RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 30. aprill 2012

Etnilise enesetapuga langeb ka kultuur ja majandus

Vasakidüllide lootus, nagu kataks demograafilisest pereväärtustest loobumise tulemusel tekkinud  või emotsionaalsetest ihadest(inimsuhted) tuleneva puudujäägi võõrelement, keda lõtvade kodakondsusseadustega sisse lasta ja see järel “kohalikuks” muuta, on läbikukkunud igalpool. Sellise tegevuse tagajärjed on kogu Euroopas täna selgelt näha ning on oht üha hullemaks. Mis ootab ees valgete kultuuriruumi?

Read more...

Sotsioloog Juhan Kivirähk soovitab Pronksiööd valgustavat infoleket

postitas mauri estleaks-esitleb osak. 12:32 27. aprill, 2012
eesti värk Viie aasta eest aset leidnud pronksiöö sündmustest on viimase nädala jooksul räägitud palju, vahest liigagi palju. Tegelikult ei ole vist erilist mõtet tagantjärele targutada, kas valitsus tegi tol korral ikka kõik õigesti või oleks pidanud midagi teistmoodi tegema või hoopis tegemata jätma.
Kontrollida neid "olekseid" ju enam kuidagi ei saa. Läheks vaja üht korralikku "Wikileaksi", mis toonaste sündmuste andmefailid päevavalgele tooks. Ilma sellise informatsioonita kisub pronksiöö viienda aastapäeva kajastamine vanu konflikte lihtsalt uuesti päevavalgele, selle asemel et toimunut kainelt analüüsida ja sellest õppida. Igaühele jääb alles tema tõde ning poliitiline vastandumine ühiskonnas säilib ja isegi süveneb.
Andrus Ansip pälvis 2007. aastal pressivaenlase tiitli ühiskondliku diskussiooni summutamise eest. Tuleb tunnistada, et peaminister käitub siiani selle "austava" tiitli vääriliselt. Võimupartei ei vaja avalikku diskussiooni ega kellegi nõuandeid, sest teab ise kõike kõige paremini.

Kuid ega nemad pole ainsad. Keskerakond, kes Ansipit tema arrogantsuse pärast kritiseerib, käitub ise ju täpselt samuti. Jah, riigikogus nende ettepanekuid ei kuulata, kuid Tallinna volikogus ei kuula nad omakorda kedagi teist.

Riigikogu neljast suurest parteist paistavad praegu kõige mõistlikumana sotsiaaldemokraadid - tasuks selle eest püsivad nad juba teist kuud järjest erakondade toetustabeli tipus. Ent kes teab, kas sotside puhul on tegemist siira austusega demokraatlike printsiipide vastu või lihtsalt võimaluse puudumisega oma tahet maksma panna?

Oleme jõudnud olukorda, kus meie peamised poliitilised jõud on ennast omavahelise koostöö ja ühiste lahenduste otsimise eest kinni barrikadeerinud. Valitsuskoalitsiooni ja opositsiooni, Vabariigi Valitsuse ja Tallinna linnavalitsuse vahel on jäigad vaheseinad. Teistsuguse maailmavaate kandjaid kahtlustatakse ei rohkemas ega vähemas kui soovis Eestit maha müüa või pankrotti ajada. Debattide summutamiseks ja vastaspoole negatiivseks sildistamiseks kasutatakse ühtede puhul süüdistusi Kremli käepikendus olemises ja teiste puhul soovis Eestis "Kreekat teha".

Sel moel ei ole mõistlik poliitika võimalik. Taoline paranoia pärsib kogu ühiskonna huvisid ja vajadusi arvestavate lahenduste otsimist ning lõhub ühiskonna sidusust. Toob ju erakondade lakkamatu vastasseis paratamatult kaasa ka nende toetajate vastastikuse umbusu. Mine tea, mida need venelastest Keskerakonna toetajad ikkagi Eesti riigi vastu sepistavad? Või vastupidi - mis kurje plaane Reformierakonna ja IRL-i valitsus venekeelse elanikkonna vastu haub.

Vastastikuse kommunikatsioonita, üksteisega arvestamiseta, elementaarse usalduseta ühiskond ei toimi või toimib väga halvasti.

Siiski näitavad sotsioloogilised uuringud, et hoolimata poliitilistest vastasseisudest on erinevatest rahvustest inimeste omavahelised suhted argitasandil küllaltki head. Hiljuti valminud integratsiooni monitooringust selgus, et eestlaste toetus venekeelse elanikkonna kaasamisele Eesti ühiskonna ja majanduse juhtimisse on pärast pronksiöid kasvanud.

Rohkem kui kolmandik venekeelsest elanikkonnast tuleb Eesti ühiskonnas hästi toime. Nad on aktiivsed ja tugeva kodanikuidentiteediga inimesed, kes sooviks tunda end osalisena Eesti riigi poliitika kavandamises ja elluviimises. Päevapoliitilistes vastasseisudes ei saa aga realiseeruda eestlaste tolerantsemaks muutunud hoiakud ega eestivenelaste suurem osalemisvalmidus.

Võib-olla tasuks eeloleval nädalal pilk poliitilistelt heitlustelt päris elus toimuvale pöörata. Nimelt leiab järgnevatel päevadel aset kodanikuühiskonna nädal, mille eesmärgiks on ärgitada Eesti inimesi aktiivsemalt ühiskondlikke muutusi algatama ja teiste algatustes osalema.

Nädala raames toimuvad viies Eesti suuremas linnas ühepäevased töötoad – nn inkubaatorid, kuhu tulevad kokku inimesed, kes soovivad leida oma ühiskondlikku muutust taotlevale ideele toetavat meeskonda ning seejärel seda ideed ka realiseerima hakata.
Neljandal mail leiab teatris NO99 aset inspiratsioonikonverents TEDxTallinn. Seal astuvad üles inimesed erinevatelt elualadelt, kellel on ideid, mis väärivad teistega jagamist. Need pühendunud fanaatikud, mõtlejad, loojad, tegutsejad nihutavad harjumuspäraseid mõttepiire, loovad uusi seoseid, aitavad muuta suhtumisi. Millal kuulsime aga riigikogus viimati tõeliselt sädelevat, kaasakiskuvat kõnet?

Nädala kulminatsiooniks saab Teeme Ära talgupäev 5. mail. Üritus, millega grupi entusiastide ettevõtmisel 2008. aastal Eestis algust tehti, on levinud üle kogu maailma ning tänavu on maailmakoristuse kampaaniaga ühinenud miljonid inimesed paljudes eri riikides: Portugalis, Sloveenias, Horvaatias, Tuneesias, Albaanias, Egiptuses, Austrias, USA-s, Lätis, Leedus... Millal esines mõni parlamendierakond algatusega, mis oleks masse sel moel kaasa haaranud ja üksmeeles tegutsema pannud?

Külastage kodanikuühiskonna nädala üritusi ja vaadake otsa nende eestvedajatele. Nad ei tegutse isikliku kasu ega erakonna suurema häältesaagi nimel. Nad teevad oma asja selle asja enese pärast, parema tulemuse saavutamise nimel. Nende silmad säravad puhtalt sellest, et nad saavad oma kodukohale, oma vallale või linnale, oma riigile kasulikud olla. Need on inimesed, kes ei vastandu teistele, sest nad teavad, et ühiskonnana edenemise võti peitub ühiste lahenduste otsimisel koostöös teistega.

Kas mitte just selliseid inimesi ei oleks meil tarvis tänaste etableerunud poliitikute asemel otsuseid langetama, et meie elu tõepoolest paremaks muutuks?

Allikas: ERR
Minut imestab: Kus need tiigrihüppajad ja tiigrilekked on, mis annaks aimu, kes veel kaadri taga niite tõmbas?
Allikas: http://minut.ee/

Read more...

pühapäev, 29. aprill 2012

Valitseja sõnum rahvale


Read more...

USA-s võeti vastu CISPA eelnõu

postitas doc kõik-andmed-riigile osak. 7:24 27. aprill, 2012
privaatsus 248 poolthääle ja 169 vastuhäälega võeti vastu USA-s vastuoluline seadus CISPA. Sõnakombinatsiooni "Cyber Intelligence Sharing and Protection Act" taha ei peitu sedavõrd autoriõiguste kaitsmise poolest kurikuulus SOPA sugulane, kuid lombitagustel tegelastel on põhjust muretsemiseks omajagu küll. CISPA lubab internetiteenusepakkujatel jagada väga lihtsalt "võimaliku terroriohu" allikate kohta infot luureorganisatsioonidele, sealhulgas DHS-le ja NSA-le, seda lausa ilma kohtu ettekirjutuseta. Lisaks muule võimaldab see ka teenusepakkujatel omavahel andmeid vahetada, ilma kasutajatele info edastamisest teavitamata. Privaatsuse ihalejad ning tinapaberimütsikeste voltijad krigistavad hambaid - huvitaval kombel toimus hääletus päev enne lubatud aega ning seetõttu väidetavalt jäi ka teavitustöö poolikuks.
Allikas: http://minut.ee/

Read more...

laupäev, 28. aprill 2012

MATTI ILVES: EKRE ANNAB RAHVALE VÕIMU TAGASI!

Lugedes Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programmi, siis on täiesti selge, et see partei annab rahvale, kui kõrgema võimu kandjale, neilt kartellierakondade poolt röövitud võmu tagasi ja seisab ka tegelikult Eesti rahva huvide eest.

Toon nüüd väljavõtteid erakonna programmist ja kommentaarid nende juurde:

1. "Suurendame Riigikogu poliitilist tähtsust ja täitevvõimu koostööd riigikogu ja avalikkusega. Muudame Riigikogu valimissüsteemi, kaotame ära häälte ülekandmise süsteemi. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Kaotame valimiskünnise ja -kautsjoni. Seame sisse ja seadustame Riigikogu saadikute seotuse mandaadiga ja nende tagasikutsumise korra. Seadustame presidendi otsevalimise ja kandidaatide ülesseadmise rahva poolt. Taastame süümevande ja kehtestame reaalsed meetmed selle rikkumise eest."

Valimissüsteemi muutmine on Eesti poliitika põhiküsimus. Meil on välja kujunenud partokaatlik valitsussüsteem ja selle väljakujunemisele on aidanud kaasa valimistel kasutatav häälte ülekandmine.
Põhiseaduse § 60 ütleb: „Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed." Nii, kui siit näeme on valimissüsteem põhiseadusvastane.
Sellised valimised lubavadki manipuleerida erakondade tagatubadel ning valitsusel parlamendi liikmetega ja piirata nende põhisesduslikku õigust olla otsustustes vaba. Sest isepäine saadik võib leida järgmistel valimistel enda valimisnimekirja lõpust ja lootus olla valitud näiteks 50. kohalt nimekirjas on olematu. Sellega kaotab ta ülisuure palga, kuluhüvitised (muide, kuluhüvitised on ette nähtud ka eksperthinnangute tellimiseks, aga pole kuulnud, et ükski saadik oleks seda raha selleks kulutanud) ja muud soodustused.
Riigikogu saadikute seotus mandaadiga ja nende tagasikutsumise kord seob rahvasaadikud otseselt valijatega ning vastutusega nende ees.
Presidendi otsevalimistest on juba kaua räägitud. Aga parlamedierakondi näib praegune valimissüsteem rahuldavat ja rahva arvamusega nad muidugi ei arvesta.

2. "Seadustame rahvaalgatuse võimaluse. Juhul, kui vähemalt 25 000 kodanikku allkirjastab eelnõu, peab Riigikogu hakkama seda menetlema. Juhul, kui vähemalt 25 000 kodanikku vaidlustab Riigikogu otsuse, tuleb antud küsimuses korraldada referendum."

See on ülioluline punkt erakonna programmis ja näitab kujukalt, kuidas rahvas tõmmatakse kaasa otsustusprotsessi.  Selline rahva kaasamine otsustuste tegemisse oli juba Eesti 1920. aasta esimeses põhiseaduses.

3. "Arendame kodanike poliitikas osalemise mehhanisme (kooskõlastusmenetlused, referendumid, veebiportaalid jne)."

Siin pean ma olulisemaks punktiks referendumite korraldamist, sest kirjutas juba filosoof Jean-Jacques Rousseau  oma aastal 1762 ilmunud raamatus "Ühiskondlikust kokkuleppest ":
"Kõik seadused, mida rahvas ei ole heaks kiitnud, on nullid, pole seadused. Esinduse idee on kaasaegne, pärineb feodaalsest valitsemisest, ebaõiglasest ja absurdsest valitsemisest, kus inimolevus on allakäinud."
Meie partokraatlikus riigis ongi kehtestatud juba feodaalajst tuttav esindusdemokraatia, millel pole tõelise demokraatiaga midagi ühist.

Nüüd selgubki, et uuenenud ja puhastunud Rahvaliidu (endisi rahvaliitlasi on selles Riigikogu kooseisus rohkem kui eelmises, partokraadid on kõik endale uue ja sooja koha leidnud, või siis erakonnast lihtsalt lahkunud) ning Eesti Rahvusliku Liikumise baasil loodud partei EKRE annab rahvale võimu tagasi.

Kutsun kõiki eestimeelseid inimesi seda parteid toetama ja sellega liituma, ning andma tulevastel valimistel oma hääl EESTI KONSERVATIIVSE RAHVAERAKONNA poolt!

Erakonna koduleht, kus saate tutvada tervikliku programmiga: http://ekre.ee/

Read more...

Ära lase nuhki tuppa!

Lp elektrienergia tarbija!
Eesti Energia (täpsemalt OÜ Jaotusvõrk) hakkab 2013. aastast paigaldama nö nutikaid elektriarvesteid ning sellega seoses soovib vanglaplaneet.ee teile natuke informatsiooni jagada.
Mida kujutab endast kaugloetav elektriarvesti?
Uued arvestid on mugavad, kuna vabastavad kliendi näidu teatamise kohustusest ning edastavad info tarbitud elektrienergia koguste kohta jaotusvõrgule automaatselt. Samuti tekitab kaugloetav arvesti ettekujutuse säästmisvõimalustest.
Samas suudab nutiarvesti palju enamat kui lihtsalt lugeda kokku palju sa voolu oled tarbinud. See jälgib iga liigutust mida sa teed, näeb seda kui sa paned mõne kodumasina tööle või lülitad selle välja, teab palju üks või teine neist voolu tarbib ning salvestab kogu selle info ja saadab teenusepakkujale. Sellest infost on võimalik välja lugeda praktiliselt kõike - milliseid kodumasinaid, elektroonikat ja tööriistu sa kasutad, kas sa oled kodus või mitte, magad või oled üleval, oled sa puhkusel või on sul külalised.
Tegemist ei ole elektriarvestiga, tegemist on personaalse jälgimissüsteemiga. See on pidev, kohtu loata läbiotsimine. Kogu sinu eraelu puudutav info läheb otse teenusepakkujale ja sealt, kes teab kuhu edasi.
Vähe sellest, Eesti Energia jaotusvõrgu spetsialisti Jaanus Kivistu sõnul suudab see kodumasinaid või kütet sisse ning välja lülitada.
Suur Elektriarvesti jälgib sind!
Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 42 ütleb järgmist:


„Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi Eesti kodaniku vaba tahte vastaselt koguda ega talletada andmeid tema veendumuste kohta.“ 
 

Read more...

Mart Helme: riik on nõrk ja kardab siinset viiendat kolonni


Allikas: Õhtuleht
Mart Helme: riik on nõrk ja kardab siinset viiendat kolonni
Foto: Andres Putting
Järjekindlalt riigi kõhnale rahakotile ja kärbetevajadusele viitav rahandusminister Jürgen Ligi ei pea ometi vajalikuks pronksiöö "kangelastelt" kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuva kahju jõulist väljanõudmist.
“Ma arvan, et me ei peaks selle asjaga üle pingutama, ei maksa seda rahalist külge üle tähtsustada,” ütles Ligi eile valitsuse pressikonverentsil, kui talt küsiti arvamust selle kohta, et neid pronksiöödega põhjustatud kahjusid, mis riik on pidanud kinni maksma, ei ole praktiliselt keegi tagasi maksnud, vahendab Õhtuleht.
Suursaadik Mart Helme hinnangul on Ligi seisukoht vastuolus nende sõnumitega, mida riigijuhid üldsusele — laamendajad kaasa arvatud — pronksiööde ajal saatsid, ehk siis, et säärane tegevus pälvib ranget karistust. “Tegelikkuses taanduti ja karistused olid sümboolsed, ninamehed mõisteti kohtus koguni õigeks ja said Eesti riigilt valuraha,” tõdes Helme.
“Kahtlemata pani see Eestile ebalojaalsed inimesed meie riigi üle lihtsalt irvitama ja veenis neid, et järgmisel korral — kui olukord niisuguseks kujuneb — võib veel lustakamalt lõhkuda, aga võib-olla ka peksta ja tappa. Karistamatus ja langetatud kohtuotsuste eiramine Eesti riigi enda poolt näitab, et riik on nõrk ja kardab siinset viiendat kolonni ning selle seljataga seisvat Venemaad."

Allikas: Õhtuleht

See leht on trükitud DELFI internetiväravast
Aadress http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=64316425

Read more...

reede, 27. aprill 2012

Dr. David Duke: Iisrael õhutab USA-d ründama Iraani


Read more...

Ideede paljusus pole Van Rompuy'le meelepärane


Euroopa Liidu president Herman Van Rompuy on varasemalt ohtu näinud rahvuslikes eripärades, rahvuslikes väärtustes ja rahvusriikides (loe SIIT), nüüd siis ka keskmisest arusaamast kõrvale kalduvas mõtlemises.  Van Rompuy mõistis kolmapäeval hukka nii vasakpoolsete kui parempoolsete ideede populaarsuse tõusu. Euroliidu ametnike hinnangul ohustavad äärmuslikud seisukohad inimeste vaba liikumist 27-liikmelises blokis.
"Marurahvuslikud ja äärmusliikumised on tõusuteel, paljud neist süüdistavad "Brüsselit" halbades uudistes." kirjutas Van Rompuy Twitteris BNS-i vahendusel.
"Kahetsusväärsel moel mõjutavad populismituuled Euroopa integratsiooni ühte kõige olulisemat saavutust: inimeste vaba liikumist Euroopa Liidu sees," kirjutas ta Rumeeniat külastades, vahendas Delfi Rompuy ütlemisi.

Allikas: http://bhr.balanss.ee/

Read more...

VEIKO RÄMMEL: EESTI RIIK JA RAHVAS ON OMA VALITSEJAID VÄÄRT!

Eesti riigivõim ja neli suurparteid on ülitublid. Alles oli elamislubade skandaal, kuid siseminister Vaher, kelle haldusalas see toimus troonib edasi. Viimastel kuudel on teated kadunud inimestest muutunud juba nii tavaliseks, et kui Delfist loed ei viitsi enam tähelepanugi pöörata. Elavatena leitakse vähesed, enamasti leitakse laibad, kui needki. 
Mõrtsukatest ja nende leidmisest ning karistamisest ei ole aga mõtet üldse rääkida. Narvas kadunuks jäänud ja laibana leitud tüdruku otsingul on seni null tulemust. Aega aga möödas oi kui palju. Vana hea Holms ilmselt punastaks häbi pärast, oleks temal  need tehnilised võimalused olnud...
Ega rahvaski palju parem ei ole. Kodus, omaette nohiseb igamees või vähemalt iga teine tigedalt pihku. Vaja sõna võtta......ei ole kedagi!!! Mehemeel ja julgus on Maarjamaalt kadunud. Valitsus- ja opositsioonierakondade propagandaveskid hoolitsevad foobiate külvamise eest ja samuti tellitud ajupesu eest.
Ilmekaks näiteks on Alar Sudaku ja  VKÜ  poolt algatatud petitsioon  Ansipi ning valitsuse tagasiastumiseks. Napp 8000 + allkirja ja päikesekuningas Ansip isegi ei köhatanud.

Võib kindel olla, et ega Vabade Kodanike Ühenduse uut algatust valimisseaduse muutmiseks, et murda kartelliparteide diktatuur parem saatus ei oota.
Põhjused on imelihtsad, kogu avalik-õiguslik meedia ja erameedia (kolm suurt gruppi) on REF-i või tema partnerpartei IRL-i kontrolli all. Ja meie võime kirjutada pressiteateid või mis iganes, neid ei avalda keegi. Eetrivaikus on aga parim rohi kartelliparteide ja eriti REF-i, kui Ansipi koduparteide veskile. Konstanteerin; vaikiv ajastu Eestis on alanud! Ka nn opositsioon Sotside ja KE-a näol on suures enamuses samade huvidega, ka nende püsimine ja seega ka mammona oleneb praegusest ebademokraatlikust korrast.
Jääb üle vaid nentida, et iga rahvas on oma valitsejaid väärt. Palju õnne armas Eesti rahvas!
Ma ei usu, et IRL-st lahkunud "kampsunite" MTÜ-d Vaba Isamaaline Kodanik parem saatus ootab või siis praegu KE-st lahkujate moodustatavat MTÜ-d Demokraat! Erakondade paljusus on asi, mida võimuparteid kardavad hullemini, kui vanapagan välku. Ja kui ootabki, siis mida neist tahta, nad sama süsteemi mutrikesed ja omade vastu ei minda. Vaid otsevalimised oleksid Eesti võimalus ja erakondade eelarvelise rahastamise lõpetamine, kuid looda sa.
Kristus ütles kunagi, et hea karjane teab ning hoiab oma lambaid, mida teha siis kui lammastel mõistust ei ole ja nad kui kurjast vaimust vaevatud ise hukatusse tormavad?
Ühes olen kindel, et kui nii jätkub, siis see ei ole riik, kus tahaksin, et mu poeg suuremaks kasvades elaks. Las sirgub veel, aga kui olukorda parandada ei õnnestu, eks siis tuleb võtta tema ja ta ema ja emigreeruda, kasvõi Aafrikasse, küll kohti leidub. Ärgu lugeja valesti aru saagu, ma ei ole allaandja tüüp, võitlen alati kuni viimase padrunini, see nüüd piltlik väljend küll.
 

Read more...

neljapäev, 26. aprill 2012

5 aastat pronksiöö sündmustest

Pronksööde seadus naasis märksa karmimas kuues

Vahur Koorits
Postimees
16.03.2009
Tsensuur, komandanditund, kaitseväe toomine tänavatele, inimeste kohtuta kinnipidamine kuni 15 päevaks – kõik see võib muutuda justiitsministeeriumi ettepanekul seaduseks võimalike tulevaste rahutuste mahasurumiseks.
 
Politseile anti pronksöö kogemuste põhjal volitusi juurde juba eelmise aasta juunis vastu võetud politseiseaduse muutmise paketiga.

Praegu seisab riigikogus korrakaitseseaduse eelnõu, millega justiitsminister Rein Lang ja siseminister Jüri Pihl soovisid seadustada võimaluse tuua korra kaitsmiseks tänavatele ka kaitsevägi.

See seadus toppab endiselt riigikogu õiguskomisjonis, sest selle esimehe Ken-Marti Vaheri sõnul esitati eelnõu väga toorena ja see ei vastanud põhiseadusele, mistõttu on õiguskomisjon seda praeguseks arutanud 25 korda ja tööd sellega veel jätkub.

Peamine probleem on, kas põhiseadus järgi tohib riigi ülesandeid üle anda kolmandatele isikutele, ka pole selge, kas põhiseadusega on kooskõlas kaitseväe kaasamine korrakaitsesse, nagu eelnõusse lisatud.

Eelmisel nädalal kiitis valitsus aga heaks ja saatis riigikogule arutamiseks erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse, mille järgi võib vägivallaga seotud pikaajalistest massilistest korratustest põhiseaduslikule korrale tuleneva ohu korral välja kuulutada erakorralise seisukorra.

Seega saaks riigikogu ka pronksöötaoliste massirahutuste korral kuulutada välja erakorralise seisukorra. Valitsus saaks õiguse kehtestada tsensuuri ja komandanditunni, keelata meeleavaldusi, piirata suuresti inimeste põhiõigusi, seega annab seadus valitsusele sisuliselt diktaatorlikud volitused.

Lisaks lihtsustab eelnõu ka kaitseväe tänavatele toomist erakorralise seisukorra ajal, et selle abil rahutusi maha suruda.

Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja Ulrika Eesmaa sõnul polnud 2007. aasta rahutused siiski nii ulatuslikud, et õigustada erakorralise seisukorra väljakuulutamist.
Loe tervet artiklit


Autor: Peeter Proos
_______________________

Urmas Seaver
Postimees
15. oktoober 2009

Valitsusliitu kuuluv reformierakondlane Silver Meikar ei toetanud täna riigikogus heaks kiidetud pronksöö seadust, sest see võib tema hinnangul ka rahumeelsed teisitimõtlejad vangi viia.

«Olen arvamusel, et rüüstamisi, purustamisi, süütamisi ja muid sellist tegevust organiseerivad või toime panevad isikud peavad saama karistatud, kuid ma ei pea õigeks karistada neid, kes selliseid kuritegusid korda pole saatnud,» tõdes Meikar.
Tema sõnul on riigikogus täna heaks kiidetud ja presidendile saadetud pronksöö seaduses joon rahumeelse meeleavalduse ja inimesi vangi viia ähvardava massilise korratuse vahel ebaselge ja hägune.
«Ei saa välistada, et iga registreerimata meeleavaldus, mille raames keegi provokaator viskab ühe kivi, muutub seadusilma jaoks massiliseks korratuseks,» sõnas Meikar.
«Toon vaid ühe näite,» lisas ta. «Seksuaalvähemuste paraadi tuleb «tervitama» alati mõni skinhead`ist provokaator, kes võib rahumeelse marsi lihtsalt massiliseks korratuseks muuta. Kas selle eest peaks kriminaalkorras karistama ka paraadi korraldajaid ja neid, kes kutsusid sellel osalema?»
Meikari sõnul ei tohiks sellisel juhul paraadi korraldajaid mitte mingil juhul karistada. «Veelgi enam, ma arvan, et ühegi rahumeelse meelevalduse korraldaja ei tohi karta, et teda kodanikuaktiivsuse eest karistatakse,» lausus ta.
«Karmimad karistused narkokurjategijatele, vägistajatele ja roolijoodikutele on igati põhjendatud ning aitavad suurendada turvalisust, kuid ma ei saa tõesti aru, miks on tänases Eesti riigis vaja karmimaid karistusi teisitimõtlejatele,» leidis Meikar. «Pigem on meile mureks ju see, et paljud elanikud ei viitsi oma arvamust avaldada.»
Tema hinnangul saadab riik karistusseadustiku karmimaks muutmisega rahvale signaali, et riik ei usalda rahvast.
Meikar märkis, et õigusspetsialistide hinnangul täna vastuvõetud tekst põhiseadusega vastuollu ei lähe, kuid ta lisas, et see ei tähenda, et seda peaks toetama.
«Küsimus ei ole ainult antud eelnõu vastavuses põhiseadusele, vaid märksa laiem,» lisas ta.
Põhiküsimus on, kui karmi korraga riigis me soovime elada. Otsus on presidendi käes.»
Allikas

Allikas: http://prison.planet.ee/index.php
________________________
 Valitsejate poolt loodi probleem ja siis pakuti sellised lahendused, et ühiskonda hoida nende kontrolli all. Poolteist tundi lasti pööblil vabalt märatseda ja röövida, alles siis tuli politsei kohale?!
M.I.

Read more...

VABADE KODANIKE ÜHENDUSE PRESSITEADE 26.04.2012.A.

PRESSITEADE
26.04.2012.a.
Rahvaliikumine Vabade Kodanike Ühendus MTÜ algatas petitsiooni valimisseaduse muutmiseks, allkirja saab anda http://www.vabakodanik.ee/foorum/.

MTÜ Vabade Kodanike Ühendus algatusgrupp
Juhatuse esimees: Ingvar Tžišikov
52 35 155
Täpsem informatsioon:
Pressisesindaja: Veiko Rämmel
58 08 11 09
Koduleht: http://vabakodanik.ee/ 

Read more...

VEIKO RÄMMEL: INIMESTE SOOTUKS MUUTMISE KAMPAANIA JÕUDIS EESTISSE!

Herbert Marcuse
Tänaseks on siis inimeste sootuks muutmise kampaania ka meile jõudnud. Ikka võrdõiguslikkuse (loe: kõikesallivuse-tolerastia) sildi all. Propaganda töötab täistuuridel ja miks ka mitte, kui Brüsselis pesitsevad sionistlik-vabamüürlik jõuk finantseerib seda heldelt. Eesmärgiks ei midagi muud, kui New World Order (Uus Maailmakord). Marksist Herbert Marcuse võib rahul olla.
Imestama paneb ainult see, et kuidas muidu normaalsed eestlased selle hullusega nii lihtsalt kaasa lähevad. Sisse imbus see meile muidugi Skandinaaviast. Ja kaasaegne Eesti eliit on varmas omaks võtma kõiksugu totrusi, eriti kui need lähtuvad "heaoluriigist" Rootsist! Kinnimakstud "teadlased" leierdavad aga kuulekalt juttu, mille eest neile makstakse. Muidugi tagajärgedele nad ei mõtle.
Tegelikkuses algas ühiskonna lammutamine Pr.rev, mille taga needsamad vasakpoolsed sionistlik-vabamüürlikud jõud. Ei ole ju enam vist kellegile saladus, et Euroopa Liit on oma olemuselt rahvusriikide hävitamisele pürgiv vasakpoolne monstrum. Ainult rumal ei märka seda, kusjuures see rumal peab olema täiesti harimatu. Õnneks on internett seni vaba.
Muide Skandinaavias ja ka Soomes on normaalne Kirik juba edukalt hävitatud, ei tea küll miks? Soome kõikesalliv (loe: pedekiriku) pool soovitab seni traditsioonidest kinnihoidvatel kristlastel oma Kirik teha. Ma mainiksin, et tänud, seni on see siis veel lubatud. Esialgu on jutt veel vaid naisvaimulikest, kuid peatselt lastakse töölt lahti igaüks, kes keeldub koosteenimisest pedepastoriga. Mujal maailmas,näiteks Inglismaal ka seda juba juhtunud. Kurioosiumi tipuks on Inglise vaimulike toetus pedeabielule. Muide, kuna ka Eesti ei saa muust maailmast maha jääda, siis meilgi oma pedekirik ja pedepastor Heino Nurk, kes samuti naudivad EL-i rahalist toetust, käies koos nimetatud    EL-i rahade toel rajatud pedekeskuses, ametliku nimega Oma Keskus.
Pededele on toeks desinformatsioon, Piibli ümberkirjutamine ja demagoogia. Kuigi ka neile on hästi teada, et Pühakiri peab omasooiharust üheselt patuks. Ei põrgata tagasi ka otsese laimu ees. Teha pole aga midagi. Näiteks minu vastu tehti valimiskampaania ajal Rootsis resideeruva endise padupedepastori Rein Metsa poolt suisa spetsiaalne laimublogi. Võimude poole pöördumisest ei olnud abi. Kuigi rikutud oli suisa mitud seadust; isikuandmete privaatsus, autoriõigused jne. Katsub aga keegi küsida rahasid samast EL-i allikast traditsiooniliste kristlike eetikanormide kaitseks on vastuseks konkreetne EI! Võiks ju küsida, et kaua rahvas seda lambana pealt vaatab? Arvestades Rootsi kogemust, siis ilmselt kuni oma isikliku kurva lõpuni. Sooneutraalsest lasteaiast tulevad sootud lapsed, kes on ideaalseks materjaliks neist täiendavate pedede kujundamisel. Siis viiakse lõpule ka ühiskonna algrakukese traditsioonilise peremudeli hävitamine.
Huvitav on, et kui pedesid ja muid hälvikuid on vaid 2% ühiskonnast, siis kuidas on nad niikaugele jõudnud? Vastust vaata eestpoolt.
Kus on siis väljapääs? Äkki lõpetaks lollused, valiks endale otsevalimistel normaalse Riigikogu ja saadaks Brüsseli valitsejaid teenivad endised metsa seenele. Kuid, ma usun, et enamuses oleme juba piisavalt ajupestud, kuid lootma peab.
Kas siga ja kägu saavad olla 100% võrdsed? Muidugi on vastus ei! Kui Jumal või Loodus lõi inimesed kakssoolisteks, siis oli tal sellega ilmselt kindel plaan. Looduse seaduste ümbertegemine on samaväärne kommunistide plaaniga pöörata suured Siberi jõed teistpidi voolama, tõstmaks põllumajandust.
Ei ma ei kutsu pedesid hävitama, nad on alati olnud ja olgu, kuid neid ja Brüsseli lollusi ei tasu reklaamida, kuid iseseisvuse oleme juba kaotanud.
 

Read more...

kolmapäev, 25. aprill 2012

MATTI ILVES: AFGANISTANI SÕJA TULEMUSTEST

Kirjutasin siin blogis, et Eesti sõdurid tuleb Afganistanist kiiresti koju kutsuda, selle sissekandega saate tutvuda SIIN.
Selge on igal juhul see, et USA toob väed sealt välja (vastupidiselt afgaanide tahtele, kes nõuavad vägede lahkumist juba käesoleval aastal) 2014. aasta lõpuks ja see on ka kogu NATO kontingendi lahkumine, vaevalt et EL-u riigid seal iseseisvalt sõda jätkavad.

Mida on siis NATO seal saavutanud 10,5 aastaga? Pluss poolele on ainult kanda Talibani režiimi kukutamine ja veidi suuremate vabaduste andmine Afgaanistani rahvastele ja see on praktiliselt kõik, ning pole ka teada kuidas asjad edasi arenevad. Taliban võib seal jälle võimu haarata ja mina arvan, et see oleks tegelikult ka parim mis seal juhtuda saab, seda eriti teiste riikide huve silmas pidades - narkootikumid.
Demokraatia viimine sinna on ka täielikult ebaõnnestunud, endiselt kehtivad šariaadi seadused. Ka korruptsioonivastane võitlus on täielikult läbi kukkunud. ETV näitas kunagi filmi ja seal näidati kuidas elavad sealsed kõrgemad ametnikud-ärimehed. Valvatud elamurajoonid on täis ehitatud tõelisi losse, meie miljonärid enda majadega jääksid võrdluses kaugele alla ja nii elatakse selles riigis rahva üldise vaesuse taustal.
Nüüd aga kõige tähtsam, millest meie valitsus on ka rääkinud. Kui edukalt läheb siis narkootikumide vastane võitlus? Mäletan, et kunagi aastaid tagasi näidati ka meile filmilõike moonipõldude hävitamisest.
Pean ka siin lugejat kurvastama, see tähtis "võitlus" on täielikult läbi kukkunud. Võrreldes Talibani valitsuse aegadega on Afganistanis heroiini toodang tõunud nüüd 40 korda! Järeldused tuleb lugejal teha ise, sest see ei näe kuidagi võitluse moodi välja.

Kokkuvõtteks võib ütelda, et NATO pole saavutanud mingit edu ja tullakse sealt häbiga välja. Muidugi, kui need olid tegelikud eesmärgid, millest natolased rahvastele rääkisid.

Read more...

KUIDAS SAADA NÕMME RAADIO AGENDIKS ?


Nõmme Raadio Agentuuri hüüdlauseks on: "Kus tegijaid, seal nägijaid". Peameedia jätab sageli paljud sündmused kajastamata või vahel isegi moonutab vahendatavaid uudiseid vastavalt oma isandate poliitilistele- või majanduslikele huvidele. Püüame kajastada juhtumisi nii sõnas, kirjas kui pildis. Peamine osa informatsioonist jõuab raadioeetrisse, pildimaterjalid ja see osa, mis eetrisse saateaja tõttu ära ei mahu, avaldatakse vastavalt võimalustele Nõmme Raadio kodulehel.
Kuidas liituda?
Nõmme Raadio agendiks saamiseks piisab üksnes kui ausalt ja objektiivselt kajastada mõnda sündmust või uudist, mis on teile teatavaks saanud. Teretulnud on nii fotod kui kirjutised. Informatsioon tuleb stuudiole saata oma nime all. Nõmme Raadio Stuudio püüab omalt poolt kontrollida informatsiooni õigsust ja selle korrektsuse korral avaldatakse vastavalt võimalustele kas eetris või kodulehel. Tulenevalt agendi soovist, kasutatakse infoallika mainimisel kas agendi- või tema kodanikunime. Juhul kui agent ei soovi oma kodanikunime avalikustada, jätab Nõmme Raadio Stuudio tema nime ainult oma teada.
Kuhu ja kuidas?
Info tuleb saata e-mailiga aadressil info@nommeraadio.ee Piltide või materjalide saatmisel palume jälgida, et e-maili kogusuurus ei ületaks 1MB. Liiga suuri e-maile ei pruugi e-maili serverid läbi lasta ja info ei jõua stuudioni. Kirjutis peab olema korrektselt vormistatud ja vaba liigsetest emotsioonidest ning vulgaarsetest väljenditest.
Vastutus
Agent vastutab täielikult esitatud informatsiooni õigsuse eest. Stuudio teeb omalt poolt kõik, et pahatahtlik laim või kuritegelikke eesmärke teenida võiv info filtreerida. Laimav agent kaotab koheselt oma staatuse ja tema avaldamine lõpetatakse. Stuudio ei vastuta agendi poolt esitatud valeinformatsiooni, laimu vms eest.
EV Põhiseadusest tuleneb isikule kohustus mitte teotada kellegi au ja head nime (EV Põhiseaduse § 17) ning samuti kohustus mitte õhutada rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist (EV Põhiseaduse § 12).
Võlaõigusseaduse § 1047 lõike 1 kohaselt on õigusvastane ebaõigete andmete avaldamine, kui avaldaja ei suuda näidata, et ta ei teadnud andmete ebaõigusest ega pidanudki seda teadma.
Kui õigusvastane laim leiab kohtus kinnitust, siis on kannatanul õigus laimajalt nõuda:
  • varalise ja/või mittevaralise kahju hüvitamist;
  • ebaõigete andmete ümberlükkamist ja/või
  • jätkuva laimamise lõpetamist


Rohkem infot Nõmme Raadio Stuudio kohta leiate klõpsides vastaval menüüvalikul.


http://www.nommeraadio.ee/agentuur.php

Allikas: http://usk-lootus-armastus.blogspot.com/

Read more...

MALLE PÄRN: Maailm on muutunud, aga sina ei ole

24. aprill
Öeldakse ka teistmoodi: "Elu on edasi läinud", või "Te olete ajast maha jäänud", või "Miks te ometi ajaga kaasa ei lähe?" Kunstis kõneldakse "kaasaja tunnetusest". Ja veel kõneldakse palju "progressist", mis peaks nagu edasiminekut tähendama. "Ajaga" kaasa muutuvat inimest peetakse edumeelseks, avatud ja moodsaks inimeseks. Kui keegi küpsem inimene, kes on oma eluajal näinud mitmeid narrusi ikka uuesti ja uuesti tõusmas ja õige peatselt taas aegade hämarusse vajumas, mingi moeröögatuse kahtluse alla seab, siis öeldaksegi talle: "Eh, tädi, eluga tuleb kaasa minna! Ja kui ei suuda, tõmba kõrvale!"
Saada sõbrale Loe edasi

Read more...

teisipäev, 24. aprill 2012

Ahastus riigikogus: "Meie isamaa võeti käest ära! Vene aeg!"

Õige seisukoht! Lugege lisaks: SIIT

Read more...

Energiapomm 2013

Tulev aasta tõotab võõrhuvide täitmise tõttu tuua tõelise inflatsioonilaine. Energiahindade katastroofilise tõusu vastu aitaks olukorda stabiilsemana hoida riikliku kontrolli all oleva energiafirma tegevuse laiendamine ja hinnakujundamine siseturu nõudluse järgi.
Järgmine aasta ähvardab võõrhuve teenivate eesmärkide tõttu tuua tõelise inflatsioonilaine, sest lisaks kontrollimatult tegutsevatele kütusemüüjatele antakse välismaalaste reguleerida ka Eestis müüdav elektrihind. Parlamendikartell on teemat vältinud, mis pole selle eelnevaid lepingute mahavaikimisi ka imeks pandav, sest esindab see täna samu väärtuseid, mis sealsetele erakondadele toetusi maksavad.
Sõites Tallinnast 50 km eemale võime näha ühte kütusehinda ja Tallinnas hoopis kõrgemat hinda. Viimases on rohkem inimesi ja suurem võimalus tõmmata kasumit. Samal ajal on antud luba hakata kaevandama rahvuslikku maavara põlevkivi diislikütuse tootmiseks, mis võimaldaks turule tuua suures koguses diiselkütust. Seda  plaanitakse aga müüa maailmaturu hinnaga ehk teisisõnu ei saaks tavainimene põlevkivi kulutamisest mingit kasu peale sildi Eestis tehtud. Oleks tegu harjamüügiga ei huvitaks kedagi mis hinnaga keegi neid müüb aga tegu on majanduse jaoks ja inimeste elu puudutava seisukohalt ülitähtsa tootega, mille kontrollimatu ja pidev tõus seab inflatsiooniritta kõik teisedki valdkonnad.
Teine suur tõus ootab ees elektrihinda. 1. jaanuaril 2013 tuleb elektrituru avamine. See tähendab, et elektrienergia kWh hind hakkab sõltuma nõudmise ja pakkumise vahekorrast ja Soome elektrihinna tasemest.
” Tegelikult me hakkame maksma elektri kasutamise eest tunduvalt rohkem kui Soomes, sest poliitikud on kehtestatud märgatavalt kõrgemad maksud ja riigitasud (2005 aastaga võrreldes kasv 204%). Võrguteenuste tasu üleskruttimisega kaasneb kohe ka käibemaksu summa suurenemine. Siit järeldub, et euroala vaeseim riik hakkab elektri eest maksma rohkem kui osa rikkaid,” kirjutas V. Rajangu, elektriinsener.
Rootsis peetakse elektrituru avanemisele üleminekut inimestele liialt koormavaks ja sellest tulenevalt ennatlikuks. Nii taotleti Euroopa Liidult kehtestatud korra kohaselt elektrituru avamiseks kuus aastat pikendust ja see pikendus ka saadi. Meil tegeletakse täna Brüsseli lolluste täpse täitmisega isegi, kui see oma rahvast kägistab.
Lahendus riikliku kontrolli kasv ja süsteemivahetus
Elektrihinda mõjutavad ka mitmed Eestile kahjulikud lepingud nagu õhu kasutamise eest kehtestatud nn saastekvoot, elektrijaamade tootmisvõimsuse kärpimine, otsustamatus energiasektori reformimise osas jne. Ilmselgelt tuleks need kahjulikud lepped ülevaadata ja nõuda nende muutmist. Poola on olnud siin eeskujuks.
Energiahindade kasvu vastu on riigil mitmeid lahendusi. Üheks peamiseks on riigi kontrollitava siseriikliku energiamonipoli loomine, mille ülessanne oleks hindade võimalikult madal hoidmine. Seda saab teha mitmel moel. Eesti toodab juba täna elektrit rohkem, kui tarbib ja käivitatavad õliteheased asuvad tootma rohkem diislit, kui Eesti tarbib. Need on faktorid, mis võimaldaksid soovi korral mõjutada siseturu hindu ja kasvatada siinse elaniku ostujõudu. Selleks tuleb siseturu hind hoida lahus maailmaturu hindadest nagu näiteks USA maagaasi puhul talitab. Kui USAs saavutati kildagaasi tootmises läbimurre kasutati seda siseturuhindade langetamisesks ja väga edukalt.
Et mitte hakata kirjutama pikalt võime öelda, et võimalusi on tegelikult pisikesel Eestil oma siseturu kaitseks laastava inflatsiooni eest küll. See kõik eeldab aga võõrhuve kaitsva saamatu parlamendi võimu asendamist (rahvusliku)erakonnaga, mis julgeb vastu astuda kleptokraatide ahistavale hegemooniale.
Allikas: http://staap02.wordpress.com/

Read more...

Indiast sai maailma rämpspostikuningas

postitas doc mumbaist-bollywoodi osak. 22:54 23. aprill, 2012
spämm India kasvav internetikasutajate arv on toonud ka mõneti oodatud kõrvalnähu - riigist on saanud spämmarite paradiis. Esmakasutajate lollitamine paistab olevat sedavõrd kasumlik tegevus, et sündinud on terve omamoodi tööstusharu ning see laieneb märgatavalt. Viimaste raportite kohaselt tekkivat lausa 9,3 protsenti rämpspostist läbi India serverite. Varasem number üks, ehk USA on jäänud teisele kohale 8,3 protsendiga. Lõuna-Korea jääb kolmandale kohale 5,7 protsendiga ning talle järgnevad veel Indoneesia ja Venemaa.
Allikas: http://minut.ee/

Read more...

esmaspäev, 23. aprill 2012

Stalini bussid hakkavad sõitma 40 linnas, endiselt mainitakse ka Tallinna


Projekti Võidu Autobuss eestvedaja Viktor Loginov teatas neljapäeval, et Jossif Stalini pildiga bussid hakkavad Suure Isamaasõja võidu auks sõitma ligi 40 linna tänavatel. Viimasena olevat aktsiooniga ühinenud Minsk. Loginov rõhutas, et aktsioon lööb kõik eelmiste aastate rekordid. Veebilehel Сталинобус.рф on oma osalemist kinnitanud sellised Venemaa linnad nagu Volgograd, Omsk, Vladivostok, Kirov, Nižni Novgorod, Ufa, Perm, Jekaterinburg, Kaasan, Kursk, Moskva ja Peterburi. Lisaks sellele peaksid „stalinobusid“ ilmuma Kiievi, Tallinna ja Riia tänavatele, vahendab Lenta.ru. Aktsiooni korraldajad kavatsevad osta reklaamipindu linnade ühistranspordi sõidukitel ja panna nendele pindadele Stalini portreed. Loginovi sõnul tuleb aktsiooni edukaks alustamiseks kõigis linnades koguda veel umbes 150 000 rubla (3900 eurot). Selle summa kogumiseks on aega jäänud poolteist nädalat. „Stalinobusid“ peaksid liinile minema 6. mail. Moskva, Riia ja Tallinna võimud on teatanud kavatsusest aktsiooni takistada.
Allikas: http://bhr.balanss.ee/

Read more...

Aafrika all peitub hiiglaslik mageveevaru

postitas doc seda-ärimehed-parseldaksid osak. 20:57 22. aprill, 2012
keskkond Teadlaste sõnul istub Aafrika kuiv ja kõrbeline manner suurel põhjaveereservuaaril. Väidetavalt on maapõues peidus ligi sada korda rohkem vett kui seda pinnal leidub. Tegemist paistab olevat rõõmustava uudisega enam kui 300-le miljonile inimesele, kes praegusel hetkel ei oma juurdepääsu puhtale joogiveele. Magevee jõed ja järved kannatavad põua ning üleujutuste all - see omakorda piirab kasutusvõimalusi nii joogivee kui tarbevee kogumiseks. Praegusel hetkel on vaid viis protsenti võimalikust haritavast maast kasutusele võetud läbi niisutussüsteemide ning hetkel pole näha, et see olukord märgatavalt lähitulevikus muutuks.
Allikas: http://minut.ee/

Read more...

Vaba Mõtte Klubi

Lisatud: 23. aprill
Saada sõbrale
Viimases Vaba Mõtte Klubis peatuti pikemalt Kapo aastaraamatul, räägitakse korruptsioonist ja muudest päevakorralistest teemadest.
Saadet saab vaadata SIIT .

Allikas: http://www.syndikaat.ee/index.php

Read more...

ALDO ROOMERE: Luuletus

Eesti rahva vägistajad
hävitajad kägistajad
rõõmsalt Toompeal laristavad
riiki maha paristavad
meisterlikud valetajad
musta valgeks moonutajad
neil on au ja neil on uhkus
mis ei luba võtta puhkust
sest et puhkab niikuinii
parasiit aastaringi
tal ei ole vastutust
tal ei ole kohustust
kui ei viitsi tööle tulla
külla kutsub ta Abdulla
ikka rahva raha eest
ootab meie seltsimeest
vahetama kogemusi
mis ei eelda kohustusi
rahvasöödik rahva ees
alati on õige mees
tal ju kompensatsioon
mida sihib ablas koon!

Read more...

pühapäev, 22. aprill 2012

MATTI ILVES: KIRI MINISTER JUHAN PARTS´ILE

Tere lp. minister hr. Juhan Parts!

Teie ministeeriumi eestvedamisel on kavas Eestisse ehitada uus põlevkiviküttel töötav elektrijaam ja üheks põhjuseks on toodud meie energeetiline julgeolek. Pean aga kohe ütlema, et põlevkivi elekter ei taga meie julgeolekut! Pruugib vaid venelastel alandada Narva veehoidla taset paari meetri võrra, kui meie kogu julgeolek lendab piltkikult üteldes vastu taevast.
Tõelise energeetilise julgeoleku tagab vaid meie oma tuumajaam ja on õigem kõik jõupingutused suunata selle võimalikult kiireks  rajamiseks.
Meie väärtusliku põlevkivi põletamine elektijaamade kateldes pole eriti arukas tegevus. Põlevkivi peaksime kasutama  keemiatoodete, õli, kütuste ja ka gaasi tootmiseks. Pealegi on Eesti sõltuv 100%-liselt Vene gaasist, mille eest me maksame ühte Euroopa kõrgeimat hinda. Tõenäoliselt on meil ka tugev Vene gaasilobi, misstõttu me pole ette võtnud samme loobumiseks sellest ja alustanud oma gaasi tootmist.
Kunagi varustas Eesti tervet Leningradi linna põlevkivi gaasiga. Gaasi tootmiseks on ka teine võimalus - võtta kasutusele kildagaas. Minul olevatel andmetel pöördusid meie teadlased valitsuse poole palvega hakata ka meil uurima kildagaasi kasutuselevõttu, said aga äraütlemise osaliseks.
Ootan sellele kirjale ka vastust.

Lugupidamisega,
Matti Ilves

VASTUS:

Lugupeetud hr Matti Ilves

Täname majandus- ja kommunikatsiooniministrile edastatud energeetikasektori julgeolekut puudutavate ettepanekute eest.
Kindlasti olete kursis asjaoluga, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostöös Eesti Arengufondi, süsteemihaldur Elering AS ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus alustanud Eesti energiamajanduse uuendamiseks vajalike uuringute, analüüside ja seirete läbiviimist. Edastame Teie ettepanekud asjakohaste teemade eest vastutavale juhtgrupile.

Lugupidamisega
Ando Leppiman
Energeetika osakonna juhataja

Loomulikult saan ma aru, et tuumajaamas toodetud elekter on paljudele vastumeelne, aga tegelikult on see meie ainus võimalus kindlustada Eesti energeetiline sõltumatus ja julgeolek.
Samas toodab meie suur eeskuju Soome rõhuva osa elektrist tuumajaamades, ehitatakse isegi uut jaama ja seal pole märgata erilisi protestimeeleolusid ühiskonnas. Prantsusmaal aga asetsevad tuumajaamad kui mitte lausa linnades, siis nende vahetus läheduses.

Samuti on tuumaelekter omahinnalt palju oduvam kui põlevkivist toodetud ja saastevabam. Kasutatud vähaste tuumakütuse varraste hoidmaseks või ümbertöötlemiseks on aga täiesti võimalik kokku leppida mõne riigiga ja miks mitte Soome või Venemaaga. Vene on teinud kasutatad tuumakütuse ladustamisest ja selle ümbertöötamisest lausa rahvusvahelise äri.
Tuumakütuse osas ei ole meil ka kaugemas perspektiivis mingeid probleeme. Teatavasti sisaldab diktüoneema kiltkivi uraani. Selleks tuleks jätkata põlevkivi teaduslikku uurimist, et võtta kukersiidi kõrval tulevikus kasutusele ka diktüoneema kiltkivi, muidugi ainult ohutut ja kaasaegset kaevandamistehnoloogiat järgides (diktüoneemakilda iseloomustus, V. Petersell: Kilt on uraani, molübdeeni, vanaadiumi jt metallide maak ning madalakvaliteediline põlevkivi. Orgaanilise aine sisaldus kildas on 10-20%. Kilda lademe suurim paksus on Loode-Eestis , kuni 6 m.), see suurendaks oluliselt meil kasutatavaid maavarasid.

Read more...

India katsetas edukalt Agni-V ballistilist raketti

postitas doc meist-üle-lendab-neutron-pomm osak. 
sõda Külm sõda võib läbi olla, kuid uus võidujooks relvastumiseks on Aasias toonud kaasa suhete pingestumise. Siinkohal pole seega sugugi ime, et India arendab oma raketitööstust. Selle tipuks on hetkel Agni-V nimeline mandritevaheline ballistiline rakett, mis võimeline ka tuumalõhkepead kandma. Edukalt toimunud katsetus näitab, et 3 tuhande miiline lennuraadius ähvardab nii lähemaid naabreid kui ka Hiina mandriosa linnu. Paljud sõjanduseksperdid arvavad, et tegemist on just Hiinale vastukaaluks arendatava raketiga - suurriigil on välja käia 6200 miilise lennuulatusega tuumalõhkepead kandev ballistiline rakett. Relvastuse nimekirja peaks Agni-V jõudma tuumalõhkepeaga alles aastal 2014.
Allikas: http://minut.ee/

Read more...

Lätis peatati Iisraeli saadiku survel raadiosaade, milles räägiti lätlasi küüditanud juutidest

Läti tudengite raadiojaamas Radio Naba võeti ajutiselt eetrist maha saade „Isamaa epohh“, milles võisid kõlada antisemiitlikud avaldused, teatas agentuurile LETA raadiojaama juht Madars Štramdiers.

Štramdiersi sõnul otsustati pärast seda, kui Läti elektroonilise meedia rahvuslik nõukogu sai kaebuse Iisraeli suursaadikult Hagit Ben Yaakovilt, saade ajutiselt eetrist maha võtta. Konflikti lahendamises osalevad ka Läti Raadio, mille sagedusel Radio Naba töötab, ning mitmed organisatsioonid ja erinevate riikide saatkonnad, vahendab Läti Delfi.

Oma kirjas kaebab Iisraeli suursaadik 20. märtsil eetrisse läinud saate peale, milles selles osalenud Roberts Klimovičs ja Leonards Inkins kasutasid „juutidevastase propaganda tooni ja atmosfääri ning sellele vastavat terminoloogiat“. Suursaadik leiab, et selline tegevus on vastuolus euroopalike väärtuste – sallivuse ning rassismist ja antisemitismist hoidumisega.
Ben Yaakov tuletas meelde, et üks saatest osavõtnu on tuntud kui natsipropaganda, näiteks Adolf Hitleri raamatu „Mein Kampf“ levitaja ning teine õigustab Läti pilooti Herberts Cukursit, kes on seotud holokaustiga Lätis.
Saatejuht Roberts Klimovičs on aga veendunud, et Iisraeli suursaadik ületab oma volitusi ja rikub sõnavabaduse põhimõtteid. Klimovičsi arvates oleks parem, kui Ben Yaakov võtaks osa diskussioonist ajaloo üle, mitte ei nõuaks vaba meedia tegevuse piiramist.
Skandaalses saates rääkis üks Nõukogude küüditamised üle elanud lätlane, kes ütles: „Ma nägin seda kõike oma silmadega, sest elasin raudteejaama kõrval. Ma nägin, kuidas inimesi vagunites minema viidi. Põhiline on see, kes seda tegi... need olid juudid, nagaanid vööl... Vecumniekis.“


http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/latis-peatati-iisraeli-saadiku-survel-raadiosaade-milles-raagiti-latlasi-kuuditanud-juutidest.d?id=64277847
Vaat kuhu viib karistamatuse tunne. Kui keegi julgeb mainidagi, et kõik juudid pole siiski olnud ega ole ausad ja tublid, vaid on olnud ka juutidest pätte, siis tembeldatakse sind kohe antisemiidiks. Iisraelil ja selle salaluurel Mossadil on lubatud paljugi, mis teistele lubatud pole. Näiteks võib Mossad oma suva järgi tappa süütuid (kohus otsustab inimese süü!) inimesi ilma kohtuta. Mossadi ohvriks on langenud ka mitmed eestlased. 

Selle artikli valgusel aga meenutaks Läti lennunduspioneeri ja sõjaväelast Herberts Cukursit, kelle tapsid jõhkralt Mossadi agendid Brasiilias ja toppisid ta laiba kohvrisse.

Allikas: http://rahvuslik.blogspot.com/

Read more...

Eesti vanglad kui kaasaagne holokaust

  Vene meedia on võtnud tuld värske Postimehe arvamuseloost, mille autoriks on Urmas Sutrop. Artiklis "Taaveti tähest C-täheni" protesteerib keeleteadlane sildistamiste vastu vanglates. Probleem on nimelt tõusetunud sellest, et eestis on asutused, kus hoitakse eraldatuna inimühiskonna reegleid mittejärgivaid (mitteinimesed?) olendeid. Ja neid sildistatakse vastavalt sellele, kuidas nad valdavad maakeelt. Väidetav vangide märgistamine olevat alguse saanud veebruarikuust, mil osa vangide nimesildile lisati suur täht A, B või C. Sellised tähed näitavat vangide riigikeele oskust – mil määral nad eesti keelt oskavad. Umbkeelsed aga jäid tähistamata – neile ei pandud rinda midagi. Need venelased ja teistest rahvustest vangid, kes saavad natuke eesti keelest aru, stigmatiseeriti A-tähega. Vang, kes keskmiselt eesti keelt oskab, sai rinda B-tähe. Eestlastele pandi rinda C-täht.
Selline märgistamine olevat vanglaelanikele äärmiselt alandav ja meenutavat holokausti, kui juute kohustati kandma kuusnurka - taaveti tähte, eristamaks neid tavainimestest. Eho Moskvõ raadiosaadet sellel teemal võib kuulata SIIT.
Allikas: http://bhr.balanss.ee/

Read more...

laupäev, 21. aprill 2012

Kuhu on kadunud eestlane?

Mida rohkem süvenen erinevatesse sotsiaalsetesse ja poliitilistesse teemadesse, seda enam tundub Eesti tulevik must ja muserdav.
Tean, et osad esitaksid selle väite peale süütu näoga küsimuse- miks? Teised aga saaksid aru ja mõistaksid.
Kes on siis need, kes mõistavad? Need on inimesed, kes seisid laulva revolutsiooni lippude all. Mitte kõnepuldis (kuigi ka neist osadel on ilmselt säilinud veel aated), vaid inimesed, kes lauluväljakul pisarad silmis kuulasid Alo Mattiiseni isamaalisi laule ja Heinz Valgu pateetilisi kõnesid.
Jah, siis me tundsime südamesopis vabaduseiha, ühtekuuluvust ja soovi saada oma maa peremeesteks. Ja suur osa neist seal viibinutest kannab seda soovi siiani hinges.
Kahjuks pole me osanud seda tunnet edasi anda oma lastele. Noorele põlvkonnale, kes peaks tulevikus meie riiki juhtima, iseseisvust ja rahvuslikkust edasi kandma.
Just nendest noortest tulevikulootustest rääkida tahangi.
Ma ei süüdista noori selles, et suuremal osal neist on hoopis teised unistused ja ideaalid, kui meil omal ajal. Nemad ei ole elanud nõukogude loosungite all, pole pidanud käsu korras truudust vanduma võõrale rahvale. Nende jaoks on maailm valla. Võimalused minna ja tulla. Otsida paremat, huvitavamat ja tihti ka mugavamat. Nende tulevikunägemust suunavad kaks märksõna- raha ja heaolu.
Väljastpoolt pealesuruv kultuur või pigem kultuuritus maksab kätte meile noorte kaudu. Maksab kätte tegematajätmised ja rääkimata jätmised. Maksab kätte oma kultuuri mahavaikimise eest.
Külaelu väljasuretamine riiklikul tasandil viib varsti ka viimased eestluse hoidjad meie seast. Vaid väike osa meist oskab veel väärtustada rahvakalendri tähtpäevi, teab kombeid ja tavasid. Meie rahva traditsioonid on vajumas unustuse hõlma, samal ajal kui välismaailmast tulevad järjest laiemalt levivad ja kinnistuvad.
20 aastat tagasi saime oma vabaduse, oma riigi. Kuid unustasime õige ruttu, et vabadusega kaasneb vastutus. Vastutus enda ja oma maa ees.
Kas eestlane tõesti ei oska vastutada? Vaata enda sisse ja mõtiskle mõne hetke.
Kas oled sina see, kes on suutnud hoiduda pahedest? Oled sa suutnud hoida pereväärtusi?
Või oled sa see, kes läänest saabunud lodevuse ja lausliberaalsete vaadete järgi elab?
Keegi meist pole eksimatu, kuid vigadest õpitakse ja kunagi pole hilja muutusteks. Me ei saa otseselt muuta riigikorda või vahetada valitsust, kuid me saame muuta omaenda suhtumist, meie laste suhtumist ja luua seeläbi  eestluse püsimajäämiseks tugev vundament.

Kas poleks aeg hakata kasvatama meie poegi sihvakateks mastimändideks, kes tormis ei murduks? Kasvatada neist mehed, kes oma perekonda austaksid läbi põlvkondade. Kes oma maad armastaksid ja hoiaksid.
Kas poleks aeg meie tütreid innustada olemaks naine ja ema, mitte suurlinna tibi, kes suudab vaid firmahilpude ja solaariumi peale mõelda?  Kasvatada neist naisi, kes ei pelga oma käsi mullaseks teha ning nendesamade sõrmekestega oskaksid teha midagi asjalikumat kui vaid arvuti klahve klõpsida.
Mõelge, kallid lapsevanemad- see on kõik teie võimuses. Õpetage oma lastele väärtusi, millel pole hinnalipikut küljes. Andke neile võimalus teadmiste läbi , et nad saaksid oma kodumaa ja rahvuse üle uhked olla.
 Vaid nii jääb lootus, et eestlane ei sure dinosauruste kombel välja ega muutu tuleviku õpikutes hoiatavaks näiteks teistele rahvustele…
Eve Lill
19.04.2012

Read more...

95 aastat Eesti rahvusväeosade loomisest

Reede, 20 aprill 2012 11:45 Tänasel päeval 95 aastat tagasi e. 20. aprillil 1917 said alguse sündmused, mis viisid meie rahvusväeosade loomiseni, mis omakorda pani aluse Vabadussõja edukusele.

I maailmasõja ajal oli vene tsaariarmeesse mobiliseeritud kümnete ja kümnete tuhandete kaupa eestlasi, kes püss käes tsaaririigi poliitilisi huve kaitsesid. Kui veebruaris sotsialistid, sotsiaaldemokraadid ja konstitustioonilise monarhhia pooldajad ühiselt mässu tõstsid ning tsaari troonilt kukutasid, siis tekkisid omalaadsed kohalikud võimuorganid nõukogude näol, millised panid aluse kaksikvõimu tekkele venemaal.

See kaksikvõim omakorda lõi ühiskonnas eeldused veelgi suuremate segaduste vtekkeks, mis tipnes sotsiaaldemokraatide poolt juhitud (teise järjestikuse) riigipöördega (kutsutakse ka Oktoobrirevolutsiooniks), kus vene sotsiaaldemokraatliku partei bolševike tiib kogu võimutäiuse enda kätte haaras ning verise diktatuuri kehtestas. Oktoobrirevolutsiooni käigus sündinud riigi õigusjärglaseks (s.o. sama riik) on praegune vene riik, eesotsas (sisuliselt eluaegse) juhi Putiniga.

Meie rahvusväeosade teema juurde minnes peab siiski pöörduma tagasi Veebruarirevolutsiooni juurde, mille käigus küll kukutati tsaarivõim, ent püüti venemaa pöörata demokraatlikule teele. Selle riigipöörde käigus sündis Venemaa Vabariik eesotsas ajutise valitsusega. Tegemist oli väga segase revolutsioonijärgse ajaga, mida iseloomustab ka asjaolu, et Venemaa Vabariigi eksistentsi 8-9 kuu jooksul oli riigil neli valitsust, mida kahel korral juhtis vürst Lvov (1861 - 1925) ning kahel korral Aleksandr Kerenski (1881 -  1970).

Ent Venemaa Vabariigil oli üks kindel välispoliitiline suundumis, milles teda toetasid ka endised tsaaririigi liitlased (vt. ANTANT) - sõdida I maailmasõjas võiduka lõpuni Saksamaa vastu.

Kuivõrd aga revolutsiooni tagajärjel oli ühiskondlik süsteem lagunenud, inimesed vaimselt laostunud ja sõjaväe moraal ülimadal, millega seonduvalt ka võitlusvõime oli märgatavalt langenud, siis üheks toona väljapakutud ideeks sõjaväe võitlusvaimu tõstmiseks oligi rahvusväeosade loomine. See idee levis vene armees kiiresti ja leidis loomulikult palavat toetust erinevate rahvaste esindajate poolt.

Ei olnud see teisiti ka eestlastest sõjameeste seas. Nii algatatigi märtsi lõpul 1917 Rewel'i (Rävala, nüüd Tallinn) eestlastest sõjaväelased mõtte luua eesti rahvusväeosad. Aprilli alguses (12. aprillil) andis Venemaa Vabariigi Ajutise Valitsuse sõjaministeerium vastava nõusoleku ning mai alguseks oli Rewelisse koondunud juba ligi 4000 eesti sõdurit.

Ent 20. aprillil võttis Petrogradi Nõukogu (sotsiaaldemokraatlik kaksikvõimu organ) vastukäiguna omakorda vastu eesti rahvusväeosade moodustamist keelava otsuse, kuna nood lõhkuvat armee ühtsust. Seepeale otsustas ka Tallinna Tööliste ja Soldatite Nõukogu 29. aprillil saata juba formeeritud 1. eesti polk laiali.
Nüüd korraldasid eesti sõjaväelased selle otsuse vastu 1. mail manifestatsiooni ning Jüri Vilms suutis uut sõjaministrit Aleksander Kerenskit veenda lubama eesti polgul formeeruda Rävala (Rewel, Tallinn) asemel Wesenbergis e. Rakovoris (Rakvere nimi tuleb venekeelsest nimetusest Rakovor).
1.-2. juulil 1917 peeti seal eesti sõjameeste konverents, kus valiti Eesti Sõjaväelaste Keskkomitee. 18.-22. juulil istus Tallinnas koos esimene Eesti sõjaväelaste kongress ligi 50 000 delegaadiga. Valiti Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee, mille esimeheks sai Konstantin Päts. Suurte vaidluste järel võeti vastu resolutsioon, mis nõudis sõja kiiret lõpetamist ning rahuläbirääkimiste alustamist.
Kui oktoobrirevolutsiooniga Venemaa Vabariik hävitati ning uus venemaa (nõukogude venemaa) I maailmasõjast välja astus, oli püsside all ligikaudu 100 000 eesti sõjameest. See oli märkimisväärne potentsiaal tulevase Eesti Vabariigi kaitse organiseerimiseks.

Muide, kas siis juhuse tahtel või teadliku valiku abil asutati Eestis täpselt 90 aastat hiljem - 20. aprillil 2007. aastal Eesti Leegioni Sõprade Klubi. Seega möödub selle klubi asutamisest täna täpselt 5 aastat. Palju õnne!
Allikas: http://bhr.balanss.ee/

Read more...

reede, 20. aprill 2012

VABAMÕTLEJA: Assad-Ahmadinejadi telg

Tahaksin leida selgust veristele sündmustele Lähis-Idas, mida hellitusnimega kutsutakse Araabia Kevadeks. Kuna tegemist on konfliktiga, on mängus vähemalt kahe osapoole huvid. Võib öelda, et meie eestlased oleme suure Euroopa Riigi oblasti elanikud, mis omakorda moodustab koos Ameerika Ühendriikidega ühtse Lääne riikide bloki. Seega näeme ja kuuleme ainult ühe osapoole, s.o. meie enese moonutatud, vastukäivat ja vahel isegi kibedalt naljakat versiooni toimuvast. Selle artikli eesmärgiks on tutvustada Teile natuke ka teise osapoole vaatevinklit.
Elame skisofreenilises inforuumis. Ühelt poolt tahetakse meile selgeks teha, et me kõik oleme vabad, tsensuuri ei ole ja kohe-kohe saabub helge tulevik. Olgu, viimane oli seoses Eurotsooni võlakriisiga natukene üle paisutatud, aga vaadates millist ajupesu püütakse meie noorsoole teha, siis ei olegi enam tegu liialdusega. Tsiteerin 2011. aastal gümnaasiumilõpetajatele jagatud Euroopa päeviku sisu(vt. pilti): „ELi 27. liikmesriigis elab täna 500 miljonit inimest, kes saavad elada enneolematul rahu ja heaolu ajastul.“ Vanemaid inimesi peaks praegu valdama tore äratundmisrõõm, või mis? Aga see selleks.
Sellel mida meile läbi massimeedia püütakse ette sööta, on reaalsusega vähe ühist. Igal funktsioneeriva ajutööga inimesel peaks tekkima küsimus – MIKS? Mingisugusest ajakirjanduse vabadusest ei ole minu meelest võimalik rääkida. Pole kunagi olnudki, sest informatsioon jõuab meieni läbi vahendajate ja on ju ülimalt loogiline, et neil on oma maailmavaated, huvid ja perspektiivid. Ajakirjanik on ju kõigest inimene ja kas saabki inimene olla täienisti objektiivne?
Õhtul peale muserdavat tööpäeva apaatse näoga Aktuaalset Kaamerat vaadates, tasuks pöörata tähelepanu edastatavate uudiste allikatele, vahendajatele. Enamasti on selleks kas Reuters, BBC või mõni muu Lääne riikide ustav meediamagnaat. Ega BNS (ehk Baltic News Service) vahendab ka ju ainult teatud uudiseid, lubatud uudiseid. Ühesõnaga vahendatakse meile ainult seda, mida me tohime teada või mis on vastavalt leivaisade huvidele moonutatud. Vaatamata asjaolule, et hetkel veel on Internet vaba – kahjuks küll nähtavasti mitte kauaks – toitub 90% inimestest ikka ainult sündmustekirjeldusest, mida neile ette söödetakse. Eks see ole ka arusaavad. Lihtsalt elus püsimine on meie jaoks nii keeruliseks muudetud, et ei ole enam ei jõudu ega tahtmist hakata mingeid võõrkeelseid allikaid otsima ja pead vaevama raskesti mõistetavate teemadega. Klõps ETV sisse ja vaatame, mis tuleb.
Ilma pikema keerutamiseta, pöördun tagasi teema juurde – Süüria. Põgus ülevaade Süüria sõjalisest võimekusest. Andmed pärinevad juutide virtuaalsest raamatukogust. Süüria on Iisraeli peamine otsene oht, kuna Iraan ja Süüria jagavad ühiseid maailmavaateid ja oskavad koostööd teha. Väidetavalt olevat Süüria kulutanud aastast 2008 rohkem kui 3 miljardit USA dollarit relvastusele. Aastal 2005 allkirjastasid Süüria ja Iraan vastastikuse kaitselepingu. Lisaks andis Süüria Iraanile loa oma territooriumil arendada ja toota relvi. 15. juunil 2006 allkirjastas Süüria kaitseminister Hassan Turkmani Iraani kolleegiga kokkuleppe, mille sisuks oli „koostöö ühiste ohtude vastu“. Viimase all oli silmas peetud USA-d ja Iisraeli. Turkmani kommentaar: „Meie koostöö seisneb strateegilistes lepingutes ja kokkuhoidmises ühiste vaenlaste vastu. Riigile nagu Süüria – kelle kõrval on säärane ebainimlik ähvardav kiskja nagu Iisrael – on täiesti loomulik olla alati ettevalmistunud halvimaks.“ Hetkel pidavat Süürial olema suurem sõjavägi, rohkem tanke (umbes 3700 tanki) ja pea sama suur lennuvägi (510 sõjaväelennukit), kui on Iisraelil. Assadi režiimi käsutuses on relvastatud sõjaväelasi rohkem kui 380 000 meest, millele lisandub 130 000. reservväelast [1]. Tegemist oli 2011. aasta andmetega. Muidugi tuleb siinkohal arvestada jällegi allikat, milleks on Iisrael. Kui keegi tunneb ennast kellegi poolt ohustatuna, siis valetab ta oma vaenlase ju suuremaks ja ohtlikumaks, et näidata, kui täbaras olukorras ta ikka on!
Nõndaks, te olete järgnevat kindlasti juba oksendamiseni kuulnud, aga ma teeksin kiire ülevaate pildist, mida maalib meile Süürias toimuvast põhivoolu meedia. Lihtsalt, et hiljem kontrastid tugevamini välja paistaksid. Kasutan selleks Postimeest.
Innustatuna nn. Araabia Kevadest, on Süürias järsult tekkinud mingid aktivistid, kes nõuavad president Bashar al-Assadi tagasi astumist. Protestiaktsioonid algasid märtsis ning on inspireeritud Tuneesias, Egiptuses ja Liibüas toimunust. Süüria mässulised võitlevad poliitiliste vabaduste tekke ning korruptsiooni lõppemise eest. Ülestõus sai alguse Lõuna-Süürias Deraa linnas, ülestõusnud ei ole suutnud saavutada kontrolli pealinna Damaskuse üle.[2] Süüria valitsusväed on kohalike aktivistide sõnul eelmise aasta märtsis alanud ülestõusust alates tapnud üle 6000 inimese.[3] Praeguseks hetkeks on see arv juba tublisti suurenenud.
Just nagu tekkis Gaddafi valitsusaegses Liibüas, tekkis ka Süürias mingi kahtlase taustaga nõukogu. Liibüas oli selleks TNC ehk Üleminekuaja Rahvusassamblee Nõukogu (ingl.k. Transitional National Council), Süürias Opositsiooni Ühisnõukogu, ingl.k. Syrian National Councili. Muster hakkab juba korduma. Lisaks moodustati Vaba Süüria Armee (lühendiga FSA) sõjaväelastest, kes on väidetavalt Assadi režiimi vastu. Oktoobri keskpaigas kuulus sinna FSA enda andmetel 15 000 liiget, kuid seda peetakse liialduseks.[4]
Väidetav opositsioon pöördus rahvusvahelise üldsuse poole palvega aidata tsiviilelanikke. Süüria opositsiooni ühisnõukogu väitel on tegemist meeletute tapatalgudega. Lisaks maaväe rünnakule tulistab sõjavägi elurajoone suurtükkidest ja rakettidega, ka on kasutuses lennukid. SNC hinnangul on riigi suuruselt kolmas linn Homs „katastroofi piirkond“, mis vajab rahvusvahelist sekkumist. [5] „Süüria Rahvusnõukogu kutsub kogu maailma võtma midagi ette, et peatada süütute süürlaste vastased tapatalgud. SNC nõuab ka, et Venemaa mõistaks selgesõnaliselt hukka Süüria režiimi ning nõuaks tapatalgute lõpetamist ja demokraatlikke valimisi,“ märkis SNC.[6] FSA kutsus välisriike andma õhulööke strateegiliste sihtmärkide pihta. „Me ei toeta välisvägede sekkumist, nagu see toimus Iraagi puhul, kuid me soovime, et rahvusvaheline kogukond annaks meile logistilist abi,“ ütles Vaba Süüria Armee (FSA) liider kolonel Riyadh al-Asaad uudistevõrgule AFP. „Me soovime ka rahvusvahelist kaitset, lennukeelutsooni kehtestamist, puhvertsooni ja rünnakuid teatud strateegiliste sihtmärkide pihta, mis on režiimi jaoks olulise tähtsusega,“ lisas Riyadh al-Asaad.[7] Ühesõnaga – tsiviilelanike aitamise all mõeldakse: „Palun, tulge pommitage meile demokraatia!“.
Venemaa Föderatsiooni välisministri Sergei Lavrovi sõnul sarnaneb Süürias jätkuv võitlus üha enam kodusõjale.[8] Septembris nõustusid Euroopa Liidu valitsused alates 15. novembrist lõpetama nafta importimise Süüriast. Sellele järgnes keeld Euroopa firmadele Süüria naftaturule investeerida. Naftaeksport moodustab Süüria sisemajanduse kogutoodangust ligikaudu 20 protsenti. Enne naftaekspordi keelustamist müüs Süüria 90 protsenti oma naftast Euroopasse, peamiselt Saksamaale, Itaaliasse ning Prantsusmaale.[9]
Rahvusvaheline surve Süüriale suureneb. Suurbritannia välisminister William Hague ütles täna, et rahvusvaheline üldsus kavatseb teha kõik võimaliku, et mõjutada president Bashar al-Assadi. „Me tugevdame al-Assadi režiimile avaldatavat survet. Rääkisin sellest Araabia Liiga peasekretäriga ja ma usun, et nad soovivad seda teha oma järgmisel nõupidamisel,“ rääkis minister BBC raadiole. „Selle režiimi käitumine on kohutav ja vastuvõetamatu ning loomulikult teeme kõik võimaliku, et toetada tulevikus demokraatiat Süürias.“[10] Ju vist nii nagu nad toetavad seda Liibüas, Iraagis ja Afganistanis.
ÜRO peasekretär Ban Ki-moon kutsus Süüria presidenti Bashar al-Assadi lõpetama riigis vägivald ning ütles, et dünastiate ja ühemehevõimu „vana kord“ on Araabia maailmas otsa saamas. „Ütlen Süüria president Assadile täna taas: Lõpetage vägivald. Lõpetage oma rahva tapmine! Repressioonid on ummiktee,“ ütles Ban Araabia maade demokraatiale pühendatud konverentsil Liibanonis. „Alates revolutsioonide algusest Tuneesias, Egiptuses ja mujal olen kutsunud riigijuhte oma rahvast ära kuulama,“ ütles Ban. „Mõned tegid seda ja said sellest kasu. Teised ei võtnud hoiatust kuulda ja täna lõikavad nad tormi. Vana kord on kokku varisemas,“ sõnas ÜRO peasekretär konverentsil. „Ühemehevõim ja perekondlikud dünastiad, võimu- ja rikkuse monopol, ajakirjanduse vaigistamine, põhivabadustest ilma jätmine - sellele kõigele ütleb rahvas: «Aitab!».“[11] Kui me võtame, siis lause viimase poole – võimu- ja rikkuse monopol, ajakirjanduse vaigistamine, põhivabadustest ilma jätmine – siis, kuidas on lood Lääne riikides? Mida ütleb siinne rahvas?
Samas aga kaitses Putin kindlalt Moskva otsust panna koos Hiinaga veto kahele ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniprojektile, milles Süüria režiim mõisteti hukka opositsiooni mahasurumise eest. Ta süüdistas läänt „kannatuse puudumises töötada välja rihitud ja tasakaalustatud“ resolutsioon, mis nõuaks ka ülestõusnutelt tule lõpetamist ning tagasitõmbumist konfliktikolletest nagu Homs. Putin juhtis Venemaa vastasseisu NATO õhukampaaniale Moskva Nõukogudeaegse liitlase Liibüa suhtes ning väitis täna, et Lääne toetus Araabia Kevade nime pälvinud ülestõusudele võis olla ajendatud kommertshuvidest. „Ja veel üks aspekt. Tuleb välja, et riikides, mis vahetult Araabia Kevade üle elasid, nagu varem Iraagiski, kaotavad Venemaa firmad aastakümnetega saavutatud positsioone kohalikel turgudel, jäävad ilma üsna suurtest ärilepingutest,“ osutas peaminister. „Võib tekkida mõte, et neid traagilisi sündmusi endid õhutati teatud mõttes mitte mure pärast inimeste õiguste üle, vaid kellegi huvi tõttu turgude ümberjagamise vastu,“ väitis Putin.[12] Vene välisministri sõnul on relvastatud ekstremistlikud grupeeringud oma tegevust laiendanud. „Pole mingit kahtlust, et nende eesmärk on esile kutsuda humanitaarkatastroof ja leida ettekääne välisriikide sekkumiseks sellesse konflikti.“[13]
Muidugi ei jää selline andestamatu käitumine Venemaa ja Hiina poolt laitmata. Kõigepealt hüppas tagajalgadele Süürias Opositsiooni Ühisnõukogu. Väidetavalt on nad kohutavalt pettunud Venemaa ja Hiina käitumises. „Süürlased ja kogu maailm ootasid Julgeolekunõukogult karmisõnalist resolutsiooni, mis mõistaks selgelt hukka Süüria režiimi kuriteod, tsiviilelanike julma ja karistamatu tapmise ning genotsiidi. Kogu maailm oli vapustatud, kui Vene ja Hiina valitsused vetostasid Araabia maade ja Euroopa resolutsiooni.“[14] Panete tähele – pihta hakkab sõnade mäng, peene manipulatsioon –  tegemist on juba genotsiidiga! Järgnesid Lääneriigid: USA suursaadik ÜRO-s Susan Rice märkis, et Venemaa ja Hiina „on jäänud kindlaks oma valmiduses reeta Süüria rahvas ja kaitsta argpükslikku türanni“.[15] Kas Liibüa juhi kohta ei kasutatud mitte sama sedelit?
Kuna Lääne riigid ei saanud ÜRO-s Hiina ja Venemaa tõttu luba Süüriasse demokraatiat toimetada, kaalutakse ka teisi variante. USA vabariiklasest senaator John McCain kutsus Ühendriike üles relvastama Süüria presidendi Bashar al-Assadi vägedega võitlevaid opositsioonijõude. „Meil tuleb hakata kaaluma kõiki variante, sealhulgas opositsiooni relvastamist. Verevalamine tuleb lõpetada,“ ütles ta ajakirjanikele.[16] Tegelikkuses on see toimunud juba „ülestõusu“ algusest saati ja ennemgi veel. Ja üleüldse, kas te tõesti arvate, et seda tegelast, USA senatis, huvitab rahvas Süürias? Miks ei lärma ta näiteks Põhja-Korea või tiibetlaste inimõiguste eest?  
Terroriorganisatsiooni Al-Qaeda juht Aiman al-Zawahiri teatas internetti riputatud videosõnumis, et organisatsioon toetab Süüria rahvaülestõusu.[17] Islamistide võrguküljel avaldatud kaheksaminutilises lõigus pealkirjaga „Edasi, Süüria lõvid!“, kutsus Zawahri ka Türgi, Iraagi, Liibanoni ja Jordaania moslemeid süürlastele appi minema. „Haavatud Süüria veritseb päev päeva järel, samal ajal kui lihunik Bashar bin Hafizi (Hafez al-Assadi) poega lihunikku ei takistata,“ ütles Zawahri. Ta lisas, et vastupanu kogub hoogu. Zawahri sai Al-Qaeda juhiks pärast seda, kui USA eriüksuslased tapsid mullu mais terrorivõrgustiku juhi Osama bin Ladeni. Eile vahendas meedia anonüümseid USA ametnikke, kelle sõnul oli Süüria kolme hiljutise ohvriterohke pommiplahvatuse taga just Al-Qaeda.[18]
Mida me võime nüüd sellest järeldada. Nii Lääne riigid – eesotsas USA – kui ka al-Qaeda toetavad Süüria mässulisi, seega on nad liitlased! Neil on ju ühtne eesmärk – kukutada Assad! Kas ei ole müstiline? Al-Qaeda on ju Läänemaailma Püha Sõja verivaenlane! 9/11 – sündmus mis vapustas maailma! George Bush’i pöördumine rahva poole 20. september 2001:  „Nad (al-Qaeda) vihkavad meie vabadust – meie usuvabadust, sõnavabadust, meie vabadust hääletada. Meie õigust üksteistega nõustuda ja mitte nõustuda.“ Ja nüüd äkki liitlased! Tegelikkuses on ülimalt selge, et USA luureagentuur CIA ise ongi al-Qaeda üks põhilisi rahastajaid. Seda õpetatakse ju isegi meie gümnaasiumi õpilastele! Nimelt 12. klassi Mart Laari poolt kirjutatud ajaloo õpik väidab, et USA rahastas, relvastas ja õpetas välja Külma sõja ajal Modžaheede, võitlemaks Nõukogude Liidu vastu. Modžaheedid olid otsesed Talibani eelkäijad ja nagu me teame, arenes Talibanist välja al-Qaeda. Kas julgeb veel keegi öelda, et elu 21. sajandi Euroopas ei sarnane George Orwelli teosele „1984“?
Al-Qaeda ja USA sidemetest tänapäeval annab kinnitust üks huvitav uudis, mis lekkis Suurbritannia ajakirjale DailyMail. Qaeda üks tollaseid ninamehi – üks maailma tagaotsituim mees! – kutsuti raporti kohaselt pärast 9.11.2001 terrorirünnakut NY-i kaksiktornidele Pentagoni lõunale. On saadud kätte dokumendid, mis kirjeldavad, kuidas Anwar Al-Awlaki – esimene ameeriklane, kes on lisatud CIA „tappa või kinni püüda“ nimekirja – kätles militaar-ametnikega kõigest mõned kuud peale rünnakut. Fox News väidab, et neil on dokumendid, mis kinnitavad, et Awlaki viidi USA Kaitseministeeriumi peakorterisse sõjaväe ulatusliku moslemite kogukonnaga seotud programmi raames.[19]
Väike kordamine tehtud ja pilt Süüria olukorrast läbi Lääne massimeedia selge. Kuidas on aga lood vastaspoole meediaga? Kuidas kajastavad nemad toimuvat? Võtame näiteks Süüria riikliku uudisteagentuuri SANA. Igast SANA teatest kumab läbi „välisriikide poolt relvastatud terroristid, kes püüavad riigis läbi viia riigipööret“. Kardinaalselt teine pilt, mida maalib meile meie – Lääne – massimeedia, või mis? Lääs: verine ja argpükslik diktaator Bashar al-Assad tapab massiliselt oma rahvast. Süüria ise – vaatame lähemalt! Väljavõtteid SANA uudisteagentuurist:
President Bashar al-Assad’i-meelne grupeering „Sweida Eagles“ viib läbi kampaaniat, mille käigus kavatsetakse koguda 100 000 praeguse režiimi toetaja isikuandmed ja sõrmejäljed, näitamaks välisriikidele kodanike tõelist meelsust. Grupeeringu liikmed ja osalejad ütlesid, et ürituse eesmärgiks on näidata oma armastust Süüria ja tema juhi vastu, nende truudust riigile, nende hukkamõistu riigi-vastasele vandenõule ja valmisolekut reformideks. Lisasid, et nende kokkutulek saadab tugeva sõnumi tervele maailmale – Süüria on tugev, kodanikud seisavad ühtse jõuna välisjõudude vastu, kaitsmaks Süüria eneseväärikust.[21]
Väidetavalt tegelevad „teatud telekanalid“ teadliku informatsiooni vääriti tõlgendamise ja suisa võltsimisega. Näiteks juhus, kus Lääne massimeedia edastas nö. „eksklusiivsed kaadrid“ ahelais laipadest, väites, et tegemist olevat Süüria sõjaväe pommitamise käigus surma saanud tsiviilisikutega. Tegelikkuses olid need tsiviilisikud, kes olid relvastatud terroristide grupeeringute poolt röövitud, piinatud ja jõhkralt tapetud. Esiteks olid ohvrid jalaraudades ja neil olid silmnähtavad piinamise ja plaanitud tapmise tunnusmärgid. Neil puudusid igasugused märgid plahvatusest, nt. mürsukilde või plahvatusele omaseid vigastusi neil ei esinenud. Kõigele lisaks võtsid Süüria võimudega ühendust inimesed, kes tundsid rahvusvahelistel kanalitel näidatud kaadritel ära omakesed. Nende väitel olevat nende omakesed röövitud varasemalt terroristlike organisatsioonide poolt. Näiteks Homsi elanik proua Thana al-Mohamad, kes tundis ära oma kahe sugulase surnukehad. Nemad olid aga röövitud 17. päeva tagasi (s.o. siis 20. jaanuaril 2012) terroristliku grupeeringu poolt. Khalid al-Shalabi – jällegi üks Homsi elanik – väitis Süüria televisioonile, et mõned terroristide grupeeringu liikmed on enese riietanud sõjaväelasteks ja pidavat tulistama tänavatel täiesti valimatult Homsi elanikke.[22]
Uudisteagentuuride kallutatusest ja isegi teadlikust valetamisest on teateid teisigi. Ei väsi tõmbamast paralleele Liibüas toimunu ja Süüria vahel. BBC lasi peale Tripoli „vabastamist“ eetrisse otseülekandes rahvamassi… Indiast, väites, et tegemist on juubeldavate liibüalastega. „Aps“ tuli välja, kuna inimesed lehvitasid Liibüa lippude asemel India lippe. Kahjuks ei tee aga 90% inimestest Liibüa ja India lippudel vahet, seega jäi valeinformatsiooni levitamine suurema tähelepanuta. Üks kaebekiri BBC-le ikka laekus, mille peale oli BBC sunnitud vabandama. Tegemist olevat olnud „tehnilise rikkega“.[35] Kes ei usu, võib Youtubest oma silmaga järgi vaadata.
Heites pilgud Süüria poole, leiame uudisekillu, mis kajastab umbes sarnast situatsiooni. Süüria praeguse režiimi pooldajatest häkkerid on lekitanud hunniku e-kirju, millest ilmneb uudisteagentuuri Al-Jazeera töötajate Süüria reportaažide valelikkus. Väidetavalt said kõik Al Jazeera töötajad e-maili, milles kästi neil vahetada oma arvutite ja meilikontode paroolid. Sama nädala alguses olid ennast Süüria elektrooniliseks armeeks nimetavad häkkerid uudistekanali serverisse murdnud ja osad sealsed saladused paisati meediasse.
Suurim leid, mis avalikuks tehti oli kirjavahetus uudisteankru Rula Ibrahimi ja Beirutis asuva reporteri Ali Hashemi vahel. E-kirjad paistavad viitavat laialt levinud rahulolematusele kanali enda sees, eriti mis puudutavad Süüria kriisist rääkivaid reportaaže. Ibrahim kirjutas oma kolleegile, et ta muutus revolutsiooni-vastaseks peale seda kui mõistis, et mäss kõigest hävitab riigi. Ta jätkab opositsiooni nn. Vaba Süüria Armee (Free Syrian Army) kritiseerimist, kirjeldades seda kui "al-Qaeda haru". Ibrahim kurtis ka Doha peakorteri kolleegide suhtumise üle, öeldes, et mõned neist „keelduvad mind tervitamast pärast Süüria sündmuste valla puhkemist, kuna nad peavad vimma minu uskumuste vastu.“
Hashemi vastus oli kaastundlik, öeldes et ta otsustas jääda äraootavale seisukohale, eriti pärast seda, kui ta oli saatnud telekanalile filmimaterjali relvastatud meeste kokkupõrkest armeega, mille tunnistajaks ta oli Liibanoni kirdeosast reportaaži tehes(s.o. Süüriaga piirnev ala). Ta ütles, et pärast videoklipi telekanalile saatmist paluti tal naasta Beirutisse põhjendusega, et ta olevat kurnatud. Oma vastuses, Ibrahim väitis taaskord, et teda alandati täielikult. Nad tegid mu pihuks ja põrmuks, sest ma valmistasin piinlikust Zuheir Salemile, Süüria Moslemivennaskonna eestkõnelejale. Selle tulemusena keelati mul teha Süüria intervjuusid ja ähvardati viia üle öövahetusse alltekstiga, et ma rikun telekanali tasakaalu. Ibrahim rääkis ka, kuidas Süüria aktivistid kutsuti Al Jazeerasse, kus nad said kasutada eetriaega sektide vahelise vaenu õhutamiseks. See vestlus edastati täies mahus Süüria riiklikus uudistekanalis (Syria News Channel), mis intervjueeris ka Al Jazeera süsteemidesse tunginud häkkereid.
Siiski ei saavutanud uudislugu soovitud tähelepanu. Nagu muudki ametlikku Süüria meediat, ei vaadata kanalit eriti laialdaselt ja vaatajate usaldus sellesse on madal. Seega aruannet vaevu märgati ja Al Jazeera ise eiras seda täielikult. Lisaks tuleb välja, et Al Jazeera ajakirjanikele on avaldatud survet, et Süüria opositsiooni toetajate tapmiste puhul kasutada terminit „märter“ (tegemist on ju tugevalt positiivse alatooniga terminiga ohvri kohta), aga valitsusele lojaalsete ja kaitsejõudude puhul sõna „märter“ kasutada ei tohi.[23]
Süüria valitsusväed said kätte mehe, kes smuugeldas Homs’i ümbruses pesitsevatele terroristlikele grupeeringutele relvi. Patu tunnistas ta üles. Tema ülestunnistus edastati Süüria riiklikus televisioonis. Relvad olevat ta hankinud Liibanonist Arsal’i piirkonnast. Sisse olevat ta vedanud RPG vintpüsse, soomust läbivaid rakette, automaatpüsse, kuulipildujaid, käsirelvi ja laskemoona.[24]
Süüria valitsusväed suutsid peatada järjekordse terroriste grupeeringu tungimise Süüriasse. Süüriasse üritasid nad pääseda üle Türgi piiri. Ametlik allikas väitis SANA korrespondendile, et operatsiooni käigus tekkis tulevahetus, mille käigus sai üks mees valitsusvägedest haavata. Terroristide poolel olid kaotused suuremad – mitmed said surma ja vigastada. Ellujäänud põgenesid tagasi Türgi territooriumile.[25]
15. jaanuaril õhkasid terroristid raudtee Mahmabil’i ja Bishmaroun raudteejaamade vahel. Elektrisüsteemide minister Imad Khamis väitis, et selle rünnaku peamine eesmärk oli halvata Süüria infrastruktuur võtmepiirkondade vahel. Nimelt toimus selle raudtee kaudu igapäevane kütusetransport elektrijaama, mis vajab igapäevaselt 5000 tonni kütust elektri tootmiseks Süüria kodanikele. [26]
Ühe teate kohaselt kasutasid terroristid Damascuse maapiirkonnas tapmiste, inimröövide, plahvatuste korraldamiste ja vandaalitsemiste käigus kaasaegseid USA’s ja Iisraelis toodetud relvi.[27]
Välisministri asetäitja Fayssal Mikdad rõhutas, et see mis praegu toimub Süüriaga on äärmiselt laialdane ja jultunud vandenõu riikide poolt, kes käituvad tänase päevani koloniaalsete perspektiivide alusel. Luuakse sobilikku atmosfääri, et Iisraelil oleks võimalik domineerida Lähis-Ida regioonis. „See vandenõu on mitme-tahulise ja keelulise struktuuriga, mille eesmärgiks on kindlustada Iisraeli praegune võim kui Palestiina ja Araabiamaade valitsev üksus.“ ütles Mikdad Süüria televisioonile antud intervjuus. Samuti kinnitas Mikdad, et USA ja teiste Lääne riikide eesmärk ei ole mitte õigluse ja igakülgse rahu saavutamine Lähis-Idas; nende eesmärgiks on kindlustada Iisraeli kontrollpositsioon terves regioonis. Fayssal’i arvamusel on Süüria rahva vankumatu vaim nurjanud viimase kümne kuuga praeguse ja nähtavasti ka tulevased vandenõud, mis on suunatud Süüria rolli vastu Lähis-Idas. Nn „Süüria sõprade“ loosungi all leiab välisministri asetäitja „Süüria vaenlaste“ liidu, kes valmistavad ette Süüria-vastast agressiooni. „Süüria sõbrad“ ei ole midagi muud kui koloniaalriigid. „Lisaks Lääne rünnakule, on Süüria seotud ka Araabia vandenõuga, millele lisandub veel riigi-sisene vandenõu, mis saab abi välismaalt. See sillutaski tee Süüriale praegusesse olukorda, kus relvastatud rühmitused tapavad süütuid elanikke, hävitavad riiklikku infrastruktuuri, raudteid, gaasi- ja kütusetorujuhtmeid ja lõpuks pommitasid ka Homsi rafineerimistehast. Riigi-siseselt kasutatakse „tööriistadena“ ignorante, kuritegelikke jõukusid, endiseid vange ja narkodiilereid.“ [28]
Väga huvitava paljastusega on tulnud välja üks Süüria politseinik nimega Thaer al-Murjan. Väidab tema, et ühel esmaspäeval olevat ta röövitud terroristide grupeeringu poolt ja kasutatud ära elava nukuna massimeedia tarbeks. Nimelt olevat tema sõiduk kinnipeetud kuulipilduja tulega Qara regioonis, s.o. Damascuse maapiirkonnas. Kakskümmend minutit hiljem saabusid umbes 60. inimest mootorratastel ja viisid ta kaugele peateest, kus nad peatusid kuni kella kümneni õhtul. Seejärel olevat ta silmad kinni seotud ja viidud edasi – nagu röövijad talle väitsid – Falita piirkonda, kus teda hoiti pantvangis kolm päeva. Peale kolme päeva jätkus teekond Liibanoni linna Irsal’i, kuhu saabusid ka CNN’i reporterid. Politseiniku väitel sunniti teda kaamerate ees tunnistama, et tema nimi on Shabih ja et tema olevat tapnud protestijaid. [29]
Selline oli siis killuke Süüria ametlikust uudistevoost. Kumba uskuda – otsustage ise. Enne kui te seda aga teete, vaatame veel mõningaid infokilde, mis sogasest veest nähtavale on kerkinud.
Raportid eelmise aasta novembrist väidavad, et Suurbritannia eriüksuslased on kohtunud „Vaba Süüria Armee“ (FSA) liikmetega. Kohtumiste näiv eesmärk oli muuta mässuliste tugevust ja sillutada teed tulevasteks õppeoperatsioonideks. Hiljutisemad raportid kinnitavad, et Suurbritannia ja Prantsusmaa eriüksuslased treenivad FSA liikmeid vastavais baasides, Türgis. Mõned raportid viitavad, et treeningud toimuvad ka Liibüas ja Põhja-Liibanonis. MI6-e ja UKSF (Suurbritannia eriüksuslaste) personal on väidetavalt treeninud mässulisi välja linna lahingutegevuseks, samuti ka varustanud neid relvade ja laskemoonaga. Samuti pakub CIA FSA-le usutavasti kommunikatsiooni korraldamise kohapealt abi. [30]
Ajakirjanik Webster Tarpley, kes äsja külastas Lähis-Ida riike, andis RussiaToday’le intervjuu, milles kostis järgmist: „Keskmine süürlane – etniline kuuluvus ei oma tähendust – ei oska öelda praegu toimuva kohta muud, kui et neid tapavad süstemaatiliselt snaiperid. Riigis tegutsevad terroristidest snaiperid, kes tapavad tsiviilisikuid täiesti valimatult lihtsalt riigi destabiliseerimise eesmärgil. Mina ei nimetaks seda kodusõjaks, see on väga eksitav termin. Siin on tegemist karistussalkadega, terrori eriüksuslastega – see on tüüpiline CIA tegevusplaan. Antud juhul on tegu CIA, MI6, Mossadi, Saudi-Araabia, Araabia Ühendemiraatide ja Qatari ühistegevusega.“[31] Muidugi nö. „progressiivsed mässulised“ väidavad risti vastupidist. RT korrespondent Annan käis Homsis koha peal ja sealsed režiimivastased väitsid, et nemad ei nõustu mingi diskussiooniga enne kui Assadi väed ei lõpeta naiste ja laste tapmist ning infrastruktuuri hävitamist, et lõigata nende ühendus muu maailmaga. [34] Kes siis ikkagi tapab tsiviilelanikke ja halvab kommunikatsiooni välismaailmaga? Üllatava vastuse – arvestades allikat – annab Araabia Liiga vaatlusmissioon.
Hakkame jõudma lõpusirgele. Nüüd tahaksin teile tutvustada ühte huvitavat dokumenti, mida ei taheta kuidagi massimeedias käsitleda. Nimelt, see samune Süürias opositsiooni ühisnõukogu (SNC) nõudis lisaks kõigele muule ka vaatlejaid Süüriasse, et need tunnustavalt noogutaksid, kui kole, paha ja lurjus president Assad ikka on. Süüria juht oli nõus ja nõnda toimuski Araabia Liiga vaatlusmissioon ajavahemikus 24. detsember 2011 – 18. jaanuar 2012. Millegi pärast „kukkus aga nende missioon läbi“. Väidetavalt ei andnud see tulemusi. Jah – kui lugeda Araabia Liiga vaatlusmissiooni raportit, siis tõesti ei andnud see Süüria demokraatia poole pürgijate jaoks vajalikke tulemusi. Tsiteerin:
„Missiooni käigus sai selgeks, et Süürias on relvastatud üksused, mida ei ole nimetatud protokollis. Riigis nähtu oli kahtlemata Süüria valitsuse poolt liigse jõu kasutamine protesteerijate vastu. Mõningates piirkondades ründasid relvastatud üksused Süüria kaitseväge ja kodanikke, mille tõttu pidi valitsus vastama edasise vägivallaga. Lõppude-lõpuks kannatasid rünnakute all siiski süütud kodanikud oma elu ja tervisega.
Homsis, Idlibis ja Hamas olid vaatlejad tunnistajaks valitsusvägede vastu suunatud vägivallale, mille tulemuseks olid tsiviilisikute ja kaitseväelaste surmad. Näitena toome välja järgnevad: tsiviilisikute autobussi pommitamine, mille käigus sai surma 8 ja vigastada paljud kõrvalised isikud; naftat transportiva rongi pommitamine; politseisõiduki õhkamine, milles sai surma kaks politseiniku; kütuse torujuhtmete ja sildade pommitamine.
28. Vaatlejad täheldasid, et paljud osapoole esitasid valeraporteid õhkamistest ja vägivallast. Kui vaatlejad jõudsid kirjeldatud asukohtadesse, leiti, et teated olid alusetud.
29. Missiooni käigus täheldati, et meedia liialdas juhtumite iseloomustusega, hukkunute arvuga ja protestiaktsioonide ulatusega teatud linnades.
Mõningad vaatlejad murdsid antud vande. Nad võtsid ühendust oma riigi ametnikega ja andsid neile liialdatud sündmustekirjeldused. Siit võib järeldada, et need ametnikud lõid situatsioonist Süürias põhjendamatult kõleda pildi. Araabia ja teatud välismaised meedia organisatsiooni esindajad on pannud kahtluse alla meie missiooni usaldusväärsuse, sest nemad ise kasutavadki meediat faktide moonutamiseks. Sellest probleemist on raske üle saada, kui just ei juhtu et vaatlejate missioonile ei leidu poliitilist ja meedia-poolset toetust. 
75. Hiljuti on leidnud aset intsidendid, mis võivad osapoolte-vahelist lõhet veelgi suurendada. Säärastel ebameeldivatel vahejuhtumitel võivad olla tõsised tagajärjed. Antud intsidentide all peame silmas ehitiste ja kütust vedavate rongide ning autode pommitamist; plahvatuste korraldamisi, mille sihtmärgiks on politsei, ajakirjanikud ja kütuse torujuhtmed. Mõningad neist rünnakutest on läbi viidud „Vaba Süüria Armee“ poolt ja mõningad teiste opositsiooni grupeeringute poolt.”[32]
Tundub vandenõuteooriana? Tuletan meelde, et tegemist oli ametliku Araabia Liiga vaatlusmissiooni dokumendiga.
Kõige lõpuks veel üks killuke põhivoolu meediast. Olin kergelt öeldes üllatunud, kui leidsin sellise avameelitsemise Postimehest. Nimelt ütles juudiriigi luureminister Dan Meridor, et Süüria presidendi Bashar al-Assad’i langemine teeks lõpu Damaskuse-Teherani teljele ja oleks Iisraelile kasulik. „Praegu on olemas Assad-Ahmadinejadi telg, Damaskuse-Teherani telg. Selle purunemine tuleks Iisraelile kasuks,“ ütles luureminister Dan Meridor usutluses armeeraadiole. „Me ei jaga soovitusi,“ lisas minister. „Praktiliselt kogu araabia maailm on Süüria režiimi vastu. Me peame vaatama, mis juhtub.“ Iisraelis on avaldatud ka kartust, et Süüria valitsus võib otsustada siseprobleemidelt tähelepanu kõrvalejuhtimiseks juudiriiki rünnata.[20] Tundub, et kui Süüria president ütles metafoorilise võrdlusena välismeediale, et Süüria langemine tooks kaasa nö. „maavärina“ Lähis-Ida regioonis, siis pidaski ta silmas Iisraeli lõplikku võidutsemist Lähis-Idas. Nii Iraan kui ka Süüria on äärmiselt kriitiliselt meelestatud juudiriigi suhtes.
Dr. David Duke väidab, et Iraan ja Süüria on ainukesed riigid, kes julgevad seista vastu juudiriigi domineerimisele. Oma hiljutises videos toob ta välja huvitavad faktid, kuidas Iisrael provotseerib sõda USA ja Iraani vahel. Näiteks terrorirünnakud Iraanis ja iraanlastest teadlaste mõrvamine, mis oli endise CIA ametniku väitel kindlasti Mossaadi kätetöö. Märkimisväärne on ka fakt, et kui Saddam Hussein julges kosta palestiinlaste kaitseks, nimetati teda meedias „uueks Hitleriks“. Saddam Husseini saatust me teame. Hetkel kutsutakse „uueks Hitleriks“ juba Iraani presidenti Mahmoud Ahmadinejadi.
Kuhu see kõik viib? Me teame, et USA on läbi rahanduse täielikult Iisraeli mõjusfääris ja kuna lõpliku otsuse teevad ikka numbrid, siis… mitte ei tahaks nii sünge alatooniga lõpetada, aga Iraani juht on kindlameelne mees ja tema juba nii kergelt juudiriigi ees ei põlvita. [33] Samuti väärib mainimist Süüria uue põhiseaduse esimene paragrahv: Süüria-Araabia Vabariik on sõltumatu demokraatlik vabariik, mis ei loobu ühestki oma territooriumi osast ja on osa Araabia kodumaast. Süüria rahvas on osa Araabia rahvusest.[36] Kui nüüd natuke seedida seda esimest lõiku uuest konstitutsioonist ja mõelda, mida tahab saavutada Lääne maailm – kontrolli regiooni üle – siis peab ütlema, et Vanga oli ikka üks päris osav selgeltnägija.
Allikad:
1.http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Threats_to_Israel/Syria.html
2.http://www.postimees.ee/639104/suuria-noustus-lubama-vaatlejad-riiki/
3.http://www.postimees.ee/733450/iisrael-kardab-suuria-relvade-sattumist-hezbollah-katte/
4.http://www.postimees.ee/635984/ulejooksikud-rundasid-suuria-sojavaebaasi/
5.http://www.postimees.ee/625236/suuria-vaed-tungisid-homsi-linna-elamukvartalitesse/
6.http://www.postimees.ee/728032/snc-homsi-pommitamises-hukkus-260-inimest/
7.http://www.postimees.ee/636168/prantsusmaa-kutsus-oma-saadiku-suuriast-tagasi/
8.http://www.postimees.ee/637532/lavrov-suuriasse-viiakse-uha-rohkem-relvi/
9.http://www.postimees.ee/639104/suuria-noustus-lubama-vaatlejad-riiki/
10.http://www.postimees.ee/640842/suurias-runnati-turgi-palverandurite-bussi/
11.http://www.postimees.ee/703304/uro-peasekretar-suuria-repressioonid-on-ummiktee/
12.http://www.postimees.ee/752444/putin-suudistab-laant-kunismis-suuria-iraani-suhtes/
13.http://www.postimees.ee/667262/lavrov-suudistas-laaneriike-moraalituses/
14.http://www.postimees.ee/728638/snc-uro-veto-annab-suuria-reziimile-loa-tappa/
15.http://www.postimees.ee/728732/venemaa-suudistas-julgeolekunoukogu-vetos-laaneriike/
16.http://www.postimees.ee/731434/mccain-kutsus-usad-relvastama-suuria-opositsiooni/
17.http://www.postimees.ee/736938/araabia-liiga-tahab-suuriasse-uro-rahuvalvajaid/
18.http://www.postimees.ee/736476/al-qaeda-juht-toetab-suurlaste-massu-assadi-reziimi-vastu/
19.http://www.dailymail.co.uk/news/article-1322397/Al-Qaedas-Anwar-Al-Awlaki-invited-Pentagon-lunch-9-11-attacks.html
20.http://www.postimees.ee/751650/minister-assadi-langemine-oleks-iisraelile-kasulik/
21.http://www.sana.sy/eng/337/2012/01/18/394894.htm
22.http://www.sana.sy/eng/337/2012/02/05/398341.htm
23.http://english.al-akhbar.com/content/syria%E2%80%99s-electronic-warriors-hit-al-jazeera
24.http://www.sana.sy/eng/337/2012/01/19/395237.htm
25.http://www.sana.sy/eng/337/2012/01/28/396980.htm
26.http://www.sana.sy/eng/337/2012/01/15/394166.htm
27.http://www.sana.sy/eng/337/2012/01/31/397544.htm
28.http://www.sana.sy/eng/337/2012/02/10/399591.htm
29.http://www.infowars.com/arab-league-report-provides-evidence-cia-mi6-mossad-behind-violence-in-syria/
30.http://www.eliteukforces.info/uk-military-news/0501012-british-special-forces-syria.php
31.http://www.infowars.com/arab-league-report-provides-evidence-cia-mi6-mossad-behind-violence-in-syria/
32.http://globalresearch.ca/Report_of_Arab_League_Observer_Mission.pdf
33.http://youtu.be/MnT8bTMN4oU
34.http://rt.com/news/opposition-syria-assad-annan-163/
35.http://www.youtube.com/watch?v=TDCZdIcrQv4
36.http://www.sana.sy/eng/370/2012/02/28/401178.htm

Allikas: SIIN

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP