RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 30. september 2019

“Räägime asjast” 29.09.2019

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-29092019/


Read more...

Tänavu on piirilt tagasi saadetud juba üle 500 välismaalase, eriti palju probleeme on ukrainlastega

Piirivalvuritel on tükk tegu välismaalastega, kes üritavad ebaseaduslikult Eestisse tulla. Nende seas on ka lihtsalt õnneotsijaid, kel pole kontakte, öömaja ega raha.

Näiteks 18. juulil pidasid piirivalvurid Tallinna lennujaamas kinni 1992. aastal sündinud Ukraina kodaniku, kes saabus lennuga Odessast. Mehel puudusid asjakohased dokumendid reisi eesmärgi õigustamiseks. Talle koostati sisenemiskeeld ning kuni tagasilennuni jäi ta Non-Schengeni alale. Samal päeval peeti lennujaamas kinni veel kolm ukrainlast, kes tulid lennuga Kiievist. Meestel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad elatusvahendid reisi eesmärgi õigustamiseks. Nemadki said sisenemiskeelu ning pidid tagasi lendama.
Need on vaid üksikud näited. PPAst öeldakse Delfile, et kokku takistasid piirivalvurid selle aasta esimese kuue kuuga 519 inimese ebaseadusliku rände katset, nende seas oli 306 Ukraina, 42 Venemaa, 39 Moldova ja 29 Valgevene kodanikku. 2018. aastal tabati ebaseaduslikult rändelt kokku 1110 välismaalast, enim väljastati sisenemiskeelde Ukraina, Venemaa, India, Moldova, Valgevene ja Gruusia kodanikele. Sisenemiskeelu väljastamiseks on enamlevinud põhjusteks sisenemistingimuste rikkumine, viisa väärtkasutamine, viisavaba viibimise tingimuste väärkasutus ja ebaseaduslik riigis viibimine.

Väga palju välismaalasi saabub just lennujaama kaudu, aga kolmandate riikide kodanikke tuleb isegi rohkem maismaa piiripunktide kaudu. Narva piiripunkti juht Üllar Kustala ütles, et kui piiripunkti saabub välismaalane, on nende eesmärk veenduda, et inimene soovib Eestisse tulla heade kavatsustega ja õigetel alustel. "Piirile saabudes intervjueerivad piirivalvurid välismaalast ja selgitavad välja tema reisi eesmärgi. Tihtipeale puutume kokku olukorraga, et intervjuu käigus muudab välismaalane korduvalt ütlusi. Piltlikult alustab sellest, et reisi eesmärgiks on näiteks Kuressaare ooperipäevad, siis selgub, et minnakse tuttavale külla ja tagatipuks, et Tallinna vanalinn huvitab ka," märkis ta. "Pagasist leiame aga asju, mis viitavad sellele, et pigem tullakse piiripunkti lootuses leida Eestis töö."

Osade välismaalaste puhul näevad piirivalvurid, et tegemata on jäänud taustatöö ja välismaalane ei ole enda jaoks lõpuni selgeks teinud, mis alustel on tema riigi kodanikel õigus Eestisse siseneda, Eestis viibida ja töötada. "Mõni tuleb heas usus, et biomeetrilise passi olemasolul saab viisavabalt riiki ja see annab ka õiguse töötamiseks. Osade inimeste puhul näeme, et tullakse lihtsalt õnne otsima: inimesel ei ole ei kontakte, öömaja, raha ega ettekujutust, kust ta tööd otsima hakkab," lausus Kustala. "Sellisel puhul tõkestame välismaalase riiki sisenemise, väljastame sisenemiskeelu ja suuname ta tagasi koju."

On esinenud ka juhtumeid kolmandate riikide kodanikega, kes ei jälgi viisa kehtivuspäevi ja tulevad piiripunkti viisaga, mis ei ole hakanud veel kehtima või on juba kehtetu. "Neil välismaalastel, keda kohalik tööandja ootab, on reeglina kõik dokumendid olemas ja korras ning nende viibimine ja töötamine on seaduslik."
PPA soovitab tööandjatel, kes ootavad konkreetseid töötajaid kolmandatest riikidest, tutvuda ebakõlasid vältimaks kolmandate riikide kodanikele seadutud tingimustega.

 Karoliina Vasli

Allikas: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanavu-on-piirilt-tagasi-saadetud-juba-ule-500-valismaalase-eriti-palju-probleeme-on-ukrainlastega?id=86967445 

Read more...

Bilderberg - Martin Helme
Martin Helme räägib peaminister Ratase osalemisest Bilderbergi grupi kohtumisel 2018 aastal ning sellest, mida see praeguse Eesti peaministri kohta ütleb. https://ekre.ee http://vanglaplaneet.ee

Read more...

pühapäev, 29. september 2019

Huvitavat pühapäevaks: Eesti teadlane: inimeste süül kliima küll ei soojene!

Eesti päritolu teadusmees Arno Arrak annab vastulöögi kõigile neile, kes süüdistavad inimkonda maailma ajamises hukatusse.

 Valmistuge piinarikkalt surema. Inglise valitsusjuht Gordon Brown on hoiatanud, et kui inimkond kliima soojenemisele piiri ei pane, on tagajärjed katastroofilisemad kui Teises maailmasõjas.
Samalaadne paanika külvamine USA asepresidendi Al Gore'i Oscariga pärjatud filmis «Ebamugav tõde» pahandas eelmisel aastal Arno Arrakut, kunstnike Henno ja Jüri Arraku Ameerikas elavat vanemat venda, kes on õppinud nii keemiat kui füüsikat, geoloogiat, zooloogiat ja tuumaenergeetikat. Gore hirmutas harimatuid inimesi, kuidas Florida võib sajandi lõpuks jääda vee alla, kuna ookeani veetase tõusvat kuus meetrit.
Teadlasena, kes tegelnud pikalt spektrokeemilise analüüsiga, taipas Arrak (82) koheselt, et siin on midagi väga viltu. Kuna meretaseme tõus on viimase 80 aasta jooksul olnud lineaarne, 2,46 millimeetrit aastas ehk umbes 30 sentimeetrit sajandi kohta, siis ei tundunud usutav, et järgmise saja aastaga võiks see tase kerkida tervelt 20 korda rohkem. Ta otsustas asja tõsisemalt uurida - ja jõudis järeldusele, et jutud kliima soojenemisest on enam kui kahtlased.

Arktika jääkate kahaneb, liustikud sulavad, suusakuurordid kannatavad lumepuuduse käes - ja teie väidate, et globaalset soojenemist pole olemas!
Ma ei väida, et soojenemist ei ole, aga see soojenemine ei ole inimeste põhjustatud. Maakera on pika aja jooksul soojenenud ja jahtunud - jääajal katsid jääliustikud Eestit. Aga see ei olnud ainuke jääaeg: 800 miljonit aastat tagasi oli nii külm, et kõik ookeanid jäätusid ja maakera nägi välja nagu suur jääpall. Jääaja lõpust saadik on kliima üles-alla käinud. 11. sajandil oli nii soe, et viikingid rajasid asundusi «rohelisel maal» - Gröönimaal. See aeg oli soojem kui praegu, kuid siis läks külmaks.

Too külm aeg kestis 19. sajandi keskpaigani. Seejärel hakkas kliima uuesti soojenema. Soojenemine lõppes Teise Maailmasõja paiku. Järgmistel kümnenditel läks globaalne temperatuur veelgi külmemaks, nii et ajalehed spekuleerisid uue jääaja tulekuga.
1970. aastate lõpus algas uus soojenemine - nii meile on öeldud. Ja see uus soojenemine olevat inimeste süü, kuna paiskame õhku süsihappegaasi, mis ei lase infrapunakiirgust õhuruumi edasi, vaid imeb selle endasse. Räägitakse, et meie lastelaste maailm muutub seetõttu nii soojaks, et suured maa-alad pole enam elamiskõlblikud.

Ja teie vaidlete sellele vastu?
Kui vaadata Ameerika ookeani- ja atmosfääriuurijate temperatuurigraafikuid, siis nende kohaselt algas soojenemine aastal 1977. Ja jätkub seetõttu, et inimesed paiskavad õhku üha rohkem ja rohkem süsihappegaasi. See on huvitav, kuna süsihappegaas oli õhus juba aastakümneid enne 1977. aastat, aga meie ilma ei mõjutanud. Kas on võimalik, et selle gaasi hulk hakkas 1977. aastal võimsalt suurenema? Vastus on: kindlasti mitte, gaasi hulk suurenes aeglaselt nii enne kui pärast seda aastat. Ja kui ta äkki 1977 soojendamist alustas, pidanuks ta seda tegema kõigi füüsikaseaduste vastaselt.

Mis andmetega te oma skepsist argumenteerite?
Õnneks võime seda soojenemist hästi uurida, kuna 1978. aastast saadik on globaalset õhutemperatuuri mõõtnud satelliidid. Ja teate, mis tuleb välja? Satelliitide kohaselt seda soojenemist üldsegi ei olnud! Satelliidid näitavad, et 1980.-1990. aastatel võnkus õhutemperatuur üles-alla poole kraadi võrra ega läinud kuskile kuni 1998. aastani, mis tõi meile rohkemat soojust. See aga ei ole see, mida maapealsed mõõtmised näitavad. Nende kohaselt on globaalne temperatuur 1970. aastate lõpust ülespoole ronimas.

Mõlemad ei saa õiged olla: kas sateliidid valetavad või on maapealsed mõõtmised valed. See probleem on maailma soojenemise jama keskpunkt ja kellelgi ei lubata sellest rääkida. Olen seda uurinud igat viisi ja mulle on selge, et maakera «soojenemise» graafikud on valeinfot täis. Aga soojenemise uskujad on need tõeks võtnud ja neist palju ennatlikke järeldusi teinud. Üks nende nõudmisi on, et süsihappegaasi hulka peaks vähendama. Esiteks pole kellelgi aimu, kuidas seda teha, aga teiseks pole süsihappegaasil temperatuuriga mitte midagi tegemist. Andsime talle 1980.-1990. aastatel võimaluse oma soojendusvõimu näidata, aga ta ei saanud hakkama, nagu satelliidid näitavad.
Sellegipoolest on soojushulludel arvutis mudelid, mis ütlevad täpselt, kui mitu kraadi temperatuur muutub, kui süsihappegaasi õhus kas suurendada või vähendada. Ja valitsustevaheline kliimamuutuste ekspertrühm IPCC on hirmujutud tuleviku soojusest nii üles puhunud, et neid, kes vaidlevad vastu, kuidas inimesed seda soojenemist on põhjustanud, kutsutakse salgajateks, nagu holokausti salgajad. Mõned tegelased on koguni öelnud, et niisuguse ketserluse pärast tuleks üles seada uus Nürnbergi tribunal, kes need salgajad inimsoo vastaste kuritegude eest hukka mõistaks. Neil on jultumus ennast kliimateadlasteks kutsuda, kuid õigem nimi neile oleks kliimapreestrid, kes usuhullust levitavad.

Kuidas lood kliima soojenemisega siis tegelikult on?
Viimase kümne aasta jooksul ei ole mingisugust soojenemist olnud ja aastal 2007 tuli isegi tugev jahenemine. Viimane tõsine soe aeg oli aastal 1998, kui meid külastas super El Niño. Iga nelja-viie aasta järel on Vaikses ookeanis üks El Niño periood, mis globaalset temperatuuri poole kraadi võrra tõstab. Sellele järgneb kohe La Niña, mis temperatuuri tagasi alla viib. Super El Niño oli nii tugev, et ajas globaalse temperatuuri terve kraadi jagu üles.
Soojenemise uskujad juubeldasid, kui nad seda nägid: me ütlesime teile, et suur soojenemine on tulemas! Aga kahjuks nii ei olnud: globaalne temperatuur on sestsaadik alla läinud. Aastail 2001-2007 oli tõesti ka üks soe periood, aga selle soojus ei olnud midagi sellist, nagu super El Niño soojus. Temperatuur istus paigal, nagu oleks ta olnud mingi platvormi peal, ja läks siis 2007. aasta La Niñaga alla.

Mis on need müstilised El Niño ja La Niña, millest temperatuuri kõikumised on tingitud?
Ilma veeauruta oleks maakera keskmine temperatuur alla nulli, mis tähendab, et veeauru kasvuhooneefekt on see, mis globaalset temperatuuri üleval hoiab. Süsihappegaasi roll on sellega võrreldes väga väike.
Kuid esineb kohalikke temperatuuri vahesid, millel on omad põhjused. Kõige tähtsamad on laiuskraadid, aga ka ookeanihoovustel on suur mõju. Näiteks tänu Golfi hoovusele on Eesti palju soojem kui laiuskraadi poolest samal tasemel külmad maad Alaska ja Labrador. Hoovustel võib olla ka perioodiline mõju. Lõuna-Ameerika läänerannikul on näiteks nelja-viie aasta järel kliimavahetus, kus tuleb soe ja vihmane El Niño ning paneb Atacama kõrbe õitsema. Selle mõju on suur, aga mitte igas kohas ühesugune. Vahepeal on jahedam La Niña periood. Kahekesi koos moodustavad nad võnkuva süsteemi. Tegemist on lainete resonantsiga hiiglasuure kausi sees, mida kutsume Vaikseks ookeaniks.
Vaikses ookeanis on kaks troopikavoolust, mida passaattuuled idast läände ajavad, ja nende vahel on ekvaatoriline vastuvool. Need troopikavoolused lõpevad Filipiinide ja Uus-Guinea juures, kus laine ümber pöördub ja ekvaatorliku vastuvoolu kaudu Lõuna-Ameerikasse tagasi läheb. Kui ta seal randa jookseb, läheb tema soe vesi laiali ja märkame, et uus El Niño on algamas.
Iga laine, mis randa on jooksnud, peab merre tagasi vajuma. Kui ta seda teeb, siis veetase rannas langeb ja külm vesi hakkab ennast põhjast üles ajama. See teebki La Niña perioodi jahedaks.

Aga miks globaalne temperatuur 1998. aastal järsku kõvasti tõusis ja seejärel kohe tagasi kukkus? Ehkki see näitab isegi diletandile, et kliimat mõjutavad väga kummalised ja inimtegevusest sõltumatud tegurid.
Loodus võib meid üllatada ja ta seda ta aastal 1998 tegigi. Kakskümmend aastat enne seda ei teinud globaalne temperatuur midagi, lihtsalt võnkus väheke keskmise väärtuse ümber, kui El Niño vahetus läbi viie võnketsükli La Niñaga. Ja siis näitasid satelliidid ühte haruldaselt kõrget temperatuuri tippu. See oli nagu üks uus El Niño, ainult palju soojem, ja seda hakati kutsuma super El Niñoks.
Kui looduses midagi juhtub, on selleks alati mingi põhjus, aga pole selge, milline. See teeb peavalu. Olin isegi valmis uskuma midagi kosmosest, nagu gammakiirte plahvatus, või merealuseid vulkaane. Aga kui hakkasin uurima veetaseme tõusu Vaikse ookeani lääneotsas, nägin, et Vaikse ja India ookeani ühendus oli väga ligidal Vaikse ookeani ekvatoorse vastuvooluse algusele. Teadsin, et El Niñod kasutavad seda teed idasse minnes. Oli selge, et super El Niño pidi sama teed tarvitama. Aga mis pidi ühe suure veehunniku vastuvoolu algusesse viima?
See ei võinud olla midagi muud kui üks taifuun, mis India ookeani vee nii üles tõstis, et ta selles suunas voolama hakkas. Teame, et orkaan Katrina tõstis vee taset New Orleansis 25 jalga (7,5 meetrit). 1889. aasta taifuun Austraalia põhjatipus tõstis ookeani pinda 41 jalga (12,5 meetrit), mis on maailmarekord. Niisugune suur veetõus õiges kohas oleks küllaldane, et super El Niñot käima panna. Kogu 20. sajandi jooksul ei olnud midagi niisugust juhtunud. Uurisin ajaloolisi temperatuure ja leidsin, et viimati võis see juhtuda aastal 1877. Nähtavasti on super El Niño midagi sellist, mida esineb vaid üks kord sajandis.

Oletame, et globaalne soojenemine ikkagi toimub, siis millest see ühtäkki 1970. aastate teisel poolel järsku alguse võis saada, nagu väidetakse?
1977. aastast peale näitavad ookeani- ja atmosfääriuurijad hiiglasuurt temperatuuri tõusu, mis kestab 21. sajandi alguseni. Hakkasin neid näitajaid võrdlema satelliitide andmetega ja leidsin, et see tõusev temperatuurikurv ei ole midagi muud kui muinasjutt. Kui satelliitide näidud kurvi peale panna, on näha, et sel kurvil ei ole reaalsusega midagi tegemist.
Satelliidipildid näitavad El Niño ja La Niña vaheldumist, aga uurijad on kõikidest La Niñadest, mis kuuluvad El Niñode vahele, lahti saanud, sest need tõmbaks kurvi alla. Kui sa La Niñasid nii ei ignoreeriks, oleks temperatuurikõver horisontaalne, mis tähendab, et soojenemist ei ole. Super El Niño visatakse kliimapreestrite poolt samuti välja, 21. sajandi alguse soe aeg tehakse soojemaks ja 2008. aasta jahenemist lihtsalt ei näidata. Niisugused kõverad ei ole midagi muud kui teaduse võltsimine. Sellegipoolest kutsutakse seda globaalse temperatuuri kõveraks. Soojenemishullud panevad selle oma arvutisse ja tulevad välja lapsikute ettekuulutustega, et kliima hakkab meid varsti praadima.

Palun seletage, millised on temperatuuri ja kasvuhoonegaaside hulga suurenemise vahelised seosed?
Räägime nüüd teooriast, mida maakera soojenemise advokaadid on oma tegevuse õigustamiseks toonud. Soojus on üks energia vorm ja kõik teised energia vormid võid muuta soojuseks. Näiteks kui mõni gaas absorbeerib kiirgusenergiat, saab sellest energiast gaasi molekulide kineetiline energia, mida märkame kui gaasi temperatuuri suurenemist.
Mõned gaasid absorbeerivad kiirgavat infrapunast energiat. See on see sama kiirgav soojus, mis teeb kamina ees istumise nii mugavaks. Nende gaaside hulgas on veeaur, süsihappegaas, metaan ja veel mõned teised. Nendest kõige tähtsam on veeaur. Aga kust see kiirgus tuleb, mida nad absorbeerivad?
Tuleb välja, et kõik materjalid, mille temperatuur on üle absoluutse nulli, kiirgavad midagi, aga see kiirgus oleneb tugevasti temperatuurist, nimelt temperatuuri neljandast astmest. Sedaviisi kiirgavad kamina söed palju rohkem kui näiteks mets või meri. Mets ja meri on vabas õhus ja see, mis nad kiirgavad, läheb otse üles. Kui pilvine ei ole, siis otse ilmaruumi välja. Sedaviisi kaotab maakera soojust, mis päikesepaiste meile toob, ja maapinna temperatuur läheb alla.
Aga kuna kiirgus oleneb tugevasti temperatuurist, siis madalam temperatuur tähendab vähem kiirgust, vähem energia kaotust ja temperatuuri langemine lõpeb. Sedaviisi maakera temperatuur stabiliseerib ennast.
Räägime nüüd gaasidest. Need gaasid on õhu sees ja takistavad kiirguse ilmaruumi pääsemist. Mis tähendab seda, et maapind peab rohkem kiirgust tekitama, et nendest gaasidest mööda saada ja ilmaruumi pääseda. Selleks peab maapinna temperatuur tõusma. Aga kust see soojus tuleb?
Ta tuleb nendest gaasidest, mis energiat absorbeerisid ja sedaviisi soojaks said. Millest järeldub, et kui sa rohkem ühte niisugust gaasi õhku paned, blokeerib ta rohkem kiirgust ja maa peab soojenema, et endist kiirguse tasakaalu hoida. Lihtsalt seletades on see põhjus, miks mõeldakse, et kui süsihappegaasi osa õhus suureneb, siis globaalne temperatuur ka soojeneb.
Aga probleem on see, et keegi ei ole seda otseselt mõõtnud. Kõik artiklid võtavad süsihappegaasi aktiivsuse tõeks ja siis räägivad sellest, mida ta on teinud - jääliustikke sulatanud, torme tekitanud, vihma ära hoidnud või uputust toonud, jne. Aga kui hakatakse rääkima, et see on ka temperatuuri üles ajanud, siis on see kas suurushullustus või unistus, kuna informatsioon näitab, et see on täiesti vale.

Ometi on fakt see, et Arktika on muutumas laevatatavaks ja jääkarud on hädas, sest jääkate sulab. Kas see siis ei ole inimeste põhjustatud, nagu väidetakse?
Arktika ja Antarktika on viimasel ajal tõesti tähelepanu tõmmanud, kuna mõlemal pool on jää sulamas. Antarktikas on õieti kaks jäämassi - Ida-Antarktika ja Lääne-Antarktika. Idapoolne mass istub kontinendi peal ja tal pole midagi viga. Lääne-Antarktika on saarestiku otsas. Merepõhi on seal kuni kaks kilomeetrit sügav. Ta on kolmest küljest vetele ja hoovustele lahti ja sellepärast seal ongi probleem. Nimelt tõuseb soe vesi Amundseni mere põhjast üles ja sulatab jääkihti alt poolt. Ja tõuseb üles seepärast, et maatuul ajab külma vee rannikult välja ja sügav vesi, mis on soojem, tõuseb üles tema asemele. Võimalik, et see jääkiht langeb kokku, kuna ta on seda perioodiliselt teinud, viimast korda 1500 aastat tagasi.

Arktika soojenemine on aga ulatuslikum ja kestvam. Enne 1930. aastaid olid suured osad Arktikast laevadele, isegi jäälõhkujatele suletud. Aga siis sai põhjapoolne tee, mis ümber Skandinaavia Vene põhjaaladale viib, lahti, nii et Teise Maailmasõja ajal said Ameerika kaubalaevad Nõukogude arktilistesse sadamatesse relvaabi viia.
Nii kaua kui satelliidid on Arktikat vaadelnud, on sealne jääkate kogu aeg vähenenud. Need, kes maakera soojenemisest räägivad, mõtlevad, et asi on väga lihtne: süsihappegaas soojendab Arktikat palju kiiremini kui harilikku maad.
Aga arktilisest soojenemisest ei ole võimalik aru saada ilma ajaloolise tagapõhjata. Õnneks tuli keskkonnateadlane Darrell Kaufman koos kolleegidega septembris välja Arktika temperatuuri 2000 aasta pikkuse kõveraga. See näitab, et Arktika temperatuur läks aeglaselt ja lineaarselt alla kuni 19. sajandi lõpuni ja siis keeras järsku üles. Soojenemine kestis kogu 20. sajandi jooksul ja on praegugi veel käimas. Autorid mõtlevad, et selle põhjus on süsihappegaas, aga see on võimatu: see soojenemine algas nii järsku ja oli nii tugev, et sel peab olema mõni muu käivitaja. Ainuke soojuseallikas, mis võib Arktikat kiiresti soojaks teha, on soe vesi. Nähtavasti muutus Põhja-Atlandi hoovuste käik 20. sajandi algul nii, et Golfi hoovus võttis endale rohkem põhjapoolse käigu ja algatas sellega Arktika soojenemise, mis ei ole ikka veel lõpuni jõudnud.

Tuleb möönda, et viimane talv oli vähemasti Eestis taas talve moodi ja möödunud suvi suvitamist eriti ei soosinud. Kas need näited lubavad oletada, et kliima hoopis jaheneb?
21. sajand algas sooja perioodiga, mis kestis 2001-2007. Selle algus ja lõpp olid soojad El Niñod, aga La Niña, mis oleks vahepeal jahedust toonud, ei juhtunud ja El Niño soojus kestis kogu selle aja. Õnneks ilmus järgmine La Niña välja õigel ajal, aastal 2007, ja nüüd on selge, et võnkuv süsteem on tagasi meie ilma tegemas. La Niña temperatuur jõudis põhja 2008. aastal ja temperatuur on praegu üles ronimas uue El Niño suunas, mis peaks 2010. aasta alguses siia jõudma. Viimane talv oli La Niña mõju all, aga kardan, et tänavune talv võib soojem tulla.

Kas oskate öelda, milline kliima ootab meid ees 10-20 aasta pärast?
Kliima ennustamine on üks mustkunst, mida kliimamudeli tegijad praktiseerivad. Nende eeskujuks on Ameerika kosmoseteadlase James Hanseni 1987. aastal välja arvestatud temperatuuri kõver kuni aastani 2020. Tal oli süsihappegaas mudeli sees ja ta näitas, kuidas süsihappegaasi osa muutumine tulevikus temperatuuri muudab. Praeguseks on tema ennustused reaalsusest väga kaugele pööranud.
IPCC kasutab umbes kahte tosinat kliima ettekuulutusmudelit, mis jooksevad superarvutite peal. Igaüks annab isesuguseid vastuseid. Need mudelid tarvitavad palju vabu parameetreid, nii et ükskõik missugust vastust tahad, võid selle saada ja teaduslikuks faktiks kuulutada. Loodusteadlased Orrin Pilkey ja Linda Pilkey-Jarvis on sellest mudelitegemisest koguni raamatu kirjutanud («Useless Arithmetic») ja nende järeldus on, et ühtegi mudelit, mis siiamaani maailmas on tarvitatud, ei või usaldada.
Kliimat 10 või 20 aastat ette kuulutada on võimatu ja sada aastat, nagu tegi USA asepresident Al Gore, on naeruväärne. Aga väikese erandiga: El Niño perioodiline vaheldumine La Niñaga toimub kindlasti, kuna nii on see toimunud tuhandeid aastaid toimunud.

Kas te ei pelga, et kui inimtekkelist kliima soojenemist eitate, hakatakse teisse suhtuma samamoodi nagu holokausti eitajatesse?
Tuleb meelde Galileo Galilei, keda inkvisitsioon tema ideede pärast taga kiusas, aga ma ei usu, et asjad nii kaugele lähevad. Peame aga meeles pidama, et Hitlerilgi oli «rassiteadus», millega ta oma kuritegusid õigustas, ja selle algus võis umbes samasugune olla kui see, mida praegu näeme globaalse soojenemise valdkonnas.
Teaduslike «soojendajate» hulgas on tuntumaid Paul Krugman, Nobeli preemiaga autasustatud majandusteadlane, kes kuulutas juunis soojenemise salgamise maakera reetmiseks. Teda ajas vihaseks USA Kongressi liige Paul Broun, kes kutsus soojendusteooriat narrituseks (hoax) ja kellele Kongressi liikmed tegid tugeva aplausi. Krugman hakkas kohe arve välja käima: «Uurijad ütlevad, et sajandi lõpuks tõuseb globaalne temperatuur 9 kraadi, kuidas sa julged selle vastu vaielda!» Ma julgen sellepärast, et tean teadust selle taga. Krugman ütles: «Narritus on võimatu, kuna selleks, et globaalset temperatuuri muuta, on vaja hiiglasuurt teadlaste vandenõud.» Täiesti õige: minu töö näitab, et täpselt see ongi juhtumas - globaalset temperatuuri on muudetud, ja mitte väikselt, vaid massiliselt.

Miks on kliima soojenemise teema muutunud nii teravaks, kui teie analüüsi järgi selleks paanikaks alust ei ole?
Kopenhageni kliimakonverentsi eel tahetakse inimesi hirmutada nii palju kui võimalik, et riigijuhtidele, kes Kopenhagenisse lähevad, suuniseid anda. Võtame näiteks Massachusettsi tehnoloogiainstituudi teadlased, keda Krugman tsiteeris. Nende algne temperatuuri ettekuulutus sajandi lõpuks oli pluss neli kraadi. Aga äkki nad otsustasid, et see ei ole õige - õige tõus olevat 9 kraadi! Kuidas nad seda teavad?
Nende vastus on üks jama: sellepärast, et kasvuhoonegaaside emissioon on suurem kui arvatud, süsihappegaasi ookeanisse vastuvõtt on aeglasem, ja nüüd mõeldakse, et globaalne kliima muutus võib olla ennast-tugevdav. Samasugune jama on peaaegu kõigi niisuguste ettekuulutuste taga. Kliimateadus on pankrotis ja sellest ta enne välja ei saa, kui ausaid temperatuure ja teaduslikke metoodeid tarvitama hakatakse.

Kas olete püüdnud oma analüüsi kusagil publitseerida?
Kui ma oma analüüsi järeldustes kindel olin, tahtsin selle eelmise aasta lõpus avaldada Nature's või Science'is, mis on kõige tuntumad teadusajakirjad. Kui teaduslik artikkel saadetakse ajakirjale, otsib toimetaja eksperte, kellele läkitab artikli hindamiseks. Ma tean, kuidas see käib, kuna olen omal ajal hindaja olnud. Aga need ajakirjad saatsid artikli tagasi ilma hindajatele saatmata ja ilma mingi kommentaarita. Esiteks on see ülbe ja teiseks ütleb see mulle, et neil ei ole mingit kavatsust soojenemise-vastast artiklit trükkida.
Arno Arrak avaldab oma uurimise peagi raamatuna.

Kes on Arno Arrak?
Arno Arrak, kunstnike Henno ja Jüri Arraku vanem vend, sündis Tallinnas 25. märtsil
1927. Õppis Tallinnas inglise kolledžis. Teises maailmasõjas sattus Saksamaale, seal andis end ameeriklaste kätte sõjavangi. Inglismaal telliskivivabrikus töötades hankis stipendiumi USAsse Dartmouthi kolledžisse, kus õppis keemiat ja zooloogiat. Lisaks on ta õppinud füüsikat Columbia ülikoolis New Yorgis ja tuumainseneriteadust Pratti inseneriteaduslikus ülikoolis. Pärast õpingute lõpetamist töötas spektrokeemilise analüüsi alal, nendest üheksa aastat Grumman Aerospace'i korporatsioonis, mis ehitas Apollo kuumoodulit. Grummani teadustööst on ta pidanud ettekandeid konverentsidel Ameerikas ja Euroopas. Kuigi 1990. aastal läks Arrak pensionile, on ta jätkuvalt New Yorgi teaduste akadeemia liige.

Allikkas: https://ilmajaam.postimees.ee/184880/eesti-teadlane-inimeste-suul-kliima-kull-ei-soojene

Read more...

Noortele kliimastreikijatele!

Allikas: Eve Raid, Facebook

Read more...

Trumpi tagandamiskatse taga on Sorose propagandatööstus

Trump on tõeline rahvuslik hädaolukord Foto: United We Dream koduleht

Demokraatide algatatud USA presidendi tagandamise taga on piirideta maailma propageeriv MTÜ-tööstus, mille üheks suurimaks rahastajaks on George Soros.

Kui USA Kongressi demokraadist spiiker Nancy Pelosi üritab USA president Trumpile avaldada umbusku, siis tema tagandamiskava toetavad MTÜ-tööstuse osalised nagu United We Dream, vahendab Breitbart.
Demokraatide tagandamisuurimise taga on USA riigijuhi suvine telefonikõne vastvalitud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Viidatud vestluses pressis Trump väidetavalt Ukrainalt välja oma poliitilisi rivaale mustavaid materjale.

USA-s on alates 2001. aastast edutult üritatud vastu võtta nõndanimetatud DREAM (akronüüm sõnadest Development, Relief, and Education for Alien Minors Act; võõramaalastest alaealistele arengu, abi ja hariduse pakkumise seadus) seadust. Seaduse raamidesse mahtuvad lapsed on progressiivses kõnepruugis saanud nimeks “unistajad” (dreamers).
Milest on oma “unistava” nime saanud immigrantnoorte heaolu ja DREAM seaduse vastuvõtmise nimel sõdiv mittetulundusühendus United We Dream (Me unistame üheskoos). Organisatsioon kuulutab oma Twitteri kontol, et Trumpi tagandamine “on õige tegu” ja seletab lisaks, et “nende piirideta maailma aktivistid kuulutavad koos miljonite inimestega tõde Trumpi kohta ja toetavad trumpivastalisi kongressisaadikuid.”

United We Dreami rahastab, nagu kinnitab ka nende koduleht, Sorose Avatud Ühiskonna Sihtasutus. Näidatud mittetulundusühing teeb tihedat koostööd ülejäänud piirideta maailma ja kõigi illegaalsete immigrantide amnestia nimel sõdiva MTÜ-tööstusega.
Nende hulka kuuluvad näiteks Sorose rahastatud Ameerika tsiviilvabaduste ühendus (American Civil Liberties Union; ACLU) ja Ameerika immigratsiooniadvokaatide Assotsiatsioon (American Immigration Lawyers Association; AILA).

ACLU on USA üks suuremaid avatud piiride ideoloogia survegruppe ja vaenab Trumpi “Ameerika esimesena” immigratsioonireforme. Selle peajurist David Cole on pikka aega soovitanud, et presidenti tuleb tema “vene kokkupõrke” pärast uurida ja võimalusel tagandada.

Toimetas Karol Kallas.

Allikas: https://objektiiv.ee/trumpi-tagandamiskatse-taga-on-sorose-propagandatoostus/

Read more...

laupäev, 28. september 2019

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Jüri Lina loeng ”Kõige alatumad valed”

See loeng on ilmselt kõige jahmatavam, mida Jüri Lina kunagi on pidanud.
See on ühtlasi kuulajaskonna test, et näha, kui ulatuslikult võiks tekkida kognitiivne dissonants tegelikkuse ja massoonide kõige alatumate valede vahel. Tegelikkus toetub loodusseadustele ja kinnitab füüsikalisi võimalusi. Müütide levitamine takistab tegelikkuses oienteerumist.
Kuulajad saavad teada faktidest, mille olemasolust neil polnud aimugi, sest teatud andmeid on kiivalt varjatud. Õhtu vältel saab ilmsiks, et massoonid on oma ideoloogiliste käsilaste sotsialistide ja liberaalide abil tõhusalt teeninud oma halli kardinali – suurkapitali – kõige alatumaid huvisid. Demokraatia mõiste toel on kehtestatud sotsiaalliberaalne türannia, kakistokraatia, kus on vaba voli keskpärastel ja andetutel inimestel ja kust intensiivselt tõrjutakse välja kõiki üliandekaid indiviidid, kes töötaksid rahva huvides, lülitatakse ühiskonnast välja. Nikola Tesla on vaid üks neist traagilistest näidetest.
Õelad olendid, kes esinevad valgusingleina, on edukalt tõrjunud ilu ja headust.
Massoonid on naeruvääristanud kõiki elumõtet laiendavaid nähtusi, mida tihti nimetakse seletamatuteks, või lasknud neid maha vaikida, et avalikkust tasalülitada ja vaimset arengut takistada.
Varjatud ajaloo tundmine aitaks meie elu paremaks muuta. Just seepärast ei tohi avallikkus sellest teada saada. Neid, kes seda siiski soovivad tutvustada, laimatakse ja takistatakse.
Rahvusriikide lõhkumine on massoonide ja nende käsilaste tähtsamaid eesmärke.
Loomulikult tuleb juttu ka Rootsi rahvusriiki ohustavatest sündmustest ja asjaoludest, mida ka siseriiklikult on maha vaikitud, ning tervist puudutavaist andmeist, mida teadlikult varjatakse. Sealhulgas mahlaravi kohta.

Jüri Lina annab seekord ülevaate ka Eesti vabamüürlastest, paljastades nende olemuse ja KÕIK tähtsamad nimed selles arulagedas liikumises.

HOIATUS!
Kui olete ära kuulanud igati kontrollitud andmed kõige alatumate pettuste kohta, mille autoriks on telgitagused jõud, võib tekkida oht, et kuulajaskonna senine maailmavaade mõraneb või variseb koguni põrmu. Oht kognitiivse dissonantsi tekkeks on ilmne.

Vaheajal on võimalik osta raamatuid, sealhulgas Lina menukat ”Varjatud tervisevalemit”, millest on ilmunud viis trükki, ja tema uusimat teost ”Rokiajastu resonantsid”, mis samuti on seotud terviseprobleemide ja maagiaga. Ka maagilisi nähtusi käsitlevat romaani ”Eemaldumine Kartaagosse”, Toivo Kurmeti imeilusa muusikaga heliplaate, mida Eesti Raadio keeldub mängimast, ja filme (DVD-l). Lisaks tema kujundlikke muinasjutulavastusi. Lõpuks saab esitada küsimusi.

Tere tulemast!

Aeg ja koht:

Esmaspäeval, 21. oktoobril 2019 kell 19-22 Tallinnas Puuetega Inimeste Kojas Endla t 59, Kristiine Kaubanduskeskuse läheduses. Priiparkimine maja ees ja taga. Kesklinna poolt sõita Koskla tänava kaudu, sest Endla tänavalt ei pääse vasakult Mooni tänavale. Rongipeatus Lilleküla. Kohale saab sõita ka busside ja trollidega.

Sissepääs 10 eurot.

Teisispäeval, 22. oktoobril 2019 kell 18.30-21.30 Pärnu hotellis "Strand"
Tammsaare puiestee 35. Sissepääs 9 eurot.

Kolmapäeval, 23. oktoobril kell 18.30-21.30 Tartu hotelli "London" konverentsikeskuses Rüütli 9. Sissepääs 9 eurot.

Neljapäeval, 24. oktoobril kell 18-21 Rakveres Gustavi majas Pikk 28 (hoovipealne maja).
Sissepääs 8 eurot.

Reedel, 25. oktoobril 18:00-21.00 Paides Järvamaa Keskraamatukogus Lai t 33, 3. korrus. Sissepääs 7 eurot.


Laupäeval, 26. oktoobril kell 13-16
Jõgeval LAISHOLMI PUBIs
Estakaadi 10. Loengu teema on seal ”Demokraatia telgitagustes”.
Sissepääs 10 eurot, pensionäridel 8.
Korraldaja on Laisholmi Pubi. Pileteid saab tellida ja osta sealt.

Laupäeval, 26. oktoobril kell 18-21

Raplas Elujõu Keskuses, Viljandi mnt. 72 G (sissepääs Ööbiku tänavalt).

Sissepääs 6 eurot.

Pühapäeval, 27. oktoobril kell 13-16 Viljandis.
Tähe peosaal, Posti 6.

Piletid eelmüügil aadressil  ellaruus@hotmail.com

Sissepääs 6 eurot.

Üritus Kuressaares jääb ära.

Järgmise üritusena toimuvad Eestis Jüri Lina uusima ja viimse filmi ”Praod fassaadil” esilinastused 2.- 8. detsembrini 2019.
Tallinnas, Pärnus, Tartus, Rakveres, Türil, Raplas ja Viljandis.

Read more...

Rünnakute all oleva Boris Johnsoni naerul nägu ja positiivne olek ajavad tema vastased marru ning tõstavad toetust Brexitile

Kui mingites uudistes räägitakse sellest, kuidas Boris Johnson olevat vihastunud, ei maksa seda tõsiselt võtta – tema oponente häirib just see, et ta seda ei tee.
Pärast teisipäevast Suurbritannia ülemkohtu otsust, mille kohaselt oli parlamendi töö peatamine Boris Johnsoni poolt ebaseaduslik, üllatas paljusid Johnsoni endiselt naeratav nägu ja positiivne olek avalikkusega suheldes.
Kõigutamatu rahuga jätkab Johnson oma missiooni viia Suurbritannia 31. oktoobriks EL-ist välja. Johnson järgib ilmselt oma suure eelkäija Winston Churchilli motot: „KBO – keep buggering on“ [jätkakem võitlust]. The Telegraphi ajakirjanik Patrick O’Flynn leiab, et Johnsoni selline käitumine mõjub ilmselt paljudele tema kriitikutele häirivalt ja kasvatab tema toetust Brexiti pooldajate hulgas.

Arvestades seda, kui uskumatult kaugele on Briti establishment valmis Brexiti takistamiseks minema, oli Boris Johnsonil igati õigus üritada peatada parlamendi töö pikemaks ajaks kui tavaliselt. See ei õnnestunud ainult põhjusel, et kohtulikku aktivismi praktiseerivad kohtunikud olid valmis astuma tavatu sammu ja piirama järjekordsel peaministri eelisõigusi. Sest nüüdseks on temalt juba võetud võimalus kuulutada välja valimisi ilma opositsiooni toetuseta ja õigus võtta vastu välispoliitilisi otsuseid, näiteks õigus otsustada vajaduse üle paluda veel kord Brexiti pikendust.
Theresa May põrumise tõttu 2017. aasta erakorralistel üldvalimistel päris Johnson tooride enamuse asemel vähemusadministratsiooni. Enam kui 20 toori parlamendiliikme reeturlik käitumine muutis parlamendi aritmeetika veelgi keerulisemaks. Kuid kõigest hoolimata ei ole Johnsoni otsusekindlus kahanenud.

Opositsiooni poliitikute strateegia on ilmselge. Nad tahavad panna Johnsoni murdma oma lubadust paluda järjekordselt Brexiti edasilükkamist. Neil on õnnestunud suruda läbi seadus, mis lausa nõuab peaministrilt seda. Nad loodavad, et sel juhul lähevad paljud konservatiivide hääletajad üle Brexiti partei taha, mis võimaldaks anda opositsioonil lõpuks roheline tuli erakorralisteks üldvalimisteks ja loota EL-i pooldajate võidule. Sel juhul olekski neil võimalus Brexit lõplikult tuksi keerata.
Kuid niikaua kuni Johnsonil õnnestub kõigi nende uskumatute rünnakute all säilitada otsusekindlus, ei pööra Brexiti pooldajad talle nii kergesti selga. Paljud on tegelikult üsna pettunud, et Nigel Farage ühines EL-i pooldajate kisakooriga, kes nõuavad Johnsoni tagasi astumist.
Seega võib arvata, et niikaua kuni Boris Johnson jätkab KBO-ga, tõstab iga uus rünnak ja võimendatud tagasilöök tema toetust Brexiti pooldajate hulgas.

Allikas: The Telegraph
Refereeris Triin van Doorslaer

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/maailm/runnakute-all-oleva-boris-johnsoni-naerul-nagu-ja-positiivne-olek-ajavad-tema-vastased-marru-ning-tostavad-toetust-brexitile/

Read more...

reede, 27. september 2019

Tuuleenergia võimalused Eestis, 24.09.2019
Kolm Riigikogu komisjoni arutasid tuuleenergia võimalusi.

Read more...

Eesti valitsus kordas ÜRO-le lõplikult üle: rändepakt ei ole meile siduv ega loo meile kohustusi

Meeleavaldus ÜRO rändepaktiga liitumise vastu Riigikogu ees 26. novembril 2018.

Eesti saatis ÜRO-le kirja, milles rõhutab veel kord, et ei pea eelmise aasta lõpus vastu võetud globaalset ränderaamistikku enda jaoks siduvaks.
“Lubage mul rõhutada, et Eesti jaoks ei ole globaalne ränderaamistik rahvusvaheliselt siduv, ei loo Eesti jaoks mingeid õiguslikke kohustusi ega ole ka rahvusvaheline tavaõigus,” kirjutas välisminister Urmas Reinsalu ÜRO Peassamblee presidendile Tijjani Muhammad-Bandele läkitatud kirjas.

Valitsus kiitis Eesti pöördumise heaks eelmisel nädalal.

“Pöördumine väljendab seisukohti, et kõigil riikidel on suveräänne õigus otsustada ja määratleda oma riiklikku migratsioonipoliitikat ning tagada selle kooskõla üldise rahvusvahelise õigusega. Nõustume, et üldised põhiõigused ja –vabadused kehtivad kõigile isikutele, sealhulgas migrantidele, rõhutame aga sedagi, et üldine rahvusvaheline õigus ei tunnusta migratsiooni kui inimõigust,” ütles Reinsalu pressiesindaja vahendusel ERR-ile saadetud selgitavas kommentaaris.

“Hääletusselgitus kinnitab üle seisukoha, et Eesti ei pea globaalset ränderaamistikku õiguslikult siduvaks ega ülimuslikuks Eesti seaduste suhtes. Samuti ei loo ränderaamistik uut rahvusvahelist õigust ega muuda kehtivat tavaõigust. Eesti kinnitab üle, et ränderaamistikku ei saa käsitleda kui riikide praktika ega õigusveendumuse (opinio juris) väljendusena uue rahvusvahelise tavaõiguse tekkeks. Eesti on järjepidev vastuseisja (persistent objector) ja väljendab selget tahet, et kui tekib või võetakse vastu siduv rahvusvahelise õiguse norm, siis tuleb see lugeda Eesti suhtes mittesiduvaks,” lisas Reinsalu.

ERR märgib, et sama olevat kinnitanud eelmine Riigikogu, välisminister ja õiguskantsler juba ka dokumendiga ühinemisel – kuid Riigikogus oli tollal kogu küsimuse käsitlus ähmastatud, välisministriks aga oli padupunane globalist Sven Mikser, kes võimule jäädes oleks selle kohustuslikuks muutnud. Praegune valitsus kinnitas üle, et sotside ja Mikseri läbi surutud rändepakti tunnustamine uut valitsust ei seo, sest nagu allpool näha, on sel ka ajakava.
 Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/eesti-valitsus-kordas-uro-le-loplikult-ule-randepakt-ei-ole-meile-siduv-ega-loo-meile-kohustusi/

Read more...

Sven Kivisildnik: Sallivuse küsimused

( : ) sallivuse küsimustes tuleb meil täielikult nõustuda seltsimees trotski seisukohaga, osundan:

„Millega me saame kompenseerida oma kogenematust? Jätke meelde seltsimehed – ainult terroriga! Järjepideva ja halastamatu terroriga. Kui kuni selle ajani oleme hävitanud sadu ja tuhandeid, siis nüüd on tulnud aeg luua organisatsioon, aparaat, mis vajadusel suudaks hävitada kümneid tuhandeid.
Meil ei ole aega ja võimalusi välja otsida meie aktiivseid vastaseid. Me oleme sunnitud astuma kõikide klasside, kõikide elanikkonnagruppide füüsilise hävitamise teele, kellest võivad saada meie võimu vaenlased.“

Allikas: Facebook

Read more...

neljapäev, 26. september 2019

„Kliimakatastroofiga“ võitlemiseks plaanitakse maksustada lihatarbimist

Peeter Proos | Vanglaplaneet

Peale IPCC viimast raportit, mis soovitas eelistada taimset dieeti, plaanitakse Rootsis ja Saksamaal kliimamuutuste peatamiseks kehtestada lihamaksu. Poliitikud väidavad, et nad suudavad liha tarbimist jõuga vähendades alandada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja parandada loomade heaolu.
Kliimakatastroofi ära hoidmiseks on lihamaksu kehtestamist arutatud ka Soomes.
Maailma Majandusfoorumil võrreldi liha tarbimist lausa suitsetamisega ning pakuti välja, et lihamaksu võiks kehtestada juba lähema 5-10 aasta jooksul.
Muidugi mõista on jutt kliimamuutustega võitlemisest ja inimeste tervise eest hoolitsemisest vaid kaval ettekääne uute maksude välja mõtlemiseks ning inimeste üle suurema kontrolli kehtestamiseks. Globaalne finants- ja võimueliit kasutab inimtekkelise kliimasoojenemise müüti väga efektiivselt ära ja plaanitav lihamaks on vaid üks väike osa globalistie tegevuskavast.

Kui kliimakriisiga hirmutajad tõe poolest muretseksid inimeste tervise ja keskkonna pärast, siis tegeleksid nad kasvava pestitsiidide ja herbitsiidide probleemiga või näiteks reovee efektiivsema puhastamise normidega.
Kuna enamik ravimeid reovee puhastamise ajal ei eemaldata, satuvad need sageli veekogudesse. Uurijad on leidnud jõgedest üle 60 levinud retseptiravimi, sealhulgas antidepressante, valuvaigisteid, antibiootikume ja vererõhku alandavaid aineid, mis mõjutavad seal elutsevate kalade, putukate, loomade ja lindude tervist.

 Agenda 2030 - ÜRO alustab uue maailmakorra elluviimistRead more...

Trump ÜRO-s: tulevik ei kuulu globalistidele, tulevik kuulub patriootidele

USA president Donald Trump sarjas oma kõnes ÜRO Peaassambleel „globalismi” ja väljendas hirmu, et teatud inimesed „vahetavad välja” lääne kultuuripärandi.

Muidu leiges kõnes uhkustas Trump sellega, kui palju raha on tema administratsioon kulutanud USA sõjaväe peale, ning lisas, et on hoidnud USA-d kõige võimsama riigina maailmas, vahendab Daily Beast.
„Ameeriklased teavad, et maailmas, kus teised püüavad vallutada ja domineerida, peab meie riik olema tugev jõukuselt, võimsuselt ja vaimult,” lausus Trump. „Seetõttu kaitsevad Ühendriigid innukalt traditsioone ja kombeid, mis on teinud meist need, kes me oleme.”
Edasi ütles Trump, et igal maal on oma kalliks peetud ajalugu, kultuur ja pärand, ning kuulutas, et patrioodid peavad kaitsma oma riikide identiteeti.

„Vaba maailm peab oma rahvuslikke aluseid hindama,” kuulutas Trump. „Ta ei tohi püüda neid kaotada ega välja vahetada. Vaadates ringi ja üle kogu selle suure võrratu planeedi, on tõde lihtne näha. Kui te tahate vabadust, olge uhke oma maa üle. Kui te tahate demokraatiat, hoidke oma suveräänsust. Ja kui te tahate rahu, armastage oma riiki.”
Pärast viitamist hirmudele, et lääne kultuuri vahetavad välja sisserändajad mitte-Euroopa riikidest, puudutas Trump veel üht rahvuskonservatiivide lemmikteemat, globalismi.

„Tulevik ei kuulu globalistidele. Tulevik kuulub patriootidele,” teatas Trump. „Tulevik kuulub suveräänsetele ja iseseisvatele riikidele, kes kaitsevad oma kodanikke, peavad lugu oma naabritest ja austavad erinevusi, mis muudavad iga maa eriliseks ja ainulaadseks.”

Allikas: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-uro-s-tulevik-ei-kuulu-globalistidele-tulevik-kuulub-patriootidele?id=87534379

Read more...

Aldo Roomere: Ajupesu ulatus ja intensiivsus ületab kõik riigipiirid

Ajupesu ulatus ja intensiivsus ületab kõik riigipiirid, ei vaja viisat ega terrorismivastast kontrolli. Ajupesu algab peagi juba emaüsast, sest meie geniaalsed teadlased leiutavad kindlasti varsti võimaluse juba lootele seksuaalsust, onaneerimist, vaba soovalikut ja muid vabadusi õpetada. Lasteaedades selline hoogtöö juba käib täiel võimsusel.

On täiesti tavaline ning heakskiidetud nähtus kohata plagiaadina valminud magistritöö tulemusena vormitud kõrgharidusega lumehelbekest, kes ootab inseneridelt saapapaelte sidumise tarvikut, solvub ka kõige udusulgsema kriitika peale ning hakkab ulgudes nutma, kui tuule kiirus ületab 5m sekundis, sest siis on tegu kohutava kliimakatastroofiga. Ta ei suuda iseseisvalt muna praadida ja vajab urineerimisel tugiisiku abi.

Kalapüük on tema arvates genotsiid ja holokaust kalade suhtes, liha söömine aga üks kohutavamaid kuritegusid üldse. Ta on aktiivne demonstrant praeguse valitsuse vastu ja heiskab igal hommikul oma aknale vähemalt 5 vikerkaarelippu. Ta osaleb ka puukallistamise kampaanias, kuigi ei tunne ainsatki puud peale küttepuu, millega ta vanaema kunagi ahju kuumaks ajas.

Tal puudub rahvus, sugu ja identiteet, sest piirid on lahti ja aju on vaba! Tema lamedaks litsutud elus on vaid iga päev laialivalguvad nõmedad nn meelelahutused, kanep, auklikud kaltsud seljas ja südames värisev ootus, kas president ikka tuleval aastal roosiaeda kutsub? Lameda Maa lapsed...

Allikas: Facebook

Read more...

kolmapäev, 25. september 2019

MATTI ILVES: Rände peatamiseks moodustati kodanike kaitsejõud


Sloveenia väikese Kesk-Euroopa riigi kodanikud on moodustanud tsiviilkaitseväe, et peatada Horvaatiast oma riiki sisenevad illegaalsed rändajad.

Türgist ja Kreekast põhja Saksamaale suunduvate rändajate Balkani tee on hästi teada. Tänu Ungari peaministrile Viktor Orbanile on suletud klassikaline ränne läbib Türgi, või Kreekast algav  Balkani teekond läbi Serbia ja seejärel Ungarisse.
Asendusränne, nagu ÜRO ütleb, tuleb praegu peamiselt Bosnia, Horvaatia, Serbia ja Austria kaudu. See on ebaseaduslikele sisserändajatele loodud alternatiivne viis sisenemiseks Lääne- ja Põhja-Euroopa heaoluriikidesse.

Kuid isamaalised Sloveenia kodanikud on tulnud kokku, et peatada järeleandmatu ebaseadusliku rände voog. Murelike kodanike rühm on moodustanud tsiviilkaitseliidu, et aidata Sloveenia armeel tabada illegaalseid rändajaid, kes üritavad läbi riigi liikuda, vahendab Euronews.

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/

Read more...

Soomes räägitakse interneti-põlvkonna läbipõlemisest, ja see on alles algus

Soomes räägitakse üha rohkem sellest, et praegu 22-38-aastased nn arvutipõlvkond ehk millennialid on elus ja töös läbi põlenud.
30-aastane soome naine Carolina tundis pikaajalist väsimust ja jõudis olukorda, kust ise enam välja ei pääsenud. Olukorda raskendas mitme lähedase inimese lahkumine. Ta õppis koolis eksamiteks ja tegi töö juures mitu vahetust. Ühel päeval peksis ta pärast ärkamist pead vastu arvutit ja puhkes hüsteeriliselt nutma. Siis sai ta aru, et kõik pole korras, vahendab MTV.

Carolina pole erand. Millennialide ehk Y-põlvkonna läbipõlemine on saanud pigem reegliks. Carolina võttis ühendust töötervishoiu arstiga ja jäi paariks nädalaks haiguspuhkusele. Pärast seda algas Kela toetusega psühhoteraapia ja lihtsam elu.
Naine ei piiranud töötunde, aga võttis asja kergemalt. Töö tegemine aitab päeva korrastada. Naisel olid uneprobleemid, mistõttu pidi ta õppima ärkvel olles lõõgastuma.
Läbipõlemine enamasti teistele välja ei paista. Vaevusteks olid pidevad peavalud ja ärevus. Naine oli ärkvel olles pidevalt väsinud, nagu oleks öö otsa ringi kõndinud. Ta kartis, et teda peetakse laisaks. See pole tõsi, sest laisk inimene läbi ei põle.
Naine sai oma probleemi puhul tuge nii lähedastelt kui arstidelt. Ta sai aru, et pole oma probleemiga üksi, sest sama asi vaevab paljusid.
Psühholoog Merita Petäjä on puutunud kokku paljude selliste juhtumitega ja peab läbipõlemist terve põlvkonna tunnuseks. Y-põlvkonna probleemid tulenevalt sügavamalt ühiskonna arengust. Need olid 2000ndate aastate alguse kriis, 2001. aasta ja sellele järgnenud terrorirünnakud ning kliimamuutus. Nendest sündmustest kujunes välja põlvkonna arusaam. Ühiskond on kasvatanud millenniale kõigega hakkama saama. On viljeldud „yes we can” suhtumist. See on aga vastuolus maailmas toimuvaga.
Millennialid kannavad endaga kaasas sõnumit „Yes we can” (tõlkes: Jah, me suudame). Samal ajal on nende sissetulek varasemast põlvkonnast 20 protsenti väiksem ning juhuslikud või lepingulised tööotsad süvendavad majanduslikku ebakindlust.
Varem oli tööga seotud identideet omane noortele meestele, naiste oma oli rohkem seotud perega. Nüüd abiellutakse vanemas eas ja peret ei loodagi. Seetõttu on ka noorte naiste identiteet seotud rohkem tööga.
Ebakindel maailm sunnib inimesi pidevalt oma elu kindlustama. Noortel on arvamine, et jõudu jätkub kõigeks ja mingeid piire pole vaja seada. See on toonud kaasa olukorra, kus noored on töö alla mattunud ning valmis ennast tõestama misiganes moel. Tööpäevad venivad pikaks ja tööd tehakse ka vabal ajal.
Selle kõige juures on väga oluline läbipõlemisest aru saada, kuna depressiooni märgid avalduvad juba varakult. Peamine tunnus on saamatuse tunne – et kõike on vaja teha ja millekski pole aega. Kui lasta sel pikalt jätkuda, siis on august palju raskem välja ronida. Pidev saamatuse tunne toob kaasa pessimismi ja pikas perspektiivis küünilisuse.
Psühholoogid ei saa otse väita, et läbipõlemise on põhjustanud internet. Millennialide vaimse tervise probleemid on paljude tegurite summa. Olukorras pole ka lihtsalt lahendust. Sellega tuleb leppida. Millenniale ei tohi kutsuda edevateks või laiskadeks, kuna see ei aita. Ainus tee edasi on leppida ebakindlusega, kuna probleeme tuleb järjest juurde.
Järgmine, Y-põlvkonnale järgnev K-põlvkond on nime saanud Näljamängude filmidest tuntud tegelase Katnissi järgi. Uue põlvkonna jaoks on maailm veel ebakindlam ja vähem turvaline, kus käib pidev võitlus ellujäämise nimel.

Read more...

Martin Helme Tsahknale: minu eesmärk on teid, eestluse hävitajaid, poliitikast välja suruda

Martin Helme on poliitikamaailmas sõdalane, kes teeb seda, mida lubab.

Rahvuskonservatiiv on üldjuhul rahulik inimene, aga kui ta selgelt idiootlike juttude peale plahvatab, siis on see ka põhjalik.
EKRE Riigikogu feaktsiooni esimees Martin Helme, keda erakondade vahel ringi lippav Margus Tsahkna kasulikuks idioodiks nimetas, annab sotsiaalmeedias tema pihta kõigist raudadest ja tapvalt.

“Ma esialgu mõtlesin, et ei hakka Margus Tsahkna jutu peale reageerimagi. Ta pole lihtsalt piisavalt tõsiseltvõetav poliitik, läbipõlenud häsbiin tahab odavalt saada oma 15 minutit kuulsust midagi Helme või EKRE kohta öeldes. Et suur soe on ajanud vaese Marguse tavapärasest rohkem õlut jooma ja see viis viimase raasu tõsiseltvõetavust. Aga et mitmed ajakirjanikud soovivad kommentaari, panen selle siia.

Tegemist ei ole ju Tsahkna enda tohutu mõttevälgatusega. Näeme juba mõnda aega, kuidas süvariik on asunud nii ajakirjanike, ametnike kui muidumeeste abil looma enne valimisi narratiivi rahvuskonservatiivide mustamiseks. Umbes sellise loogikaga, et on küll rahvuslased, on küll konservatiivid, on küll suveräänsuse ja rahvuslike huvide eest võitlejad, aga kuna selline tegevus on vastuolus globalistliku maailmakorraga ja see maailmakord on garandiks Eesti vormilise omariikluse püsimisele, siis on nad Eesti omariikluse vaenlased.

Saite aru? Et kui sa ei ole nõus olema multikultuurne homofiilne islamiseeritud europrovints, siis sa oled järelikult eestluse vaenlane, sest ainult sellise provintsina on meil võimalik mitte olla Venemaa all. Jah, ma saan ise ka aru, et tegu on üsna keerulise konstruktsiooniga, mida tavakodanikule tuleb lahti joonistada värvikamate ja primitiivsemate, otse silmade vahele jõhkrate räigustega. Selleks lüüakse lauale asja lühiversioon, mis kõlab umbes nii: Putin kannab lipsu ja peseb hommikuti hambaid. Kõik, kes kannavad lipsu ja pesevad hambaid, on automaatselt putinoidid, kasulikud idioodid, mõjuagendid. No hästi, tegelikult ei räägita lipsust ja hammastest, vaid öeldakse, et ka Putinile ei meeldi homod ega immigrandid, ning kõik, kellele ei meeldi kooseluseadus ja avatud piirid, on ikkagi Venemaa mõjuagendid.
Olen seda lolli ja tüütut juttu kuulnud alates 2003. aastast, kui kõiki neid, kes ei soovinud et Eesti suveräänsus ohverdataks eurorahade eest Brüsselile, said samuti külge vene agendi sildi. See jutt muidugi ei kannata vähematki kriitikat.

Esiteks. Eestluse säilimise seisukohalt pole mingit vahet, kas meid suretatakse rahvusena välja immigratsiooniga idast, läänest, lõunast või põhjast. Eesti omariikluse ja suveräänsuse seisukohalt pole mingit vahet, kas meid ruineeritakse idiootlike käsulaudadega Brüsselist või Moskvast.
Ja kui vaadata, kes siis on teinud kõige kurjemat kahju Eesti riigi ja rahva olukorra halvendamiseks, siis loomulikult pikalt võimul olnud kartellipoliitikud ning neid toetanud süvariik.
Reformierakonna valitsuse üks viimaseid seaduseid, mis vastu võeti, oli tööjõu sisserände lõdvendamine. Margus Tsahkna ja tollal tema juhitud IRL olid selle valitsuse liikmed. Tulemuseks oli juba ühe aastaga viiekordne sisserände kasv Ukrainast ja Venemaalt. Need on umbkeelsed ja padu-Putini-meelsed vene šovinistid, keda Tsahkna aitas Eestisse tuua kümnete tuhandete kaupa. Kas see otsus tuli Kremli soovitusel või Brüsselist? Või mõtles puhta ise välja?
Sama partei sama juhiga toetas kohe peale võimuvahetust kohtutes vene keelele töökeele staatuse andmist. Kremli käsuliin või Brüsseli oma?

Võltsisamaalased olid aastaid Eesti haridusministrid. Tulemuseks kakskeelne Eesti haridussüsteem, mis hoiab mitte ainult okupatsiooniaegsed vanakesed, vaid ka Eesti Vabariigis sündinud noored venekeelses Kremli infoväljas. Siinsed venelased hääletavad Putini poolt kõrgema protsendiga, kui võltsingutest kubiseval Emakesel Kodumaal olevad kaasmaalased seda teevad. Tänu sellele ongi meil segregeeritud paralleelühiskond, mille venekeelse osa suhtumist Eestisse ja eestlastesse nägime pronksiöödel. Olite agendid või idioodid? Ilmselt ikkagi idioodid, sest lahendusena munesite välja “rahvusringhäälingus” venekeelse kanali avamise, mis kustutas ühe olulise nähtamatu piiri eestikeelse riigi põhimõttes, läheb maksumaksjale maksma 5 miljonit ja toodab õhtust õhtusse eestlasi sapiselt sõimavat programmi. Keegi lihtsalt ei tea, sest seda (kõige kallimat) ERR-i kanalit ei vaata keegi. Äkki olite ikkagi agendid…

Oo, ja kes ei unustaks, et Tsahkna juhitud IRL hääletas Riigikogus rõõmsalt äraandliku ja ära andliku piirilepingu poolt, mis näeb ette põlistada okupatsiooni ja annektsiooni 5,2 protsendil Eesti Vabariigi territooriumil, annab Moskvale võimaluse väita, et Eesti on uustekkeline riik (Tartu Rahu on ajalooline dokument ja okupatsiooni seega ei olnud ega saanudki olla!) ja seega tuleb anda kõigile siinsetele elanikele automaatselt kodakondsus ning loomulikult kehtestada kakskeelsus. Olite idioodid või agendid? Kelle omad? Brüsseli või Moskva omad? Äkki mõlemat korraga?
Ning muidugi ei saa unustada Marguse intellektuaalset tipphetke, Eesti 2,0 progammi. Selle plaani on ta Eesti 200 seltskonda kaasa võtnud. Plaan on lihtne: toome Eestisse veel miljon inimest suva kust (peamiselt tulevad praegu kolmest riigist: Ukraina, Venemaa ja Valgevene ehk venekeelsed) ja nimetame nad kõik eestlasteks, sõltumata sellest, mis keelt nad räägivad või mis kultuuritaust neil on. Kellele see kasuks on, kui meie siinne viies kolonn kasvab 300 tuhande pealt miljoni peale, noh, kui te natuke mõtlete, saate aru isegi, ütleks Margus-poiss.

Ja ärme unusta seda kahjurlust, mis toimus Tsahkna ja teiste irlikate juhitud kaitseministeeriumis. Eestil pole kahe päeva laskemoona varugi, aga ostetakse kasutatud ja mittetöökorras soomukeid viis korda kallimalt kui soomlased ostavad korralikke tanke. Ostetakse maailma kõige kallimaid kahureid, mida saab küll ainult mõned, aga selle eest ei jätku raha mitte millekski muuks, jne, jne. Olite neid otsuseid tehes agendid või idioodid? Kelle agendid? Brüsselile ei meeldi ka meie iseseisev kaitsevõime, hakkame veel vastu…
Elamislubade müük ei olnud vist agentlus, puhas korruptsioon. Lihtsalt korruptandid on teatavasti lihtne saak süvariigi värbajatele…

Mul kama, kas Eesti riikluse lammutajad ja eesti rahvuse hävitajad on agendid või idioodid, minu eesmärk on teid kõiki poliitikast välja suruda, et Eesti oleks valitsetud meie põhiseadusest lähtuvalt ja eesti rahva huvides. Kellegi teise huvides töötav süvariik ja tema käpikud poliitikas, meedias ning ärimaailmas on alles alustanud oma sopaloopimist. See ei ole aidanud siiani, see ei aita ka edaspidi.”

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/martin-helme-tsahknale-minu-eesmark-on-teid-eestluse-havitajaid-poliitikast-valja-suruda/

Read more...

teisipäev, 24. september 2019

Juhtkiri: kas muud võimalust peale orjameelsuse Eestil tõesti pole?

Kui hindame vabadust, tuleb meil loobuda pettekujutelmadest, nagu garanteeriks praegune lääne suunal pugejalik ja kõike ettekirjutusi orjameelselt täitev välispoliitiline kurss kõige paremini Eesti riigi ja rahva säilimise. Peame olema ise valmis kaitsma oma riiki lõpuni ning võtma suuna üha selgemale välispoliitilisele autonoomiale. Kõike seda tuleb teha teadmises, et vabadus ja turvalisus ei ole lõplikult ühitatavad ideaalid, kirjutab Objektiivi toimetus juhtkirjas. 

Hiljuti ilmus Postimehe arvamustoimetuse juhataja Indrek Lepiku sulest artikkel, mis võtab lühidalt kokku Eesti välispoliitilise orientatsiooni usutunnistuse, mida Eesti meediamaastik tervikuna eesotsas Postimehega on aastakümneid ametliku õpetusena oma lugejatele edastanud. Mingeid muid võimalusi peale kahe geopoliitilise paratamatuse pole meile väidetavalt antud – meist saab kas Peterburi oblasti läänepoolne ripats või lepime USA sõjalise hegemoonia all elutseva miniriigi staatusega.    

“Eesti pole ei saar ega mäestikest müüritud – ta ei ole Island, ta ei ole Šveits. Ta on hajusalt asustatud väikeriik, kel on üksnes valida, millise režiimi all ta toimetab – on see idanaaber või Euro-Atlandi ühendus,” kirjutab Lepik, märkides et suurt valikuvabadust meil rahva ja riigina õieti polegi. 
Olgem siinkohal kordki ausad ja tunnistagem seda endale ja teistele – valiku kriteeriumiks erinevate isandate vahel pole mitte ellujäämine, vaid eelkõige mõnus äraelamine.
Vähe sellest, et geopoliitiline paratamatus kahe suurvõimu vahel tingib meie viimasel veerandsajandil ellu viidud välispoliitika “peaaegu et igavalt konsensusliku” iseloomu, määrab see Postimehe arvamustoimetuse juhataja sõnul ära ka Eesti riigikorra alused. Lepiku hinnangul on Eesti iseseisev õigusriik eelkõige just selle tõttu, et “tema liitlane on maailma sõjaline hegemoon Ameerika Ühendriigid ning ta kuulub vabade ja demokraatlike riikide ühendusse nimega Euroopa Liit.” 
Lepiku lühikesest arvamusartiklist vaatab kogu oma brutaalses skemaatilisuses vastu väikerahva orjalik vaimupärand, millele oleme korduvalt Objektiivis tähelepanu pööranud. Tõelist iseseisvust isegi taotlusena kaugelt liiga ohtlikuks ja idealistlikuks projektiks pidav seltskond on enda ja kogu ülejäänud rahva jaoks ära lahendanud orjameelse vaimu süvatasanditelt tõukuva kalkulatsiooni: millist isandat teenida, kelle hõlma alla pugeda ja kelle käest olusid arvestades kõige vähem peksa saada. 

Kuigi publikule maalitakse sealjuures ette pilt eksistentsiaalsest valikusituatsioonist, kus kaalul on demokraatliku põhiseadusliku riigikorra alused ja viimases instantsis Eesti rahva säilimine, siis kardinate taga tunduvad siiski kõnelevat sootuks rehepaplikumad motiivid. 

Olgem siinkohal kordki ausad ja tunnistagem seda endale ja teistele – valiku kriteeriumiks erinevate isandate vahel pole mitte ellujäämine, vaid eelkõige mõnus äraelamine. Kui hegemoon lisaks kõigele laseb rahulikult elada, eesti keeles rääkida ja vabalt mööda maailma ringi reisida, tundub valik olevat igati õigustatud. “Suurem osa praegust valikut ei kahetse. Need valikud aga defineerivad meid, sest lasevad elada eesti keeles ja vabalt. Korra oleme proovinud teisiti, ei töötanud ega töötaks praegugi,” lohutab Lepik lugejaid.
Objektiivi toimetus pole kunagi öelnud, et Eesti riigi iseseisvus eeldab homne päev NATOst ja Euroopa Liidust lahkumist. Küsimuse raskuskese paikneb pigem selles, kas me peame tõelist iseseisvust ilma ühe või teise hegemooni sekkumiseta meie sise- ja välispoliitilisse suunitlusse üldse mõeldavaks.
Sellise nägemuse kohaselt jääb tõelise iseseisvuse ideaal minevikku nagu ajaloos iganenud ja 1939. aastal katki läinud lelu. Seda võib vanade inimestega koos meenutada kaminatule ees, ent mingit praktilist rakendust tal tänapäeva maailmas enam pole.
Narratiivi juures on märgiline, et kui iseseisvuse ideaali purunemist tuletatakse alatasa meelde hoiatava näitena väikerahva pürgimustest orjarahvast enamaks, siis lääneliitlaste reeturlikku käitumist meie suhtes pole sealjuures viisakas mainida. Nagu Nõukogude Liidus polnud heaks tavaks rääkida Molotovi-Ribbentropi paktist, nii ei soovi täna keegi meenutada Teherani ja Jalta konverentse, mille käigus loovutas meie tänase vabaduse suurimaks kaitsjaks peetav hegemoon Ameerika Ühendriigid Baltikumi ja Poola suurriikliku küünilisusega Nõukogude Liidu koosseisu.

Objektiivi toimetus pole kunagi öelnud ega ka mõelnud, et Eesti riigi iseseisvus eeldab homne päev NATOst ja Euroopa Liidust lahkumist. Küsimuse raskuskese paikneb pigem selles, kas me peame tõelist iseseisvust ilma ühe või teise hegemooni sekkumiseta meie sise- ja välispoliitilisse suunitlusse üldse mõeldavaks. Kui ei pea, siis tasuks iseseisvuse ideaalist loobuda, lõpetada rahva ja iseenda petmine ning tunnistada avalikult kõigile, et Eesti-sugusel poliitilisel moodustisel polegi võimalik tänapäeva maailmas tõeliselt iseseisev või isegi iseseisvuse taotlusest lähtuv riik olla ning ainus küsimus on see, kelle võimu alla me end rahva ja riigina heidame. 

Kui vastus on aga positiivne ning iseseisvuse ideaal on meile jätkuvalt tähtis, tuleb ka sellisel juhul enda pettekujutelmadest loobuda, nagu garanteeriks praegune lääne suunal pugejalik ja kõike ettekirjutusi orjameelselt täitev välispoliitiline kurss kõige paremini Eesti riigi ja rahva säilimise. Peame olema ise valmis kaitsma oma riiki lõpuni ning võtma suuna üha selgemale välispoliitilisele autonoomiale – targalt ja kavalalt, ent samas väärikalt ja eneseteadlikult oma positsioone rahvusvahelistes organisatsioonides välja käies ja sisepoliitikas rakendades. Kõike seda tuleb teha teadmises, et vabadus ja turvalisus ei ole lõplikult ühitatavad ideaalid.

Lõppude lõpuks olgem aga realistid. Eesti on ja jääb geopoliitiliste tõmbetuulte kätte ka siis, kui ametlik liin üritab maalida NATO 5. artiklist imelist kaitsekilpi kõikide maailma tormide vastu. Me peame rahvana aru saama, et tõsises konfliktiolukorras korduvad suure tõenäosusega Jalta ja Teherani stsenaariumid. Me peame aru saama ka sellest, et NATO kujutab endast ise ühte geopoliitilist hooba ning sellega liitudes oleme end juba asetanud läänetuule kätte. 
Päisepildil Jalta konverents aastal 1945. Foto: Wikimedia Commons

Allikas: https://objektiiv.ee/juhtkiri-kas-muud-voimalust-peale-orjameelsuse-eestil-toesti-pole/

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP