RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 17. august 2018

MATTI ILVES: VIHAKÕNE - MIS SEE ON?

Vihakõne on muutunud viimasel ajal eriti aktuaalseks, kuna Fcebook on asunud lausa massiliselt artikleid kustutama vihakõne süüdistusel ja määrama mitmesuguseid karistusi. Põhilised karistised (lisaks artiklite kustutamisele) on Facebook´ile juurdepääsu piiramine erinevateks aegadeks alates 24. tunnist kuni 30. päevani, sellise karistuse sai hiljuti näiteks SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid. Asi lõppeb Facebook´i konto lõpliku kustutamisega. Tean aga, et mitmed sõbrad on avanud uue konto varjunime all, seetõttu on FBi võitlus "vihakõnega" üpris raske.

Minul on vedanud, sest peale artiklite kustutamise olen saanud senini vaid ühe juurdepääsu piirangu 24. tunniks. Seepeale teatasin neile rohkem enda rahustemiseks, et ärge piirake sõnavabadust ja segage vahele inimeste postitustele. Kui lähen gruppi "Vaba Sõna", kus peamiselt blogi sissekandeid avaldan ootab mind ees järgmine teadaanne:
See teadaanne (seda saab vaid korraks kustutada, kohe tuleb tagsi) peab siis mind hoiatama! Aga ega ma sellisest hoiatusest ei hooli, avaldan seal ikka mida tahan.

Eks kõigepealt tuleb pöörduda algallikate poole. Kontrollisin - [EKSS] "Eesti keele seletavas sõnaraamatus" mõistet "vihakõne" üllatuslikult ei olegi!

"Vikipeedias" on aga vihekõne definitsioon toodud: "Vihakõne ehk vaenu õhutamine on avalik suuline või kirjalik arvamusavaldus, millega isikute gruppi ähvardatakse, solvatakse või alandatakse tulenevalt nende rassist, nahavärvist, rahvuslikust või etnilisest päritolust, usust, puudest või seksuaalsest sättumusest. Vihakõne võib olla ka eeltoodud põhjustel toimuv viha väljendav verbaalne rünnak üksikisiku vastu, mis on tingitud mitte isiku isikuomadustest, vaid kuulumisest teatud gruppi."
Veel "Vikipeediast": "Nii vihakõne kui ka vihane kõne on puutumuses arvamusvabaduse ja sõnavabadusega. Tihti on keeruline teha vahet, millal algab vihakõne ja lõpeb vihane kõne ning kas juhtum jääb arvamusvabadusega kaitstud piiridesse või ületab selle."

Nii nagu näha on võitlus "vihakõnega" üpris segane ja enamasti muutub see lihtsalt sõnavabaduse piiramiseks. Eriti veel siis, kui vihakõne selgitamisekse, nagu Facebook teeb, kasutatakse roboteid mis on häälestatud mingile sõnale (näiteks neeger) ehk siis fraasile või mõistele.
Kõige hullem on veel see, et FB kastab pealekaebajaid osariigi veebipolitseist ning asjast huvitatud organisatsioonidest, nagu näiteks riigi poolt rahastatud Eesti LGBT Ühing, MTÜ Eesti Pagulasabi, Femimisteerium jne.

Kartellipoliitikud (eriti sotsid) räägivad pidevalt, et osariik vajab täiustatud või uut vihakõne seadust. See on aga täielikult jama jutt.
Meie karistuseaduses on inimesed nn. vihakõne eest piisavalt kaistud:

§ 151. Vaenu õhutamine

 (1) Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

 (2) Sama teo eest, kui
 1) sellega on põhjustatud inimese surm või tekitatud tervisekahjustus või muu raske tagajärg või
 2) see on toime pandud isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest või
 3) see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

Read more...

Mäletatavasti sain ma FB aresti algul ööpäeva ja siis, kui ennast kaitsesin veel kolm ööpäeva.

Asja põhjuseks oli minu ettepanek võtta ennast LGBT lühendi alla majutanud aktivistid arvele, kui vaimupuudega 100% invaliidid, millega kaasneks ühtlasi valimisõiguse kaotamine. Ettepanekus ei ole iseenesest midagi erakorralist, sest süüdimatutel ei ole teadupärast asja ei valimistele ega ka näiteks notari juurde. Nii on see kõigis tsiviliseeritud riikides kombeks. On üllatav, et selline ratsionaalne ettepanek mõjus nagu herilasepessa pissimine.

Hapukurgihooajas vaevlev meedia tegi mulle teene, tiraźeerides mu postitust, mille tsensorid FB lehelt kustutasid. Aitäh!

Lugu võttis aga hoopis kentsaka pöörde, kui 7. augustil helistas mulle Kuressaare politsei juhtivuurija Ahti Lepp ning andis teada, et MTÜ Seksuaalvähemuste Kaitseks on esitanud minu suhtes politseile kaebuse, mille sisuks oli vaenu õhutamine. Juhtivuurija tutvus materjalidega ning otsus oli väärteomenetlust mitte alustada, kuna puuduvad nii kuriteo kui ka väärteo tunnused.

Vaba mehena vabal maal kavatsen ma jätkuvalt välja öelda oma mõtted selges emakeeles ilma keerutamiseta. Ma olen Eesti Vabariigi kodanik ja mul on selle riigi põhiseaduslikud õigused.

Ma kavatsen kandideerida eelseisvatel valimistel Riigikokku ja nimelt selleks, et selles tähtsas organis nimetataks asju õigete nimedega ning tehtaks seda, mida valijatele lubatud sai. Vähemalt Saaremaa vallavolikogus ei ole ma oma lubadustest taganenud, esindan oma valijate tahet.

Palun jagage seda postitust hästi ruttu, sest siin lõhnab taas tsensuuri ja kiire blokeeringu järele.

Allikas: Mart Saarso, Facebook

Read more...

Hirvepark 2018: "Eesti rahvas - võimatu missioon?"

Üksikasjad

Neljapäeval, 23. augustil möödub 31 aastat legendaarsest Hirvepargi miitingust, kus nõuti MRP salaprotokollide avalikustamist.

Tähtpäeva puhul toimub kell 18 Hirvepargis
miiting "Hirvepark 2018: Eesti rahvas – võimatu missioon?“

Sõna võtavad Mart Helme, Henn Põlluaas, Ruuben Kaalep, Urmas Espenberg, Georg Kirsberg jt, arutledes teemadel, kas ja kui, siis kuidas jääb eesti rahvas 21. sajandil püsima.

Muusikaliste vahepaladega astuvad üles Jaan Sööt ja Männiste perebänd.

Tule ja mõtle kaasa!

Vastutav korraldaja: Georg Kirsberg

Read more...

neljapäev, 16. august 2018

Tänavune rahvuslaste suvekool toimub 18. augustil

Kümnes Rahvuslaste Suvekool leiab aset 18. augustil 2018 Tallinnas, aadressil Endla tn. 59 (Tallinna Puuetega Inimeste Koda). Kavas on kolm loengut; suvekooli lõpetab ajurünnak.

Kavas:
12.00    Avasõnad
12.05    Rein Einasto. „Eesti mageveevarust”
13.30    Ilmar Soomere. „Juutide rahvuskarmast”
15.00    Martin Ojap. „Teistsugune teoloogia”
16.30    Ajurünnak
18.00 Lõpetamine
Võimalikud on ka üllatusesinejad.

Korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel kava muuta: pikendada või lühendada loengute ja vaheaegade kestust, samuti muuta loengute järjestust.
Osavõtutasu on kolm eurot, see läheb ruumiüüri tasumiseks.
X Rahvuslaste Suvekooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi – Tallinnaga seotud eestimeelsete inimeste ühendus, kes on korraldanud rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole oma asutamisaastast (2009-ndast) alates. Neil koolitustel on loengupidajana või kuulajana osalenud arvukalt eesti vaimse eliidi liikmeid. Koolituste mõtteks on alati olnud tõsta eesti rahvuslaste vaimset taset ja ühtlasi harida kõiki teisigi teadmishimulisi inimesi.

Tõnu Kalvet

Allikas: http://www.rahvuslasteklubi.org/tallinn/index.php/eesti/uudised/242-tanavune-rahvuslaste-suvekool-toimub-18-augustil

Read more...

Lugesin K.-O. Veskimägi raamatut "Nõukogude unelaadne elu".

Juba 1996.a ilmunud, tsensuurist Eestis. Eesti Vabariigi aegsetest raamatutest keelati ära hinnanguliselt 85%. See tähendas enamjaolt hävitamist, näitena on toodud otsus, mis kohustas põletama kõik raamatukogudes hoitud Eesti Entsüklopeediad (suured ja väikesed) ning ajakirja "Looming" kõik numbrid. Aga keelatud olid ka lasteraamatud, ka väikelastele mõeldud ("Jutupauniku seiklusi", "Hiirepere elupäevi" jms).

Toon kokkuvõttena ära väljavõtte leheküljelt 307:
„Tsensuur ENSV-s järgis sedasama ühte eesmärki, mida nõukogude tsensuur tervikuna, kuid üks täpsustus on vajalik – ta järgis Moskva võimu taotlusi. Kommunismi ehitamise ja Moskva taotluste vahele võrdusmärki panna ei saa, sest esimene oli vorm, aga teine sisu ja sisuks oli impeerium (selle laiendamine, tugevdamine jne.). Järelikult tsensuur ENSV-s, mis algas 1940 ja jätkus 1944, oli venestamise tööriist kommunismiehitamise sildi all: öeldi internatsionalism, aga mõeldi vene šovinismi all purjetamist.

Permanentse tsensuuri puhul on venestamise eesmärk ilmne. See oli ikkagi vallutaja sissetungimine teise kultuuriruumi, selle purustamine ja tekitatud vaakumi täitmine oma sisuga. Nii tõlkelise kui ka tellituga.
Kui rääkida eesti kultuuri vastu toimepandud kuritegudest, siis see algas eesti raamatu keelamisest. Mõeldes kultuuri all seda vaimuvara, mille oleme pärinud esivanemailt ja mille me omakorda pärandame tulevastele põlvedele, siis tuleb tõdeda – meil on sellest, mida saime, vähe pärandada.“

Paar seost tänapäeva: 1. "sissetungimine teise kultuuriruumi, selle purustamine ja tekitatud vaakumi täitmine oma sisuga" on see sama, mida siin ka praegu teha püütakse, seekord "Euroopa väärtuste" või "kaasajastumise" sildi all;
2. Narvas keelati meie haridusministril eesti keeles rääkida ja see kuuletus nagu lammas.

Allikas: Tiit Kärner, Facebook

Read more...

USA eriüksus (SOF) Eestisse 2019. aastal.

Suuremat osa üksuse kohta käivaid andmeid kaitseb riigisaladus. Erioperatsioonide grupi põhiülesanded on erioperatsioonide planeerimine, ettevalmistamine ja läbiviimine.

Küsimus: missuguseid erioperatsioone hakkab Eestis territooriumil läbi viima see üksus? Kas turvama rahvavaenulikku valitsust, välja õpetama Eesti julgeolekujõudude eriüksuslasi kaitsmaks seda valitsust või hoopis maha suruma rahvarahutusi, mis suunatud ravavaenuliku valitsuse vastu, sest ka järgmisel aastal on pukis seesama rahvavaenulik, pisut iluravi saanud kartell? Või saame sellest teda alles 75 aasta pärast nagu ka kuhu kadusid Siimu 10 000 000 taala või kes olid sitzpresident Kersti maaletoojad.

Allikas: Valter Austa, Facebook

Read more...

kolmapäev, 15. august 2018

EUROSÖÖDAKÜNA ja europõrsadKellele on kasulik EUROLIIT, selle üüratud ametnike hordid, bürokraatia aparaat jms. Ikka nendele mutrikestele ja asjapulkadele, kes selle supitirina taga luristavad, raiskavad kõigi eurooplaste ja riikide rahasid. Euroopa Liit on "pseudu-taevariik", mida üks punt soovib siia maapeale ehitada.

Read more...

Alex Jones ja Infowars on Youtubest ja Facebookist eemaldatud

Infowarsi ametlikud kanalid on Youtubest ja Facebookist kustutatud. Põhjuseks on välja toodud kogukonna reeglite korduv rikkumine ning “vihakõne”.
“Meile on teatatud rikkumistest ning me sulgesime kanali, kuna seal ülistatakse vägivalda ning sellega on rikutud meie graafilise vägivalla põhimõtet. Samuti on kasutatud dehumaniseerivat kõnepruuki, mis riivab transseksuaale, moslemid ja sisserändajad ning sellega on rikutud meie vihakõne poliitikat,” seisab teadaandes.
 
Peeter Proos | Vanglaplaneet

Allikas: http://vanglaplaneet.ee/?p=4901

Read more...

Võimatu on saada usutavat teavet

Tartus kuulsid inimesed (tugevaid) pauku (pauke). Kui oleks korraldatud uurimus, kes, kus, mitut ja millist pauku kuulis, oleks sellest abi asja mõistmisel. Kuid sellis uurimust ükski eesti uuriv ajakirjandus ei korraldanud. Tean ka miks ja ei tee sellest saladust. See oleks võinud vastuollu minna ametliku seletusega (loe valega).

VALE NR 1
Paugu(d) olevat tekitanud NATO lennukilt väljatulistatud õhk-õhk tüüpi rakett. Raketi läbimõõt olevat 18 cm ja tulistatud 6 km-i kõrgusel. Sellise ristlõike pinnaga ese, kui see tungib läbi õhu ja veel 6 km-i kõrgusel, ei tekita mingit pauku. Kunagiste rannakahurite mürsud olid isegi suurema ristlõike pinnaga ja ei ole teada, et nende taevas lendamine maa peal oleks paugu tekitanud.

VALE NR 2
Tugev pauk maa pinnal tekib küll, kui lennuk kiirendab õhus üle helikiiruse. Kuid meedia väitel seda ei toimunud. Hävituslennuk kiirendab üle helikiiruse asustatud maa-ala kohal ainult siis, kui talle antakse lahingkäsk. Pealegi olevat lennuk kogemata välja tulistanud õhk-õhk tüüpi lahingraketi. Lendas ja lendas ja näpp läks vastu ja rakett lendas välja. Ma ei ole selle ala asjatundja, kuid võin mürki võtta, et näpuga vastu minnes ei lenda sealt välja ükski rakett. See pidi olema algusest peale piloodi teadlik ja tahtlik tegevus. Keda ta tulistas Eesti õhuruumis või keda tal kästi tulistada? Kas see oli teine lennuk, tiibrakett, droon, UFO, libasihtmärk? Me ei saa ilmselt kunagi teada.

VALE NR 3
Rakett kadus ära. Kaitsevägi kaevab Endla looduskaitsealal 6 meetri sügavusi auke, kahe ruutkilomeetrisel alal, äkki on seal rakett?  Kui teie telefonis on asukoha tuvastusrakendus, siis sellel raketil oli see ammugi. Nii on kümnekonna sentimeetri pealt teada, kuhu see lendas, kuhu kukkus või kus plahvatas, kui plahvatas.

VALE NR 4
Kogu selle loo põhjust ei ole teada. Kui Hispaania kõrvaldati nn õhuturbemissioonilt, siis selle põhjus pidi kellelegi teada olema. Julgeksin oletada: NATO lennuk tulistas õhus (kogemata) teist NATO lennukit, drooni, luurelennukit või midagi muud sellist. Kas kogu see kupatus oleks võinud pärismaalastele pähe kukkuda ei tea ma vastust? Kuid tundub, et see mis toimub Eesti õhuruumis ähvardab eestlastele pähe kukkuda nii õiguslikult kui puht „tehniliselt“.

VALE NR 5
Balti maad (k.a Eesti) ei suuda oma õhuruumi kaitsta. „Puruvaesel“  Armeenial on mitmed kümned võitluslennukid ja nad suudavad oma õhuruumi kaitsta. Kui mingid juudid või pooljuudid on kaitseministrid, siis Eesti on kõvasti kaitstud. Kahjuks küll ainult valedega.

                                                                                                                                                                     JAAN HATTO

Read more...

teisipäev, 14. august 2018

MATTI ILVES: KURDID JA SÜÜRIA

Süüria president Bashar al-Assad. (Foto: AP)

USA liitlaseks olevad kurdid alustsid läbirääkimisi Süüria valitsusega rahu kehtestamiseks riigis ja riigi detsentraliseerimiseks, see tähendab kurdidele reaalse autonoomia andmist Süürias.

Kurdid kontrollivad umbes veerand riigist.  Ala hõlmab suure osa riigi põhja- ja idaosas. Kurdid on aastaid süstemaatiliselt deklareerinud, et nad ei soovi sõltumatust, vaid sellist kokkulepet, mis tagaks neile autonoomia de facto.
Delegatsioon Süüria Demokraatlik nõukogu (SDC) algatas läbirääkimised valitsusega esimest korda.

Süüria Demokraatlik nõukogu (SDC) nõunik Sihanouk Dibo ütles, et arutatakse majanduslikke, sõjalisi, õiguslikke ja poliitilisi küsimusi, seda teatas ta uudisteagentuurile AFP.

Eelmise aasta lõpus teatas Süüria välisminister Walid Muallem soovi tulla kurdidele vastu autonoomia küsimuses ja et sellne seisukot on kaubeldav.

Eks näis, mis sellistest läbirääkimistest saab? Kuid kahtlen paraku nende edus.

Kasutatud allikas: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/07/28/kurden-verhandeln-mit-syrischer-regierung-ueber-frieden/

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP