RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 31. märts 2018

Risto Nahkor: Meie südame kutse on kaitsta enda juuri!

"Sõber" on tulnud meie koju ja veenab-selgitab meile, kõikvõimalikul moel, et peame tema tahtele alistuma.
Alistuma? Alistumine on enda juuri kaitsvale rahvale probleem! Sellised sõbrad on probleem ja "neil tuleb pea maha raiuda"!
Vaenlane ei maga ja on kavalusega Eesti Vabariiki sisse tunginud. Vaenlane tuleb tuvastada ja kõrvaldada!

Võõrvallutajad on jaganud ilusaid lubadusi, andnud laenu, "pakkunud sõprust" jne - vastu nõutakse tingimusteta alistumist, võõrvallutajate ideoloogiale, "uutele väärtustele". Võõrvallutajad "õpetavad" inimestele enda "nägemust" uuest maailmast - maailmast kus inimestel puuduvad juured, puudub kodu(riik), puudub sugu, puudub pere, puudub terve mõistus jne... mailm kus ainult vaimselt haigetel võõrvallutajatel endil on mugav olla... ) - toimub rahvusriikide hävitamine ja Valge rassi genotsiid.(on fakt, et Valge rass väheneb metsiku kiirusega(see ei ole juhus vaid suunatud protsess!) ning ainult Valge rassi kodudes toimub massiline sundluslik sisseränne ning moraali lõhkumise ning inimeste üksindusse eraldamise kaudu vaimu-tahte ning eneseteadvuse maha surumine... - tegevusele antakse erinevaid "ilusaid silte" kuid reaalselt toimub planeeritud genotsiid ja rahvusriikide rahvad asendatakse võõraste inimestega... see on kuritegu mis väärib surma, see on sõda! )

Tuleb vastu hakata võõrastele ja ennast enda kodus kehtestada! Võõrastega ei olda üleliia alandlik! Võõrad ei tule meie koju meile ettekirjutusi tegema - võõrvallutajad kes Eesti pinnal oma tahet ellu viivad tuleb maha tappa!(loomulikult taastatud surmanuhtluse ja õiglase kohtupidamise kaudu.) Võimu esindavate inimeste asi ei ole olla võõrastega sõbralik, vaid olla sõber enda rahvaga ja võõrastele vastu hambaid anda, kui jultunud "nõudeid" esitatakse! Parem surra püsti, kui elada roomates! Eesti ei pea mitte kellegagi diplomaatiline olema ja riigi eesmärk ei ole majanduskasv vaid siinse rahva heaolu!

Eesti Vabariigis on aidatud olulistele ametikohtadele võõrale võimule alluvaid isikuid, kes aitavad siinse rahva tõelist tahet maha suruda ja võõra tahtega asendada. Rahvale tehakse ajuloputust ja sisendatakse värdväärtustele alistumise kohustust. Ametnikele tehtavad koolitused sisaldavad eneses kohustust alluda võõrvallutaja "ideoloogiatele" - sisuline tegevus on terve mõistuse vägistamine ning püüd teha ettevalmistusi, rahutu rahva "rahustamiseks" ja veenmiseks, et võimul olevad isikud omavad võimu rahva üle ning peavad teisi suunama "sobivas suunas"... (kuulajaid töödeldakse korduvate ja korduvate samasisuliste "koolitsute" kaudu omastama algselt vastuvõetamatuid võõrvallutaja "väärtusi", "tegevusi". Võimu esinavaid isikuid liidetakse rohkem võõrvallutaja tahtega ja tõugatakse riidu omadega. -see on vaenlase teadlik pikale perioodile planeeritud "vaikne hääletu taktika"... aga me nägime läbi ja tõmbame piirid maha. ) Meil on oma kodu ja oma juured ning need juured peavad veel võimsamaks kasvama!

Riigi asi ei ole enda rahvast rahustada ega ümber õpetada vaid enda rahva tahtele alluda ja võõraid riiki sisse imbunud võõrvallutajaid "rahustada". george soros ja kõik kes otseselt või kaudselt talle alluvad on Eesti Vabariigi vaenlased ja nende kuriteod on aegumatud! Nähkem ilusate lubaduste ja siltide taha... Kasvatagem ja kaitskem enda juuri! Olgem rahva poolel!


Üles ärgata! Teisi äratada! Vastu hakata!
Jõudu ja Väge!

Allikas: Facebook

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP