RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 10. detsember 2019

Juri Toomepuu: Kelle huvides tegutseb kaitseminister Jüri Gavrilov Luik?

Seosed riigireetur Simmiga.
Hiljutine otsus vabastada vanglast enneaegselt riigireetur, endine NL siseministeeriumi polkovnik Herman Simm, tõstatab küsimusi Eesti Vabariigi kaitseministri Jüri Gavrilov Luige seostest niihästi Simmi kui ka paljude teiste Eesti riigikaitsele kahjulike otsuste ja tegevustega. Esiteks oleks vaja teada kas kaitseminister oli nõus riigireeturi Herman Simmi vabastamisega.

Teada on see, et Luik määras aastal 2001 Simmi Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna ülemaks. Kui Luik edutas ja pakkus katust reeturile kes põhjustas, mida NATO esindajad on nimetanud kõige suuremaks kahjuks NATO ajaloos, siis ta kindlasti tegutses meie põlisvaenlase huvides.

Oleks huvitav teada ka kas Luik oli seotud sõjaväeluure kärpimisega ajal kui luurajad hakkasid jälile saama Simmi tegevusele. Kui oli, siis tegeles ta kindlasti Eesti ja eestlaste põlisvaenlase huvides. Nagu teada, Simm pandi trellide taha NATO eduka vastuluure tagajärjel. Eestis millegipärast ei lubatud ta kahtlusi tekitanud tegevust isegi uurida.

Tõde juulilepetest.
Luik tegutses kindlasti Eesti põlisvaenlase huvides kui ta aitas aastal 1994 Moskvas Lennart Merel sõlmida nn juulilepped, mis põlistasid Eestisse 20 000 punaarmeelast ja 2000 julgeolekuagenti, kokku koos perekondadega 100 000 eriti eestivaenulikku venelast. Selle tegutsemise kohta ta on hämanud, väites, et kokkulepe sündis kohapeal, joomalauas.

Meri viitis oma päevad Moskvas küll alkoholi uimas, aga tõde on see, et Jeltsin käsutas Mere Moskvasse selleks, et alla kirjutada venelaste poolt juba valmistatud venekeelsetele, Eestile kahjulikele lepingutele. Jeltsin oli kindel, et Meri ta käske vastuvaidlematult täidab, sest mahukas toimik, pealkirjaks Mere KGB agendinimi „Nikolajev“, oli Jeltsini valduses. Vanade roomlaste tähelepanek „Cuius testiculos habes, habes cardia et cerebellum“ kehtib ka tänapäeval.

Fakt on see, et mingit lepingut okupatsioonivägede väljaviimiseks pole okupeeritud riigile vaja. Jeltsinile oli selge, et ta peab pärast Eesti iseseisvuse tunnustamist Vene väed Eestist varem või hiljem välja viima, kui ta tahab kokku varisenud Nõukogude Liidust väljunud ja kommunismiikkest vabanenud Venemaale rahvusvahelist tunnustust ja läänemaailma toetust saada. Venemaa oli tollal pankroti äärel vaakuv, ebastabiilne riik. Lääneriikide toetus oli Jeltsinile hädavajalik.

Plaanid vene vägede väljaviimisest aastal 1994 teatas Vene välisminister Balti välisministritele juba pärast 1992. aasta Helsingi tippkohtumist ja järgmisel aastal kinnitas Vene esindaja Vassili Svirin Lohusalus, et viimane vene sõjaväelane lahkub 31. augustil, 1994, aga tingimusel, et vene erusõjaväelased jäävad Eestisse. Selle tingimusega eestlased loomulikult nõus ei olnud ja seetõttu oligi vaja Meri Moskvasse käsutada, et ta kirjutaks alla sellisele lepingule ja kohustaks lisaks ka eesti maksumaksjaid tasuma okupantide sotsiaalhoolde kulud.

Merepiir olgu 12-miiline.
Luik tegutses kindlasti Eesti põlisvaenlase huvides kui ta välisministrina otsustas tõmmata varasem tavapärane 12-miiline merepiir Keri saare juures nelja meremiili peale. Teatavasti asusid tollal Keri saare lähedasel paesel merepõhjal meie vaenlase allveelaevade sidevahendid. Mu sellekohasele arupärimisele riigikogus vastas ta, et seda kergem olevat riiki kaitsta, mida lähemale vaenlane lasta! See on kahtlemata kõige totram vastus, mida üks minister on kunagi andnud.

Välisvaenlased ja sisevaenlased.
Küllap oli ka see tegutsemine meie põlisvaenlase huvides kui Luik pidas vajalikuks USA presidendiga mõrud suhted luua veel enne, kui too presidendiks sai. Luik avaldas avalikult arvamust, et Trump on rumal, sõge ja harimatu ja süüdistas teda Kremli huvide kaitsmises. Võib arvata, et ta tegi seda eesmärgil hajutada kahtlusi ta enda suhtes.

Loodetavasti pole Eestis asuvate Trumpi- ja NATO-vastaste kriitika kõigutanud Trumpi otsusekindlust toetada oma NATO liitlase Eesti kaitset meie välisvaenlase vastu.

Sisevaenlaste vastu kahjuks NATO kaitsekilp ei kaitse. Eesti sõdurid tõestasid ülekaaluka vaenlase vastu võideldes Vabadussõjas ja Sinimägedes, et vapramaid ja tublimaid sõdureid on maailmas raske leida. Kahjuks on aga reeturid ja vaenlase huvides tegutsevad riigikaitse poliitikud võimelised ka kõige paremate sõdurite vastupanu murdma.

Allikas: Facebook

Read more...

Soros lõikab kasu nii sõjast kui ka immigratsioonikriisist

George Soros Foto: Scanpix

Immigrantide tulv Euroopa Liidu suunas on taas kasvamas. Avaldame eelmise immigratsioonilaine ajal George Sorose rolli lahkava analüüsi, mille autoriks on geopoliitika ja rahanduse asjatundja F. William Engdahl. 

Käesolev ülevaade avaldati 18. detsembril 2015. aastal. Kuna immigrantide tulv Euroopa Liidu poole on taas kasvamas, siis on asjakohane tuletada meelde 2015. aasta immigrandipurset, selle põhjuseid ja mõne olulise isiku rolli selles. Seda enam, et 9.–10. detsembril toimub Tallinnas Inimõiguste Aastakonverents ja käesolevas artiklis on käsitletud teatud “filantroobi” mahitatud inimõiguslaste tegevust, millel paraku liigagi tihti on rohkem tegemist häda ja viletsuse ning hävingu külvamise, kui kellegi õiguste kaitsmise või heaoluga.
***
John D. Rockefellerile anti 1913. aastal soovitus, et oma vara kaitsmiseks riigi maksude eest tuleb asutada maksudest vabastatud heategevusorganisatsioon. Sellest ajast peale on teisedki Ameerika oligarhid oma musti tegusid varjanud “inimkonnale hea tegemise” või selle peenema nimetuse, “filantroopia”, taha.
Sama kehtib ka George Sorose kohta, kellele ilmselt kuulub endasuguste seas kõige rohkem maksudest vabastatud sihtasutusi-mittetulundusühinguid. Tema Avatud Ühiskonna Sihtasutused on rajatud igasse riiki, kuhu Washington tahab panna pukki “oma mehe”, või vähemalt mõne sellise, kes neid ei sega. Avatud Ühiskonna Sihtasutustel oli pärast 1989. aastat võtmeroll endise Idabloki ja Nõukogude Liidu vabariikide režiimide muutmise juures. Täna täidavad samad sihtasutused Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi sõjapropaganda ülesandeid, õigustades Süüria hävitamist, nagu need tegid seda ka Liibüa hävitamise puhul, mille tulemusena on tänaseks Euroopa Liitu tabanud migratsioonikriis.
Vaatame lähemalt käimasolevat Süüria immigrantide kriisi, mis põhjustab häda ja viletsust üle Euroopa Liidu ning seda eriti Saksamaal, mis on asüüliotsijate lemmiksihtkoht. George Soros, kes on naturalisatsiooni korras saanud USA kodakondsuse, avaldas hiljuti kuuepunktilise tegevuskava, mida peab Euroopa Liit migratsioonikriisi haldamiseks ette võtma. See käsulaud on väärt detailsemat käsitlust.

Soros alustab sedastusega: “Euroopa Liit vajab kriisile vastamiseks põhjalikku plaani. Sellist, mis tagaks immigrantide voogude haldamise, et need leiaksid endale turvaliselt ja korrapäraselt elamise koha…”. “Esiteks peab Euroopa Liit võtma nähtavas tulevikus iga aasta vastu miljon asüülitaotlejat,” paneb “filantroop” euroliidu jaoks asjad paika.
Soros ei põhjenda kuskil, kust selline immigrantide arv tuleb. Samuti ei räägi ta rahastatavatest, Süürias ja mujal tegutsevatest MTÜ-dest, mis levitavad valepropagandat ning mille eesmärgiks on saada avalikkuse toetus lennukeelutsooni kehtestamisele üle Süüria. Samamoodi käisid asjad ka Liibüa hävitamise puhul.
Valuutaspekulant lisab viidatud kuuele tegevuspunktile mitmeid ettepanekuid, mis allutaks de facto liikmesriikide ülese euroliidu aparaadi näota ja ebademokraatlikule, bürokraatidest koosnevale Euroopa Komisjonile.
Järgmisena kutsub Soros üles looma Euroopa Liidu immigrantidele toetuspakette ning võtma selleks ohtralt laenu. “Euroopa Liit peaks igale põgenikule andma esimesel kahel aastal aasta kohta 15 000 eurot, mis kataks nende elamise-, tervise- ja hariduskulud ning teeks immigrantide vastuvõtmise liikmesriikidele meeldivamaks,” kirjutab Soros Euroopa Liidule ette. “Euroopa Liit saaks selleks raha üllitades pikaajalisi võlakirju, kasutades selleks seni suuresti kasutamata AAA tasemel laenuvõimekust…”

Selliste võlakirjade maht oleks kolmkümmend miljardit eurot aastas ja seda ajal, kus enamus Euroopa Liidu liikmesriike pole veel üle saanud viimasest majanduskriisist. Soros on teiste inimeste rahaga väga helde. Mainitud AAA reiting on Euroopa Liidu kui iseseisvale juriidilisele organisatsioonile antud hinnang. Soros on aastaid näinud vaeva, et tsentraliseeritud Brüssel saaks endale sõltumatu finantsväe, mis võtaks liikmesriikidelt viimasegi rahalise suveräänsuse. See on omakorda osa suuremast plaanist hävitada viimasedki rahvusriikidele jäänud piiride riismed ning rahvusriigid – mille põhimõtted pandi paika 1648. aastal Kolmekümneaastase sõja lõpus Vestfaali rahuga.
Kuid George Sorosel jagub kodanike maksuraha kulutamiseks mõtteid rohkemgi. Tema arvates peaks Euroliit köhima nõndanimetatud “rindejooneriikidele” (Türgi, Liibanon ja Jordaania) igal aastal välja vähemalt kaheksa kuni kümme miljardit eurot. Seejärel nõuab Soros salakavalalt: “Migrantide jaoks tuleb rajada turvalised läbipääsukoridorid, mis algaksid Kreekast ja Itaaliast ning lõppeksid sihtriikides. Seda peab tegema kohe, kuna paanika on vaja maha rahustada.”

Sihtriigid
Põnev on ka Sorose sõna “sihtriigid” kasutus. Täna tähendab see suuremas osas Saksamaa Liitvabariiki. Sellest tuleb välja, et Soros tahab just rünnata Saksamaad, seda immigrantidega üle ujutades.
Samas on kild killu haaval saanud ka avalikuks, et suurem osa immigrantidest ja asüüliotsijatest, kes alates 2015. aasta suvest on Euroopa Liidu üle ujutanud, on tulnud selle peale, et lugesid Facebookist või Twitterist nagu Saksamaa oleks immigrantide paradiis, kes kõik avasüli vastu võtab ja kus kõik nende vajadused saavad rahuldatud.
Kuidas jõudis informatsioon, et Saksamaa võtab vastu kõik Süüria- ja sarnastest konfliktikolletest põgenenud inimesed, immigrantideni? Venemaa Teaduste Akadeemia liige Vladimir Shalak pani kokku Interneti Sisuanalüüsi Süsteemi (СКАИ) baasil Twitteri analüüsimootori (Skai4Twi). Ta uuris lähemat 19 000 immigrante puudutavat originaalsäutsu. Shalak leidis, et valdav enamus neist säutsudest (93%) mainisid Saksamaad kui kõige immigrandisõbralikumat riiki Euroopas.
Mõned säutsunäited:
  • Jah, Saksamaa! Vasakpoolsed kirjutavad aerosoolvärvidega rongivagunitele araabia keeles “tere tulemast, põgenikud”.
  • Toredad inimesed – videos on näidatud, kuidas sakslased tervitavad Süüria immigrante.
  • Austus. Jalgpallifännid üle Saksamaa staadionite hüüavad “tere tulemast, põgenikud”.
  • Dresdenis sõitva rongi peale on araabia keeles kirjutatud see graffiti – ahlan wa sahlan; soe teretulemast.
  • “Me armastame Saksamaad” karjuvad õnnelikud immigrandid Müncheni raudteejaamas.
  • Tuhanded sakslased tervitavad immigrante – Sky News Australia.
  • Mis iganes linn see ka Saksamaal ei ole, mis võttis süüria immigrandid vastu tervitusloosungite ja lilledega – suur tänu teile.
Kuid nende nii immigrandi-positiivsete säutsude juures on üks väga suur “aga”. “Saksamaa tervitab immigrante” säutsud ei ole pärit Saksamaalt, vaid peamiselt Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist. Kahest riigist, mis vastutavad ISISe ja Al-Qaeda ning loendamatute teiste terroriorganisatsioonide Süürias viimase nelja aasta jooksul korda saadetud hirmutegude eest.
5704 algset säutsu, mis sisaldasid räsisilti (hashtag) #RefugeesWelcome ja sellele lisaks mõne immigrante vastu võtva riigi nime, analüüsist järeldas Shalak, et Saksamaast jäi kaheksakümne protsendi säutsudega kõige immigrandisõbralikuma riigi mulje. Järgnes 12 protsendiga Austria. “Teretulemast Saksamaale” laadi säutsudest rohkem kui 40% lähtus USA-st, Ühendkuningriigist ja Austraaliast ning ainult 6,4 protsenti oli pärit Saksamaalt.

George Soros on samuti heategija, kes rahastab vastloodud Välissuhete Euroopa Nõukogu (European Council on Foreign Relations; ECFR) nimelist mõttekoda. ECFR kodulehelt leiab seisukoha “Kui Euroopa ei taha, et inimesed upuksid, laske neil lennata” (If Europe wants people to stop drowning it needs to let them fly). Sorose mõttekoda leiab, et peamine põhjus, miks immigrandid valivad paaditranspordi, peitub Euroliidu direktiivis 51/2001/EC. Selles sätestatakse, et transpordiettevõtted, olgu siis need lennuliinid või laevafirmad, vastutavad selle eest, et väljaspoolt Euroopa Liitu tulevatel inimestel oleksid olemas korrektsed reisidokumendid. Kui keegi jõuab kas siis lennuki või laevaga Euroopa Liitu ja tal ei ole korralikke dokumente, siis vastutab tema tagasisõidutamise eest lennu- või laevaettevõte. Teiste sõnadega nõuab ECFR, et Euroopa ajaks oma väravad veelgi enam pärani.

Sorose Süüria MTÜ-d löövad sõjatrummi
Sorose küünilisus, käskides Euroopa maksumaksjail vastu võtta veelgi rohkem immigrante, lennutades need kohale hoolimata sellest, et neil pole dokumente ja nii edasi, saab veelgi rohkem avalikuks, kui me vaatame Sorose rahastusel Süürias tegutsevaid mittetulundusühinguid. Sellised Sorose MTÜ-d loovad propagandatausta nõudmisele, et Süüria kohal kehtestataks samasugune lennukeelutsoon, nagu seda tehti Iraagis peale 1991. aastat ja Liibüas 2012. aastal, et Lääneriikidel oleks võimalik need riigid pommitada tagasi kiviaega.
Üks vihasemaid lennukeelutsooni – mille loomise on Venemaa sekkumine de facto välistanud – eest võitlejaid on organisatsioon nimega Avaaz. Avaaz asutati 2007. aastal Sorose Sihtasutuste toel, et see edendaks USA Välisministeeriumile sobivaid teemasid. Organisatsiooni kodulehel mainitakse Sorose Avatud Ühiskonna Sihtasutust kui ühte oma asutajaliiget.
Avaazil oli oluline osa 2011. aastal Liibüa kohal lennukeelutsooni kehtestamisel. Selle kaasabil pääses Põhja-Aafrika jõukas ja stabiilses riigis võimule terrorirežiim. Täna üritab Avaaz sama korda saata Süürias.

Teine Sorose mahitatud MTÜ, mis demoniseerib Assadi valitsust kui kõigi Süürias toimuvate õuduste põhjust ja tegeleb Süüria sõja õhutamise nimel Euroopa ning USA avalikkuse manipuleerimisega, on Amnesty International. 2013. aastani oli Amnesty tegevjuht Suzanne Nossel, kes asus sellele ametikohale USA välisministeeriumist, kus ta töötas asevälisministri asetäitjana. USA välisministeerium teatavasti pole Süüria suhtes väga erapooletu asutus. Samamoodi on Sorose rahastatud Inimõiguste Valvur (Human Rights Watch) mänginud suurt osa valeinfo levitamises, nagu oleks ISISe ja Al-Qaeda tsiviilelanike vastu toime pandud roimades süüdi hoopis Assadi režiim, mille tõttu pälvisid USA ja Euroopa riikide sõjalised aktsioonid Süürias suurema toetuse.
Lähis-Ida ja teised sarnased sõjad, sealhulgas Ukrainas toimuv, on 1992. aastal paika pandud USA välispoliitika nn Wolfowitzi doktriini tulemus. Toonase asekaitseministri Paul Wolfowitzi välispoliitika õpetuses leitakse, et “ennetavate” sõdade, mille kohta ÜRO Julgeolekunõukogust arvamust ei küsita, pidamine on õigustatud juhul kui mõnel riigil tuleb pähe seada küsimuse alla USA kui ainsa supervõimu huvid. George Soros ja tema maksudest vabastatud sihtasutused on oluline osa sellest ennetavate sõdade masinast. Nüüd seletab Soros veel euroliidu liikmesriikidele, kõige rohkem Saksamaale, kuidas need peaksid ära sööma selle supi, mida tema ja tema USA välisministeeriumi kambajõmmid on kokku keeranud. See on tema poolt tõeliselt süüdimatu või lihtsalt eriliselt ülbe.

Tõlkis Karol Kallas

Allikas: https://objektiiv.ee/soros-loikab-kasu-nii-sojast-kui-immigratsioonikriisist/

Read more...

Advokaadibüroo analüüs: LGBT riiklik rahastamine on toimunud vastuolus seadusega

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks poolt advokaadibüroolt tellitud õiguslik analüüs näitab, et sotsiaalministeerium on Eesti LGBT Ühingule, Eesti Inimõiguste Keskusele ja MTÜ-le Oma Tuba (haldab portaali "Feministeerium") raha eraldanud õigusvastaselt ja volitusi ületades, sest hasartmängumaksu seadus selleks õiguslikku alust ei anna. Advokaadibüroo pöördus SAPTK esindajana õiguskantsleri poole taotlusega algatada menetlus ning kontrollida sotsiaalministri määruse ja teiste aktide vastavust põhiseadusele ja teistele seadustele.

"Igal juhul on ilmne, et sotsiaalministeeriumi poolt Toetuse Saajatele raha eraldamised ei vasta HasMMS sättele, mõttele ega eesmärgile. Samuti ei vasta sotsiaalministri ja kantsleri poolt (väidetavalt) HasMMS alusel antud õigustloovad aktid seaduse nõuetele ja on antud pädevust ületades," seisab advokaadibüroo LEADELL Pilv koostatud analüüsi kokkuvõttes.
Loe ka uudist portaalis Objektiiv.

Fotol: õiguskantsler Ülle Madise (Wikimedia Commons)
Juhtkiri: Jüri Ratas, LGBT-ideoloogia riiklik rahastamine peab lõppema

Allikas: http://www.meiekirik.net/index.php/uudised/1129-advokaadibueroo-analueues-lgbt-riiklik-rahastamine-on-toimunud-vastuolus-seadusega

Read more...

esmaspäev, 9. detsember 2019

"Räägime asjast" 08.12.2019

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-08122019/
 

Read more...

Andro Roos: ametnike omakohtule tuleb vastu astudaPortaali Objektiiv videoproduktsioon. Vaata lisaks https://objektiiv.ee.

Read more...

Toetame M.V.Wooli Grouppi

Nähtud eile Merimetsa Selveris! Kõige nähtavamal kohal olev riiul oli täis laotud Heimoni kalatooteid. Heimoni kaubamärk kuulub Indrek Kasela firmale. Mees, kes nimetab oma riiki ja rahvast kaitsvat eestlast marurahvuslaseks. Mees, kes lubas kevadel EKRE põhja laskmise oma südameasjaks võtta ja mees, kelle kaaslane käis kaks talve tagasi EV kõige pidulikumal üritusel - presidendi vastuvõtul - rinnal kaunistuseks rippuv DILDO.

Allikas: Lea Asi, Facebook

Read more...

pühapäev, 8. detsember 2019

Huvitavat pühapäevaks: Angela Merkel: ühiskonna vabana hoidmiseks tuleb piirata sõnavabadust

Paul Joseph Watson | Infowars.com

Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles, et ühiskonna vabana hoidmiseks tuleb sõnavabadust piirata.
„Kõigile neile, kes ütlevad, et neil ei ole enam võimalik arvamust avaldada, ütlen mina: kui te väljendate äärmuslikke vaateid, siis peate arvestama sellega, et teile hakatakse vastu,“ ütles Merkel Saksamaa parlamendis peetud kõnes.
„Sõnavabadusel on piirid. Need piirid algavad sealt, kust algab viha levitamine, siis kui rikutakse teiste inimeste väärikust. Me peame vihakõnele vastu astuma, vastasel juhul pole meie ühiskond enam see vaba ühiskond, mis ta oli, “ütles Merkel.
https://twitter.com/ezralevant/status/1200191002629345281?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1200191002629345281&ref_url=http%3A%2F%2Fvanglaplaneet.ee%2Fangela-merkel-uhiskonna-vabana-hoidmiseks-tuleb-piirata-sonavabadust%2F

Muidugi on see, mis “riivab” teiste inimeste “väärikust”, täielikult subjektiivne ja võib hõlmata ka neid väljaütlemisi, mida enamik inimesi peab täiesti vastuvõetavaks.
Arutelu sõnavabaduse üle Saksamaal on intensiivistunud, kuna riik on alates 2015. aastast võtnud vastu üle miljoni Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast pärit sisserändaja.
Paljusid sakslaseid on süüdistatud vihakõnes vaid selle pärast, et nad viitavad „vihafaktidele“ – sellele, et sisserändajad on vastutavad paljude kuritegude ja seksuaalsete rünnakute eest.
Hoolimata sellest, et Saksamaa valitsuse enda arvud näitasid, et vägivaldne kuritegevus riigis kasvas aastatel 2015 kuni 2016 10 protsenti ning rohkem kui 90 protsenti kuritegudest panid toime noored meesoost sisserändajad.
Osad Saksamaa seadusandjad üritasid isegi vastu võtta seadust, mis oleks inimesi vangi pannud ELi hümni solvamise või ELi lipu põletamise eest.
Selle asemel, et valitsus tegeleks massiimmigratsiooni probleemidega, korraldatakse sakslastele ümberõppe kampaaniaid, et julgustada neid aktsepteerima oma uut reaalsust.


Allikas: http://vanglaplaneet.ee/angela-merkel-uhiskonna-vabana-hoidmiseks-tuleb-piirata-sonavabadust/

Read more...

Sugu muuta soovivate neidude hulk on Soomes plahvatuslikult kasvanud, üks neist kahetseb tehtud lõikust

Esmaspäevases Yle MOT saates tuleb juttu sugu muuta soovivatest neidudest, kelle hulk on Soomes plahvatuslikult kasvanud. Kuue aastaga on number neljakordistunud.
Enamus on sündinud kui tüdrukud, kes pole rahul oma sugupoolega. Sarnane trend on iseloomulik kõigile Läänemaadele, vahendab Iltalehti.

Noorte suhtlusgruppides jagatakse nõuandeid selle kohta, mida rääkida, et saada trans-diagnoos. MOT kohtus naisega, kes vihkas oma naise keha. Ta ei leidnud muud lahendust kui see, et ta on poiss.

Soomes leitakse, et ravi peab trans-diagnoosi puhul saama varakult ning riik peab sekkuma, kui vanemad last ei toeta. MOT tõstatab küsimuse, kas sugupoole vahetuse vastu olevad vanemad on transfoobsed või lihtsalt hoolivad lapsevanemad.
Saates on räägitud 27-aastase Nitaga, kes kahetseb oma muutumist naisest meheks. Nita väitel pole aga sobilik rääkida, et inimene oma otsust kahetseb või et saab oma olukorras diagnoosi liiga kergesti.

Read more...

Mart Helme: riigireeturite ennetähtaegne vabastamine kohtute poolt pole mitte juriidiline, vaid poliitiline otsus

Siseminister Mart Helme.
EKRE liider ja siseminister Mart Helme kritiseerib teravalt riigireetmises süüdi mõistetud kurjategijate vabastamist kohtute otsustega enne karistusaja lõppu.
“Me näeme järjekordselt, kuidas justiitssüsteem tegeleb poliitikaga: riigireeturite ennetähtaegse vabastamise puhul pole tegu mitte juriidilise, vaid poliitilise otsusega, ükskõik kuidas seda ka ei põhjendataks ja kes või mis selle taga ka poleks,” sõnas Mart Helme.

Siseministri sõnul on riigireeturitele andestamine eriti ohtlik ja kahetsusväärne otsus. “Sellega edastatakse sõnum, et riigireetmine on tegu, mille eest seesama riik andestab, ja see arusaam ergutab uusi potentsiaalseid riigireetureid reetmise teele minema,” hoiatab Mart Helme.
Teatavasti otsustas Tartu Maakohus sel nädalal vabastada enne karistusaja lõppu ühe kuulsaima riigireeturi Hermann Simmi, kes andis pikkade aegade jooksul Venemaale Eesti riigi kohta käivat salajast infot. Vabastamist on toetanud ka prokuratuur.
Järgmisel nädala kaalub Viru Maakohus teise riigireetmise eest süüdi mõistetu, Vene luureteenistuse FSB kasuks töötamise eest neljaks aastaks vangi mõistetud Aleksei Vassiljevi enne tähtaega vabastamist.

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/mart-helme-riigireeturite-ennetahtaegne-vabastamine-kohtute-poolt-pole-mitte-juriidiline-vaid-poliitiline-otsus/

Read more...

laupäev, 7. detsember 2019

Laupäevased pildid


Allikas: Facebook

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP