RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 4. aprill 2020

Ajaloolane: vähegi rahvuslikud ja mehised mehed oleksid võidelnud sovettide vastu koos kellega iganes

Delfi tõi eelmisel nädalal lugejateni loo sellest, kuidas kaitseministeerium kavatseb kevadel viia riigikokku teises maailmasõjas Nõukogude vägede vastu võidelnud meeste Eesti vabadusvõitlejateks tunnistamise otsuse eelnõu. See on aga taaskord ühiskonnas tõstatanud debati selle kohta, millistel asjaoludel eestlased teise maailmasõja ajal võõrvägedes võitlesid ja kas nad tegid seda kodumaa eest või muudel põhjustel.

Ajaloolane Jaak Valge on eestlastest ja nende valikutest teise ilmasõja ajal ennemgi ajakirjanduses kirjutanud (Sirp 2. 11. 2007), ent kuna Valge sõnul pole tema seisukohad antud teemal muutunud, siis toob Delfi autori loal lugejateni mõned tema mõtted sellel teemal.

Valikud määras Nõukogude võim ise
"Eesti meeste valikud määras peamiselt Nõukogude võim ise. Seda võimu oli aasta jooksul kogetud, ning kes selle võimu olemuses 1944. aastal ikkagi veel kahtles, võis kuulata Moskva raadiot või vaadata punakotkaste purustatud Eesti linnu. On mõistetav, et mehed, kel rahvuslikku meelt ja vähegi mehisust oli, oleksid võidelnud sovettide vastu koos kellega iganes, olgu need siis Vene valgekaartlased, tšetšeeni terroristid, mongoli-tatari hordid või Napoleoni suurarmee. Tavaline eesti mees polnud kursis ka natsiideoloogiaga ega teadnud juutide hävitamise ulatusest. Küll aga oldi kursis mitte ainult bolševike hirmutegude, vaid ka lääneliitlaste terrorirünnakutega Saksa tsiviilelanike vastu," kirjutab Valge.

“Kui kasutada Vello Salo sõnu, siis oli neil meestel ehk tõepoolest vale munder, aga vaenlane oli küll õige. Need mehed võitlesid bolševike vastu, kellelt midagi head oodata ei olnud. Oma vanemate, naiste ja laste, ning selle eest, et anda Eestile veel üks võimalus Saksamaa taganemise ja Venemaa rünnaku vahel, mille realiseerumisvõimalus näis tollal olemas olevat."
"Võitlused Sinimägedes aitasid pidada rinnet, mille tulemusena sai osa Eesti inimestest siirduda eksiili, hoida seal poole sajandi vältel üleval küsimust Eesti okupeeritusest ja pakkuda võimast alternatiivi sovetiaegse Eesti kultuuritoodangule. Sinimägede võitlustest räägiti okupatsiooniaastail uhkeid legende. Ehk teisisõnu – eesti meeste võitlus Sinimägedes aitas eestlastel okupatsiooniaastatel venestumisest hoiduda ning Eesti riigil taas iseseisvuda.“

Sinimägedes võitlemine oli õige valik
“Niisiis tuleb arvata, et nii taasiseseisvumise kui ka tänase propagandasõja seisukohalt oli 1944. aasta vastupanu õige valik. Kui eestlased Sinimägede lahingutes oma rahvast ja kodumaad kaitsnud poleks, saaks Venemaa kasutada hoopis tugevamat propagandarelva, väites õigusega, et rahval, kes end ei kaitse, polegi eluõigust. Ning kui teha valik Punaarmee ja Saksa mundri vahel eesti meeste isiklikust seisukohast, ka siis langeb valik Saksa mundri kasuks – paradoksaalselt olid eestlaste kaotused võitja st Nõukogude väes suuremad kui kaotaja poolel. “
“Tänases propagandasõjas ei anna Eestile relvi oma mineviku mahasalgamine või sellega manipuleerimine. Argumendid, mis toodi omal ajal natsivastase Eesti juhtkonna poolt Saksa väkke mineku kasuks, on jõulisemad ning täpsemad nendest konstruktsioonidest, mida suudame kaasajal välja kavaldada."

"Johannes Klesment kirjutas 1943. aasta suvel Eesti välisesindajatele: “Võitlus bolševismi vastu on eesti rahva ajalooline paratamatus, vaatamata sellele, et bolševism ajutiselt anglosakside liitlane on.... Meie arvates on seda anglosaksidele kui auväärsele ja väärikale rahvale võimalik selgeks teha ja me arvame, nad suhtuksid meisse paremini, kui siis, kui me neilt ainult juhtnööre ja armu ootame”, ning märkis hiljem, kui Saksa mobilisatsiooni toetamine kõne all oli, et mobilisatsiooni nurjumisel võinuks olla tõsised välispoliitilised tagajärjed, sest “venelased võivad kasutada nii propagandaliselt kui oma liitlaste juures mobi nurjumist sellega, et eesti rahvas ei taha enamlaste vastu võidelda.Mobi teostamine tähendaks aga omamoodi rahvahääletust enamlaste vastu. Liitlastele tulevad need momendid veenvalt ära seletada, eriti, et meie rahvas organiseerib end puhtakujuliselt enda kaitseks, kuna enamlaste siiatulek tähendaks meie maa ja rahva tegelikku kadu ja riikliku iseseisvuse küsimuse lõplikku hävitamist. Meie ei sõdi sakslaste eest, ainult sündmuste kokkusattumise tõttu peame sõdima koos sakslastega ja seda ka praeguses okupatsiooni olustikus. Meie sõdida ei taha, kuid kaitseks oleme kohustatud.”
August Rei, kirglik natsivastane, kirjutas: “Kui meie teistkordne allaneelamine sovettide poolt peaks toimuma samuti, ilma, et meie vastupanu- ja elutahe miskisugusel viisil tuleks avalikult nähtavale, siis peab küll kartma, et meie
vabaduse ja iseseisvuse taastamiseks ei jää miskisuguseid shansse üle.“
"Pöördugem veel anglofiili ja humanisti Ants Orase mõtte poole, kes võib-olla pisut liialdades väitis: “Kaitsejõududes, mis olid allutatud Saksa sõjaväele, polnud ainustki meest, kes poleks haaranud relva, kui väikseimgi Inglise või Ameerika üksus – pataljon – või kas või paar langevarjurit – oleks saabunud me maale julgustamaks rahva ülestõusu.” Aga N. Liidu vastu ei seisnud mitte nemad, vaid Saksa sõjavägi. Meie vastupropaganda juhtlõngaks võikski saada mitte nende eesti meeste teenete mahavaikimine Eesti ees, kes järgisid rahvusliku juhtkonna kutset, vaid osundamine, et lääneliitlased olid Eesti üksi jätnud.”

Täpne eestlaste arv teadmata
Eesti sõjamuuseumi direktori asetäitja ja ajaloolase Toomas Hiio sõnul on raske öelda, kui palju eestlasi erinevates armeedes teise maailmasõja ajal võitles. "Hoolimata arvukate autorite arvukatest hinnangutest ei ole tegelikult teada, kui palju Eesti kodanikke ja elanikkevõitles punaarmee ja Saksa armee ridades. Esiteks puuduvad täielikud nimekirjad, teiseks raskendab võimalikke arvutusi asjaolu, et tuhanded mehed sattusidsaatuse tahtel mõlemasse - nii punaarmeesse kui ka Saksa armeesse," rääkis Hiio Delfile. 
 "Lisaks oli rohkem eestlasi mitmetel riigilaevadel, mis kuulusid Atlandi konvoide koosseisu. Et need olid kaubalaevad, ei olnud see otseselt sõjaväeteenistus. Eestlasi oli ka Saksa allveelaevade poolt uputatud laevadel. Pärast II maailmasõja lõppu värvati Saksamaal sõjavangis olnud endisi 20. eesti SS-diviisi sõdureid ja ohvitsere USA ja Briti sõjaväe alluvuses tegutsenud eesti valve-, ehitus- ja transpordikompaniidesse. Küllap sattus üksikuid eestlasi II maailmasõja ajal ka teiste riikide sõjavägedesse, aga need juhtumid on väga erakordsed."
 
Allikas: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ajaloolane-vahegi-rahvuslikud-ja-mehised-mehed-oleksid-voidelnud-sovettide-vastu-koos-kellega-iganes?id=63712920

Read more...

Varro Vooglaid: Rääkisin Urmas Reinsaluga, kes küsis, kuidas ma võin nii naiivne olla, et usun seda, mida Eesti meedia kirjutab...

Tema sõnul on ERRi poolt pandud uudisele ühemõtteliselt avalikkust eksitav pealkiri, kuna kõnealusel avaldusel ei ole Ungari taunimisega mingit pistmist. Tõepoolest, tähelepanuväärselt on kõnealuse õigusriigi põhimõtte olulisust rõhutava avaldusega liitunud ka Ungari ise – vt vt https://bit.ly/3aPuXQw.

Küsimuseks jääb, kes ja kuidas ERRis sellise otsese ja jämeda Ungari vastase laimukampaania ja avalikkuse eksitamise eest vastutab. Ilmselt mitte keegi, nagu tavaliselt. Absoluutselt mitte mingit usaldust nii käituva ERRi vastu küll ei ole ja eks siis tuleb endale meelde tuletada printsiipi, et ükskõik, mida ERRist loed, tuleb lähtuda eeldusest, et sulle valetatakse või sind püütakse eksitada. Mage küll, aga mis parata.

EDIT: Minu hinnangul tuleks ERRi nõukogus asi üles võtta ja nõuda, et ERRi juhtkond vabandaks Ungari suursaadiku ees sellise alatu laimu levitamise pärast. Päris tõsiselt!

Allikas: Facebook

Read more...

Nalja nabani: kõik, mis meid ümbritseb, on ühe eurokraadi arvates olemas tänu EL-ile

Märt Volmeri kiitus EL-ile kaldus kuidagi nõukogulikule lainele.

Liberaalide eurotruudus ei vähene ka kriisi ajal ning jõuab sovjetliku absurdini, nagu välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsleri Märt Volmeri puhul.
Kuku Raadios küsis saatejuht Neeme Raud temalt, et millist konkreetset kasu saab Eesti EL-i kuulumisest?

“Enamus neid asju, mis meie ümber toimub, on kuidagi EL-iga seotud,” vastas Volmer. “Seesama raadio, mida te kuulate, need standardid on kusagil Brüsselis välja töötatud; elekter, mis raadio käima paneb, jõuab teieni tänu turule, mis on Euroopa reeglitega paika pandud. Ja lisaks muidugi sammud, mis Euroopa Komisjon, Keskpank on viimaste nädalatega teinud, et vähendada majanduskriisi mõjusid ja neid ennetada.”

Sellist juttu võis viimati kuulda Nõukogude Liidu ajal, mil kõik toimus ainult tänu NLKP Keskkomitee targale juhtimisele.
Volmer tunnistab siiski, et “viimastel nädalatel on Euroopa Liit ikkagi korralikult rappida saanud ja ootused, mis Euroopas on olnud, on olnud suuremad kui tulemused.” Samas ei kahtle ta, et EL jääb püsima ja tõenäoliselt tuleb sellest kriisist välja tugevamana kui ta täna on, sest EL-i olevat kõigile vaja.
Huvitav, kuidas suhtub sellisesse optimismi täna EL-ilt asjatult abi ootav paljukannatanud Itaalia?

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/nalja-nabani-koik-mis-meid-umbritseb-on-uhe-eurokraadi-arvates-olemas-tanu-el-ile/

Read more...

reede, 3. aprill 2020

Presidendile helgest lapsepõlvest | KOMMENTAARHarry Raudvere 
Kommentaar Postimehes avaldatud intervjuule:
https://arvamus.postimees.ee/4265367/kersti-kaljulaid-mul-on-raske-moista-kui-inimesed-utlevad-et-neil-oli-noukogude-eestis-helge-lapsepolv

Read more...

Hiinas on puhkenud koroonaviiruse teine laine, terve piirkond pandi uuesti kinni

Hiinas on pandud ligi 600 000 elanikuga Jia piirkond Henani maakonnas uuesti karantiini, kuna ühel naisel tuvastati koroonaviirus.
Hiinas registreeriti täna, neljapäeval 35 uut koroonaviirusega nakatumist ja need olid kõik pärit välismaalt. Kokku on välismasalt pärit nakatumisi tuvastatud 850, mistõttu ametivõimud kardavad haiguse uut lainet, vahendab 7News.

Hiina on hakanud tuvastama ka selliseid nakatumisi, mille puhul pole nakkuse kandjal haigusnähtusid. Selliseid nakatumisi on tuvastatud üle tuhande ja neljandik neist on välismaalt.

Hiina naasmine tavaellu pärast epideemiat on kulgenud väga vaevaliselt. Shanghai vaatamisväärsused nagu maailma kõrgusel teine ehitis Shanghai Tower, Shanghai veemaailm ja Madame Tussaud’i muuseum on pandud uuesti kinni pärast seda, kui nad mõneks ajaks avati. Sichuani maakonnas on vahepeal avatud söögikohad ja muud avalikud kohad uuesti suletud.

Allikas: https://eestinen.fi/2020/04/hiinas-on-puhkenud-koroonaviiruse-teine-laine-terve-piirkond-pandi-uuesti-kinni/

Read more...

Repliik: hooldekodud saavad kriisiga hakkama küll – hinna alandamise asemel hinnatõus!

Elatunud naine hooldekodus. Foto: Bigstockphoto

Mitmed hooldekodud asuvad tõstma hinda, selle asemel et olla Eesti rahvaga kuidagi solidaarne ning hinda praegusel raskel ajal hoopis alandada, kirjutab Aldo Maksimov enda kogemustest. 

Elame väga küünilisel ajastul. Piinlik.
Võistlus selle nimel, kes on Eestis inimese vaenlane number üks, jätkub täie hooga. Kas selleks on tanklaketid oma kartellikokkuleptega? Või on selleks Eesti Energia, president? Või on selleks hoopis teatud Eesti hooldekodud, millest kirjutamisest ma olen juba ausalt öeldes väsinud.
Aga kuna uudiseid vanurite hooldemajadest tuleb nagu jooksvalt lindilt – kuigi objektiivselt võttes peaks seal elu üsna üksluine olema, siis tuleb neid ka lugejatega jagada. Nimelt asuvad mitmed hooldekodud tõstma hinda, selle asemel et olla Eesti rahvaga kuidagi solidaarne ning hinda praegusel raskel ajal hoopis alandada.

Tõepoolest, hooldekodude omanikud! Teist oleks nüüd kena teha midagi sarnast nagu kasvõi pangad. Et annate oma klientidele nö maksepuhkust. Et makstakse ära nö põhiosa ehk omahind ja kasum jäetakse paar kuud välja võtmata. Naiivse inimese lootus. Bisnes on bisnes, mitte mingi Kingitud Elu.
Mina ei hakka hooldeasutuse omanikele ütlema, kuipalju on arves õhku, aga kui kodaniku kuuarve üheses toas Tallinna lähistel maksab 1500 eurot, siis usun, et natuke seda õhku ikka on seal. 
Nii et kui enamus Eestit pigistab kulusid ja väljaminekuid kokku ning õpib vähema rahaga elama, pannakse vanuriteäris auru juurde, et papp ikka suurema marginaaliga kätte saada. 

Nagu eelmisteski lugudes, jätan seegi kord konkreetsed hooldeasutuste nimed mainimata. Hinda tõstnud hooldemajad on toimetusele teada.

Allikas: https://objektiiv.ee/repliik-hooldekodud-saavad-kriisiga-hakkama-kull-hinna-alandamise-asemel-hinnatous/

Read more...

neljapäev, 2. aprill 2020

Jaak Madison: Kodukontorist kokkuvõte Euroopa Parlanendi tegevusetusest ja koroonaviirusega tegelemisest EestisMitu nädalat pole ilmunud kokkuvõtet Euroopa Parlamendist. Ilmselge põhjusega. Kuid see ei tähenda, et midagi poleks toimunud seoses parlamendi või Euroopa Liiduga.

Read more...

Reformierkondlaste mure

Allikas: Facebook

Read more...

Kas Reformierakond aitab koroonakriisile teadlikult kaasa, et hiljem süüdistada Eesti hädades valitsust?

Kalle Palling ja Hanno Pevkur, tänased koroonakangelased

Kas on võimalik, et Reformierakonna taktika praeguse valitsuse kukutamiseks on aidata teadlikult kaasa koroonakriisi süvenemisele? Välistada seda kahjuks ei saa.
Vaadakem asjaolusid… Koroonaviirus hakkas Eestis jõudsalt levima pärast seda, kui märtsi alguses lubati Saaremaale mängima tulla Milano võrkpalluritel. Milano oli selleks ajaks juba selgelt kriisipiirkond. Eesti võrkpalliliidu president on kõrge Reformierakondlane Hanno Pevkur. Saaremaal räägitakse, et just Pevkur oli see, kes utsitas mängu toimumist tagant.

Eelmise nädala lõpus tuli uudis, et koroonaviirusesse on nakatunud 22 Saaremaa hooldekodu patsienti. Südemekodu-nimelise hooldekodu omanik on mõjukas reformierakondlane Rain Rosimannus, muu hulgas teise kõrge reformierakondlase Keit-Pentus Rosimannuse mees.
Eelmise nädala neljapäeval ilmus Harku vallavolikogu koosolekule äsja koroonaviirust põdenud Kalle Palling, kes kolleege oma haigusest ei teavitanud. Ehkki Palling väidab, et perearst oli ta paar päeva tagasi terveks kuulutanud, väidavad mitmed Hiina meedikud, et koroonaviirust põdenud patsient võib olla nakkusohtlik veel mitu nädalat pärast haigussümptomite taandumist. Mitmed Pallingu kolleegid peavad tema käitumist süüdimatuks, nimetades tema käitumist bioterrorismiks.
Võimalik et kõik need kolm juhtumit on asjade halb kokkusattumus. Samas – reformierakondlaste tegevus ja väljaütlemised viimase aasta jooksul võimaldavad kahtlustada, et äkki pole tegu kokkusattumusega. Äkki on tegemist parteikontoris kokku lepitud teadlikult süüdimatu käitumisega, mille eesmärk on kaasa aidata kriisi süvenemisele ja vähendada praeguse valitsuse võimalusi kriisiga edukalt hakkama saada?

Kas mäletate kõiki neid Kaja Kallase, Keit Rosimannuse ja teiste oravaparteilaste intervjuusid, kus nad kinnitavad, et võitlevad iga jumal päev selle nimel, et praegune natsionalistide valitsus kukutada? Opositsiooni igapäevasest sopaloopimisest koalitsiooni pihta ei olegi nii palju aega möödas, kõigest mõni kuu, enne kui tuli peale koroonakriis.
Eriolukorras võttis Reformierakond mitu tooni vaiksemaks, sest nad teavad hästi, et kriisiolukorras, kus kogu rahvas on hädas, jätaks laest võetud süüdistuste pildumine oravaparteist ebaadekvaatse mulje. Aga ega te ometi arva, et Reformierakonna eesmärk on Eesti kriisist võimalikult kiiresti välja tuua? Vastupidi, opositsioonis olevale Reformierakonnale on kasulik kriisi võimalikult palju pikendada. On ju selge, et kriisi tagajärjed on rängad ja inimesed vaatavad tekkinud olukorras eelkõige otsa praegusele valitsusele.

Mida rohkem kahju Eesti kannab, seda rohkem saavad Refomierakonna ülbikud hiljem trummi taguda, kuidas nemad „oleksid teinud kõik teisiti ja paremini“ ja kuidas nende „targal“ juhtimisel oleksime koroonakriisi tingimustes „jõudnud viie rikkama hulka“. Küll selle jutu uskujaid jagub! Avaliku arvamuse uuringute järgi on oravaparteiusku vähemalt 25% inimesi. Majanduskriisi süvenedes on ootuspärane, et mõned kõige suuremad kannatajad suunavad oma meelepaha valitsuse vastu ja leiavad tröösti reformierakondlaste valedest kubisevast retoorikast.
Tahaksime uskuda, et koroonakriisi pikendamine ei ole oravate taktika praeguse valitsuse kukutamiseks. Paraku peame arvestama ka võimalusega, et nurka aetud metsloom  – ikkagi üle kolme aasta opositsioonis! – võib olla võimule tagasipääsemiseks kõigeks valmis.

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/kas-reformierakond-aitab-koroonakriisile-teadlikult-kaasa-et-hiljem-suudistada-eesti-hadades-valitsust/
Allikas:FB 

Read more...

kolmapäev, 1. aprill 2020

Märtsikuus ilmus "Rahvusliku Teataja" märtsinumber

„Rahvuslik Teataja” on paberkandjal igakuiselt ilmuv parteipoliitiliselt sõltumatu ühiskondlik-poliitiline alternatiivmeedia väljaanne. Alates 2015.a algusest ilmub kaheteistkümnel  A3 leheküljel. Ühes lehenumbris on keskmiselt 25–30 erinevat artiklit nii päevakajalistel kui ka majanduslikel teemadel. Kodulehel: rahvuslikteataja.ee on esitatud viimaste lehenumbrite esimesed leheküljed, kust võib leida iga numbri lühikese sisukokkuvõtte. Enama huvi korral saab „Rahvuslikku Teatajat” tellida toimetuselt: stuvsta@hot.ee, kui see ei õnnestu siis helistada:  51 903 374 või kirjutada HATTO/78201 VELISE. Sama soovi ja ka teiste küsimustega võib ühendust võtta meie levijuhtidega:

Tallinnas: Johanna Ranne, telefon: 59 037 103, meil: armane@gmail.com;                                          
Pärnus: Isabell Maripuu, telefon: 50 84 137, meil: isabell@mmeedia.ee                                                   
Tartus: Meelis Kaldalu, meil: meelis@tartu1000.ee

TELLIJATELE JA LUGEJATELE ON MÄRTSINUMBER ÄRA SAADETUD, KES ON TELLINUD, KUID EI OLE LEHTE SAANUD, PALUN ANDA TOIMETUSLE TEADA. TELLIJATE NIMEKIRJA EI OLE ARVUTIS. SEE ON VAID TOIMETUSEL. LEHT SAADETAKSE TELLIJATELE ÜMBRIKUS. SAAB TEHA NII ETTE-  KUI JÄRELTELLIMUSE, SAMUTI SALATELLIMUSE.

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP