipeale arugi, kas nad usuvad tavalise globalisti möla või on tegemist normaalse inimesega. Teadlased on teinud kindlaks, et globalstid erinevad inimestest selle poolest, et iga kord kui nad hakkavad oma jura ajama pededest, natost, pagulastest, transidest ja sooneutraalsusest, siis hakkab nende aju eritama pisut vastikut mäda lehka.

Inimene seda paraku ei tunneta, kuid koeri on õpetatud sellele reageerima. Iga kord kui inimene tahaks juba olla nõus mõne globalistiga, siis kargab koer riietest kinni või haarab nokust. Nii käitudes juhib ta ka jututeema mujale ning suurem kahju jääb sündimata.

Plaanis on taotleda talle ka samad õigused kui on pimedate juhtkoertel. Siis saame me soetada selle koera ja võtta kaasa nii ühistransporti, poodidesse kui muudesse avalikesse kohtadesse. Kuidas ja kust koeri saama hakkab, kuulete juba õige pea.

Allikas: Facebook

Read more...

esmaspäev, 12. november 2018

MATTI ILVES: ÜRO RAPORTÖÖR MURETSEB VAGETE VASTUPANU PÄRAST GENOTSIIDILE!

ÜRO eriraportöör Tendayi Achiume (pildil) on mures kasvava vastupanu pärast valgete seas valge rassi genotsiidile. Sest üha enam inimesi on teadlikud sellest, kui sarnane poliitiline tendets jätkub, siis teised rassid muutuvad enamuseks ja valgete järglased ei saa enam elada tavapärases ühiskonnas.

Ülestõus taolisele poliitikale mobiliseerib valgeid ja seda suuresti interneti vahendusel. Tendayi Achiume arvab koguni, et selle summutamiseks tuleb piirata sõnavabadust!
Täpsemalt lugege siit:
https://diversitymachtfrei.wordpress.com/2018/11/02/united-nations-demands-the-suppression-of-white-awareness-websites/

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP