RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 30. märts 2017

MATTI ILVES: KIRI LIISA PAKOSTALE

Lp. võrdõigusvolinik Liisa Pakosta

Pöördun Teie poole tõsise probleemiga, mis puudutab õpilaste võrdset kohtlemist meie koolides. Nimelt, poisse ja tüdrukuid tuleks õpetada vastavalt nende võimetele, poisse selgelt diskrimineeritakse.

Praegu on olukord juba muutunud kohutavaks. Miks on nüüd meeste haridustase palju madalam kui naistel? Viga on tehtud juba ammu ja viga on meie haridussüsteemis, mis ei toeta meeste haridust.
Eesti koolides on hariduskorraldus täiesti valedel alustel ja tagajärjed on nüüd juba hästi näha, nimelt õpib kõrgkoolides (2011. aasta andmed) kaks korda rohkem naisi kui mehi. Praegu on olukord veelgi hullemaks muutunud ja meil omandab kõrgharidust juba 70% noori naisi ja mehi ainult 30%.  Mitte keegi ei löö sellise ebanormaalsuse peale häirekella, tegelikult peaks siin lausa karjuma!

Asi on selles, et tüdrukud arenevad teatud vanuses kiiremini ja paljudel poistel tekkivad õpiraskused. Tüdrukutel kestab puberteet, mil lapsest saab täiskasvanu maksimaalselt kuni 16. eluaastani, poistel kuini 19. eluaastani ja mõnede teadlaste arvates see vahe järjest süveneb.
Tean, et Eestis on koole, kus poisse ja tüdrukuid õpetatakse eraldi, sellist praktikat tuleks otsustavalt laiendada! Vaid selline kool annaks ka poistele võimaluse omandada kõrgharidust võrdselt tüdrukutega ja noortel naistel poleks põhjust minna otsima abikaasasid välismaale. Tean, räägitakse, et olukord paraneks vaid siis kui koolides oleks rohkem meesõpetajad. Loodan siiski, et on selge - see argument pole tõsiseltvõetav.

Viimasel ajal olen mitmelt poolt kuulnud, et Eestist lahkuvad eelkõige noored haritud naised. Statistikaameti andmetel on Eestist lahkunud naiste arv viimaste aastatega hüppeliselt kasvanud, seitsme aastaga on 4661 mehe kõrval lahkunud 10 777 just noort naist. Sellise olukorra pikemaajaline kestmine kiirendab oluliselt eestlaste väljasuremist.

Loodan, et pöörate sellele kirjale tõsist tähelepanu ja ootan ka vastust.

Lugupidamisega,
Matti Ilves

P.S. Lisan ka paar pilti:
1. Ema pilt tütarlastegümnaasiumi päevilt Rakveres
2. Isa pilt, ülikoolis õpiti jälle kenasti koos
VASTUS:

Tere!

Suur tänu kirja eest ja nende ilusate fotode eest.
Jagame teie muret, et hariduses on noormehed alaesindatud, seda eriti kõrgkooliastmes. Samuti nõustun teie järeldusega, et noorte naiste väljaränne mõjutab iivet. On tõenäoline, et suur hariduslõhe sugude vahel tekitab iibeprobleeme, kuna raskeks muutub endale sama haridustasemega partneri leidmine. Nõustun teiega, et võrdsed võimalused hariduses on väga laia mõjuga suur ja tähtis teema.

Kohalik omavalitsus on enamike põhikoolide ja gümnaasiumite pidaja Eestis ning kohalikul omavalitsusel on täielik voli ja vabadus otsustada kooli pidajana, kuidas koole komplekteeritakse. Lubatud on nii poiste kui tüdrukute erinevad klassid või koolidki, ainsa tingimusena, et õpitavad ained ja teadmised peavad olema võrdselt ligipääsetavad nii tütarlastele kui ka poisslastele. Soovitan teil pöörduda ettepanekuga omavalitsuse või omavalitsuste poole. 
Volinik töötab tõenduspõhiselt. Poiste alaesindatus hariduses on omane kõikidele arenenud riikidele, mitte ainult Eestile, ning selle nähtuse täpsemad põhjused ei ole teada. Nähtus hakkas ilmnema möödunud sajandi 1980ndatel aastatel. Kuni pole täpsemalt selge, mis tekitab poiste alaesindatust ja miks seda alaesindatust polnud varasemalt, on väga keeruline võidelda olukorra paradamise eest. 
Koolidesse meesõpetajate lisamine ei mõjuta tõepoolest seda tendentsi. 


Sügava lugupidamisega
Liisa Pakosta
volinik
______________
Sain päris kiirelt voliniku vastuse ja selgus, et ta ei kavatse midagi ette võtta. Pean sisuliselt poiste diskrimineerimist meie koolides märksa tähtsamaks, kui tüdrukute õigust koolivormi juurde pükse kanda. Volinik lõi siis kohutavat lamenti.

Vastates mulle: "Volinik töötab tõenduspõhiselt. Poiste alaesindatus hariduses on omane kõikidele arenenud riikidele, mitte ainult Eestile, ning selle nähtuse täpsemad põhjused ei ole teada."
Aga mis see siis on, minu kirjast: "Tüdrukutel kestab puberteet, mil lapsest saab täiskasvanu maksimaalselt kuni 16. eluaastani, poistel kuini 19. eluaastani ja mõnede teadlaste arvates see vahe järjest süveneb." See on ju igati tõestatud ja tõenduspõhine.
Seda tüdrukute kiiremat arengut just koolipõlves täielikult ignoreeritakse!

Ja kujutate ette, mida ta mulle soovitas: "Soovitan teil pöörduda ettepanekuga omavalitsuse või omavalitsuste poole." Tähendab, mina peaksin tegema siis voliniku tööd? Olen täielikult nõus alljärgneva videoga.

Fookuses: võrdse kohtlemise komissari ametkond tuleb kiiremas korras likvideerida

Read more...

Ühiskonna allakäigu anatoomia – kihutustöö nõdramõistuslikele

Neeger Porelela Diafouka elab Soomes "juba kaua" –  aastast 2009. (Kui palju on maksma läinud riigile tema ülevalpidamine selle aja jooksul?) Kus ta on sündinud või kuidas Soome sattunud – puuduvad andmed? Ta ei ole leidnud endale Soomes targemat rakendust, kui hakkas poliitikuks. Peale selle  oskab ta veel trummi lüüa ja keeli rääkida – lingala, lari, munukutuba keelt.
 Õiglane oleks ära märkida, et ta oskab veel inglise, prantsuse ja soome keelt. Sama õiglane on juurde lisada, et seda neegritasemel. Tema soome keele oskust saab näha videost  –  "suurim Soome patrioot". Kus ta laulab kõigile Soome hümni: "maamme laulu" ja sellepärast peabki tema poolt hääletama. 

https://youtu.be/pmFWP1uz7Kk

Pilt 1. Porelela Diafouka valimisreklaam
Pilt 2. Porelela Diafouka "parteikaaslaste" keskel – "partei kihutustelgis". Raamatus "Eesti rahva kannatuste aasta" on pilt ja  selle all tekst: "näod räägivad enda eest". Sama tekst sobib ka viimase pildi alla.

Allikas: mvlehti.net, facebook "de gröna"

Matti Ilvese blogile koostas Jaan Hatto

Read more...

Henn Põlluaas: sotsid – rahvusriikluse lammutajad

Sotsiaaldemokraatia ei ole enam ammu vasaktsentristlik ideoloogia, mis pooldas sotsiaalset õiglust ja demokraatiat.

Sotsid ei seisa vaeste, vaevatute ega töörahva eest, ammugi eesti rahva eest, küll aga relativismi, äärmusfeminismi, hedonismi, homoideoloogia, multikulturalismi ja globalismi eest. Need olevat „euroopalikud väärtused“, mis juurutatakse rumala rahva hüvanguks niikuinii, kasvõi vägisi.
Sotsid ei arvesta rahva tahtega, vaid ütlevad rahvale, mida see peab tahtma. Ja mida enam seoses immigratsiooni-, demograafia- ja väärtuskriisiga kasvab ühiskonna vastuseis vasakliberaalsele poliitikale ja toetus konservatiivsetele aadetele, seda agressiivsemaks ja radikaalsemaks sotsid muutuvad.

Telliskivi loomelinnakus peetud kõnes andis SDE esimees Ossinovski stalinlikult räige, paranoilise ja halvustava iseloomustuse Eesti ühiskonnale. „Idiootlikule Eestile“, nagu ta väljendas. Ossinovski väitis, et meie avalik ruum on täitunud viha, ksenofoobia, sildistamise ja diskrimineerimisega. Sadadele inimestele näidatakse ust, välismaalasi ahistatakse ning diskrimineeritakse. Terveid inimgruppe ähvardatakse tõrvikute ja isehakanud jõukude patrullidega. Nagu peale räiget joomingut on meie avaliku ruumi nurgad ksenofoobset okset täis. Vägivald ja tapmine olevat lähedal, tõi paralleele fašismi esilekerkimisega Saksamaal ning nimetas olukorda ühiskondlikuks hullumeelsuseks ehk ekrestumiseks.
Sarnaselt on väljendunud ka teised sotside kõneisikud. Liisa Oviir väitis näiteks, et: „Eesti ühiskonnas tajutav võõraviha ning kasvav ksenofoobia- ja rassismilmingud mõjutavad tugevalt Eestis elavate välismaalaste turvalisust ja elukvaliteeti ning omavad negatiivset mõju ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele.” Mikseri sõnul võtvat vihakõne üha enam hoogu ja kujutavat lausa reaalset ohtu süütutele inimestele.

Et sellist jampsi välja mõelda, peab vihakamine Eesti inimeste ja ühiskonna vastu olema nii suur, et võtab lausa silme ees mustaks. Oma äärmuslike sõnavõttude ja käitumisega kutsuvad sotsid ise sallimatust esile ja rikuvad Eesti mainet laiemalt.
Keel ja mõtlemine on omavahel seotud ning laimamine määratleb kasutajaid endid. Oponentide sildistamine fašistideks, putinlasteks, äärmuslaslasteks populistideks ja vihaõhutajateks on sotside tavaretoorika. Küllap mängib siin osa sotside bolševistlik minevik ja ühinemine selgelt eestivaenuliku Vene Erakonnaga Eestis, kes eitas isegi Eesti okupeerimist. Selliste jõudude madalus ja ebademokraatlikkus on seda suurem, mida alatumalt rünnatakse oponente, kelle seisukohti mitte ainult ei keelduta tunnistamast alternatiividena, vaid keda tahetakse suukorvistada või ära keelata. Sotsid keelaks, kui saaks, muidugi EKRE.

Ühiskonnale „sallivust“ peale pressivad vasakliberaalid, ei saa aru, et sallivus tähendab aktsepteerida ka seda, et suurem osa inimestest ei toeta nende äärmuslikku ideoloogiat ja et see ei tee neist rassiste, ksenofoobe, alaarenenuid ega idiootset kontingenti. Homofoobia polnud Eestis isegi jutuks enne, kui kooseluseadust läbi suruma hakati ja isegi selles kontekstis ei ole tegemist homofoobiaga. Eesti inimesed lihtsalt ei taha, et neile surutakse vägisi peale võõraid ja vastuvõetamatuid asju.
SDE on esitanud väljakutse pea kõigele, mis ühiskonda on kandnud ning taganud järjepidevuse ja tasakaalustatud arengu. Kaasa arvatud meie rahvusriiklusele. Kuid see ei ole ainult viimaste aastate probleem. Mäletan, kuidas Marju Lauristin, üks sotside peaideolooge, ütles 1988. aasta sügisel kui Lauluväljakul kutsuti üles  Eesti iseseisvumisele, et ta tundis, kuidas seal sündis fašism.
Just selle „fašismi“ hävitamise on võtnud sotsid enda südameasjaks. Ossinovski kuulutas, et „etniline rahvusriik on ohtlik ja ebainimlik düstoopia“ ning rahvuslased „ksenofoobne okse“. Kuid see „ohtlik ja ebainimlik etniline rahvusriik“ on Eesti Vabariik, mis loodi meie esivanemate vere hinnaga. Ilma selleta oleksime nõukogude repressioonide ja venestamispoliitika käigus juba ammu hävitatud. Näidata rahvusriiklust ebainimliku ja ohtliku igandina, ksenofoobia ning teiste rahvuste diskrimineerimise ja sallimatuse allikana on pahatahtlik ja vaenulik. Seda enam, et mitte ükski rahvusvaheline monitooring pole Eestis rahvuslikku diskrimineerimist tuvastanud.
Ei ole juhus, et nii Ossinovski kui Ilves on korduvalt jätnud põhiseaduse preambulit tsiteerides riigi imperatiivide leotelust välja kohustuse säilitada eesti rahvust. Sotsiaaldemokraatide Manifestis on kirjas, et riik täidab põhiseaduses ette nähtud kohustusi eesti keele ja kultuuri arendamiseks, kuid kolmandast kohustusest – tagada eesti rahvuse säilimine, ei ole seal juttugi. Järgmises lauses, lubatakse kõikidele teistele Eestis elavatele rahvustele tagada lisaks keele ja kultuuri säilimisele ka identiteet, kuid eestlaste identiteedist ei ole sõnagi.

Kui negatiivse iibe, väljarände ja massiimmigratsiooni tagajärjel elavad siin kunagi hoopis kuskilt mujalt pärit hõimud, kes on imekombel õppinud isegi eesti keelt, siis kas ikkagi on tegemist eestlastega, nagu vasakliberaalid väidavad? Kindlasti mitte. Sellega, kui eestlane võib olla ükskõik kes, kui eestlane olemiseks piisab pelgast sissekirjutusest või e-residentsusest, võetakse meilt eestlastena ära meie ajalugu, identiteet ja rahvuslik enesemääramisõigus.
Kuigi seadus määrab Eesti sisserände kvoodiks veidi üle tuhande inimese aastas (kelle hulka pagulasi ei arvestata), tuli eelmisel aastal Eestisse ca. 9000 inimest, neist üle 6000 oli Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt, sh sajad Somaaliast, Nigeeriast ja mujalt. Väike osa oli eestlasi, ülejäänud EL riikide kodanikud. Sotside toetusel on seadusesse kehtestatud tervelt 17 erandit, mis tühistavad kogu immigratsioonikvoodi mõtte. Samal ajal lahkus Eestist 5800 inimest. Sellise tempo juures muutume varsti vähemusrahvuseks.

Sisseränne on sedavõrd lihtsaks tehtud, et Eestisse elama ja tööle võib tulla isegi turistiviisaga. Ja seejärel loomulikult kogu pere järgi kutsuda. Anveldi juhtida oleva siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja teatas, et: „Me töötamegi selle nimel, et sisseränne suureneks“.
Eesti elanikest on kolmandik välispäritolu, rohkem, kui üheski Lääne-Euroopa riigis; siin elab 196 erinevat rahvust; oleme üks globaliseerunumaid riike, välisfirmade osakaal on Eestis maailma suurimaid. Need aga, kes leiavad, et sellest on küll, sattuvad sallivuslaste ülisallimatute rünnakute alla.
Kas peame sotside arvates minema täieliku loobumiseni oma rahvusest ja enesemääramisõigusest? Et Eesti puhul on tegemist etnilise, mitte “poliitilise” või „kodakondsuspõhise“ rahvusriigiga, sätestab meie Põhiseadus. Selle eitamine ja vastutöötamine on põhiseadusevastane, kuritegelik ja sisult genotsiidipoliitika elluviimine. Seda on ka sotside ettepanek lubada kodakondsuseksamit teha muus keeles kui riigikeeles, kuigi keeleoskus on üks kodakondsuse saamise eeldusi.

Eiki Nestori meelest on normaalne kui Riigikogu või valitsuse liikmed omavad lisaks Eesti kodakondsusele veel mõne muu riigi kodakondsust. Kuid millise riigi huve esindab Riigikogu liige hääletamisetel, minister või diplomaat, kui ta peab läbirääkimisi teise riigiga, kelle kodakondsus tal samuti on? Või kui see riik suhtub meisse vaenulikult. Kummale poole pöörab Eesti ja Vene kodakondsust omav isik kriisi süttides relvatoru? Eriti kui arvestada, et vene kodanikud on sõltumata topeltkodakondsusest kohustatud teenima Vene Föderatsiooni huve ja armees ning aitama nende luure- ja julgeolekuorganeid.
Sotsiaaldemokraatide algatusel on kodakondsusseadust juba korduvalt lahjendatud, kuid sellest on vähe. Sotsid toetavad kodakondsuse andmist hallipassimeestele, sest neil olevat tekkinud õigustatud ootus, et aja jooksul see antakse. Anveldi sõnul on SDE-l kavas arendada kodanikulepingute süsteem, mis lihtsustab kodakondsuse saamist täisealistele Eesti elanikele, kes ei ole tänaseks veel eesti keelt vajalikul määral omandanud. Ta ei täpsustanud, kas „leping“ laieneb ka uutele immigrantidele, kuid arvestades sotside suhtumist massiimmigratsiooni, pole see võimatu.
Sisuliselt soovivad nad kodakondsuse nullvarianti, mis devalveerib täielikult kodakondsuse sisu ja mõtte. Kodakondsus ei ole inimõigus, vaid au ja privileeg. Selle valimatu jagamine toob valijaskonda ja seeläbi Riigikogu koosseisu olulise muutuse ja mittesoodsaid arenguid Eesti jaoks. Sama kiiresti kui väheneb eestlastest kodanike osa, väheneb meie otsustamisõigus omaenda kodumaal.
Põhjus, miks hallipassimehed ei ole seni kodakondsust taotlenud, ei ole mitte nende lojaalsus Eesti riigile, selle suurust nägime pronksiööl. Mikser ja teised sotsid räägivad aga endiselt mingist kodakondsuspõhisest patriotismist.

Sotsid on lubanud lõpetada inimeste, kes töötavad eesti keele oskust nõudvatel aladel, trahvimise eesti keele mitteoskamise eest ehk tühistada keeleseaduse. Viisid sisse õigusabi andmise teistes keeltes ja toetavad osades vene koolides eestikeelse õppe kaotamist. Nad on ühekeelsete tänavasiltide vastu, varsti näeme ehk ka venekeelse kõrghariduse sisseviimist. Kõik see vähendab eesti keele õppimise motivatsiooni ja laiendab vene keele kasutusala. Sotside ja Keskerakonna kavatsused on selles osas identsed. Sotsid oskavad enda eesmärke lihtsalt paremini varjata.
Sotsid toetatavad Euroopa Liidu föderaliseerumist ning liikmesriikide suveräänsuse ja otsustusõiguse vähenemist. Nende silmis prevaleerivad Brüsseli huvid selgelt Eesti rahvuslike huvide ees. Sotsiaaldemokraadid kannavad endas  marksistliku ideoloogia pärandit, mille eesmärk oli ja on rahvusriikide kaotamine ning rahvuste ühtesulatamine – pole siis ime, et sotsid ründavad rahvusriiklust ja püüavad muuta need valede, demagoogia ja teerullipoliitikaga juuretuteks kosmopoliitseteks kogukondadeks, ükskõik milliseid tagajärgi see kaasa toob. Sellise radikaalse ja äärmusliku poliitika edu puhul ei eksisteeri varsti enam ei eesti rahvust ega rahvusriiki, mille tulevikust või arengust rääkida. Mitte millelgi pole enam väärtust ja mitte miski pole püha.
Sotsid käsitlevad kõiki eluvaldkondi kitsalt läbi vasakliberaalse ideoloogia ja kallutatusese. Olgu need juba räägitud teemad või suhtumine piirilepingusse, traditsioonilistesse perekonnaväärtustesse, sooidentiteeti, haridusse, maksu- ja ettevõtlusvaldkonda, demokraatiasse, rahvaalgatusse või millesse iganes. Isegi Euroopa islamiseerumine ja islamiterrorism olevat asi, millega peab harjuma.
Sotside poolt kaaperdatud ja pea peale pööratud mõisted, avatus ja sallivus ning „euroopalikud väärtused“, kannavad endas normaalse ühiskonna suhtes hävituslikku tähendust. Nende eesmärk on kehtestada Orwellilik keeldude ja käskude ühiskond, kus vasakliberaalne ideoloogia dikteerib kes, kus ja mida  teha või mõelda tohib, või peab. Me oleme sellises loomuvastases ühiskonnas juba olnud ja me ei nõustu sinna naasma.

On viimane aeg pöörduda tagasi ideaalide ja väärtuspõhise poliitika juurde. Me ei saa lubada kurssi, kus panuseks on meie riigi ja rahva jätkusuutlikkus. Nagu Jüri Toomepuu ütles, NATO tankid kaitsevad meid välisvaenlase vastu, kuid ei kaitse sisevaenlaste eest. Nendega peame ise hakkama saama.
Ettekanne Jüri Kuke konverentsil Tartus, 26.03.2017

Allikas: http://uueduudised.ee/arvamus/henn-polluaas-sotsid-rahvusriikluse-lammutajad/

Read more...

kolmapäev, 29. märts 2017

2017.03.28 - Otse kümnesse


Link: http://tallinnatv.eu/saated-sarjad/arutelu/otse-kumnesse/12898-2017-03-28-otse-kumnesse

Read more...

Fookuses: võimude lahususe põhimõte omavolitsevate kohtunike haamri allAvaldatud 28. märts 2017
Portaali Objektiiv videoproduktsioon
_____________
"Postimehe" gallup:

Read more...

Vaadake, eesti rahvas, kuidas asju aetakse!

Saksa valitsusjuhi Angela Merkeli ja USA presidendi Donald Trumpi ühine pressikonverents Valges Majas, kaader Fox Newsi videost.

Eestis räägitakse rahvale muinaslugusid Euroopa Liidu ühtsusest. Samas näevad kõik vähegi mõtlevad inimesed, kuidas see ühtsus on ainult sõnakõlks, sest tegelikult ajavad tähtsaid asju kõik riigid omaette ja kel suurem jõud, sel suurem õigus, nagu öeldakse. Eesti presidenti me ei näe Valges Majas asju ajamas, kuigi Eesti on olnud USAle palju tähtsam liitlane kui Saksamaa.

Niisamuti käivad asjad suhetes Venemaaga. Euroopa Liit peaks olema ühtne, aga Venemaaga diilitab igaüks eraldi, põhiliselt Saksa- ja Prantsusmaa. Eestit kusagil laua taha ei lasta. EL on küll kehtestanud Venemaale sanktsioonid, aga Vene gaasi kohta Euroopasse ja Euroopas (loe: Saksa- ja Prantsusmaal) toodetud autode kohta see ei käi. Eestis loodi lausa eraldi roheline koridor Saksa autode vedamiseks Venemaale. Vene-Saksa gaasijuhe kulgeb otse eestlaste silme all Soome lahes ja eestlased vaatavad ila tilkudes pealt, kuidas raha silme alt läbi voolab, ise sellest sentigi saamata. Õppige, eesti rahvas, kuidas tänapäeval asju aetakse! Räägitakse, et Eesti transiit on kokku kuivanud - otse loomulikult pole vaja Venemaal enam mingit transiiti korraldada läbi Eesti, sest raha tuleb gaasi müügist Euroopasse.

Eesti osaks on härrasid teenindada ja ette-taha kummardada. Eesti riik aitas oma maksumaksja niigi napi rahaga Saksa autode rohelise koridori loomisele lausa kaasa. Kas te kujutate siis ette?! Et mis sanktsioonidest me räägime?! Sanktsioonid kehtivad ainult Eesti-suguste lollakate suhtes, kes ei saa oma põllumajandussaadusi ja toiduaineid Venemaale müüa ning kes seetõttu vaesuvad. Lõuna-Euroopa samuti vaesub, sest ei saa oma puuvilju Venemaale müüa. Saksamaa elab aga paremini kui kunagi varem. Isegi soomlased on omale välja ajanud eriõigused - aga ärge palun küsige minu käest, kuidas. Nagu näete, on kõik võimalik.

Ja siis räägitakse Euroopa ühtsusest. Taguge omale pealuu sisse - mingit Euroopa ühtsust ei ole olemas. See on müüt! Või ok, on, kui selgub, et Saksamaale on tulemas liiga palju selliseid musulmane, keda Saksamaa parasjagu ei vaja, siis on vaja osa neist paigutada Eestisse. Ärge küsige minu käest, kuidas Eesti juhid sellega nõusse saadi, kellele milline BMW või Audi kingiti. Niisama lihtsalt ju mõistusega inimene idiootseid otsuseid ei teeks! Või mis?! Eesti on selline, kuidas nüüd öelda, Euroopa Liidu prügikast. Mille puhul eeldatakse, et seal elavad idioodid. Ja siis küsitakse, miks asjad Eestis ei edene ning inimeste elu on järjest sitem. Tegelikult pole siin midagi isegi imestada, see on sellisel puhul asjade loomulik käik.

Allikas:  https://innojairja.blogspot.com.ee/2017/03/vaadake-eesti-rahvas-kuidas-asju-aetakse.html

Read more...

teisipäev, 28. märts 2017

Kõlas"natside" hümn FED CUPi ametlikul matšilKui see julge hümnilauja sõidab Saksamaale, siis ootab teda ilmselt ees kohtuprotsess koos süüdimõistva otsusega.
M.I.

Read more...

Räägime asjast" 26.03.2017


Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-26032017/

 

Read more...

Risto Teinoneni represseerimisest

Sellest lugege "Menetlusblogist": http://menetlusblogi.blogspot.com.ee/

Lisan veel kohtumääruse:

Kohus Tallinna Ringkonnakohus
Kohtujurist Siiri Pajupuu Määruse tegemise aeg ja koht 21. märts 2017,
Tallinn Haldusasja number 3-16-96 Haldusasi Risto Mikael Teinoneni kaebus
Siseministeeriumi 16. detsembri 2015. a otsuse nr 1-24/75 tühistamiseks Risto Mikael Teinoneni puudutavas osas
Menetlusosalised Kaebaja – Risto Mikael Teinonen, esindaja Indrek Repnau Vastustaja – Siseministeerium, esindaja Merje Joll Kaasatud haldusorgan – Kaitsepolitseiamet, esindaja Arnold Sinisalu Vaidlustatud kohtulahend Tallinna Halduskohtu 16. veebruari 2017. a otsus
Menetluse alus ringkonnakohtus Risto Mikael Teinoneni apellatsioonkaebus Menetlustoiming  Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmine ja seisukoha küsimine

RESOLUTSIOON 1. Võtta menetlusse Risto Mikael Teinoneni apellatsioonkaebus Tallinna Halduskohtu 16. veebruari 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-16-96. 2. Siseministeeriumil ja Kaitsepolitseiametil esitada kirjalik vastus apellatsioonkaebusele 30 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.

EDASIKAEBAMISE KORD Määruse peale ei saa edasi kaevata (HKMS § 235 lg 1).

ASJAOLUD JA RINGKONNAKOHTU PÕHJENDUSED 1. Risto Mikael Teinonen esitas 13.01.2016 Tallinna Halduskohtule kaebuse Siseministeeriumi 16.12.2015 otsuse nr 1-24/75 tühistamiseks Risto Mikael Teinoneni puudutavas osas. Tallinna Halduskohus jättis kaebuse 16.02.2017 otsusega rahuldamata ja jättis menetluskulud menetlusosaliste endi kanda.

2. Risto Mikael Teinonen esitas 19.03.2017 Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse ja palus teha asjas teha uus otsus, millega kaebus rahuldada ja jätta kaebaja menetluskulud vastustaja kanda.

3-16-96
2(2)
3. Kohtujuristi pädevus käesoleva määruse tegemiseks tuleneb halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 12 lg-st 1 ja kohtute seaduse § 1251 lg-st 2.

4.  Ringkonnakohus leiab, et apellatsioonkaebus tuleb HKMS § 187 lg 1 alusel võtta menetlusse. Apellandil on apellatsioonkaebuse esitamise õigus (HKMS § 180), apellatsioonkaebus on tähtaegne (HKMS § 181 lg 1) ning vastab HKMS §-des 52–54 ja § 182 lg-tes 1 ja 3 toodud nõuetele. Samuti ei esine HKMS § 187 lg-s 3 sätestatud apellatsioonkaebuse tagastamise aluseid. Apellatsioonkaebuse esitamisel on tasutud riigilõivu 15 eurot (RLS § 60 lg 1 ja 7). Apellant soovib asja lahendamist suulises menetluses, kuid juhul, kui ringkonnakohus ei pea põhjendatuks lubada kaebajat vahetult kohtuasja arutamise juurde, siis peab apellant võimalikuks asja läbivaatamist kirjalikus menetluses.

5. HKMS § 188 lg 1 p 1 alusel kohustab ringkonnakohus apellatsioonimenetluse vastaspoolt ja kaasatud haldusorganit vastama apellatsioonkaebusele 30 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates. Vastus apellatsioonkaebusele peab vastama HKMS §-des 50, 52– 54 ja 189 sätestatud nõuetele. Kui menetlusosaline soovib asja arutamist kohtuistungil, peab ta seda vastuses märkima. Vastasel juhul loetakse, et ta on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses (HKMS § 189 lg 1 p 5).

6. Menetlusosalistel tuleb ringkonnakohtule teatada, kui nad peavad võimalikuks asja läbivaatamist lihtmenetluses või asja lahendamist kokkuleppega või muul viisil eelmenetluses (HKMS § 188 lg 1 p 5; § 133 lg 2 ja § 185 lg 2).

7. Advokaadil ja haldusorganil tuleb HKMS § 53 kohaselt esitada menetlusdokumendid ringkonnakohtule avaliku e-toimiku infosüsteemi kaudu (www.e-toimik.ee) või mõjuval põhjusel elektrooniliselt aadressil talrk.menetlus@kohus.ee (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 336 lg 6). Samuti tuleb advokaadil ja haldusorganil saata kohtule edastatav avaldus ja selle lisad vahetult teiste menetlusosaliste advokaatidele ja menetluses osalevatele haldusorganitele, teavitades sellest kohut (HKMS § 53 lg 2). HKMS § 52 lg 6 ja TsMS § 334 lg 2 kohaselt esitavad ka teised menetlusosalised võimaluse korral menetlusdokumendid kohtule elektrooniliselt. Digitaalselt allkirjastatud dokumente ringkonnakohtule täiendavalt paberil esitama ei pea.


(digitaalselt allkirjastatud)

Siiri Pajupuu kohtujurist
______________
Võite lugeda ka siit: http://www.postimees.ee/4060795/teinonen-ei-jata-sissesoidukeelu-tuhistamise-nimel-jonni
M.I. 


Read more...

esmaspäev, 27. märts 2017

MATTI ILVES: MAA MÜÜK VÄLISMAALASTELE

Foto M.Ilves, rukkipõld

Kirjutasin 2013 aasta lõpus loo: "Kuidas edeneb Eesti mahamüümine", seda lugege SIIT. Nüüd on see protsess arenenud juba märksa kaugemale.

Vello Leito kirjutas oma raamatus "Eesti & geopoliitika II osa" Tallinn 2016 nii:

"Nüüd nota bene! Faktiliselt tegi maareformi seadused Eestis Saksamaalt delegeeritud nõunik, poliitgängster Herbert Schmidt. Liia Hänni oli vaid n-ö lambanahaks hundi seljas.
Siit saabki mõistetavaks, miks Schmidt sellised seadused tegi, mis hävitasid Eestis maaelu ja põllumajanduse ning riigiomandisse jäi 1/3 maast, mida saab osta vaid oksioni korras. Riigireeturitest võimuparteide suurin "saladus" on siin: riigimaad pannakse oksionile ja need ostab ära Saksamaa/USA (osaliselt ka Venemaa, vajadusel "tankistide" abil).
Pole maad, pole ka omariiklust."

Huvitav oleks teada veel seda, palju meie maast on ostetud välismaalaste poolt variisikute kaudu, aga see jääb vaid soovunelmaks. Kardan, et kaugelt suurem osa, kui on ostetud ametlikult.

Kordan lõpetuseks veel V.Leito´d: pole maad, pole ka omariiklust. See on tegelikult kurb tõde.


Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP