RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 18. august 2018

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Kas ERR tsenseeris kordusaatest Markus Järvi meediakriitilise sõnavõtu välja?Markus Järvi tõi arvamusfestivali arutelu “Kas libauudised päästavad ajakirjanduse?” esimeses pooles välja mitmeid konkreetsteid näiteid, et kuidas nn peavoolumeedia toodab libauudised või siis jätab kajastamata mitmeid olulisi sündmusi. Paraku seda osa oma vaatajatele ERR enam korduvaatamises “tehnilistel põhjustel” ei näita. Arvestades, et ERR ei kajasta ka kirjalikus loos seda osa, siis tekib küsimus, kas tehnilised põhjused pole mitte hoopiski ideoloogilised? Uurime, mida arvab Markus Järvi ise sellest. Ühtlasi arutleme selle valguses läänemaailmas üha enam normiks muutuva ideoloogilise tagakiusu üle.

Read more...

Rootsi mosleminaise juhtum: islam lammutab juba ka euroopalikku ärieetikat

Islamikombed tekitavad euroopalikus ruumis ainult paksu pahandust.

Pealesunnitav multikultuursus ei halvenda mitte ainult Euroopa demograafilist olukorda, vaid hävitab ka äriõhustikku, kui kellegi isiklikud solvumised saavad õiguse olla üle ärieetikast.
Rootsis oli taas üks poliitkorrektsusjuhtum, kus mosleminaine polnud nõus tööintervjuul meest kätlema ja jäi tööst ilma. Tööandjale määrati selle eest trahv 40 000 krooni (3827 eurot), kirjutab eestinen.fi.

Rootsi kohus otsustas, et naisel oli usulistel põhjustel õigus keelduda kätlemisest, lähtuvalt Euroopa inimõiguste konventsioonist.
Rootsi mosleminaine Farah Alhajeh tundis end tõrjutuna pärast seda, kui tema palkamisest Uppsala tõlkebüroosse keelduti selle eest, et ta ei andnud tööintervjuu ajal kätt meesterahvale.
Prantsusmaal oli alles hiljuti samasugune juhtum, kuigi pisut teistsuguses kontekstis: naine keeldus pidulikul kodakondsusdokumentide üleandmise tseremoonial andmast kätt meesterahvale ja jäi vastomandatud kodanikustaatusest kohe ka ilma.

Naine ise põhjendas, et tema soovimatus kätelda tulenes tema usulistest tõekspidamistest. Ka tollane sotsialistist peaminister Bernard Cazeneuve oli vastu naisele kodakondsuse andmisele ja märkis, et naise teguviis andis mõista, et teda ei saa pidada Prantsusmaa ühiskonnaga integreerunuks. Sama võib vähimagi kahtluseta öelda ka tolle “uusrootslanna” kohta!
Kahjuks satuvad sellise poliitkorrektsuse tõttu löögi alla just ettevõtted ja asutused, kes peavad ärikohtumisi pidama väga rahvusvahelise seltskonnaga – kuidas viia mosleminaisest firma töötaja näiteks lepingu sõlmimiseks kokku hindust ärimehega, kui nad mõlemad on pärit Indiast, kus nende kahe usurühma suhted on halvad?

Kui usulised tõekspidamised takistavad kedagi tegemast toiminguid, mis on tema uuel ametikohal vajalikud, siis pole vaja kandideeridagi! Ja kui tööandja leiab, et kandidaadi nõudmised võivad ohustada äriõhustikku, peaks tal olema õigus keelduda seletusteta töösoovijat värbamast!
Rootsi mosleminaine ütles, et raha polnud tema jaoks tähtis, vaid see, et talle jäi õigus. Jääb vaid küsida: milliste töökohtade uksed talle pärast sellist kohtuhagi veel avanevad? Või kui ta saabki kohtu abiga töö, siis kaua ta selles õhkkonnas vastu peab?

Multikultuursuse hukutavat mõju saavadki valusalt tunda just äriinimesed: nad ei saa enam lähtuda vaid majandus- ja ärireeglitest, vaid peavad silmas pidama poliitkorrektsust ja vähemuste meeletut enesetähtsustamist.

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/maailm/rootsi-mosleminaise-juhtum-islam-lammutab-juba-ka-euroopalikku-arieetikat/

Read more...

reede, 17. august 2018

MATTI ILVES: VIHAKÕNE - MIS SEE ON?

Vihakõne on muutunud viimasel ajal eriti aktuaalseks, kuna Fcebook on asunud lausa massiliselt artikleid kustutama vihakõne süüdistusel ja määrama mitmesuguseid karistusi. Põhilised karistused (lisaks artiklite kustutamisele) on Facebook´ile juurdepääsu piiramine erinevateks aegadeks alates 24. tunnist kuni 30. päevani, sellise karistuse sai hiljuti näiteks SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid. Asi lõppeb Facebook´i konto lõpliku kustutamisega. Tean aga, et mitmed sõbrad on avanud uue konto varjunime all, seetõttu on FBi võitlus "vihakõnega" üpris raske.

Minul on vedanud, sest peale artiklite kustutamise olen saanud senini vaid ühe juurdepääsu piirangu 24. tunniks. Seepeale teatasin neile rohkem enda rahustemiseks, et ärge piirake sõnavabadust ja segage vahele inimeste postitustele. Kui lähen gruppi "Vaba Sõna", kus peamiselt blogi sissekandeid avaldan ootab mind ees järgmine teadaanne:
See teadaanne (seda saab vaid korraks kustutada, kohe tuleb tagsi) peab siis mind hoiatama! Aga ega ma sellisest hoiatusest ei hooli, avaldan seal ikka mida tahan.

Eks kõigepealt tuleb pöörduda algallikate poole. Kontrollisin - [EKSS] "Eesti keele seletavas sõnaraamatus" mõistet "vihakõne" üllatuslikult ei olegi!

"Vikipeedias" on aga vihekõne definitsioon toodud: "Vihakõne ehk vaenu õhutamine on avalik suuline või kirjalik arvamusavaldus, millega isikute gruppi ähvardatakse, solvatakse või alandatakse tulenevalt nende rassist, nahavärvist, rahvuslikust või etnilisest päritolust, usust, puudest või seksuaalsest sättumusest. Vihakõne võib olla ka eeltoodud põhjustel toimuv viha väljendav verbaalne rünnak üksikisiku vastu, mis on tingitud mitte isiku isikuomadustest, vaid kuulumisest teatud gruppi."
Veel "Vikipeediast": "Nii vihakõne kui ka vihane kõne on puutumuses arvamusvabaduse ja sõnavabadusega. Tihti on keeruline teha vahet, millal algab vihakõne ja lõpeb vihane kõne ning kas juhtum jääb arvamusvabadusega kaitstud piiridesse või ületab selle."

Nii nagu näha on võitlus "vihakõnega" üpris segane ja enamasti muutub see lihtsalt sõnavabaduse piiramiseks. Eriti veel siis, kui vihakõne selgitamisekse, nagu Facebook teeb, kasutatakse roboteid mis on häälestatud mingile sõnale (näiteks neeger) ehk siis fraasile või mõistele.
Kõige hullem on veel see, et FB kasutab pealekaebajaid osariigi veebipolitseist ning asjast huvitatud organisatsioonidest, nagu näiteks riigi poolt rahastatud Eesti LGBT Ühing, MTÜ Eesti Pagulasabi, Femimisteerium jne.

Kartellipoliitikud (eriti sotsid) räägivad pidevalt, et osariik vajab täiustatud või uut vihakõne seadust. See on aga täielikult jama jutt.
Meie karistuseaduses on inimesed nn. vihakõne eest piisavalt kaistud:

§ 151. Vaenu õhutamine

 (1) Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

 (2) Sama teo eest, kui
 1) sellega on põhjustatud inimese surm või tekitatud tervisekahjustus või muu raske tagajärg või
 2) see on toime pandud isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest või
 3) see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

Read more...

Mäletatavasti sain ma FB aresti algul ööpäeva ja siis, kui ennast kaitsesin veel kolm ööpäeva.

Asja põhjuseks oli minu ettepanek võtta ennast LGBT lühendi alla majutanud aktivistid arvele, kui vaimupuudega 100% invaliidid, millega kaasneks ühtlasi valimisõiguse kaotamine. Ettepanekus ei ole iseenesest midagi erakorralist, sest süüdimatutel ei ole teadupärast asja ei valimistele ega ka näiteks notari juurde. Nii on see kõigis tsiviliseeritud riikides kombeks. On üllatav, et selline ratsionaalne ettepanek mõjus nagu herilasepessa pissimine.

Hapukurgihooajas vaevlev meedia tegi mulle teene, tiraźeerides mu postitust, mille tsensorid FB lehelt kustutasid. Aitäh!

Lugu võttis aga hoopis kentsaka pöörde, kui 7. augustil helistas mulle Kuressaare politsei juhtivuurija Ahti Lepp ning andis teada, et MTÜ Seksuaalvähemuste Kaitseks on esitanud minu suhtes politseile kaebuse, mille sisuks oli vaenu õhutamine. Juhtivuurija tutvus materjalidega ning otsus oli väärteomenetlust mitte alustada, kuna puuduvad nii kuriteo kui ka väärteo tunnused.

Vaba mehena vabal maal kavatsen ma jätkuvalt välja öelda oma mõtted selges emakeeles ilma keerutamiseta. Ma olen Eesti Vabariigi kodanik ja mul on selle riigi põhiseaduslikud õigused.

Ma kavatsen kandideerida eelseisvatel valimistel Riigikokku ja nimelt selleks, et selles tähtsas organis nimetataks asju õigete nimedega ning tehtaks seda, mida valijatele lubatud sai. Vähemalt Saaremaa vallavolikogus ei ole ma oma lubadustest taganenud, esindan oma valijate tahet.

Palun jagage seda postitust hästi ruttu, sest siin lõhnab taas tsensuuri ja kiire blokeeringu järele.

Allikas: Mart Saarso, Facebook

Read more...

Hirvepark 2018: "Eesti rahvas - võimatu missioon?"

Üksikasjad

Neljapäeval, 23. augustil möödub 31 aastat legendaarsest Hirvepargi miitingust, kus nõuti MRP salaprotokollide avalikustamist.

Tähtpäeva puhul toimub kell 18 Hirvepargis
miiting "Hirvepark 2018: Eesti rahvas – võimatu missioon?“

Sõna võtavad Mart Helme, Henn Põlluaas, Ruuben Kaalep, Urmas Espenberg, Georg Kirsberg jt, arutledes teemadel, kas ja kui, siis kuidas jääb eesti rahvas 21. sajandil püsima.

Muusikaliste vahepaladega astuvad üles Jaan Sööt ja Männiste perebänd.

Tule ja mõtle kaasa!

Vastutav korraldaja: Georg Kirsberg

Read more...

neljapäev, 16. august 2018

Tänavune rahvuslaste suvekool toimub 18. augustil

Kümnes Rahvuslaste Suvekool leiab aset 18. augustil 2018 Tallinnas, aadressil Endla tn. 59 (Tallinna Puuetega Inimeste Koda). Kavas on kolm loengut; suvekooli lõpetab ajurünnak.

Kavas:
12.00    Avasõnad
12.05    Rein Einasto. „Eesti mageveevarust”
13.30    Ilmar Soomere. „Juutide rahvuskarmast”
15.00    Martin Ojap. „Teistsugune teoloogia”
16.30    Ajurünnak
18.00 Lõpetamine
Võimalikud on ka üllatusesinejad.

Korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel kava muuta: pikendada või lühendada loengute ja vaheaegade kestust, samuti muuta loengute järjestust.
Osavõtutasu on kolm eurot, see läheb ruumiüüri tasumiseks.
X Rahvuslaste Suvekooli korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi – Tallinnaga seotud eestimeelsete inimeste ühendus, kes on korraldanud rahvuslaste suve-, sügis-, talve- ja kevadkoole oma asutamisaastast (2009-ndast) alates. Neil koolitustel on loengupidajana või kuulajana osalenud arvukalt eesti vaimse eliidi liikmeid. Koolituste mõtteks on alati olnud tõsta eesti rahvuslaste vaimset taset ja ühtlasi harida kõiki teisigi teadmishimulisi inimesi.

Tõnu Kalvet

Allikas: http://www.rahvuslasteklubi.org/tallinn/index.php/eesti/uudised/242-tanavune-rahvuslaste-suvekool-toimub-18-augustil

Read more...

Lugesin K.-O. Veskimägi raamatut "Nõukogude unelaadne elu".

Juba 1996.a ilmunud, tsensuurist Eestis. Eesti Vabariigi aegsetest raamatutest keelati ära hinnanguliselt 85%. See tähendas enamjaolt hävitamist, näitena on toodud otsus, mis kohustas põletama kõik raamatukogudes hoitud Eesti Entsüklopeediad (suured ja väikesed) ning ajakirja "Looming" kõik numbrid. Aga keelatud olid ka lasteraamatud, ka väikelastele mõeldud ("Jutupauniku seiklusi", "Hiirepere elupäevi" jms).

Toon kokkuvõttena ära väljavõtte leheküljelt 307:
„Tsensuur ENSV-s järgis sedasama ühte eesmärki, mida nõukogude tsensuur tervikuna, kuid üks täpsustus on vajalik – ta järgis Moskva võimu taotlusi. Kommunismi ehitamise ja Moskva taotluste vahele võrdusmärki panna ei saa, sest esimene oli vorm, aga teine sisu ja sisuks oli impeerium (selle laiendamine, tugevdamine jne.). Järelikult tsensuur ENSV-s, mis algas 1940 ja jätkus 1944, oli venestamise tööriist kommunismiehitamise sildi all: öeldi internatsionalism, aga mõeldi vene šovinismi all purjetamist.

Permanentse tsensuuri puhul on venestamise eesmärk ilmne. See oli ikkagi vallutaja sissetungimine teise kultuuriruumi, selle purustamine ja tekitatud vaakumi täitmine oma sisuga. Nii tõlkelise kui ka tellituga.
Kui rääkida eesti kultuuri vastu toimepandud kuritegudest, siis see algas eesti raamatu keelamisest. Mõeldes kultuuri all seda vaimuvara, mille oleme pärinud esivanemailt ja mille me omakorda pärandame tulevastele põlvedele, siis tuleb tõdeda – meil on sellest, mida saime, vähe pärandada.“

Paar seost tänapäeva: 1. "sissetungimine teise kultuuriruumi, selle purustamine ja tekitatud vaakumi täitmine oma sisuga" on see sama, mida siin ka praegu teha püütakse, seekord "Euroopa väärtuste" või "kaasajastumise" sildi all;
2. Narvas keelati meie haridusministril eesti keeles rääkida ja see kuuletus nagu lammas.

Allikas: Tiit Kärner, Facebook

Read more...

USA eriüksus (SOF) Eestisse 2019. aastal.

Suuremat osa üksuse kohta käivaid andmeid kaitseb riigisaladus. Erioperatsioonide grupi põhiülesanded on erioperatsioonide planeerimine, ettevalmistamine ja läbiviimine.

Küsimus: missuguseid erioperatsioone hakkab Eestis territooriumil läbi viima see üksus? Kas turvama rahvavaenulikku valitsust, välja õpetama Eesti julgeolekujõudude eriüksuslasi kaitsmaks seda valitsust või hoopis maha suruma rahvarahutusi, mis suunatud ravavaenuliku valitsuse vastu, sest ka järgmisel aastal on pukis seesama rahvavaenulik, pisut iluravi saanud kartell? Või saame sellest teda alles 75 aasta pärast nagu ka kuhu kadusid Siimu 10 000 000 taala või kes olid sitzpresident Kersti maaletoojad.

Allikas: Valter Austa, Facebook

Read more...

kolmapäev, 15. august 2018

EUROSÖÖDAKÜNA ja europõrsadKellele on kasulik EUROLIIT, selle üüratud ametnike hordid, bürokraatia aparaat jms. Ikka nendele mutrikestele ja asjapulkadele, kes selle supitirina taga luristavad, raiskavad kõigi eurooplaste ja riikide rahasid. Euroopa Liit on "pseudu-taevariik", mida üks punt soovib siia maapeale ehitada.

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP