RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 19. september 2017

"Räägime asjast" 17.09.2017

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-17092017/
 

Read more...

Rubriigist "üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna"...

http://www.err.ee/619156/uuring-paljud-mojukad-mittetulundusuhingud-on-riigi-ulalpidamisel

Varro Vooglaid: Ja kui nüüd ütleks, et suuremalt osalt sellest vasakpoolsete seltskonnast tuleks poliitiliste jõuvahekordade muutudes avalik rahastus ära võtta või seda ulatuslikult piirata, siis tuleks jälle kohe skandaal ning lendaksid süüdistused diktatuuri ihaluses ja kihus piirata sõnavabadust.

Allikas: Facebook

Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: Osa ISISt esinebki aegajalt tiitli all "demokraatlik opositsioon"

Siin polegi mida rohkemat kirjutada kui seda, et osa ISISt esinebki aegajalt tiitli all "demokraatlik opositsioon" või "USA toetatav mässuline". Loomulikult, kui juba USA neid toetab, siis sellepärast, et nad võitlevad Assadi vastu. Kui selliseid võitlejaid ei hävitataks, siis kestaks sõda igavesti ...
http://www.err.ee/618981/venemaa-ja-suuria-ohujoud-rundasid-usa-toetatavaid-voitlejaid

Allikas: Facebook
___________
Kes lõid ISIS-e, SIIN.
M.I.

Read more...

esmaspäev, 18. september 2017

MATTI ILVES: Projekt number 12 on aktiivne, boikoteerime EUROOPA LIIDU autode numbrimärke

Tšehhis on käimas projekt, nn. kodanikualgatus, millega boikoteeritakse EL-i autode mumbrimärke! Kirjutatakse: "Isiklikult ma kasutan seda autot rohkem kui kaks aastat, nüüdseks on möödunud umbes 5 politseikontrolli ja MOTT. See pole probleem. Minuga koos teevad paljud inimesed samuti."
Eesti number võiks välja näha selline:
Kasutatud allikas: SIIN.

Read more...

Anti Poolamets: Masendavalt palju on Euroopa Liidu õndsas kaisutuses tekitatud uusi juunikommuniste

Lääne-Virumaa EKRE sõbrad
Masendavalt palju on Euroopa Liidu õndsas kaisutuses tekitatud uusi juunikommuniste...Peamised ajalehed ja kartelliparteid on umbes nende ähvardustest natsionalistide suhtes keda kutsutakse hüsteeriliselt tasalülitama. Neile sekundeerib ka juba läänes hästi levinud inimliik - antifad, kes on valmis kõigi isamaad armastavate inimeste pea puruks lööma. Midagi tõsist on juhtunud Sorose suguste poolt mürgitatud Eestiga...
Allikas: Facebook

Read more...

Eiki Nestor soovitab harjuda uue normaalsusegaPortaali Objektiiv videoproduktsioon
____________
Vägev propaganda riikide ja rahvaste hävitamiseks. Kes veel ei ole lugenud, tehke seda siin:
http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2016/02/matti-ilves-coudenhove-kalergi-plaan.html
M.I.

Read more...

pühapäev, 17. september 2017

Huvutavat pühapäevaks: Mõtlemapanev kirjutis male kasulikkusest tervisele ja isiksuse arengule

Tere, Matti!

Katsu endale kindlasti hankida ajakirja „Mida Arstid Sulle Ei Räägi” tänavune septembrinumber (kui pole seda juba teinud).

Põhjus: seal on väga hea populaarteaduslik kirjutis male kasulikkusest tervisele ja isiksuse arengule.

Seda saab kasutada:
1)    nende veenmiseks, kes veel ei taipa, miks male on vajalik ja kasulik;
2)    nende innustamiseks, kes juba tegelevad malega, kuid vajavad aeg-ajalt arengutõuget.

Kõnealust kirjutist saab kasutada ka sponsorite otsimisel. Kui sponsorikandidaadil on vähegi oidu peas, siis ta taipab pärast jutuksoleva kirjatüki läbilugemist, miks tasub investeerida malesse ja maletajatesse. Sponsori all võib vabalt mõista ka mõnda fondi või muud asutust, millelt male tarbeks toetust taotletakse.

Ja kui keegi kirjutab juhtumisi mõnda teadus- või aimetööd, siis sobib asjaomane artikkel hästi ka allikmaterjaliks. Sellele sobib viidata küll.

Ise sattusin sellele kirjatükile peale täiesti juhuslikult (ma pole ajakirja „Mida Arstid Sulle Ei Räägi” lugeja): mulle soovitas seda doktor Ilmar Soomere, kellega kohtusin hiljuti rahvusraamatukogus.

NB! ajakirja „Mida Arstid Sulle Ei Räägi” septembrinumbris on märge, et oktoobrinumber ilmub müügile juba 15. septembril. See võib tähendada (kuigi ei pruugi), et septembrinumber korjatakse siis müügilt ära. Mis omakorda tähendab, et kel huvi, sel on jäänud septembrinumbri hankimiseks vaid paar päeva.

Et tunneksid septembrinumbri kergemini ära, saadan käesolevaga ta esikaanepildi. (Vt. manus.) 

Müügil on see number nii kioskis kui poes.
Loomulikult võid seda ajakirjanumbrit soovitada kõigile oma malehuvilistele tuttavatele, kes temast veel kuulnud pole.

Edu soovides
tervitab
Tõnu

Lasnamäel, 12. septembril 2017
_______________
Kuulsin TV-st, et male võetakse Venemaal kooliprogrammi kohustusliku õppeainena!
NB! Pilt ei ole see, mida kirjas soovitati.
M.I.

Allikas: meil

Read more...

HARIDUSMINISTEERIUMI PLAAN: põhikoolid muutuvad multikultuurseteks

Foto: Stanislav Moškov

Haridusministeeriumis on sündinud mõte muuta põhikoolid multikultuurseteks, mis oleks valmis toetama erinevatest kultuuridest lapsi.

Kuku Raadio saates "Vahetund Postimehega" ütles haridusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valk, et Eesti hariduse üks murekohtasid on mitmekesisusega arvestamine.
"Näiteks õpivad meil vene ja eesti õpilased siiani eraldi koolides ja kuigi vene õpilased osalevad keelekümbluses, ei õpi nad koos eesti õpilastega. Rääkimata siinkohal pagulastest, kes võiksid Eestisse tulla või välistöötajate lastest," sõnas ta.

Valki sõnul johtub reaktsiooni, mis pagulaste vastuvõtmisele Eestis on vallandunud, mingis mõttes kultuurist, mida kool edasi annab.
"Üks mõte, mida viimasel aastatel oleme mõelnud ja mis lähiaastatel võiks ka teoks saada, on nn mitmekultuuriline põhikool, kus kool oleks proaktiivselt valmis toetama erinevatest kultuuridest lapsi," rääkis Valk, kelle sõnul tohiks sellises koolis pidada nii jõule kui ka muid pühi.

Allikas: http://www.ohtuleht.ee/692294/haridusministeeriumi-plaan-pohikoolid-muutuvad-multikultuurseteks#.Wa5AaE2J6Od.facebook


Read more...

laupäev, 16. september 2017

Karm tõde: homoaktivistide tegevust Eestis rahastab peamiselt meie oma valitsus

Hea Matti Ilves!

Eile ilmus ajalehes Postimees väga oluline artikkel, milles toodi Ühiskonnauuringute Instituudi analüüsile tuginedes välja, et valdav osa ühiskondlike protsesside suunamise ambitsiooniga nö kolmanda sektori organisatsioonidest, mida nimetatakse vabaühendusteks või kodanikeorganisatsioonideks, on Eestis tegelikult avaliku võimu poolt rahastatud ning sellisena ka raskelt võimust sõltuvad.
 
Teises samateemalises artiklis kirjutas Kaul Nurm: "Meie vabaühendused on loodud valdavalt ülevalt alla, kus avalik sektor omab rahastamisotsustega kontrolli ka nende tegevuse üle."
 
 
Niisuguse karmi tõdemuse kinnituseks tasub heita pilk sellele, kuidas on rahastatud Eesti peamine homoaktivistide organisatsioon ehk Eesti LGBT Ühing. Sellest räägibki täna Objektiivis avaldatud artikkel, mida soovitan Teil tingimata lugeda ja ka oma sõpradega jagada:
 
 
Nagu näha, on Eesti LGBT Ühing ehk peamine Eestis tegutsev homoorganisatsioon saanud viimase viie aasta jooksul sotsiaalministeeriumi vahendusel Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu sisuliselt tegevustoetust 172 526 eurot. 
 
Seejuures on ministeeriumi kaudu eraldatava toetuse maht aasta-aastalt kasvanud: 2013. aastal eraldati nn seksuaalvähemuste esindusorganisatsioonile aastatoetust 6000 eurot, 2014. aastal 22 000 eurot, 2015. aastal 40 000 eurot, 2016. aastal 39 526 eurot ja 2017. aastal koguni 65 000 eurot.
 
Sellisena on Eesti LGBT Ühing hea näide Eestis nn vabaühenduste ilusa sildi varjus lokkavast võltskodanikeühiskonnast. Niisugust ühendust ei saa ühegi vähegi mõistuspärase sisulise kriteeriumi kohaselt nimetada vabaühenduseks ega kodanikeühenduseks – organisatsioonil praktiliselt puudub kodanike toetus. Pigem on tegu valitsusvõimu käepikendusega, mis viib avaliku võimu rahalisel toetusel ellu sellele meelepärast poliitilist ja ideoloogilist programmi.
 
Vaadates, kui ülevoolavat ja sisuliselt tegevustoetusena kvalifitseeruvat toetust saab Eesti LGBT Ühing igal aastal sotsiaalministeeriumilt ning kui tihedates suhetes tegutsetakse, siis ei ole liialdus öelda, et sisuliselt on ühingu näol tegemist sotsiaalministeeriumi koosseisuvälise osakonnaga. Kõnekas on kahtlemata ka see, et õpetajatele ja noorsootöötajatele homopropagandistliku ajupesu tegemist on aastaid rahastanud USA saatkond jällegi näeme, et homoideoloogia juurutamist Eestis ei rahasta mitte meie oma rahvas, vaid selleks antakse raha väljastpoolt Eestit.

Küsimus sellest, miks peaks Eesti maksumaksjate raha kanaliseerima aastast aastasse sellise organisatsiooni taskusse, mis on pühendanud Eesti rahva suuremale osale vastuvõetamatu homoideoloogia edendamisele ja juurutamisele Eesti ühiskonnas, on kõike muud kui retooriline. Seda enam, kui tuletame meelde sotsiaalministeeriumi kinnitust, et nad ei ole mitte kunagi toetanud ühtegi kampaaniat, mis lähtuks eesmärgist tõsta esile perekondlikke väärtusi ja rõhutada nende olulisust:
 
 
Kordan, et palun võtke hetk aega, et Eesti LGBT Ühingu rahastamist valgustava artikliga tutvuda ning jagage selle kohta infot ka võimalikult paljude sõprade ja tuttavatega, et nemadki näeksid, kuidas meie riigis asjad käivad.
 
Tulles aga tagasi kirja alguses mainitud Ühiskonnauuringute Instituudi analüüsi juurde, on mul hea meel tuua esile seda kajastavas artiklis meie sihtasutuse kohta märgitut. Nimelt on seal kirjutatud:
 
"Kõigist uuritutest tõuseb esile Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK), mis tegutseb ainult eraannetuste toel, annetajaid on ka märkimisväärne hulk: 2015. aastal 5598 füüsilisest isikust annetajat."
 
Selle eest, et meie sihtasutus on Eesti ühiskonnas tõeliselt iseseisev ja avalikust võimust sõltumatu organisatsioon, kuulub minu siiras tänu kõigile inimestele, kes on oma annetustega meie töö võimalikuks teinud.
 
Töötame edasi, et sead usaldust õigustada ning ehitada Eestis vohava võltskodanikuühiskonna kõrval üles tõelist kodanikuühiskonda, rajades ja laiendades liikumist, mis esindab kodanike endi tõekspidamisi ja soove, mitte ei maskeeri kodanikuühiskonna rüüsse võimu propagandat ja manipulatsioone.
 
Siiralt tervitades

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Read more...

Seekordne rahvuslaste suvekool tuleb 17. septembril Tallinnas

X Rahvuslaste Suvekool toimub 17. septembril 2017 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tn. 59).

Kavas on neli loengut.
IX Rahvuslaste Suvekooli kava:
12.00  Avasõna
12.05–13.00  Rein Einasto. „Rahvusriik kui ökosüsteem”
13.15–14.00  Feliks Saarevet. „Miks on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts kuritegelik organisatsioon”
14.15–14.30  vaheaeg
14.30–15.15  Robert Vill. „Väga hea vahend Eesti riigi kordategemiseks – osalusdemokraatia”
15.30–15.50  Kaisa Valge. „Uus Maailm ja refleksikujundus”
16.00  Lõpetamine

Osavõtutasu on kolm eurot.
IX Rahvuslaste Suvekooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK).
RTK on viinud oma liikmete ja teistegi harimiseks läbi koolitusi (vastavalt kevad-, suve-, sügis- ja talvekoole) juba alates klubi asutamisaasta (2009) suvest. Seal on osalenud oma ala asjatundjaid paljudelt elualadelt ja mitmesuguse elufilosoofiaga.

Lähem teave: Tõnu Kalvet, tel.: 55900564 ja 58940393, e-post: t_kalvet[ät]hotmail.com
Suvekooli toimumispaik kaardil: http://tallinnakoda.ee/1,44

Tõnu Kalvet

Allikas: http://www.rahvuslasteklubi.org/tallinn/index.php/eesti/klubi-koolitused/228-seekordne-rahvuslaste-suvekool-tuleb-17-septembril-tallinnas

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP