RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 18. märts 2019

“Räägime asjast” 17.03.2019

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-17032019/
 

Read more...

Kelle pärast vabandas variserlik peapiiskop Urmas Viilma?

Peapiiskop Urmas Viilma peaks kätte võtma Piibli ja selgeks tegema mõiste “variser”!

Read more...

Varro Vooglaid: Juudi kogukond rakendas ühe matsi väljaütlemised kohe EKRE-vastase poliitilise võitluse teenistusse

Ja tuligi ära, milline üllatus, eksole... Juudi kogukond rakendas ühe matsi väljaütlemised kohe EKRE-vastase poliitilise võitluse teenistusse. Selline käitumine ei ärata küll juudi kogukonna suhtes vähimatki austust. Paralleelselt õilsate deklaratsioonidega võiksite ühtlasi vabandada 16. märtsi intsidendi kohta valetamise pärast, nagu palunuks pearabi MuPo-lt abi ja nagu keeldunuks MuPo abi osutamast – esiteks pearabi MuPo-lt abi ei palunud ja teiseks MuPo osutas abi sellegi poolest.

Jewish Community of Estonia asub kohas nimega Jewish Community of Estonia.

Eesti Juudi Kogukond jälgib tähelepanelikult koalitsiooniläbirääkimisi ning on mures EKRE partei võimaliku võimutuleku pärast. Selle partei paljud väljaütlemised on vaenulikud rahvusvähemuste suhtes ning on suunatud ühiskonna jagamisele omadeks ja võõrasteks. Kõik see toob kaasa sügavat muret ja kahetsust.
Juudi kogukonna jaoks on olulised rahvusvahelise õiguse printsiibid ja euroopa väärtused, sealhulgas ka kõikide rahvuste õigus enesemääramisele ning kultuurilise mitmekesisuse säilitamine meie riigis. Me mõistame hukka igasugust antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muu diskrimineerimise ilminguid meie ühiskonnas.
16. märtsil toimunud intsident, mille käigus solvati Eesti pearabi Shmuel Kot'i meie pealinna tänaval, on signaaliks meile kõigile, meie ühiskonnale. Me peame selliseid ilminguid vastuvõetamatuteks. Oleme pöördunud õiguskaitseorganite poole antud juhtumi uurimiseks, samuti oleme pöördunud MUPO-sse.
Lähipäevadel korraldame kogukonna nõukogu erakorralist nõupidamist, millel töötame välja meie organisatsiooni edasiste tegevuste plaani.
 

Eesti Juudi Kogukonna nõukogu

Jewish Community of Estonia expresses its utmost concern while observing coalition negotiations and the chances of EKRE gaining power as a ruling political party.
Many statements of this party are antagonistic towards national minorities and aim at separating the society into insiders and outsiders. This can only cause frustration and regret.
For the Jewish community, the principles of international law and European values ​​are important, including the right of all nations to self-determination and preservation of cultural diversity in our state. We condemn any manifestation of anti-Semitism, racism, xenophobia or other discrimination.
The March 16 incident with insults to the Chief Rabbi of Estonia, Shmuel Kot, in the street of our capital is a signal to all of us, to our society. We consider such manifestations to be unacceptable and impossible.
We appealed to the law enforcement agencies to investigate this incident, and also turned to the MUPO for comments. In the coming days we will hold a special meeting of the Community Council, where we will discuss the current political situation and develop a plan of action for our organization.

Board of the Jewish Community of Estonia

Allikas: Facebook
_______________
 "Postimees": EKRE kristliku ühenduse esimees Tarmo Hints [juut, M.I.] kirjutab, et ühendus on laupäeval toimunud labasest solvangust äärmiselt häiritud.

«Juutidel on läbi ajaloo olnud piisavalt valusaid kogemusi tagakiusust. Ja mitte ainult islamiusuliste poolt. Näidakem üles tarkust selles küsimuses. Ja ärgem tehkem asju, mida hiljem peab kahetsema,» kirjutas ta.

Hints rõhutas, et Eesti riigis kehtib usuvabadus. «Kristlastena usume, et iga inimene on jumala poolt loodud ja sügavalt armastatud, seetõttu on kõik inimesed oma olemuselt jumala ees võrdse väärikusega. Jumal on maailmale kinkinud erinevad rahvused ja keeled ning iga rahvus on väärt lugupidamist ja austust. Kristlastena peame juudi rahvast eriliselt austust väärivaks ning tunnustame jumala ilmutust ja imelist plaani selle rahva läbi. Seetõttu oleme laupäeval toimunud labasest solvangust äärmiselt häiritud.»

Ühendus tunnustab pearabi politsei poole pöördumise eest ning tänab politseid kiire reageerimise eest.

Read more...

pühapäev, 17. märts 2019

Huvitavat pühapäevaks: Tervise Arengu Instituut arendab tervise asemel mobiilsidekvaliteeti?

Teame, et tervisekao ja varajase suremuse kolm peamist põhjust on südame-veresoonkonna haigused, kasvajad ja vigastused, mis kõik on oluliselt mõjutatavad tervisekäitumise ja keskkonnategurite poolt.

Tervise Arengu Instituut (TAI) on teinud tublisti tööd tubakatarvitamise vähendamiseks, kuna suitsetamine suurendab oluliselt haigestumist südame-veresoonkonnahaigustesse ja vähki. Kuid sellele lisaks on veel üks tegur, millega me tahes-tahtmata igapäevaselt kokku puutume ja mis võib meie tervisele avaldada tugevamat mõju kui enamik aimab – Ameerika Ühendriikide NTP (National Toxicology Program) poolt läbiviidud pikaajalised uuringud näitavad, et mobiilsidekiirgus suurendab pahaloomulistesse ajukasvajatesse (glioom) ja südamekasvajatesse (švannoom) haigestumise riski
  
Need avastused kinnitavad Rootsi teadlasterühma, eesotsas prof. L. Hardelliga, juba varasemate uuringute tulemusi pikaajalise mobiilikasutuse ja pahaloomuliste ajukasvajate tekke seose kohta – mis muide olid üheks peamiseks argumendiks raadiosagedusliku elektromagnetkiirguse võimalikuks vähitekitajaks nimetamise kohta WHO poolt 2011. aastal. Tänaseks kogunenud tõendusmaterjal aga annab piisavalt alust nimetada raadiosageduslik elektromagnetkiirgus kindlaks vähitekitajaks.

Sellest hoolimata jätkatakse ka Eestis uute tehnoloogiate juurutamist ning käib võidujooks 5G paigaldamiseks, mis tundub aga olevat täiesti läbimõtlematu samm, sest lisaks juba kasutusel olevate sageduste tõestatud tervist kahjustavale mõjule plaanitakse kasutusele võtta uued kõrgemad sagedused, mille mõju inimestele on veel vähe uuritud, kuid esmased teated on väga murettekitavad.

Kõike seda arvesse võttes saatis MTÜ Kogukonna Hüvanguks märgukirja Tervise Arengu Instituudile, milles väljendasime muret aina suureneva kiirgusfooni ning läbiuurimata ja ilmselgelt ohtliku 5G tehnoloogia paigaldamise üle Eestis.
Tervise Arengu Instituut vastas lühidalt – nemad selle teemaga ei tegele! Ometi saame nende kodulehelt lugeda TAI tegevuste kohta järgmist: “Meie missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist toetavaid hoiakuid, käitumist, poliitikat ja keskkonda eesmärgiga suurendada inimeste heaolu Eestis.” Ning veel: TAI peamiste tegevusalade hulka kuuluvad muu hulgas rahvastiku tervisemõjurite uurimine, tervise edendamine, surmade põhjuste registri pidamine, tegevuskohapõhine tervise edendamine ja haiguste ennetamine koolieelsetes lasteasutustes, koolides, töökohtadel ja kohalikes omavalitsustes; sõltuvushaiguste ravi, tervise nõustamisteenuste arendamine, terviseteemaliste hinnangute andmine ja analüüside tegemine, eetilise hinnangu andmine tervisevaldkonna teadusuuringutele jne.

Ja kõige selle juures ei tegele nad elektromagnetkiirgusega, mis ometi puudutab ja mõjutab oluliselt kõikide Eesti inimeste tervist!
TAI vastust illustreerib Tallinnas Tervise Arengu Instituudi maja katusel ilutsev võimas mobiilimast, mille küljes on päris mitu saatjat ja maja ees tänaval ümbritseb meid kiirgusfoon, mis on ehitusbioloogide jaoks ekstreemsest 30 korda suurem. On see tänapäeval tervise arendamisel möödapääsmatu element?


Pildil kasutatava mõõturi Gigahertz Solutions HF35C skaala jäi TAI suunal mõõtmisel kiirgusfooni tugevuse jaoks liiga väikseks ning kasutada tuli spetsiaalset summutuslüli, mis summutab väljatugevust 100 korda. Mõõdetud võimsustihedus: 2,99 mW/m2. Ehitusbioloogia soovituste järgi on pulseeriva kiirguse puhul 0,1 mW/m2 ekstreemne kiirgusfoon!

Hoopis tõsisem küsimus on aga see, et mida võiksime oodata sellise riigi tervisepoliitikast, kus tervise arendamise asemel arendatakse pigem mobiilsidekvaliteeti? Või hoopis vähki, arvestades, et mobiilikiirgusel on tõendatult vähkitekitav toime…
Selline pilt saab esineda ainult riigis, kus mobiilikiirgusele kehtivad piirnormid on isegi rohkem kui MILJON KORDA kõrgemad kui kiirgusfoon, mille juures tekivad tervisemõjud.
Riigis, kus tervise uurimise asutus ei suuda või ei oska iseennast vähkitekitava teguri eest kaitsta või ei taju sellest lähtuvat ohtu, pole ilmselgelt ka elanikel riigilt mingit kaitset oodata.
MTÜ Kogukonna Hüvanguks kirja saad lugeda siit:

Märgukiri Tervise Arengu Instituudile

Allikas: http://www.kiirgusinfo.ee/tervise-arengu-instituut-arendab-tervise-asemel-mobiilsidekvaliteeti/

Read more...

Fookuses eri: koalitsioonikõneluste nurjamiseks on peavoolumeedia vallandanud propagandahüsteeriaPortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Heldur Paulson: Välismaalt tulnud häälte jaotus valimistel 2019

Paremaks vaatamiseks klõpsake tabelil

Allikas: Facebook

Read more...

laupäev, 16. märts 2019

Laupäevased pildid


Allikas: Facebook

Read more...

Nädalakommentaar: liberaalne internatsionaal ja info-kodusõdaObjektiiv Published on Mar 15, 2019
Välismaiste liitlaste abiga on kodumaised “valged jõud” vallandanud info-kodusõja, mille eesmärgiks on poliitiline omakasu, tagajärjeks aga rahva tülliajamine ja lõhestamine. Riigimehelikust käitumisest on selline tegutsemine valgusaastate kaugusel, tõdeb Markus Järvi nädalakommentaaris.

Read more...

Nädala Tulipunkt koalitsiooniläbirääkimistel: ohtralt meediasoppa, kuid asi siiski liigubUued Uudised   Published on Mar 15, 2019

Read more...

reede, 15. märts 2019

MATTI ILVES: EESTI JÄLLE MAAILMA PÄÄSTMAS!

Meie valitsused käituvad kui ülirikka riigi valitsused ja on valmis kõiki läbikukkunud riike ning organisatsioone aitama. Samas meil on avaldatud andmed, et 63 tuht last elab vaesuse piiril (vaesuses)! Selline olukord, kus lapsed nälgivad, on Eesti suur häbiplekk mis tuleks koheselt kõrvaldada. Kui vaesed lapsed on juba kooliealised, siis saavad nad vähemalt kord süüja sooja toitu koolisöökates.
Eurostati teatel elas 2016. aastal Eesti elanikest 24,4 protsenti ehk 320 000 inimest vaesuspiiril või sotsiaalse tõrjutuse ohus. "Vaesuspiiril" ja "sotiaalse tõrjutuse ohus" on selged uuskeelsed värdväljendid, normaalses inimkeeles tuleb neid väljendeid võtta lihtsalt vaesuses ja sotsiaalselt tõrjutuna.

Valitsejad arvavad siiski, et meie suurest rikkusest on võimalik raha puistada kõikjale. Siiani antakse Afganistaanile 1 000 000 eurot aastas. Eesti annab - Süüria humanitaarkriisi leevendamiseks 250 000 eurot, lisaks annab Eesti 150 000 eurot ÜRO Humanitaarasjade koordineerimisbüroole.
Eesti annab 50 000 eurot Rahvusvahelisele Punase Risti komiteele humanitaarkriisi leevendamiseks Süürias, selgub välisministeeriumi dokumendiregistrist. Ka eraldab Eesti 75 000 eurot ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametile, 50 000 eurot ÜRO Maailma Toiduprogrammile ning 75 000 eurot ÜRO Lastefondile Süüria pagulaste olukorra leevendamiseks Jordaanias ja Liibanonis, vahendas BNS jne. Samuti 2016. aastal kulutas riik põgenikele 2,7 miljonit €.

Lisaks teatas Jüri Ratas, et tuleb Aafrika riike aidata, kui seal on parem elujärg, siis tuleb Eestisse ehk vähem immigrante. See on muidugi täielik jama ja eesti panus ei päästa siin midagi. Eesti aitas eelmisel aastal Aafrikat 38. miljoni euroga! Eks sellest rahast jätkub sealsete iseseisvate riikide saamatutele korrumpeerunud juhtidale luksusautde ostmiseks, villade soetamiseks ja võib-olla jääb midagi üle ka majanduse turgutamiseks.

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP