RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 5. aprill 2020

Eurokomissar nõuab kõigi ebaseaduslike sisserändajate valla päästmist

Dunja Mijatovic Bosnia ja Hertsogoviina Vučjaki migrandilaagris intervjuud andmas. Foto: Youtube'i ekraanitõmmis
Euroopa Nõukogu inimõiguste komissar Dunja Mijatovic nõuab koroonaviiruse tõttu kõigi täna sisserändajate laagrites ja väljasaatmiskeskustes elavate kümnete tuhandete sisserändajate vabastamist.

Komissari sõnul peavad Euroopa Liidu liikmesriigid vabastama laagritest ja väljasaatmiskeskustest nii palju ebaseaduslikult Euroopasse tunginud sisserändajaid kui vähegi võimalik, sest kinnipidamisasutused ei paku piisavalt võimalusi sotsiaalseks eraldumiseks, seisab inimese õiguste komissari 26. märtsil üllitatud pressiteates.
“Ma kutsun kõiki euroopa nõukogu liikmesriike vaatama üle olukord kõigi asüülitaotlejate, kelle taotlus on tagasi lükatud ja ebaregulaarsete immigrantide olukord väljasaatmiskeskustes ja vabastada neist nii suur hulk kui vähegi võimalik,” nõuab Mijatovic.
Komissar leiab, et väljasaadetavaid tohib kinni hoida ainult mõistliku aja, mille jooksul saab nad välja saata. Tänases olukorras ei ole paljudel juhtudel enam võimalik öelda, millal selline väljasaatmine võiks toimuda. Lisaks ei taga sisserändajate keskused piisavalt eraldumisvõimalusi ega muid lahendusi sisserändajate ja personali koroonaviirusesse nakatumise vältimiseks, seisab pressiteates.

Riigid nagu Belgia, Hispaania, Holland ja Ühendkuningriik on juba asunud ebaseaduslikke sisserändajaid vabastama. On tähtis, et kõik liikmesriigid järgiksid nende riikide eeskuju. Esimese hooga tuleb lahti lasta kõige haavatavamad ebaseaduslikud sisserändajad. Kuna väljasaatmiskeskustes viibimine pole laste ja nende vanemate huvides, tuleb nad lahti lasta otsekohe. Samamoodi tuleb liikmesriikidel hoiduda ka uute ebaseaduslike sisserändajate kinnipidamisotsuste langetamisest kuna pole teada, millal need lähteriikidesse tagasi saab saata.
Liikmesriigid peavad tagama, et kõigile vabastatud ebaseadulikele sisserändajatele antakse nõuetekohane elukoht ja tagatakse nende põhvajaduste rahuldamine. Seda kõike on vaja nii ebaseaduslike sisserändajate  väärikuse kui liikmesriikide rahvatervise kaitsmiseks.
Märtsi keskel avastati Saksamaal Suhli asüülikeskuses ühel sisserändajal koroonaviirus, mis viis massirahutusteni ja sisserändjad üritasid keskusest karantiini ajal välja murda. Politsei sekuumise peale ähvardasid sisserändajad keskuse maha põletada, kasutasid lapsi elava kilbina ja loopisid politseinikke kõige kättejuhtuvaga.

Euroopa Liidu kõige rikkamal riigil Saksamaal on juba niigi elamispindadest krooniline puudus ja riik ei suuda pandeemia tõttu tagada kõiki vajalikke teenuseid.
Olukord on samalaadne ka Kreekas, kus tuhanded sisserändajad on suletud ülekoormatud laagritesse.
Paljud mittetulundusühendused ja töötajad on koroonaviiruse ohu tõttu laagrid maha jätnud ja samuti on sisserändajad hakanud töötajaid ründama.
Mijatovic ei anna peale nõudmise, et ebaseaduslikel sisserändajatel peab olema väärikas olla, liikmesriikidele mingeid soovitusi ega juhiseid.

Toimetas Karol Kallas

Allikas: https://objektiiv.ee/eurokomissar-nouab-koigi-ebaseaduslike-sisserandajate-valla-paastmist/

Read more...

USA-s pandi kodutud karantiini

Kui teised pidid "püsima omas kodus", siis kodututel ei olnud kuhugile minna . USA-s Las Vegases pandi ka nemad "karantiini", ei saanud vedeleda seal, kus oleksid soovinud, vaid asfaldile joonistatud valge ruudu sees. Kuivõrd selline "karantiin" võimaldab haigusest hoiduda? See on omaette küsimus? 2-meetrist vahemaad ei ole just näha. Niimoodi hoolitsetakse vaesete eest end "maailmarikkaimaks riigiks" pidavas ühiskonnas.

Koostas Jaan Hatto

Allikas: mvlehti.net

Read more...

VIDEO: COVID-19 – CUI BONO?

On enam kui kindel, et COVID-19. näol on tegemist globalistide poolt loodud kriis, milleks on korralikult ette valmistatud. Kui inimesed seda praegu läbi ei näe, siis luuakse sellega pretsedent ning edaspidi kehtestatakse eriolukord vastavalt vajadusele juba iga väiksema probleemi pärast ja seda juba järjest karmimate meetmetega. Eesmärk on inimesi üha enam valitsuste kontrollile allutada ja panna neid käituma just nii nagu parasjagu vaja on. Ka üksteise vastu üles ässitada.

Ei ole vahet kui väga Sa seda viirust kardad, igal juhul tuleb rohkem karta lahendusi, mida selle viirusega võitlemiseks välja pakutakse.

Allikas: http://vanglaplaneet.ee/blog/2020/03/25/video-covid-19-cui-bono/

Read more...

laupäev, 4. aprill 2020

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Ajaloolane: vähegi rahvuslikud ja mehised mehed oleksid võidelnud sovettide vastu koos kellega iganes

Delfi tõi eelmisel nädalal lugejateni loo sellest, kuidas kaitseministeerium kavatseb kevadel viia riigikokku teises maailmasõjas Nõukogude vägede vastu võidelnud meeste Eesti vabadusvõitlejateks tunnistamise otsuse eelnõu. See on aga taaskord ühiskonnas tõstatanud debati selle kohta, millistel asjaoludel eestlased teise maailmasõja ajal võõrvägedes võitlesid ja kas nad tegid seda kodumaa eest või muudel põhjustel.

Ajaloolane Jaak Valge on eestlastest ja nende valikutest teise ilmasõja ajal ennemgi ajakirjanduses kirjutanud (Sirp 2. 11. 2007), ent kuna Valge sõnul pole tema seisukohad antud teemal muutunud, siis toob Delfi autori loal lugejateni mõned tema mõtted sellel teemal.

Valikud määras Nõukogude võim ise
"Eesti meeste valikud määras peamiselt Nõukogude võim ise. Seda võimu oli aasta jooksul kogetud, ning kes selle võimu olemuses 1944. aastal ikkagi veel kahtles, võis kuulata Moskva raadiot või vaadata punakotkaste purustatud Eesti linnu. On mõistetav, et mehed, kel rahvuslikku meelt ja vähegi mehisust oli, oleksid võidelnud sovettide vastu koos kellega iganes, olgu need siis Vene valgekaartlased, tšetšeeni terroristid, mongoli-tatari hordid või Napoleoni suurarmee. Tavaline eesti mees polnud kursis ka natsiideoloogiaga ega teadnud juutide hävitamise ulatusest. Küll aga oldi kursis mitte ainult bolševike hirmutegude, vaid ka lääneliitlaste terrorirünnakutega Saksa tsiviilelanike vastu," kirjutab Valge.

“Kui kasutada Vello Salo sõnu, siis oli neil meestel ehk tõepoolest vale munder, aga vaenlane oli küll õige. Need mehed võitlesid bolševike vastu, kellelt midagi head oodata ei olnud. Oma vanemate, naiste ja laste, ning selle eest, et anda Eestile veel üks võimalus Saksamaa taganemise ja Venemaa rünnaku vahel, mille realiseerumisvõimalus näis tollal olemas olevat."
"Võitlused Sinimägedes aitasid pidada rinnet, mille tulemusena sai osa Eesti inimestest siirduda eksiili, hoida seal poole sajandi vältel üleval küsimust Eesti okupeeritusest ja pakkuda võimast alternatiivi sovetiaegse Eesti kultuuritoodangule. Sinimägede võitlustest räägiti okupatsiooniaastail uhkeid legende. Ehk teisisõnu – eesti meeste võitlus Sinimägedes aitas eestlastel okupatsiooniaastatel venestumisest hoiduda ning Eesti riigil taas iseseisvuda.“

Sinimägedes võitlemine oli õige valik
“Niisiis tuleb arvata, et nii taasiseseisvumise kui ka tänase propagandasõja seisukohalt oli 1944. aasta vastupanu õige valik. Kui eestlased Sinimägede lahingutes oma rahvast ja kodumaad kaitsnud poleks, saaks Venemaa kasutada hoopis tugevamat propagandarelva, väites õigusega, et rahval, kes end ei kaitse, polegi eluõigust. Ning kui teha valik Punaarmee ja Saksa mundri vahel eesti meeste isiklikust seisukohast, ka siis langeb valik Saksa mundri kasuks – paradoksaalselt olid eestlaste kaotused võitja st Nõukogude väes suuremad kui kaotaja poolel. “
“Tänases propagandasõjas ei anna Eestile relvi oma mineviku mahasalgamine või sellega manipuleerimine. Argumendid, mis toodi omal ajal natsivastase Eesti juhtkonna poolt Saksa väkke mineku kasuks, on jõulisemad ning täpsemad nendest konstruktsioonidest, mida suudame kaasajal välja kavaldada."

"Johannes Klesment kirjutas 1943. aasta suvel Eesti välisesindajatele: “Võitlus bolševismi vastu on eesti rahva ajalooline paratamatus, vaatamata sellele, et bolševism ajutiselt anglosakside liitlane on.... Meie arvates on seda anglosaksidele kui auväärsele ja väärikale rahvale võimalik selgeks teha ja me arvame, nad suhtuksid meisse paremini, kui siis, kui me neilt ainult juhtnööre ja armu ootame”, ning märkis hiljem, kui Saksa mobilisatsiooni toetamine kõne all oli, et mobilisatsiooni nurjumisel võinuks olla tõsised välispoliitilised tagajärjed, sest “venelased võivad kasutada nii propagandaliselt kui oma liitlaste juures mobi nurjumist sellega, et eesti rahvas ei taha enamlaste vastu võidelda.Mobi teostamine tähendaks aga omamoodi rahvahääletust enamlaste vastu. Liitlastele tulevad need momendid veenvalt ära seletada, eriti, et meie rahvas organiseerib end puhtakujuliselt enda kaitseks, kuna enamlaste siiatulek tähendaks meie maa ja rahva tegelikku kadu ja riikliku iseseisvuse küsimuse lõplikku hävitamist. Meie ei sõdi sakslaste eest, ainult sündmuste kokkusattumise tõttu peame sõdima koos sakslastega ja seda ka praeguses okupatsiooni olustikus. Meie sõdida ei taha, kuid kaitseks oleme kohustatud.”
August Rei, kirglik natsivastane, kirjutas: “Kui meie teistkordne allaneelamine sovettide poolt peaks toimuma samuti, ilma, et meie vastupanu- ja elutahe miskisugusel viisil tuleks avalikult nähtavale, siis peab küll kartma, et meie
vabaduse ja iseseisvuse taastamiseks ei jää miskisuguseid shansse üle.“
"Pöördugem veel anglofiili ja humanisti Ants Orase mõtte poole, kes võib-olla pisut liialdades väitis: “Kaitsejõududes, mis olid allutatud Saksa sõjaväele, polnud ainustki meest, kes poleks haaranud relva, kui väikseimgi Inglise või Ameerika üksus – pataljon – või kas või paar langevarjurit – oleks saabunud me maale julgustamaks rahva ülestõusu.” Aga N. Liidu vastu ei seisnud mitte nemad, vaid Saksa sõjavägi. Meie vastupropaganda juhtlõngaks võikski saada mitte nende eesti meeste teenete mahavaikimine Eesti ees, kes järgisid rahvusliku juhtkonna kutset, vaid osundamine, et lääneliitlased olid Eesti üksi jätnud.”

Täpne eestlaste arv teadmata
Eesti sõjamuuseumi direktori asetäitja ja ajaloolase Toomas Hiio sõnul on raske öelda, kui palju eestlasi erinevates armeedes teise maailmasõja ajal võitles. "Hoolimata arvukate autorite arvukatest hinnangutest ei ole tegelikult teada, kui palju Eesti kodanikke ja elanikkevõitles punaarmee ja Saksa armee ridades. Esiteks puuduvad täielikud nimekirjad, teiseks raskendab võimalikke arvutusi asjaolu, et tuhanded mehed sattusidsaatuse tahtel mõlemasse - nii punaarmeesse kui ka Saksa armeesse," rääkis Hiio Delfile. 
 "Lisaks oli rohkem eestlasi mitmetel riigilaevadel, mis kuulusid Atlandi konvoide koosseisu. Et need olid kaubalaevad, ei olnud see otseselt sõjaväeteenistus. Eestlasi oli ka Saksa allveelaevade poolt uputatud laevadel. Pärast II maailmasõja lõppu värvati Saksamaal sõjavangis olnud endisi 20. eesti SS-diviisi sõdureid ja ohvitsere USA ja Briti sõjaväe alluvuses tegutsenud eesti valve-, ehitus- ja transpordikompaniidesse. Küllap sattus üksikuid eestlasi II maailmasõja ajal ka teiste riikide sõjavägedesse, aga need juhtumid on väga erakordsed."
 
Allikas: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ajaloolane-vahegi-rahvuslikud-ja-mehised-mehed-oleksid-voidelnud-sovettide-vastu-koos-kellega-iganes?id=63712920

Read more...

Varro Vooglaid: Rääkisin Urmas Reinsaluga, kes küsis, kuidas ma võin nii naiivne olla, et usun seda, mida Eesti meedia kirjutab...

Tema sõnul on ERRi poolt pandud uudisele ühemõtteliselt avalikkust eksitav pealkiri, kuna kõnealusel avaldusel ei ole Ungari taunimisega mingit pistmist. Tõepoolest, tähelepanuväärselt on kõnealuse õigusriigi põhimõtte olulisust rõhutava avaldusega liitunud ka Ungari ise – vt vt https://bit.ly/3aPuXQw.

Küsimuseks jääb, kes ja kuidas ERRis sellise otsese ja jämeda Ungari vastase laimukampaania ja avalikkuse eksitamise eest vastutab. Ilmselt mitte keegi, nagu tavaliselt. Absoluutselt mitte mingit usaldust nii käituva ERRi vastu küll ei ole ja eks siis tuleb endale meelde tuletada printsiipi, et ükskõik, mida ERRist loed, tuleb lähtuda eeldusest, et sulle valetatakse või sind püütakse eksitada. Mage küll, aga mis parata.

EDIT: Minu hinnangul tuleks ERRi nõukogus asi üles võtta ja nõuda, et ERRi juhtkond vabandaks Ungari suursaadiku ees sellise alatu laimu levitamise pärast. Päris tõsiselt!

Allikas: Facebook

Read more...

Nalja nabani: kõik, mis meid ümbritseb, on ühe eurokraadi arvates olemas tänu EL-ile

Märt Volmeri kiitus EL-ile kaldus kuidagi nõukogulikule lainele.

Liberaalide eurotruudus ei vähene ka kriisi ajal ning jõuab sovjetliku absurdini, nagu välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsleri Märt Volmeri puhul.
Kuku Raadios küsis saatejuht Neeme Raud temalt, et millist konkreetset kasu saab Eesti EL-i kuulumisest?

“Enamus neid asju, mis meie ümber toimub, on kuidagi EL-iga seotud,” vastas Volmer. “Seesama raadio, mida te kuulate, need standardid on kusagil Brüsselis välja töötatud; elekter, mis raadio käima paneb, jõuab teieni tänu turule, mis on Euroopa reeglitega paika pandud. Ja lisaks muidugi sammud, mis Euroopa Komisjon, Keskpank on viimaste nädalatega teinud, et vähendada majanduskriisi mõjusid ja neid ennetada.”

Sellist juttu võis viimati kuulda Nõukogude Liidu ajal, mil kõik toimus ainult tänu NLKP Keskkomitee targale juhtimisele.
Volmer tunnistab siiski, et “viimastel nädalatel on Euroopa Liit ikkagi korralikult rappida saanud ja ootused, mis Euroopas on olnud, on olnud suuremad kui tulemused.” Samas ei kahtle ta, et EL jääb püsima ja tõenäoliselt tuleb sellest kriisist välja tugevamana kui ta täna on, sest EL-i olevat kõigile vaja.
Huvitav, kuidas suhtub sellisesse optimismi täna EL-ilt asjatult abi ootav paljukannatanud Itaalia?

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/nalja-nabani-koik-mis-meid-umbritseb-on-uhe-eurokraadi-arvates-olemas-tanu-el-ile/

Read more...

reede, 3. aprill 2020

Presidendile helgest lapsepõlvest | KOMMENTAARHarry Raudvere 
Kommentaar Postimehes avaldatud intervjuule:
https://arvamus.postimees.ee/4265367/kersti-kaljulaid-mul-on-raske-moista-kui-inimesed-utlevad-et-neil-oli-noukogude-eestis-helge-lapsepolv

Read more...

Hiinas on puhkenud koroonaviiruse teine laine, terve piirkond pandi uuesti kinni

Hiinas on pandud ligi 600 000 elanikuga Jia piirkond Henani maakonnas uuesti karantiini, kuna ühel naisel tuvastati koroonaviirus.
Hiinas registreeriti täna, neljapäeval 35 uut koroonaviirusega nakatumist ja need olid kõik pärit välismaalt. Kokku on välismasalt pärit nakatumisi tuvastatud 850, mistõttu ametivõimud kardavad haiguse uut lainet, vahendab 7News.

Hiina on hakanud tuvastama ka selliseid nakatumisi, mille puhul pole nakkuse kandjal haigusnähtusid. Selliseid nakatumisi on tuvastatud üle tuhande ja neljandik neist on välismaalt.

Hiina naasmine tavaellu pärast epideemiat on kulgenud väga vaevaliselt. Shanghai vaatamisväärsused nagu maailma kõrgusel teine ehitis Shanghai Tower, Shanghai veemaailm ja Madame Tussaud’i muuseum on pandud uuesti kinni pärast seda, kui nad mõneks ajaks avati. Sichuani maakonnas on vahepeal avatud söögikohad ja muud avalikud kohad uuesti suletud.

Allikas: https://eestinen.fi/2020/04/hiinas-on-puhkenud-koroonaviiruse-teine-laine-terve-piirkond-pandi-uuesti-kinni/

Read more...

Repliik: hooldekodud saavad kriisiga hakkama küll – hinna alandamise asemel hinnatõus!

Elatunud naine hooldekodus. Foto: Bigstockphoto

Mitmed hooldekodud asuvad tõstma hinda, selle asemel et olla Eesti rahvaga kuidagi solidaarne ning hinda praegusel raskel ajal hoopis alandada, kirjutab Aldo Maksimov enda kogemustest. 

Elame väga küünilisel ajastul. Piinlik.
Võistlus selle nimel, kes on Eestis inimese vaenlane number üks, jätkub täie hooga. Kas selleks on tanklaketid oma kartellikokkuleptega? Või on selleks Eesti Energia, president? Või on selleks hoopis teatud Eesti hooldekodud, millest kirjutamisest ma olen juba ausalt öeldes väsinud.
Aga kuna uudiseid vanurite hooldemajadest tuleb nagu jooksvalt lindilt – kuigi objektiivselt võttes peaks seal elu üsna üksluine olema, siis tuleb neid ka lugejatega jagada. Nimelt asuvad mitmed hooldekodud tõstma hinda, selle asemel et olla Eesti rahvaga kuidagi solidaarne ning hinda praegusel raskel ajal hoopis alandada.

Tõepoolest, hooldekodude omanikud! Teist oleks nüüd kena teha midagi sarnast nagu kasvõi pangad. Et annate oma klientidele nö maksepuhkust. Et makstakse ära nö põhiosa ehk omahind ja kasum jäetakse paar kuud välja võtmata. Naiivse inimese lootus. Bisnes on bisnes, mitte mingi Kingitud Elu.
Mina ei hakka hooldeasutuse omanikele ütlema, kuipalju on arves õhku, aga kui kodaniku kuuarve üheses toas Tallinna lähistel maksab 1500 eurot, siis usun, et natuke seda õhku ikka on seal. 
Nii et kui enamus Eestit pigistab kulusid ja väljaminekuid kokku ning õpib vähema rahaga elama, pannakse vanuriteäris auru juurde, et papp ikka suurema marginaaliga kätte saada. 

Nagu eelmisteski lugudes, jätan seegi kord konkreetsed hooldeasutuste nimed mainimata. Hinda tõstnud hooldemajad on toimetusele teada.

Allikas: https://objektiiv.ee/repliik-hooldekodud-saavad-kriisiga-hakkama-kull-hinna-alandamise-asemel-hinnatous/

Read more...

neljapäev, 2. aprill 2020

Jaak Madison: Kodukontorist kokkuvõte Euroopa Parlanendi tegevusetusest ja koroonaviirusega tegelemisest EestisMitu nädalat pole ilmunud kokkuvõtet Euroopa Parlamendist. Ilmselge põhjusega. Kuid see ei tähenda, et midagi poleks toimunud seoses parlamendi või Euroopa Liiduga.

Read more...

Reformierkondlaste mure

Allikas: Facebook

Read more...

Kas Reformierakond aitab koroonakriisile teadlikult kaasa, et hiljem süüdistada Eesti hädades valitsust?

Kalle Palling ja Hanno Pevkur, tänased koroonakangelased

Kas on võimalik, et Reformierakonna taktika praeguse valitsuse kukutamiseks on aidata teadlikult kaasa koroonakriisi süvenemisele? Välistada seda kahjuks ei saa.
Vaadakem asjaolusid… Koroonaviirus hakkas Eestis jõudsalt levima pärast seda, kui märtsi alguses lubati Saaremaale mängima tulla Milano võrkpalluritel. Milano oli selleks ajaks juba selgelt kriisipiirkond. Eesti võrkpalliliidu president on kõrge Reformierakondlane Hanno Pevkur. Saaremaal räägitakse, et just Pevkur oli see, kes utsitas mängu toimumist tagant.

Eelmise nädala lõpus tuli uudis, et koroonaviirusesse on nakatunud 22 Saaremaa hooldekodu patsienti. Südemekodu-nimelise hooldekodu omanik on mõjukas reformierakondlane Rain Rosimannus, muu hulgas teise kõrge reformierakondlase Keit-Pentus Rosimannuse mees.
Eelmise nädala neljapäeval ilmus Harku vallavolikogu koosolekule äsja koroonaviirust põdenud Kalle Palling, kes kolleege oma haigusest ei teavitanud. Ehkki Palling väidab, et perearst oli ta paar päeva tagasi terveks kuulutanud, väidavad mitmed Hiina meedikud, et koroonaviirust põdenud patsient võib olla nakkusohtlik veel mitu nädalat pärast haigussümptomite taandumist. Mitmed Pallingu kolleegid peavad tema käitumist süüdimatuks, nimetades tema käitumist bioterrorismiks.
Võimalik et kõik need kolm juhtumit on asjade halb kokkusattumus. Samas – reformierakondlaste tegevus ja väljaütlemised viimase aasta jooksul võimaldavad kahtlustada, et äkki pole tegu kokkusattumusega. Äkki on tegemist parteikontoris kokku lepitud teadlikult süüdimatu käitumisega, mille eesmärk on kaasa aidata kriisi süvenemisele ja vähendada praeguse valitsuse võimalusi kriisiga edukalt hakkama saada?

Kas mäletate kõiki neid Kaja Kallase, Keit Rosimannuse ja teiste oravaparteilaste intervjuusid, kus nad kinnitavad, et võitlevad iga jumal päev selle nimel, et praegune natsionalistide valitsus kukutada? Opositsiooni igapäevasest sopaloopimisest koalitsiooni pihta ei olegi nii palju aega möödas, kõigest mõni kuu, enne kui tuli peale koroonakriis.
Eriolukorras võttis Reformierakond mitu tooni vaiksemaks, sest nad teavad hästi, et kriisiolukorras, kus kogu rahvas on hädas, jätaks laest võetud süüdistuste pildumine oravaparteist ebaadekvaatse mulje. Aga ega te ometi arva, et Reformierakonna eesmärk on Eesti kriisist võimalikult kiiresti välja tuua? Vastupidi, opositsioonis olevale Reformierakonnale on kasulik kriisi võimalikult palju pikendada. On ju selge, et kriisi tagajärjed on rängad ja inimesed vaatavad tekkinud olukorras eelkõige otsa praegusele valitsusele.

Mida rohkem kahju Eesti kannab, seda rohkem saavad Refomierakonna ülbikud hiljem trummi taguda, kuidas nemad „oleksid teinud kõik teisiti ja paremini“ ja kuidas nende „targal“ juhtimisel oleksime koroonakriisi tingimustes „jõudnud viie rikkama hulka“. Küll selle jutu uskujaid jagub! Avaliku arvamuse uuringute järgi on oravaparteiusku vähemalt 25% inimesi. Majanduskriisi süvenedes on ootuspärane, et mõned kõige suuremad kannatajad suunavad oma meelepaha valitsuse vastu ja leiavad tröösti reformierakondlaste valedest kubisevast retoorikast.
Tahaksime uskuda, et koroonakriisi pikendamine ei ole oravate taktika praeguse valitsuse kukutamiseks. Paraku peame arvestama ka võimalusega, et nurka aetud metsloom  – ikkagi üle kolme aasta opositsioonis! – võib olla võimule tagasipääsemiseks kõigeks valmis.

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/kas-reformierakond-aitab-koroonakriisile-teadlikult-kaasa-et-hiljem-suudistada-eesti-hadades-valitsust/
Allikas:FB 

Read more...

kolmapäev, 1. aprill 2020

Märtsikuus ilmus "Rahvusliku Teataja" märtsinumber

„Rahvuslik Teataja” on paberkandjal igakuiselt ilmuv parteipoliitiliselt sõltumatu ühiskondlik-poliitiline alternatiivmeedia väljaanne. Alates 2015.a algusest ilmub kaheteistkümnel  A3 leheküljel. Ühes lehenumbris on keskmiselt 25–30 erinevat artiklit nii päevakajalistel kui ka majanduslikel teemadel. Kodulehel: rahvuslikteataja.ee on esitatud viimaste lehenumbrite esimesed leheküljed, kust võib leida iga numbri lühikese sisukokkuvõtte. Enama huvi korral saab „Rahvuslikku Teatajat” tellida toimetuselt: stuvsta@hot.ee, kui see ei õnnestu siis helistada:  51 903 374 või kirjutada HATTO/78201 VELISE. Sama soovi ja ka teiste küsimustega võib ühendust võtta meie levijuhtidega:

Tallinnas: Johanna Ranne, telefon: 59 037 103, meil: armane@gmail.com;                                          
Pärnus: Isabell Maripuu, telefon: 50 84 137, meil: isabell@mmeedia.ee                                                   
Tartus: Meelis Kaldalu, meil: meelis@tartu1000.ee

TELLIJATELE JA LUGEJATELE ON MÄRTSINUMBER ÄRA SAADETUD, KES ON TELLINUD, KUID EI OLE LEHTE SAANUD, PALUN ANDA TOIMETUSLE TEADA. TELLIJATE NIMEKIRJA EI OLE ARVUTIS. SEE ON VAID TOIMETUSEL. LEHT SAADETAKSE TELLIJATELE ÜMBRIKUS. SAAB TEHA NII ETTE-  KUI JÄRELTELLIMUSE, SAMUTI SALATELLIMUSE.

Read more...

MATTI ILVES: Hispaania ja Itaalia nõuavad ELilt rohkem abi, kui surmajuhtumid suurenevad

BARCELONA, Hispaania (AP) - Hispaania ja Itaalia on nõudnud rohkem Euroopa abi, kuna nad võitlevad endiselt kasvavate koronaviiruseinfektsioonidega keset mandrit tõsiseimas kriisis pärast II maailmasõda. USA-s kutsusid ametivõimud miljoneid New Yorgi ümbruses üles viiruse hoidmiseks reisimist lõpetama.

Milanost Madridi ja Michiganini teevad meedikud raske valiku, milliseid patsiente nende piiratud hingamismasinatega päästa. Kinnitatud ülemaailmne surm ületas 31 000 piiri ja USA tähtsamates linnades, nagu Detroit, New Orleans ja Chicago, tekkisid uued viiruse epitsentrid. Isegi Ameerika maapiirkonnad pole immuunsed olnud, kuna Kesk-Lääne linnades ja Rocky Mountaini suusaparadiisides puhkevad viiruse levialad.

Ainuüksi Hispaanias ja Itaalias on üle poole kogu maailmas hukkunutest ning iga päev langeb endiselt üle 800 inimese.

Ekspertide sõnul on viirusemaksu numbrid kogu maailmas siiski tõsiselt alaesindatud piiratud testimise ja poliitiliste otsuste tõttu. Erinevalt USA-st ei arvesta Prantsusmaa ega Itaalia kodus ega hooldekodudes aset leidvaid surmajuhtumeid viiruste hulka - ehkki hooldekodud on kogu maailmas tuntud koroonaviiruse inkubaatorid.

Asi on tõesti väga hull, kuid vaevalt Euroopa Liit saab neid toetada, Itaalia korra küsis neit abi kuid EL keeldus. Tegelikult võib hoopis arvata, et see ja sellele järgnev majanduskriis on hoopis E. Liidu lagunemise algus.

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/

Read more...

Jaak Madison Vilja Kiislerist: selliseid eluvorme nimetatakse parasiitideks

Euroopa parlamendi saadik Jaak Madison.

Euroopa Parlamendi saadik Jaak Madison kirjutab sellest, kuidas riigilt raha nõudvad ajakirjanikud samas valitsust sõimavad.
“Ideoloogilised propagandistid, kes ehivad end ajakirjaniku sulgede ja tiitlitega teevad väsimatut tööd võitlemaks kas valitsuse või mõne konservatiivse erakonna vastu. Tuleb kriis. Suur kriis. Meediaväljaannete sissetulekud hävivad ja löögi alla satuvad nende propagandistide ehk nii-öelda ajakirjanike palgad.
Seejärel ilma igasuguse häbitundeta teevad nad käsi pikalt ees avalduse palkade maksmiseks saada valitsuse toetust. Neil pole ju mingit au- ega häbitunnet, kuna nad on ideoloogilised propagandistid. Neid ei huvita nende eelnevad väljaütlemised või kirjatükid, millega nad on professionaalseid ajakirjanikke häbistanud. Nad ei mõtle sellele, et ajakirjandus peaks olema valitsusest või valitsusparteidest sõltumatu, mida nad ju ei pruugi olla, kui uueks palgamaksjaks osaliselt saaks valitsus.

Selle olukorra taas perfektne näide on Vilja Kiisler, kes täna tegi arvamusavalduse kõige ausamas ja parimas väljaandes nimega Delfi, et valitsus plaanivat piirama inimõigusi ja sõnavabadust. Samas meeldiks Kiislerile, et see sama valitsus maksaks osa tema palgast kinni? Selliseid eluvorme nimetatakse parasiitideks.
Lisaks sellele kõigile ma lisan, et Eestis on ülimaks seaduseks põhiseadus või vähemalt peaks olema ja seal on inimõigused ja sõnavabadust tugevalt kaitstud. Selleks ei ole vaja iga hinnaga kiigata kuskile kaugele konventsioonide järele.”

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/repliik/jaak-madison-vilja-kiislerist-selliseid-elusvorme-nimetatakse-parasiitideks/

Read more...

teisipäev, 31. märts 2020

Valgevene president Lukašenka koroonaviiruse teemal.

Trump kui kunagine ärimees sai kiiresti asjale pihta, et töökohtade kinnipaneku tagajärjel sureb rohkem inimesi kui viiruse pärast. Viirused tulevad ja lähevad igal kevadel, nüüd on lisandnud veel koroonaviirus. Nüüd siis on selge, miks tema riiki kinni ei pane. Milleks kui kõik toimib? Viirus lõppeb, psühhoos lõppeb 1-2 nädalaga, kuid maailmamajandus on kokku kukkunud. Kui te ei saaks oma tooteid müüa, kust te siis raha võtaksite? Juhul kui omanik tahaks kinni panna, siis ta vestleks temaga tõsisel. Kui tahame jääda iseseivaks ja sõltumatuks, siis peame vaid endaga arvestama.

Netti on tekkinud väga palju paanikatekitajaid. Need on nüüd käsile võetud.

Tatart ja kartulit jätkub riigil pooleks aastaks aga kui kaubavahetus katkestada, siis kust saab raha, 1-2 kuu pärast kui siiamaani on eksporti läinud 60%.

Venemaaga kaubavahetust ei lõpetata kuigi Venemaa proovis, selgus, et autod sõitsid ikkagi, nüüd siis juba kõrvalteid mööda. Ja inimesi sa juba ei keela! Isegi Nato maa Poolaga eelmise ööpäeva jooksul liikus üle piiri siia-sinna 136 inimest. Peab olema kord, kuid me peame aru saama, et me ei saa endid kogu maailmast eristada.

Tema peseb käsi ja ka muidu on täitsa normaalne elu. Tema poeg käib koolis. Mõned lapsed puuduvad, no see on nende vanemate otsustada. Aga kõige hullem on see, et homme algaval koolivaheajal pole paljudel lapsi kuhugi jätta ja nad sõidavad vanavanemate juurde.

Kedagi úle 70a pole hooletusse jäetud. Kelle juures ei saa lapsed ja sugulased käia, need võivad lihtsalt ametiisikutele helistada ja abi küsida. Hoidke neid! 2018, 2019 a jaan-veebr. oli hoopis hullem gripp aga koroonasse pole keegi surnud. Milleks siis lärmi lüüa? Vaat siis kui see koroona viirus, mitte viirus aga psühhoos lõppeb, siis räägin teile palju huvitavat, väga palju!

Aga esialgu te mõelge 2 küsimuse peale:

1. Kas koroona nakatub käte kaudu või tuleb juhuslikult kuskilt taevast ülevalt? Kellele ta on kasulik?

2. Kas meie poliitikud on püüdnud seda viiruse psühhoosi kuidagi ära kasutada?

Nüüd mõelgegi, kellel on vaja ja kes kasutas? Keegi teatas, et kuskil on sõda, on vaja kollased vestid tänavalt öra koristada, kellel on valimised, kellegil on veel midagi ja igaüks hakkab veeretama- keerutama ja teevad nalja. Aga sellest me räägime hiljem.

Kõik kartsid linnu- ja seagrippi. Praegu on kolmas koroonaviirus 20 a jooksul. Nüüdne erineb veidi eelmistest. Oleme seda varem ka üle elanud ja pole karjunud. Olen 20a rääkinud et hoidke puhtus ja meie maa ongi ilus ja puhas. See pole lihtsalt viirus vaid ka muu igasugune jama! Viirus lõppeb varem või hiljem. Mõni kannatab aga kriis on tarkadele. Pole mudugi hea teiste nõrkust ära kasutada aga situatsioon on lihtsalt selline ja see on hea, et teie töötate.

Toodi maskid, nüüd pole nendega midagi teha! ûtlesin, et pole vaja osta aga teie ei kuulanud, no olgu, nüüd aga pole miljon maski kuhugi panna! Saksamaa on eraldanud miljard dollarit koroona viiruse peale, ta vajab maske juurde. No müüge neile! Meie asutused saavad tööd teha. Pole vaja mõelda, et meil pole mingeid võimalusi, et keegi kuskil kannatab! Mina pole restorane ega hotelle kinni pannud! On selge, et me pole nii rikas nagu seda on Saksamaa. Sellepärast meil ongi vaja end liigutada, et siis peale seda koroonat kui teised alles hakkavad end käevitama, töötame meie samamoodi nagu varem. Kõik on lihtne nagu varem, see lihtne ongi meie töö.

Betoonitehase teed saab tema nõusolekul kasvõi homne päev hakata laiendama aga neid teeäärseid puid tuleb säästä! Ta keelab kategooriliselt neid enneaegu maha võtta aga kui kunagi on vaja, siis tuleb kohe uued asemele istutada! Kogume raha kokku, iga tööline annab oma palgast 1 rbl. Rikkamad saavad rohkem anda. Ja selleks saab oma betooni kasutada, milleks bensiini kohale vedada.

Ja nad peavad oma võidu 75a aastapäeva pidu.

Ükski maa pole nii palju kannatanud nagu Valgevene. Hukkus iga kolmas. Me oleme oma põlvkonna kaotanud. Ja kõige tähtsam on seda mitte unustada. Ja sellepärast on Jumal neid koroonaviiruse eest säästnud. Nüüd ka koroonaga võitlusest tullakse samamoodi võitjatena välja.

Ma püüan teid igati selle massipsühhoosi eest kaitsta. See on koroonaviirusest hullem! See tuleb igal pool vastu. Püüan teid igati selle juurest eemale tõmmata. Paned triikraua tööle -koroonaviirus, lülitad teekannu sisse - koroonaviirus, avad tv või interneti- koroonaviirus. See vahib igalt poolt vastu. Nii et ärge kartke seda! Hoidke oma lapsi ja vanemaid, me surra ju ei kavatse, nii et hoidke endid, töötage rahulikult ja sõbralikult!
https://www.youtube.com/watch?v=kkuEfOQ6IZc

Allikas: Lia Ylimäki, Facebook

Read more...

Tervitused Saaremaale soovib koroona maaletooja ja levitaja Hanno Pevkur

Allikas: Facebook

Read more...

Andro Roos: Eesti hoiu-laenuühistud ei teadnud HLÜ Liidu juhatuse esimehe A. Ristkoki kirjast valitsusele midagi.

Kirja saatis ta välja 25. märtsil. HLÜ Liidu liikmeid informeeris 26. märtsil. Lisaks tuleb välja, et kirja palus Ristkokil teha nisteeriumi hall kardinal Kadri Siibak. Milleks? Aga nüüd on näha - ikka selleks, et selle iseenesest sisutu kirja tõttu saaks massimeedias HLÜsid arvustada ja et teine rahandusministeeriumi hall kardinal T. Auväärt saaks õigustada kabinetivaikuses valmis soperdatavat uut HLÜ regulatsiooni, millega tagatuba loodab HLÜdele ja kümnetele tuhandetele HLÜde liikmetele-omanikele pankade ja rahvusvahelise kapitali huvides maksa pihta anda:

Aga lugege ise!

Ristkoki 26. märtsi kaaskiri:
Tere!

Kambja HLÜ oli K.Siibakult saanud soovituse anda märku Valitsusele ka meie võimalikest
probleemidest viirusekriisis, kuna mingeid abipakette valmistatakse ette.

Koostasime kirja, mille eile läkitasin Rahandus- ja Maaeluministeeriumile, Jaak Aabile ja
MES-ile (kes maaelu abivahendeid vahendama peaks ning meie abivahendeid on ka varem
vahendanud). Kirja koopia manuses.

Tervitades
Andrus Ristkok

Ristkoki nutulaulukiri valitsusele:
Tallinnas, 25. märtsil 2020

Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu ühistute liikmeiks on valdavalt maaelanikud ning väike- ja
keskmised ettevõtted nii maapiirkondades kui Tartus ja Eesti väikelinnades, kokku ligi 7000 liiget.
Käimasolev COVID-19-epideemia paneb Eesti HLÜ Liidu seitsme ühistu majandustegevuse
raskesse olukorda, sest hoiustajatel tekib ootamatu vajadus ebaharilikus summas hoiuseid lühikese
perioodi jooksul välja võtta ning laenajatel tekib raskusi laenuosamaksete tasumisega.
Teadaolevalt on Hoiu-laenuühistud sisuliselt mittetulunduslikud majandusühingud, mis on
majandusriskide hindamisel tavapäraselt tunduvalt kriitilisemad kui kommertspangad. Seetõttu
tavapärased majanduskriisid nende tegevust eriti ei ohusta. Praegusel juhul aga, kui suur osa
ettevõtlusest on seiskumas, ei ole ühistul majanduslike raskuste puhul iseenda aktiivsusest
sõltumata raske perioodi üleelamiseks vahendeid.
Seetõttu ootame ka riigpoolset mõistvat suhtumist ning toetust kriisiolukorra üleelamiseks.

Lugupidamisega
Andrus Ristkok
Juhatuse esimees
Eesti Hoiu-laenuühistute Liit

Allikas: Facebook

Read more...

esmaspäev, 30. märts 2020

“Räägime asjast” 29.03.2020

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-29032020/
 

Read more...

1. mitteeestlasest Eesti riigi Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart

Allikas: pilt Facebook

Read more...

Itaalias on surnud koroonaviiruse tagajärjel juba 51 arsti, ühe ööpäevaga suri 10 arsti

Itaalias oli eilse, reedese seisuga surnud koroonaviiruse tagajärjel juba 51 arsti. Ühe ööpäevaga suri 10 arsti. Kokku on nakatunud koroonaviirusega Itaalias 6414 meedikut.
Itaalias on kokku tuvastatud 86 498 koroonaviirusega nakatumist ja 9134 surma seoses koroonaviirusega, vahendab la Repubblica.

Read more...

pühapäev, 29. märts 2020

Fookuses: lääne ühiskonnas on mure inimelude pärast silmakirjalikult valikulineKoroonaviiruse leviku ajal on tulnud selgelt esile, et Lääne ühiskonna mure inimelude pärast on silmakirjalikult valikuline, osutavad Markus Järvi ja Varro Vooglaid saates "Fookuses". Seoses kriisiolukorraga jätkame Objektiivi videoproduktsiooni kodustest tingimustest. Vabandame võimalike puuduste pärast produktsiooni tehnilises kvaliteedis. Kui soovite aidata saates kõlama pandud seisukohtadel laiemalt levida, siis PALUN JAGAGE saadet sotsiaalmeedias oma sõpradega.

Read more...

Mattias Hiiumaal:‎ Soome sõber saatis ja küsis, et mis see on. Ma tõlkisin talle.

Allikas: Facebook
Tapa eestlased - päästa maailm fašismist
M.I.

Read more...

KUUM: Briti peaminister ja terviseminister on nakatunud koroonaviirusega

Briti peaminister Boris Johnson ja terviseminister Matt Hancock on nakatunud koroonaviirusega. Nüüd on kahtlus, et ka ülejäänud Briti valitsuse liikmed võivad olla nakatunud.
Briti poliitikutel olid eelnevatel päevadel silmast-silma kohtumised, aga ametnike väitel pole neid vaja testida, kui neil haiguse sümptomeid pole ilmnenud, vahendab Daily Mail.

Asi tuli avalikuks täna, reede hommikul, kui peaminister Boris Johnson andis teada, et tal on koroonaviirus. Tal soovitati lasta end testida, kui tal tõusis eile palavik ja tekkis köha.

Teadaolevalt on 55-aastasel peaministril leebed haigusnähud ja ta saab jätkata riigi juhtimist. Ta on oma ametikorteris Londonis. Tema abid jätavad talle toidu ja tööülesanded ukse taha.
Mõne tunni pärast teatas ka terviseminister Hancock, et tal on koroonaviirus. Ka temal on leebed haigusnähud, ta on kodus ja jätkab sealt töötamist.

Erinevalt tavakodanikest, kel soovitatakse pärast nakatunud isikuga kokku puutumist jääda 14 päevaks karantiini, ei kehti see Briti valitsuse teiste liikmete ja riigisekretär Rishi Sunaki kohta, kellega peaminister eile õhtul vahetult kokku puutus.

Read more...

laupäev, 28. märts 2020

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Valitsus andis Eesti Energiale rohelise tule uue õlitehase ehituseks

Foto: Sergei Stepanov/ERR
Valitsus andis reedel istungi otsusena rahandusminister Martin Helmele volitused Eesti Energia omakapitali suurendamiseks rahalise sissemaksena 125 miljoni euro ulatuses. See võimaldab Eesti Energial uue Enefit280 õlitehase rajamist.
Uue õlitehase rajamine tuleneb riigi kui omaniku ootusest ja Eesti Energia strateegilisest eesmärgist kasvatada vedelkütuste tootmist.
"Uue põlevkivi õlitehase rajamine on pikaajaline ja strateegiline investeering, millega me soovime väärindada Eesti olulisimat maavara, luua uusi töökohti ja säästa senisest rohkem looduskeskkonda," ütles peaminister Jüri Ratas.

"Täiendavate töökohtade loomine vähendab energiasektori käimasolevast muutumisest tulenevaid sotsiaalseid riske ja toetab Ida-Virumaa regiooni tervikuna," märkis Ratas.
Õlitehase rajamisel leiab rakendust ligi 1000 töötajat ehitus- ja tehnoloogiaettevõtetest, seal hulgas kuni 700 kohalikku inimest saab tööd ehituse ajal. Sellele lisanduvad kaudsed ehitusaegsed töökohad teenindussektoris. Ekspertide hinnangul võib kuni pool uue õlitehase ehitusmaksumusest jääda Eestisse. Pärast käivitamist loob õlitehas kokku ligikaudu 500 otsest ja kaudset töökohta. ...

Edasi lugege siit: https://www.err.ee/1069628/valitsus-andis-eesti-energiale-rohelise-tule-uue-olitehase-ehituseks

Read more...

Koroonaviirus ja vaippommitamine

Mis on ühist koroonaviirusel ja vaippommitamisel?
Esmapilgul mitte midagi.
Lähemalt vaatlusel aga küll. Nimelt ühine kahjusündimispõhjus.
Ent vaadelgem seda lähemalt.

Vaippommitamise kuritegelikkusest on räägitud ja kirjutatud palju. On püütud hinnata pommitajate arvu, pommirünnakuohvrite arvu ja majandusliku kahju suurust. On mõistetud hukka rünnakute kavandajaid ja täideviijaid. On püütud oletada, mis saanuks siis, kui vaippommitamine jäänuks ära jne.
Samas on väga harva, kui üldse, küsitud „kuidas sai see vaippommitamine üldse võimalikuks?”, ja seetõttu püütud sellele küsimusele ka vastata.
Ometi on vastus väga lihtne: rünnatava osapoole kaitsejõud osutusid liiga nõrgaks, et rünnakut tõrjuda.

Täpsemalt: õhutõrje oli ebapiisav. Hävituslennukite hulk ja suutlikkus, kelle ülesanne olnuks pommituslennukid enne viimaste kahjutekitavat tegevust hävitada, oli ebapiisav. Seetõttu lastigi vaippommitamisel sündida.
Sama lugu on koroonaviirusega. (Tegelikult üldse iga viirusega.) Ta sai muutuda ohtlikuks üksnes seetõttu, et väga paljude inimeste „õhutõrjekahurite ja hävituslennukite” (loe: immuunsüsteemi) tugevus oli ebapiisav. Otse öeldes: liiga nõrk.

Koroonaviiruse-kriisi valguses võib julgesti, vähimagi reservatsioonita, öelda: lõviosa inimesi ei pööranud oma immuunsüsteemi tugevdamisele piisavat tähelepanu, vaid elas „nagu kõik normaalsed inimesed”. S.t. lootes, et nagunii midagi tõsist ei juhtu; naeruvääristades neid, kes siiski elasid terviseteadlikult ja tugevdasid oma immuunsüsteemi. Viimaseid nimetati „elutargalt” pahatihti tervisehulludeks, võõrsõnaga öeldes hüpohondrikuteks. Parimal juhul öeldi: „See on kõigest sinu arvamus. Igaühel on õigus oma arvamusele. Kõik arvamused on võrdväärsed. Ära pressi enda oma
 teistele peale!”

Halvemal juhul öeldi terviseteadlikele aga selliseid asju, mis ei kannata üldse trükimusta…
Vigadest õppida pole aga (peaaegu) kunagi hilja. (Neil „elutarkadel”, kes praeguseks juba Peetruse juures, muidugi on hilja. Ent õnneks lõviosa siiski veel pole.) Nii erialakirjandusest kui ka aimekirjandusest – sealhulgas ka internetitsi! – on täiesti võimalik ammutada rohkesti teavet immuunsüsteemitugevdajate kohta. Samuti nende kasutusviiside kohta.
Piisab, kui loetleda siinkohal põhilisemaid tugevdajaid:
1) kajennpipar;
2) ingver;
3) kurkum;
4) roosilõhnaline kuldjuur;
5) hiina sidrunväändik;
6) þenðenni juur;
7) küüslauk;
8) kibuvitsamarjad;
9) sidrun;
10) tatar;
11) mesi;
12) roheline tee;
13) täisteratooted.
Kõik need on nüüdiseurooplasele täiesti kättesaadavad. Ka karantiinilähedastes tingimustes. Nagu ka mitmesugused toidulisandid, mille abil saada lisakoguses vitamiine ja mineraalaineid. (Toidupoode ega apteeke pole koroonaviiruse-vastase võitluse käigus ju suletud!) Kõiki neid mõistusega tarvitades on täiesti võimalik muuta oma immuunsüsteem nii tugevaks, et ta tuleb koroonaviirusega toime ise.

Teaduslike uurimisasutuste (ülikoolide, instituutide jts.) internetikülgedel leidub hulganisti kirjatöid, mis sisaldavad asjatundlikku teavet nii immuunsüsteemi enese kui ka ta turgutamisviiside kohta. Ja väga tihti täiesti tasuta!
Mõistagi tuleb viibida ka värskes õhus ja päikse käes, saada piisaval hulgal kehalist koormust. Ja teha seda taas mõistusega. Immuunsüsteemi tugevdamiseks on mõlemad tegevused ju hädavajalikud. Tugeva immuunsüsteemiga inimene ei pea alandlikult „punkrireþiimil” ootama, millal teadlased viimaks kauaoodatud vaktsiini leiutavad.

Et immuunsüsteem tõrgeteta toimiks, on eelkõige vaja üsna lihtsaid asju: toituda tervislikult, liikuda piisavalt, ennast karastada ja hoiduda liigsest stressist,” võtab asja olemuse kokku 2010. aastal ilmunud raamat „Rõõm tervisest. 1000 hinnalist nõuannet Eesti arstidelt”. NB! immuunsüsteemi ülisuurt tähtsust tervisele näitab seegi, et immuunsüsteemi käsitlev peatükk on ses raamatus lausa esimene.
Kaitseliidu praegune juht Riho Ühtegi kasutas 2018. aastal Eesti kaitsevõime iseloomustamiseks meeldejäävat kõnekujundit: vaenlane võib küll kahe päevaga Tallinna jõuda, ent Tallinnas ta ka hävitatakse.
Seda parafraseerides tohib tugeva immuunsüsteemiga inimene öelda: koroonaviirus võib küll organismi jõuda, ent seal ta ka hävitatakse.
Sest organismi „õhutõrjekahurid ja hävituslennukid” olid – ja on jätkuvalt! – heal tasemel.
 
Tõnu Kalvet 

Allikas: http://www.rahvuslasteklubi.org/tallinn/index.php/eesti/12-artiklid/272-koroonaviirus-ja-vaippommitamine 

Read more...

reede, 27. märts 2020

Fookuses: normaalseks peetud elukorralduses on paljugi ebanormaalsetKoroonaviiruse leviku ja selle suhtes kasutusele võetud meetmetega kaasnenud kriisiolukorras selgineb, et oluline osa elukorraldusest, mida oleme pidanud normaalseks, on tegelikult üpris ebanormaalne, tõdevad saates "Fookuses" Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Seoses kriisiolukorraga jätkame Objektiivi videoproduktsiooni kodustest tingimustest. Vabandame võimalike puuduste pärast produktsiooni tehnilises kvaliteedis. Kui soovite aidata saates kõlama pandud seisukohtadel laiemalt levida, siis PALUN JAGAGE saadet sotsiaalmeedias oma sõpradega.

Read more...

Kolumn: koroonaviirus paljastas Euroopa Liidu mõttetuse

Ajal kui Euroopa Liidu liikemsriigid ägavad pärgviiruse pandeemia küüsis, peab Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen tähtsamaks kliimaasju. Foto: Scanpix
 Esmalt saabus Brexit, mille õppetunde Euroopa Liit tänaseni eirab. Siis saabus koroonaviiruse pandeemia, mis pani liidu majanduse seisma. Majanduse kataklüsm on suure tõenäosusega nii massiivne, et selle lahendamiseks ei piisa Euroopa Keskpanga juurdetrükitud triljonitest eurodest. Keskvõimu ja liikmesriikide ning viimaste omavahelised huvid muutuvad nii vastandlikeks, et kõigi jaoks on parem liit ära lõpetada, kirjutab Alasdair Macleod Misese Instituudi kodulehel. 

Brexitit ei oleks tohtinud juhtuda ja see osutus Euroopa Liidu hinge ja ihu kehastavale bürokraatiale kohutavaks šokiks. Ühendkuningriigi liidust lahkumine on ka märgiks, et Brüsseli klaaspaleede koridorides on midagi väga valesti. Euronomenklatuur jätkab oma pea jaanalinnu kombel liiva alla peitmist, samal ajal kui nende tagumikud on kõigile ohtudele jätkuvalt avatud. Kellel on vähegi silmi, näevad nii eurokraatia majanduslikku saamatust kui ka poliitilist nürimeelsust.
Elukutselised poliitikud, kellel on natukenegi midagi pistmist demokraatliku mandaadiga, ei tööta Brüsselis, vaid rahvusriikides, millest koosneb Euroopa Liit. Suuremas osas on liikmesriikide poliitikud inimesed, kes millestki midagi ei tea ja kes valitakse ametisse inimeste poolt, kes samuti mitte millestki mitte midagi ei jaga. Samas need, kellel on natukenegi arukust, õpivad kiiresti ära õigete häälitsuste tegemise ja suudavad oma valdkonnas nina enam-vähem vee peal hoida, mis aitab neil võimul olla. Need, kes ei õpi ja/või ei saa esindusorganites-valitsustes hakkama, saadetakse tihti tööle Brüsselisse.

Euroopa Liidu juhtimisest ja struktuuridest on välja suitsutatud viimanegi kui esindusdemokraatia alge. Liidu juhtorganite näol on tegemist suuresti võimuahnete poliitikute prügikastiga, kelle on nende koduriikide valijad hüljanud või kes lihtsalt pole (enam) valitavad.
Euroliit on paradiis võimuahnetele eimiskitele, kes väldivad iga hinnaga oma tegude ja otsuste eest vastutamist. Mida suuremaks see ähvardavalt saamatute inimeste jõuk kasvab, seda enam näevad nad vaeva, et bürokraatiavähk jõuaks liikmesriikide juhtkondade viimasessegi soppi. Kõik on vast kuulnud argumenti, et “see pole võimalik, kuna Brüsseli reeglid on sellised ja sellised.” Üha pöörasemaks muutuva bürokraatia tulemuseks on paigalseis nii Euroopa Liidus kui liikmesriikides.
Brexit sündis reaktsioonina sellisele stasisele ja paljastas selle ulatuse. Näiteks selle, et Whitehalli ja Westminsteri ametnikud on muutunud üdini eurokraatideks, kes eiravad Britannia esindusdemokraatiat ja on jätkuvalt pühendunud “Euroopa projektile”.

Meie sõnaraamatud näitavad, et “moraalne stasis” on seisund, kus midagi ei muutu, ei liigu ega kohandu ja see iseloomustab täpselt Euroopa Liidu majanduspoliitikat. Ainsaks Brüsseli muutujaks on üha süvenev võimuahnus, soov liikmesriikide ellu üha rohkem sekkuda ja seda väärastada.
Eurokraadid jälestavad vaba turgu, kuna see sunnib kohanduma ja muutuma ning üritab seda kontrollida, kuhjates selle otsa üha suuremaid, hinge kinni nöörivate regulatsioonide mägesid.
Tegemist on protektsionistidega, kes ei saa lubada vaba kaubandust ilma mingite sunnimeetmeteta. Suurem osa Euroopa Liidu vabakaubanduslepingutest on sõlmitud pisikeste riikidega, kellest suure pildi jaoks suurt midagi ei sõltu. Ühendkuningriigi kui liidu ühe suurema kaubasadama lahkumine tõi esile, milliseks sotsialistlikuks käsumajanduseks euroliit on muutunud. See sarnaneb üha enam ajaloo pimedusse kadunud Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu ja selle satelliitriikidega, ainult GULAG-e pole.

Inimene elab pidevalt muutuvas keskkonnas ja peab ellujäämiseks muutuma koos sellega. Muutumine on inimelu osa. Seekord tuleb muutus kohast, kust seda kõige vähem oodati. Pärgviirus on Euroopa majanduse seisma pannud. Inimesed enam ei reisi. Viirus, kas siis ettevaatuse või selle mõjude tõttu on radikaalselt vähendanud nii kaupade tootmist kui nõudlust. Võlgades ettevõtted ei ei saa müüa oma kaupu ja teenuseid, nad ei suuda võlgasid teenindada ning tarneahelad takerduvad üha enam osaliste makseraskustesse. Võlgadest, mis veel mõni nädal tagasi paistsid hea investeeringuna, on lühikese ajaga saanud rämps. Pangad vajavad taas päästmist ja euro tulevik on üha ebakindlam.
Eurokraatide jaoks pole kriis veel päriselt kohale jõudnud, kuid liikmesriikide valitsused siplevad üha masendavamates olukordades. Täna veel ajutisena näivast olukorrast võib saada ühenduse olemasolu ähvardav oht, mis on kõigi osapoolte jaoks piisavalt tõsine. Progresseeruvad häda ja viletsus võivad keskvõimu ning liikmesriikide huvid viia üksteisest nii kaugele, et neid ei ole võimalik enam lepitada.

Ühendkuningriik viib lahkudes endaga kaasa väga suure tüki Euroopa Liidu eelarvest. Saksamaa, koos Madalmaade, Austria ja Soomega on kannatanud väärastunud rahapoliitika tõttu kõige enam ja vaadanud ahastades pealt, kuidas nende kodanike säästud hääbuvad negatiivsete intresside küüsis ning kuidas mahitatakse ennast katki laenanud vahemeremaid.
Vahemereriigid vajavad käesoleva kriisi tõttu veelgi rohkem laene, mis lennutab nende võlgade ja SKT suhte stratosfääri.

Idapoolsed “uued poisid” – poolakad, ungarlased, tšehhid, slovakid, bulgaarlased ja rumeenlased – kes seni on lootnud, et neil õnnestub Brüsselit muuta, võivad koos eurotoetuste kokkukuivamisega ühel hetkel leida, et Euroopa Liidu näol on neile müüdud põrsas kotis.
See juhtub kõik ajal kui Brüsselis peeneid veine ja austreid luristavad eurokraadid arvavad jätkuvalt, et midagi pole vaja muuta ning Euroopa Keskpank lahendab rahatrükiga kõik nende mured.
Kui see vaid oleks nii lihtne!

Toimetas Karol Kallas

Allikas: https://objektiiv.ee/koroonaviirus-paljastas-euroopa-liidu-mottetuse/

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP