RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 20. märts 2018

“Räägime asjast” 18.03.2018

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-18032018/
 

Read more...

Kapo selgitab: äärmuslus on rassism, seksuaalvähemuste vihkamine, vandenõuteooriad

 Kaitsepolitsei maja Tõnismäel. Foto: Scanpix

Kaitsepolitseiameti hinnangul õhutavad uusimmigrantide integratsiooniprobleemid ja majanduslik ebastabiilsus ühiskonnas tendentse, mis on soodne pinnas äärmuslike rühmituste tekkimiseks.

Kapo kodulehelt võib lugeda järgmist informatsiooni:
Äärmuslust ehk ekstremismi võib defineerida kui riigis eksisteerivate ühiskondlike normide ja seaduste radikaalset eiramist üksikisikute või isikurühmade, s.t organisatsioonide või rühmitiste poolt, kelle kaugemaks eesmärgiks võib muuhulgas olla ka kehtiva riigikorra asendamine neile sobilikuga. Uusimmigrantide integratsiooniprobleemid vastuvõtvas riigis, samuti majanduslik ebastabiilsus õhutavad ühiskonnas tendentse, mis on soodne pinnas äärmusrühmade tekkimiseks. Äärmuslike ideede omaksvõttu üksikisikute seas võib soodustada ka isiku varasem kriminaalne käitumine.

Üldtunnustatud ja klassikaline on ekstremistlike rühmitiste jaotumine parempoolseks ja vasakpoolseks ekstremismiks.
Paremäärmusluse ideoloogia põhipunktid on:
 • avalik ja otsene rassism
 • valge rassi ülimuslikkuse propageerimine
 • seksuaalvähemuste vihkamine
 • ühiskonna probleemide põhjusteks peetakse mõnda ideoloogilist või maailmavaatelist suunda ja etnilist või rassilist „vandenõud”.
Vasakäärmuslus toetub põhiliselt ideoloogiatele, mida iseloomustab:
 • eesmärk asendada riikides kehtiv põhiseaduslik kord totalitaarse, sotsialistlik-kommunistliku riigikorraga või täieliku anarhiaga – vajaduse korral ka revolutsioonilise riigipöörde abil
 • mineviku totalitaarse kommunistliku ideoloogiaga režiimide ülistamine
 • eesmärk häirida oma tegevusega võimalikult paljusid riike ja rahvusvahelisi turumajanduslikke sidemeid
 • veendunud turumajanduse vastasus ning avalikud protestid kapitalismi, „imperialismi” ja rassismi vastu
Äärmusluse jagunemine parem- ja vasakpoolseks ei ole absoluutne, seda eriti Eesti ja teiste sarnase lähiajalooga riikide kontekstis. Meie piirkonnas esineb äärmuslust, milles on ühendatud nii minevikust päritud vasakpoolne ideoloogia kui ka paremäärmuslusele iseloomulik ühe rahvuse absoluutse (riigipiiridest sõltumatu) privilegeerituse eeldamine ja taotlemine. Nagu teineteisele vastandunud äärmuslikele ideoloogiatele tuginenud totalitaarsetel režiimidel, nii on ka igasugustel tänapäeva äärmuslastel tegelikkuses olulised ühisjooned:
 • ühiskonnas üldiselt aktsepteeritust äärmuslikult erinevad vaated
 • agressiivne oma vaadete pealesurumine (propaganda)
 • eesmärk muuta poliitilist süsteemi (otseselt põhiseadusliku korra ründamist ei tunnistata alati avalikult, kuid ei panustata ka demokraatlikele võimalustele)
 • teatud sotsiaalsete või etniliste rühmade ründamine sõnade või tegudega
 • potentsiaalne oht vägivallaks (sh terroristlikeks aktideks)
Ekstremistlike mõjude tekkele ühiskonnas ei ole ühest selgitust. Eri aegadel ja eri riikides on selliste mõjude tekkimisel olnud erinevad põhjused ning eesmärgid. Ekstremistlikud rühmitised on eksisteerinud ja eksisteerivad edaspidigi praktiliselt kõikides riikides, kus neile on võimaldatud vähimgi tegevusvabadus. Kuigi sellistel rühmitistel ei ole kuni viimase ajani õnnestunud Eesti Vabariigi põhiseaduslikku korda tõsiselt võetavalt ohustada, ei saa alahinnata hetkel ja ka edaspidi võimalikke äärmuslaste tekitatavaid ohte meie riigi julgeolekule.

Allikas: http://objektiiv.ee/kapo-selgitab-aarmuslus-rassism-seksuaalvahemuste-vihkamine-vandenouteooriad/
 

Read more...

Eesti Aeg - Nädal Riigikogus - #811 - Martin HelmeSelgub, et võitlus eestlaste säilimise eest on tegelikult kriitilisem kui 30 aastat tagasi.

Read more...

esmaspäev, 19. märts 2018

MATTI ILVES: LÄTI ON VEEL NORMAALSEM OSARIIK KUI EESTI

Läti on veel normaalsem osariik, kui seda võrrela Eestiga. Sest seal ei ole veel vastu võetud kurikuulsat kooseluseadust, kuigi riigiametnikud on koostanud umbes samasuguse kooseluseaduse kui on Eestis.

Et kooseluseadus parlamendis jälle arutlusele võetaks, selleks pidid homod, lespid ja teised väärakad koguma kokku 10 000 allkirja ja mis te arvate, kaua see neil aega võttis? Täpselt 3 aastat!! See juba näitab, et seadus pole seal üldse populaarne nagu ka Eesti elanike seas. Siin õnnestus see vale ja pettusega siiski kuidagi Riigikogus läbi suruda.

Aga seda "õnne" polnud LGBT+ kogukonnal siiski eriti kauaks. Sest Läti parlament hääletas selle juba esimesel lugemisel maha ja menetlusest välja.
Selles süüdistati seal eelkõige Venemaa vaenulikku propagandat, mis seekord oli tõesti õige ja lausa eeskujuvääriv. Meil süüdistati selle seaduse vastaseid samuti putinismis ja Venemaa käsilaseks olemises - eelkõge muidugi EKREt. Meil konservatiivid ei ole loobunud lubadusest, see seadus kohe tühistada paremate aegade saabudes, mis võivad tulla juba aasta pärast (03. märtsil 2019) peale Riigikogu valimisi.

Read more...

Üks näide ka kommunismiajast, mil Eestit samuti iga hinna eest "internatsionaliseeriti"

"Suurvene šovinism oli nüüd legaliseeritud ja riikliku poliitika komponendina igati kilbile tõstetud. Suurvenelaste rahvusluse avaldusi nimetati internatsionalismiks, rahvusvähemuste omi natsionalismiks, igati taunitavateks. Venelased võtsid meeleldi omaks vanema venna rolli, kes oli esimene võrdsete seas. Esimestel sõjajärgsetel aastatel oli see enamasti piirdunud konfliktidega suhkrusabas, kus ohvitseriprouad argumenteerisid oma meeste kui vabastajate sõjariistadega omandatud õigustega. (Siis võimud ei rakendanud veel stagnatsiooniaastail leiutatud praktikat – legaalselt sätestatud ja veteranitunnistustega kinnitatud olmeprivileege.)

Aga migrantide valvsus oma seaduslike ja moraalsete õiguste kaitsel võis mõnikord omandada päris karmid vormid. Eesti mees, kes oli sõbra kutsel tulnud Narva Balti Soojuselektrijaama käivitama, jutustas keeleolukorrast Narvas nn. sula ajal. Kui vestlejate, eestlaste, hulgas oli kas või üks venelane, tuli tingimata vene keeles kõnelda. Tema ise sõitis kord bussis töölt koju, seisis ja ajas töökaaslasega omavahel juttu – eesti keeles. Äkki üks kaasreisija käratas: „Jääge vait, rongad, mis te kraaksute! Kas te ei tea, kuidas rääkida tuleb!“ Kahe päeva pärast kutsuti neid välja julgeolekusse: „Millest te rääkisite? …“ jne.
http://elutark.delfi.ee/raamatud/enn-tarvel-kuidas-noukogude-ajal-toimis-migratsioon-eestisse?id=81277533

Allikas: Anti Poolamets, Facebook

Read more...

Risto Nahkor: Võib-olla oleks lihtsam silmaklapid peast ära võtta ja ise reaalsusega tutvuda

Oletame, et Teil on silmaklapid peas ja Te ei näe midagi. Te valite enesele juhi ja kujundate enda arusaamad ning liikumised tema juhendamisele vastavalt.

Oletame, et see juht räägib Teile ilusaid lugusid ja annab lubadusi... Teile räägitakse kuidas Teid talutatakse uhkesse lossi, kus on nauditav ja rõõmus elu... Te jalutate ja unistate...
Teil on raske ja Te olete enesele loonud peas turvalise ootuse tulevikust ja liigute seatud sihini.(Te fantaseerite ja petate ennast, et rasked olud ületada.)

Oletame, et Teie ligidusse tuleb teine isik, kes näeb, et Teid talutatakse tapamajja ja ütleb Teile seda... Teie esmane reageering on eitus, sest Te tahate uskuda juba enesele seatud eesmärke ning enda valitud "liidrit" - Te ei saa enesele kohe tunnistada, et Teie olete eksinud ja "liider" valetab Teile(miks ta peaks valetama... ?) Te lähete lausa põlema tõenäoliselt ja hakkate enese valikut ja "juhti" kaitsma - Teie mõistus kiilub kinni ja Te ei näe enam selgelt. (samal ajal sosistab "juht" Teile kõrva magusaid sõnu ja mõtteid... läheme lossi... läheme lossi... )

Ja Te marsitegi vabatahtlikult tapamajja... sest tahate uskuda magusaid sõnu ja ilusaid lubadusi... sest need tekitavad positiivseid ja häid emotsioone... emotsioonid, mida "juht" Teis tekitab on ju olulised, tühja sellest reaalsusest... ?

"Me tuleme rahus!" loosungi levitaja naeratab ja tekitab samuti häid emotsioone... tuleb tõsiselt mõtelda võõraste motiivide üle ja kas ühised huvid ikka kattuvad... Suvaline võõras tuleb rahus Sinu koju? Nagu mida ##### !?
Allpool on viide võõrvallutajate mänguasjadele! Usume, et võõrvallutajad tulevad rahus ja neil ei ole plaani kohaliku Valge rassi rahvaste maha tapmiseks... usume, sest nad ju ise ütlevad, et tulevad rahus... usume... tulevad rahus Meie koju... relvastatult ja endale sobivate "väärtustega"...
Täpsustamata andmetel: "Andmed Inglismaa kohta on lausa ehmatavad. 30 a. tagasi oli moslemeid seal 80 000, nüüd 3 000.000!!!
Sissetung on olnud rohkem kui edukas. Ega mujalgi Lääne-Euroopas olukord parem pole. Samamoodi jätkudes on juba enne selle sajandi lõppu lääneosas kalifaat. ..."(... tsiteeritud mõte... Mati Kivistik ? )

Ega tegemist ei ole ju võõrvallutusega? Kohalik rahvas väheneb ja kaotab üha enam jõudu. Mida tehakse kohaliku rahvaga kui nood päris jõuetuks ja vähemusse jäävad? -tapetakse ära!
Euroopa Valge rassi rahvastele on kuulutatud sõda mida esmases järgus peetakse ideoloogiliselt - erinevate ilusate siltide all: "sallimine", "inimõigused", "rassism", "nutunägudega võõraste abistamine" jne jne jne... ... Valge rass muudetakse oma kodus tahtejõuetuks ja alandlikuks ning kõigega nõustuvaks. Meie "liidrid" ütlevad meile, et Teid on vähe "me peame võõraid sisse vedama", "me peame sallima isiksuse häiretega vaimuhaigeid, kes arvavad, et inimene ei olegi inimene vaid võib olla isikliku tahte alusel ka loom või sootu olend...", "me peame enda lastele õpetama, et võõrad ja vaimuhaigused on uuteks väärtusteks", "me peame leppima sellega, et meie ravas ja rass tapetakse maha, sest ajad muutuvad...", "me peame laskma vägistada enese tervet mõistust ja tahet, sest peame austama ja sallima võõraid...", "me peame katma ja toitma võõraid, olgugi, et oma rahvas on näljas ja külmas,", "me peame", "me peame", "me peame"... "me peame alluma võõrale tahtele", "me peame alluma võõrale tahtele"... "Me peame laskma vägistada enese lapsi". Aitab! Võõrast tahet peale sundivad võõrad ja neile alluvad reeturitest "omad" tuleb maha tappa! (Loomulikult taastatud surmanuhtluse ja õiglase kohtupidamise kaudu! )

Meie ei pea enese kodus mitte ühegi võõra tahtele alluma! Meie teeme enese kodus seda mida meie ise tahame ja heaks arvame!
Meie koju on toodud ideoloogia, mis sunnib meid enesehävitusele... meid on muudetud ohvriteks, meid sunnitakse nautima alandamisi ja piinamisi ja sisendatakse, et see ongi õige ja hea ning me väärime alandatud olemist... meist on tehtud submissiivsed orjad, kes naudivad peremehe tahtele allumist ja enese vigastamist... Valge rassi rahvaid on erinevate psühholoogiliste tehnikatega töödeldud-hüpnotiseeritud ja veendud enesehävituslikule käitumisele... Meie liidrid on korrumpeerunud värdjad, kes juhivad enda rahvast ja rassi hukatusse... tapamajja... osad-paljud isegi endale teadvustamata kuhu nad ise lähevad ja kuhu Teisi juhivad...
"Me tuleme rahus!" loosungi levitaja naeratab ja tekitab samuti häid emotsioone... tuleb tõsiselt mõtelda võõraste motiivide üle ja kas ühised huvid ikka kattuvad... Suvaline võõras tuleb rahus Sinu koju? Nagu mida ##### !?

Kas tahate kellegi teise ilusate sõnade-lubaduste järgi jalutada või siiski võiks silmaklapid peast ära võtta ja reaalsusele otsa vaadata?
Tapamajja minek või enese eest seismine? Mis valiku Sa teed?
Aeg on üles ärgata ja üles tõusta ning vastu hakata!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jvW39mxW-dU
https://www.rt.com/ne…/380745-firearms-arsenal-seized-spain/

Allikas: Facebook

Read more...

pühapäev, 18. märts 2018

Huvitavat pühapäevaks - Aldo Roomere: Kalevipoeg kutsuti linna miskisugusele konverentsile loengut pidama.

Korraldajad arvasid, et sihuke sensatsioon ajab üüratu hunniku rahvast ja raha kokku. Kalevipoeg urises tükk aega vastu, et tema pole miski kõnemees, tema tahab ikka tegusid teha ja võimaluse korral lausa kangelastegusid. "No aga sellest siis rääkigegi," siristas seksikas neiuhääl telefonis, "inimesed unistavad ju ka salamisi sellest, et saaks mõne kangelasteo teha ja kuulsaks saada!" No Kalevipoeg jäigi nõusse, ise mõtles, et kas see tibi ka sinna konverentsile tuleb ja et mis nägu või tegu ta võiks olla.

Määratud päeval sahises rongi pikkune limusiin Kalevipoja talu värava ette, sohver kargas välja, avas ukse ja Kalevipoeg vajus mõnusalt nahkpolsterdusse. Kalevipoeg jäi tukkuma ja ärkas avaneva ukse klõpsatuse peale. Ta ukerdas end uulitsale ja ajas pea kuklasse. Hotell oli nii kõrge, et kui kajakas selle katuselt alla sittus, siis haihtus sitt enne maapinnale plärtsatamist lihtsalt ära.

Kalevipoeg juhatati mööda punast vaipa lifti, mis viskas ta hetkega kuhugi mägede kõrgusesse.
Saal oli paksult rahvast täis, muusika mängis, suud sumisesid, aga enamus jõllitas juhmilt oma nutitelefone. Peaaegu olematus miniseelikus näitsik võttis mikrofoni oma kuldsete kunstküünte haardesse, naeratas silmipimestavalt, jalutas kolm säärejooksudemonstratsiooniringi saali ees, palus kõigil mobiiltelefonid välja lülitada, mida valdav enamus rahvast loomulikult eiras, ning kuulutas ürituse avatuks. Seda kõike õnnestus tal teha veerand tundi ja Kalevipoeg imestas, kuidas saab nii pikalt rääkida nii vähe öeldes. Aga eks tibinal oli põhiline värk enda eksponeerimine, ja materjali tal selleks muidugi piisas, pidi Kalevipoeg püksikihelust tundes tunnistama. Seejärel sai sõna mingi prillidega onkel, kelle tiitlite ettelugemine võttis nii kaua aega, et Kalevipoeg jäi magama. Ta nägi unes, et võitleb sortsidega, niites neid miljonite kaupa, sest sortsid vehkisid oma harkidega, aga temal oli Kalaśnikov. Siis sai üks sorts talle siiski hargi õlga torgatud, aga osutus, et see oli hoopis too kuldküüntega kaunitar, kes ta üles äratas, sest oli möödunud juba kolm tundi ja kätte jõudnud Kalevipoja etteaste aeg.

Kangelane raputas endalt une, surus haigutuse särgikraesse ja jalutas silmipimestava säärejooksu järel kõnepulti.
Suud sumisesid, silmad olid tardunud nutitelefonidesse, esimeses kahes reas märkas Kalevipoeg siiski ka teda uudistavaid nägusid. Kauniskoib kuulutas Kalevipoja etteaste välja, sumin vaibus ja võis aimata isegi mõningase tähelepanu kohalolu.

"Nojah, seda et..," alustas Kalevipoeg, "ega ma suurem jutumees pole, aga kui juba kutsuti, siis peab ju rääkima, eksole?"
Näod naeratasid talle vastu ja kostis äratavaid naeruturtsatusi.
"Kui millestki rääkida, siis ma tahaksin rääkida rääkimisest," jätkas Kalevipoeg juba enesekindlamalt. "Ärge, kurat, panustage laiapõhjaliselt tobedatesse taristutesse, rääkige ikka sellist eesti keelt, millest eestlane aru ka saab, eksole? Ja iga rääkimine peab enne ära lõppema, kui ta unejutuks muutub. Ja sellel rääkimisel peab ikka sisu ka olema, mitte ainult prääksumine prääksumise pärast. Ja minge linnast ära, sest linn teeb litsiks! Maal on hea elada, sest seal pole vaja möliseda, peab ikka tööd ka tegema! Ega mul rohkem midagi rääkida polegi, head aega," ütles Kalevipoeg ja kõmistas end pikkade sammudega lifti manu.

Allikas: Facebook

Read more...

Martin Helme: näidake oma värve, palun!Järelvaata Martin Helme kõnet hümniseaduse arutelul Riigikogus.

Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: Teadlaste ja ülikoolide vaheline sõda

Tsellullositehase arutelu on edasiarenenud teadlaste ja ülikoolide vaheliseks sõjaks. Aaviksoole võiks muidugi meelde tuletada, milline nimelt see tema alma mater on ja milline mitte, aga see selleks. On temagi IRL liige nagu enamik lageraiefilosoofe Eestis. Artiklist võib aimata, et tselluloositehase rajajate raha on jõudnud ka ülikoolidesse. Milleks muidu oli vaja rektoritel kokku saada ja kokku leppida, et teadlaste akadeemilisele vabadusele selles küsimuses tuleb kott pähe visata. AGA MIDA OODATAGI GLOBALISTIDEST.
Liiatigi ei hakata tehases puitu väärindama, vaid raiskama. Tselluloosi tehakse väheväärtuslikust puidust ja puidujääkidest. Selleks ei hakata spetsiaalselt palgipuid langetama, aga just seda plaanitakse teha.
https://www.err.ee/689931/jaak-aaviksoo-mul-on-oma-alma-mater-i-parast-tosiselt-mure

Allikas: Facebook

Read more...

laupäev, 17. märts 2018

Laupäevased pildid


Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP