RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 23. oktoober 2018

Allikad: Trumpi administratsioon hävitab Obama sooideoloogia viljad

Ajahelele The New York Times lekitatud dokument tõi paljud eile New Yorgi kesklinna meelt avaldama. Teiste hulgas protestis valitsuse plaanide vastu 30-aastane juuksur Dee Trannybear (pildil). Foto: Scanpix

The New York Timesile lekitatud dokumendi kohaselt otsustab USA justiitsministeerium peatselt, kas ametiasutustel tuleb järgida meeste ja naiste ning poiste ja tüdrukute sugupoole õiguslikul dokumenteerimisel bioloogiat.

Kõnealune poliitika kaitseks ameeriklaste kodanikuõigusi transsoolisuse ideoloogia eest, millest tulenevalt on igaühel riigis bioloogilisest reaalsusest sõltumatult õigus muuta oma juriidilist sugu osaledes spordivõistlustel, sisenedes tualettidesse ja haiglatesse, käies võimlates duši all või osaledes sõjaväeteenistuses, kirjutab Breitbart.

Transsoolisuse ideoloogiale andis aastal 2016 Ameerikas jõulise tõuke eelmine president Barack Obama, ning tänaseks on selle avalikkuse vastupanust ja teadlaste kriitikast hoolimata kehtestanud paljud kohtunikud nii riigi kui osariikide tasandil.
Nähtuvalt lekitatud memost kavatseb valitsus hakata nõudma ametkondadelt, et kodanike sugu määrataks “bioloogilisel alusel, mis on selge, teadusel põhinev, objektiivne ja administratiivselt hallatav.”

Tegemist oleks üksnes mees- või naissooga, mis on muutmatu ning mille määraks ära suguelundid, millega inimene sünnib.
Vaidluste tekkides määrataks isiku sugu kindlaks geenitestide alusel.
“Sugu tähendab isiku staatust mehe või naisena lähtuvalt muutumatutest bioloogilistest omadustest, mida on on võimalik identifitseerida sünnil või enne seda,” seisab dokumendis.
Ettepanek esitatakse justiitsminister Jeff Sessionsile enne käesoleva aasta lõppu ning ta kiidab selle tõenäoliselt heaks 2019. aasta alguses.

Allikas: http://objektiiv.ee/allikad-trumpi-administratsioon-havitab-obama-sooideoloogia-viljad/

Read more...

esmaspäev, 22. oktoober 2018

MATTI ILVES: REKORDISELT MADAL TÖÖTUSE TASE UNGARIS

Ungari peaminister Viktor Orban valimiste ajal - Pilt: VO / Facebook

Orban: "Me ei ole enam kaotajad, vaid uhked patrioodid!" Kaheksa aastat tagasi oli noorte töötuse määr peaaegu 30 protsenti, kuid tänaseks on see langenud 10. protsendini. Ainuüksi eelmisel aastal loodi 9000 töökohta noortale.

Viktor Orban on rahvale sisendanud rahvuslikku enesekindlust ja see on tihedalt seotud majandusliku eduga. Ungaril oli varem luuserriigi mentaliteet, kuid mitte enam. Nüüd on jõudnud kätte uus patriootlik ajastu, kus ungarlased on uhked ja näevad end võitjatena.

Kui me tahame olla jätkuvalt nii edukad kui viimastel aastatel, peame sisse viima muutuse meie kultuuris. Selle asemel, te olla kultuuris kaotajad, peame olema võitjad ka seal.
Selle asemel, et olla enesevihkajad, on nüüd meil vundament patriotismi näol, jätkab Orban ja märgib, et kristlikku kultuuri tuleks õpetada koolides, sest see tungib majandusse ja poliitikasse. Peaminister märkis, et Ungaril ei tohiks olla väärtused nagu EL-is, vaid ainult kristlikud.

Kahjuks aga meil ei ole nähtavas tulevikus midagi sellist plaanis, kui just EKRE võimu ei võta...

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/2018/10/record-low-unemployment-in-hungary-orban-we-are-no-longer-losers-but-proud-patriots/

Read more...

"Räägime asjast" 21.10.2018

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-21102018/
 

Read more...

VÕRULASTE TAHTEVÄLJENDUSPÄEV.

Võrulaste tahteväljenduspäev on 21. oktoobril tähistatav püha, millega meenutatakse 21. oktoobril 1987 Võru kalmistul Vabadussõjas langenute auks korraldatud miitingut.

Idee eestvedajateks on Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1. 21. oktoobril 1987 kavandas grupp noori Võru kalmistul mälestusmiitingu Vabadussõjas langenute kalmudel. Võimud keelasid miitingu ning asusid tegema koolides ja töökollektiivides keelitustööd.
21. oktoobri varahommikul viidi mälestusmiitingu korraldajad Võru Sõjakomissariaadi poolt Tallinnasse. Vaatamata sellele kogunes 21. oktoobri õhtul kell 18.30 umbes 3000-4000 inimest Võru kalmistu esisele platsile. Kalmistu oli ümber piiratud umbes 400 miilitsa ja julgeolekutöötaja poolt. Tekkis vastasseis, milles haaras initsiatiivi rahvas. Kalmistut piiravast ahelikust murti läbi ja suunduti Vabadussõjas langenute kalmudele, mille noored päevad varem korda olid teinud.

Kuuldustest, et juhid on ära viidud vallandas pahameeletormi. Vihane rahvamass suundus kalmistult Võru kesklinna. Tagasihoidlikust mälestusmiitingust kasvas välja laiade rahvahulkade toetusel Nõukogude vastane meeleavaldus. Esmakordselt okupeeritud Eestis tõsteti peade kohale sinimustvalge lipp, mida võimurid ei söandanud maha rebida.

AU JA LUGUPIDAMINE VÕRULASTELE !

Allikas: Valter Austa, Facebook

Read more...

pühapäev, 21. oktoober 2018

Huvitavat pühapäevaks: Eesti mesindusorganisatsioonide pöördumine

Aleksander Kilk (Eesti Mesinike Liit), Helle Tiismus (Eesti Kutseliste Mesinike Ühing), Marika Puusepp (Eesti Meetootjate Ühendus), Jaanus Tull (Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts)

Eestimaa pinnal kasvab üle 400 taimeliigi, mis vajavad paljunemiseks putukate, sealhulgas mesilaste abi. Nendest taimedest ümmarguselt 100 on mitmesugused põllumajanduslikud kultuurtaimed, ja nende saak katab otseselt või kaudselt (loomade kaudu väärindatuna) ligi 90% meie toidutarbest. Euroopa Liidu ja USA teadlaste hinnangul on kolmandik meie toidulauast kaetud tänu mesilastele.

Mesilane on meie keskkonnaseisundi indikaator. Kui mesilased hakkavad massiliselt hukkuma, on keskkonnasaaste tõusnud nii mesilaste kui ka inimeste jaoks ohtlikule tasemele. Mesilasperede hukkumine on olnud viimastel aastatel hinnanguliselt 15-30%, neist osa kevad-suvisel perioodil. Tuginedes statistikaameti korrigeeritud, parandatud ja tuletatud andmetele, on Eestis praegu enam kui 43 000 mesilasperet. Mesilaste suur hukkumine tähendab 9 000-15 000 mesilaspere kaotamist, mis tähendab mesinikele aastas kahju 2,0-3,0 miljonit eurot.

2014. aasta veebruaris sündis kodanikualgatuse korras petitsioon taimekaitsepestitsiidide põhjendamatult ulatusliku kasutamise ohjeldamiseks, mis anti üle tollasele põllumajandusministrile, keskkonnaministrile ja Riigikogu maaelukomisjonile. Petitsiooniga juhiti asjaomaste instantside tähelepanu keskkonna üha halvenevale olukorrale, mis mõjutab oluliselt muu hulgas ka mesilase tervist ja ellujäämist. Taimekaitsevahendid, eelkõige neonikotinoide ja glüfosaate sisaldavad süsteemsed mürgid, saastavad meie loodust, pärandades meie tulevastele põlvedele eluks kõlbmatu keskkonna.

Eesti mesindusorganisatsioonide esindajad on juhtinud sellele probleemile maaeluministeeriumi mesindusalastel ümarlaudadel korduvalt tähelepanu. Riigikogusmoodustati koguni mesilaste kaitse töörühm. Paraku on kõik senised pöördumised ja arutelud jäänud peaaegu tulemusteta. Enamasti on saadud ametlikke üldsõnalisi vastuskirju või hinnanguid, mille sisu võib võtta kokku tõdemusega, et taimekaitsetööde osas on mesilaste kaitse seisukohast seadusandlikult kõik piisavalt hästi reguleeritud. Ka riigikogu mesilaste kaitse töörühma tegevusest ei ole midagi kuulda.

Kahjuks hukkub Eestis taimekaitsepestitsiidide kasutamise tulemusena või saab tugevaid kahjustusi palju mesilasperesid. Mesilaste hiljutine massiline suremine Lääne-Virumaal Injus, mis mesindusspetsialistide hinnangul toimus suure tõenäosusega lähiala põldudel kasutatud taimekaitsevahendite tõttu, on tõstatanud veelgi teravamalt küsimuse: kui kaua veel? Selliseid mesilasperede tugevaid kahjustusi põldude, aedade, raudteetammide,maanteeäärte, jahitornide ümber ulukite söödataimede kasvatamise aladetaimekaitsevahenditega töötlemise järel on esinenud mitmes teiseski piirkonnas.

Kolm ja pool aastat tagasi koostatud petitsioonis nõudsime asjaomastelt instantsidelt konkreetseid samme, et hoida ja säästa Eesti loodust ja mesilasi taimekaitsepestitsiidide mõõdutundetu kasutamise tagajärgede eest. Oleme sunnitud oma nõudmisi kordama, sest kahjuks ei ole vajalikke muutusi Eesti keskkonna- ja maaelupoliitikas toimunud.

Eesti mesindusorganisatsioonid nõuavad:
1. neonikotinoide ja glüfosaate sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise lõpetamist;
2. uue Taimekaitseseaduse ja sellest tuleneva taimekaitsetöid reguleeriva määruse kiiret jõustamist;
3. Veeseaduse muutmist selliselt, et tehtud taimekaitsetööde sissekandmine põlluraamatusse toimuks senise 10 päeva asemel 48 tunni jooksul;
4. EV valitsuse toetust mesindusega tegelejatele, riiklike otsetoetuste jagamisel võrdväärset kohtlemist teiste põllumajandustootjatega;
5. veterinaarteenistuste ja Põllumajandusameti igakülgset abi mesilaste hukkumise põhjuste tuvastamisel ja mesilaste ravimisel ning selleks abistava konsulentide- või usaldusmesinike võrgu rakendamist ja toetamist;
6. Maaeluministeeriumi juurde vähemalt kolmest erapooletust mesinikust koosneva nõuandva ekspertgrupi - mesindusnõukogu moodustamist;
7. meie põllu - ja aiakultuuride, samuti kauplustes müügil olevate toiduainete regulaarset analüüsimist pestitsiidi- ja herbitsiidijääkide suhtes ning analüüsitulemuste avalikustamist.

11. juulil 2017

Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: Kallase kui peaministri toetus sulab kevadise lumena

Ega siin pole midagi imestada. Ausalt öeldes oleksid ilmselt ka need, kes reformi kunagi ei vali, ilmselt oodanud, et nõnda lihtsalt ikkagi alla ei anta. Me pole talt kuulnud ühtegi kõva statementi ega isegi mitte ilusat valet.
Valet küll, aga mitte ilusat. Lõppkokkuvõttes kui see uudis valimistulemuseks vormistuma peaks, on meil muidugi hea meel, et 17 aastat orjapõlve ei tee mingit restauratsiooni.
http://epl.delfi.ee/news/eesti/kallase-kui-peaministri-toetus-sulab-kevadise-lumena?id=84036984

Allikas: Facebook

Read more...

VIDEO: Nädala Tulipunktis: EKRE katse rahva maksukoormust kergendada lasti poliitkartelli poolt põhjaUued Uudised

Read more...

laupäev, 20. oktoober 2018

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Martin Helme selgitab Äripäeva raadios lahti EKRE majandusprogrammi.

Kuula saadet allolevalt lingilt!

LINK: https://soundcloud.com/aripaeva-raadio/kas-lapsest-voib-saada-ariprojekt?fbclid=IwAR3tFCmA9oidREH1DsteILgE-pRglLxhppH2lzAiVg6nmqGoZ94U9Y6yI4s


Read more...

EESTI MEEL: Tõe-eelne Eesti II

Eestlase aseaineks selle veerandsajandi kestel välmitud poliitkorrektne  Ɇͤesti inimene = Homo estonicus on sõge surrogaat. Mõnda naaberkeelde tõlkimisel ulatuvad selle arukad vasted uusmetslasest ↔ Eesti kodakondseni, külvates nõnda loodetud selguse asemel segadust.


KERSTI KALJULAIU ESIMENE HINGEERITLUS
Tekst tervikuna ➢ »EESTI TRUMP«


Eestlane kui sini-must-valge neeger. Kui Kersti Kaljulaid Liivimaa vidust Luxembourgi kaudu sudusiivutult Kadriorgu imbus, hoidus ta lisaks kramplikult sõnast 'eestlane' — kuni ühe konkreetse ajakirjaniku küsimuseni: keda pidada eestlaseks?
Kersti Kaljulaid: Eestlane on igaüks, kes end eestlaseks peab. Selle kohta ei ole põhiseaduses piirangut, mis on presidendivalimistel — et peab olema sünnijärgne EV kodanik. Eestlane võib olla ka see inimene, kes on võtnud e-residentsuse tunnistuse ja siis tuleb sulle Slushil ütlema: 〝Saad aru, ma olen nii eestlane!〞 Minu jaoks ta ongi. [---] Ma ei näe, et üheski riigikorralduslikus aspektis või tavaelus oleks väga oluline, mis rahvusest keegi on. Mina näiteks olen natuke saarlane ja natuke mulk. Minu pressinõunik Taavi Linnamäe on setu…
Kas nii andis Kersti uue väärtuse oma senisele tabusõnale, mida ta vahepeal ehk oli eurokraadi raudkapis hoidnud võimuviisakuse (PC) tõttu ja mida pöördumisel rahva poole edaspidi evitada saab, seda saame näha. Vastus võib tulla ka dramaatilise tõdemuse, koguni uue rahvusülese kogemusena. Kuna etniline eestlane ei ole vist PC ega IN.

Poliitkorrektsuse agressioon jõudis meile mäletatavasti Lihula sündmustega Partsi valitsuse ajal. Sai vastulöögi aprillirahutuste käigus Ansipi valitsuse ajal, kui Eestis oli võimujärjel tegelik (deideologiseeritud) rahvuslus, mis võib aga taas sattuda löögi alla Ratta valitsuse ajal. Pole vaja aurat näha mõistmaks, et ka valitsusliidu eesotsas on punamats. Kabinetti valitseb aga lillavurle ja too sillutab  E E S T I  teed teisele riigikeelele ja sotsialistliku internatsionalismi (multi-kulti) riigiusuks kuulutamisele.

Neid uuspagulasi, kes EV-lt asüüli taotlevad, on viiel viimatisel aastal jõudnud siia keskmiselt 10 iga kuu. Neist lõviosa sõidab siia mitte müslimaalt, vaid VF-ist. Lähiajal võib idapõgenike hulk aga ⥸10-kordistuda majanduskriisi ägenedes, ⪢100-kordistuda poliitkatastroofi või täiesti ennustamatuks paisuda uue maailmasõja puhkedes. Poolteist-kilomeetrise taktikalise näidistara asemel vajab Eesti idaraja, eestikeelsuse ja -meelsuse strateegilist kindlustamist kõikjal, kuhu vähegi EV võim ulatub. Mitte  E E S T I  lõhkumist ega rahvusriigi lammutamist kodakondsuse 0-varianti edendades ja riigikeelt nišikeeleks tõrjudes.

Savisaare võimupärijad vastses valitsuserakonnas tajuvad küll paratamatut sundi muutuda väliselt läänelikumaks, siiski on nende olemuslik saatus juhtida kõige Ostalgilisemat, ENSV õigusjärgsust ja kodakondsust väärtustavat  E E S T I M A A  rahvarindlikku perestroikat vms Moskva uutmisalgatust toetavat parteid, kelle tänase ideoloogilise umbseisu tingib eksistentsiaalne hirm minetada eestimaalaste  E E S T I  -vaenulikuma elemendi — Kremli-meelse valija poolehoidu. Keskerakonna võim lähendab nii või teisiti põhiseadusjärgse eesti rahvusriigi lõppu. Aga Edgar Savisaare kloone on valitsuses juba enam kui üks.

Arvestades 〝Isamaa〞 osa Kaljulaiu eluloos ja tõe-eelse Res Publica kestlikkust, on Kaljulaiu—Partsi Lux-0-0-0-malekäik loomulik ja Isamaa + Res Publica liidu jätkusuutlikkuse kinnitus. Vaid pikkade vangerduste + osava spinniga pinnal püsiv IRL võib küll oma unekarjatustes olla Isamaa 2.0. Nende kooslusega võimuliitu on haaranud aga täielik «konsensus vene keelele poolriikliku staatuse andmiseks», mis vormistati alustuseks riigi õigusabi seaduse välkkiire kohendusena. Opositsioonipoliitik Herkeli tähelepanek:
Täpsemini oli seadusmuudatuse sünd järgmine. Rahvasaadik Olga Ivanova [KE] nõudis, Urmas Reinsalu [IRL] lasi ametnikel kiirelt vormistada, õiguskomisjon hääletas muudatuse sisse pidulikul aastalõpuistungil — umbes prae ja magustoidu vahel — ning Eiki Nestor [SDE] surus riigikogu juhatuses läbi tempo, mida see eelnõu mingil juhul ei vajanud.
E E S T I M A A  on provintsi nimetus.
 E E S T I  ei kuulu selle kümmekonna riigi sekka, mille pärisnimi on -maa järelliitega, nagu
Iirimaa — Prantsusmaa — Saksamaa — Svaasimaa — Taimaa — Tšehhimaa — Uus-Meremaa — Valgevenemaa — Venemaa


postitas selle
 

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP