RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 24. oktoober 2016

MATTI ILVES: EESTI RIIGIKOGU JA VALITSUS ON EBASEADUSLIKUD?

Kas tõesti Eesti valitsus ja riigikogu on siis ebaseaduslikud, siis miks? Vastus on väga lihtne, meil toimunud valimised on kehtetud, sest ei peeta kinni põhiseadusest ja valimisseadusest. Mitte kusagil ei ole märgitud e-hääletust, ega ka eelhääletust ja seega ei tohi neid ka kasutada.

Põhiseadussest:
§ 56. Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu:
1) Riigikogu valimisega;
2) rahvahääletusega.
§ 60.   Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

Eesti Vabariigi Riigikogu valimisseadusest:
§ 1. Valimissüsteemi alused
Eesti Vabariigi Riigikogu liikmed valitakse vabal valimisel üldise, ühetaolise ja otsese valimisõiguse alusel salajasel hääletamisel.

See on ka kõik, mida põhiseadus ja valimisseadus ütleb valimiste kohta üldiselt. Eelvalimised ja e-hääletus ei kuulu seega meie valimissüsteemi.
E-hääletus ei pruugi üldse salajane olla ja ei taga isegi seda, et inimene ise valib. Näiteks hoolde- ja vanadekodudes praktiseeritakse seda, et inimeste ID-kaartid on hoopis asutuse juhataja käes ja valimiste puhul hääletab ta kõikide patsientide eest ise, ning teeb seda vatavalt enda poliitilistele eelistustele. Viimasel ajal on just Reformierakond saanud palju vanainimeste isegi raukade ja vaimupuudega isikute (sellest on kirjutanud isegi ajakirjandus) e-hääli.
Juba ammu on levinud kahtlused, et e-hääli võltsitakse, sest kuidagi ei ole tagatud kontroll valimistulemuste üle ja hääletustulemused hävitatakse ka kahtlaselt kiiresti. Tuleb minna ikka valima valimisjaoskonda, ainult siis võib kindel olla, et hääl läheb valitud isikule. Ka mina ise kasutasin paar koda e-hääletust, kui loobusin siis sellest.

Ando Leps, õigusteaduse doktor on ütelnud: "Põhiseaduses pole mainitud e-hääletust ja eelhääletust, seetõttu tuleb neid hääletusviise kasutanud valimiste tulemused tunnistada kehtetuks. Põhiseaduse sätted on ülimuslikud kõikide alamal seisvate Eesti Vabariigi seadustes leiduvate sätete suhtes."

Tuleb veel märkida, et valimisseaduse rikkumisse eest on ette nähtud vastutusele võtmine:
§ 33. Vastutus valimisseaduse rikkumise eest
Valimisseaduse sätete rikkumine on karistatav haldus- või kriminaalkorras.

8 kommentaari:

Anonüümne 24. oktoober 2016 13:23  

Õige jutt, aga mida see muudab?

Joel Friedrich Steinfeldt 24. oktoober 2016 15:26  

Kas ehk nüüd on kätte jõudnud aeg, et koguneda oma riigi ja rahva kaitseks, mille on kaaperdanud räigete valede ja €-valimispettustega jultunud värdjad, idioodid, kretiinid ja psühhopaadid (med.); tropid, limukad, si-akotid ja tü--pead (folkloor); paadunud petised, kaabakad, röövlid ning rahva- ja riigireeturid (krimi)!
Kes peab hüüdma, laulma või loitsima, et rahvas kokku tuleks?

Silver Suvisild 24. oktoober 2016 17:39  

Valik teha jaoskonnas ja sellest teavitada erakonda, kandidaati.

Jaan Hatto 24. oktoober 2016 18:43  

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 60 sätestab: "Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval". Ei sõnagi eel- ega e-hääletusest. Järelikult on need seadusevastased. Ei ole põhjust rääkida nende usaldusväärsusest- need on lihtsalt ebaseaduslikud ja kõik. Riigikogul, valitsusel ja ilmselt ka välislepingutel puudub seaduslik alus (legitiimsus). Ma tean miks see nii on: peremehed raja taga premeerivad neid, kes oma riigi põhiseadust suudavad avalikult ja karistamatult rikkuda, kõrgete kohtadega Brüsselis ja rahvusvahelistes org.-des ja summadega salaarvetel.

Aare 24. oktoober 2016 20:38  

Põhiseadus: § 60. Riigikogul on sada üks liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed.
Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale.
Meie valimised ju ei olnud ühetaolised (e- valimised ja tavalised) – järelikult on kehtetud.
Meil toimuvad eel“valimised“ ju mitmel päeva, mis annab hea võimaluse valimiskastides sedeleid vahetada – ebaseaduslik – järelikult on valimised kehtetud.

Hetkel laamendavad Toompeal valitsuse nime all isehakanud pätid, kes määravad meile järjepanu uusi makse ja karistusi, ning endale aga palka juurde.

Meil tuleb nõuda põhiseadusliku korra taastamist – korraldada ausad valimised, kusjuures nii, et oleks võimalik kontrollida häälte lugemise õigsust.
Minu arust näiteks: valimiskastid peavad olema läbipaistvad ja hääled tuleb lugeda inimeste silme all koheselt peale hääletamise lõppemist! Mingist elektroonilisest kelmitamisest ei tohi juttugi olla!
§ 54. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.
Kui me erakorralisi valimisi ei saavuta ja libavalitsusel edasi tegutseda võimaldame, varastavad nad meid algul paljaks, demoraliseerivad, lasevad „pagulastel“ vägistada peksta, röövida, tappa, müüvad orjadeks (võtavad suured võlad riigile) ja lagastavad fosforiidi kaevandamise käigus meie maa.

Iivika Elva 24. oktoober 2016 23:00  

Seadus on üheselt sätestanud valimised ja see peab menetletud olema ka üheselt, nii nagu sedaus ette näeb! need valimised, mida praktiseeritakse üle 25 aasta ei ole seaduspühised,seega ei ole õiguspõhised! Plats puhtaks ja rahva võim riigis taaskehtestada!

Anonüümne 25. oktoober 2016 16:53  

Sel juhul tuleb koheselt tunnistada praegune valitsus ja riigikogu ebaseaduslikuks ja tuleb teha uus erakorraline valimine.

Anonüümne 27. oktoober 2016 17:35  

Ülo Vooglaid räägib kokkuvõtlikult sellest, millistel eeldustel oleksid tõesed ja põhiseaduslikud riigikogu valimised võimalikud.

https://www.youtube.com/watch?v=PFvuZO1BOyo

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP