RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 20. veebruar 2018

MATTI ILVES: SAKSAMAA LOOB UUE VOLINIKU KOHA JUUTIDE KAITSEKS

Juudi kogukonna ettepanekul loob Saksamaa nüüd ühe uue voliniku koha, see saab olema "Antisemitismi volinik". See ettepanek oli juba hääletusel Bundestagis.

Selle voliniku ülesanne on olla nö. kontaktpunkt juutide organisatsioonidega. Võidleda diskrimineerimisega föderaal-, riigi ja kohalikul tasandil. Samuti ka kooskõlastada valitsuse samme, mida rakendatakse selle läbiviimiseks.
Aastal 2015 olevat olnud antisemiitlikke kuritegusid Saksamaal 200 % rohkem kui eelmisel aastal. Saksamaa siseministeeriumi andmed näitasid, et 94% antisemiitlikke vihkamiskuritegusid oli 2016. aastal ja toimepanijad olid aina parempoolsed.

Saksamaa Kesknõukogu juudid tervitasid uue voliniku määramist ja ütlesid, et see oleks tõhus vahend võitlemaks vihakuritegudega.

Kasutatud allikas: http://whiteresister.com/index.php/10-news/1547-germany-creates-new-anti-semitism-commissioner-post
_________________
Lugege veel siit, milline võimas lobi on juutidel terve Euroopa Liidu mõjutamiseks:
http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2015/09/matti-ilves-euroopa-juudi-parlament.html

Read more...

Saudi Araabias sai vägistamisohver karistuseks 200 kaika hoopi & 6 kuud vanglat, sest ta liikus ilma meessaatjata!

19-aastane naine, kes langes Saudi Araabias GRUPIVÄGISTAMISE ohvriks, sai karistuseks 200 kaika hoopi ja kuus kuud vanglas, sest ta liikus ilma meessaatjata, vahendab Femalista.
Valitsus kaitses kohtuotsust, öeldes, et kannatanu oli ise süüdi, ja valitsuse esindaja märkis, et Saudi Araabia kohtud järgivad šariaadi seadust, mis näeb ette, et naine ei tohi ilma meessaatjata tänaval liikuda.
Naise advokaat kaebas ebaõige kohtuotsuse edasi, kuid  karistuse tühistamise asemel kahekordistas kohus karistust.

Allikas: https://pagulaskriis.ee/saudi-araabias-sai-vagistamisohver-karistuseks-200-kaika-hoopi-6-kuud-vanglat-sest-ta-liikus-ilma-meessaatjata/
______________
Saudi Araabia on ju üks suur USA liitlane, see tähendab aga, et ka meie liitlane!
M.I. 

Read more...

Härra Nestor, palun märkige ka riigikogu lehel oma eluloos, et astusite laulva revolutsiooni ajal NLKP-sse

 
Riigikogu spiiker Eiki Nestor (paremal) 2017. aasta märtsis "tõejärgse maailma" probleemidele keskendunud Postimehe arvamusliidrite lõunasöögil sosistamas midagi põnevat Jüri Luigele. Foto: Scanpix

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid juhib riigikogu esimehe Eiki Nestori tähelepanu asjaolule, et riigikogu kodulehel avaldatud parlamendi esimehe eluloos on tema NLKP-sse kuulumine lubamatult maha salatud. Allpool on Vooglaiu pöördumine tervikkujul.

Lgp Eiki Nestor!

Hiljuti leidis portaali Objektiiv vahendusel kinnitust fakt, et kuulusite 1980ndate aastate lõpus Nõukogude Liidu Kommunistlikku Parteisse. Seejärel kinnitasite seda meedia vahendusel isegi.
Juhin aga Teie tähelepanu asjaolule, et riigikogu kodulehel avaldatud parlamendi esimehe elulookirjelduses ei ole Teie NLKP-sse kuulumise kohta mitte mingisugust märget.
Ilmselgelt on avalikkusel õigus saada parlamendi spiikri ja kõigi teiste rahvasaadikute eluloo ja selle olulise osana parteilise kuuluvuse kohta tõest informatsiooni. Seevastu on väär ja otseselt avalikkust eksitav esitada parlamendi kodulehel seda infot valikuliselt, eriti veel selles osas, mis puudutab varasemat parteilist kuuluvust.
Kuulumine poliitilistesse parteidesse ei ole poliitikute puhul eraeluline ega ka kõrvalise tähtsusega asjaolu, mille osas oleks põhjendatud teatud infot varjata.
Kuulumine poliitilistesse parteidesse ei ole poliitikute puhul eraeluline ega ka kõrvalise tähtsusega asjaolu, mille osas oleks põhjendatud teatud infot varjata. Vastupidi, see on üks kõige olulisemaid aspekte, mille alusel kujundada seisukoht end rahvaesindajaks välja pakkunud ja seda jätkuvalt tegevate inimeste kohta.
Eelnevat silmas pidades oleks tungivalt soovitav, et Teie kui parlamendi esimees tooksite oma elulookirjelduses ausalt välja, et olete olnud NLKP liige, ning annaksite sellega ka teistele rahvasaadikutele head eeskuju.
Vaja oleks seista selle eest, et parlamendi kodulehel oleks esitatud kõigi parlamendiliikmete kohta terviklik ülevaade (koos kuupäevadega), millistesse parteidesse või muudesse poliitilistesse ühendustesse nad on oma elu jooksul kuulunud.
Loodan, et riigikogu juhatus võtab selles osas initsiatiivi.

Lugupidamisega
Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

cc: Riigikogu kantselei, Enn Eesmaa (riigikogu aseesimees), Hanno Pevkur (riigikogu aseesimees)

Allikas: http://objektiiv.ee/harra-nestor-palun-markige-ka-riigikogu-lehel-oma-eluloos-et-astusite-laulva-revolutsiooni-ajal-nlkp-sse/

Read more...

esmaspäev, 19. veebruar 2018

“Räägime asjast” 18.02.2018

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-18022018/
 

Read more...

Varro Vooglaid: põnev lugemine, kuidas asjad pärast 1934. aasta riigipööret käisid

Päris põnev lugemine selle kohta, kuidas Jaan Tõnissoni sõnul Eestis asjad pärast 1934. aasta riigipööret käisid. Jutt käib sellest samast riigipöördest, mida riigikogu ei suutnud alles mõõdunud teisipäeval hukka mõista. Loomulikult tekivad mõtted ka selle kohta, mil määral ja millises vormis on võimalik tõmmata paralleele tänase päevaga.

* * *

Väljavõte Riigivolikogu liikme J. Tõnissoni aruandekõnest valijaile 13. novembril 1938. aastal Tartus “Vanemuise” kontsertsaalis teemal “Riigivolikogu tööst”. // Jaan Tõnisson: Koguteos tema üheksakümnenda sünnipäeva tähistamiseks. Stockholm, 1960. Lk 353-354.

Propagandatalituse poolt ajakirjandusele edastatud keelud ja käsud

27.10.36. Ei tohi avaldada sõnumeid üliõpilaste poolt toime pandud uste ja akende määrimise kohta Tartus.
30.10.36. Ei tohi nimetada isamaaliitlaseks isikuid, kes teevad valimiste eeltöid.
2.11.36. Ei tohi kirjutada endiste riigivanemate märgukirjast Riigivanemale. Sunnitakse avaldama kirjeldusi valitsusliikmete valimiseelsetest propagandasõitudest oma valimisringkondades. Kui sarnaseid teateid avaldatakse vähema kirjaga, siis tuli etteheiteid Propagandatalituselt.
30.11.36. Keelati Omavalitsuste Teenijate Liidu Asemike Kogu resolutsioonide ja ettekannete sisu avaldamine, milles oli juttu elukalliduse tõusust ja palkade normeerimise vajadusest. 12.12.36. Peatoimetajaile anti käsk kirjutada Rahvuskogu valimistest osavõtuks õhutavaid artikleid.
18.12.36. Poliitilise politsei assistent toimetas ajakirjanike ülekuulamist propaganda juhi Oidermaa kõne liiga väikses kirjas avaldamise pärast. Peaministri isiklik korraldus, et ei kirjutataks küsimustest, kas uus põhiseadus läheb rahvahääletusele või mitte.
9.10.37. Ei tohi arvustavalt sõna võtta Ülikooli seaduse projekti kohta. Tartus on tudengid järjekordselt seinu ja kõnniteesid “ilustanud”. Sõnumite avaldamine selle kohta keelati.
9.10.37. Keelati Sirgu surmakuulutuse avaldamine. Sirgu matuste puhul Helsingis anti käsk kirjutada Soome valitsuse suhtes arvustavalt. Käsud ja keelud relvalaeva puhul. Soome valitsuse kohta anti ka mõista, kuidas kirjutada.
4.11.37. Riigikogu valimiste puhul ei tohi avaldada eelteateid selle kohta, kuidas või keda kandidaatideks seatakse, kuidas tehakse ettevalmistusi valimisteks j.n.e. Ei tohi kirjutada elukalliduse tõusust.
31.12.37. Rahvarinde kohta ei tohi kirjutada midagi arvustavalt. Ülikooli seaduse kohta tohib ainult positiivselt kirjutada. Ei tohi arvustada Ülikooli uut Valitsust.
9.1.38. Peaministri isiklik ja kirjalik korraldus: Rahvarinde moodustamisele tuleb suhtuda täie heatahtlikkusega. Ei tule anda värvingut, et siin on tegemist ametlikult poolt juhitava või ametliku organisatsiooniga. Ei või tekitada vastasrinnale sümpatiseerimise muljet. Ülikooli
122
sündmustest ei tohi kirjutada. Ei tohi pealkirjadega tekitada värvingut, millest võiks järeldada vastasrinna suunda. Samuti on keelatud “ridade vahelt” kirjutamine. “Uus Eestiga” vaidlemine on keelatud. (Kiiduavaldused.)
24.1.38. Ei tohi kirjutada sellest, et mõnda ajalehte on karistatud.
30.1.38. Riigivolikogu kandidaatide kohta võib avaldada üks kord tema elulugu ühes pildiga. See korraldus käib ainult väljaspool Rahvarinnet kandideerivate isikute kohta, kuna Rahvarinde kandidaatide kohta võib avaldada niipalju, kui keegi soovib. (Kiiduavaldused.)
3.2.38. Ei tohi suurelt teatada, et Riigikohus on tühistanud Valimiste Peakomitee otsuse.
4.2.38. Eenpalu korraldus peatoimetajaile: Jaan Tõnissoni tänasest päevast peale Tallinna ajalehtede jaoks ei eksisteeri – s.t. tema nime ajalehe veergudel ühenduses poliitiliste päevauudistega nimetada ei tohi. Üldse ei tohi avaldada teateid Tartu vastasrinnast.
12.2.38. Kirikuõpetajate atakeerimise puhul Riigihoidja ja “Uus Eesti” poolt keelati kirikuõpetajate kaitseks artikli avaldamine. Peaminister isiklikult tegi ähvardusi.
15.2.38. Ajutine erand kirikuõpetajate sõimamise asjus, et oleks võimalik avaldada Eenpalu sõnavõttu kirikuõpetajate vastu Võrumaal agitatsioonireisil.
27.2.38. Ei tohi reageerida “Uus Eesti” kirjutistele, kus kommunistide lendlehe abil kahtlustati kommunismi sõbralikkuses rida kodanlise opositsiooni kandidaate.
1.3.38. Keelati valimistulemuste arvuline analüüsimine ja arvustav kommenteerimine. Keelati avaldamast teateid valimiste korrarikkumiste kohta. Võib kirjutada ainult seda, mis Propagandatalitus annab. Pärnu võltsimisloost ei tohi kirjutada.
8.3.38. Valimisringkondade protestidest ei tohi ükski sõna avaldada.
20.3.38. Ei tohi kirjutada põllutööliste palganõudmistest. Ei tohi kirjutada linnaseadusest. Ei tohi kirjutada Presidendi valimiste kohta.
3.4.38. Ei tohi kirjutada kinnisvarade maksustamisest maal.
10.4.38. Ei tohi kirjutada Fuksi nimetamisest Võru maavalitsuse liikmeks. Sellenimeline isik oli enne üks kõva käe tegelane.
24.4.38. Keelati arvustav kirjutamine Maakonna- ja Linnaseadusest, Trükiseadusest, ja üldse kõikidest dekreetidest arvustavalt.
3.5.38. Valitsuse kujundamise kohta ei või avaldada midagi konkreetset isikute kohta.
13.5.38. Arupärimiste esitamise katsetest Riigivolikogus ei tohi kirjutada.
14.9.38. Ei tohi kirjutada vallavolikogude seisukoha avaldustest uue Vallaseaduse vastu.
19.10.38. Kindel käsk, et Tõnissoni sõnavõttudest riigi välispoliitika kohta Riigivolikogus ei avaldataks mitte sõnagi peale ühe rea, et ta kõneles.

Allikas: Facebook

Read more...

Sõna: pöörduminePortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

pühapäev, 18. veebruar 2018

Pühapäevased pildid


Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: Need ajad on kahjuks möödunud, mil iga riik võis otsustada kas ja keda ta oma riiki sisse laseb

Need ajad on kahjuks möödunud, mil iga riik võis otsustada kas ja keda ta oma riiki sisse laseb, ilma et sellest midagi juhtuks. Tänapäeval kasutatakse rännet geopoliitilises võimuvõitluses relvana riikide sõltumatuse vastu.

Sageli kombineeritakse seda alatult pisaraidkiskuvate avaldustega, mis peaksid "iga südame haledaks tegema", näidatakse teles uppunuid ja nutvaid lapsi jne. Ilmselt me kõik suhtuksime rändeküsimusse palju leebemalt ja abivalmimalt kui see tegelikult üks geopoliitiline lõks ei oleks. OLGEM ETTEVAATLIKUD!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ungari-valitsus-esitas-parlamendile-sisserannet-toetavate-vabauhenduste-vastase-seaduse?id=81116365

Allikas: Facebook

Read more...

EKRE poliitiline avaldus: Eesti aktsiisid olgu Läti omadest väiksemad

Foto: EKRE volikogu Türil. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Türi kultuurikeskuses laupäeval kogunenud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu võttis vastu poliitilise avalduse. Erakonna esimees Mart Helme selgitas, et avalduse kohaselt tuleb nii kütuse- kui ka alkoholiaktsiis langetada sendi võrra odavamaks kui meie naaberriikides ning muuta pensionid tulumaksuvabaks.

Mart Helme tegi ettekande poliitilisest olukorrast Eestis ning vastu võetipoliitiline deklaratsioon.
Helme ütles ERR-ile varem päeval, et avalduses juhitakse tähelepanu Eesti maksupoliitikas tekkinud ebanormaalsele olukorrale, sisulisele kaosele.

"Meie ettepanek on väga lihtne: aktsiisid, nii kütuse- kui alkoholiaktsiis, mis on tõstetud mõistusevastaselt kõrgeks, mille tulemusel Eesti kaotab kümnetes ja kümnetes miljonites maksulaekumisi ja mis on põhjustanud täiesti ebaterve piirikaubanduse, tuleb langetada tasemele, mis on vähemalt sendi võrra odavamad kui meid ümbritsevates riikides," rääkis EKRE esimees.
Tema sõnul lõpetaks see ära Lõuna-Eesti maapoodide pankrotilaine ja ka maksulaekumiste defitsiidi.
"Kui keegi küsib, et näidake siis katteallikaid, siis katteallikas ongi seesama maks, mis hakkab laekuma sellisel juhul Eesti eelarvesse, mitte Läti vabariigi eelarvesse," lausus Helme.

Teine pool EKRE volikogu avalduses puudutab tema sõnul pensionäre ja pensione.
"Meie ettepanek on, et pensionid peavad olema tulumaksuvabad. See tähendab, et töötav pensionär maksab küll tulumaksu oma palga pealt, aga tema pensioni kallale ei peaks maksudega minema. Seda ka juhul, kui pension ületab 500 eurot, mis on tänasel päeval juba üsna levinud," sõnas Helme.
Volikogul kõneles võõrtööjõu probleemidest ajaloodoktor Jaak Valge. Helme vastas küsimusele, kas EKRE plaanib võõrtööjõu teemal seaduslikke algatusi, et niisugune võõrtööjõu sissetoomine, nagu teatud ettevõtjad soovivad, ei ole mõistlik.

"Esiteks tähendab see palgasurve vähenemist, see tähendab, et odav võõrtööjõud surub palgataseme alla, annab võimaluse n-ö orjatööjõu kasutamiseks ja see tähendab ka meie rahvastiku demograafilise pildi moonutamist, sest enamik neist võõrtöölistest ei tule mitte kolmandast maailmast, Aafrikast-Aasiast, vaid Venemaalt ja Ukrainast, mis tähendab seda, et meie integratsiooniprobleem ei lahene pikkamööda, vaid teravnevad," ütles ta.
EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed.
Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub volikogusse lisaks üks esindaja iga 300 liikme kohta.

EKRE poliitiline avaldus täismahus:
Valitsuse küündimatud ja riigile kahjulikud maksueksperimendid tuleb peatada!
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu peab valitsuse maksupoliitikat läbikukkunuks ning kutsub riigikogu üles maksurallit tagasi pöörama. Kütuse- ja alkoholiaktsiisid tuleb langetada tasemele, mis kaotaks piirikaubanduse ning pensionid tuleb vabastada tulumaksust. Samuti tuleb lõpetada dividendide topeltmaksustamine.
Inimestele ei jäta raha rohkem kätte mitte see, kui riik maksuralliga raha ära võtab ja ümber jagab, vaid maksude langetamine.

2016. aasta lõpus võimule tulnud valitsuse fundamentaalselt vale maksupoliitika tõttu on nii Eesti eelarve kui majandus kokku jooksmas. Täielik läbikukkumine on otsus võtta üle Reformierakonna alustatud aktsiisitõstmispoliitika ja seda veel mitmekordselt võimendada. Ei praegune ega eelmine valitsus kuulanud EKRE hoiatusi, et kütuse- ja alkoholiaktsiiside tõstmine paneb vohama piirikaubanduse. Hoiatused osutusid tõeks ning piirikaubanduse tõttu jäi möödunud aastal riigieelarvesse laekumata 88 miljonit eurot aktsiise. Tänavu jääb prognooside kohaselt laekumata ligi 100 miljonit eurot. Tegelik maksuauk on suurem, sest laekumata jääb ka kümnete miljonite võrra käibemaksu. Kütuseaktsiisi tõus teeb kallimaks kõigi tarbekaupade hinnad, mistõttu on Eestist saanud Euroopa hinnaliider kütuse, toidukorvi ja teenuste osas ning üha rohkem inimesi viib oma raha Lätti.
Minister Jevgeni Ossinovski väidetav plaan parandada alkoholi kallinemise kaudu rahva tervist on osutunud silmakirjalikuks ja läbikukkunud katseks täita riigikassat. Kui arvesse võtta Läti piirilt ostetud alkohol, siis mullu joomine Eestis võrreldes aasta varasemaga hoopis kasvas. Alkoholi ostetakse üha rohkem, lihtsalt mitte enam Eestist.

Jüri Ratase valitsus peab tunnistama ka tulumaksureformi ebaõnnestumist. Pensionisüsteemi õiglaseks muutmise asemel ajas valitsus oma käe töötavate ja pikema staažiga pensionäride taskusse põhjendusega, et see võimaldab ülejäänud pensionisaajatele panna mõnikümmend eurot pensionile juurde. Valitsus jätab rääkimata, et inimeste tegelikku ostujõudu see “kingitus” ei suurenda, sest samal ajal tõusevad maksud, millega kaasneb märkimisväärne hinnatõus. Pensionäride ostujõud praeguse valitsuse maksupoliitika tulemusel hoopis kahaneb.
Valitsus on tõestanud, et tal puudub riigi juhtimiseks vajalik pädevus. Propagandatrummide põrisedes räägitakse rahvale maksude tõstmise üllastest eesmärkidest, aga tulemus on soovitule vastupidine. Selline valitsus on riigile ohtlik ning rahvas kõrgeima võimuna peaks valimistel nende poliitika välja vilistama.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu kinnitab erakonna plaani langetada aktsiisid tasemele, mis lõpetab kaubandusturismi Lätti, toob märkimisväärsed maksulaekumised riigieelarvesse ning parandab Eesti majanduse struktuuri, konkurentsivõimet, inimeste elatustaset ja mõjub positiivselt regionaalarengule. Riik peab lõpetama tulumaksu kogumise pensionidelt. Töötavatel pensionäridel tuleb jätta pension kogutulu arvutusest välja ja maksustada ainult palgatulu.

Allikas: https://www.err.ee/683924/ekre-poliitiline-avaldus-eesti-aktsiisid-olgu-lati-omadest-vaiksemad

Read more...

laupäev, 17. veebruar 2018

Nädalakommentaar: laps kui keskkonnareostus ja teisi feministlikke ogarusiPortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP