RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 21. veebruar 2018

2018.02.20 - Otse kümnesse

Link: http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/arutelu/otse-kumnesse/16434-2018-02-20-otse-kumnesse


Read more...

Pamela Mastropietro – "pugnalata da viva" – lõigati elusalt tükkideks

Loe lisaks: http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2018/02/neegrid-vagistasid-ja-tapsid-18-aastase.html

Praeguseks selgunud andmetel  neegrid (ilmselt) vägistasid ja lõikasid elusalt tükkideks  (itaalia k „pugnalata (quando era) da viva“) 18-aastase Pamela Mastropietro Maceratas, Itaalias. Siinkirjutaja oletas õieti, et on "väheusutav üksainus neeger suutis surnukeha tükeldada ja maha matta". Vahi alla on siiani võetud kolm Nigeeriast kohaletoodud neegrit: 29-aastane Innocent Oseghale ja 23-aastane  Lucky Desmond, kolmanda nime ei olnud võimalik leida. Innocent Oseghale elamisest leiti verised riided ja tütarlapsele kuulunud esemeid. Ta viibis Itaalias ebaseaduslikult. Ohvri kehast on välja lõigatud süda, mis on kadunud. Kahtlustatakse, et neegrid on selle ära söönud – neegrimaal levinud kombe kohaselt, millest jälle ei saa rääkida – rassism.

Seal pidi seda ette tulema. Samuti on ära lõigatud ja kadunud tütarlapse rinnad ja suguelund. Nii ei õnnestu üheselt tõestada vägistamist. Itaalia peavoolumeedia spekuleeris varem, et Pamela Mastropietro oli narkomaan ja suri üledoosi tulemusel, üritades niimoodi neegrite süükoormat kergendada. Praeguseks on see peavoolumeedias "tõsiasjana" esitatud väide osutunud valeks (itaalia k non deceduta a causa di una overdose di eroina). Kui Itaalias on skandaal maast taevani siis teistes riikides peavoolumeedia on juhtunu täiesti maha vaikinud nagu ka Eestis. Leidsin ainult ühe lühikese inglisekeelse kirjutise infowars-st. Eelmine allikas oli Itaalia Lõuna-Tirooli saksakeelne väljaanne. Küsige ERR-lt, Postimehelt, Päevalehelt jne, miks nad varjavad teie eest tegelikkust, milles elate!? Eesti nn poliitikud poevad aga nahast välja, et Eestisse neegreid tuua, et Eestiski samasugused asjad hakkaksid juhtuma.
 Video: Neeger külastab Itaalias kirikut:
https://twitter.com/BasedMonitored/status/862663735533547520/video/1

Matti Ilvese blogile koostas Jaan Hatto

Allikad: www.anconatoday.it, www.iltempo.it

Read more...

Maakogu Asutav Kogu: riigiaparaat lähtub otsustes poliitiliste ja äriliste survegruppide huvidest, mitte põhiseadusest

3. veebruaril kogunesid Raikkülas enam kui 70 kodanikuühenduse, organisatsiooni ja kogukonna volitatud esindajad, et arutada olukorda Eestis. Koosolekul loodud Asutav Kogu võttis vastu pöördumise Eesti rahva poole ning asub ette valmistama kohalike maakogude kokkukutsumist üle Eesti.

Raplamaale Raikkülla kogunesid erinevate kodanikeühenduste esindajad. Kohal olid esindajad Setumaalt Saaremaani, kultuuriinimeste ühendused, Eesti Metsa Abiks-liikumine OTT (Otse Tootjalt Tarbijani) ja ka mesinike ühendused.
Raikkülas moodustatud Asutav Kogu võttis vastu alloleva pöördumise Eesti rahva poole ning asub ette valmistama kohalike maakogude kokkukutsumist üle Eesti. Asutava Kogu pöördumise edastasid selle esindajad teadlane Rea Raus ja kirjanik Kaupo Vipp.
Objektiiv avaldab Maakogu Asutava Kogu pöördumise.

Maakogu Asutava Kogu pöördumine Eesti rahva poole
Eesti Vabariik 100 vaimus on 03.02.2018 Raikkülas loodud Asutav Kogu otsustanud kokku kutsuda parteidevälise Eesti Maakogu, mille peamiseks ülesandeks on rahva tahte selge teadvustamine, välja ütlemine ja selle tahte eest kindlameelselt seismine, tuginedes EV Põhiseadusele.

Eestis on täna suurim mure valitsejate võõrandumine oma rahvast – meie poliitilise juhtkonna soovimatus kuulda meie häält ja arvestada sellega küsimuste puhul, mille otsustamiseks rahvas pole valimistel oma mandaati andnud. Kodanike, haritlaste ja teadlaste hääle järjekindel eiramine lõhestab riiki ja on tekitanud suureneva usalduskriisi. Asutav Kogu tunneb, et riigiaparaat lähtub oma toimetustes mõne kitsa poliit- ja ärigrupeeringu või välise survegrupi huvides tehtavatest otsustest, mitte Eesti Põhiseadusest. Meie elukeskkonna ja kogukondade hävitamine on saanud nähtavaks üle maa ja nüüd on aeg seista meie laste ja lastelaste tuleviku eest.
Eesti Põhiseadus sätestab: „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas“. Ning et meie riigi ülesandeks on olla: „…pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi aegade…“. On selge, et kõik see pole kuidagi võimalik, kui meie riiklikud institutsioonid ei suuda või ei taha oma tegemistes arvestada kodumaa looduskeskkonna halvenemisega ja põlisrahva enese tahtega.

Eesti Maakogust saab ühendus taastamaks usaldust ja kaitsmaks meie rahva põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi. Maakogu seab eesmärgiks põlisrahvastele omaste, jätkusuutlikkust tagavate väärtuste säilimise. Maakogule asub keerukates küsimustes oma nõuga toeks haritlastest, teadlastest ja praktikutest loodav priitahtlik Nõukoda. Olgu Maakogu algatus kingituseks meie vabale riigile tema sajandal sünnipäeval. Asutav Kogu asub Maakogu kokkukutsumiseks ettevalmistusi tegema üle Eestimaa ning annab sellest avalikkusele teada.

Read more...

teisipäev, 20. veebruar 2018

MATTI ILVES: SAKSAMAA LOOB UUE VOLINIKU KOHA JUUTIDE KAITSEKS

Juudi kogukonna ettepanekul loob Saksamaa nüüd ühe uue voliniku koha, see saab olema "Antisemitismi volinik". See ettepanek oli juba hääletusel Bundestagis.

Selle voliniku ülesanne on olla nö. kontaktpunkt juutide organisatsioonidega. Võidleda diskrimineerimisega föderaal-, riigi ja kohalikul tasandil. Samuti ka kooskõlastada valitsuse samme, mida rakendatakse selle läbiviimiseks.
Aastal 2015 olevat olnud antisemiitlikke kuritegusid Saksamaal 200 % rohkem kui eelmisel aastal. Saksamaa siseministeeriumi andmed näitasid, et 94% antisemiitlikke vihkamiskuritegusid oli 2016. aastal ja toimepanijad olid aina parempoolsed.

Saksamaa Kesknõukogu juudid tervitasid uue voliniku määramist ja ütlesid, et see oleks tõhus vahend võitlemaks vihakuritegudega.

Kasutatud allikas: http://whiteresister.com/index.php/10-news/1547-germany-creates-new-anti-semitism-commissioner-post
_________________
Lugege veel siit, milline võimas lobi on juutidel terve Euroopa Liidu mõjutamiseks:
http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2015/09/matti-ilves-euroopa-juudi-parlament.html

Read more...

Saudi Araabias sai vägistamisohver karistuseks 200 kaika hoopi & 6 kuud vanglat, sest ta liikus ilma meessaatjata!

19-aastane naine, kes langes Saudi Araabias GRUPIVÄGISTAMISE ohvriks, sai karistuseks 200 kaika hoopi ja kuus kuud vanglas, sest ta liikus ilma meessaatjata, vahendab Femalista.
Valitsus kaitses kohtuotsust, öeldes, et kannatanu oli ise süüdi, ja valitsuse esindaja märkis, et Saudi Araabia kohtud järgivad šariaadi seadust, mis näeb ette, et naine ei tohi ilma meessaatjata tänaval liikuda.
Naise advokaat kaebas ebaõige kohtuotsuse edasi, kuid  karistuse tühistamise asemel kahekordistas kohus karistust.

Allikas: https://pagulaskriis.ee/saudi-araabias-sai-vagistamisohver-karistuseks-200-kaika-hoopi-6-kuud-vanglat-sest-ta-liikus-ilma-meessaatjata/
______________
Saudi Araabia on ju üks suur USA liitlane, see tähendab aga, et ka meie liitlane!
M.I. 

Read more...

Härra Nestor, palun märkige ka riigikogu lehel oma eluloos, et astusite laulva revolutsiooni ajal NLKP-sse

 
Riigikogu spiiker Eiki Nestor (paremal) 2017. aasta märtsis "tõejärgse maailma" probleemidele keskendunud Postimehe arvamusliidrite lõunasöögil sosistamas midagi põnevat Jüri Luigele. Foto: Scanpix

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid juhib riigikogu esimehe Eiki Nestori tähelepanu asjaolule, et riigikogu kodulehel avaldatud parlamendi esimehe eluloos on tema NLKP-sse kuulumine lubamatult maha salatud. Allpool on Vooglaiu pöördumine tervikkujul.

Lgp Eiki Nestor!

Hiljuti leidis portaali Objektiiv vahendusel kinnitust fakt, et kuulusite 1980ndate aastate lõpus Nõukogude Liidu Kommunistlikku Parteisse. Seejärel kinnitasite seda meedia vahendusel isegi.
Juhin aga Teie tähelepanu asjaolule, et riigikogu kodulehel avaldatud parlamendi esimehe elulookirjelduses ei ole Teie NLKP-sse kuulumise kohta mitte mingisugust märget.
Ilmselgelt on avalikkusel õigus saada parlamendi spiikri ja kõigi teiste rahvasaadikute eluloo ja selle olulise osana parteilise kuuluvuse kohta tõest informatsiooni. Seevastu on väär ja otseselt avalikkust eksitav esitada parlamendi kodulehel seda infot valikuliselt, eriti veel selles osas, mis puudutab varasemat parteilist kuuluvust.
Kuulumine poliitilistesse parteidesse ei ole poliitikute puhul eraeluline ega ka kõrvalise tähtsusega asjaolu, mille osas oleks põhjendatud teatud infot varjata.
Kuulumine poliitilistesse parteidesse ei ole poliitikute puhul eraeluline ega ka kõrvalise tähtsusega asjaolu, mille osas oleks põhjendatud teatud infot varjata. Vastupidi, see on üks kõige olulisemaid aspekte, mille alusel kujundada seisukoht end rahvaesindajaks välja pakkunud ja seda jätkuvalt tegevate inimeste kohta.
Eelnevat silmas pidades oleks tungivalt soovitav, et Teie kui parlamendi esimees tooksite oma elulookirjelduses ausalt välja, et olete olnud NLKP liige, ning annaksite sellega ka teistele rahvasaadikutele head eeskuju.
Vaja oleks seista selle eest, et parlamendi kodulehel oleks esitatud kõigi parlamendiliikmete kohta terviklik ülevaade (koos kuupäevadega), millistesse parteidesse või muudesse poliitilistesse ühendustesse nad on oma elu jooksul kuulunud.
Loodan, et riigikogu juhatus võtab selles osas initsiatiivi.

Lugupidamisega
Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

cc: Riigikogu kantselei, Enn Eesmaa (riigikogu aseesimees), Hanno Pevkur (riigikogu aseesimees)

Allikas: http://objektiiv.ee/harra-nestor-palun-markige-ka-riigikogu-lehel-oma-eluloos-et-astusite-laulva-revolutsiooni-ajal-nlkp-sse/

Read more...

esmaspäev, 19. veebruar 2018

“Räägime asjast” 18.02.2018

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-18022018/
 

Read more...

Varro Vooglaid: põnev lugemine, kuidas asjad pärast 1934. aasta riigipööret käisid

Päris põnev lugemine selle kohta, kuidas Jaan Tõnissoni sõnul Eestis asjad pärast 1934. aasta riigipööret käisid. Jutt käib sellest samast riigipöördest, mida riigikogu ei suutnud alles mõõdunud teisipäeval hukka mõista. Loomulikult tekivad mõtted ka selle kohta, mil määral ja millises vormis on võimalik tõmmata paralleele tänase päevaga.

* * *

Väljavõte Riigivolikogu liikme J. Tõnissoni aruandekõnest valijaile 13. novembril 1938. aastal Tartus “Vanemuise” kontsertsaalis teemal “Riigivolikogu tööst”. // Jaan Tõnisson: Koguteos tema üheksakümnenda sünnipäeva tähistamiseks. Stockholm, 1960. Lk 353-354.

Propagandatalituse poolt ajakirjandusele edastatud keelud ja käsud

27.10.36. Ei tohi avaldada sõnumeid üliõpilaste poolt toime pandud uste ja akende määrimise kohta Tartus.
30.10.36. Ei tohi nimetada isamaaliitlaseks isikuid, kes teevad valimiste eeltöid.
2.11.36. Ei tohi kirjutada endiste riigivanemate märgukirjast Riigivanemale. Sunnitakse avaldama kirjeldusi valitsusliikmete valimiseelsetest propagandasõitudest oma valimisringkondades. Kui sarnaseid teateid avaldatakse vähema kirjaga, siis tuli etteheiteid Propagandatalituselt.
30.11.36. Keelati Omavalitsuste Teenijate Liidu Asemike Kogu resolutsioonide ja ettekannete sisu avaldamine, milles oli juttu elukalliduse tõusust ja palkade normeerimise vajadusest. 12.12.36. Peatoimetajaile anti käsk kirjutada Rahvuskogu valimistest osavõtuks õhutavaid artikleid.
18.12.36. Poliitilise politsei assistent toimetas ajakirjanike ülekuulamist propaganda juhi Oidermaa kõne liiga väikses kirjas avaldamise pärast. Peaministri isiklik korraldus, et ei kirjutataks küsimustest, kas uus põhiseadus läheb rahvahääletusele või mitte.
9.10.37. Ei tohi arvustavalt sõna võtta Ülikooli seaduse projekti kohta. Tartus on tudengid järjekordselt seinu ja kõnniteesid “ilustanud”. Sõnumite avaldamine selle kohta keelati.
9.10.37. Keelati Sirgu surmakuulutuse avaldamine. Sirgu matuste puhul Helsingis anti käsk kirjutada Soome valitsuse suhtes arvustavalt. Käsud ja keelud relvalaeva puhul. Soome valitsuse kohta anti ka mõista, kuidas kirjutada.
4.11.37. Riigikogu valimiste puhul ei tohi avaldada eelteateid selle kohta, kuidas või keda kandidaatideks seatakse, kuidas tehakse ettevalmistusi valimisteks j.n.e. Ei tohi kirjutada elukalliduse tõusust.
31.12.37. Rahvarinde kohta ei tohi kirjutada midagi arvustavalt. Ülikooli seaduse kohta tohib ainult positiivselt kirjutada. Ei tohi arvustada Ülikooli uut Valitsust.
9.1.38. Peaministri isiklik ja kirjalik korraldus: Rahvarinde moodustamisele tuleb suhtuda täie heatahtlikkusega. Ei tule anda värvingut, et siin on tegemist ametlikult poolt juhitava või ametliku organisatsiooniga. Ei või tekitada vastasrinnale sümpatiseerimise muljet. Ülikooli
122
sündmustest ei tohi kirjutada. Ei tohi pealkirjadega tekitada värvingut, millest võiks järeldada vastasrinna suunda. Samuti on keelatud “ridade vahelt” kirjutamine. “Uus Eestiga” vaidlemine on keelatud. (Kiiduavaldused.)
24.1.38. Ei tohi kirjutada sellest, et mõnda ajalehte on karistatud.
30.1.38. Riigivolikogu kandidaatide kohta võib avaldada üks kord tema elulugu ühes pildiga. See korraldus käib ainult väljaspool Rahvarinnet kandideerivate isikute kohta, kuna Rahvarinde kandidaatide kohta võib avaldada niipalju, kui keegi soovib. (Kiiduavaldused.)
3.2.38. Ei tohi suurelt teatada, et Riigikohus on tühistanud Valimiste Peakomitee otsuse.
4.2.38. Eenpalu korraldus peatoimetajaile: Jaan Tõnissoni tänasest päevast peale Tallinna ajalehtede jaoks ei eksisteeri – s.t. tema nime ajalehe veergudel ühenduses poliitiliste päevauudistega nimetada ei tohi. Üldse ei tohi avaldada teateid Tartu vastasrinnast.
12.2.38. Kirikuõpetajate atakeerimise puhul Riigihoidja ja “Uus Eesti” poolt keelati kirikuõpetajate kaitseks artikli avaldamine. Peaminister isiklikult tegi ähvardusi.
15.2.38. Ajutine erand kirikuõpetajate sõimamise asjus, et oleks võimalik avaldada Eenpalu sõnavõttu kirikuõpetajate vastu Võrumaal agitatsioonireisil.
27.2.38. Ei tohi reageerida “Uus Eesti” kirjutistele, kus kommunistide lendlehe abil kahtlustati kommunismi sõbralikkuses rida kodanlise opositsiooni kandidaate.
1.3.38. Keelati valimistulemuste arvuline analüüsimine ja arvustav kommenteerimine. Keelati avaldamast teateid valimiste korrarikkumiste kohta. Võib kirjutada ainult seda, mis Propagandatalitus annab. Pärnu võltsimisloost ei tohi kirjutada.
8.3.38. Valimisringkondade protestidest ei tohi ükski sõna avaldada.
20.3.38. Ei tohi kirjutada põllutööliste palganõudmistest. Ei tohi kirjutada linnaseadusest. Ei tohi kirjutada Presidendi valimiste kohta.
3.4.38. Ei tohi kirjutada kinnisvarade maksustamisest maal.
10.4.38. Ei tohi kirjutada Fuksi nimetamisest Võru maavalitsuse liikmeks. Sellenimeline isik oli enne üks kõva käe tegelane.
24.4.38. Keelati arvustav kirjutamine Maakonna- ja Linnaseadusest, Trükiseadusest, ja üldse kõikidest dekreetidest arvustavalt.
3.5.38. Valitsuse kujundamise kohta ei või avaldada midagi konkreetset isikute kohta.
13.5.38. Arupärimiste esitamise katsetest Riigivolikogus ei tohi kirjutada.
14.9.38. Ei tohi kirjutada vallavolikogude seisukoha avaldustest uue Vallaseaduse vastu.
19.10.38. Kindel käsk, et Tõnissoni sõnavõttudest riigi välispoliitika kohta Riigivolikogus ei avaldataks mitte sõnagi peale ühe rea, et ta kõneles.

Allikas: Facebook

Read more...

Sõna: pöörduminePortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

pühapäev, 18. veebruar 2018

Pühapäevased pildid


Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP