RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 10. oktoober 2016

Jüri Toomepuu: Eesti Vabadusvõitlejad väärivad austust ja veterani staatust

Vastuseks Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu pöördumisele leidis Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise eelmisel aastal, et Teise maailmasõja Eesti Vabadusvõitlejaid ei pea veteranidena kohtlema. Selline otsus on vastuolus 2012 aasta Riigikogu avaldusega, mis tunnustas Eesti Vabariigi kodanikke, kes tegutsesid Teise maailmasõja ajal Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel. Ka kehtiv põhiseadus sätestab, et Eesti kodaniku kohus on kaitsta Eesti iseseisvust ja osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

Teise maailmasõja Vabadusvõitlejad, 70 000 Eesti parimat poega, kes astusid vastu Stalini röövlivägedele, pidid olukorra sunnil küll kandma võõrast mundrit, aga nad võitlesid oma kodumaa, Eesti Vabariigi eest. Nad olid väärikad järeltulijad meie muistsetele vabadusvõitlejatele ja vabadussõdalastele. Nad olid valmis ohverdama oma elu oma maa ja rahva kaitseks, Eesti vabaduse eest.

Paljudele nendest oli antud aeg oma kodumaa eest surra, aga nad võitlesid vapralt. Teisi selliseid sõdureid nagu olid 70 000 Eesti Vabadusvõitlejat on maailma ajaloos vähe leida. Kahjuks langesid paljud meie isamaa kõige parematest poegadest kas lahingutes, surid Siberi orjalaagrites või elasid koos oma sugulaste ja lastega 50 aastat põlguses ja viletsuses.

Ülle Madisele ja teistele väärastunud mõttemallidega võimukandjatele teadmiseks -- Eesti Vabadusvõitlejad, need Eesti parimad pojad, kes astusid Teises maailmasõjas vastu Stalini röövlivägedele, meie kodumaa anastajatele, on Eesti vabadusvõitluse veteranid ja Eesti rahva kangelased.

Kahjuks on nendel tublidel veteranidel eestkostjaid ka tänapäeva kodumaal üpris vähe. Samal ajal tegid aga paljud kaasmaalased kommunistliku partei ridades karjääri ja neid, kes olid sattunud Punaarmeesse, austati ja soositi kui Suure Isamaasõja kangelasi.
Paraku on paljud okupantide truualamlikud teenrid, kes on pärast taasiseseisvumist võimule tõusnud, suutnud, koos eestlaste põlisele kodumaale põlistatud okupantidega, jälle juurutada Eesti tänapäeva võimukandjatesse okupantide suure vale mõttemalli.

Kui Lennart „Nikolajev“ Meri sõitis koos oma kannupoisi Jüri Gavrilov Luigega 1994. aasta juulis Moskvasse, et omavoliliselt sõlmida lepped mis põlistasid Eestisse 20 000 punaarmeelast ja 2 000 vaenlase julgeoleku agenti, kokku koos perekondadega 100 000 eriti Eesti-vaenulikku venelast, võttis ta Eesti maksumaksjatele ka kohustuse oma endiste rõhujate sotsiaalkindlustuse eest tasuda.

Seda kes Lennart Nikolajev tõeliselt oli selgitab piisavalt fakt, et ta tegi 22 välisreisi ajal kui ausad eestlased ei saanud sellest unistatagi, mitmed neist selliste KGB allorganisatsioonide nagu Veksa ja Rodina delegatsioonide juhina. Jüri Gavrilov Luike iseloomustab kõige paremini fakt, et ta sobitas venelastega lepingu tõmmata Keri saare läheduses meie merepiir 12 meremiili pealt 4 meremiili peale, et jätta meie vaenlasele nende seal asuvad allveelaevade sidevahendid. Riigikogus õigustas ta seda reeturlikku lepingut väitega, et piiri olevat kergem kaitsta kui vaenlased lähemale lasta!

Et eestlased saaksid oma rõhujate eest veel paremini hoolitseda, sõlmis endise punaarmee politruki Andrus Ansipi valitsus aastal 2011 Venemaaga lepingu mille alusel saavad need kel on pensionistaaž niihästi Eestis kui Venemaal taotleda lisa pensioni.
Ülekohus kisendab taevani!

Nendele vähestele Vabadusvõitlejatele kes veel meie hulgas viibivad tuleb viivitamata kehtestada veterani staatus ja pension mis on vähemalt kolm korda suurem kui see mida kasseerivad samaaegselt niihästi Eesti maksumaksjatelt kui ka Putini Venemaalt endised punaarmeelased, Eesti Vabariigi anastajad ja Eesti rahva rõhujad.

Eestlased kes austavad Eesti Vabadusvõitlejaid peavad tegema oma esindajatele Riigikogus selgeks, et nad tulevastel valimistel nondele oma häält ei anna, kes pole nõus vastavat seadust kehtestama.

Kahjuks muutub Eesti ajaloo kõigi aegade kõige suurem viga, okupantide alalisteks elanikeks kehtestamine, iga mööduva päevaga eestlastele saatuslikumaks. Eestlaste põlise kodumaa venestamine kiireneb. Riigikogus on juba suur arv venelasi ja Putini Ühtse Venemaa liitlasi, kes on omaks võtnud Putini ajaloo võltsimise ja ei ole isegi nõus tunnistama, et Stalin okupeeris Eesti Vabariigi.

Meie vaprad Vabadusvõitlejad olid valmis oma kodumaa ja rahva kaitseks oma elu ohverdama. Meie peame vaigistama nendevastase taevasse kisendava ülekohtu. Meie kohus on võidelda rahvuspoliitilisel lahingutandril, nende kangelaste mälestuseks kes lahingus langesid ja nende väheste Vabadusvõitlejate austuseks ja toetuseks kes veel meie hulgas viibivad.

Eesti Vabadusvõitlejate veri nõuab seda ja meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks.

Allikas: Facebook

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP