RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 18. august 2019

Huvitavat pühapäevaks: Soome uutes toitumisnõuannetes soovitatakse esimest korda süüa vähem liha, ainult maitseks

Soome uutes toitumisnõuannetes, mille põhjal koostatakse ka koolide ja lasteaedade menüüd, soovitatakse esimest korda süüa vähem liha, seda vaid maitseks.
Praegu on käimas toitumisnõuannete uuendamine. Uus soovitus on süüa vähem liha, seda tulenevalt põhiliselt kliima olukorrast, vahendab Yle.

Uus soovitus tähendab ka seda, et koolide, lasteaedade ja hooldekodude menüüdes on senisest vähem liha. See on esimene kord, kui Soome toitumisnõuannetes soovitatakse süüa vähem liha.
Soovitus on süüa vähem liha ja rohkem taimset toitu. Taldrikule tuleks panna kodu lähedal kasvatatud toitu.

Liha söömise vähendamisega saab igaüks kaasa aidata keskkonna saastamise vähendamisele. Rahvusvahelise kliimakomisjoni nõuanne oli samuti vähendada liha tarvitamist, kuna muidu ei ole võimalik saavutada püstitatud eesmärke. Liha söömist ei pea lõpetama, aga seda tuleks vähendada.
Koolid peavad Soomes toitumisnõuannetega kaasas käima, kuna vastasel korral ei saada riigilt toetust. Koolisööklate menüüde muutmisega on võimalik kujundada üldisi hoiakuid.
Uute soovituste kohaselt võiks liha olla toidu juures pigem maitseks, mitte põhiroog. Eeskuju soovitatakse võtta Hiina köögist, kus liha kasutatakse samuti pigem maitseks taimse toidu kõrvale.
Soome ja teised Põhjamaad on toitumissoovituste osas koos USA-ga maailmas esirinnas, neist võtavad eeskuju teised riigid maailmas.

____________
Soome on nüüd üks juhtiv maa maailma päästmisesel inimtekkelisest kliimasoojenemisest ja just praegu tuleb tõesti midagi radikaalset ette võtta!
M.I.


 

Read more...

Uus valitsus

Allikas: Facebook

Read more...

Allumatusest ehk ametnik ei ole kõrgeim ülemus

Igas ühiskonnas valitseb mingi hierarhia.

Uute Uudiste kaasautor Priit Tali kirjutab sellest, et Eestis levima hakanud tava, kus ametnikud õpetavad meedias võimendatuna ministreid, on pesuehtne allumatus hierarhiasüsteemis.
“Eksisteerib üks sageli ebamugav, kuid ometi paratamatu ja reeglina ülimalt hädavajalik nähtus – võimuhierarhia, käsuahel, alluvussuhe või kuidas iganes seda nimetada. Lihtsustatult tähendab see, et alluva asi ei ole ülemusele vastu hakata.

See kehtib kõikjal, alates perekonnast ja lõpetades kõrgpoliitikaga.
Laps teeb seda, mida issi-emme ütlevad.
Sõdur tulistab siis, kui rooduülem selleks käsu annab.
Tööline saeb palki just nii, nagu brigadir käsib.
Pedagoog õpetab sellise õppekava järgi, nagu haridusministeeriumist on ette antud.
Ja nõnda edasi, näiteid võib tuua sadu.

Ühiskond ei toimiks ilma sellise hierarhiata. Kui kaob hierarhia, tuleb asemele anarhia.
Muidugi on väga inimlik, et me ei taha kuidagi kellegi teise käske täita. Siin aitab vaid üks – tuleb ise tõusta käskude andjaks. Paraku on nii, et enamik meist ei ole selleks suutelised ja valdaval osal ühiskonnast ei ole seetõttu eriti kedagi kamandada. Rumal oleks selle pärast põdeda. Nii on see alati olnud ja nii see jääb.
Ka enamikel käsuandjatel on omakorda keegi, kes neile korraldusi jagab. Ülemuse-alluva astmeid võib mõnes valdkonnas olla kümneid. Kui sa ei ole oma valdkonna absoluutses tipus, siis tuleb realistlikult ja vastutustundlikult leppida sellega, et pead täitma kellegi poolt antud korraldusi ja ülesandeid.

Loogika (ja võib-olla ka mingi õigusakt) aktsepteerib allumatust olukorras, kus kõrgemalt antud suunised on ilmselgelt ohtlikud või ebaseaduslikud. Kui aga alluv ARVAB või talle TUNDUB, et ülemuse korraldus ei ole meeldiv või mõistlik, siis see ei ole ning ei tohigi olla põhjenduseks mitteallumisele.
Üldreeglina on mistahes alluval vähem infot ja kitsam suure pildi nägemine, kui ülemusel. Seetõttu ei ole alluva rida isegi üritada saadud korralduse mõistlikkuse üle mõtiskleda. Maksimaalselt võib ta oma kõhklustest kohe ja vahetult käsu andjale rääkida. Iga tark ülemus kuulab oma alluvate konstruktiivseid ettepanekuid.

Kuid käsk, mis ei käi seadustele vastu, mis ei ole ilmselgelt ohtlik või kahjulik, kuulub täitmisele. Soovimatus endast kõrgemal „redelipulgal“ olija korraldusi täita saab lõppeda vaid ühel moel – tuleb sellest alluvussuhtest lahkuda. Vabatahtlikult või sunnitult.
Ilma sellise süsteemita ei toimiks ükski ettevõte, ükski organisatsioon, ükski ühiskond.
Kui riikliku struktuuriüksuse juht ei ole rahul oma vahetu ülemuse (ministri) korralduste, ettekirjutuste, poliitikatega, siis on tal võimalik otse ministrile teha oma ettepanekud, osutada põhjendatult ministri suuniste kitsaskohtadele või vigadele.

Kui aga ministri käsud ei ole ühemõtteliselt ebaseaduslikud või riigile ja rahvale ilmselgelt kahjulikud, siis peab olema välistatud isegi mõte allumatusest või vastu töötamisest.
Ja siin ei puutu absoluutselt asjasse, kas minister on konservatiiv, liberaal, roheline või kommunist. Kui minister on rahva valiku ja sellele järgnevate demokraatlike protsesside tulemusel ametisse saanud, siis talle alluvad ametnikud PEAVAD tema korraldusi täitma, tema nägemust realiseerima.
Ametnikkonna poliitilised eelistused ja maailmavaated ei tohi mitte mingil moel väljenduda töös. Kui see oleks lubatav, siis see tähendaks pärast iga uue koalitsiooni võimuletulekut ka ametnikkonna väljavahetamist, mis oleks tõsiselt jabur.

Ametnik ei tee poliitikat. Ametnik ei kujunda jooksvaid ega perspektiivseid sihte oma poliitiliste ideede kohaselt. Ametnik viib ellu valitsuse poliitilisel nägemusel põhinevaid tegevusi, milleks saab korraldused oma valdkonna ministeeriumist.
Ja sellel pinnal leian, et Vaheri (kes mulle tegelikult väga meeldib) vastutegevus ministrile on täiesti vastuvõetamatu. Mitte sellepärast, et tegemist on Helmega. Mitte sellepärast, et tegemist on EKREga. Vaid kõige selle pärast, mida eespool kirjeldasin.
Ametniku vastuhakk ministrile on minu jaoks mitteaktsepteeritav sõltumata ministri parteilisest kuuluvusest. Täpselt sama leiaksin ma, kui portfell oleks mõne sotsi, orava või vabaerakondlase käes.
Kui mistahes parteisse kuuluva ministri poliitika ei ole tema ametkonnale kobisemata täitmiseks, siis riik ei toimi.“

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/allumatusest-ehk-ametnik-ei-ole-korgeim-ulemus/

Read more...

laupäev, 17. august 2019

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Rooma Klubi ja George Soros allutavad Eestit kliimatüranniale

Peeter Proos | Vanglaplaneet

Hoolimata veenvate tõendite puudumisest, mis kinnitaks inimtekkelise kliima soojenemise teooriat, ajavad globaalse kliimakriisiga hirmutajad oma jonni edasi. Nüüd on Eestimaa Looduse Fond koos teiste organisatsioonidega käima lükanud rahvaalgatuse Eesti kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2035.
Hirmutavas stiilis avalduses öeldakse, et globaalne kliimakriis on juba käes ning „selleks, et vältida kliimakriisi katastroofilisi tagajärgi, on hädavajalik hoida globaalse temperatuuri tõus alla 1,5 kraadi võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega“. Kui see piir ületada, siis „riskime pöördumatute muutuste ning katastroofiliste tagajärgedega inimühiskondadele ning looduskeskkonnale. Elurikkuse kadu, sagedasemad ekstreemsed ilmastikuolud nagu põuad ja tormid, metsatulekahjud, merevee taseme tõus ja teised mõjud vähendavad meie toimetulekuvõimekust elukeskkonnas ja suurendavad oluliselt migratsiooni elamiskõlbmatuks muutunud aladelt“. Avalduses kinnitatakse, et „teadus on selge: tegutseda on vaja kohe ning otsustavalt“.

Selleks, et hoida globaalse temperatuuri tõus alla 1,5 kraadi „peab globaalne kasvuhoonegaaside heide vähenema poole võrra juba järgmise kümnendi jooksul ning jõudma kogu maailmas neto-nulli (kliimaneutraalsuseni) hiljemalt aastaks 2050“. Avalduse kohaselt tähendab kliimaneutraalsus seda, et riik ei paiska oma tegevusega atmosfääri rohkem kasvuhoonegaase kui seob, ning selleks tuleb fossiilkütustelt kiiresti üle minna taastuvatel energiaallikatel põhinevale kombineeritud lahendusele.
Veel märgitakse ära, et Eesti praegune riiklik energia- ja kliimakava ei ole „hetkel piisav, et adekvaatselt kliimakriisile reageerida“.
„Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ algataja on Eestimaa Looduse Fond, mis väidab oma kodulehel, et on „valitsusväline, nii poliitiliselt kui majanduslikult sõltumatu organisatsioon“. Kui aga nende kodulehel natuke ringi vaadata, võib leida, et „ELF tänab Avatud Eesti Fondi tegevuste elluviimiseks toetuse saamises abistamise eest!“. Avatud Eesti Fond on tippglobalisti ja tähtsa uue maailmakorra konstrueerija George Sorose Avatud Ühiskonna Fondi Eesti haru, mis asutati 1990. aastal.

„Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ algatajad annavad kogutud allkirjad üle Jüri Ratasele 13. septembril 2019. aastal peaministri eestvedamisel toimuval konverentsil „Kliimaneutraalsus – häving või edu?”. Lähemal uurimisel selgub aga, et konverentsi korraldaja ei ole mitte bilderberglane Jüri Ratas vaid hoopis Eesti Rooma Klubi, mis on teise väga olulise uue maailmakorra ehitajate organisatsiooni, Rooma Klubi (Club of Rome), Eesti haru.
1991. aastal avaldatud Rooma Klubi raporti „Esimene globaalne revolutsioon“ 75. leheküljel on kirjas järgmiselt: „Otsides uut vaenlast, mis meid ühendaks, tuli meile idee, et reostus, globaalse soojenemise oht, vee nappus ja näljahäda sobiksid hästi. Kõik need ohud on tekitanud inimtegevus… Tõeline vaenlane on siis inimkond ise“.

Rooma Klubi asutati 1968. aastal Rockefellerite sihtasutusele kuuluvas Bellagio keskuses ning ka mainitud dokument on kindlasti David Rockefellerile meelejärgi, sest 1994. aastal lausus ta ÜRO-s järgmised sõnad: „Me oleme globaalse ülemineku äärel. Kõik mis me vajame on suured kriisid ning rahvad aktsepteerivad uut maailmakorda“.
Kliimakriisiga hirmutamine on kuritegeliku globaalse finants ja -võimueliidi üks peamine vahend uue maailmakorra loomiseks, sest see on suurepärane ettekääne industriaalühiskonna täielikuks hävitamiseks ning inimeste üle veelgi suurema kontrolli saavutamiseks.

Allikas: http://vanglaplaneet.ee/rooma-klubi-ja-george-soros-allutavad-eestit-kliimaturanniale/

Read more...

Fookuses: presidendi kliimaarutelu Arvamusfestivalil meenutas nõukogudeaegset pioneeriüritustPortaali Objektiiv videoproduktsioon. Vaata lisaks https://objektiiv.ee
 

Read more...

neljapäev, 15. august 2019

MATTI ILVES: AfD partei ametniku auto Saksamaal süüdati põlema

Reede õhtu varajastel tundidel oli AfD partei ametniku auto Saksamaal Krefeldis põlenud.
Politsei sai teate Bockumi linnaosa Germania tänaval tekkinud olukorrast reedel kella 1.50 paiku. Kui päästeteenistused sündmuskohale jõudsid, oli auto mootoriruum leekides ja sõiduki esiosa sulanud.

Lisaks halli BMW hävitamisele kahjustasid leegid ka teist läheduses asuvasse parki jäänud autot.
Tunnistajad räägivad, et nad märkasid kapuutsiga dressipluus kahtlast meest, kes märkamatu ajal sukeldus auto taha ja põgenes sündmuskohalt.
Kahtlustatavat kirjeldatakse pika kehaehitusega ja laia kehaehitusega. Tunnistajate sõnul oli tal seljas tumedad riided ja kapuutsiga kapuuts.

Aruannete kohaselt on riigi julgeolekupolitsei juba alustanud poliitiliselt motiveeritud kuriteo uurimist. Eksperdid on ka jõudnud järeldusele, et tulekahju sai alguse süütamisest.

Mõni on arvanud, et arvukalt poliitiliselt motiveeritud rünnakuid rahvusliku populistliku AfD partei vastu on õhutanud Saksamaa meediast pärit vaenulik retoorika.

See ei ole esimene kord, kui arvatavasti vasakpoolsete terroristide poolt AfD poliitiku auto põlema pannakse. Nüüd aga tuli veel selline teade:
http://rahvuslane.blogspot.com/2019/08/alternatiiv-saksamaale-moodus-kohalike.html
Mille tagajärjel kuritegelikud rünnakud AfD poliitikte vastu arvatavasti suurenevad.

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/

Read more...

Igor Gräzin: Euroopa Liit juurutab Nõukogude Liidu eeskujul käsumajandustObjektiiv Published on Aug 9, 2019
Markus Järvi intervjuu veteranipoliitik Igor Gräziniga Moskva ja Brüsseli sarnasuse teemal peale samateemalist EKRE paneeli.

Read more...

Harri Kingo: Meie ametnikkond halab

Jutt on 2. pensionisamba vabaks laskmise reformist. Ametnike hala on selline:

"Reform seab ebaausasse seisu need enne 1983. aastat sündinud inimesed, kes otsustasid 2001. aastal mitte teise sambaga liituda, sest lähtusid eeldusest, et sinna panustatav raha jääb seotuks pensioniea saabumiseni ehk kuni 40 aastaks. Möödunud on vähem kui pool sellest ajast ja nüüd tahetakse liitujatele ise panustatud raha koos riigipoolse lisaga peopesale laduda. Sambast toona loobunutel pole kätte saada aga midagi ehk see seaks nad ebavõrdsesse seisu."

Meie ametnikkond on täiesti ebapädev, kui selliste "õiglust nõudvate" mõtetega lagedale tuleb. Ametnikkond lihtsalt ise ei tea, kuidas ja millistest rahadest see 4%, mille riik justkui 2. pensionisambasse juurde paneb, tegelikult tuleb.

Tsiteerin - see selgitab:

"Töötaja brutopalgast läheb 2% pensionifondi. Riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4% ja selle võrra jääb su riikliku pensioni (1. sammas) kindlustusosak väiksemaks."

Teisisõnu - see riigi 4% ei tule riigilt, vaid võetakse ära inimese 1.-st pensionisambast ja "selle võrra jääb su riikliku pensioni (1. sammas) kindlustusosak väiksemaks." Niisiis, kogu loodetud ja lubatud pensionite kasvatamine oli 100% Eesti Vabariigi pettus oma kodanike suhtes. Oli 100% vale, otsene valetamine oma rahvale.

Kes olid valetajad?

2. pensionisammas loodi 1. juulil 2002. Ajavahemikul 28.01.2002 - 10.04.2003 oli peaminister Siim Kallas. Enne Siim Kallast, 2. samba ettevalmistaval perioodil, oli peaminister 25.03.1999 - 28.01.2002 Mart Laar.

Ainus pensioni kasvatamise võimalus oli ja on, et 2. pensionisamba fonditootlus osutub suuremaks kui inflatsioon. Paraku, avalike andmete alusel on teada, et inflatsioon ületas pensionifondide tootluse 2 korda. Mis tähendab: 2. sambaga seotud inimesed kaotasid reaalselt oma raha ega ei võitnud midagi. Võitjad on need, kes 2. sambaga ei liitunud.

Imelik, et meie ametnikud, kes räägivad siin mingist õiglusest, seda lihtsat 2. samba rahastamise skeemi ei tea! Ei tea, et 2. samba 4% võetakse inimese 1.-st pensionisambast ja vastavalt see 1. sammas väheneb. Ning keegi midagi rohkem ei saa. Raha tõstetakse ühest taskust teise, mis pole raha hulka suurendav tegevus. Vastupidi - seal 2. samba "taskus" söövad inflatsiooonihiir koos fondihalduri ja tema suure palgaga seda tulevase pensionäri rahapakki üha väiksemaks. See on reaalne ebaõiglus, ametnikud!

Ametnikud kirjutavad oma halas avalikult täielikku absurdi. Jube mõelda - sellised "targad ja teadjad inimesed" meid reaalselt täna valitsevadki!

Allikas: Facebook

Read more...

kolmapäev, 14. august 2019

Miks Eesti ühiskond p….s on?

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP