RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 15. juuli 2019

MATTI ILVES: Farage nõuab, et „globalistlik” Ühendkuningriigi täiesti sobimatu suursaadik USA-s lahkuks

Nigel Farage on kutsunud üles Suurbritannia suursaadikut Ameerika Ühendriikides vallandama pärast lekkinud aruandeid, mis näitasid, et ta kirjeldas president Donald Trumpi administratsiooni kui "unikaalselt düsfunktsionaalset", RT.com aruanded.

Sir Kim Darrochi diplomaatilised teated lekkisid pühapäeval Maili ja paljastasid oma arvamuse Trumpi Valges Majas alates 2017. aastast kuni tänaseni, sealhulgas tema hinnang, et administratsiooni Iraani poliitika ei ole tõenäoliselt arukas.

Uudistele reageerides ütles Brexiti partei juht Farage, et Darroch oli „vale inimene Briti suursaadikuks” ja et ta „globalistlik väljavaade, oli täiesti vastuolus Trumpi doktriinile.”

„Kommentaarid on täiesti üllatumatud, et ta spekuleeris Trumpi väidetava osalemise kohta Venemaal, see näitab, et ta on täiesti tööks sobimatu ja mida kiiremini ta lahkub seda parem,” ütles ta Daily Mailile.

Darroch lahkub oma ametikohast Washingtonis aasta lõpus. Trump ütles, et tema sõber Farage peaks tulema suursaadikuks USAsse, idee, mille välisministeerium ja Downing Street tühistasid.

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/

Read more...

Uuendatud statistika vaesusest väljatulekus

Mitu tööpäeva kulub miinimumpalga eest, et vaesusest välja tulla? Näide sellel tabelil on üks lapsevanem 2 lapsega.

Loe lähemalt: http://bit.ly/1gwU7qH

Read more...

Monika Helme: Kommentaar Päevalehest

"Ajal, mil teadusmaastik kaebleb rahapuuduse üle, said Eesti teadlased TÜ-st ja TTÜ-st soolise palga- ja rikkuselõhe uurimiseks üle 700 000 euro, seega läheb “teadusraha” ideoloogiliste taustaga projektidesse, mitte majandusuuringutesse.

Ülikoolid tegelevad kasutute projektidega, mis on ilmselgelt suunatud mitte Eesti majanduslikele huvidele, vaid EL-i ideoloogiliste tellimuste täitmisel."

Allikas: Malle Pärn, Facebook

Read more...

pühapäev, 14. juuli 2019

Huvitavat pühapäevaks: Klassikalised lastehaigused on immuunsüsteemile vajalikud

Link: https://www.vaktsineerimine.ee/lastehaigused-on-tervisele-vajaliku

Read more...

Maido Pajo | Poisid tuleb kasvatada meesteks ja tüdrukud naisteks

Maido Pajo, jurist, EKRE volikogu liige

Laste väärtuskasvatus peab tuginema põhiseadusele. Eesti põhiseaduse kohaselt on perekond, mille moodustavad isa, ema ja lapsed, riigi kaitse all. Põhiseadus näeb otseselt ette, et otsustav sõnaõigus laste kasvatamises on vanematel. Samuti rõhutab põhiseadus, et igaühel on õigus ­säilitada oma rahvuslik kuuluvus.

Laste väärtuskasvatuses omab põhimõttelist tähtsust põhiseaduse preambula, mille kohaselt Eesti riik on rajatud õiglusele ning peab tagama eesti rahva, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Põhiseaduses kirjapandu tähendab muu hulgas seda, et tegelikult ei tohi koolid ja teised lasteasutused ilma vanemate nõusolekuta teha otsuseid laste väärtuskasvatuses. Vanematel (ja tegelikult kogu ühiskonnal) on õigustatud ootus, et põhiseaduslikest alusväärtustest peetakse kinni laste õpetamisel ja kasvatamisel ka lasteaedades ja koolides.
Keegi ei vaidlusta üldinimlikke põhimõtteid, nagu viisakus, ausus, õiglus jne. Samas on teada, et välismaiste homoideoloogide valgustustööga mõjutatakse õpetajaid jutlustama lastele võlts- ja väärkäsitlusi. Kui palju teab avalikkus, millises vaimus kasvatatakse lapsi ja noori alates lasteaedadest kuni kooliaja lõpuni? Kui teadlikud on lapsevanemad olukorrast ja oma õigustest: kas nad tunnevad asja vastu huvi, kas neid kaasatakse ja kas nende seisukohti ka arvestatakse? Kas vanemad tegelikult jälgivad, milliseid väärtusi nende lastele koolis sisendatakse ning kuidas ja millises suunas laste mõtte- ja tundemaailma mõjutatakse?

Vajalik on koostöö

On ilmne, et laste ja noore sirguva põlvkonna edukas väärtuskasvatus on võimalik üksnes kodu, kooli ja kogu ühiskonna selgesuunalises ja tihedas koostöös. Siin lonkab kahjuks iga jalg.
Kõik algab laste kasvatamisest perekonnas – isa, ema ja vanavanemate, aga ka teiste lähisugulaste hoiakutest, millega laps tihedalt kokku puutub ning mille eeskujul küpseb ta iseseisvaks isiksuseks. Vanematel ei ole vastutust laste väärtuskasvatuse eest mitte kellegi teise peale lükata.
Kui aga mõlemad vanemad on hõivatud suure osa päevast leiva teenimisega (nii nagu tänapäeval ka suur osa vanavanematest), sealjuures töötades perest lahus välismaal, kui peresidemete nõrgenemise tõttu kasvavad paljud lapsed üksikvanemate juures, siis on raske rääkida järjekindlast kodusest väärtuskasvatusest.
Seaduse kohaselt on vanematel õigus nõuda kogu teavet selle kohta, milliste õppekavade alusel ja millist kasvatustööd koolides ja lasteasutustes tehakse. Enamgi veel. Vanematel on õigus ja isegi kohustus sekkuda, kui nad leiavad, et lastele sisendatakse arusaamu, mis on vastuolus koduse kasvatuse põhimõtetega.

Kui vanem leiab, et tema last tuleb koolis kasvatada rahvuslikus, traditsioonilist perekonda väärtustavas, eesti keelt ja rahvuslikku kultuuri väärtustavas vaimus, et tema lapse ajusid ei töödeldaks ebateaduslike ja võltside homo- ning multikulti ideoloogiatega, siis kõike seda on vanematel õigus nõuda ning kõike seda peavad koolid ja kõik lasteasutused arvesse võtma.
Olles kauaaegne Jõelähtme vallavolikogu liige ja mõnevõrra kursis ka teistes valdades tehtavaga, siis pean märkima, et vallad kui kooli pidajad tegelevad lubamatult vähe koolides tehtava väärtuskasvatuse analüüsi, kontrollimise ja suunamisega. Selline praktika, et kool kooskõlastab oma tegevuse ning õppe- ja kasvatustöökavad üksnes lastevanemate esindusega, on ilmselgelt iganenud ja vastuolus ka vanematele põhiseadusega antud õigustega.

Rahvusliku kasvatuse programm

Eesti vajab selgesuunalist rahvusliku kasvatuse programmi ning uut rahvusliku kasvatuse kongressi. Globaalse võltsliberaalsuse tuules on enamik Eesti erakondi hüljanud rahva heaks kiidetud põhiseaduse rahvuslikud alusväärtused. Sellega ei tohi leppida. Oluline on mõista, et kui poliitikud räägivad ühte, aga rahvas mõtleb teisiti, kui kodus räägitakse ühte ja koolis teist, siis paratamatult on tagajärjeks probleemid nii üksikisiku kui ka kogu ühiskonna tasandil.
Eesti rahvas on pikka aega elanud kristlikus kultuuriruumis, eluterve mõtlemisega ning väärtushinnangutega, mis on võimaldanud meil rahvana püsima jääda. Meil on vaja need oma järeltulevatele põlvedele iga päev edasi anda ja koondada selles suunas kogu ühiskonna terved jõud.
Teada on, et enne 1940. aastat korraldati Eestis kaks rahvusliku kasvatuse kongressi ning pärast taasiseseisvumist toimus ainus selline kongress 1996. aastal. Pärast seda on valitsenud suhteline vaikus, kuna IRLi vastav hilisem kavatsus jäi vinduma.

On vajalik võtta Eesti parema tuleviku nimel initsiatiiv noore põlvkonna väärtuskasvatuse edendamisel ja vastava programmi väljatöötamisel. Kõik algab lihtsast põhitõest: lapsel ei saa olla kahte isa või kahte ema. Poisid tuleb kasvatada meesteks ja tüdrukud naisteks.

Allikas: https://www.ohtuleht.ee/815360/maido-pajo-poisid-tuleb-kasvatada-meesteks-ja-tudrukud-naisteks

Read more...

KAS KESKERAKONNA SOTSIAALMINISTER TANEL KIIK ON JÄRJEKORDNE LGBT JA GLOBALISTIDE NAIIVNE SUUVOODER?

“Tilk tõrva rikub kogu meepoti”, ütleb vanasõna.

Selle traditsioonilise tarkusesõna laiendatud selgitus ütleb aga, et tõrvatilga saaste ja kahjulik mõju meile on võimalikult väike, kui see kiiremas korras meepotist eemaldada.
* * *
Varro Vooglaidi kommentaar:
Sotsiaalminister Tanel Kiik rääkis aastaid valitsuse poolt heldelt rahastatud ja lesbide poolt eestveetavale radikaalfeministlikule propgandaväljaandele Feministeerium, et diskrimineerimise keelu laiendamisega võrdse kohtlemise seaduses tuleb kindlasti edasi minna, hoolimata sellest, et eelmises valitsuses justiitsministriks olnud Urmas Reinsalu tõttu jäi asi toppama.

"Kui inimesed tunnetavad ennast ohustatuna või solvatuna [ja selles osas on nn vähemuste fantaasia väga avar, nagu me hästi teame], siis tekitab see stressi ja pingeid. See, mil viisil mõnda vähemusgruppi koheldakse, temaga käitutakse, räägitakse või mingi konkreetse tunnusega inimest verbaalselt rünnatakse… Ma arvan, et riigi roll on inimesi kaitsta ja igakülgselt vaenukõnet taunida," selgitab Kiik ja lisab, et "väga paljud Eesti seadusesätted või põhimõtted, mis puudutavad võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste poliitikat, on ajast maha jäänud."

Saab näha, millised need Kiige ettepanekud sõna-, veendumuste-, usu- ja südametunnistuse vabaduse mahasurumiseks saavad olema. Nagu näha, peavad Keskerakonna ministrid igati võimalikuks edendada seadusandlikke projekte, mis ei oma koalitsioonipartnerite toetust. Koalitsioonipartnerid võiksid siis sama eeskuju järgida.
https://objektiiv.ee/sotiaalminister-tanel-kiik-diskrimineerimise-keelu-laiendamisega-tuleb-kindlasti-edasi-minna/

Allikas: EKRE Soome osakond, Facebook

Read more...

laupäev, 13. juuli 2019

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

EPL-i vasakäärmuslased kutsuvad üles Eestit migratsiooni alla uputama

Krister Paris on sedavõrd ekstremistlike vaadetega, et teda võib julgelt vasakäärmuslaseks pidada.

Vasakäärmuslasest ajakirjanikud Krister Paris ja Kadi Raal on Eesti Päevalehes taas paraja koguse multikultirumalusi kokku kirjutanud.
Paris ütleb konservatiiv Peeter Pahviga väideldes, et migrandid olevat pigem oma rahva ettevõtlikum ja edasipüüdlikum osa, nad väetavat ja tuulutavat sumbunud ühiskonda. “Nagu näitab teiste Euroopa maade kogemus, panustavad sisserändajad kokkuvõttes SKP-sse rohkem, kui tarbivad,” lisab Paris.

Tegu on otsese valega: suur osa tänastest migrantidest põgeneb sõdade ja repressioonide, aga ka nälja ja kliimamuutuste eest – seega on nende seas ehk küll ettevõtlikke inimesi, aga põhimass on siiski otseselt elu hoidmise nimel põgenejad. Sumbunud ühiskonna toovad nad tõesti ärkvele – varem olemata pommiplahvatustega.
Teine vale on sisserändajate panus: Saksamaa on ametlikult tunnistanud, et 80% juba ammustest aegadest sisserännanud türklastest ei tööta ja Rootsi on teatanud vajadusest makse tõsta, et kasvavat migrandimassi vastu võtta. See, et migrandid tööle ei lähe ja eelistavad elatuda sotsiaalabist, on praktiliselt kogu Lääne-Euroopa mure.

“Tõsi on, et noored ettevõtlikud mehed (kes migrandid valdavalt kipuvad olema) toovad ilmselt esialgu kaasa suurema kuritegevuse. Euroopa kogemus näitab ka, et nad võivad jääda getodesse ning eriti teises põlvkonnas ühiskonnast ohtlikult võõranduda,” kirjutab Paris.
Siin kohal üritab vasakäärmuslane väita, nagu oleks sisserändajate kuritegevus marginaalne nähtus – ei, seaduserikkumised ja getostumine on juhtiv areng, ühiskondade suurim probleem. Rootsi granaadiplahvatused ja tulistamised, mis on ühiskonna ebaturvaliseks muutnud, ongi ainult sisserände taustaga.
“Oleme aga õnnelikus positsioonis. Meil on ees teiste maade poole sajandi pikkune kogemus, millest õppida,” soovitab ajakirjanik. Aga Paris, teiesugused vasakpoolsed ju ei õpi kogemustest – meil on tohutusuur integreerumata vene kogukond, aga teie tahate aina uut massi peale vedada!
“Et aga keegi nõukogudeaegse sisserände kombel ähvardaks Eesti põhietnost väljasuremisega, kuulub lähiperspektiivis lihtsalt rumalate kollijuttude valdkonda,” väidab Paris. Õnneks on Eestil kollijuttudega tõesti kogemus olemas – sallivuslane Evelin Võigemast kirjutas meie ajakirjanduses, et kapis polevat kolle, ja vaid kaks (!) päeva pärast tema rumaluse avaldamist toimus Brüsselis verine terroriakt.

Nagu enne öeldud, on meil mass integrerumata venelasi, nüüd aga veetakse odava tööjõuna sisse ukrainlasi, Tallinnas on vene keel tänavatel valdav ja Ida-Virumaalt põgenevad eestlased, sest koole suletakse – ja Paris väidab jätkuvalt, et põhietnost väljasuremine ei ähvarda.
“Ükskord tuleb siia niikuinii suuremal hulgal kaugemate kultuuride kandjaid. Praegu on just õige aeg end valmis seada,” lõpetab Paris. Kuidas läheb see kokku vasakäärmuslase varasema ütlusega, et eesti rahvast miski ei ähvarda? Aga ei peagi ju kokku minema – Paris ootabki masse, kes Eestimaa uputaks ja Afroaraabiaks muudaks. Tema on ennast valmis seadnud.

Krister Paris pole vasakpoolses Eesti Päevalehes ainus, kes eestlasi enda hävitamisele üles kutsub – seal on ka lillelaps Kadi Raal, kelle arvates peaksime me olema avatud, sallivad, võtma vastu keda iganes ja hoiduma Lasnamägede peatamisest, isegi vihjetest sellele. Teinegi vasakpoolne soovib ka Eestisse Molenbeeke, Rinkbysid ja mida iganes, peaasi, et eestlus kaoks kolkaküladesse, nagu see on maridega Marimaal.
Krister Parisele eraldi läbimõtlemiseks üks uudis (afgaani pagulased on maailmas ühed aktiivsemad ringiliikujad): “Afganistani idaosas õhkis end pulmapeol 13-aastane enesetapupommar, tappes viis inimest ja vigastades üle neljakümne.” (BNS) “Welcome, refugees”, Krister Paris?

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/epl-i-vasakaarmuslased-kutsuvad-ules-eestit-migratsiooni-alla-uputama/

Read more...

Alver Aria: tõe tähendusest migratsioonis ehk mis ootab migranti Eestis ees

Kas need pealtnäha ontlikud töömehed on valmis selliseks eluks, nagu kirjeldab Alver Aria? Väheusutav…

Majandusõppejõud Alver Aria kirjeldab erakordselt tõeselt ja täpselt seda, milliseks kujuneb migrandi elu Eestis reaalselt, kui riik ainult teda „sallivuslikult“ poputama ei hakka.
„Indiviid saab teha ratsionaalseid valikuid vaid piisavat informatsiooni omades. Migrant teeb otsuse kodumaalt lahkuda ja teise riiki siirduda temale kättesaadava teabe põhjal.

Euroopast on migrantidel ettekujutus kui omalaadsest maapealsest paradiisist, kui puuduvad sotsiaalsed konfliktid ja hüvesid jaotatakse vastavalt vajadusele. Tegelikult asjaolud on hoopis teistsugused – elu kapitalistlikus Euroopas on stressirohke ja täis surmani kestvaid väljakutseid.
Pingeline on elu ka tänapäeva Eestis, kus saabuja peab leidma endale koha majandussüsteemis ja hüved välja teenima.

Jättes tähelepanust välja Euroopa probleemid üldisemalt, keskenduks migrantidele Eestist maalitavale pildile. Ettekujutus Eestist peaks olema tõene, sest see väldiks ühelt poolt immigrantide pettumuse ja sellest tulenevad julgeoleku riskid, teisalt võimaldaks vähendada riigi kulutusi migrantide Eestisse toomisele ja hilisemale ärasaatmisele. Järgneva jutu  aines pole suunatud Eestisse kutsutavatele spetsialistidele, vaid eelkõige põgenikele.
Millised oleksid Eestist kujuneva pildi koostisosad?

Vaatleme kõigepealt tööjõuvajaduse katmise probleemi. Eesti ettevõtjad tunnistavad, et eelkõige oodatakse uut tööjõudu nendele töödele, mida kohalikud ei soovi teha. Vaikitakse, et sellised tööd on rasked, räpased, kurnavad ja nende eest makstakse vähe – saadud tasu eest pole võimalik ära elada.
Seega peaksime küsima – „kas Sa soovid Eestis teha vähetasuvat rasket tööd väikese palga eest ehk olema ori?“ Orja mõiste kasutamine pole vale, sest me loodame, et tulijad rügavad meie eest nii tugevalt, et saame tulevikus pensionipõlve pidada. Põgenikule tuleks rõhutada, et ta hakkab täitma jalga lasknud eesti inimeste töökohti, sest need olid liiga targad mitte laskmaks end edasi ekspluateerida.

Samuti peaks rääkima, et põgenik ei saa jätkata endist eluviisi. Eesti naised käivad tööl mitte ainult seepärast, et töö võimaldab enesearengut, vaid ka seetõttu, et muidu ei tuleks pere rahaliselt välja. Seega koduperenaist põgenik endale lubada ei saa.
Eesti naistel on vähene arv lapsi ka seetõttu, et majanduslik olukord ei võimalda paljulapselistel perekondadel korralikult toime tulla.
Seejuures tuleks põgenikule tutvustada Eesti tööseadusandlust oma paindliku töölepinguga – iga hetk võid Sa sattuda tänavale, kui Sinu pingutus pole tööandja jaoks piisavalt kasulik. Loomulikult peaks põgenik proovima ka enne sooviavalduse täitmist algelist keeleõpet – talle tuleb selgitada, et ilma eesti keelt oskamata jääbki ta kuni surmani sibiks.
Oluline osa põgenikest on religioossed. Põgenikele tuleb rääkida, et usulised küsimused on eraasi – vabal ajal võid palvetada või teha mistahes, kui Sa ei riku avalikku korda ja ei kahjusta teiste inimeste tervist.

Pole aga mingit alust loota, et kapitalistlikus Eestis saad Sa tagada oma usukommete järgimise. Moslemid peavad teadma, et halal-toit on harukordne ja kallis. Keegi ei hakka lihatööstuses rajama eraldi lihatöötlemise liini, toodetes on sees ka osakesi sealihast ning loomulikult ei järgita loomade tapmise islami reegleid. Pagaritoodetes on maitse parandamiseks kasutatud alkoholi. Piimatoodetes kasutatakse alkoholi ja seaželeed.
Halal riietuse leidmine poest on võimatu. Naised ja mehed töötavad ühes ruumis, tööl klientide peletamise ja tööõnnetuste  vältimiseks ei lubata lainetavaid ja kohmakaid usulise iseloomuga riideid ning peakatteid.
Ka usulisi tähtpäevi ei soosita – olenemata sellest, et Sul on ramadaan ja Sa pole päeval söönud ega joonud, pead Sa töökohal olema virk. Igapäevaste palvuste ajaks ei peata keegi tootmisliini, palvetada saad vaheaegadel, kui teised söövad või puhkavad. Üsna kindlasti ei lange vaheajad kokku mulla poolt palvusele kutsumise aegadega, sest miks peaks ühele religioonile tegema erandeid – pole teada, mis teiste religioonide esindajad siis tahtma hakkavad.

Elamispinda tutvustades ei tohiks näidata Tallinna uusasunduste vaateid. Arvestades põgeniku tulevast rahalist seisundit, tuleks talle näidata videot Virumaa või endiste kolhoosikeskuste paneelelamutest koos õpetusega kapitaalremondi vajalikkusest. Kui mõni perekond soovib tulevikus asuda elama maale, siis tuleks näidata umbetuisanud külavaheteed ja rääkida lumekoristamise kasulikkusest.
Et põgenik saaks ülevaate eesootavast, tuleks tema põgenikelaagri telgi ette lükata buldooseriga liivakuhi ja kästa see igal hommikul ära koristada. Seejuures peaks põgenik ette kujutama, et ta teeb seda külmkapi sügavkülmiku tingimustes. Tutvustada võiks ka küttepuude varumise tsüklit ja selle kasulikkust võrreldes spordisaaliga.

Erilist tähelepanu tuleks maakohtade puhul pöörata kuivkäimla ökoloogilistele eelistele. Migrandid on harjunud põgenikelaagris tooma ühisest kaevust vett. Põgenikule peaks toonitama, et selles suhtes satuvad nad tuttavasse olustikku – „solk sees, vesi väljas“. Samuti kulub ära pikkade distantside jala läbimise harjumus – arvestades koolide ja teeninduspunktide kaugust tulevasest kodust.
Osa migrante põgeneb sõjaliste konfliktide eest. Otstarbekas oleks põgenikele tutvustada Eesti sõjalist situatsiooni, liitlasvägede pidevat Eestisse kuhjumist ning mingrandi tulevikuvaadet teenida Eesti riiki eesliinikaevikus. Sama jutt kehtib põgeniku poegade suhtes, sest me ei soovi saada ainult tööjõudu, vaid ka sõdureid.
Kindlasti tuleks põgenikule seletada, et ümberotsustamine tulevikus teise riigi kasuks pole võimalik – nad saadetakse Euroopa teistest riikidest sundkorras Eestisse tagasi. Seepärast peaks otsustus olema läbimõeldud.

Kui põgenik ja tema pere on eespool märgitud tingimustega nõus, siis järgneks lubaduste reaalsuse kontroll. Kui ikka põgenik on vigane, siis ta ei saa meeletult töötada ning ka sõdurina on ta kõlbmatu. Kõlblik põgenik ja tema pere aga peaksid kinnitama, et nad on nõus eesti inimese tavatingimustega ning nad aktsepteerivad printsiipi „hädasoleva vaese inimese probleemide lahendus on vaeses inimeses endas“ ehk „uppuja päästmine on uppuja enda asi“. Viimast printsiipi on Eesti valitsused rakendanud eestimaalaste peal ja eestlased on omandanud peaaegu täiusliku reageerimisoskuse.

Kas sellist valiku metoodikat on võimalik rakendada? Muidugi, sest siseministeeriumi portfell on EKRE käes ja piisab ministri korraldusest põgenike valikut teostavatele ametnikele. Muidugi võib Eestist jääda kehv pilt. Samas oleme elatustasemelt üsna vilets Euroopa riik ning põgenikule võib siiasattumine olla mitte õnn, vaid õnnetus. Seda oletust kinnitab põgenike püüd Eestis jalga lasta.
Ühtlasi pole käesolev kirjatükk koostatud mingil määral Eesti valitseva eliidi kritiseerimiseks, nad on erakordselt targad ja eesti rahvale pühendunud. Kuna kõik on niigi väga hästi, siis kirjatükk on mõeldud ainult suure hea väikeseks korrigeerimiseks.”

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/alver-aria-toe-tahendusest-migratsioonis-ehk-mis-ootab-migranti-eestis-ees/
_______________
 Eesti riigi poolt "külalistele" pakutavatest hüvedest... Toomas Argel: 2 aastat saavad "külalised" .prii korteri, kommunaal kulud ja toidu/riide raha 960 eur /kuu/isik. Korter peab olema euro remonditud või uus ja pinda arvestatakse miinimum perepea 20 ruutu ja teised pereliikmed 12 ruutu. Sisse kolimise/elamise raha ühekordselt 3000 eurot /isik. Lisandub Eesti keele õpe ja töötu kassa poolt EL fondide abil kutse õpe-samuti 2 aasta lõikes.Lisaks ühistransport asula piires tasuta ja kaks korda aastas riigi piires muuseumide /näituste tasuta külastus.

Allikas: Edgar Viigimäe, Facebook
M.I.

Read more...

reede, 12. juuli 2019

EKRE poliitikute karmid sõnavõtud leiavad üha enam kinnitust – ka prokuratuuri puhul

Prokuratuur ei tõesta kuidagi, et nende töö oleks tõhus.

Enne valimisi tõstatas EKRE idee justiitsreformist, sest Eestis on justiitssüsteem väidetavalt kallutatud ja korruptiivne – siis vallandas see võimumaailmas pahameeletormi.

Kaja Kallas, Taavi Rõivas, Tõnis Saarts, Jürgen Ligi ja veel kümned võimupoliitikaga seotud tegelased kritiseerisid reformiideed raevukalt, väites, et Eestis on kõik kõige paremas korras. EKRE-t süüdistati lausa demokraatia ja kohtusüsteemi õõnestamises.

Kujundlikust ütlusest kohtunike veerevate peade kohta aga sai lausa EKRE-vastase sõja rünnakuhüüd – kõrkharitud vasakliberaalid ei tea funktsionaalsest lugemisoskusest midagi, ja nad võtsid seda sõna-sõnalt, et ei peaks justiitssüsteemi korrumpeerumusele näkku vaatama. Kohtunikud kuulutati lausa puutumatuteks, seda koos naistearstide, ajakirjanike ja paljude teiste võimutugedega.
Nagu ikka, tulevad EKRE juhtpoliitikute karmidele väljaütlemistele ajapikku tõestused – nii oli ülikoolide võõrtudengite taseme ja varjatud migratsiooniga, ning nüüd lisandub sellele prokuratuuri halb töö koos vajadusega asendada peaprokurör Lavly Perling kellegi teisega, sest selles ametkonnas on kõik valesti.

Eesti Ekspress kirjutab kohtute ja prokuratuuri tööst: “Kohtunik tegi prokuratuuri töö pihuks ja põrmuks: „Miski ei leidnud tõendamist ja kõik tuli õigeks mõista.“ Ehk siis: Haapsalu kohtunik Piia Jaaksoo räägib, miks ta mõistis õigeks viis rasketes kuritegudes süüdistatud meest ja ühe naise.” Jutt käib prokuratuuri olematust tööst süüdistuse koostamisel.

Ega kohtud ise paremad pole – kuigi kooseluseadus pole rakendusaktideta mingit õiguslikku tausta omandanud, jätkavad kohtud otsuste tegemist, mis lähtuvad sellest, nagu oleks võõrsil sõlmitud samasooliste abielud Eestis õiguslikud. Või siis kohandatakse võõraste riikide seadused Eestile kohustuslikeks.
Ega miski sellest iseenesest paremaks muutu, kui EKRE justiitsreformi ideed ka edaspidi blokeeritakse – mingil hetkel sööb korruptsiooniuss justiitssüsteemi nii hõredaks, et see kukub ise kokku.

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/ekre-poliitikute-karmid-sonavotud-leiavad-uha-enam-kinnitust-ka-prokuratuuri-puhul/
______________
Vaadake lisaks siit -  Martin Helme: justiitsreformi kriitikud on laskud käiku stalinistlikud võtted


M.I.

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP