RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 21. veebruar 2018

2018.02.20 - Otse kümnesse

Link: http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/arutelu/otse-kumnesse/16434-2018-02-20-otse-kumnesse


Read more...

Pamela Mastropietro – "pugnalata da viva" – lõigati elusalt tükkideks

Loe lisaks: http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2018/02/neegrid-vagistasid-ja-tapsid-18-aastase.html

Praeguseks selgunud andmetel  neegrid (ilmselt) vägistasid ja lõikasid elusalt tükkideks  (itaalia k „pugnalata (quando era) da viva“) 18-aastase Pamela Mastropietro Maceratas, Itaalias. Siinkirjutaja oletas õieti, et on "väheusutav üksainus neeger suutis surnukeha tükeldada ja maha matta". Vahi alla on siiani võetud kolm Nigeeriast kohaletoodud neegrit: 29-aastane Innocent Oseghale ja 23-aastane  Lucky Desmond, kolmanda nime ei olnud võimalik leida. Innocent Oseghale elamisest leiti verised riided ja tütarlapsele kuulunud esemeid. Ta viibis Itaalias ebaseaduslikult. Ohvri kehast on välja lõigatud süda, mis on kadunud. Kahtlustatakse, et neegrid on selle ära söönud – neegrimaal levinud kombe kohaselt, millest jälle ei saa rääkida – rassism.

Seal pidi seda ette tulema. Samuti on ära lõigatud ja kadunud tütarlapse rinnad ja suguelund. Nii ei õnnestu üheselt tõestada vägistamist. Itaalia peavoolumeedia spekuleeris varem, et Pamela Mastropietro oli narkomaan ja suri üledoosi tulemusel, üritades niimoodi neegrite süükoormat kergendada. Praeguseks on see peavoolumeedias "tõsiasjana" esitatud väide osutunud valeks (itaalia k non deceduta a causa di una overdose di eroina). Kui Itaalias on skandaal maast taevani siis teistes riikides peavoolumeedia on juhtunu täiesti maha vaikinud nagu ka Eestis. Leidsin ainult ühe lühikese inglisekeelse kirjutise infowars-st. Eelmine allikas oli Itaalia Lõuna-Tirooli saksakeelne väljaanne. Küsige ERR-lt, Postimehelt, Päevalehelt jne, miks nad varjavad teie eest tegelikkust, milles elate!? Eesti nn poliitikud poevad aga nahast välja, et Eestisse neegreid tuua, et Eestiski samasugused asjad hakkaksid juhtuma.
 Video: Neeger külastab Itaalias kirikut:
https://twitter.com/BasedMonitored/status/862663735533547520/video/1

Matti Ilvese blogile koostas Jaan Hatto

Allikad: www.anconatoday.it, www.iltempo.it

Read more...

Maakogu Asutav Kogu: riigiaparaat lähtub otsustes poliitiliste ja äriliste survegruppide huvidest, mitte põhiseadusest

3. veebruaril kogunesid Raikkülas enam kui 70 kodanikuühenduse, organisatsiooni ja kogukonna volitatud esindajad, et arutada olukorda Eestis. Koosolekul loodud Asutav Kogu võttis vastu pöördumise Eesti rahva poole ning asub ette valmistama kohalike maakogude kokkukutsumist üle Eesti.

Raplamaale Raikkülla kogunesid erinevate kodanikeühenduste esindajad. Kohal olid esindajad Setumaalt Saaremaani, kultuuriinimeste ühendused, Eesti Metsa Abiks-liikumine OTT (Otse Tootjalt Tarbijani) ja ka mesinike ühendused.
Raikkülas moodustatud Asutav Kogu võttis vastu alloleva pöördumise Eesti rahva poole ning asub ette valmistama kohalike maakogude kokkukutsumist üle Eesti. Asutava Kogu pöördumise edastasid selle esindajad teadlane Rea Raus ja kirjanik Kaupo Vipp.
Objektiiv avaldab Maakogu Asutava Kogu pöördumise.

Maakogu Asutava Kogu pöördumine Eesti rahva poole
Eesti Vabariik 100 vaimus on 03.02.2018 Raikkülas loodud Asutav Kogu otsustanud kokku kutsuda parteidevälise Eesti Maakogu, mille peamiseks ülesandeks on rahva tahte selge teadvustamine, välja ütlemine ja selle tahte eest kindlameelselt seismine, tuginedes EV Põhiseadusele.

Eestis on täna suurim mure valitsejate võõrandumine oma rahvast – meie poliitilise juhtkonna soovimatus kuulda meie häält ja arvestada sellega küsimuste puhul, mille otsustamiseks rahvas pole valimistel oma mandaati andnud. Kodanike, haritlaste ja teadlaste hääle järjekindel eiramine lõhestab riiki ja on tekitanud suureneva usalduskriisi. Asutav Kogu tunneb, et riigiaparaat lähtub oma toimetustes mõne kitsa poliit- ja ärigrupeeringu või välise survegrupi huvides tehtavatest otsustest, mitte Eesti Põhiseadusest. Meie elukeskkonna ja kogukondade hävitamine on saanud nähtavaks üle maa ja nüüd on aeg seista meie laste ja lastelaste tuleviku eest.
Eesti Põhiseadus sätestab: „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas“. Ning et meie riigi ülesandeks on olla: „…pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi aegade…“. On selge, et kõik see pole kuidagi võimalik, kui meie riiklikud institutsioonid ei suuda või ei taha oma tegemistes arvestada kodumaa looduskeskkonna halvenemisega ja põlisrahva enese tahtega.

Eesti Maakogust saab ühendus taastamaks usaldust ja kaitsmaks meie rahva põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi. Maakogu seab eesmärgiks põlisrahvastele omaste, jätkusuutlikkust tagavate väärtuste säilimise. Maakogule asub keerukates küsimustes oma nõuga toeks haritlastest, teadlastest ja praktikutest loodav priitahtlik Nõukoda. Olgu Maakogu algatus kingituseks meie vabale riigile tema sajandal sünnipäeval. Asutav Kogu asub Maakogu kokkukutsumiseks ettevalmistusi tegema üle Eestimaa ning annab sellest avalikkusele teada.

Read more...

teisipäev, 20. veebruar 2018

MATTI ILVES: SAKSAMAA LOOB UUE VOLINIKU KOHA JUUTIDE KAITSEKS

Juudi kogukonna ettepanekul loob Saksamaa nüüd ühe uue voliniku koha, see saab olema "Antisemitismi volinik". See ettepanek oli juba hääletusel Bundestagis.

Selle voliniku ülesanne on olla nö. kontaktpunkt juutide organisatsioonidega. Võidleda diskrimineerimisega föderaal-, riigi ja kohalikul tasandil. Samuti ka kooskõlastada valitsuse samme, mida rakendatakse selle läbiviimiseks.
Aastal 2015 olevat olnud antisemiitlikke kuritegusid Saksamaal 200 % rohkem kui eelmisel aastal. Saksamaa siseministeeriumi andmed näitasid, et 94% antisemiitlikke vihkamiskuritegusid oli 2016. aastal ja toimepanijad olid aina parempoolsed.

Saksamaa Kesknõukogu juudid tervitasid uue voliniku määramist ja ütlesid, et see oleks tõhus vahend võitlemaks vihakuritegudega.

Kasutatud allikas: http://whiteresister.com/index.php/10-news/1547-germany-creates-new-anti-semitism-commissioner-post
_________________
Lugege veel siit, milline võimas lobi on juutidel terve Euroopa Liidu mõjutamiseks:
http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2015/09/matti-ilves-euroopa-juudi-parlament.html

Read more...

Saudi Araabias sai vägistamisohver karistuseks 200 kaika hoopi & 6 kuud vanglat, sest ta liikus ilma meessaatjata!

19-aastane naine, kes langes Saudi Araabias GRUPIVÄGISTAMISE ohvriks, sai karistuseks 200 kaika hoopi ja kuus kuud vanglas, sest ta liikus ilma meessaatjata, vahendab Femalista.
Valitsus kaitses kohtuotsust, öeldes, et kannatanu oli ise süüdi, ja valitsuse esindaja märkis, et Saudi Araabia kohtud järgivad šariaadi seadust, mis näeb ette, et naine ei tohi ilma meessaatjata tänaval liikuda.
Naise advokaat kaebas ebaõige kohtuotsuse edasi, kuid  karistuse tühistamise asemel kahekordistas kohus karistust.

Allikas: https://pagulaskriis.ee/saudi-araabias-sai-vagistamisohver-karistuseks-200-kaika-hoopi-6-kuud-vanglat-sest-ta-liikus-ilma-meessaatjata/
______________
Saudi Araabia on ju üks suur USA liitlane, see tähendab aga, et ka meie liitlane!
M.I. 

Read more...

Härra Nestor, palun märkige ka riigikogu lehel oma eluloos, et astusite laulva revolutsiooni ajal NLKP-sse

 
Riigikogu spiiker Eiki Nestor (paremal) 2017. aasta märtsis "tõejärgse maailma" probleemidele keskendunud Postimehe arvamusliidrite lõunasöögil sosistamas midagi põnevat Jüri Luigele. Foto: Scanpix

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid juhib riigikogu esimehe Eiki Nestori tähelepanu asjaolule, et riigikogu kodulehel avaldatud parlamendi esimehe eluloos on tema NLKP-sse kuulumine lubamatult maha salatud. Allpool on Vooglaiu pöördumine tervikkujul.

Lgp Eiki Nestor!

Hiljuti leidis portaali Objektiiv vahendusel kinnitust fakt, et kuulusite 1980ndate aastate lõpus Nõukogude Liidu Kommunistlikku Parteisse. Seejärel kinnitasite seda meedia vahendusel isegi.
Juhin aga Teie tähelepanu asjaolule, et riigikogu kodulehel avaldatud parlamendi esimehe elulookirjelduses ei ole Teie NLKP-sse kuulumise kohta mitte mingisugust märget.
Ilmselgelt on avalikkusel õigus saada parlamendi spiikri ja kõigi teiste rahvasaadikute eluloo ja selle olulise osana parteilise kuuluvuse kohta tõest informatsiooni. Seevastu on väär ja otseselt avalikkust eksitav esitada parlamendi kodulehel seda infot valikuliselt, eriti veel selles osas, mis puudutab varasemat parteilist kuuluvust.
Kuulumine poliitilistesse parteidesse ei ole poliitikute puhul eraeluline ega ka kõrvalise tähtsusega asjaolu, mille osas oleks põhjendatud teatud infot varjata.
Kuulumine poliitilistesse parteidesse ei ole poliitikute puhul eraeluline ega ka kõrvalise tähtsusega asjaolu, mille osas oleks põhjendatud teatud infot varjata. Vastupidi, see on üks kõige olulisemaid aspekte, mille alusel kujundada seisukoht end rahvaesindajaks välja pakkunud ja seda jätkuvalt tegevate inimeste kohta.
Eelnevat silmas pidades oleks tungivalt soovitav, et Teie kui parlamendi esimees tooksite oma elulookirjelduses ausalt välja, et olete olnud NLKP liige, ning annaksite sellega ka teistele rahvasaadikutele head eeskuju.
Vaja oleks seista selle eest, et parlamendi kodulehel oleks esitatud kõigi parlamendiliikmete kohta terviklik ülevaade (koos kuupäevadega), millistesse parteidesse või muudesse poliitilistesse ühendustesse nad on oma elu jooksul kuulunud.
Loodan, et riigikogu juhatus võtab selles osas initsiatiivi.

Lugupidamisega
Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

cc: Riigikogu kantselei, Enn Eesmaa (riigikogu aseesimees), Hanno Pevkur (riigikogu aseesimees)

Allikas: http://objektiiv.ee/harra-nestor-palun-markige-ka-riigikogu-lehel-oma-eluloos-et-astusite-laulva-revolutsiooni-ajal-nlkp-sse/

Read more...

esmaspäev, 19. veebruar 2018

“Räägime asjast” 18.02.2018

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-18022018/
 

Read more...

Varro Vooglaid: põnev lugemine, kuidas asjad pärast 1934. aasta riigipööret käisid

Päris põnev lugemine selle kohta, kuidas Jaan Tõnissoni sõnul Eestis asjad pärast 1934. aasta riigipööret käisid. Jutt käib sellest samast riigipöördest, mida riigikogu ei suutnud alles mõõdunud teisipäeval hukka mõista. Loomulikult tekivad mõtted ka selle kohta, mil määral ja millises vormis on võimalik tõmmata paralleele tänase päevaga.

* * *

Väljavõte Riigivolikogu liikme J. Tõnissoni aruandekõnest valijaile 13. novembril 1938. aastal Tartus “Vanemuise” kontsertsaalis teemal “Riigivolikogu tööst”. // Jaan Tõnisson: Koguteos tema üheksakümnenda sünnipäeva tähistamiseks. Stockholm, 1960. Lk 353-354.

Propagandatalituse poolt ajakirjandusele edastatud keelud ja käsud

27.10.36. Ei tohi avaldada sõnumeid üliõpilaste poolt toime pandud uste ja akende määrimise kohta Tartus.
30.10.36. Ei tohi nimetada isamaaliitlaseks isikuid, kes teevad valimiste eeltöid.
2.11.36. Ei tohi kirjutada endiste riigivanemate märgukirjast Riigivanemale. Sunnitakse avaldama kirjeldusi valitsusliikmete valimiseelsetest propagandasõitudest oma valimisringkondades. Kui sarnaseid teateid avaldatakse vähema kirjaga, siis tuli etteheiteid Propagandatalituselt.
30.11.36. Keelati Omavalitsuste Teenijate Liidu Asemike Kogu resolutsioonide ja ettekannete sisu avaldamine, milles oli juttu elukalliduse tõusust ja palkade normeerimise vajadusest. 12.12.36. Peatoimetajaile anti käsk kirjutada Rahvuskogu valimistest osavõtuks õhutavaid artikleid.
18.12.36. Poliitilise politsei assistent toimetas ajakirjanike ülekuulamist propaganda juhi Oidermaa kõne liiga väikses kirjas avaldamise pärast. Peaministri isiklik korraldus, et ei kirjutataks küsimustest, kas uus põhiseadus läheb rahvahääletusele või mitte.
9.10.37. Ei tohi arvustavalt sõna võtta Ülikooli seaduse projekti kohta. Tartus on tudengid järjekordselt seinu ja kõnniteesid “ilustanud”. Sõnumite avaldamine selle kohta keelati.
9.10.37. Keelati Sirgu surmakuulutuse avaldamine. Sirgu matuste puhul Helsingis anti käsk kirjutada Soome valitsuse suhtes arvustavalt. Käsud ja keelud relvalaeva puhul. Soome valitsuse kohta anti ka mõista, kuidas kirjutada.
4.11.37. Riigikogu valimiste puhul ei tohi avaldada eelteateid selle kohta, kuidas või keda kandidaatideks seatakse, kuidas tehakse ettevalmistusi valimisteks j.n.e. Ei tohi kirjutada elukalliduse tõusust.
31.12.37. Rahvarinde kohta ei tohi kirjutada midagi arvustavalt. Ülikooli seaduse kohta tohib ainult positiivselt kirjutada. Ei tohi arvustada Ülikooli uut Valitsust.
9.1.38. Peaministri isiklik ja kirjalik korraldus: Rahvarinde moodustamisele tuleb suhtuda täie heatahtlikkusega. Ei tule anda värvingut, et siin on tegemist ametlikult poolt juhitava või ametliku organisatsiooniga. Ei või tekitada vastasrinnale sümpatiseerimise muljet. Ülikooli
122
sündmustest ei tohi kirjutada. Ei tohi pealkirjadega tekitada värvingut, millest võiks järeldada vastasrinna suunda. Samuti on keelatud “ridade vahelt” kirjutamine. “Uus Eestiga” vaidlemine on keelatud. (Kiiduavaldused.)
24.1.38. Ei tohi kirjutada sellest, et mõnda ajalehte on karistatud.
30.1.38. Riigivolikogu kandidaatide kohta võib avaldada üks kord tema elulugu ühes pildiga. See korraldus käib ainult väljaspool Rahvarinnet kandideerivate isikute kohta, kuna Rahvarinde kandidaatide kohta võib avaldada niipalju, kui keegi soovib. (Kiiduavaldused.)
3.2.38. Ei tohi suurelt teatada, et Riigikohus on tühistanud Valimiste Peakomitee otsuse.
4.2.38. Eenpalu korraldus peatoimetajaile: Jaan Tõnissoni tänasest päevast peale Tallinna ajalehtede jaoks ei eksisteeri – s.t. tema nime ajalehe veergudel ühenduses poliitiliste päevauudistega nimetada ei tohi. Üldse ei tohi avaldada teateid Tartu vastasrinnast.
12.2.38. Kirikuõpetajate atakeerimise puhul Riigihoidja ja “Uus Eesti” poolt keelati kirikuõpetajate kaitseks artikli avaldamine. Peaminister isiklikult tegi ähvardusi.
15.2.38. Ajutine erand kirikuõpetajate sõimamise asjus, et oleks võimalik avaldada Eenpalu sõnavõttu kirikuõpetajate vastu Võrumaal agitatsioonireisil.
27.2.38. Ei tohi reageerida “Uus Eesti” kirjutistele, kus kommunistide lendlehe abil kahtlustati kommunismi sõbralikkuses rida kodanlise opositsiooni kandidaate.
1.3.38. Keelati valimistulemuste arvuline analüüsimine ja arvustav kommenteerimine. Keelati avaldamast teateid valimiste korrarikkumiste kohta. Võib kirjutada ainult seda, mis Propagandatalitus annab. Pärnu võltsimisloost ei tohi kirjutada.
8.3.38. Valimisringkondade protestidest ei tohi ükski sõna avaldada.
20.3.38. Ei tohi kirjutada põllutööliste palganõudmistest. Ei tohi kirjutada linnaseadusest. Ei tohi kirjutada Presidendi valimiste kohta.
3.4.38. Ei tohi kirjutada kinnisvarade maksustamisest maal.
10.4.38. Ei tohi kirjutada Fuksi nimetamisest Võru maavalitsuse liikmeks. Sellenimeline isik oli enne üks kõva käe tegelane.
24.4.38. Keelati arvustav kirjutamine Maakonna- ja Linnaseadusest, Trükiseadusest, ja üldse kõikidest dekreetidest arvustavalt.
3.5.38. Valitsuse kujundamise kohta ei või avaldada midagi konkreetset isikute kohta.
13.5.38. Arupärimiste esitamise katsetest Riigivolikogus ei tohi kirjutada.
14.9.38. Ei tohi kirjutada vallavolikogude seisukoha avaldustest uue Vallaseaduse vastu.
19.10.38. Kindel käsk, et Tõnissoni sõnavõttudest riigi välispoliitika kohta Riigivolikogus ei avaldataks mitte sõnagi peale ühe rea, et ta kõneles.

Allikas: Facebook

Read more...

Sõna: pöörduminePortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

pühapäev, 18. veebruar 2018

Pühapäevased pildid


Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: Need ajad on kahjuks möödunud, mil iga riik võis otsustada kas ja keda ta oma riiki sisse laseb

Need ajad on kahjuks möödunud, mil iga riik võis otsustada kas ja keda ta oma riiki sisse laseb, ilma et sellest midagi juhtuks. Tänapäeval kasutatakse rännet geopoliitilises võimuvõitluses relvana riikide sõltumatuse vastu.

Sageli kombineeritakse seda alatult pisaraidkiskuvate avaldustega, mis peaksid "iga südame haledaks tegema", näidatakse teles uppunuid ja nutvaid lapsi jne. Ilmselt me kõik suhtuksime rändeküsimusse palju leebemalt ja abivalmimalt kui see tegelikult üks geopoliitiline lõks ei oleks. OLGEM ETTEVAATLIKUD!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ungari-valitsus-esitas-parlamendile-sisserannet-toetavate-vabauhenduste-vastase-seaduse?id=81116365

Allikas: Facebook

Read more...

EKRE poliitiline avaldus: Eesti aktsiisid olgu Läti omadest väiksemad

Foto: EKRE volikogu Türil. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Türi kultuurikeskuses laupäeval kogunenud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu võttis vastu poliitilise avalduse. Erakonna esimees Mart Helme selgitas, et avalduse kohaselt tuleb nii kütuse- kui ka alkoholiaktsiis langetada sendi võrra odavamaks kui meie naaberriikides ning muuta pensionid tulumaksuvabaks.

Mart Helme tegi ettekande poliitilisest olukorrast Eestis ning vastu võetipoliitiline deklaratsioon.
Helme ütles ERR-ile varem päeval, et avalduses juhitakse tähelepanu Eesti maksupoliitikas tekkinud ebanormaalsele olukorrale, sisulisele kaosele.

"Meie ettepanek on väga lihtne: aktsiisid, nii kütuse- kui alkoholiaktsiis, mis on tõstetud mõistusevastaselt kõrgeks, mille tulemusel Eesti kaotab kümnetes ja kümnetes miljonites maksulaekumisi ja mis on põhjustanud täiesti ebaterve piirikaubanduse, tuleb langetada tasemele, mis on vähemalt sendi võrra odavamad kui meid ümbritsevates riikides," rääkis EKRE esimees.
Tema sõnul lõpetaks see ära Lõuna-Eesti maapoodide pankrotilaine ja ka maksulaekumiste defitsiidi.
"Kui keegi küsib, et näidake siis katteallikaid, siis katteallikas ongi seesama maks, mis hakkab laekuma sellisel juhul Eesti eelarvesse, mitte Läti vabariigi eelarvesse," lausus Helme.

Teine pool EKRE volikogu avalduses puudutab tema sõnul pensionäre ja pensione.
"Meie ettepanek on, et pensionid peavad olema tulumaksuvabad. See tähendab, et töötav pensionär maksab küll tulumaksu oma palga pealt, aga tema pensioni kallale ei peaks maksudega minema. Seda ka juhul, kui pension ületab 500 eurot, mis on tänasel päeval juba üsna levinud," sõnas Helme.
Volikogul kõneles võõrtööjõu probleemidest ajaloodoktor Jaak Valge. Helme vastas küsimusele, kas EKRE plaanib võõrtööjõu teemal seaduslikke algatusi, et niisugune võõrtööjõu sissetoomine, nagu teatud ettevõtjad soovivad, ei ole mõistlik.

"Esiteks tähendab see palgasurve vähenemist, see tähendab, et odav võõrtööjõud surub palgataseme alla, annab võimaluse n-ö orjatööjõu kasutamiseks ja see tähendab ka meie rahvastiku demograafilise pildi moonutamist, sest enamik neist võõrtöölistest ei tule mitte kolmandast maailmast, Aafrikast-Aasiast, vaid Venemaalt ja Ukrainast, mis tähendab seda, et meie integratsiooniprobleem ei lahene pikkamööda, vaid teravnevad," ütles ta.
EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed.
Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub volikogusse lisaks üks esindaja iga 300 liikme kohta.

EKRE poliitiline avaldus täismahus:
Valitsuse küündimatud ja riigile kahjulikud maksueksperimendid tuleb peatada!
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu peab valitsuse maksupoliitikat läbikukkunuks ning kutsub riigikogu üles maksurallit tagasi pöörama. Kütuse- ja alkoholiaktsiisid tuleb langetada tasemele, mis kaotaks piirikaubanduse ning pensionid tuleb vabastada tulumaksust. Samuti tuleb lõpetada dividendide topeltmaksustamine.
Inimestele ei jäta raha rohkem kätte mitte see, kui riik maksuralliga raha ära võtab ja ümber jagab, vaid maksude langetamine.

2016. aasta lõpus võimule tulnud valitsuse fundamentaalselt vale maksupoliitika tõttu on nii Eesti eelarve kui majandus kokku jooksmas. Täielik läbikukkumine on otsus võtta üle Reformierakonna alustatud aktsiisitõstmispoliitika ja seda veel mitmekordselt võimendada. Ei praegune ega eelmine valitsus kuulanud EKRE hoiatusi, et kütuse- ja alkoholiaktsiiside tõstmine paneb vohama piirikaubanduse. Hoiatused osutusid tõeks ning piirikaubanduse tõttu jäi möödunud aastal riigieelarvesse laekumata 88 miljonit eurot aktsiise. Tänavu jääb prognooside kohaselt laekumata ligi 100 miljonit eurot. Tegelik maksuauk on suurem, sest laekumata jääb ka kümnete miljonite võrra käibemaksu. Kütuseaktsiisi tõus teeb kallimaks kõigi tarbekaupade hinnad, mistõttu on Eestist saanud Euroopa hinnaliider kütuse, toidukorvi ja teenuste osas ning üha rohkem inimesi viib oma raha Lätti.
Minister Jevgeni Ossinovski väidetav plaan parandada alkoholi kallinemise kaudu rahva tervist on osutunud silmakirjalikuks ja läbikukkunud katseks täita riigikassat. Kui arvesse võtta Läti piirilt ostetud alkohol, siis mullu joomine Eestis võrreldes aasta varasemaga hoopis kasvas. Alkoholi ostetakse üha rohkem, lihtsalt mitte enam Eestist.

Jüri Ratase valitsus peab tunnistama ka tulumaksureformi ebaõnnestumist. Pensionisüsteemi õiglaseks muutmise asemel ajas valitsus oma käe töötavate ja pikema staažiga pensionäride taskusse põhjendusega, et see võimaldab ülejäänud pensionisaajatele panna mõnikümmend eurot pensionile juurde. Valitsus jätab rääkimata, et inimeste tegelikku ostujõudu see “kingitus” ei suurenda, sest samal ajal tõusevad maksud, millega kaasneb märkimisväärne hinnatõus. Pensionäride ostujõud praeguse valitsuse maksupoliitika tulemusel hoopis kahaneb.
Valitsus on tõestanud, et tal puudub riigi juhtimiseks vajalik pädevus. Propagandatrummide põrisedes räägitakse rahvale maksude tõstmise üllastest eesmärkidest, aga tulemus on soovitule vastupidine. Selline valitsus on riigile ohtlik ning rahvas kõrgeima võimuna peaks valimistel nende poliitika välja vilistama.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu kinnitab erakonna plaani langetada aktsiisid tasemele, mis lõpetab kaubandusturismi Lätti, toob märkimisväärsed maksulaekumised riigieelarvesse ning parandab Eesti majanduse struktuuri, konkurentsivõimet, inimeste elatustaset ja mõjub positiivselt regionaalarengule. Riik peab lõpetama tulumaksu kogumise pensionidelt. Töötavatel pensionäridel tuleb jätta pension kogutulu arvutusest välja ja maksustada ainult palgatulu.

Allikas: https://www.err.ee/683924/ekre-poliitiline-avaldus-eesti-aktsiisid-olgu-lati-omadest-vaiksemad

Read more...

laupäev, 17. veebruar 2018

Nädalakommentaar: laps kui keskkonnareostus ja teisi feministlikke ogarusiPortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Püha müristus — proua Liisa Pakosta, te olete võrdõigusvolinikuna ilmselgelt üle töötanud!

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta keeras hümniseadust kritiseerides taas vinti põhjalikult üle, kasutades seejuures demagoogilisi ja ülepingutatud väiteid.

“Püha müristus, ma saan küll aru, et see on tähelepanu saamiseks tehtud asi, ent kas tõesti ei tulnud keegi hümniseaduse menetlemisel elementaarsete asjade peale,” kirjutas Pakosta sotsiaalmeedias.

Ta tõi välja, et alati on peetud hümni laulmisel viisakust esmatähtsaks, ent viisakus hõlmab ka seda, et väga eakad, füüsilise puudega või muude eriliste vajadustega inimesed saavad end teistega võrdväärsetena tundes laulda hümni ka istudes. Seaduseelnõu järgi tohtivat seda laulda üksnes püsti.
Pakosta otsib paaniliselt erandite ranget mittelubamist ka peapaljastamise nõudest ning on kusagilt leidnud ka väidetava kohustuse: “Seletuskirja järgi peab veel juures viibima kohaliku omavalitsuse juht või sealt ülespoole kõrge ametiisik.” Sellegi laiendab Pakosta meelevaldselt iga olukorra peale: “Mitte piuksugi, kui ametnikku kõrval pole!”

Sellise jutu peale peaks kordama voliniku enda sõnu: püha müristus! Eelnõust võib rangeid kohustusi välja lugeda vaid inimene, kelle mõistuses on kõik piirid paigast nihkunud. Seda, et eakad, haiged ja puudega inimesed võivad igas olukorras istuma jääda, on alati loomulikuks peetud ja seda peavad loomulikuks ka eelnõu koostajad, ilma et seda eraldi välja peaks tooma.
Keegi ei kohusta ka haigeid palja peaga tuule käes seisma. Kohustuseks peaks see olema siiski eelkõige tavalisele tervele eestlasele ja Eesti kodanikule tavaolukorras, väljendamaks austust oma riigi vastu.

Tundub, et Pakosta on oma võrdõigusvoliniku töös pisematki seaduserikkumist taga ajades sedavõrd hoogu sattunud, et leiaks mingi vääratamise või diskrimineerimise ka lausest: “Palju õnne vabariigi aastapäeva puhul!” Või on tegu selles, et eelnõu esitas sallivuslaste ja igasuguste võrdõiguslaste silmis paariaks olev EKRE?

Allikas: http://uueduudised.ee/uudis/eesti/puha-muristus-proua-liisa-pakosta-te-olete-vordoigusvolinikuna-ilmselgelt-ule-tootanud/

Read more...

Veel üks Rootsi politseinik on tulnud välja avameelse tunnistusega: “Rootsi politseile on antud juhised, et migrantide kuritegusid avalikkuse eest varjata!”

Göteborgi politseinik Tomas Åsenlöv paljastas aasta tagasi, et Rootsi politseile on antud juhised kasutada spetsiaalset koodi, millega märgistada migrantide (moslemite) kuritegusid, et neid avalikkuse eest varjata, vahendab Free West Media.
“Rootsi avalikkusele tuleb kõik faktid nüüd ära rääkida,” kirjutas Åsenlöv oma Facebooki lehel. Åsenlövi kinnitusel kasutab politsei spetsiaalset koodi “291”, millega märgitakse immigrantide kuriteod. Selle koodiga kuritegusid ja kurjategijate pilte avalikkusele ei jagata.
 
Åsenlöv loodab, et olukord Rootsis muutuks. Ta avaldab tunnustust kolleeg Peter Springarele, kes tuli hiljuti välja skandaalse paljastusega moslemitest kurjategijate aadressil ning julgustab ka nooremaid kolleege olukorrast ausalt rääkima, isegi kui nende karjäär ja tulevik on seetõttu ohus.
“Ma saan aru, et nooremad ametnikud kardavad välja tulla ja kritiseerida valitsust, või avaldada toetust Peterile, sest siis on nende karjääril kriips peal. Isegi uue töökoha taotlusel klassifitseeritakse neid kui ebalojaalseid töötajaid,” kirjutas Åsenlöv.
 

Read more...

reede, 16. veebruar 2018

MATTI ILVES: HARIDUSE PIDEVAST ALLAKÄIGUST

Haridus Euroopa Liidus käib pidevalt alla. Eesti on olnud mitmetes haridustaset näidanud edetabelites küllalt kõrgel kohal ja see on meie ametnikud pannud rõõmustama, kuid seda ei ole enam kauaks.
Sest meie haridus on seni põhinenud wabariigi ja ka NSVL (üks väheseid asju, mis ei olnud okupatsiooni ajal üldse halb, väljaarvatud vaid läbinähtav propaganda)  haridustasemetele, kuid nüüd näib, et sellega tehakse kiire lõpp.

Haridust pidevalt hävitatakse ja seda tehakse täiesti teadlikult, nii toimub ka meie suundumine "euroopaliku, vaba ja suurepärase haridustaseme poole"!
Lääne koolisüsteemist olen kirjutanud siin, lugege kindlasti: http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2013/06/matti-ilves-laane-koolisusteemi.html

Tõeliselt üllatas mind aga seisukoht, et kõrghariduse võib saada ka ilma keskharidust omamata! "Eesti Päevalehes" mainiti, et "Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinna kontorisse kogunesid ... Eesti teadlaste, üliõpilaste ja ülikoolide esindajad, et kokku leppida, kuidas jõutakse suveks uue kõrgharidusseadustiku valmiskirjutamiseni. Ühe põhimõttelise muudatusena, mis võib hakata tulevasi üliõpilasi mõjutama, on seaduse väljatöötamiskavatsuses nimetatud võimalust, et ülikoolidesse võiks õppima pääseda ka keskharidust tõendava dokumendita."
Tõsi, öeldi siiski, et seda tehtaks vaid erandkorras. Aga, mis on alguses vaid erandkorras, on tegelikult varsti täiesti tavaline.

Nüüd on haridusest sõna võtnud minister Reps, kes ei välista koduste ülesannete kaotamist koolilastele. Samuti räägib haridusest ka meie segane globalistist president Kersti Kaljulaid nii: "Mulle tundub, et osa asju, mida me koolis õpetame, ei ole üldse enam vajalikud." Vaat nii!
Eestlatele oleks parem, et määratud ja E. Liidust saadetud raamatupidajast president tõesti vaikiks, sest tulevad ju Kaljulaidi suust ainult lollused ja ühtegi tarka mõtet ma kahjuks ei ole kuulnud-märganud.

Pole viga, ehk elame selle hullumeelse aja ka kuidagi siiski üle (EL peaks varsti lagunema), nagu meie väike ja kange rahvas on ajaloos ikka teinud.

Read more...

Saja-aastase omariikluse hulka jääb ka põhiseadusliku korra kukutamine

 
Riigikogu liige Jaak Madison (EKRE). Foto: Urmas Saard

Kui rääkida põhiseaduslikust korrast ja selle kaitsmisest, siis ei saa me üle ega ümber tõigast, et meie 100 aasta omariikluse hulka jääb ka põhiseadusliku korra kukutamine. See on seik meie ajaloost, mida tuleb tunnistada ja tehtud vigu kahetseda. Veelgi enam, tuleb teha kõik, et sellised vead enam ei korduks, rõhutas EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison riigikogu kõnepuldis vabadussõjalaste rehabiliteerimise eelnõu arutelul.

Täna [s.t 13. veebruaril] hääletusele tulev Riigikogu otsuse eelnõu on märgiline, arvestades meie omariikluse ajalugu, riigi sündi ja ka häbiplekke 1930-ndatest. 11 päeva pärast tähistame meie riigi 100. sünnipäeva. Seda enam on meil kõigil vajalik teha sisekaemus ja endilt küsida, kas me oleme teinud kõik endast oleneva, et tagada selle riigi püsimine ja rahvuse kestmine aegade lõpuni, nagu kohustab seda vabariigi põhiseadus. Eriti peame seda sisekaemust tegema meie, seadusandliku võimu esindajad, kes on andnud vande kaitsta ja tagada põhiseaduslik kord ja sellest tulenevate kohustuste täitmine. Väljend “Kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta” kehtib antud otsuse eelnõu juures rohkem, kui esmapilgul arvata oskaksime.
Kui rääkida põhiseaduslikust korrast ja selle kaitsemisest, siis ei saa me üle ega ümber tõigast, et meie 100 aasta omariikluse hulka jääb ka põhiseadusliku korra kukutamine.
Kui rääkida põhiseaduslikust korrast ja selle kaitsemisest, siis ei saa me üle ega ümber tõigast, et meie 100 aasta omariikluse hulka jääb ka põhiseadusliku korra kukutamine. See on seik meie ajaloost, mida tuleb tunnistada ja tehtud vigu kahetseda. Veelgi enam, tuleb teha kõik, et sellised vead enam ei korduks. Üheks selle aluseks ongi mineviku vigade tunnistamine ning püüd heastada kurjus ja poliitiline omakasu, mille tõttu kannatasid süütud inimesed. Need süütud inimesed olid Eesti patrioodid ja meie riigi rajajad. Need inimesed olid mehed, kes sõdisid ennastsalgavalt ja eluga riskides meie riigi rajamise nimel. Need mehed ei suutnud vaadata pealt poliitilist lehmakauplemist, mis võttis võimust 1920-ndate lõpul.

 Algne eufooria iseseisvusest asendus liigkiirelt onupojapoliitika ja omakasupüüdlikkusega. See oli ajend, miks olid vabadussõjalased sunnitud muutuma aktiivseks ka poliitiliselt, sest selle riigi rajajatena sõjatandril nad ei saanud ega suutnud vaadata labast poliitmängurlust. Aastad mööduvad, kuid inimloomus ei muutu. Ei muutu ka üks inimeste alamliike, poliitikud. Nii nagu oli 1930-ndate parlamendis poliitikuid, kelle peamine mure oli saada tagasi valituks ja selle nimel tehti peaaegu kõike.

Teine suur mure tulenes esimesest. Soov tagada endale mugav ja muretu elu, mis paljude teiste ametitega võrreldes oli kahtlemata parem Riigikogus. Kas täna, 2018. aastal on midagi teisti? Vaatamata otsa kellelegi siin, ma kardan, et ega suurt midagi muutunud pole. Kuid kas muutubki, kui juba see inimloomus ei muutu? Paraku on teil, õigemini meil ühiselt võimalik suuresti erineda 1934. aasta parlamendisaadikutest, kes vaikivalt kiitsid heaks riigipöörde ja ligi 500 vabadussõjalase vangistamise. Need parlamendisaadikud toona vaatasid vaikiva heakskiiduga, kuidas Konstantin Päts koos Johan Laidoneri ja August Reiga kehtestasid 12. märtsil 1934. aastal kaitseseisukorra. Ja seda häbiväärselt taunitaval põhjusel: sest sama aasta aprillikuus olevatel valimistel oleks paljud oma töö kaotanud, kuna vabadussõjalased olid nende jaoks liigpopulaarsed.
Selge on see, et riik, kus väikene kildkond omakasupüüdlikke poliitikuid esindab isekaid huve, ei saa kesta iseseisvana.
Kas mitte 1934. aasta sügisest, kui ei kutsutud kokku enam vana Riigikogu koosseisu ega korraldatud uusi valimisi, ei peaks me otsima põhjuseid, et kaotasime iseseisvuse vähimagi vastupanuta? Seda me ei tea ega saagi teada. Teame vaid seda, et vabadussõjalaste vangistamise ja võimalik et ka ühe mõrvaga hävitati Eestis demokraatia. Nimelt ei saa me arvatavasti kunagi teada, kas vabadussõjalaste sisulise juhi Artur Sirgu n-ö kukkumine teise korruse rõdult, Luksemburgis hotelli rõdult oli tõesti kehv enesetapp või oli see seotud asjaoluga, et samadel päeval, 1937. aasta juuli lõpus oli välislähetuses Luksemburgis kolm poliitilise politsei agenti.

Selge on see, et riik, kus väikene kildkond omakasupüüdlikke poliitikuid esindab isekaid huve, ei saa kesta iseseisvana. Üks ajalooline õiglus saab kindlasti käesoleval, vabariigi 100. sünniaastal jalule seatud. Nimelt valmib juba mainitud Artur Sirgu ausammas kevadel ja leiab omale väärika koha sünnikoha kalmistul vabadussõja ausamba kõrval. Kuid õigluse jaluleseadmiseks on võimsaim jõud parlamendil, kellel on täna võimalus heastada minevikus tehtud vead ja ausa silmavaatega minna vastu 200. sünnipäeva (?) ootusele. Ärge jätke seda võimalust kasutamata, sest nagu me ajaloost juba liigagi valusalt teame, kunagi ei tea, mida homne toob. Mina tänan!
Sõnavõtt Riigikogus 13. veebruaril 2018 otsuse “Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest” eelnõu esimesel lugemisel.
Riigikogu ei soostunud vabadussõjalasi rehabiliteerima
Kas võib loota 1934. aasta riigipöörde hukkamõistmist Riigikogus?
 Allikas: http://objektiiv.ee/saja-aastase-omariikluse-hulka-jaab-ka-pohiseadusliku-korra-kukutamine/

Read more...

Peast segi? Võitlevad naisõiguslased propageerivad kollektiivset väljasuremist

Paljudel meist võib olla ettekujutus, et feminism on ideoloogia, mis püüab tähtsustada ja tõsta naise rolli ja staatust ühiskonnas, sealhulgas poliitikas, äris, teaduses ja kultuuris.

Tõsi, nii oli see feminismi sünni ajal 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi esimeses pooles, mil naised võitlesid endale välja valimisõiguse ning vabaduse teha karjääri. Aastal 2018 kujutavad feministid endast hoopis midagi muud. Vaba eneseteostuse egiidi all on võitlevad naisõiguslased hakanud propageerima lastetust ja väljasuremist.

Kas te teadsite, et Soomes on teadlikult lastetud naised ühinenud organisatsiooni Vapaaehtoiset lapsettomat (Vabatahtlikud lastetud)? Ühing seisab selle eest, et naised kaaluksid lastetuks jäämist. Nii tegevat nad inimkonnale teene, eriti aga lastele, sest inimesi on maakeral juba kaheksa miljardit ja seda on nende arvates liiga palju.

Teadlikult lastetute naiste arvates tähendab iga laps täiendavat kulu ja koormust keskkonnale. Asjade, toidu ja energia tootmine toob endaga kaasa täiendavat saastet, vähendab loodusvarasid ja võtab ruumi metsadelt ning loomadelt. Mitmed naised on lastetuse tagamiseks lasknud end steriliseerida. Sünnitamisele soovitatakse eelistada laste adopteerimist. (Loe pikemalt SIIT!)

Ärge arvake, et see kõik ei toimu ju Eestis ja kajastab vaid üksikute hullude mõttemaailma. Kaugel sellest… Lugege populaarset Eesti naisõiguslaste foorumit Facebookis “Virginia Woolf sind ei karda!” ja veendute, et inimvihkajalikku ideoloogiat (meeste kui sündinud šovinistide rooskamisest pole mõtet rääkidagi) kultiveeritakse järjepidevalt suurele auditooriumile ka Eestis.

Alles eile rääkis sellesama feministliku Facebooki-grupi administraator Nika Kalantar ETV saates “Suud puhtaks”, et maailm on ülerahvastatud ja laste saamine on keskkonnale kahjulik. Kalantar pani televaatajale südamele: „Laste saamine ei ole keskkonnasõbralik, see on fakt.” (Loe pikemalt SIIT!)
Kuidas on feminism jõudnud sinnamaani, et on hakatud esile tõstma sääraseid „fakte“? Põhjus näib olevat selles, et 20. sajandi naisõiguslus on suurema osa oma eesmärkidest juba saavutanud. Aastatuhandetega välja kujunenud soorolle ja arusaamu pole võimalik mõne aastakümnega muuta, ent 21. sajandi alguse läänemaailmas ei seata naiste võrdseid õiguseid kahtluse alla.

Kui aga ühiskondlik liikumine tahab ellu jääda, siis pärast esmaste eesmärkide saavutamist on tarvis sihti uuendada. Feministide seas on sihi uuendamine käinud sellise tuhinaga, et võitlus vaba eneseteostuse eest on jõudnud iseennast vihkavasse ja ühiskonda hävitavasse staadiumisse.
Tuletagem meelde – peale selle, et feministid on asunud võitlema emaduse kui looduse poolt antud rolli vastu, eiravad nad peaaegu dogmaatiliselt bioloogia osa inimese kujunemises. Ühe korraliku tänapäeva feministi arusaamist mööda on kogu meie elu üks sotsiaalne konstruktsioon, st kui ainult tahta ja omavahel kokku leppida, siis võib meist igaüks olla ühel päeval naine, teisel mees, kolmandal juba… miks mitte Napoleon.

Inimese kujutlusvõime on piiramatu. Vahel juhtub, et sellest sünnib suur kultuur, inimkonda sajandeid lummav kirjandus, muusika või arhitektuur. Teisalt pole ühiskond kaitstud ideede eest, mis meie tsivilisatsiooni lammutavad. Feminism on oma arengus jõudnud paraku enesehävituslikku staadiumisse.
Aga lohutagem end sellega, et inimkond on üle elanud hullemaidki aegu…

Allikas: http://uueduudised.ee/arvamus/repliik/peast-segi-voitlevad-naisoiguslased-propageerivad-kollektiivset-valjasuremist/

Read more...

neljapäev, 15. veebruar 2018

Fookuses: kes vastutab Eesti Vabariigis?Portaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Sotsialistliku Põhja-Korea sõjalisest võimsusest - sarkastiliselt ja tõeselt.

Samal ajal kui meie sotsiaaldemokraadid peavad poliitilisi võitlusi ning püüdlevad uuesti (peale sotsialistliku Eesti kokkukukkumist möödunud sajandil) õiglasema ja võrdseima ühiskonna - sotsialismi poole, on Põhja-Korea vasakpoolne tööpartei sotsialismi suutnud juba üles ehitada ning pürgib nüüd hoogsalt arenenud sotsialismi ja sealt edasi tõelise kommunismi suunas.
Sotsialism vajab aga jõulist kaitset teda hävitada püüdva NATO käsilaste, eelkõige USA ja Lõuna-Korea vastu.

Milline on maailma kõige õiglasema tööliste, talupoegade ja intelligentsi riigi - Korea Rahvademokraatliku Vabariigi sõjaline võimsus suure juhi Kim Chŏng-uni ning tema juhitava tööpartei all?
Tuleb siinjuures kohe ära märkida, et täpsed andmed selle kohta arusaadavatel põhjustel puuduvad. Küll aga eksisteerivad väidetavalt üsna ligilähedased andmed, millised on alljärgnevad.
Põhja-Korea äärmusvasakpoolse valitsusega riigil on elanike arv ca 25 miljonit, millega ollakse maailmas elanike arvult 50.
Armee suurus on siinjuures 700 000, millega ollakse maailmas 5.-l kohal.
Võrdluseks ka Eesti andmed, kes "Global Firepower" andmeil oma 3500 mehega on 126.-l e. viimasel kohal (Lätil on 13 000 meest püssi all ja ollakse 108. kohal).

"Global Firepower" reitingu alusel, mis hindab maailma riikide sõjalise võimsuse taset nii erinevate väeliikide kui ka armee tasandil ning globaalses kontekstis, on esikohal USA, Lõuna-Koreal on 11. koht ning Põhja-Koreal 25. koht. Teadmiseks, et Eesti on selle reitingu alusel 109. kohal, Mosambiigi ja Kõrgõzstani vahel. Läti on 103, Leedu 97, Soome 55. Meist madalamal Euroopa riikidest on Sloveenia (111). Kokku on hinnatud üldse 126 riiki.
Organisatsiooni "The Military Balance" andmeil on Põhja-Koreal tanke 2500. Enamalt jaolt on tegemist vanemate vene tankidega, millised tarniti Põhja-Koreasse Nõukogude Liidust möödunud sajandi 60.-70. paiku või nende alusel loodud pisut moderniseeritud tankidega. Mudelivastavuse alusel on tegemist tankidega T-54/55 ja T-62. Ise riik püüab luua moodsamaid tanke, kuid kui kaugele on püüdlustega jõutud, pole teada.
Võrdluse saamiseks toon, et Lõuna-Koreal on tanke 3500, millised vastavad tänapäeva parimatele nõuetele.
Andmed ballistiliste mandrite vaheliste rakettide osas (tüüp, arvud, suutlikkus) on vasturääkivad. Reuters edastas 19. jaanuaril 2017. a. info viitega Pentagoni allikatele, et Põhja-Koreal ka kaks ballistilist mandrite vahelist raketti.
"Raudne tahe ning rahva ja armee ühtsus on andnud meile võimaluse murda läbi imperialistide poolt meile kehtestatud sanktsioonidest ning isolatsioonist ja see on kutsunud esile meie vaenlastel äärmise rahutuse ja hirmutunde," rääkis Kim Chŏng-un 2015. a. riigiparaadil. Punapealiku sõnul on riik valmis igasuguseks sõjaks. Ja võitma.

"The Military Balance" andmeil on püsside alla kutsutud korraga 8 % elanikkonnast. Armee isikkoosseisu suuruseks on enam kui 1 miljon meest/naist.
Põhja-Koreas on kohustuslik ajateenistus, mis algab 17. eluaastast ja kestab meestele 10 aastat, naistele 3 aastat.
Kahuriväe osas, kuhu lisatakse ka mitmelasulised reaktiiv-raketiheitjad, on Põhja-Korea kasutuses väidetavalt 21 000 toru. Lõuna-Koreal 11 000.

Operatiiv-taktikalise kahuriväe hulka loetavalt on "Global Firepower" andmeil Põhja-Korea käsutuses 4300 kahurit (field artillery), 2225 iseliikuvat suurtükki, 2400 mitmelasulist raketiheitjat.
Lennuvägi koosneb Põhja-Koreal suures osas vananenud mudelitega lennukipargist, milliseid on kuigivõrd moderniseeritud. Lahingulennuväe suuruseks hinnatakse ligikaudu 560. Lõuna-Korea lahingulennuvägi on moodne ja tänapäevale vastav, ühikuid ca 570.
See on siis jõud, kes on valmis USA koos liitlastega Maa pealt likvideerima.

BHR

Read more...

Stolitsa ja Sputnik ülistavad Mihhail Kõlvarti missiooni teha Tallinnast ülemaailmse venekeelse etteütluse pealinna

Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart korraldab juba mõnda aega suurt venekeelset etteütlust nimega totaalne etteütlus. Ta üritas Tallinnast teha ürituse pealinna, ent jäime sellest kohast siiski napilt ilma.

Stolitsa ja Sputnik kajastasid seda sel nädalal põhjalikult. Stolitsas ilmus pikk artikkel, kus kirjeldati, et mullu osales Tallinnas Tondiraba jäähallis toimunud üritusel 3000 inimest. Kõlvart soovis, et 2018. aastal oleks Tallinn selle suurürituse pealinn.

Kokku osales sel konkursil 15 Venemaa linna ning Tallinn. Hääletada sai internetis. Nii selgus viis parimat, nende hulka jõudis ka Tallinn. 27. jaanuaril oli Novosibirskis suur konverents, kus linnad tegid põhjaliku esitluse ning võitja valis žürii. Selleks osutus Vladivostok.

Stolitsa artiklis rõhutab Kõlvart, et Tallinnal õnnestus teha väga huvitav presentatsioon, mis jättis väga hea mulje. "Tean, et žüriis olid kuumavad vaidlused," toonitab ta. Üritus toimub muidugi Tallinnas ka tänavu, ent Kõlvart loodab, et järgmisel aastal juba etteütluspealinna sildi all. Artiklis on rõhutatud, et tuleval aastal on võimalik, et valitakse kaks ürituse pealinna - üks Venemaal, teine välisriigis. Meenutuseks, tänavu oligi ainuke välisriik Eesti. Sputinikule antud kommentaaris märgib Kõlvart, et tema korraldataval etteütlusel pole mingit poliitilist allteksti, see olla puhtalt hariva eesmärgiga.

Varasemalt on Kõlvart öelnud, et totaalse etteütluse pealinnaks saamist on vaja, et areneda ja saada ülemaailmset tähelepanu. Tänavune etteütlus toimub Tallinnas 14. aprillil.

Allikas: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/stolitsa-ja-sputnik-ulistavad-mihhail-kolvarti-missiooni-teha-tallinnast-ulemaailmse-venekeelse-etteutluse-pealinna?id=81111803
_____________
Nii siis Keskerakond teguseb, et järjekindlalt vene keele, oma valijate keele mõju Eestis laiendada.
M.I.

Read more...

kolmapäev, 14. veebruar 2018

Okupatsioon, Soome Talvesõda


Read more...

Balti riigid on jäänud Rail Balticaga üksi: Soome ja Poola hüppasid alt ära

Kuigi algul loodeti kaasata Rail Baltica projekti Soome ja Poola, siis nii ei läinud ja Balti riigid on jäänud selle projektiga üksi.

Loogiline oleks olnud projekti liita ka Venemaa, mille kaubamahtudega on Rail Baltica äriplaanis arvestatud, aga Venemaad ei saanud kaasata poliitilistel põhjustel, vahendab Tekniikka & Talous.
Vaatama asjaolule, et Soome projektis ei osale, loodavad Soome firmad võita ehitushankeid – need on päris magus suutäis, kuna projekti ehitusmaksumus on üle 5 miljardi euro. Soome firmadel on varasemast kogemus sedavõrd suurte projektide teostamisel.

Soome jaoks on Rail Baltic väga oluline, kuna ilma selleta kaotab Helsingi-Tallinna tunnel mõtte. Eesti on Soomet kutsunud korduvalt projektis osalema, aga tulutult. Eesti peaminister kutsus Soome ametivenda Juha Sililät isiklikult projektis osalema 2016. aastal, aga sai korvi. AS RB Raili osanikud on Eesti, Läti ja Leedu võrdsetes osades.

Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Lasse Hilska märgib, et kuigi Soome projektis ei osale, on Soome esindaja kaasatud AS RB Raili koosolekutel kui vaatleja. Hilska väitel oleks Soome osalemine projektis probleemne ärimudeli tõttu, kus projekti rahastatakse osanike iga-aastaste sissemaksetega ning otsused tehakse osanike konsensuslike otsusega (kõik peavad olema poolt).

Poola ei osale projektis seetõttu, et Poola jaoks on piisav kiirus 160 km/h, samas kui Balti riigid soovivad kiiruseks 240 km/h. Balti riikides on võetud taktika, et raudteed arendatakse oma jõududega nii palju kui võimalik, nii et Euroopa Liidul ei kõlba enam toetusest ära öelda. Euroopa Liidu toetuse osa projektis on eeldatavalt 85 protsenti, aga minimaalselt 80 protsenti.

RB Rail kuulutas möödunud aasta lõpus välja esimese hanke Eestis Pärnu ja Rapla vahelisel 71 km raudteelõigul. Sinna tuleb neli suuremat silda, sadakond sillatruupi, kümneid eri maasildu ja kaks raudteejaama. Samal ajal avati Leedus samaväärne Kaunase ja Ramygala vahelise lõigu hange.
Lisaks Rail Balticale loodavad Soome firmad saada tööd Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli ehitusel. Balti riikide ehitusfirmad ei pruugi hakkama saada, kuna neis valitseb suur tööjõupuudus ja neil on selliste projektidega vähe kogemust.

Read more...

Riigikogu enamus kukutas vabadussõjalaste rehabiliteerimise läbi

Riigikogu hääletas teisipäeval menetlusest välja eelnõu “Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“, mille olid esitanud saadikud Henn Põlluaas, Jaanus Karilaid, Martin Helme, Igor Gräzin, Jaak Madison, Raivo Põldaru, Arno Sild, Peeter Ernits, Madis Milling, Mart Helme, Uno Kaskpeit, Tarmo Kruusimäe ja Märt Sults.

Otsuse eelnõu nägi ette rehabiliteerida kõik isikud ja ühendused, kes olid süüdi mõistetud või represseeritud seoses osalusega Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud ühenduste tegevuses, samuti selle tegevusele kaasaaitamises ja toetamises.

Eelnõu menetlusest väljaarvamise poolt hääletas 31 saadikut, vastu oli 22, erapooletuks jäi 1 saadik, hääletamata jätsid 39 ja puudusid 8 saadikut. Vastu ehk otsuse jõustumise poolt hääletasid kõik EKRE saadikud, samuti eelnõu algatajad teistest fraktsioonidest. Toetajaid leidus praktiliselt kõigist erakondadest, sealhulgas näiteks Aadu Must Keskerakonnast ning militaartaustaga Johannes Kert ja Ants Laaneots Reformierakonnast.

Eelnõu läbikukutajate seas domineerisid vabadussõjalaste ajaloolised oponendid ehk sotsid eesotsas Eiki Nestoriga, samuti nii Keskerakond ja kui ka enamus IRL-st. Viimane näitas sellega taas oma isamaalisuse täielikku puudumist. Seega jäi Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel hinnanguta veel üks vastuoluline lehekülg Eesti ajaloos.

Kõnetoolis alustanud EKRE saadik Jaak Madison rõhutas, et 11 päeva pärast tähistab meie riik oma 100. sünnipäeva ja seda enam on kõigil saadikutel vaja teha sisekaemus ja endilt küsida: kas me oleme teinud kõik endast oleneva, et tagada selle riigi püsimine ja rahvuse kestmine aegade lõpuni, nagu kohustab seda vabariigi põhiseadus?

“Õigluse jaluleseadmiseks on võimsaim jõud parlamendil, kellel on täna võimalus heastada minevikus tehtud vead ja ausa silmavaatega minna vastu riigi sünnipäeva ootusele,” täpsustas Madison. Vaid alla kolmandiku saadikutest leidis, et see oleks õige ja vajalik.
Eelnõu juhtivkomisjoniks määratud põhiseaduskomisjon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata juba varem.

Allikas: http://uueduudised.ee/uudis/eesti/riigikogu-enamus-kukutas-vabadussojalaste-rehabiliteerimise-labi/
_______________
Jah, eks enamus Riigikogu liikmeid on tegelikult oma rahva reeturid!
M.I.

Read more...

teisipäev, 13. veebruar 2018

Teade

Iseseisvuspäeval, 24. veebruaril 2018 toimub Tallinnas rahvaalgatusmarss, algusega 15.00 Tammsaare kuju juurest. Üritus algab kõnekoosolekuga, hiljemalt 16.00 läheb rahvaalgatusmarss Toompeale. Nõuame rahvaalgatuse taastamist, nagu see oli Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseaduses (§ 31). Vaata lisaks: rahvaalgatusmarss.blogspot.com

§ 31: „Rahvaalgatamise korras on kahekümnel viiel tuhandel hääleõiguslikul kodanikul õigus nõuda, et seadus antaks, muudetaks või tunnistataks maksvusetuks. Sellekohane nõudmine antakse väljatöötatud seaduseelnõuna Riigikogule. Riigikogu võib eelnõu seadusena välja anda või tagasi lükata. Viimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahvale ette vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks rahvahääletamise korras. Tunnistab rahvahääletusest osavõtjate enamus eelnõu vastuvõetuks, omab ta seadusliku jõu.“ (Allikas: Eesti Vabariigi esimene põhiseadus.)

Read more...

Nädalakommentaar: Välisluureameti raport ei hooma lääne kultuuri seesmist väärtuskonfliktiPortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Hollandi välisminister on aastaid valetanud, et kohtus Putiniga, kes olevat rääkinud ka Balti riikide tagasivõtmisest

Hollandi välisminister Halbe Zijlstra on aastaid valetanud oma kohtumise kohta Venemaa presidendi Vladimir Putiniga 2006. aastal, mida pole tegelikult toimunud, tunnistas ta ise nädalavahetusel ajalehele De Volkskrant.

De Volkskranti oma uuringutest selgus, et kolleegidel oli Zijlstra Putiniga kohtumise tegelikkusele vastavuse osas suuri kahtlusi. „See ei olnud mõistlik. Ma oleksin pidanud teistmoodi tegema,” ütles Zijlstra.
Zijlstra ülestunnistus tuleb ebamugaval hetkel. Homme lendab Zijlstra esimest korda välisministrina Moskvasse kohtumisele oma Vene kolleegi Sergei Lavroviga. Päevakorras on tähtsal kohal Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud Malaysia Airlinesi lennu MH17 Ukraina kohal allatulistamise teema. Hollandi valitsus süüdistab Vene režiimi avalikult selle kohta desinformatsiooni levitamises. Nüüd selgub aga, et selle sama valitsuse minister on rääkinud aastaid tõele mitte vastavat anekdooti Putini kohta.

Näiteks oma erakonna, Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) kongressil 2016. aasta mais hoiatas Zijlstra oma valijaid sõja eest Venemaaga. „Ma viibisin 2006. aastal Vladimir Putini datšas,” ütles Zijlstra. „Ma olin kaastöötaja. Mind saadeti minema saali tagaossa, kus see toimus. Aga ma kuulsin väga hästi, milline oli Vladimir Putini vastus küsimusele, mida ta mõistab Suur-Venemaa all. Sest Suur-Venemaa on see, mida ta tagasi tahab. Ja tema vastus oli: see on Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Balti riigid. Ja Kasahstan oli nice to have.”

Zijlstra on seda juttu enese sõnul rääkinud alates 2014. aastast nii VVD sees kui ka väljaspool seda. Väidetavalt käis ta Putini suvilas Shelli töötajana koos Shelli juhi Jeroen van der Veeriga.
Nüüd tunnistas Zijlstra, et on selle jutu kelleltki teiselt laenanud. Ise väidab ta, et tegi seda allika varjamiseks. „Ma tegin siis valiku: okei, see on tähtis geopoliitiline jutt. Selle tagajärjed on kindlad. Ma võtsin selle loo omale, et tagada, et isik, kes seal tegelikult kohal oli, ei muutuks paljastavaks faktoriks. Sest sellel oleks võinud olla tagajärjed ka tema ja tema ettevõtte jaoks.”
Hollandi peaminister Mark Rutte teab Zijlstra sõnul juba mõnda aega, et välisminister on oma kontaktide kohta Venemaal valetanud.

Zijlstra ei taha öelda, kellelt ta seda juttu kuulis. Kaks hästi informeeritud allikat teatasid, et jutt käib van der Veerist endast, kuid ei Zijlstra ega van der Veer ei tahtnud seda kinnitada.
Zijlstra kinnitab, et Putini jutu sisu on õige ja seega pole ta enese arvates mingit desinformatsiooni levitanud.

Allikas: http://vanglaplaneet.ee/?p=4459

Read more...

esmaspäev, 12. veebruar 2018

MATTI ILVES: EUROOPA LIIT PROPAGEERIB SEGARASSILISI ABIELUSID

Pilt Belgia põhikooli seksuaalkasvatuse õpikust

See, et Euroopa Liidus seda tehakse ei ole juba ammu meile üllatuseks ja võib-olla ehivad meil Eesti koolides inimeseõpetuse tundides sarnased pildid ka laste õpikuid.

E. Liidu selge suund on Euroopas hävitada rahvused ja ka rahvusriigid, ning kujundada eri ruhvustest üks tumedanahaline segarass, mida hakkaksid siis valitsema sionistid, ülirikkad globalistid.
Sellest lugege siit: http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2016/02/matti-ilves-coudenhove-kalergi-plaan.html

Ja seda tehakse sellest hoolimata, et teadlaste viimased uuringud on tõestanud, et segarassilistest peredest pärit lapsed ei ole pikas perspetiivis eluvõimelised.

Video: Degenerandid! Segarassilised abielud - inimkonna surm


Must rass, kellega meid tahetakse segada on kõige madalama keskmise IQ tasemega rass! Vaadake kaardilt:
Tumeroheline, keskmine IQ 97...108
Roheline 88...97
Kollane 82...88
Pruun 69...88
Punane 59...69

Margaret Thatcher on juba ammu öelnud Euroopa nn. ühiskodu kohta: "... seeläbi ei rajata mitte Euroopa ühiskodu, vaid Euroopa ühisvanglat. Ja see on vastuvõetamatu. Kujutlege endale ette Euroopa ühendust, mis koosneb 30 riigist, mille majanduslik tootlikkus jääb kusagile Saksamaa ja Ukraina ning poliitiline stabiilsus Suurbritannia ja Poola vahele, kusjuures kõike juhtakse Brüsselist... See on veel utoopilisem ettevõtmine kui Paabeli torn. ...See uus Euroopa, mida euroföderalistid loovad on liikmesriikide ja nende rahvaste soovide täitmiseks sama vähe valmis kui omal ajal oli rahvaste liit. (kui puhkes Teine maailmasõda, otsustas Rahvaste Liit seda fakti ignoreerida ja arutas selle asemel raudteeülesõitude standardimist). ...Juhul kui Euroopa Ühendus jätkab föderaalriigi kursil, mida enamik liikmesriikide valitsusi ja komisjon näib taotlevat, luuakse struktuur, mis toob kaasa ebakindluse, tööpuuduse, rahvusliku kibestumise, ja etnilised konfliktid..."
Thatcher ei teadnud siis veel nüüd Euroopa Liidus võimutevast liberaaldemokraatlikust ja sotsialistlikust utoopiast, siis oleks ta kasutanud hoopis rängemaid sõnu.

Kreeka fiosoofias üteldakse ajastute ja valitsejate kohta: Esimene ajastu - valitsesid jumalad; teine ajastu - valitsesid kangelased; kolmas ajastu - valitsevad filosoofid; neljas ajastu - valitsevad kurjategijad.
Nüüd oleme me ilmselt jõudnud ajajärku, kus meid valitsevad kurjategijad.

Lisan veel siia ühe tähelepanuväärse tsitaadi Tammsaarelt, mida peaksime nüüd eriti kindlalt silmas pidama:
"Ainuke meie õige pääsetee on truuduses oma maa, oma rahva, oma keele, oma kultuuri, oma omapära vastu. Kui meil see tõetundmine puudub, siis ei või meid keegi aidata, sest oleme nagu hunnik liivateri, mida tuulepuhang lennutab, või nagu suits, mis hajub ilmaruumis." A. H. Tammsaare "Truudus", 1939.

Read more...

“Räägime asjast” 11.02.2018

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-11022018/
 

Read more...

Ja suurim euroreeglite rikkuja on...

Liidu liikmete lipud. Foto: Flickr

Euroopa Liidu reeglite usinaim rikkuja on Saksamaa, mis seisab silmitsi 74 rikkumismenetlusega.

Kõnealuste rikkumismenetluste põhjuseks on Saksamaa suutmatus või tahtmatus viia oma seadusi õigeaegselt ja adekvaatselt vastavusse Euroopa Liidu reeglitega, vahendab Breitbart viitega Handelsblattile.

“Me ei ole enam oivik – me oleme klassi viimased,” kommenteeris Saksa majandusministeeriumilt vastavad andmed palunud roheliste esindaja Markus Tressel.

Saksa ministeeriumi andmeid kinnitavad värskeim saadaolev Euroopa Liidu statistika aastast 2016, mille valguses on korrarikkumiste poolest Saksamaaga võrreldav vaid Hispaania – kuid kaugele maha ei jää ka Belgia, Portugal, Kreeka ja Prantsusmaa.
Oivik on Eesti.

Allikas: http://objektiiv.ee/ja-suurim-euroreeglite-rikkuja-on/

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP