RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 19. september 2019

XI Rahvuslaste Suvekool toimub 21. septembril

Tänavune rahvuslaste suvekool leiab aset 21. septembril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla tänav 59). Kavas on kaks loengut ja üks film.

Kava:
12.00        Avasõnad
12.05        Märt Sults. „Eesti õpetajanappuse põhjused ja selle tõhusamad lahendused”
13.20        Marju Toom. „Kas tuumasõda on taas päevakorral?”
14.10        Vaheaeg
14.30        Film
16.15        Lõpetamine

Osavõtutasu on kolm eurot. (Mõeldud ruumiüüriks.)
Korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel kava muuta või täiendada.
Suvekooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) – Tallinnaga seotud eestimeelseid inimesi ühendav organisatsioon, kes on korraldanud teadmishimulistele rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole juba oma asutamisest (2009. aastal) alates.

Tõnu Kalvet

Allikas: http://www.rahvuslasteklubi.org/tallinn/index.php/eesti/klubi-koolitused/262-xi-rahvuslaste-suvekool-toimub-21-septembril

Read more...

IKKA VEEL VALETAB!

Venemaa suursaadik Aleksandr Petrov väitis eile, et Eesti elanikud mäletavad ja peavad kalliks 75 aastat tagasi Vabariigi vabastanud Nõukogude sõdurite kangelastegusid.

Punaarmee terroriteod
Kui 1944. aastal kümned tuhanded eesti mehed relva
haarasid ja ruttasid Eestit taasokupeerida tahtva punaarmee sissetungi tõkestama, oli rahva usk Eesti vabanemisse, oma riigi taastamisse ja sellest tulenev soov oma riigi piiri punaarmee sissetungi vastu kaitsta suurem, kui reaalsed tingimused seda võimaldasid. Eesti ohvitseride ja poliitikute lootused olid pandud 1918. aasta kordumisele.

Kuid oli veel üks tegur, mis ajendas eesti sõjameest oma elu hinnaga võitlema Eesti piiri taha jõudnud vaenlase vastu. See oli soov kaitsta oma rahvast nende veriste kuritegude eest, mis kaasnesid Punaarmee sissetungiga. Arvukad punaväelaste poolt toime pandud metsikused ja süütute tsiviilisikute tapmised põhjustasid neil päevil rindelähedastes külades suurt hirmu. Sageli leiti küladest, kuhu olid tunginud rindest läbi tulnud punaste salgad, metsikult mõrvatud naisi ja lapsi. Ühe suurima massimõrva panid punased toime Piirisaarel, kui nad valmistusid seal rünnakuks Pedaspää ja Meerapalu vastu.

Tsiviilelanike metsikutest tapmisest räägivad sajad tõestatud faktid. 17. veebruari 1944 hävitati Meriküla nõlva all punaarmee mereväe 507 meheline eridessantüksus. Lahingväljalt korjati üles seitse ellujäänud haavatut. Nende hulgas oli ka kaks vene ohvitseri - major Pavel Sankov ja leitnant Vassili Dolgihh. Nende ülekuulamisel tunnistasid nii ohvitserid kui teised haavatud, et Meriküla maandamisoperatsiooni korraldajaks ja juhatajaks oli punalaevastiku kontraadmiral Zukov kes andis käsu armutult hukata ning purustada ja hävitada kõik ettejuhtuv. "Mingisugust halastust ega armuandmist ei tohi olla. Hukata tuleb kõik, vaatamata vanusele ja soole."

Aalto Ülikooli professor Susanna Viljanen on uurinud Punaarmee marodööride metsikuid kuritegusid Berliinis. Ta leidis, et seal toimus vägistamiste ja röövimiste orgia mille sarnast pole nähtud pärast 700 aastat varasemaid Mongolite vallutusi. (Rape during the occupation of Germany - Wikipedia). Nad mitte ainult ei vägistanud kõik saksa naised ja tüdrukud, vanusest 8 kuni 80, nad vägistasid kõikjal kuhu nad saabusid, kaasaarvatud vene, poola ja vangist vabastatud juudi naised.
Autor Anthony Beevor (www.antonybeevor.com. Berlin: The Downfall 1945, Viking Penguin Books) kirjeldab seda kui "kõige suuremat massilist vägistamist maailma ajaloos. Ta arvestas, et ainuüksi Ida-Preisimaal, Pomeraanias ja Sileesias vägistasid Punaarmee marodöörid 1,4 miljon naist.

Autor Norman Naimark arvas ka, et vene sõdurite metsikusele andis hoogu kadedus ja alaväärsuse tunne, sest Saksa kõrge elustandard sai neile selgeks isegi sõjast kahjustatud Saksamaal.
Punaarmee marodööride kuritegudele järgnes midagi mida polnud Euroopas varem nähtud – massilised enesetapud. (Mass suicides in 1945 Nazi Germany - Wikipedia). Paljud sakslased läksid parema meelega vabasurma selle asemel, et langeda punaarmeelaste kätte. Nende täpset arvu on raske kindlaks määrata, aga mitmete arvestuste alusel oli neid kuskil 10 000 ja 100 000 vahel. Paljud saksa emad tapsid oma lapsed enne enesetapu sooritamist, et neid päästa punaarmeelaste õudsustest.

Allikas: Facebook

Read more...

Soome võtab 2020. aastal vastu 850 kvoodipagulast

Soome valitsuse eelarveläbirääkimiste lepiti kokku, et 2020. aastal tõstetakse vastu võetavate kvoodipagulaste hulka senise 750 pealt 850 peale.

Vastu võetakse 400 süüria pagulast Liibanonist ja Türgist ning 200 kongo pagulast sambiast. Lisaks võtab Soome vastu 130 pagulast Nigeeriast. Nende hulgas on ka Liibüast Nigeeriasse läinud pagulased, kes on eriti kehvas olukorras.

Soome valmistub lisaks veel 120 hädas oleva pagulase vastuvõtmiseks. Hädajuhtumid on sellised, kus pagulased tuleb kiiresti ümber paigutada näiteks tervislikel põhjustel. Hädajuhtumite puhul ei ole piiranguid rahvuse ja piirkonna osas.

Read more...

kolmapäev, 18. september 2019

Neljakümnes Sõda
Eesti Leegioni veteranid kirjeldavad teist vabadussõda!

Read more...

Rünnakud EKRE pihta on tingitud sellest, et rahvuskonservatiivsus jääb võõrastele ideoloogiatele ette

Mart Helme esindas Riigikogu kõnetoolis umbusaldajatele vastates klassikalist maskuliinsust.

Rahvuskonservatiivide pihta paisatavad süüdistused pole enamasti realistlikud, vaid on ideoloogiliselt laetud.
Möödunud nädalal kirjutas meestearst Margus Punab, et maailmas eristatakse niiöelda klassikalist ja pehmet maskuliinsust.

“Tänane Eesti ühiskond eeldab, et mees oleks ühelt poolt väga maskuliinne, aga teiselt poolt eeldatakse, et ta oleks ka väga hoolitsev, õrn, osavõtlik jne, tüüpiliselt feminiinseteks peetud omadustega tegelane…,” tõdeb ta. Skandinaavias, Saksamaal, Inglismaal, Prantsusmaal on mees Punabi sõnul juba teistsugune ja selliseks on muutumas ka meie noorem põlvkond.
Sellest aga leiab juba esimese selgituse kasvõi Riigikogus toimunule – kui Mart Helme esineb umbusaldajatest saadikute ees jõuliselt ning naissaadikud on nutu veerel, et mees ei murdu, siis ongi asi selles, et liberaalsed ja feministlikud tegelased sooviksid kõnepuldis näha pehme maskuliinsusega, nende käe järgi vormuvat plastiliinmeest, kes vabandab, nõustub, kahetseb ja lubab ennast parandada. EKRE mehed esindavad paraku klassikalist mehelikkust ja see ongi konflikti tegelik sisu.
Siit tuleneb ka kõik see, mida EKRE-le pannakse, ennekõike süüdistused naistevihkajalikkuses – rahvuskonservatiivid esindavad traditsioone ehk klassikalist maskuliinsust, teised erakonnad aga seda pehmet varianti. Sotside mehed käivad ju naiste marssidel ja jõuavad ehk varsti ka roosade vulvamütsikesteni.

EKRE-s pole ei naiste alandamist ega meeste üleolekut, on vaid traditsioonilised mehe-naise suhted, millega mõlemad pooled ka nõus on. Seega on sotside ja teiste vasakliberaalide süüdistused, sealhulgas ka “ebameeldiva” sõnakasutuse, solvamiste ja mittevabandamise osas, kantud neomarksistlikust ideoloogiast – tegelikult pole EKRE poliitikutel mingit põhjust sellele alistuda ja järele anda, sest see pole meie ideoloogia.
Pehmelt öeldes võib feministidele selgeks teha – meil on suva sellest, millisena te näete kaasaja meest, milliseid lumehelbekesi te oma toetajatest kasvatate, meil pole mingit kohustust mängida teie reeglite järgi. Kui meie maskuliinsus on teile toksiline, siis mingegi nurga taha pehmode õlale nutma!
Juba see näide tõestab, kuidas EKRE-vastasuse taga on ideoloogilised rünnakud – veel rohkem aga näeb seda “vähemuste õiguste kaitsmise” taga, kus tavaliste ja arusaadavate õiguste tagamise varjus kaitstakse ka nende õigust pretensioonikusele, kapriisidele ja pahedele. Ja ühiskonda lausa sunnitakse seda kõike aktsepteerima, kasutades isegi psühholoogilisi pöidlakruvisid.

Frankfurdi koolkond ehk neomarksistlikku ühiskonnateooriat arendanud koolkond loobus möödunud sajandil proletariaadile orienteerumast ning asus kaitsma vähemusi, migrante ja naisi. Lääne ühiskonda imbunud ja selle suuresti üle võtnud uusmarksism ongi võrdsusnõuded üle mõistuse suureks paisutanud, kuni selleni, et enamus peab järgima vähemuse ette antud reegleid.
Hea näide on veganlus, tavaolukorras igati normaalne eluviis. Jah, taimtoitlased on praegu vähemus ja neil peavad olema võrdsed õigused kõikesööjatega toidu kättesaadavuse ja tarbimise osas. Kuid nad ei tohi nõuda, et lihatoidu sööjad peavad nendega ühest ruumist lahkuma, et lihasöömist tuleb piirata ja et veganluse propaganda peab olema igal pool näha või isegi tavatoidu pakkumistest eespool. Seda tehes nõuavad nad enda elulaadile eelist teiste ees.

Reaalsest võrdsusest paraku vähemuste õiguste tagamisel selle loojatele ei piisa ja nendele hakatakse võrdsuse asemel eelisseisundit looma. Nii on ka geidega, kes on seksuaalse vähemusena ehk aktsepteeritavad, aga nad ei tohiks olla lausa igas asjas võrdsed vastassooliste suhetega, sest vaid heteroseksualism tagab inimsoo püsimise – isegi kui meid on praegu liiga palju, võib mingi katastroof väga lihtsalt inimkonna eksistentsi ohtu seada ja siis pole homodest kui kuivanud oksast elupuul mingit asja.
Eraldi küsimus on ka see, et vähemusele võrdseid õigusi andes võib see enamusele hukatuslikuks saada – arvestama peab konkreetset olukorda, mitte võrdsust iga hinna eest.

Vene rahvas on Eestis samuti vähemus, aga neid ei saa kuidagi eestlastega võrdsele tasemele panna, ei keele ega kultuuri küsimustes – kui venelastel on selja taga 140 miljonit vene keelt kõnelejat oma ajaloolisel kodumaal ja siinsamas Narva jõe taga, siis eestlasi on oma ajaloolisel asualal alla miljoni ja see arv võib tänastes demograafilistes protsessides väga kiiresti langema hakata ning ühe rahva kadumiseni viia. Ehk siis – eesti ja vene keele võrdsus Eestis tähendab sisuliselt ebavõrdsust, sest see asetab väikese eesti keele suure vene keelega võrreldes äärmiselt raskesse olukorda.
Seega siis pole rünnakud EKRE ja tema aetava poliitika vastu kuidagi tingitud sellest, nagu oleks rahvuskonservatiivid südametud ja ebainimlikud, vaid hoopiski sellest, et maad on võtnud uued ideoloogiad, kellele traditsiooniline, rahvus- ja perekeskne maailmavaade enam ei sobi ja kes tahavad selle kandjad täies tükkis välja juurida.

Aga president ja vasakliberaalid ajavad ikka ja jälle Põhiseadusest välja ainult võrdsusnõude, mille taust on hoopis teisugune kui kompromissideta võrdsus igas asjas. Sellist võrdsust ei saa kunagi tulla ja seda tõestas kommunistlik süsteem.

UU

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/runnakud-ekre-pihta-on-tingitud-sellest-et-rahvuskonservatiivsus-jaab-voorastele-ideoloogiatele-ette/

Read more...

Monika Helme: Kopeeritud FBst

Hoolimata veenvate tõendite puudumisest, mis kinnitaks inimtekkelise kliima soojenemise teooriat, ajavad globaalse kliimakriisiga hirmutajad oma jonni edasi. Nüüd on Eestimaa Looduse Fond koos teiste organisatsioonidega käima lükanud rahvaalgatuse Eesti kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2035.

Hirmutavas stiilis avalduses öeldakse, et globaalne kliimakriis on juba käes ning „selleks, et vältida kliimakriisi katastroofilisi tagajärgi, on hädavajalik hoida globaalse temperatuuri tõus alla 1,5 kraadi võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega“. Kui see piir ületada, siis „riskime pöördumatute muutuste ning katastroofiliste tagajärgedega inimühiskondadele ning looduskeskkonnale. Elurikkuse kadu, sagedasemad ekstreemsed ilmastikuolud nagu põuad ja tormid, metsatulekahjud, merevee taseme tõus ja teised mõjud vähendavad meie toimetulekuvõimekust elukeskkonnas ja suurendavad oluliselt migratsiooni elamiskõlbmatuks muutunud aladelt“. Avalduses kinnitatakse, et „teadus on selge: tegutseda on vaja kohe ning otsustavalt“.

Selleks, et hoida globaalse temperatuuri tõus alla 1,5 kraadi „peab globaalne kasvuhoonegaaside heide vähenema poole võrra juba järgmise kümnendi jooksul ning jõudma kogu maailmas neto-nulli (kliimaneutraalsuseni) hiljemalt aastaks 2050“. Avalduse kohaselt tähendab kliimaneutraalsus seda, et riik ei paiska oma tegevusega atmosfääri rohkem kasvuhoonegaase kui seob, ning selleks tuleb fossiilkütustelt kiiresti üle minna taastuvatel energiaallikatel põhinevale kombineeritud lahendusele.

Veel märgitakse ära, et Eesti praegune riiklik energia- ja kliimakava ei ole „hetkel piisav, et adekvaatselt kliimakriisile reageerida“.

„Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ algataja on Eestimaa Looduse Fond, mis väidab oma kodulehel, et on „valitsusväline, nii poliitiliselt kui majanduslikult sõltumatu organisatsioon“. Kui aga nende kodulehel natuke ringi vaadata, võib leida, et „ELF tänab Avatud Eesti Fondi tegevuste elluviimiseks toetuse saamises abistamise eest!“. Avatud Eesti Fond on tippglobalisti ja tähtsa uue maailmakorra konstrueerija George Sorose Avatud Ühiskonna Fondi Eesti haru, mis asutati 1990. aastal.

„Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ algatajad annavad kogutud allkirjad üle Jüri Ratasele 13. septembril 2019. aastal peaministri eestvedamisel toimuval konverentsil „Kliimaneutraalsus – häving või edu?”. Lähemal uurimisel selgub aga, et konverentsi korraldaja ei ole mitte bilderberglane Jüri Ratas vaid hoopis Eesti Rooma Klubi, mis on teise väga olulise uue maailmakorra ehitajate organisatsiooni, Rooma Klubi (Club of Rome), Eesti haru.

1991. aastal avaldatud Rooma Klubi raporti „Esimene globaalne revolutsioon“ 75. leheküljel on kirjas järgmiselt: „Otsides uut vaenlast, mis meid ühendaks, tuli meile idee, et reostus, globaalse soojenemise oht, vee nappus ja näljahäda sobiksid hästi. Kõik need ohud on tekitanud inimtegevus… Tõeline vaenlane on siis inimkond ise“.

Rooma Klubi asutati 1968. aastal Rockefellerite sihtasutusele kuuluvas Bellagio keskuses ning ka mainitud dokument on kindlasti David Rockefellerile meelejärgi, sest 1994. aastal lausus ta ÜRO-s järgmised sõnad: „Me oleme globaalse ülemineku äärel. Kõik mis me vajame on suured kriisid ning rahvad aktsepteerivad uut maailmakorda“.

Kliimakriisiga hirmutamine on kuritegeliku globaalse finants ja -võimueliidi üks peamine vahend uue maailmakorra loomiseks, sest see on suurepärane ettekääne industriaalühiskonna täielikuks hävitamiseks ning inimeste üle veelgi suurema kontrolli saavutamiseks.

Allikas: Facebook

Read more...

teisipäev, 17. september 2019

MATTI ILVES: Vastupanu võlakirjade ostmisele EKP nõukogus

Mario Draghi, Euroopa Keskpanga president

 Kunagi varem pole EKP nõukogus olnud nii palju erimeelsusi kui neljapäevase otsusega võlakirjade ostmist jätkata. Erinevalt EKP juhist Mario Draghist olid peaaegu pooled liikmed selle vastu.

Pankade kasumiihast tingitud halbade võlakirjade täiendav ostmine kujutab Euroopa Keskpangale jälle uut rahatrükki. Selle tagajärjel võib kukkuda ka euro.

Kasutatud allikas: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/


Read more...

Soomes võetakse kasutusele sooneutraalsed ülekäiguraja märgid

Soome saab otsa aastakümneid kestnud ajastu, kus ülekäiguraja liiklusmärgil oli mees. Nüüd võetakse kasutusele märk, mis on sooneutraalne.
Uut märki on juba jõutud kritiseerida ja see toob linnadele ning valdadale kaasa omajagu kulutusi, vahendab Yle.

Tuleva aasta juunis jõustub Soomes uus liiklusseadus, millega uuenevad ka liiklusmärgid ja üks neist on ülekäiguraja märk. Muutus on küllalt suur, kuna märgil poole enam selgesti tuvastatav mees.
Kui vanal märgil oli mehel jope seljas ja kingad jalas, siis uue märgi puhul pole sedagi enam võimalik tuvastada.

Uue märgi puhul on võetud eeskuju Taanist ja Norrast. Euroopa Liit märke muutma ei sunni.
Ülekäiguraja märk võeti Soomes esimest korda kasutusele 1957. aasta detsembris. Praegu kasutusel olevad ülekäiguraja märgid on sellised olnud alates 1985. aastast. Algusest peale on märgil olnud mees.
Uute märkidega seoses on ka kriitikat tulnud, eriti seetõttu, et märkide uuendamine on kallis. Näiteks Vaasa linnale läheb ülekäiguraja märkide uuendamine maksma ligi 100 000 eurot. Kõigi uute märkide poeale aga kulub ligi miljon eurot.
Alates 2020. aasta 1. juunist muutub Soomes kuigipalju enamiku liiklusmärkide väljanägemine. Päris kohe siiski uusi märke kasutusele ei võeta, nende vahetamiseks on aega 10 aastat. Vahepealsel ajal on kasutusel uued ja vanad märgid.
Kui Eestis on mõnede uute ülekäiguraja märkide servad kollased, siis Soomes seda teed ei mindud.
Soomes eeldatakse, et juht tunneb ülekäiguraja märgi ilma selletagi ära.


 

Read more...

Vale on vaba – ajakirjanikud arvavad end teadvat, mis on otsustatud

Nii väidavad EPL ja Kärt Anvelt.

Uute Uudiste kaasautor Priit Tali kirjutab sellest, kuidas meedia kasutab pealkirju, milles pole vähimatki tõde, on vaid oletused.
“Loen Delfist pealkirja „Lavly Perlingu saatus riigi peaprokurörina on otsustatud“.

Ohhoo! See on huvitav, mis siis otsustati? Avan artikli, kulutan 5 minutit kallist aega, loen igaks juhuks kogu teksti veelkord läbi … mitte essugi ei ole otsustatud!
Terve lugu koosneb ainult ajakirjaniku mitmetest spekulatiivsetest stsenaariumitest, mis VÕIKS juhtuda, kui TEHTAKS nii- või naasuguseid kokkuleppeid ja…

Mitte midagi konkreetset, mitte midagi kindlat, mitte sõnagi mitte ühestki otsusest. Seega ilma mingi liialduseta tuleb tõdeda, et artikli pealkiri oli otsene ja üsna kindlasti ka teadlik VALE.
Aga näe, veel üks loll pandi valega klikkima ja lugema. Ja selliseid lolle oli kindlasti väga palju.
Kui tegemist oleks üksiku kurioosumiga, ei tasuks sellele eriti aega kulutada. Kuid täpselt samasugune muster on meie ajakirjanduses saanud igapäevaseks normiks ja tõenäoliselt on enamik meist seda märganud kümneid (sadu) kordi.

Meie „soliidsed“ ajakirjandusväljaanded lihtsalt, lihtlabaselt ja igapäevaselt VALETAVAD rahvale otse näkku. Põhieesmärk on ilmselt sundida lugejat läbi atraktiivse vale klikkima ja lugejastatistikat kasvatama. Aga arvatavasti on teiseks eesmärgiks kujundada nende alateadvust, kes lihtsalt pilgu üle pealkirjade libistavad.

Kõige kõrgemal tasemel on meile selgeks tehtud, et „sõna on vaba“. Kuivõrd sellesama kõrge taseme poolt ei ole kostnud vähimatki nurinat meie meedia otseselt valelike sõnade kohta, siis loogiliselt saab järeldada, et ametliku heakskiidu on saanud seisukoht „vale on vaba“.
Täiesti vabalt, regulaarselt ja karistamatult tohib inimestele avalikult valetada. Ja valetataksegi.
Ning muidugi ei tohi mingid „äärmuslased“ mingil juhul minna selle valevabaduse (vabandust – sõnavabaduse) kallale.“

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/repliik/vale-on-vaba-ajakirjanikud-arvavad-end-teadvat-mis-on-otsustatud/

Read more...

esmaspäev, 16. september 2019

“Räägime asjast” 15.09.2019

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-15092019/
 

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP