RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 21. jaanuar 2019

Ühe ülikooli majandusteaduse professor rääkis kunagi

Ühe ülikooli majandusteaduse professor rääkis kunagi, et ta ei olnud iial kukutanud läbi ühtegi oma üliõpilast, kellest oli näha, et ta oli õppides vähegi vaeva näinud. Kuid ükskord juhtus nii, et ta kukutas läbi kogu kursuse ühekorraga. Nimetatud kursuse üliõpilased olid hakanud vaidlema, et sotsialism on progressiivne ühiskonnavorm, kus ei ole keegi rikas ega vaene ja inimkonna keskel valitseb võrdsus.

Professor ütles üliõpilastele: "Olgu, katsetame siis sotsialismi meie kursusega. Võtame kõikidest tulemustest keskmise ja igaüks teist saab samasuguse hinde. Kedagi ei kukutata läbi ja keegi ei saa kõrgeimat hinnet."

Esimese eksami järel liideti kõikide hinded kokku ja jagati võrdselt. Õpilased, kes olid näinud rohkem vaeva, olid rahulolematud, seevastu need, kes ei olnud vaevunud õppima, rõõmustasid. Teise eksami lähenedes need, kes eelmisel korral olid õppinud vähem, nägid nüüd veelgi vähem vaeva õppimisega ja paljuõppinud õpilaste õppimisinnukuski langes. Tulemuseks said kõik puuduliku hinde. Kui eksamid jätkusid, langesid tulemused veelgi, kuid seevastu omavaheline läbisaamine oli muutunud väga halvaks. Süüdistused ühelt ja teiselt poolt lendasid õhus, otsene vaen kasvas, sest igaüks süüdistas teisi, et need ei tahtnud õppida teiste heaks. Olukord jätkus kuni kogu kursus jäeti õpinguid kordama.

Professor selgitas, et nii juhtub ka reaalse sotsialismi tingimustes. Kui eesmärk on paljutõotav, on ka tööpanus selle saavutamiseks suur. Kuid kui tulemust ei ole näha, ei vaevu keegi ennast pingutama teades, et selle tulemusena midagi ei muutu.

Selles loos on viis põhilist õpetust:
1. Vaeseid ei saa muuta rikkamaks, kui rikastelt võtta nende sissetulek;
2. Seda, mida üks saab ilma tööd tegemata, on teine pidanud tegema topelt;
3. Riik ei saa anda kellelegi midagi, enne kui ei ole võtnud seda teistelt;
4. Rikkust ei või kasvatada seda jagades;
5. Kui pooled inimestest arvavad, et neil ei ole vaja teha tööd, sest teine pool hoolitseb nende eest ning teine pool arvab, et neil ei ole mõtet teha tööd, sest keegi teine kasutab selle tulemusi, on see ükskõik millise rahvuse lõpu algus.

Sõbra seinalt kopitud.

Allikas: Heldur Paulson, Facebook

Read more...

Valides Konservatiivset Rahvaerakonda toetad...


Read more...

Soomes pääsevad tänavu vabadusse 14 eluaegse karistuse saanud vangi, teiste seas laibatükeldaja, inimsööja ja elusalt põletaja

Kohtu otsusega pääsevad tänavu Soomes vabadusse 14 isikut, kellele määrati algselt eluaegne vanglakaristus. Nende seas on sarimõrvar, laibatükeldaja, inimsööja, elusalt põletaja.
Oma abikaasa surmanud mees pääses eluaegsest vanglakaristusest 12 aastase vangistusega. Kaks meest maha lasknud mõrvar pääses eluaegsest 18 aastaga. Keskmine ära istutud aastate arv on tänavu vabadusse pääsevatel „eluaegsetel” 14 aastat ja 10 kuud, vahendab Iltalehti.

 Kuus vabadusse pääsevat mõrtsukat kasutasid tulirelva, kuus terariista. Kolm tükki panid mõrva toime põletades, kaks kägistades ja kaks rusika või haamriga lüües.
 Helsingi ringkonnakohtu andmetel on praegu eluaegsete vangide keskmine ära istutud aeg 14 aastat ja 6 kuud. Tänavu vabanevate seas on aga 8 isikut, kelle vangistus jääb palju lühemaks, ühel juhul koguni 12 aasta pikkuseks. Kuue mõrtsuka puhul oli karistus üle 15 aasta.

Esimesena pääseb vabadusse oma naistuttava elusalt põletanud mees. Tema vabaneb juba esmaspäeval, 21. jaanuaril. Eluaegne vanglakaristus tähendas tema jaoks 13 aasta ja 6 kuu pikkust vangistust.
Seejärel vabaneb julm sarimõrvar. Esimese ohvri ta kägistas, ülejäänud kaks pussitas surnuks. Alla 40-aastane mees pääseb vabadusse pärast 16 aasta ja 6 kuu pikkust vangistust. Ta vabaneb 1. veebruaril.
Kuu hiljem vabaneb kuulsa laibatükeldaja, uusaastaööl vabanenud Virpi Butti kuriteokaaslane, inimese söömises süüdistatud Janne Hyvönen. Kohus leidis, et 15 aastat ja 9 kuud oli piisav Soome ühele julmemale mõrtsukale.
Kõik tänavu vabanevad „eluaegsed” on mehed. Nende ohvrite hulgas on 11 meest ja 7 naist. Kolm naistest olid meeste abikaasad, üks endine naistuttav.
Soome kriminaalhooldusamet oli vastu nelja isiku vabastamisele. Kohus otsustas aga teisiti. Enamikul juhtudel põhjendati vabastamist sellega, et vang on õppinud ameti, millega tsiviilelus hakkama saab, samuti on isikul ootamas pere ning eluase ja töökoht.

______________
Ega meil ka olukord palju parem ei ole, sest vabadusse lastakse praegu igasugused retsidivistid. Seda tehakse peamiselt seepärast, et jätta E. Liidule paremat muljet, Eestis on nüüd palju vähem vnge!
M.I.

Read more...

pühapäev, 20. jaanuar 2019

Huvitavat pühapäevaks: Eesti soomusrongid Vabadussõjas


Minu mõlemad vanaisad võtsid osa Vabadussõjast ja üks neist teenis soomusrongil. Landeswehri sõjast oli ta toonud kaasa isegi sõjasaagi. Lapsepõlves näitas ta mulle Saksa suurtükiväe ohvitseri küllalt suurt binoklit!
Vaadake ka siit: http://rahvuslane.blogspot.com/2019/01/soomusrong-jogeval.html
M.I.

Read more...

PalgaliitAita survestada Brüsselit tegelema majandusliku ebavõrdsuse vähendamisega Euroopa Liidu liikmesriikides ja pidurdada väljarännet Kesk- ja Ida-Euroopa maadest. Vaata lähemalt www.palgaliit.eu ja anna allkiri üleeuroopalise petitsiooni „Võrdse töö eest võrdne palk!“ toetuseks!

Read more...

Monika Helme: Täna toimus Naiste Marss

 Tabeli paremaks vaatamiseks klikkige seal

Täna [eile] toimus Naiste Marss, räägiti soolisest ebavõrdsusest ja palgalõhest. Kui aga palganumbrite statistikat vaadata, siis tundub, et täna oleks hoopis pidanud olema Meeste Marss....

Alikas: Facebook

Read more...

laupäev, 19. jaanuar 2019

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

USA-s on alanud vaidlus, kas Balti riike on vaja kaitsta

USA-s on alanud debatt, kas Balti riike on vaja kaitsta. Asja taga on USA vabariiklased, kes varem olid NLiidu vastased, aga nüüd soovivad vähendada USA kaitsekulutusi ja vägesid mujal maailmas koomale tõmmata.
„Kas meie lapsed peavad surema Balti riikide pärast?” küsis vabariiklasi toetav poliitkommentaator Tucker Carlson oma saates Fox Newsi kanalil. Ta väitles demokraatide esindaja, president Barack Obama välispoliitika nõuniku David Tafuriga.

 Carlson väitis, et maailm pole enam endine ja praegune Venemaa pole enam NLiit, kelle eesmärk on Lääne-Euroopat vallutada. Seetõttu ei peaks USA oma nahka Balti riikide pärast turule tooma. Praegu on USA kohustatud NATO artikkel 5 järgi alustama Venemaa vastu tuumasõda, kui viimane peaks Balti riikidesse tungima.

Carlson viitas viimasel ajal USA-s levinud seisukohale, et riik peaks NATO-st välja tõmbama, kuna se organisatsioon on oma algse eesmärgi ja vajaduse minetanud. Seda eriti olukorras, kus NATO liikmed ei soovi panustada ja USA peab seda üleval pidama.
 Carlson ütles, et NLiit lagunes juba üle 25 aasta tagasi ja praegust Venemaad ei saa võrrelda NLiiduga. Carlson küsis Tafurilt, miks peab USA vastutama „Eesti territoriaalse terviklikkuse eest”.

Tafuri ütles selle peale, et NATO on olnud minevikus edukas ja tegemist on sõjalise ning luure-alase ühendusega. Tarfuri väitis, et NATO aitas lõhkuda NLiitu ning Putini Venemaa „pole sama, aga tahab kõigutada vaba turu seadusi”.

Carlson küsis selle peale, kas Tafuri pooldab siis Läti pärast tuumasõja alustamist. „Me oleme kohustatud seda praegu tegema,” ütles Carlson, „teiste sõnadega peavad meie lapsed surema Läti pärast, kuna see aitab kuidagi kaitsta seadusi. Kas keskmine ameeriklane on seda teadvustanud?”
Tarfuri ütles, et kui Venemaa vallutab Balti riigid, siis järgmisena on silmapiiril Lääne-Euroopa. Carlson ütles selle peale, et tema jutt põhineb 2019., mitte 1945. aastal.
Carlsonile reageeris sotsiaalmeedias Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves, kes küsis, kas Eesti poisid hukkusid siis Afganistanis ja Iraagis USA eest võideldes ilmaasjata?

Read more...

Mis toimub?! Riikliku ASi „transsooline“ juht ajab töötajaid ja psüühiliste erivajadustega hoolealuseid Naiste marsile

Naisest "meheks" saanud Maarjo Mändmaa. Foto: Scanpix

Riigile kuuluva Hoolekandeteenused ASi „transsooline“ juht Maarjo Mändmaa ajab kõiki tema juhitava asutuse töötajaid ja psüühiliste erivajadustega kliente osalema täna esmakordselt Eestis toimuval Naiste marsi nimelisel üritusel.

Objektiivi toimetusele laekunud info kohaselt saatis Mändmaa esmaspäeval kõigile Hoolekandeteenused ASi töötajatele ehk oma alluvatele e-kirja, mis kandis ühemõttelist pealkirja “Kõik, ka meie kliendid, marssima sel laupäeval 19.01.2019 Tallinnas!”
Nii eesti kui ka vene keeles formuleeritud Naiste marsi kodulehel esitatud tekstile baseeruvas pöördumises toonitab Mändmaa, et Naiste marss “on vastu igasugusele eelarvamuslikkusele ja diskrimineerimisele, mis põhineb soolisel ja seksuaalsel identiteedil, rahvusel, nahavärvil, kodusel keelel, vanusel, erivajadusel või usutunnistusel.”
“Kõik, ka meie kliendid, marssima sel laupäeval 19.01.2019 Tallinnas!” – Maarjo Mändmaa
“Me marsime parema tuleviku nimel ja kutsume marssima kõiki, kes jagavad seda unistust,“ lisab ta, kutsudes ühtlasi inimesi üles kandma marsil „isetehtud käsitööd – näiteks mütse, salle, käpikuid või sokke – mis oleksid roosad, lillad, punased või kõike neid korraga.”
Kirja lõpus annab Mändmaa viite Naiste marsi registreerimisvormile ning innustab oma alluvaid edastama kutset ka oma sõpradele. Võimalik, et selle kaudu saab Mändmaa infot, kes tema juhitava asutuse töötajatest võttis tema üleskutset kuulda ja registreerus Naiste marsile, kes mitte.
Aastatel 2002–2007 töötas Mändmaa sotsiaalministeeriumi kantslerina, kandes toona nime Maarja Mändmaa. 2007. aastal liikus ta nimetatud ametikohalt riigile kuuluva ja sotsiaalministeeriumi haldusalasse rajatud Hoolekandeteenused ASi juhi kohale, kus ta tegutseb tänaseni.
Tähelepanuväärselt loodi Hoolekandeteenused AS 2007. aastal Vabariigi Valitsuse otsusega selleks, et majandada psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodusid. ASi juures on teenustel enam kui 2100 psüühilise haiguse või vaimupuudega inimest.
On vägagi küsitav, kas riigile kuuluva aktsiaseltsi juhina on Mändmaal kohane käskivas kõneviisis anda oma alluvatele korraldus Naiste marsil osalemiseks.
On vägagi küsitav, kas riigile kuuluva aktsiaseltsi juhina on Mändmaal kohane käskivas kõneviisis anda oma alluvatele korraldus Naiste marsil osalemiseks.
Veelgi küsitavam on see, millise õigusega annab Mändmaa oma alluvatele korralduse vedada Naiste marsist osa võtma ka nn kliente ehk Hoolekandeteenused ASi poolt hallatavates hooldekodudes elavaid psüühiliste erivajadustega inimesi.
Tähelepanuväärselt on Mändmaa pikaaegseks elukaaslaseks Naiste marsi eestvedajate hulka kuuluv Kadi Viik, kes töötas aastatel 2005–2011 sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhatajana.
Mändmaa pikaaegseks elukaaslaseks on endine sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Viik, kes on üks Naiste marsi eestvedajaist.
Praegu töötab Viik sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud Eesti Inimõiguste Keskuses ja osaleb toimetajana samuti sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud portaalis Feministeerium, kus ta on põhjendanud ka Naiste marsi vajalikkust.
Hoolekandeteenused ASi nõukogu esimees on sotsiaalministeeriumi praegune kantsler Marika Priske. Mändmaa leping Hoolekandeteenused Asi juhatuse esimehena lõppeb käesoleva aasta 13. augustil.

Naiste marss korraldati esmakordselt 2017. aastal USAs osana organiseeritud vastupanust Donald Trumpi valimisele Ameerika Ühendriikide presidendiks. Nüüdseks on liikumine levinud ka paljudesse teistesse riikidesse.

Toimetas Varro Vooglaid

Allikas: http://objektiiv.ee/mis-toimub-riikliku-aktsiaseltsi-juht-ajab-tootajaid-ja-psuuhiliste-erivajadustega-hooldatavaid-naiste-marsile/

Read more...

reede, 18. jaanuar 2019

MATTI ILVES: MIS SAAB BREXIT´IST?

Meie ajkirjanduse teateid ei maksa Brexitiga seoses üldse usaldada, sest Suurbritannia poliitikuid ja rahvast näidatakse seal täielike idiootidena, kes ei tea üldse mida nad tahavad. Euroopa Komisjonist üteldi juba läbirääkmiste algul, et nad annavad Ühendkuningriikidele ja Kesk-Euroopa rahvastele õppetunni, et keegi ei sooviks enam lahkuda impeeriumist Euroopa Liit!

Ega ka nüüd ei ole ELis midagi muutunud, sest peale hääletust Suurbritannia alamkojas, kus Theresa May Brexiti leping kukkus kolinal läbi, kava toetas vaid 202 rahvaesindajat, vastu oli 432.
Seepeale teatas kohe Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, et ta kahetseb sellist häältustulemust ja nüüd tuleks algatada kohe tagasivõtmismenetlus ja see oleks õiglane kompromiss ning parim võimalik tehing kui britid jääksid liitu! Taoline väljaütlemine näitab seda, et E. Liit kardab Suurbritannia lahkumist lepinguta.
Arukamalt käitub siin Prantsusmaa, sest kiirendab pärast Brexiti-leppe ülekaalukat tagasilükkamist Briti parlamendis ettevalmistusi Suurbritannia Euroopa Liidust kokkuleppeta lahkumiseks. Ka Saksa välisminister Heiko Maas ütles pärast Euroopa Liiduga saavutatud lahkumisleppe läbikukkumist Briti parlamendis, et 29. märtsiks kavandatud Brexiti edasilükkamisel ei ole mõtet.

Theresa May Brexiti leping oli tõeline allaandmine Euroopa Liidule ja lausa katastroofiline, ega muidu Brexiti üks käilakujudest Boris Johnson ei oleks lahkunud sellise lepingu koostamise juurest juba ammu. May leping tähendab tegelikult Brexiti mittetoimumist ja Ühendkuningriikide jäämist Euroopa Liitu ilma hääleõiguseta!
See on veelgi hullem, kui on "iseseival riigil" Norral E. Liiduga sõlmitud leping, mis on teinud riigi täielikult ELi käpiknukuks.

Tegelikult Suurbritannial ei olegi enam teist võimalust, kui lahkuda ilma lepinguta. Kaarte segab siin vaid Suurbritannia Tööpartei, nad teatasid pärast eilset läbikukkunud Brexiti-plaani hääletust, et plaanivad alustada peaminister Theresa May umbusaldamist, see umbusaldus kukkus juba napilt läbi. Samuti soovivad nad saada võimule ja korraldada uue referendumi.
Tööpartei on külvanud rahva huhulgas hirmu ilma leppeta lahkunise osas, paisatud on müügile toiduainete pakid perekondadele, millest peaks piisama üheks kuuks tavalisele perekonnale jne.

Meil jääb ainult oodata ja vaadata, mis edaspidi saab.

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP