RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 31. jaanuar 2017

"Räägime asjast" 29.01.2017


Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-29012017/

 

Read more...

Jaak Valge | Demokratuur versus demokraatia

, 29. jaanuar 2017

Eesti liberaalse ideoloogia mõjukas ajutrust Poliitika.guru võtab oma 2016. aasta analüüsis teemaks ka demokraatia. Poliitika.guru demokraatiadefinitsiooniga võib hästi nõustuda – demokraatia on valitsemisvorm, kus lõplik võim on rahva käes. Aga edasi läheb analüüs imelikuks: väidetakse, et on olemas kaks demokraatiat – liberaalne ja mitteliberaalne demokraatia. Esimene on rajatud kodanike põhiõiguste ja vabaduste kaitseks, sest teatud vabadusi ja õigusi ei saa inimestelt ära võtta ning seetõttu liberaalne demokraatia ei lase enamusel vähemuste õigustest ja inimväärikusest üle sõita. Mitteliberaalne demokraatia aga ei andvat tagatisi teatud vabaduste ja õiguste kaitseks.

Kes annab vabaduse?

Siit tekib loogiline küsimus – kes on defineerinud ja inimestele andnud need teatavad vabadused, mida enamus nn liberaalse demokraatia kehtivuse korral ära võtta ei saa?
Tulen siin Poliitika.guru autoritele appi ja pakun, et need teatavad vabadused on annetatud mingi üleloomuliku jõu poolt. Ainult nii saaks selgitada, et nad on igaveseks kivisse raiutud.
Kui me aga sellisesse üleloomulikku jõudu ei usu, siis täheldame hoopis, et reaalses maailmas on vabadused ühiskonna enamuse loomuliku hoiakukujunemise tagajärg. Kodanikuvabadused ja poliitilised õigused, mis tänases Euroopas on ühiskonna enamuse silmis iseenesestmõistetavad, ei olnud veel sada aastat tagasi seda mitte, saja aasta pärast on aga osa vabadusi samad, osa mitte.
Ka lähiminevikust võime meenutada, et osa õigusi ja vabadusi on juurde tulnud, nagu näiteks 16-17aastaste õigus osaleda kohalike omavalitsuste valimistel, teisi jäänud vähemaks, nagu näiteks ühelt vähemuselt – suitsetajatelt – enamuse survel ära võetud vabadus igal pool oma suitsetamisvabadust realiseerida.

Edasi peaksime Poliitika.guru autorite loogikat kasutades küsima, kes on defineerinud just need vähemused, keda enamuse eest kaitsta tuleb? Ning taas peaks nende endi loogika kohaselt vastama, et üleloomulik jõud. Sest kõiki vähemusi kaitsta ei saa, kuna ühiskond ju koosnebki eri vähemustest.
Vähemused on margikogujad, tuletõrjujad, kahemehenaised – kui kõiki vähemusi eraldi esile tõstetult kaitsta tuleks, variseks mitte ainult demokraatia, vaid terve ühiskond kokku. Mõningaid vähemusi – näiteks liputajaid või kangete narkootikumide kasutajaid – diskrimineerib enamus aga lausa koletult või kui Poliitika.guru väljendust kasutada, siis sõidab nende õigustest ja väärikusest üle.

Tõsi, kaitsta tuleb kõige abitumaid, aga kes on abitum, on taas ühiskonna kokkuleppe küsimus. Liberaalid leiavad, et need on eelkõige homoinimesed ja immigrandid – neil on kahtlemata õigus nii arvata – ning samuti pole kahtlust, et teatavates situatsioonides tõesti nii ka on. Aga see on valiku küsimus, mille saab teha ikkagi ühiskonna enamus. Mina leian näiteks, et tänases Eestis vajaksid eelkõige kaitset ja tähelepanu ja suuremaid õigusi üksikemad, kes on Eestis nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt väga raskes olukorras.

Niisiis – ainult siis, kui tõesti usume, et hulga reegleid on kehtestanud üleloomulik jõud, siis saame ka uskuda, et demokraatiaid on kaks. Kui me aga teadvustame, et üleloomuliku jõu asemel on poliitilise korrektsuse dogma, tuleb tunnistada, et see, mida Poliitika.guru austatud autorid peavad liberaalseks demokraatiaks, on tegelikult liberaalne ideoloogia. Igati aktsepteeritav ideoloogia, aga mitte üks ja ainuõige, vaid üks paljudest, mis peaks ühiskonna poolehoiu eest ausatel valimistel konkureerima rahvuskonservatiivse, rohelise jt  ideoloogiatega.

Tulemuseks demokratuur

Kui aga liberaalne ideoloogia kuulutatakse poliitilise korrektsuse abil hoopis üheks ja ainuvõimalikuks demokraatia vormiks, siis pole tulemuseks hea demokraatia, vaid demokratuur – see on diktatuuri ja demokraatia segu. Demokratuur tähendab, et riigis toimuvad küll valimised ning ametlikult on ka sõnavabadus, aga poliitikas ja meedias domineerib eliit, kes esitab ainult üht tüüpi arvamusi. Teiste arvamuste esitamine on poliitiliselt ebakorrektne, vaba arutelu piiratud.
Poliitika.guru analüüsis teatatakse aga edasi, et Briti rahvahääletus oli raske planeerimisviga. “Kasvava rahulolematuse ajastul, kus probleemid on keerulised ja kiired lahendusi pole, ei ole mõtet elanikkonnale otsedemokraatia vormis haamreid pakkuda, sest siis paistabki iga väljakutse naelana ja iga võimalus establishment Kuu peale saata kasutatakse ära, tagajärgedele mõtlemata.”

Teisisõnu – parem on rahvahääletusi mitte korraldada, aga kui seda ikkagi teha, siis nii, et need annavad soovitud tulemuse. Rahvahääletus on seega taandatud poliittehnoloogiliseks meetodiks, et näidata ladviku otsuseid rahva omadena. Siin on ka loogikaviga Poliitika.guru enda analüüsiga: nende toodud demokraatiadefinitsiooni kohaselt on lõplik võim rahva käes.
Teisalt on aga hea meel täheldada, et Poliitika.guru analüütikud, kes eksisid 2016. aastal kõigi oma olulisemate poliitiliste prognoosidega, tunnistavad ausalt, et rahulolematus ühiskonnas on kasvanud. Retsept selle rahulolematuse vähendamiseks ei ole aga edasine liikumine demokratuuri poole ja rahvahääletuste välistamine, nagu Poliitika.guru seda soovitab, vaid demokraatia laiendamine nii, nagu soovitab Otsedemokraatia Edendamise Sihtasutus Terve Rahvas.

SA Terve Rahvas on koostanud eelnõu, mille eesmärk on siduvate rahva algatatavate rahvahääletuste võimaluse loomine Eestis (http://terverahvas.ee/eelnou-tekst/). Eelnõus on kodanike õigused ja vabadused kaitstud kõrgete künnistega. Võimalus algatada referendumeid vähendab poliitikute ja poliitika võõrandumist ning muudab poliitilised otsused ühiskonnale vastuvõetavaks. Vastava põhiseaduse muudatuse algatamiseks riigikogus on vaja vähemalt 21 rahvaesindaja toetust.

Read more...

"Peavoolumeedia" on muutunud ajakirjandusest GlavLit'iks

Jälle käib mingi kiun "peavoolumeedia" ümber."Peavoolumeedia" on muutunud ajakirjandusest GlavLit'iks.
Ntx
Uusaastaöö massivägistamised Kölnis vaikis peavoolumeedia täiesti maha.
Oli absoluutne vaikus, see olekski nii jäänud, kui "rassistid ja neonatsid" - nagu neid kutsus Simone Petter, Die Grünen(Saksamaa Rohelised) "führerin" - elik massivägistamise ohvrid, hakkasid sõna võtma "valemeedias", lärm läks liiga suureks.
Oberster Gerichtshof'i 23. 10. 2016 otsuse, milles too organ praktiliselt legaliseeris lastevägistamise Austrias (10-aastane poolsurnuks pekstud ja puruks vägistatud poiss ei suutnud, vaatamata meeleheitlikule vastupanule ja röökimisele, teha teda vägistanud moslemile selgeks, et "ei soovi temaga seksi" ja vägistamissüüdistus võeti maha) on Eesti peavoolumeedia maha vaikinud, Eesti Meedia rääkis Putini reaktsioonist juhtumile, Ekspress Grupp vaikis maha).
Maria Landenburgeri juhtum Saksamaal. Tüdruk vägistati ja tapeti.

Saksa meedia jälgis seda sündmust väga hoogsalt, kajastati laialdaselt mõrvari otsinguid, mõrvar leiti ...
ja siis keeldus ARD Tagesschau, kes päevast päeva oli "kätt pulsil hoidnud", seda kajastamast, kuna "tegemist olevat lokaalse sündmusega". Nimelt osutus mõrvar afgaani "pagulaseks".
BLM kidnapping - neli clintonlast ja aktivisti röövisid valge arengupeetusega poisi, piinasid ja mõnitasid teda rohkem kui ööpäeva, sõimates Trumpi kui Eesti "ajakirjanikud", samuti sõimati valgeid, elik kuritegu oli täiesti avalikult rassistlik. Video riputati netti üles.

Eesti Meedia ja "Õhtuleht" on juhtumit kajastanud - "Õhtuleht" ausalt, "Postimees" kupüüridega, Ekspress Grupp - vaikus.
CNN ajakirjanikud omakorda jäid otse-eetris vahele, kui irvitasid piinamisvideot vaadates(Sara Ganim).
Soome Vabariigi Peaminister kutsus "pagulased" enda juurde koju elama. Sellest hetkest peale on "peavoolumeedia" sellest vaikinud.
Huvitav miks? Ega see ole äkki kuidagi seotud ühe väga raske isikuvastase kuriteoga Kempeles?
Peavoolumeedia on vait, nagu öeldud ...

Ja siis imestatakse, kuidas läks läbi Brexit, kuidas Trump võidab, miks päevast päeva teleka ees lösutavad ameeriklased muutusid äkki immuunseteks telepropaganda suhtes ja "langesid twitteri säutsude ajupesu ohvriteks", kuidas kolm kuud islamisimi ja ümberrahvastamise propagandat Eesti ajakirjanduses suvel 2015, kus "vastalised" sõna ei saanud, ja islamiseerimis ja ümberrahvastamisvastaste osakaal kerkis 45% pealt 75-85% peale - sõltub, kuidas vastuseid tõlgendada.
Kooseluseadus, mis aastal 2005 oleks ilmselt vastu võetud nii, et keegi poleks isegi tähele pannud, on peale "peavoolumeedia" propagandaaastaid surnud, ainult tolerastidest nekrofiilid keelduvad matuseid korraldamast.
Aastal 2006 oli "homoseksualismi vastu" 6% rahvast, peale peavoolumeedia paariaastast sõimu rahva aadressil oli analoogiline protsent aastal 2015 ~60% ...
Keda me peaksime usaldama ja uskuma ?
Tsensoreid, kes infot varjavad?

Totakaid tainapäid, kes isegi propagandat teha ei oska?
Idioote, kes alustavad oma seisukohtade tutvustamist auditooriumi sõimamise ja solvamisega? Või antakse sõna "aktivistidele", kes teevad sama nende eest.
Kus krdi kohas küll taolised õppinud on?!?! Mingu sm. Putini juurde koolitusele või lugegu sm. Goebbelsit - saaks teada, et "enda vastu häälestatud auditooriumi ei ole võimalik end kuulama panna".
Või millised idioodid küll asendavad poliitilise analüüsi ja kommentaari ühe poole aktivistide propagandaüllitistega ... Kui rumal peab olema, et asendada objektiivne analüüs verbaalse masturbeerimisega elik unistustega analüüsi asemel, nagu juhtus USA presidendivalimiste ja Brexiti puhul! Tegu ju meie liitlastega, kellega peab suhteid säilitama igal juhul ...
Idioodid "valisid poole", idioodid ei saanud aru, ei tahtnudki aru saada, mis toimub "reaalis" - tulemus käes.
Aga ei jõua kohale politrukkidele.

Sseltsimeeste peavoolumeedia arvamus- ja välistoimetuste juhtide rumalus on ju lausa kirjeldamatu!
Isegi nõuka-aja "Välispanoraam" oli objektiivsem kui tänapäeva politrukkide lalin. No ei jauranud Simon Joffe ega Vambola Põder aastal 1980, kuidas "Walter Mondale kohe võidab ja Ronald Reiganil ei ole mingit lootust".
Kui loll peab olema, et peale kõike seda uskuda-usaldada totakaid ja täinapäid, professionaalselt täiesti ebakompetentseid isendeid?
Tänan, ei.

Allikas: R.M. Ungern, Facebook

Read more...

esmaspäev, 30. jaanuar 2017

IN MEMORIAM: UDO ULFKOTTE

Saksa ajakirjaniku ja kirjaniku Udo Ulfkotte surma asjaolud on rohkem kui segased, tegu võib olla järjekordse poliitilise mõrvaga. Tänaseks on selgunud, et Donald Trump oli Udo Ulfkotte kutsunud isiklikut enda juurde. Ta pidi saabuma lennukiga New-Yorki 13. jaanuari õhtul, kuid lennuki peal teda ei olnud ja leiti hiljem kodust surnuna.

Udo Ulfkotte sündis 20. jaanuaril 1960 ja oleks saanud mõne päeva pärast 57 aastaseks. Ta oli n-ö „ülejooksik“. Töötanud pikki aastaid (1986- 2003) Saksamaa ühe suurima ja tuntuima lehe Frankfurter Allgemeinen Zeitungi poliitilise toimetajana, vahetas poolt ja hakkas ametlikku poliitikat ja establishmeti teravalt kritiseerima: sisserännet, Euroopa Liitu, islamiseerimist, peavoolu meedia ohjeldamatut valetamist jne., on kirjutanud mitmeid raamatuid „Der Krige in unseren Städten“ (saksa k. Sõda meie linnades, 2004), „Die Asyl-Industrie“ (saksa k. Asüülitööstus, 2015), „Grenzenlos Kriminell“ (saksa k. Piiritult kuritegelik, 2016). Viimase raamatu ilmumise järel suleti tema Facebook-i lehekülg.
Udo Ulfkotte omandas Freiburgi ülikoolist doktorikraadi õigusteaduses. Ta on TV-otsesaates välja öelnud, et praegune peavoolu meedia pole muud kui puhas võltsing. Kui ta töötas toimetajana tuli tema juurde salateenistuse agent ja käskis tal oma nime all avaldada agendi toodud materjalid, muidu lastavat teda töölt lahti. Ta sai erilise väljaõppe, kuidas usutavalt valetada.

Pärast poolte vahetust peavoolu meedia teda enam ei avaldanud, ta kirjutas raamatuid, millest mitmed said menureiks. Tema endised kolleegid hakkasid teda halvustama. Ta olevat olnud  „hüsteerik“ ja tegelevat „kahjurlusega“ (Julia Gerlach), „rassist ja islamofoob“ (Claudia Dantschke), „liialdab, võltsib, valetab ja levitab vandenõuteooriaid“ (Stefen Niggemeier). Teda ähvardati korduvalt tappa.
Raamatus „Gekaufte Journalisten“ (saksa k. Äraostetud ajakirjanikud, 2014) kirjutab ta oma elust, kuidas USA tegeleb Euroopas ajupesuga kasutades ära korrumpeerunud toimetajate võrgustikku. Seda kutsuti CIA erioperatsiooniks „Mockingbird“. Viimastel aastatel on olukord halvenenud. Omanike kinnisvarad kaotavad väärtust, kui lähedusse rajatakse põgenikekeskus, kuid seda ei avaldata.
Udo Ulfkottelt pärineb paljastus, et USA kavatseb neid riike Euroopas karistada, kes ei lase oma elanikkonda GMO-dega mürgitada. (Koostaja märkus: Eesti ei kuulu nende hulka, sest lubab seda teha).

Udo Ulfkotte surmaga seotud asjaolud polnud veel välja selgitatud, kui ajakirjandus teatas surmapõhjuseks südameseiskumist. Mitmed ajakirjanikud avaldasid rõõmusõnumeid seoses tema surmaga, mis on kristlikus kultuuriruumis pehmelt öeldes ebatavaline.

Koostaja: Mitmete allikate järgi on salateenistused välja töötanud vahendeid sooritamaks mõrvu, mis näevad välja kui südameseiskumine. CIA olevat isegi arendanud 70ndatel välja vastava relva, mis tulistab mürginõelu, mis ohvri kehas sulades kutsuvad esile südameseiskumise.

IGAVENE AU JA MÄLESTUS VAPRALE MEHELE!


Allikad: mvlehti, zerohedge.com, friatider.se

Matti Ilvese blogile koostas Jaan Hatto

Read more...

Eesti Aeg - Nädal Riigikogus - #704 - Martin HelmeAvaldatud 26. jaanuar 2017
Uurisime rahvuskonservatiivide fraktsiooni esimehe Martin Helme käest, mida uut tõi jaanuari viimane poliitikanädal Riigikogus.

Read more...

EKRE toel jõuab rahvaalgatuse eelnõu riigikokku

Sihtasutus Terve Rahvas on välja töötanud eelnõu, mis seadustaks otsedemokraatia ning võimaldaks rahval algatada seaduseelnõusid või rahvahääletusi.

Seaduseelnõu riigikokku jõudmiseks on sihtasutusel olemas EKRE toetus ning eelnõu üle arutleti ka tänasel erakonna volikogul. Eelnõu järgi oleks seaduseelnõu algatamiseks vajalik 3000 kodaniku toetus ning eelnõu esitamiseks riigikogule tuleks koguda 25 000 kodaniku toetusallkirjad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui riigikogu esitatud seadust vastu ei võta, läheks seadus-eelnõu rahvahääletusele. EKRE näeb eelnõu algatamisel potentsiaalse partnerina ka Vabaerakonda.
"Me ei ole väga entusiastlikud uskuma, et Keskerakond ja Reformierakond tuleksid meie seda ettepanekut toetama. Aga samas ma arvan, et ka selle ettepaneku väljakäimine ainuüksi tekitab ikkagi ühiskonnas diskussiooni ja paneb inimesed kaasa mõtlema, et miks meie ei saa sõna sekka öelda," ütles EKRE esimees Mart Helme.

Sihtasutuse Terve Rahvas nõukogu esimees Jaak Valge ütleb, et ühiskonnas on nii-öelda nõue selle järele olemas ja see pole ka hüpe tundmatusse. "Selles mõttes, et sellised võimalused on kümnes Euroopa riigis olemas, kaasa arvatud Lätis ja Leedus."

Allikas: http://uudised.err.ee/v/eesti/dbb83535-2c0c-439e-9050-fac653d196c4/ekre-toel-jouab-rahvaalgatuse-eelnou-riikokku

Read more...

pühapäev, 29. jaanuar 2017

MATTI ILVES: JÜRI RATAS´E KODAKONSUSE 0 VARIANDIST


Sellest on hästi kirjutatud SIIN. Lisada võib vaid niipalju, et isegi Ratasel ei näi see ideaalselt õnnestuvat, sest huvitav küll, kuid vastu hakkavad just venelased, mitte aga ükskõised eestlased.

Küsitlusest on selgunud, et tervelt 40 % hallipassimehi (üldse on neid 80 000) ei tahagi Eesti kodakonsust! Samuti ei poolda seda kinkimist venelased, kes on saanud kodakonsuse naturalitsioonikorras. Venelased ei ole lollid ja juba teavad, et Eesti osariik teeb neile pidevalt järeleandmisi ja siin võib elada ilusti ka täiesti umbkeelsena, mida aeg edasi seda paremini. Sest hoopis eestlased on kohustatud nendega rääkima vene keeles. On esinenud ka juhtumeid, kus eestlasi on lausa karistatud, kui pole räägitud vene keeles!

Keskerakonna ja peaminister Ratase plaan on täiesti selge, ta tahab rakendada kodakonsuse andmise partei valimisvankri ette, et venelased hääletaksid ikka nende poolt isegi siis, kui Savisaar pole enam erakonna juht.

Read more...

Tõnis Mägi: valus on näha, kuidas meie riigis pööratakse kõik pea peale

Armastatud muusik Tõnis Mägi on üks rahvusliku ärkamisaja olulisematest figuuridest. Foto: Tairo Lutter, Postimees/Scanpix

Tuntud ja paljude poolt armastatud muusik Tõnis Mägi, kes oli veerand sajandi eest üks rahvusliku ärkamise suurkujudest, rääkis Õhtulehele antud intervjuus, et elame ajal, mil teatud seltskond on võtnud endale elutööks kõik olulised asjad pea peale pöörata ning et seda on valus vaadata ja kuulata.

Mägi sõnul püütakse praegu ilmselgelt rahvuslikkust vähendada ja segada kokku uut narratiivi.
“On tekkinud uued arusaamised riiklusest, kodanikkonnast, riigipiiridest, rahvast kui niisugusest. Kõik on pea peale pööratud. Seda on valus kuulata ja vaadata. See ei saa nii lihtsalt olla, aga kummalisel kombel on,” arutles Mägi ja oletas, et see ei saa olla vaid mõne inimese või seltskonna poolt väljamõeldud asi ning et kusagilt peavad olema tulnud asjakohased juhtnöörid.
Loe lähemalt Õhtulehest.

Allikas: http://objektiiv.ee/tonis-magi-valus-naha-kuidas-meie-riigis-pooratakse-koik-peapeale/
_____________
Tõnis Mägi intervjuud lugege siit: https://drive.google.com/file/d/0Byj6L7LsRH_kbENSQWtYTmxzMlE/view
M.I.

Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: On aeg

On aeg, kallid inimesed!
... heita endalt orjarüü ja hakata oma peaga mõtlema!
EESTIMEELSED pole need, kes teevad valikuid Venemaa ja NATO vahel (pigem on need reeturid või ajupesu ohvrid) ja konsulteerivad hoolega "liitlastega", millest rahvast isegi ei informeerita. EESTIMEELSUS on see, et me otsime oma ISESEISVAT teed meie armsale riigile.

Kas siis MEIE maa
laulu tuules ei või
taevani tõustes üles
igavikku omale otsida?

Allikas: Facebook

Read more...

laupäev, 28. jaanuar 2017

Laupäevased pildid


Read more...

Nõmm Raadio "Lõunatund", 26.01.2017


Link: http://www.nommeraadio.ee/wimpy/mambots/wimpy/vimpel3.php?cat=lounatund&file=2017-01-26-madisson.mp3

Räägib Tiit Madisson - 37:25
Margus Lepa räägib veel abortidest, demokraatiast jne.

Read more...

Jüri Kuke mälestuskonverents

Jüri Kukk sündis 1. mail 1940 Pärnus. Õppis ja töötas keemikuna Tartu Riiklikus Ülikoolis (TRÜ) 1958-1979. Aastatel 1975-1976 stažeeris erialaselt Prantsusmaal Bellevues.

Rahvusliku meelsuse ja okupatsioonivastaste väljaastumiste eest vallandati dotsent Jüri Kukk 1979. aastal oma seniselt töökohalt ülikoolis, millele aitasid kaasa kohalikud KGBlased, tolleaegsed kolleegid ja isegi mõned üliõpilased. 13. märtsil 1980 teadlane ja õppejõud arreteeriti. Kohtulavastusel Eesti NSV Ülemkohtus 5.-8. jaanuaril 1981 mõisteti Jüri Kukele 2-aastane vabadusekaotuslik karistus.

Nagu sovetlikus kohtupraktikas tavaks, polnud N Liidus korraldatud poliitilistel protsessidel teisitimõtlejate üle jälgegi objektiivsusest – nn kohtuotsused olid juba kas kuskilt mujalt dikteeritud või ette ära otsustatud. Protestiks justiitsterrori vastu pidasid nii Jüri Kukk kui ka tema kaaskohtualune Mart-Olav Niklus kestvat näljastreiki – pidades õigusemõistmise paroodiast osavõttu inimväärikust alandavaks.

1981. aasta alguses saadeti Jüri Kukk Tallinnast – rikkudes isegi tolleaegseid õigusnorme – eluohtlikus seisundis kandma karistust Venemaal. Surm saabus Vologda tapivanglas 27. märtsil 1981 kl 2.20. Põhjus: alandatud ja kurnatud poliitvangi ebainimlik kohtlemine, lämbumine tõenäoliselt ebaprofessionaalsel tasemel läbi viidud kunstliku toitmise tagajärjel.
Jüri Kuke justiitsmõnitamise vastu protesteeris vaba maailma avalikkus – teiste hulgas kümned kolleegid Prantsusmaalt, kellega ta mõni aasta varem oli koos töötanud. Aasta möödudes Jüri Kuke hukkumisest võõrsil tegi Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar (1931-2015) Vabadusraadios ettepaneku hakata eestlasest märtri surma-aastapäeva igal aastal 27. märtsil tähistama Langenud Vabadusvõitleja Päevana (LVP). Kahjuks pole taasiseisvunud Eesti Vabariigi administratsioon mainitud ettepanekut riikliku tähtpäevana tänaseni aktsepteerinud.

VP esimene aulakonverents korraldati Tartu Ülikooli peahoones kakskümmend aastat tagasi, 27. märtsil 1997. Avas selle rektor professor Peeter Tulviste. Hiljem on avasõna öelnud rektorid professor Jaak Aaviksoo, professor Tõnu Lehtsaar, prorektorid professorid Birute Klaas ja Kristjan Haller. Rektor prof Jüri Kärner Jüri Kuke ümbermatmisel 1989. aastal kodumaa mulda avaldas oma kõnes toimunu üle kahetsust ja vabandas, et just kolleegid ülikoolist olid rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud teadlase tagakiusamisele kaasa aidanud või ise selles osalenud.

Tänavu korraldatakse Langenud Vabadusvõitleja Päeva tähistamine Tartu Ülikoolis juba kahekümne esimest korda. Eesti Vabariigis on eestlaste ja siinsete teistest rahvustest kaasvõitlejate rahumeelset ja õiguslikku okupatsioonivastast tegevust kahetsusväärselt vähe uuritud. Iga-aastaste kokkutulekutega märtsikuu lõpus Tartu Ülikoolis soovitakse meie lähiajaloole senisest suuremat tähelepanu pöörata. Seetõttu korraldataksegi eelolev ajalookonverents Jüri Kuke mälestuseks Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valges saalis Lossi tn 25 26. märtsil algusega kell 12.

Konverentsil tulevad käsitlusele muu hulgas 1988. aastal täielikult rehabiliteeritud Jüri Kuke ahistamise ja võõrsil hukkumise asjaolud, samuti teiste eesti rahvuslaste alusetute represseerimise juhtumid. Kutsume esinema Tartu Ülikooli lähiajaloo õppejõude, samuti selle ajajärgu uurijatest üliõpilasi. Loodetakse teadusloolaste ja teiste asjahuviliste rohket osavõttu.

Allikas: Rein Vanja, Facebook

Read more...

reede, 27. jaanuar 2017

Nõmme TV: Kuhu küll see õigus sõna- ja mõttevabadusele nüüd kadus?

Endine Nõukogude Liit on tagasi, ainult sedakorda teostavad seda inimesed lausa ise! Kui kodanikud ise ei väärtusta ega kaitse sõnavabadust, ega siis ei tule seda keegi teine ka tegema!

Read more...

TÄHELEPANU: alanud on “homoabielu” seadustamine tagaukse kaudu!

Hea Matti Ilves!

Ilmselt olete juba kuulnud eile õhtul ETV saates "Ringvaade" avalikkuse ette toodud tõsiasjast, et eelmise aasta lõpus langetas Tallinna Ringkonnakohus otsuse, mille kohaselt peab Eesti Vabariik tunnustama abieluna Rootsis sõlmitud homoseksuaalide liitu.
 
Tegu ei ole vaid üksiku kohtuotsusega, vaid väga põhimõttelise pretsedendiga, millega sisuliselt aktsepteeritakse eesti õigussüsteemis põhimõte, et välismaal sõlmitud "homoabielusid" tuleb eesti õigussüsteemis käsitleda abieludena.
 
Sellisena on tegu salakavala püüdlusega seadustada "homoabielusid" demokraatlikust õigusloome protsessist mööda hiilides, nö tagaukse kaudu.
 
Kuigi ma ei ole veel kohtu põhjendustega tutvuda saanud, võib kohe öelda, et otsus on mitte lihtsalt väär, vaid lausa skandaalne, kuna see eirab otseselt Eestis kehtivat õigust. 
 
Otsus on vastuolus nii perekonnaseadusest kui ka rahvusvahelise eraõiguse seadusest tuleneva põhimõttega, mille kohaselt on samast soost isikute vahel sõlmitud abielud eesti õiguse seisukohast õigustühised. 
 
Kirjutasin sellest lähemalt ka oma esialgses kommentaaris, mille avaldasin meie portaalis Objektiiv:
 
 
Tähelepanuväärselt toodi uudis kõnealuse kohtuotsuse kohta avalikkuse ette salakavalalt alles pärast otsuse jõustumist.
 
Eelmise aasta lõpus ringkonnakohtu kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe poolt langetatud otsus jõustus aga seetõttu, et valitsus jättis selle Riigikohtusse edasi kaebamata. Ennekõike on selle eest vastutav siseministeerium eesotsas sotsist ministri Andres Anveltiga, kuid kindlasti kannab vastutust ka peaminister Jüri Ratas.
 
Kokkuvõtlikult öeldes on selle kohtuotsuse ja valitsuse poolt selle edasikaebamata jätmise näol tegu sigadusega – õigusriigi ja demokraatia põhimõtte jämeda rikkumise ning kohtuliku omavolitsemisega.
 
Kohtul ei ole Eesti Vabariigis õigustloovat pädevust, aga mõned kohtunikud näivad arvavat teisiti, praktiseerides omavoliliselt seadusandja rolli. Kohtute poolt seadusandliku rolli haaramist ei tohi sallida, seda enam, kui selle kaudu sõidetakse üle ühiskonna alusväärtustest ja viiakse ellu moraalset ja sotsiaalset revolutsiooni.
 
Igal juhul tõuseb nüüd taas teravalt päevakorda vajadus muuta põhiseadust nii, et abielu oleks selles defineeritud üksnes mehe ja naise vahelise liiduna – just nii, nagu seda on teinud abielu kaitsmiseks homoliikumise rünnakute eest nii Läti, Leedu, Poola kui ka mitmed teised riigid.
 
Ühtlasi tuleb astuda täiendavad seadusandlikud sammud, et kohtunike omavolitsemise tagajärjed likvideerida, lähtudes võimu teostamisel põhimõttest, et Eestis kehtivad abieludena üksnes mehe ja naise vahel sõlmitud liidud.
 
Kuidas nende eesmärkide poole liikuda, et homoradikaalide järjekordsele rünnakule vastu astuda, sellega hakkame juba lähipäevil tegelema.
 
Teid tervitades

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Read more...

Kristlane peab olema rahvuslikult isamaaline

Paabeli torn. Pieter Brueghel vanem, 1563. Bigstockphoto.com

Kodu, usk ja isamaa ning ajaloolised juured on inimese mina-pildi seisukohalt ka tänapäeval väga olulised, ilma nendeta hävib inimene väärtusteta nihilismis, kirjutab teoloogiadoktor Juha Ahvio.

“Globalistlik internatsionalism tahab eitada maailmas siiani valitseva etnopluralismi (etnilise mitmekesisuse) sotsiaalbioloogilist tähendust ning tõsiasja, et inimrühmad on loomulikul moel ühendatud teatud territooriumitega ja neisse kiindunud. Probleemne on see, et sotsiaalbioloogilist reaalsust ei tohi lihtsalt lõpetada või tühjaks teha kultuurilise taandarendamisega. Sellised katsed on igal juhul ühiskondlikult eriti hävitava loomuga.”

Nii kirjutasin oma raamatus “Avatud piirid ja immigratsioon” (Kuva ja Sana, 2016) lehekülgedel 133–134. Sarnaselt tõdeb ka Jyväskylä ja Turu ülikoolide teadur Jani Sinokki 5. detsembril 2016 ajalehes Helsingin Sanomat ilmunud artiklis “Isamaalisust on vaja väärtustühimiku täitmiseks”: “Positiivselt mõistetud rahvuslik vaim pakub elule tugeva vundamendi.” Muuhulgas kirjutab Sinokki: “Inimene on muutumas juurteta nomaadiks – ta on võõrdunud paljustki, mida varem peeti mina-pildi ja elu seisukohast olulistena. Kodu, usk ja isamaa lõid osaduse ja ühekuuluvustunde konkreetse rahvagrupiga. Teisalt olid need ka üksikinimese elu pidepunktid. Inimene oli osa millestki suuremast: perekonnast, rahvast, igavikust.”

“Isamaalisuse keskmes on selle eluviisi väärtustamine, mis on valitsev teatud geograafilisel alal. Siia kuulub uhkus osalemisest ajaloolises järjepidevuses, mis määratleb ühiskonna. Rahvuslikud ja riiklikud tähised peavad olema üldiselt tuntavad ja teada. Neid ei või välja mõelda bränditöörühmades. Peame keskenduma oma ajaloole, erinevalt kunstlikult loodud ebamäärasest identiteedist see on ja jääb.”
Asjade taoline korraldus tugineb Jumala loomisplaanile. Loomislood on aluseks Jumala näo järgi loodud mehe ja naise abieluliidule ja selle põhjal moodustuvale perekonnale (1Ms 1:27–28): “Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: “Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!” Sellega on seotud meie ihulikkus ja seksuaalsus, mis on osa meie personaalsusest. Loomislugude juurde kuuluvad ka suguvõsad, hõimud, rahvad ning seejärel rahvusriigid territooriumite ja piiridega. Jumala poolt ilmutatud ja loomuseadust kinnitavas, tänagi iga uuestisündinud kristlasele kohustuslikus kümnes käsus öeldakse: “Austa oma isa ja ema.” Ja kogu oma tähenduses: austa ja kaitse peale oma vanemate ka esiisasid ja nendelt saadud bioloogilist ja kultuurilist pärandit.

Isamaa, emakeel, ihulik põlvnemine ja nn vereliin ei ole selle püha käsu ja kohustuse valguses ebaolulised asjad, vaid osa meist enestest ja meie identiteedist, mida peame alal hoidma ja kaitsma. Territoorium, piirid, ajalugu ja oma kultuuripärand on Jumala ja piibelliku ilmutuse vaatevinklist olulised ja kohustavad (Õp 22:28 – “Ära nihuta igivana piirimärki, mille su esiisad on seadnud!”)
Loomisega inimesele antud kultuurilise ülesande juurde kuuluvad paljunemine ja eluala laiendamine kogu planeedil. Sellega kaasnev etniline ja rahvuslik eristumine ning mitmekesisus ehk etnopluralism on positiivsed nähtused ja sobivad hästi Jumala loomisplaaniga. Paabeli torni sündmustega seonduva jumalatuse tuum seisnes just selles, et Nimrodi juhtimisel astuti Jumala poolt seatud korrale vastu. Miks on Paabeli torni ehitamise ideega sarnaselt tsentraliseeritult globalistlik, rahvusriigid kõrvaldanud, piirideta ja ükskeelne maailmariik koos ülemaailmse valitsusega projekt purustav ja hävitav? Sest langenud inimene ei suuda sellist piirideta riiki hallata. Isegi mitte valgustatud, heatahtliku ja ennast targimaks pidava filosoofkuninga poolt juhitud eliidiga. Inimene on pattu langenud olend, kelle käes tsentraliseeritud võim on ohtlik. Kogu maailma kattev keskvõim viiks kahtlemata globaalse, totaalse diktatuurini. Territoriaalse hajutatuse ja etnilise kirevuse tingimustes on esindusvalitsus kõikide seisukohalt turvalisem ja reaalses maailmas toimivam variant.

Unistus tsentraliseeritud, piirideta ja globaalsest maailmariigist on destruktiivne, hävingule määratud utoopia ka sotsiaalbioloogilise reaalsuse valguses. Etnopluralism tugineb sotsiaalbioloogilistele eeldustele. Teatud territooriumiga kohanenud etnostel on loomupäraselt oma looduslikud alad oma eluviiside praktiseerimiseks, mida ei või eirata ilma negatiivsete tagajärgedeta. Jumal on andnud loodule piirid kogu selle eripalgelisuse – taimestiku, loomariigi ja inimkonna. Mees ja naine on algupäraselt erinevad ja täiendavad nõnda üksteist. Inimesed ja inglid on oma olemuselt, ontoloogiliselt, erilaadsed. Piibli alguslugude põhjal võime tuletada ka järgneva põhimõtte: mille Jumal on eraldanud, seda ärgu inimene ühendagu.
Olemuselt ja väärtustelt on inimkond üks selts, kelle kõik üksikisikud, sõltumata rassilistest või rahvuslikest erinevustest või nahavärvist Jumala näoliseks looduna väärtuslikud. See pilt on aga olemas mosaiigina, kokku pandav kohalikest erinevustest ja erilisusest. Ei pea pürgima Jumala seatud erinevuste ja piirangutest üleastumise ja purustamise poole, sest inimeste käes muutub see hävinguks. Nelipühi sündmuses, kui valati välja Püha Vaim ja eri rahvused said aru Peetruse kõnest, sai see teoks, ent üksnes Jumala tahtel.

Jumala seatud abielust ja selle põhjal kujunevast perekonnast tuli see alustugi, millest moodustus Jumala rahvas. Piibli loomislugude järgi on Jumala seatud abielu ja perekond ka esivanemate pattulangemise järel organiseeritud ühiskonna ja selle kultuurilise pürgimuse ning Kiriku alusüksus. Abielule rajatud patriarhaalne pere on aluseks erinevatele inimestevahelistele sidemetele. Peale oma vanemate peame austama ka neid, kes on erinevates olukordades (Jumala poolt) meie juhtideks seatud. Pereliikmeteks loeme peale isa, ema ja laste ka vanavanemad ja muud sugulased ning samuti need, kes meie heaks töötavad. Perekondadest ja nendega seonduvatest inimestest on moodustunud suguvõsad, hõimud ja riike moodustanud rahvad.

Käsk austada oma vanemaid kannustab austama oma juuri: isamaad, emakeelt ja eelnevate sugupõlvede töösaavutusi. Inimelu põhiväärtused võime tõesti mahutada mõistete kolmikusse – isamaa, usk ja kodu. Inimese vabadus, voorused ja armastus teostuvad parimalt selle raames.
Pere ja kodu loovad vundamendi. Seda kõike kinnitas ka Kristus (Mt 19:1–12): “Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates: “Kas tohib oma naist minema ajada mis tahes põhjusel?” Tema aga vastas: “Kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi Looja inimese meheks ja naiseks?” ja ütles: “Seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!” Nad ütlesid talle: “Mispärast siis Mooses on käskinud anda lahutustunnistuse, kui tahetakse naist minema ajada?” Jeesus vastas neile: “Teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada, algul aga ei olnud see nõnda. Aga mina ütlen teile: Kes iganes ajab minema oma naise muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu [ja kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu].” Jüngrid ütlesid talle: “Kui naisevõtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum jätta abiellumata.” Tema aga ütles neile: “Seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need, kellele antakse. On ju abieluks kõlbmatuid, kes nõnda on sündinud emaihust, ja on kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud, ja on kohitsetuid, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud. Kes suudab taibata, taibaku!”
Jeesus õpetab, et eri sugupoolte vahel sõlmitud monogaamne abielu on algupäraselt juba loomisel määratud.

Nagu Paulus õpetab (Gl 3:26-29), on kõik Kristusega liidetud (ristimise ja Püha Vaimuga salvimise teel) rõivastanud end Kristusega. Uue Lepingu valguses ei ole etnilisi, ühiskondlikke ega sugude vahelisi erinevusi. Ent loomisloos antud maiseid ja kohustusi ja õigusi ristimisveega maha ei pesta.
See tõsiasi saab selgeks näiteks Apostlite tegude raamatus (22:22–29 ja 25:8–11): “Ja kui nad karjusid ja rõivaid seljast kiskusid ning tolmu vastu taevast loopisid, käskis ülempealik Pauluse viia kindlusse ning ütles, et teda tuleb piitsa varal üle kuulata; sest ta tahtis teada, mispärast nad tema peale nõnda karjusid. Aga kui nad olid tema rihmutamiseks kinni sidunud, ütles Paulus pealikule, kes seal juures seisis: “Kas teie tohite Rooma kodanikku piitsaga peksta ja pealegi ilma kohtuotsuseta?” Kui pealik seda kuulis, läks ta ja teatas ülempealikule: “Vaata ette, mida sa teed! See inimene on ju Rooma kodanik.” Siis tuli ülempealik Pauluse juurde ning küsis: “Ütle mulle, kas sa oled Rooma kodanik?” Tema ütles: “Olen küll.” Ülempealik vastas: “Mina olen endale Rooma kodakondsuse hankinud suure raha eest.” Paulus aga ütles: “Ent mina olen sellesse sündinud.” Siis jätsid ülekuulajad ta kohe rahule. Ülempealik lõi aga kartma, kui ta sai teada, et Paulus on Rooma kodanik ja et ta oli tema ahelaisse pannud.”

“Paulus kaitses ennast: “Ma ei ole patustanud ei juutide Seaduse ega pühakoja ega keisri vastu.” Festus aga, soovides olla juutidele meelepärane, vastas Paulusele: “Kas sa ei tahaks minna üles Jeruusalemma ja lasta mul seal sinu üle kohut mõista neis asjus?” Paulus ütles: “Mina seisan keisri kohtujärje ees, kus mu üle peab kohut mõistetama. Juutidele ei ole ma teinud mingit ülekohut, nagu sa ka ise hästi tead. Kui mul ei ole õigus ja ma olen teinud midagi surma väärivat, siis ma ei tõrgu suremast. Kui aga selle taga, milles need mind süüdistavad, ei ole midagi, siis ei või mind keegi nende kätte anda. Mina nõuan keisri kohut!” Siis Festus, rääkinud läbi oma nõunikega, vastas: “Keisri kohut oled sa nõudnud, keisri ette sa lähed!””
Paulus peab kinni oma Rooma kodakondsusest ja selle juurde kuuluvatest seaduslikest kodanikuõigustest. Samas tunnustab ta ka omaaegse patria, Rooma seadusandluse pädevaks kuni õiguseni rakendada vajadusel surmanuhtlust.

Kuigi Paulus räägib Jeesuse vabastavast ohvrist ning inimese teadvuse tõusmisest, ei tee ta tühjaks inimese kohustusi maise ühiskonna ja ligimeste ees. Enese sidumisel Jeesuse õpetuse ja käskudega ei eeldata jumalavastast mässamist. Pühakirja lõik Galaatia kirjast (3:26-29): “Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi” ei anna mitte mingisugust tuge nn teoloogilistele, feministlikele soouuringutele. Ka mitte liikumise Open Borders globalistidele ega Paabeli torni vaimus tegutsevatele internatsionalistidele. Inimene on oma loomult praegugi mees ja naine, ihulik ja ühiskondlik olend.
Kodu, usk ja isamaa ning ajaloolised juured on inimese mina-pildi seisukohalt praegugi tingimata olulised. Ilma nendeta hävib inimene väärtusteta nihilismis.

Lühendatult tõlkinud Roland Tõnisson

Allikas: http://objektiiv.ee/kristlane-peab-olema-rahvuslikult-isamaaline/

Read more...

neljapäev, 26. jaanuar 2017

MATTI ILVES: KAOB EMAKEELNE KOOLIHARIDUS

Ainult eestikeelne kooliharidus on määratud nüüd kaduma, sellest teatas ETV "Aktuaalses Kaameras" 14. jaanuaril 2017 aastal. See paistab nüüd olema otsustatud asi ja meil tuleb loobuda emakeelsest haridusest, eesti keele positsiooni nõrgenemisest kirjutasin SIIN.

Asutamisel on Tallinna avatud kool, esialgu on see mõeldud pilootprojektina erakoolis, kuid on juba teatatud, et edaspidi muutub see kohustuslikuks enamuses munitsipaalkoolides.
Selles koolis hakkavad õppima koos eesti- ja venekeelsed lapsed ühistes klassides ja õppetöö toimub kakskeelselt eesti ja vene keeles, õpetajad on samuti eestlased ja venelased. Õpetajad viivad läbi koolitunde vaid enda emakeeles, seega peaks toimuma kahepoolne keelekümblus. Eestlastest õpilased allutatakse siis samuti keelekümblusele, siiani kehtis see ainult vene keelt emakeelena rääkivatele lastele. Nüüd paistab, et ei tohi olla mingit vahet põlisrahvusest õpilastel ja siia veetud immigrantide järglastel ja põhiseaduses sätestatud eesti keel riigikeelena uutes oludes ei kehti.

Lisaks veel ka inglisekeelne õpetus, kuid seda vaid muusika ja liikumise tundides.

Nüüd peab ütlema, et hüvasti emakeelne haridus Euroopa Liidu Eesti nimelises osariigis! Seega meid ootab kolm riigikeelt, nagu oli kaugel tsaariajal. Prügikasti visatakse ka kogu meie esiisade võitlus emakeelse hariduse eest.
_______________
Lugege lisaks venelaste integratsioonist, SIIN.

Read more...

Konservatiivne Rahvaerakond juhib arupärimisega tähelepanu riigi vastutustundetule käitumisele Rail Balticu projektis

Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas kolmapäeval majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile arupärimise Rail Balticu tasuvusuuringute ja kavandatava lepingu kohta.

Fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas juhib tähelepanu, et Rail Balticu kokkulepe, mida valitsus kavatseb 31. jaanuaril allkirjastada, fikseerib siduvalt Eesti kohustused ja sätestab, et Rail Baltic tuleb lõpuni ehitada isegi juhul, kui projekti pikaajalist rahastamist ei ole võimalik tagada.

“Samas valmib Ernst & Youngilt tellitud tasuvusuuring alles aprillis ja täiesti lahtine on Euroopa Liidu rahastus järgmisel perioodil. Samuti meie enda võime EL-i rahastuse puudumisel või vähenemisel lepingu kohustusi täita. Kust tuleneb valitsuse hulljulgus võtta ilma pädeva tasuvusuuringuta Eestile selliseid vastutustundetuid kohustusi,“ sõnas Põlluaas, lisades, et eelmise, 2011. aasta AECOM-i tasuvusuuringu tulemused on korduvalt ümber lükatud.

Põlluaasa sõnul soovib fraktsioon selgitust, kust tuleb summa 800 miljonit, mida Balti riigid olevat kohustatud projektist lahkumise korral hüvitama. “Mida on nii suure raha eest tehtud ja kes on andnud volitused selleks, et projekti peatada enam ei saa, isegi kui parlament pole seda ratifitseerinud,” sõnas ta.
UU

Allikas: http://uueduudised.ee/majandus/konservatiivne-rahvaerakond-juhib-aruparimisega-tahelepanu-riigi-vastutustundetule-kaitumisele-rail-balticu-projektis/

Read more...

Prof. Jüri Uluots: Meil, eestlastel endil kuulub seega õigus otsustada...

Suurendamiseks kliki pildil

Read more...

kolmapäev, 25. jaanuar 2017

Geert Wilders Koblenz 2017/01/21 EstAvaldatud 24. jaanuar 2017
Geert Wildersi kõne Euroopa rahvuste ja vabaduse konverentsil Koblenzis 21.1.2017
_____________
Maria Kaljuste Facebookis: "Mul oli täna unetu öö... kuulasin, mõtlesin ja tõlkisin ka teile, et saaksite sellest osa. Selle mehe lihtsates sõnades on tõde. Rahvas on ärganud ja meie hääl saab kõlama - rahvusriikide vabaduse hääl."
M.I.

Read more...

Die Welt: Trumpi vastu võitlemiseks tuleb olla “multikultuursem ja homoseksuaalsem”

 
"Mitmekesised" inimesed Berliini homoparaadil ennast näitamas. Foto: Stefanie Loos, Reuters/Scanpix

Suurim Saksa “kvaliteetleht” Die Welt teatas peatoimetaja sule läbi, et USA uue presidendi Donald Trumpi vastu võitlemiseks tuleb olla multikultuursem ja homoseksuaalsem (saksa k. schwuler).

Oma sõjakas juhtkirjas lendu lastud sõna “schwuler” pidas Ulf Poschardt küll hiljem paremaks väljendi “loovam” vastu välja vahetada, kuna reaktsioon lugejate poolt oli liiga laialdane ja negatiivne.
Oma kirjatükis kinnitab Poschardt, et sakslastel tuleb Donald Trumpile vastu seista, kuna too ohustab globaliseerumise süsteemi, millest Saksamaa suuresti kasu on saanud.
“Kantsler Angela Merkel ja tema kabinet on teinud õigesti, propageerides, populariseerides [globaalpoliitikat] ja osaledes globaalpoliitikas [keset seda] karmi poliitilist võitlust,” kirjutas toimetaja.
Ta toonitas, et see on sakslaste jaoks hea, kui kogu maailmas levivad neoliberaalsed globalismiideed.
“Globaalse jõukuse jagamine otsustatakse tulevikus USA poolt agressiivselt nende kasuks, kui me vastu ei pane ega saa paremaks, julgemaks, püüdlikumaks, innovaatilisemaks, vabamaks, avatumaks, homoseksuaalsemaks (schwuler) ja multikultuursemaks,” kõlas toimetaja originaalsõnastus.
 Juhtkirja esialgne saksakeelne sõnastus. Foto: ekraanitõmmis

“Miks tuleb Trumpi puhul schwuler olla?” tahtis üks lugeja teada. Toimetaja viitas viimases hädas Richard Florida teesile raamatust “The Rise of the Creative Class”, kus see sõna olevat seostunud pigem loovusega.
Selle peale sai omakorda pahakseks veebilehekülg Queer.de, mis pidas taolist taganemist alandavaks ega suutnud samuti mõista, miks uus sõna ei võinuks olla “sallivam” või “mitmekesisem.”

Allikas: http://objektiiv.ee/die-welt-trumpi-vastu-voitlemiseks-tuleb-olla-multikultuursem-ja-homoseksuaalsem/

Read more...

See tahab olla "jumalateenistus"

See tahab olla "jumalateenistus". Kas on kedagi, kes soovib osaleda?

Video: "Jumalateenistus"
http://static.mvlehti.net/uploads/2017/01/kehitysmaalainen-va%CC%88enkokous.mp4?_=1


Matti Ilvese blogile koostas Jaan Hatto

Read more...

teisipäev, 24. jaanuar 2017

Räägime asjast" 22.01.2017


Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-22012017/ 

 

Read more...

Keskerakond ja kodakondsus

Ratas tõmbas vardasse ENSV lipu!

Juhindudes venemaa agendast ja putinlikust doktriinist, mille kohaselt Eesti Vabariik on uus riik e. NSVL-ist iseseisvunud (jälle kord venemaast eraldunud ehk taasiseseisvunud) riik, võtab kuritegelik (kuriteos süüdi mõistetud) kuid siiski meie riiki ametlikult juhtiv poliitiline organisatsioon ette järgmise jõulise sammu, millega ta tõendab, et astub venemaa arusaamadega ühte sammu.
See samm on kodakondsuse andmine kõikidele Eestis viibivatele isikutele.

Ühelt poolt on tegemist loomulikult kodakondsuse institutsiooni devalveerimise küsimusega. Teisalt on tegemist venemaa ideoloogilise refrääniga kaasaminekuga, et kõik ENSV territooriumil elanud NSVL-i kodanikud peavad saama automaatselt ka Eesti Vabariigi kodanikeks. Loomulikult pole mõtet siinjuures rääkida sellisest asjast nagu riigilojaalsusest või kodakondsuse ihaldusväärseks tegemisest või riigi poolsete sammudega kodakondsuse väärtustamisel vaid tegemist on selgesõnalise üleskutsega veelgi sügavamalt muuta kodakondsuse tähendust ja klassikalisele sotsialismile omasena samastada kodakondsuse tähendus elaniku tähendusega.

Nii nagu on venemaa korduvalt varasematel aastatel kinnitanud, nii ka nüüd kordas kuritegeliku organisatsiooni juhist peaminister Ratas raadiole Radio Svoboda, et peab ebanormaalseks olukorda, kus riigi elanikud ei oma kodakondsust, olles nn halli passi omanikud.
Ratas: järgmistel valimistel on Keskerakonna põhiteemaks kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele

Peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles Radio Svobodale antud intervjuus, et järgmistel riigikogu valimistel saab Keskerakonna üheks peamiseks programmiliseks punktiks olema kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele. Lisaks kinnitas Ratas ajakirjaniku küsimusele vastates, et Keskerakonnas pole Kremli poolt mõjutatud inimesi.

Ratas ütles Radio Svoboda ajakirjanikule, et peab ebanormaalseks olukorda, kus riigi elanikud ei oma kodakondsust, olles nn halli passi omanikud.
"Me leiame, et see on ebanormaalne olukord, kui riigi elanikud ei oma kodakondsust ning üks punkt meie programmis ütleb, et kõik inimesed, kes on elanud siin 25 või rohkem aastat, saaksid Eesti passi. Kuid me kõik teame, et praegu kuulub valitsuskoalitsiooni kolm partnerit ning selleni on praegu veel võimatu jõuda. See saab olema konkreetne eesmärk järgmistel parlamendivalimistel. Ning praegu koos uue koalitsiooniga teeme väikseid samme. Näiteks perekonnas, kus vanematel on erinevad passid - hall pass ja teise riigi pass, võivad lapsed saada Eesti passi," vahendas ERR-i uudisteportaal Ratase vastust.

Ajakirjanik uuris kuuldusi, nagu oleks Keskerakonnas tekkinud lõhe ja osa parteist ajab poliitikat, mida mõjutab Kreml. Üheks näiteks oli Yana Toomi Süüria-visiit. Küsimusele, kas Kreml mõjutab juba valitsusparteid "oma" rahvasaadikute kaudu, vastas Ratas, et Kreml ei mõjuta Keskerakonda ning et Keskerakonnas ei ole inimesi, kes tunnevad sümpaatiat Kremli vastu.
BHR/Delfi

Read more...

Repliik: pangem tähele, kuidas õukonnameedia hakkab Trumpi suhtes tooni muutma

Foto: XiXinXing/Bigstockphoto.com

Ilmselt teevad võimuringkonnad suuremate väljaannete juhtkondadele kiiresti ja diskreetselt selgeks, et ajakirjanikud ei tohi lasta Donald Trumpi suhtes välja paista isiklikul antipaatial ja põlgusel, kuna see rikuks liitlassuhteid, kirjutab Varro Vooglaid, ennustades õukonnameedia oodatavat toonimuutust USA uue presidendi suunal.

Kes vähegi on teemale tähelepanu pööranud, teab, kuidas meie kohalik peavoolumeedia suhtus Donald Trumpi läbi kogu ameerika presidendivalimiste kampaania perioodi väga halvustavalt, ilkuvalt ja koguni tuntava põlgusega.
Tõtt-öelda võiks näiteks mõni ajakirjandustudeng teha sellest korraliku ülevaate, näidates konkreetselt, kui ühekülgselt valitses Eesti peavoolumeedias seesama hurjutav ja mõnitav toon, mis oli valdav ka USA liberaalses meedias ja võttis nii isikliku antipaatia väljaelamise kui ka libauudiste levitamise vormi.

Algselt Trumpi lihtsalt naeruvääristati. Ent kui temast sai Vabariikliku Partei ametlik presidendikandidaat, siis muutus toon juba suunatult õelamaks ja agressiivsemaks. Enne presidendivalimisi ja selle ajal saavutas meedia halvustav hoiak aga lausa hüsteerilise taseme.
Ent šokk saabus alles Trumpi valituks osutumisega – mull, milles meedia oma ideoloogilises piiratuses ja soovmõtlemises elas, läks suure pauguga lõhki, saateks ulgumine ja hammaste kiristamine. Mäletame hästi kaameid ja õhku ahmivaid nägusid, mis vaatasid meile vastu valimistejärgsel hommikul ETV stuudios matusemeeleolus toimunud peolt ning ka õhtusest “Aktuaalsest kaamerast”.

Stiilinäide selle kohta, kui kallutatult ja vulgaarselt kajastas “Aktuaalne Kaamera” 9. novembril 2016 Trumpi võitu USA presidendivalimistel. Tegu on tüüpilise võttega, mida toimetused kasutavad endale meelepäraste hoiakute esiletõstmiseks nö ise seisukohta võtmata. Ometi on selge, et valik selle kohta, et niisugused hinnangud eetrisse lasta, on langetatud ikkagi “Aktuaalse Kaamera” toimetuse poolt.

Trumpi halvustav ja avalikult põlglik toon on jätkunud ka pärast tema valituks osutumist, mil hellitati lootust, et ehk õnnestub Trump siiski Valgest majast eemal hoida. Mäletatavasti avaldas Postimees isegi artikli, kus arutleti ühe võimalusena Trumpi mõrvamist.
Nüüd, kui Trump on aga kinnitatud USA 45. presidendiks, tasub tähele panna, kui suurte sammudega hakkab peavoolumeedia ja eriti ERRi üleolev ja halvustav toon tagasi tõmbuma ja pehmemaks muutuma.

Ilmselt tehakse suuremate väljaannete juhtkondadele kaitseministeeriumi, välisministeeriumi ja kaitsepolitsei poolt kiiresti ja diskreetselt selgeks, et ajakirjanikud ei tohi lasta isiklikul antipaatial ja põlgusel välja paista, kuna see rikuks liitlassuhteid. Enam ei käi ju jutt lihtsalt Donald Trumpist, vaid Ameerika Ühendriikide presidendist, kel ei pruugi olla mingit huvi Eestile sõjalist katust pakkuda, kui siinne avalik meedia kogu aeg teda halvustab ja mõnitab.
Nõnda tuleb peavoolumeedia ja eriti riikliku propagandaasutuse ERRi funktsionääridel kibe pill alla neelata ning kiruda ja halvustada Trumpi eravestlustes saunas või õlleklaasi taga, mitte aga avalikult raadios, teles või ajaleheveergudel.

USA võimuringkondade silmis heas kirjas olemine on olulisem kui vabadus oma ideoloogilisi antipaatiaid väljendada, mistõttu tuleb nüüd lõuad pidada ja edasi teenida. Selline see õukonnameedia elu kord juba on.

Allikas: http://objektiiv.ee/repliik-pangem-tahele-kuidas-oukonnameedia-hakkab-trumpi-suhtes-tooni-muutma/

Read more...

esmaspäev, 23. jaanuar 2017

MATTI ILVES: KUKKUS LÄBI TEINE KATSE KEELUSTSDA NPD

Saksamaal kukkus läbi sionistide ja vasakpoolsete teine katse keelustada Saksamaa Rahvusdemokraatlik Partei (saksa keeles - Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD), sellest kirjutasin SIIN.

Saksamaa kõrgeim kohus lükkas nüüd tagasi keelustada ja sisuliselt lindpriiks kuulutada nn. paremäärmusliku ja neonatsliku partei NPD.
Põhjendades seda otsust sellega, et see väikepartei ei kujuta endast mingit ohtu demokraatlikule süsteemile. Föderaalne Konstitutsioonikohus teatas : "Praegu puuduvad konkreetsed tõendid, et pertei võib saavutada edu, misstõttu kohus lükkas ühehäälselt süüdistused tagasi kui alusetud."

Kasutatud allikas: http://whiteresister.com/index.php/11-reports/1213-germany-s-highest-court-rejects-bid-to-ban-npd

Read more...

Maria Kaljuste: Patriootide kugunemine Koblenzis Saksamaal

Mis seal räägiti küsivad paljud - siin täisraport inglise keelt valdavatele:

Link: http://freewestmedia.com/2017/01/22/a-gathering-of-patriots-headlines-from-koblenz/

Näe - võin uhkusega öelda, et meie omad olid seal, sellist teksti juba peavoolust ei leia.
Allikas: FacebookRead more...

Elektri hind Eestis ja teistes riikides

Suurendamiseks kliki tabelil

MKM:  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Read more...

pühapäev, 22. jaanuar 2017

Euroopa rahvastik vahetatakse välja


Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP