RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 30. oktoober 2017

„Rahvusliku Teataja“ toimetuse avaldus, seoses Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsa vangistamisega.

Fotol: Meelis Kaldalu
„Rahvusliku Teataja“ toimetus teatab järgmist: meie kaks kaastöölist ja lehelevitajat Tartus: Meelis Kaldalu ja Reio Laurits vangistati 26. oktoobril ilmse võltssüüdistusega, seoses sellega lakkas praeguseks „Rahvusliku Teataja“  levik Tartu linnas. Võltssüüdistuse järgi olevat nad kahekesi korraga saatnud 10. oktoobri õhtul kell 20. 45 SMS-signaali, mille kohaselt ERR-i tühjas Tartu stuudioruumis on pomm.
Meelis Kaldalu on  hariduselt semiootik-kulturoloog ja Reio Laurits arst.  Nad asutasid koos valimisliidu „Südamega Tartu“ ja kandideerisid mainitud valimisliidus Tartu linna volikokku. Mõlemat meest ründas politsei vägivaldselt ilma põhjuseta valimiste-eelsel ajal. Valimisliitu ei lubatud osaleda koos teiste valimisliitude ja kandidaatidega avalikul valimisväitlusel, mida meedia vahendas.
Fotol:  Reio Laurits
 Mis puutub SMS-signaali, siis tänapäeval on võimalik omandada ja rakendada, isegi kesiste arvutioskuste juures, mitmesugust nn spoof-tarkvara, mis võimaldab nn false flag-tegevust ehk siis saata SMS-teateid teisest telefonist või arvutist kolmandasse telefoni või arvutisse.
Teiseks Meelis Kaldalu rääkis oktoobrikuu keskel, täpset kuupäeva ei mäleta, et Postimehe toimetusest oli talle helistatud ja süüdistatud valimisliitu „Südamega Tartu“ pommiähvarduse tegemises.  Palusin teda see lugu kirja panna, mida ta ka tegi ja mis ka ilmus oktoobrikuu „Rahvuslikus Teatajas“. Tuleb välja, et Postimehe toimetuses teati juba enne politseid, kes pommiähvarduse tegi.

 Mõlemad mehed olid rahumeelsed kodanikuaktivistid, hoidusid vägivallast, ei rääkinud kunagi äärmuslikest lahendustest, lootsid eesmärgile jõuda tehes selgitustööd ja kandideerides esinduskokku. See pole lihtsalt usutav, et nad kahekesi koos tegid pommiähvarduse. Tegu on poliitilise represseerimisega võltssüüdistuse abil. Meelis Kaldalu ja Reio Laurits on poliitilised vangid ja ootame üldsuselt abi nende vabastamiseks.

Jaan Hatto
„Rahvusliku Teataja“ toimetaja

4 kommentaari:

Anonüümne 30. oktoober 2017, kell 14:09  

Hakkab pihta! Totalitarism oma "Euroopalike väärtuste"ja "Ameerika vabadusega" näitab juba ka meil jõuliselt oma tegelikku palet. Erinevad nimed-loosungid, sama nägu. Meenutagem KGB ja Gestapo aegu, tehnikaid ja meetodeid-pole mingit vahet, va. et repressiooniseadused on pakitud roosamasse paberisse. Armsad inimesed, teadvustage, mis on selliste nähtuste taga ja astuge jõuliselt selle vastu, ennem kui monstrum meid kõiki alla neelab, nii, et tagasiteed enam pole...

Anonüümne 30. oktoober 2017, kell 23:21  

Euroopa on omadega ikka täitsa persses, sõna otseses mõttes!

Unknown 31. oktoober 2017, kell 11:23  

GULAGi endine kommunismivang Mart Niklus (31. 10. 2017): 30. oktoober on, muide, ka N Liidu poliitvangide päev, mida Venemaal ka tänapäeval tähistatakse. „Rahvusliku Teataja” toimetaja Jaan Hatto ülevaade Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsa juhtumist sisaldab mitmesuguseid oletusi koos ootusega üldsuse abile mõlema isiku vahi alt vabastamiseks. Kahjuks peaaegu puuduvad konkreetsed faktid. Näiteks: Kes vahistas(id) Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsa? Kas ründajaid oli üks või rohkem? Missuguse prokuratuuri poolt ja millal oli välja antud vahistamismäärus? Missugune kohus oli selleks andnud loa? Kas tegemist on kahtlustatavate (Marge Püssi sõnul) või süüdistatavatega? Kas RT toimetaja on väidetavat võltssüüdistust ise näinud või on tal olemas selle koopia? Kas mõlema korteris (elupaigas) on toimetatud läbiotsimisi ja selle juures midagi ära võetud? Kas on üle kuulatud ka tunnistajaid? Kes tegeleb nn eeluurimisega – kas prokuratuur või Kapo (nimed!)? Kus viibivad vahistatud praegu? Kas neil on olemas seadusega ette nähtud õigusabi, sh kaitsjad ja kas kumbki on oma kaitsjaga (miks mitte ka sugulastega) saanud kohtuda? Missugused on Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsa kinnipidamistingimused – ega ometi hoita semiootikut ja arsti suures vangikambris üheskoos krimkadega (nagu seda 1980. aastal tehti minu kaaskohtualuse, teadlase ja Tartu Ülikooli õppejõu Jüri Kukega)? Kas eeluurimisega seotud vangistus Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsa puhul üldsegi on vajalik (meenutagem, et 2007. aasta aprillimäratsejad Tallinnas pääsesid üksnes kerge ehmatusega)? Kas kummalgi on võimalus kohtuda sõltumatute ajakirjanikega, et anda asjaloole omapoolne selgitus? Kas vahialustele on võimalik saata pakki?

Anonüümne 2. november 2017, kell 00:20  

I have the same questions as Mr. Niklus!Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP