RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 9. jaanuar 2016

MATTI ILVES: EESTI KUNINGRIIGI VÕIMALIKUSEST

Eesti saab varsti vabaks, sest Euroopa Liit variseb mõne aasta pärast kokku, see võib juhtuda isegi varem, kui oskame arvata. Siis tuleb meil otsustada, millise riigikorra me ELi ikke alt vabanenud Eestile valime? Kui küsida rahva käest referendumil, kas Eestist peaks saama vabariik või kuningriik, siis pole kahtlust, et rõhuv enamus vastaks - vabariik. Aga kas see on ikka õige ja meile kõige parem valik?

Meil on tegelikult veel valida Eestile parem riigikord, nimelt kuningriik! Selles riigis oleksid inimesed vabad ja seal tegeldaks avalike asjadega kogu rahva hüvanguks. Pealegi on Eesti riigi sünnhorokoop - kuningriigi horoskoop, isegi Pauksonid on selle kindlaks teinud.

On üks filosoof, kirjanik ja tõlkija Mait Ando Raun, kes kirjutab raamatus "Sada sõna", SEITSMEKÜMNE SEITSMES SÕNA: Milline on Eestile sobiv riigikord?

"Riigivõimu on tarvis täpselt nii palju, kui palju tuleb vahendada suhteid inimese ja inimese, inimese ja ühiskonna, ühiskonna ja ühiskonna vahel. Kui riik võtab endale rohkem võimu, lõhub ta ühiskonda ja inimest ning takistab kulgemist.

Aga miks on üldse vajalik riigivõim; selleks, et hoida tavalist elu sellel maal, mis asub riigipiiri sees. Tava on hoitud siis, kui on piir ja omaette olemine, sest riigi piir on loomulik sõel, mis aitab rahval tuulata välismõjusid ja teha nende vahel vahet.

Meie esimene riik oli vabariik. Esmalt oli ta maarahva riigita tava jätk, puudus isegi riigipea, samas toimusid rahva võimule kohased valimised. See ei olnud õige tee, sest tiputa riigis ei saanud rahvas teha rahus oma tavalisi tegemisi ning riik ise kõikus nagu kiik hoo peal: valitsuste iga oli vaevalt mõni kuu, ühed riigimehed ei jõudnud veel midagi korda saata, kui juba vahetati järgmiste vastu.

Hiljem valiti riigivanem ja mindi rahva võimust kaugemale, nii et võimul püsisid ühed ja samad mehed. Ent ka see ei olnud õige tee, sest minejad ei olnud teadjad, vaid asjamehed lihtrahva hulgast, kes kivistasid tipu. Kivistunud tipp on veel hullem kui lame mägi, sest rahval kaob igasugune võimalus sekkuda riigi asjadesse, mis lähevad halvasti. Kuni kõik lõppes sellega, et andsime Venele alla ilma ühegi püssipauguta.

Need ei olnud head riigikorrad, teine neist oli päris halb, sest rumal on targa rollis ohtlik. Halbu riigikordi on lõputu hulk, nad jagunevad kaheks: ühed liialdavad ühiskonna, teised riigi osa.

Häid riigikordi on samuti kaks, teine neist on päris hea. Üks riigikord võtab aluseks ühiskonna, teine riigi.
Esimene riik on selline: rahvas valib endi hulgast igas kihelkonnas vanemad, kes tulevad kokku ja valivad maakondade vanemad, kes tulevad omakorda kokku ja valivad riigile kuninga, kes seejärel värbab väärikad inimesed alamatesse ametitesse. Niisugune oli Eesti võimutipp enne Õhtumaa ristisõda meie vastu; peamehed ei olnud siiski alalised, vaid valiti ainult sõjakäikude ajaks. Teine riik on selline: teadjad tulevad üle Eesti kokku, määravad endi hulgast kuninga ja ise jäävad alamatesse ametitesse, esimese seisuse hulka. Niisugune oli võimutipp paljudes kohtades üle maailma, kui seal õitses vaimuelu.

Teine riik on parem, teadjate otsus on parem kui rahva otsus. Küll aga eelneb esimene riik paratamatult teisele riigile. Esmalt on tarvis luua tihe ühiskond, mille alamad lülid ei oleks vägisi allutatud kõrgematele, vaid ühinevad vabal tahtel mäeks. Sest vaid siis, kui ühiskonna kord on küpsenud ja võim allutatud vaimule, saab selgitada välja need teadjate hulgast, kes on vägevad riigiasjades.

SIIT TULENEB: Parim riigikord on kuningriik, sest selle tipp on püsiv; ning ühiskond on siis mägi.

SEITSMEKÜMNE KAHEKSAS SÕNA MÕLEMAD HEAD RIIGID ON KUNINGRIIGID Ükskõik, mis nimi kuningale ka antakse; kahel kuningal on siiski määratu vahe: esimene kuningas leitakse juhuslike ennete ja välise võõba järgi, teine kuningas on rahva tarkuse tipp.

Kui esimene kuningas osutub valeks, valitakse uute ennete põhjal järgmine. Kui teine kuningas osutub valeks, on rahvas oma teadjate läbi endale valetanud, aga kes vannub valet, kaotab väe ega tea.

Tõeline kord saabub siis, kui ühiskond kasvab nii küpseks, et rahva enda hulgast sirgub tõeline kuningas ja teadjad tunnevad ta ära; ning siis algab esimene seisus. Kord on riigis, kus valitseb vaim, kord on riigis, kus mägi, mille tipuna joonistub välja kuningas, on loodud teadjate poolt ja vaimu alusel. Kui valitseb vaim, õnnistab vaimu vägi ka võimu.

Aga kas on selline riik, kus kuningal on suur voli, üldse küps riik, kas ei lähe siis riik ja kuningas kurjaks, kas ei muutu riik ja kuningas kõikvõimsaks nagu jumal; see on umbusk, mille juureks on kokkupuude Vene riigiga. Ometi, kui ei aeta segi jumalat ja riiki ning riigi sisse ei puhuta nõiasõnadega elu, ei muutu riik inimese teenrist tema valitsejaks, on ju jumal kõige üle, aga riik kõigest osa asisest maailmast.

Isegi kuningas ei ole jumalik, vaid asise maailma surelik mäetipp, äärmisel juhul taevaaluse valitseja, sellal kui jumal on nii tema, valitsetav taevaalune kui ka taevas.

SIIT TULENEB: Õiges kuningriigis tegeldakse avalike asjadega, see on küps ja vaba riik, sellal kui vabariik, kus puudub kuningas, sisaldab meeletust ega ole vaba."
_____________
Mait Raun on tark mees. Tunnen teda hästi, kunagi olime koos Tiit Madissoni asutatud Uues ERSPs ja siis astusime paljude teistega Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogusse ja püüdsime selle partei äratada aktiivsele tegevusele.
See aga ebaõnnestus KaPo vahelesegamise tõttu. Nüüd on erakonnast saanud tegelikult vaid mõnekümne aktiivsema inimese klubi.
Tiit Madisson hindab Mait Raun´a väga kõrgelt (praegu tõlgib M.Raun otse sanskriti keelest India vedasid) ja kunagi ütles mulle, et Raun on parim analüütik, keda meil Eestist üldse võtta on.

President Päts, olles tüdinenud poliitikute lehmakauplemisest kehtestsa aastal koos Laidoneriga 1934 poliitilise diktatuuri. Sellise diktatuuri all küll ei tahaks elada, aga see ei olnud ka sarnane vaba kuninriigiga.
Meil on praegu olukord hullem, kui oli Pätsi küllalt leebe diktatuuri ajal ja kahjuks muutub veelgi hullemaks Euroopa Liidus kui oli isegi NSV Liidu ajal. Sest Eesti osariigis on võimul riigi ja rahva reeturid, kes on valmis hävitama meie rahva omakasu nimel ja siseriiklik lehmakauplemine käib edasi.

Meil tulebki varsti aeg kehtestada parim riigikord, milleks on kuningriik, sest selle tipp on püsiv; sest  vabariik, kus puudub kuningas, sisaldab meeletust ega ole vaba!

Eestis oli kunagi kuningriiklaste erakond. Eesti Rojalistlik Partei oli Eesti partei, mis tegutses aastatel 1989–1998. Nad püüdsid naljaga pooleks luua Eesti kuningriiki, mida valitseks kuningas (Carl Philip) - Rootsi prins.
Tegelikult pole meil vaja otsida välismaist kuningat (kui kuningriiklaste kombel kuningriiki rajada), sest meil elab Eestis lausa Vene tsaaride eestiverd sugulane Vanda Purik-Järvinen (Vanda Ronanov), GENI: http://www.geni.com/people/Valentin-Romanov/6000000029940307011
Ta on otseses suguluses tsaar Aleksander III-ga ja veel Euroopa paljude kuningakodadega: SIIN ja SIIN.
Kunagi oli meil isegi Eesti Keiserlik Romanovite Erakond, seda vaid Facebookis. Eestlastest arvab Vanda Purik-Järvinen nii: "...aga praegu armastan Eestit, tema töökaid ja andekaid inimesi, Eesti loodust ja pyyan ka omalt poolt anda raasukese eesti poliitilise maastiku täielikuks muutmiseks..." Rohkem näib ta muretsevat Vene tsaaririigi taastamise pärast.

See ei ole muidugi selline kuningriik, mis Eestile sobiks, meil peaks olema rahva tarkade esindajate poolt valitud kuningas, Mait Raun: "Tõeline kord saabub siis, kui ühiskond kasvab nii küpseks, et rahva enda hulgast sirgub tõeline kuningas ja teadjad tunnevad ta ära; ning siis algab esimene seisus."

Niipalju siis kuningriigist  Eestis ja on toodud siin lihtsalt kui üks võimalus tulevikus meie riigile.

2 kommentaari:

Juhan 9. jaanuar 2016, kell 15:01  

Eestlaste kuningas on Varro Vooglaid.

Anonüümne 10. jaanuar 2016, kell 15:41  

Woizlawa Feodora on elus: https://de.wikipedia.org/wiki/Woizlawa-Feodora_Prinzessin_Reu%C3%9F

Romanovite riiigõiguslik seos Eesti- ja Liivimaaga lõppes 1917. aastal, nemad ei tule arvesse.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP