RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 31. oktoober 2018

Siim Pohlak: „Mu aadress ei ole Euroopa Liit“

Siim Pohlak kandideerib märtsivalimistel ka Riigikogusse.

EKRE Harju- ja Raplamaa ringkonna esimees Siim Pohlak kirjutab sellest, kuidas Euroopa Liit on jõudnud tupiktee tagumisse otsa ja ainus võimalus rööbastelt mahajooksu vältimiseks on naasmine rahvusriikluse kindla sihtpunktiga teele.

“Järgmisel aastal täitub Eestil 15 aastat euroliidus. Ümmarguseks tähtpäevaks on Eesti rahva jaoks liidu pale aina enam paljastunud ja see pilt ei ole ilus – liikmesriikide iseotsustusõigus on olematu, Euroopa Liidu välispiir ei pea, „euroopalike väärtuste“ nime all toimub vildaka maailmapildi juurutamine koos ajupesuga, doteeritud põllumajandussaadused vanadest liikmesriikidest suretavad Ida-Euroopa põllumajandustootmist.

Parasiitidena Euroopa riikide maksumaksjate arvel elav euroametnikkond otsib põhjendusi oma eksisteerimiseks, leiutades uusi jaburdusi hõõglampide keelamisest internetivabaduse piiramiseni, lisaks liigub riikide liit kommunistliku utoopiat meenutava liitriigi suunas, mille elanik peaks tulevikus olema nn „euroopa inimene“.

Tänaseks on selge, et praegusel kujul on EL tegelikult pettus- ja püramiidskeem, milles uute liikmesriikide kui tööjõudoonorite abiga pikendatakse vananeva ning lastetu Lääne-Euroopa agooniat. Ida-Euroopast on aastatel 1992-2015 Läände tööle siirdunud ligemale 20 miljonit inimest. Sellest ei ole piisanud lastepõuas Lääne-Euroopale ning nüüd käib uute „eurooplaste“ import juba mitu aastat üle Vahemere.

Samal ajal tuuakse Ida-Euroopast Läände lahkunud inimeste asemele peamiselt Ukrainast odavat tööjõudu ning ilmselgelt on euroliidu partnerluse otsimine Ukraina suunal samuti seotud sealse tööjõuga, kuna tõmmut verd „uuseurooplaste“ töömoraal on allpool igasugust arvestust.

Rahvuste asemel ühtne „eurooplane“

Enamus vanadest EL liikmesriikidest on jõudnud oma rahvastikupoliitikaga tupikusse ning traditsiooniliste väärtuste ja oma rahvusriigi arendamisega olukorra päästmine on praegu võimul olevate poliitiliste jõudude poolt välistatud, seetõttu ehitataksegi „euroopalike väärtusi“ kandvaid Euroopa Ühendriike koos nn „euroopa inimesega“. Selleks luuakse eelmises lõigus kirjeldatud püramiidi peale liitriiki, kus perede asemel on väärtuseks peded, oma keele asemel inglise keel ning rahvuskultuuri asendab tarbimiskultuur. Traditsioonide ja talupojatarkuse asendamiseks pakutakse tervet mõistust eiravat propagandat.
Kui vaadata uut „euroopa inimest“, kes peaks olema rajatava euroföderatsiooni tulevikurahvas, siis paistab selgelt välja lodev moraal – vähem kohustusi, vähem vastutust, vähem konkreetsust, vähem põhimõtteid, ainus korrektsus on poliitiline korrektsus ja au sees on sooneutraalsus, mille ajupesu algab juba lasteaias. Peamiseks headuse mõõdupuuks on sallivus ning kõige mõõdutundetu tolereerimine. Lääne-Euroopas on uue „euroopa inimese“ kujundamine käinud juba aastakümneid ja muutused inimeste mõttemaailmas on sisse viidud hiilivalt, osavalt juhitud propagandaga, millega on uinutatud nii rootslaste kui sakslaste rahvuslik alahoiuinstinkt. Ida- ja Kesk-Euroopa rahvastel on veel lootust, sest oleme tulnud totalitaarsest süsteemist ja ajupesu kogemus ning „nõukogude inimene“ on suhteliselt värskelt meeles.

Uute liikmete põllumajandusele on juba hoop antud

Tulles tagasi artikli alguses viidatud petuskeemile, siis teiseks näiteks sellest on põllumajandustoetuste tekitatud ebavõrdne konkurentsiolukord, millega Lääne-Euroopa kõrgete toetustega suretatakse meie põllumajandust ja kohaliku toidu tootmist. Eesti poed ja turud on täis Itaalia, Hollandi ja Hispaania kaupa, mille hinnaeelis on saavutatud kõrgete põllumajandustoetuste abiga. See tähendab olukorda, kus Lääne-Euroopa põllumehed saavad oma toodangut müüa Eesti kaubast odavamalt isegi Eestis(!), sest nende kasumi garanteerib toetustega Euroopa Liit. Sellise ebavõrdse konkurentsi tingimustes on väiksemate põllumajandustoetustega Ida-Euroopas võimalus põllumajandussaaduste kasumiga tootmiseks olematu ja ajaks, kui toetused aastakümnete pärast peaksid ühtlustuma, on kogu meie põllumaa ja tootmised üles ostnud Lääne-Euroopa ettevõtjad.
Kolmas näide pettusest on EL-i välispiiride küsimus. Schengeni leping, millega meelitati Ida-Euroopa riike EL-ga liituma, ei toimi. Toimib inimeste vaba liikumine liidu sees, aga samas ei toimi Schengeni välispiiride kaitse, ja seetõttu liigub üle liidu nii terroriste, vargaid kui muud kahtlast seltskonda. Üle Vahemere tulevad illegaalsete immigrantide massid, kes Euroopat rändtirtsudena üle ujutavad, ja Euroopa Liit isegi ei ürita neid peatada, mängides bürokraatliku teatrit, kus luuakse erinevaid töörühmi ja peetakse koosolekuid, et asja arutada, selle asemel, et piiririikide abiga reaalne piirikaitse käivitada. Asja absurdsusele paneb punkti EL-i liidrite hukkamõist valitsuste suhtes, kes oma riikide piirikaitse ise käsile võtavad.

Manduv Euroopa ja alternatiivsed võimalused

Euroopa Liit on hetkel teelahkmel. Merkel hakkab väsima, aga niiditõmbajad on lavale seadnud uue hüpiku – Emmanuel Macroni, kes värske tulijana Euroopa Ühendriikide projektile peaks hoogu andma. Edasi ongi võimalikud kaks peamist tulevikustsenaariumi, millest ühe käigus mandumine jätkub ja tallatakse puruks tärkavad rahvusliku poliitika õied Ida- ja Kesk-Euroopas ning kogu liit juhitakse Macroni euroföderatsiooni, kus otsustab ainult Brüssel, teisitimõtlejad suukorvistatakse ja kohalikud põlisrahvad vahetatakse järk-järgult välja sisserändajatega.
Teise võimalusena jätkub rahvuslike ja oma rahva arvamusest hoolivate jõudude tõus ka mujal Euroopas ning peale paarikümneaastast rahvuslaste juhtimist on Euroopa Liit taas oma eripärade ja kultuuridega rahvusriikide koostöövorm, kust illegaalsed immigrandid ja muud päevavargad on välja saadetud, ning oma seaduste üle otsustab iga riik taas ise. Juhul kui see variant Prantsusmaa ja Saksamaa vastuseisu tõttu ei realiseeru, on Eestil koos teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega targem mandunud ning islamiseeruv Vana-Euroopa hüljata, ja liikuda konservatiivsetele väärtustele tugineva kaitse- ja majandusliidu suunas, kuhu võiksid kuuluda näiteks Visegardi ja Balti riigid.

Tulevik on rahvuskonservatiivsete inimeste teha

Me peame Eesti rahva kestmise nimel seisma selle eest, et Euroopa tulevik põhineks rahvusriikidel, mis oma rahvuskultuuride ja traditsioonidega on piirkonna vaimseks rikkuseks ning konservatiivsete väärtuste kandmisega uutele põlvkondadele kompassiks. Riikide ja rahvaste kestmise aluseks on pere ja kodu, mis ideaalis peaksid haridussüsteemi toel lastele eluteele kaasa andma traditsioonilistele väärtustele tugineva maailmapildi ja oma juurte tundmise, samuti töömoraali ning tervemõistuslikud ühiskondlikud hoiakud. Raiskava globalismi asemele tuleb ühiskonna peavoolu tagasi tuua lokaalne mõtlemine.
Eelnevalt kirjeldatu elluviimiseks on vaja rahva üksmeelset toetust – kui jagad samu vaateid, siis ära hoia oma arvamust endale, tee see kuuldavaks. Kui soovid tegutseda, siis liitu rahvusriikide Euroopat oluliseks pidavate poliitiliste jõududega või tee lihtsalt teavitustööd oma lähedaste ja naabrite seas, et meie parlamendis saaksid märtsivalimiste järel mugavuspoliitikute asemel ülekaalu Eesti eest võitlevad saadikud.”
*Ansambel Vanemõde avaldas mõned kuud tagasi uusversiooni oma hittloost „Mu aadress on NSVL“,  millel olid kirjutatud uued sõnad ning uus pealkiri oli „Mu aadress on Euroopa Liit“. Uusversioon ise on kahjuks tänaseks jälgi jätmata Youtubest kadunud, aga laulu sõnad on loetavad SIIN.

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/siim-pohlak-mu-aadress-ei-ole-euroopa-liit/

Read more...

Rikastatud Pariis

Allikas: Facebook
____________
Selline rikastatus jõuab verem või hiljem ka Eestisse, hakake juba harjuma! Loota jääb ainult, et EL variseb ennem kokku.
M.I.


Read more...

Fookuses: Postimehe sildistavad rünnakud Objektiivi suunal räägivad argumentide puudumisestPortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

teisipäev, 30. oktoober 2018

Rahvusliku taassünni nimel: See kuulutus ilmus EW ajal kindlasti väga mitmetes trükiväljaannetes

See kuulutus ilmus EW ajal kindlasti väga mitmetes trükiväljaannetes ja ajalehtedes. Seda peaksime rahvuslikult meelestatud inimestena silmas pidama ka täna.

Kuigi riiki juhivad meil globalistid ning kui just force majore ei tule, siis pole seal lähikümnenditel muudatusi ette näha, peaks tänapäeva rahvuslus oleme suunatud eelkõige meie maa rahva huvide kaitseks mitte meie riigi ja riigikaitse küsimustele.

Mida meie maa inimesed soovivad ja tahavad, millised on meie huvid, mured ja probleemid. Kas Eesti inimesetel on kodu, töökoht, turvatunne või toimuvad meil hoopis mingid muud sündmused, mis tegelikult kahjustavad seda kõike. SIIN JUURES TULEKS UNUSTADA PÄEVAPOLIITILISELT TULUSAD VASTUSEISUD, MIS LAIEMAS PERSPEKTIIVIS MIDAGI HEAD KAASA EI TOO, OLGU LAHENDUS MILLINE TAHES.

Allikas: Facebook

Read more...

Euroopa Parlament soovib neofašismi vastu võitlemise sildi all luua üle-euroopalist politseiriiki

Vasakliberaalide unistuseks on see, et praegu islamiterroristide vastu tegutsevad politseijõud keskenduksid rahvuslastele.

Vasakliberaalsete jõudude kontrolli all olev Euroopa Parlament andis rohelise tule politseiriigile, et ära hoida konservatiivide päästev võimuletulek kogu Euroopas.
Hiljuti võttis Euroopa Parlament vastu avalduse, milles kutsutakse üles keelustama “neofašistlikke” liikumisi. Samuti nõutakse “üleeuroopalist koostööd võitluses fašismi, rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu”.

EL-i parlamendiliikmed väljendavad oma avalduses “muret viha ja sallimatuse suurenemise pärast Euroopas” ja soovivad, et EL võitleks neofašismi tõusu vastu. Avalduse koostas Itaalia kommunistliku partei (Partito della Rifondazione Comunista) parlamendiliige Eleonora Forenza.
Selles avalduses nõutakse, et EL-i liikmesriigid võtaksid kasutusele meetmeid vaenu õhutamise ja vihakuritegevuse ärahoidmiseks, samuti nõutakse Euroopa Komisjoni, EL-i liikmesriikide ja valitsusväliste organisatsioonide koostööd sotsiaalmeedia platvormidel, et “vältida rassistlike, fašistlike ja ksenofoobsete mõtete levitamist Internetis.”

“EL-i liikmesriigid peavad olema operatiivsed, uurimaks vihkamiskuritegusid ning selleks tuleks igati, ka täiendava tasustamisega soodustada selliste tegude menetlemist, politseijõududes tuleb luua ka vihakuritegude üksused. Lisaks peaksid EL-i liikmesriigid tagama politsei, luureasutuste, õigussüsteemide ja valitsusväliste organisatsioonide vahelise koostöö võitluses fašismi, rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu.” seisab avalduses.
Seisukoht edastatakse seejärel Euroopa Nõukogule, liikmesriikide valitsustele, parlamentidele, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning ÜRO-le.

Saadikutest hääletas 355 poolt, 90 vastu, 39 jäi erapooletuks. Soome europarlamendi liikmed Jussi Halla-aho ja Pirkko Ruohonen-Lerner hääletasid avalduse vastu. Uutel Uudistel pole andmeid Eesti eurosaadikute hääletamise kohta, kuid võib eeldada, et nad olid poolt (erandiks ehk Igor Gräzin).
Avalduses ei mainita äärmuslikku vasakpoolset vihakuritegevust ja vägivalda, mida oli eredalt näha 2017. aastal Hamburgis G20 tippkohtumisel, kus vägivaldsed meeleavaldajad lõhkusid kinnisvara ja röövisid kauplusi. Äärmusvasakpoolsete aktsioonis haavati rohkem kui sadat politseinikku. Ometigi ei peeta ohuks üliagressiivset Antifad ega teisi vasakpoolseid ekstremiste – kommunistile Forenzale on need omad.

Ilmselgelt on tegu katsega ahendada konservatiivsete jõudude tegutsemisruumi Euroopa Parlamendi valimiskampaanias – selline seadus annaks võimaluse näiteks immigratsioonivastasust kuriteoks tembeldada. Vasakliberalne Lääne-Euroopa kardab meeletult, et järgmises parlamendi koosseisus saavad konservatiivide tugeva positsiooni ja nad võtavad ka Euroopa Komisjoni oma kontrolli alla. Seepärast on globalistidelt oodata tõeliselt alatut ja räiget kampaaniat, mille esimeseks näiteks ongi see avaldus.

Allikas: kansalainen.fi

Allikas:  https://uueduudised.ee/uudis/maailm/euroopa-parlament-soovib-neofasismi-vastu-voitlemise-sildi-all-luua-ule-euroopalist-politseiriiki/


Read more...

See Rõivase saamine Eesti peaministriks oli Eesti riigile ja rahvale pauk allapoole vööd!

K. T.: See Rõivase saamine Eesti peaministriks oli Eesti riigile ja rahvale pauk allapoole vööd! Ma arvan, et Kallas kahetseb isegi veel oma teises elus, et hirmsa vihaga (mängus olid vist Eesti riigi miljardid ja Ansip alla ei kirjutanud tookord, mis puudutas RB-d) lõi Ansipi peaministri kohalt minema ja võim läks Rõivas & Rosimannuse kätte!

Tänu sellele ei saanud ju Kallas isegi Eesti presidendiks, mis oli mehe pooleluaegne unistus...pauk oli nii ränk, et viis mehe südamega haiglasse! Kas siis tõuseb nüüd jälle kui fööniks tuhast oma tütre varjus? Eesti rahvas - TE SAATE VIHMA KÄEST RÄÄSTA ALLA! Saate kõik Siimu unistused: RB, metsaõgija, tohtu odava tööjõu migrantide näol, Eestmaa täieliku hävitamise jne. jne., hakkavad suured tuusad Eesti maavarade arvelt rikastuma ja riik saab (sina-mina) sandisente! Nagu olid

Brüsseli ametniku sõnad meie meedias paar aastat tagasi - Eesti maavarad kuuluvad tegelikult ju EL-le! Krõmps - kõik öeldud! NB! Ma arvan asjast nii.

Allikas: Merike Lillenberg, Facebook

Read more...

esmaspäev, 29. oktoober 2018

MATTI ILVES: MIKS EESTI PEAB OLEMA AVATUD?

Kõik kartellipoliitikud ja ärimehed korrutavad alalõpmata ühte ja sama mantrat, et Eesti peab olema avatud ja ainult avatud maailmaga. Kui keegi aga kahtleb selles, siis on neil varnast võtta ainult üks absurdne vastus, kas tahate siis Eesti ümber ehitada müüri ja meid isoleerida?

Muidugi enamus inimesi, eriti veel noored, ehmatavad selle peale ja jäävad vait. Nüüd on välja mõeldud veel selline kentsakas mõiste nagu avatud rahvuslus... Enanus võimupoliitikud on selle ka omaks võtnud, isegi küsimata, mida see täpselt tähendab. Juba 20. aastat tegutseb Avatud Eesti Fond, selle loomise taga on globalistist miljardär ja rahvaste vaenlane George Soros.

Kuidas Eesti avatuse üle aga arutleb Heiki Kortspärn oma raamatus: "ÄREVAD MÕTTED EESTLUSE SURIVOODIL. EESTIVABA RIIK - 100". Toon sealt paar tsitaati:

1. "Mis on meil pistmsit avatud maailmaga? Avatud maailm on otsene surmaoht eestlusele ja eriti tema kestmajäämisele. Ja üldse: milleks on vaja eesti kultuuri laias maailmas propageerida? See on sama, kui minna laia maailma propageerima ja hüüdma: "Mul on kodus kilo kulda!" ja oodata, kuidas võõrad ja omad ümbritsejad mind imetleved ja kiidavad. Vale puha! Kui mul veab, siis varastavad mu kulla ära ja kui ei vea, siis löövad mu enne kulla varastamist maha ka! Või vastupidi..."

2. "Aastatuhandeid on eestlased Eesti ja selle läheduses (Liiivinaa) elanud-toimetanud. Ja nüüd on loomulik ja kiidetav, kui eestlane läheb laia maailma elama? Ei! Need kes lähevad ja võimalikult ruttu tagasi ei tule, on eestlusele varsti kadunud!
Ja seda taotletaksegi! Oleme ju püüdlikud katsejänesed ülemaailmsete niiditõmbajate käes ja üht väikeriiki on lihtne uurimistööna teiste rahvastega ära segada või põlisrahvas isede maalt välja suunata-suruda. Suurte riikidega toimitakse ka nii, kuid Eestiga eksperimenteerides saadakse häid ja vajalikke kogemusi. Kõik on lihtne ja loogiline.
Mida teha? Vastu tuleb hakata. Julmalt ja veel julmemalt!"

Selgub, et avatud maailm on väikerahvas eestlastele eriti ohtlik ja paratamatult hävitab meid.

Eesti pole saanud kahjuks väärikaid presidete ega ka riigijuhte. Räägime vaid presidentidest, kes ka pole rõhutanud meie rahvuslikust. Konstatin Päts oli pooleldi venelane, ema Olga Tumanova ja meie riigi iseseisvuse  hääletu loovutaja, muidugi ei saa eitada tema teeneid Eesti iseseisva riigi kehtestamisel. Lennart Meri oli  KGB koputaja agendinimega Nikolajev - sõlmis juulilepped, millega põlistati 20 000. punaarmeelase ja 2 000 okupantide julgeolekuagendi koos perekondadega jäämine Eestisse. Arnold Rüütel oli karjäärihimuline tippkommunist,  kes kasutas ära enda populaarsust rahva hulgas, et vedada Eesti hukatuslikku Euroopa Liitu. Ilvesest pole muud ütelda kui ta  tegelikult on ümberlõigatud juudist globalist, kes jooksis alalõpmata USA saatkonda juhiseid saama ja koguni kaebama enda raske elu üle Eesti presidendina.
Kersti Kaljulaid on E. Liidust siia suunatud bürokraat ja globalistide käpiknukk, veel ka mitte eriti arukas.
Kõik need presidendid olid ja on ka võõrriikide poolt šantažeeritavad.

Kurb!

Read more...

“Räägime asjast” 28.10.2018

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-28102018/
 

Read more...

Jaak Madison: ÜRO rändelepe on oht sõnavabadusele10.–11. detsembril toimub Marrakeshis ÜRO rändekonverents. Seal sõlmitava kollektiivleppega annavad liikmesriigid loa sekkuda oma õigus- ja meediaruumi ning suunata edasist sisserändepoliitikat.

Read more...

pühapäev, 28. oktoober 2018

Huvitavat pühapäevaks - Nähtamatu oht: mis on 5G ja asjade internet?

Pilt: newsroom.intel.com

Tehnoloogiast tulenev elektromagnetkiirgus on tänaseks pea kõikjalolev ning üha võimsamad võrgud, kasvav erinevate nutividinate hulk ja aina suurenev arv kasutajaid tõstab meid ümbritsevat kiirguse taset veelgi. Seda hoolimata sellest, et sõltumatud teadlased on juba üle 40 aasta korduvalt tõestanud, et selline tehiskiirgus on meile ja kogu ülejäänud loodusele kahjulik. Meie kaitseks on küll kehtestatud lubatud elektromagnetkiirguse piirnormid, kuid teaduskatsed näitavad selgelt, et need normid ei suuda kedagi ega midagi kaitsta, sest ka lubatud normidest madalam kiirgus kujutab kogu elule Maal selget ohtu. Hetkel elame me 2G, 3G ja 4G maailmas, kuid juba 2018. aastal aastal plaanib Telia hakata rajama 5G võrku Tallinnasse, hoolimata sellest, et 5G-d ei ole enne rakendamist piisavalt testitud ehk et see, kuidas ta reaalselt toimima hakkab, milliseid bioloogilisi mõjusid sellega kaasneb jne, selgub alles pärast tehnoloogia kasutuselevõttu.

5G ei ole pelgalt 4G uuendus, vaid täiesti uuel põhimõttel toimiv tehnoloogia. Kui varasem mobiilitehnoloogia ühendas inimesi („NOKIA – Connecting People“), siis 5G ühendab asju (The Internet of Things ehk asjade internet ehk värkvõrk) – kõik, mida on võimalik võrku ühendada, ühendatakse võrku – sh kodumasinad, sõidukid, kõiksugu seadmed ja masinad… Ehk lühidalt – 5G on vajalik selleks, et nutimajad, nutiärid, nutiautod ja nutilinnad saaksid toimida ehk et saaksime ühendada internetti võimalikult palju meie omandis olevat suuremat ja väiksemat vara ja seadmeid ning panna need tegema kõike, mida tahame ja nii kiiresti, kui tahame. Ja selleks, et kõik võrku lülitada, peavad need asjad kiirgama. Seepärast toob 5G tehnoloogia kaasa meid ümbritseva kiirgusfooni eksponentsiaalse tõusu, kuna 5G teenuste toimimiseks on oluline, et kõikjal oleks laitmatu kvaliteediga katkematu levi. Selleks on tarvis juurde paigaldada arvukalt uusi saatjaid, näiteks isesõitvate autode jaoks peavad teed olema tihedalt ääristatud tugijaamadega, et keset sõitu ühendus ei katkeks.

Seega seisneb 5G tehnoloogia uudsus selles, et n-ö kiirgustekile, mis on meie maailma kahe aastakümne jooksul enda sisse mähkinud, lisanduvad võimsad kitsad kiired, mis meid sõna otseses mõttes jälitavad – st kiir sinu nutitelefonist, külmkapist või muust 5G seadmest on suunatud otse baasjaamale (mobiilimast) ning kiir baasjaamast on otse suunatud sinu telefonile või muule seadmele. 5G toob kaasa uued kõrgemad sagedused, ent mida kõrgem sagedus, seda väiksem laine ja kehvem tahkete objektide (nt majaseinad) läbivus – seetõttu peavad need kiired olema väga võimsad ja baasjaamad olema väga lähestikku koos – linnades isegi 100-meetrise vahega – ning need peavad oma signaale „välja purskama“, selleks et need jõuaksid hoonete sisse.

Sunniviisilised katsejänesed

Saame juba praegu praegu lugeda ja kuulda uudiseid uue sidetaristu paigaldamise kohta ning kiidulaulu sellest, millised põnevad ja kasulikud uued võimalused meile uue tehnoloogiaga avanevad. Kuid sellest, kuidas 5G meie tervisele ja keskkonnale mõjuma hakkab, ei räägita. Sel põhjusel pöördus 2017. aasta septembris üle 180 teadlase ja arsti Euroopa Komisjoni poole, nõudes 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist (eestikeelne tõlge: http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/), kuni selle ohutus elusorganismidele ja keskkonnale on tõestatud. Paraku koguneb iga päevaga aina rohkem hoopis vastupidiseid tõendeid, et see tehnoloogia on ohutusest kaugel ja ähvardab saada saatuslikuks kogu elule Maal. Seda enam, et 5G mitte ei asenda kõiki eelmisi G-sid, vaid (vähemalt alguses) lisandub see juba olemasolevale 2G-le, 3G-le ja 4G-le.

Kui juba tänaseks on leidnud tõestust, et mobiilisaatjate lähedal (eriti mõnesaja meetri raadiuses) elamine avaldab inimeste tervisele kahjulikku mõju, siis kujutage ette, et neid saatjaid saab olema palju-palju-palju korda rohkem kui praegu ja meile võrreldamatult lähemal… Me tormame täiskäigul edasi, aga täiesti vales suunas! Kui 5G võrk on valmis, ei ole plaanide kohaselt kiirgusest mitte kellelgi pääsu, ka metsas ega merelgi mitte. Euroopa Liidu tasandil on kokku lepitud, et 2018. aastal viiakse läbi suurem testimine ning ehitatakse välja testvõrgud (Tallinnas 2018). Aastaks 2020 peab 5G toimima iga EL riigi vähemalt ühes linnas ja mujal aastaks 2025.

Kui sa soovid, et Eesti võtaks kuulda rahvusvahelisi mainekaid teadlasi, kes soovitavad hoiduda ehk lausa inimkonna ajaloo saatuslikuima vea tegemisest, siis saad anda oma allkirja 5G paigaldamise peatamiseks Eestis www.rahvaalgatus.ee lehel.

Allikas: http://www.kiirgusinfo.ee/nahtamatu-oht-mis-on-5g-ja-asjade-internet/

Read more...

Nädalakommentaar: kuidas võtta ja anda lööke liberaalide silmakirjalikkuse saatelHollandis said tänavakampaaniat teinud katoliiklased pahemäärmuslaste ja homoaktivistide otseste füüsiliste rünnakute osaliseks: rünnati lippu, kisuti riideid, löödirusikatega ja tõmmati pikali. Markus Järvi kommenteerib juhtunut nädalakommentaaris rünnakut jäädvustava uue videomaterjali saatel.

Read more...

Saksa luurele selgus aafriklaste Euroopasse smugeldamise sott

Mehed maalepääsu ootamas. Foto: Scanpix

Saksamaa föderaalne luureteenistus BND on saanud teadlikuks tõsiasjast, et migrantidele Aafrikast “garanteeritakse” Euroopa Liitu saamine vaid 2000 euro eest.

BND andmetel on smugeldajate võrgustiku vahendusel Euroopasse pürgimise alghind 1000 eurot, millega lunastab migrant endale kolm katset saada Hispaaniasse, vahendab Saksa meediat Breitbart.
Kindla peale Euroopa Liitu saamise garanteerivad smugeldajad, kellel BND andmetel on koostöö Maroko julgeolekuteenistusega ja kontaktid võimuesindajatega, ligikaudu 2000 euro eest.

Migrantidele, kelle jaoks on taskukohane käia välja 4000 eurot, pakutakse VIP-paketti.
VIP-pakett tagab otsetranspordi Malist Euroopasse kõigest kuue päevaga.

Allikas: http://objektiiv.ee/saksa-luurele-selgus-aafriklaste-euroopasse-smugeldamise-sott/

Read more...

laupäev, 27. oktoober 2018

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Ilmunud on „Rahvusliku Teataja” oktoobrinumber

„Rahvuslik Teataja” on paberkandjal igakuiselt ilmuv parteipoliitiliselt sõltumatu ühiskondlik-poliitiline alternatiivmeedia väljaanne. Alates 2015.a algusest ilmub kaheteistkümnel  A3 leheküljel. Ühes lehenumbris on keskmiselt 25–30 erinevat artiklit nii päevakajalistel kui ka majanduslikel teemadel. Kodulehel: rahvuslikteataja.ee on esitatud viimaste lehenumbrite esimesed leheküljed, kust võib leida iga numbri lühikese sisukokkuvõtte. Enama huvi korral saab „Rahvuslikku Teatajat” tellida toimetuselt: stuvsta@hot.ee, kui see ei õnnestu siis helistada:  51 903 374 või kirjutada HATTO/78201 VELISE. Sama soovi ja ka teiste küsimustega võib ühendust võtta meie levijuhtidega:

Tallinnas: Johanna Ranne, telefon: 59 037 103, meil: armane@gmail.com;                                          
Pärnus: Isabell Maripuu, telefon: 50 84 137, meil: isabell@mmeedia.ee

TELLIJATE NIMEKIRJA EI OLE ARVUTIS. SEE ON TEADA VAID TOIMETUSELE. LEHT SAADETAKSE TELLIJATELE ÜMBRIKUS.
______________
 Soomes keelati rahumeelne kodanike ühendus

28. septembril (2018) keelas Turu ringkonnakohus ära Põhjamaise Vastupanuliikumise (soome k Pohjoismainen Vastarintaliike) Soome haru tegevuse Soomes. See on hämmastav!

Soomes on nii kaugele jõutud või õigem oleks öelda madalale langetud, et keelatakse ära kodanike vabatahtlik ühendus ainult selle maailmavaateliste seisukohtade tõttu. Vastupanuliikumise võrgukülg vastarinta.com 2. oktoobrist seletab lahti kohtuotsuse, mille põhjuseks oli Soomes elava juuditari Nena Kafka kõvasti meediaruumi saanud pihtimus. Naine olevat olnud juba Flossenburgi koonduslaagri gaasikambris, kuid pääsenud sealt ime läbi. Vastupanuliikumise aktivistid avalikustasid, et mainitud koonduslaagris ei olnud kunagi gaasikambreid ja seda ametliku ajalookäsitluse järgi.

Kohus otsustas, et juutide holokaust olevat oma „tõsiduse astmelt“ selline asi, mida pisendada või kahtluse alla seada on kuritegu. Selliseid kohtuotsuseid tehti omal ajal N Liidus. Maailm muutub meie ümber ja uus N Liit läheneb E Liidu nime all.
                                         
 Toimetus

Read more...

Nädala Tulipunkt: EKRE sihib oma valijat võimalikult täpselt ja efektiivseltUued Uudised

Read more...

reede, 26. oktoober 2018

MATTI ILVES: ROOTSIS KEELATAKSE KIRIKUKELLADE HELISTAMIST

Rootsis levib üha enam kirikukellade helistamise keelamine. Islami mošeedes aga kantakse üha enam ja valjemalt üle islami palvekutseid, palveid ja kõnesid.

Rootsi Televisiooni (SVT) saatajuhid edastasid kurikuulsa Pekka Heino kaebuse, et Kungsholm´i kiriku kellad härivad teda ja nõudis, et neid enam ei helistataks. Seda on tehtud järjepidevalt 1679. aastast saadik, edastati ka uudisteagentuuri Hem & Hyra aruanded selle kohta.
Isegi minister Michael Persson lubas Heino nõudmised kiiresti arutlusele võtta keskonnaasutustes.

Veel teine, St Klara kirik Stockholmis on ka uurimise all. Keskonnaasutused mõõdavad seal detsibelle, et teha kindlaks, kas öine kellahelin ei häiri inimesi.
Heino teine kaebus keskonnateenistusele on veelgi veelgi ambitsioonikam. Ta usub, et kõik kellahelistamised nii päeval kui öösel peaksid olema piiratud või keelatud.
Sellised kaebused on esitatud paljude kirikute kohta.

Kuigi nüüd on enamus kirikukelli juba vaigistatud, on kurtma asutud (mõned julged) mošeede minarettidest kostva lärmi üle.  Moslemid on juba saanud loa seda kolmes linnas - Botkyrka, Karlskrona ja Växjö pidada avalikke palvusi.
Avdi Islami pressiesindaja Växjö moslemite Foundation´ist ütles, et meil on palju moslemeid, kes on Rootsi kodanikud ja neil on samad õigused kui rootslastel.

See paistab olevat alles konfliktide algus erinevate uskude pinnalt.

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/

Read more...

2018.10.23 - Otse kümnesse

Link: https://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/arutelu/otse-kumnesse/18252-2018-10-23-otse-kumnesse


Read more...

Miks ma ei sobi EKRE-sse?

Tiit Madisson 2. septembril 2018 mälestusüritusel Lihula kalmistul. Foto: Veiko Vihuri

Olen viimasel suvel külastanud rahvusmeelsete inimeste meeleavaldusi ja üritusi, mille suurema osa organisaatoreiks on olnud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Minult on väga palju küsitud ja imestatud, et miks ma ei ole EKRE liige, kuna minu vaated näivad ühtuvat selle partei omadega. Tavaliselt olen vastanud, et olen veelgi radikaalsem kui see konservatiivne erakond.

Aga tegelikult on minu poliitilised vaated sellised, mis kuidagi ei sobi meie nn poliitkorrektsesse “demokraatiasse”, mida olen oma raamatuis (“Maailma Uus Kord”, “Holokaust”) ja paljudes kirjutistes ning Nõmme Raadio saadetes avalikult väljendanud. Pean end Eestis n-ö rahajuutide ehk ülirikaste investeerimispankurite (kes ehitavad üles Maailma Uut Korda) asjatundjaks, kes pretendeerivad terve läänemaailma valitsemisele, mida ma olen enda arvates raamatus “Maailma Uus Kord” ammendavalt kirjeldada suutnud. Nagu ütles omal ajal Voltaire: “Saamaks teada, kes meie üle valitsevad, uurigem välja, keda me ei või kritiseerida”.

Siinkohal võlgnen selgituse, et mul ei ole juutide kui rahvuse vastu mitte mingisugust vaenu. Toon siin näite oma elust. Minu nõukogudevastase kriminaalasja 7-liikmelises KGB uurimisgrupis oli kuus eestlast, vaid üks venelane ja kohtunikudki olid kõik etnilised eestlased, vaid prokurör oli Adolf Kessler. Kuid Gulagi poliitlaagri kartsakongides sai tihti koos istutud kahe juudiga, kellest üks, noor, kahekümnendates aastates leningradlane Arkadi Tsurkov nimetas ennast tõeliseks marksistiks-trotskistiks. Kuid saime kõik omavahel kui saatusekaaslased väga hästi läbi, kuigi “trotskisti” mõnikord vanemate kommunismivastase meelsusega vangide poolt sõbralikult tögati.

Kuigi õigeusklike juutide püha raamat Talmud õigustab uskmatute goj´de tapmist ja riisumist, ei juhindu nendest “pühadest” õpetustest kaugeltki mitte kõik juudid. Seega hindan väga juute, kes on paljastanud oma rahvuskaaslastest pankurite ja sionistlike organisatsioonide juhte, kes pretendeerivad Maailma Uue Korra kehtestajaina läänemaailma valitsemisele. Olemas on eestikeelsete subtiitritega film Auschwitzi laagrist, mida demonstreeriti mu raamatu “Holokaust” tutvustamisel Nõmme Raadio saalis 6. aprillil 2006. Kus juudi kipat kandev revisionist David Cole (Stein) aitab paljastada valet, nagu oleks nimetatud orjatöölaagris hävitatud juute gaasitamise teel (olematutes) gaasikambreis. Rahajuutide sigaduste paljastamise ja valeliku, tervele läänemaailmale peale surutud holokaustiajupesu põrmu tallamise eesmärgil rahastasin 2006. aastal New Yorgi sotsiaalteadlase Norman G. Finkelsteini raamatu “Holokaustitööstus: Kes ja kuidas juutide kannatustest kasu lõikab” (mis USA sionistlikes ringkondades tormi esile kutsus!) eesti keelde tõlkimist.

Lisaks nimetatud raamatule on üldtuntud fakt, et oma piiritusse ahnusesse lämbunud investeerimispanga Lehman Brothers omanike pankrot käivitas 2008. aastal ülemaailmse majanduskriisi. Kusjuures Barak Obama valitsus “tagus kinni” ahnete investeerimispankurite kaotatud summad USA maksumaksja raha eest. Mistõttu jäid kannatajaiks tuhanded ameeriklastest lihtsameelsed, kas arvasid, et raha puu otsas kasvab!
1992. aastal korraldas Stanley Freeman koos rahvuskaaslasest partneri George Sorosega 20. sajandi kõige tulutoovama spekulatiivse rünnaku. Rahandusajakirjanduse arvamusel purustas see Quartum fondi juhtivate rahastajate duett Inglise Panga ja teenis mõne päevaga Briti valuuta odavnemiselt umbes miljard naela. Kuigi hiljaaegu läksid mõlema mahhinaatori teed raha jagamisel lahku, kuid nimetatud spekulandid on muutunud finantsmaailma legendiks. Kuid peaaegu keegi ei ole julgenud neid kritiseerida. Nagu pole läänemaailmas kombeks kritiseerida ka Wall Streeti (parempoolseid) pankureid, kes rahastasid oma rahvuskaaslastest marksiste-bolševikke, kes võtsid Venemaal võimu üle ja korraldasid endi juhitud Tšekaa abil miljoneid inimelusid nõudnud verise terrori. Millest Objektiivi pidev lugejaskond peaks teadlik olema.

Kuna lausa füüsiliselt vihkan kaaskodanikke riisuvaid ahneid valetajaid, kellest nii George Soros kui Jacob Rothschild on nn vasak-parem poliitskaala järgi kindlasti parempoolsed, siis peaksin ma äkki tõesti olema vasakpoolne, kuna mulle läheb korda ka sotsiaalne õiglus. Rahvuslastele omane rahvusühtsuse idee on samuti vasak-parem skaala järgi ju vasakpoolne, kuna ei salli ebaõiglust, eri ühiskonnakihtide antagonismi.
Tahan eelolevaga selgitada, et see vasak- ja parempoolsuse määratlus on ammu hägustunud. Kehtis ehk veel 1950. aastail, kuid tänapäeval minu arvamusel mitte. Kõlab ju absurdina, kui “parempoolsed” investeerimispankurid toetavad “populistide” mahasurumisel marksiste, kes kindlalt peaksid olema vasakpoolsed. Minu arvamusel oleks õige klassifikatsioon uue maailmakorra toetajad globalistid contra traditsioonilise Euroopa pooldajad. Muud sildistamised vaid lõhestavad meid.
Tunnistan ausalt, et mul puudus viimasel aastakümnel igasugune lootus, et Eesti ühiskond oleks võimeline väärikust ja peremehetunnet hindama, kuna ühiskonnas on määravaiks sootuks teised arusaamad, nagu rahakultus, “edukuse” garantiiks olev vale ja silmakirjalikkus – mis mulle absoluutselt vastuvõetamatud on olnud. Just valetamine ja vägivald ühendabki Süsteemi kuuluvaid inimesi.

Mistõttu 2010. aastal suundusin abikaasaga pagulusse väärika, kokkuhoidva ja sotsiaalset õiglust hindava rahvaga Hispaaniasse, kus hoidsime pöialt pankade vastasele liikumisele M-15, mis korraldas Madridis ja Barcelonas poole miljoni osavõtjaga meeleavaldusi. Mis sundisid (parempoolseid) pankureid kehtestama sealse masu ajal kaheaastase moratooriumi pangavõlglastele, kes olid kaotanud töö. Eestis teadupoolest aeti sajad või lausa tuhanded pangavõlglasi “kuuse alla”. Kuid kes neid “luusereid” parempoolse, endise karjäärikommunisti Ansipi valitsemise ajal, kes Eesti viie rikkama Euroopa riigi hulka lubas viia, ikka luges!. Aga “uhked ja hääd” eestlased ei julgenud tänavaile protestima tulla kah!

Pärast seda, kui EKRE populaarsus tõusis 22% peale ja “uue maailmakorra” mõjukamad loojad George Soros ja Jacob Rothschild hakkasid rahvusvahelistel üritustel kurtma, et peale USA establishment´i mittekuuluva antiglobalisti Donald Trumpi saamist USA presidendiks (keda veel kaks aastat peale valimisi rünnatakse rahajuutidele kuuluva meedia ja kõikvõimalike Maailma Uut Korda ehitavate globalistlike jõudude poolt), on läänemaailmas massiliselt levimas “populism” (loe: rahvuslus). Siis tärkas mul taas lootus, et kõik ei ole veel kadunud. Seega tuleb minu arvates igati toetada rahvuslike ja antiglobalistlike jõudude tegevust (vaatamata mõnele vastu hakkavale seigale), kuna mitte mingit alternatiivi EKRE-le lihtsalt ei ole!

Kuigi ma väga hindan EKRE-t selle põhimõttekindla rahvusliku hoiaku pärast, ei ole ma kirjutanud avaldust erakonda astumiseks, mida erakonna juhid minult ilmselt ei ootagi. Kuigi mu omal ajal organiseeritud üritusi (Hirvepargi meeleavaldus 1987, Lihula sõjameeste ausamba püstitamine 2004) heal meelel meenutavad ja seoses eelolevate valimistega ka tähistavad. Mille eest olen loomulikult EKRE-le tänulik, sest oli ikka nadi küll, kui IRL-i poliitikud esimese ürituse au kaaperdasid ja 2009. aasta 23. augustil IRL-i funktsionäär Tarmo “Kojamees” Kruusimägi korraldajana mulle koguni sõna keeldus andmast.

Muidugi ma ei sooviks, et konservatiivide erakond minu radikaalsete põhimõtete pärast sildistatud saaks. Samas kavatsen ka edaspidi avaldada oma seisukohti tänapäeva välispoliitika kohta, mis alati ei tarvitse konservatiividega ühtida. Lääne demokraatia iluveaks on see, et juudid on teadupoolest väljaspool igasugust kriitikat meile kõigile tuntud ajaloolise sündmuse tõttu. Millest äsja ilmus ajakirjas Torkaja (nr 4, oktoober-november 2018) siinkirjutaja kirjutis “Sakslaste vaimu ja väärikuse murdmisest”. Teada on, et ükski “dermokraatliku”(”dermo” – vene k pask) läänemaailma parlamendipartei lihtsalt ei saa endale lubada nii “poliitiliselt ebakorrektseid” ja “äärmuslikke” vaateid, et võimalikud valijad neist hirmunult eemalduksid ega soovi seega kartellierakondlikule “sopameediale” anda põhjuseid EKRE ründamiseks.

Tuletaksin siin meelde (USA ja Iisraeli võimalikele poolehoidjatele) ajaloolist fakti, et 2008. aastal sai Austrias võimule Vabaduspartei, mille juht Jörg Haider (1950–2008) julges kahelda Teises maailmasõjas hukkunud juutide “õiges” arvus. Pärast mida USA ja Iisraeli eestvõttel kuulutati Austriale boikott, kuna austerlased julgesid võimule aidata “poliitiliselt ebakorrektse” partei. Haider aga pidi hukkuma autoõnnetuses, mida nn vandenõuteoreetikud pidasid mõrvaks. Paraku ei suudetud Vabaduspartei “teist tulemist” võimule takistada ja see on jälle Austria võimuparteiks.
Usun et suutsin eeltooduga väljendada oma veendumusi, mis takistavad mind EKRE-ga ühinemast ja loodan, et mitmedki uurijad said oma küsimusele vastuse.

Allikas: http://objektiiv.ee/miks-ma-ei-sobi-ekre-sse/

 

Read more...

neljapäev, 25. oktoober 2018

Täna teatas Euroopa Komisjoni mees nr 2

Täna teatas Euroopa Komisjoni mees nr 2, Junckeri taustal tõeliselt toores ja julm mees, Frans Timmermans, kell 15.45, et riikide suvräänsus on ebavajalik teoreetiline kontsept ja üleüldse pole ei riike ega rahvaid enam vaja, vaid üksnes ühtsust ja euroopalikke (s.t. ebainimlikke) väärtusi...

Kohe meenutas Mussolinit selle vahega, et Mussolini siiski nimetas rahva huve. Eesti on autasustanud seda kasvavat diktaatorit Maarjamaa 1. Klassi medaliga.

Allikas: Igor Gräzin, Facebook

Read more...

Putin valmistab rahvast ette suuremaks sõjaks: pärast tuumasõda tuleb paradiis

Venemaa president Vladimir Putin tekitas kahinaid Sotšis 18. oktoobril toimunud Valdai foorumil, kus ta rahustas inimesi sellega, et pärast tuumasõda tuleb paradiis.

Putin kiitles rahva ees kõigepealt sellega, et vene rahval pole vaja midagi karta. „Meil pole üldse vaja midagi karta,” ütles Putin, „meil on pindalalt maailma kõige suurem riik ja meil on rahvas, kes on valmis andma oma elu kodumaa eest.”

Seejärel tutvustas Putin Venemaa tuumadoktriini, mis põhineb sellel, et agressorile antakse hävitav vastulöök. Sellega seoses lubas Putin rahvale, et tuumasõja korral pääsevad nad paradiisi.
Putin ütles, et vaenlane peab teadma, et kättemaks on karm ja hävitav. Ja meie, agressiooni ohvrid läheme märtritena paradiisi, nii et kui nad surevad, siis nad ei muretse.

Publik puhkes selle peale naerma, mis aga tekitas sotsiaalmeedias vastakaid arvamusi. Vene endine peaministri asetäitja Alfred Koh kirjutas selle peale Facebookis: Nad kas naeravad Putini üle, kes on nagu kloun, või siis iseenda üle, et on sellised idioodid.

Kirjanik Viktor Šenderovitš seadis koguni kahtluse alla Piutini vaimse tervise. Ta kirjutas, et sadade miljonit inimeste saatus sõltub sellisest ebastabiilsest inimesest. Kelle jaoks rahvas on vaid märtrid ning kõik teised lähevad põrgusse. Kirjanik kirjutab, et tema tahab igatahes elada. Aga samal ajal valmistatakse ette tema märtrisurma, ütles kirjanik raadiojaamale Ehho Moskvõ antud intervjuus.
Paljud on avaldanud imestust, et isegi nõukogude ajal ei rääkinud juhid tuumasõjast sellise enesestmõistetavusega kui nüüd Putin. Paljud venelased on sotsiaalmeedias tunnistanud, et nemad ei taha sattuda kuhugi „tuumasõja paradiisi”.

Selle peale joonistas tuntud Vene karikaturist Sergei Jolkin koguni pildi, kus Nikita Hruštšov lubab rahvale kommunismi, Gorbatšov lubab kõigile aastaks 2000 oma korterit ja Putin lubab lühidalt: paradiisi.

Paljud on sotsiaalmeedias kirjutanus Putini sõnade kohta viisakalt: Jah, aga ainult pärast teid.
See pole esimene kord, kui Putin on sõna võtnud tuumasõja teemal. Tänavuse, 2018. aasta kevadel ütles ta ühes intervjuus, et maailma tabab hukatus, kui keegi julgeb Venemaad tuumarelvaga rünnata.
Valdai foorumi puhul on tegemist Venemaal kõige mõjukama iga-aastase foorumiga, kus osalevad nii Venemaa enda eliit kui välismaised teadlased ja poliitikud ning endised poliitikud nii USA-st, Hiinast kui Euroopa Liidu maadest.

Valdai klubi üritustel on varasematel aastatel käinud maailma tipptegijaid, aga sel aastal neid enam näha polnud. 2016. aastal osales näiteks Valdai klubi üritusel Soome endine president Tarja Halonen, vahendab Ilta-Sanomat.

Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: Tartu Ülikooli kliinikum sai uue juhi


Tartu Ülikooli kliinikum sai uue juhi, aga juhtimist seal jätkab sama vana globalistlik nomenkaltuur endiselt edasi, mingit puhastust kahjuks sellega ei järgne.

EGA SEAL KAGU-EESTIS POLEGI VAJA ELADA, KAS SIIS TARTU HALB KOHT ELAMISEKS ON.

Allikas: Facebook

Read more...

kolmapäev, 24. oktoober 2018

Põlvkivist toodetud eletrist ei tohi ennatlikult loobuda


Read more...

Mart Helme: Eestile on halvim, kui valitsuse moodustavad kaks liberaalset, eestlaste rahvuskodust mittehoolivat erakonda

Mart Helme ja Kaja Kallas väitlemas.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme pöördub oma loos Reformierakonna eeldatava peaministri Kaja Kallase poole, selgitades talle lahti selle, mis on tegelikult oravapartei võimutsemise ajal toimunud.
“Kaja Kallas on intervjuus Eesti Päevalehele öelnud, et tahab saada peaministriks, kuna Eesti liigub tema arvates väga vales suunas.

Armas Kaja! Jahutan pisut Sinu entusiasmi Eesti kursi korrigeerimisel tõdemusega, et mina otsustasin astuda poliitikasse 2012. aastal just nimelt selsamal põhjusel: kuna nägin, et Reformierakonna poolt juhitav Eesti liigub väga vales suunas. Liigub suveräänsuse vastutustundetu ärakinkimise, maapiirkondade pidurdamatu tühjenemise, töökate ja ettevõtlikumate inimeste riigist lahkumise, Eestis kolonisaatoritena tegutsevate hargmaiste korporatsioonide raha väljaveo soosimise, suure osa inimeste süveneva vaesumise, tsensuuri elementidega poliitkorrektsuse ja rahvusriikluse europrovintslusega asendamise teed.

Kõike seda saatis Reformierakonna tollaste juhtpoliitikute varjamatu ülbus ja rahvale näkku paisatud mõnitused, alates foolimmütsist ja lõpetades rahast pungil ämma kapiga, kui meenutada vaid mõnda.
Tõele au andes polnud ma sugugi ainus, kellel Reformierakonna laiamisest kops üle maksa läks. Tuletame meelde, et reaktsioonina sellele sündis rahvaliikumine Harta 2012, millest omakorda kasvas välja Jääkeldri protsess. Viimane polnud juba paraku mitte midagi muud kui Euroopas valitsevale üdini silmakirjalikule, korrumpeerunud ja rahvavaenulikule liberaalsele demokraatiale omane ühiskonnas paisuva rahulolematuse kanaliseerimine ohutusse auru välja laskmise sängi.
Aur lastigi välja. Tulemuseks polnud aga mitte ühiskonna rahunemine, vaid tule surumine tuha alla. Miilava pahameele üheks väljenduseks saigi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna sünd ja minu valimine selle esimeheks aastal 2013.

Ent Reformierakonna ülbuse karikas ei ajanud veel lõplikult üle. Veel ei olnud rahvusriiklust avalikult ja jõhkralt lammutavateks ja teisitimõtlemist demoniseerivateks hungveipingideks muutunud ka sotsid. See kõik juhtus siis, kui Reformierakonna esimeheks sai Taavi Rõivas, kes koos rahvusriiklust 19. sajandi düstoopiaks ja sugu sotsiaalseks konstruktsiooniks nimetavate sotside ning viimaste sabas tilbendavate libaisamaalastega kooseluseadust läbi suruma hakkas.
Veel enne seda olid ennast Eesti julgeoleku ekspertideks ja lääne orientatsiooni eestkõnelejateks nimetavad reformerid koos sotside ja IRL-ikatega asunud aga aktiivselt propageerima poole Setumaa ärakinkimist Putinile ning – ja see on lausa kirss tordil! – viisavabaduse sisseseadmist Venemaaga! Kas tasuna VEB Fondi pärispatu eest?

Et needsamad Reformierakonna juhtfiguurid, kes tänasel päeval enne valimisi tuutuvad kogu Eesti haridussüsteemi üleviimisest eesti keelele võimul oldud enam kui pooleteise aastakümne jooksul selle nimel lillegi ei liigutanud, on muidugi samasse konteksti asetatuna enam kui kõnekas.
Nii et, Kaja, kui Eesti liigub valel kursil, siis tegelikult on praegune kurss seesama, mille rööpad Sinu erakonna targal juhtimisel maha pandi ja mida mööda teie vasakliberaalne partner Keskerakond rongi rahumeeli edasi juhib. Vahe on vaid selles, et lääneliku kohvi asemel pakutakse sõitjatele vene kombele kohasemalt teed.

Reformierakond lubas viia Eesti Euroopa viie rikkama riigi hulka. Viis aga Euroopa viie vaesema riigi hulka. Vaeste eest hoolimise sildi alla jagab Keskerakond nüüd maksudena inimeste taskust välja kistud eurode eest tasuta asju, kuid ei jaga selle juures aga ööd ega mütsi sellest, kuidas rikkust juurde luua.

Ma kuulen juba iroonilist hüüatust: aga teie jagate, jah? Jah, meie jagame! Lugege meie uut majandus- ja maksureformi kava, mille kohta ajakirjandus oskab – erinevalt suuremast osast ettevõtjatest, kes meie kava kõrgelt hindavad – küsida vaid ühe tingrefleksina kõlava küsimuse: kus on katteallikad? Aga vaat seal ongi – rikkuse juurde tekitamises, majanduskasvus, innovatsioonis, raiskamise lõpetamises, riigi kulukuse ja bürokraatia vähendamises, korruptsiooni – sealhulgas seadustatud korruptsiooni, mille üheks näiteks on Reformierakonna poolt protežeeritud Ilvese Ärma talu lugu – lõpetamises, käe ette panemises eesti rahvalt kokkukorjatud raha piiramatule ja maksuvabale väljaviimisele.

Ei Sina, Kaja, ega Sinu konkurent Jüri, saa sellega hakkama. Mina saan. Sest mina näen Eesti rikkuse eeldusena meie suveräänsuspuude likvideerimist. Seevastu teie lähtute hargmaiste korporatsioonide huvides kehtestatud ja meie majandust lämmatavate eurodirektiivide orjalikust täitmisest. Ja ei maksa hakata nüüd kohe jälle valetama, et me tahame EL-ist ja NATO-st välja astuda. Ei taha! Me räägime asjadest lihtsalt nii nagu need on, mitte nii nagu need kellegi poliitkorrektsetes unelmates tunduvad.
See on ka põhjus, miks ma ütlen, et Eestile on valimiste järel kõige hullem variant see, kui valitsuse moodustavad kaks liberaalset ja Eestist kui rahvusriigist, eestlaste rahvuskodust mitte hoolivat erakonda.

Et Eesti jääks püsima Eestina, vajab ta Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda. Meie ja ainult meie lähtume põhimõttest – Eesti ennekõike! Just selle pärast olen ma poliitikas: et Eesti jääks püsima Eestina!

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/mart-helme-eestile-on-halvim-kui-valitsuse-moodustavad-kaks-liberaalset-eestlaste-rahvuskodust-mittehoolivat-erakonda/

Read more...

Eesti suurimaid tarkvaraettevõtjaid: EKRE majandusprogramm parandab kogu ühiskonna jõukust

Helmes AS juht Jaan Pillesaar. Foto: Scanpix

“Sealt ei leia populismi ja dogmaatilisi väiteid. Kõik ettepanekud kasvatavad kodanike jõukust ja elavdavad majandust,” kommenteeris Helmes ASi juht Jaan Pillesaar EKRE värsket majandusprogrammi.

Olemata enda sõnul EKRE “ülirahvusliku dogmaatika” pooldaja, hindas Eesti ühe suurima tarkvarafirma juht programmi meeldivalt otsekoheseks. Programmi koostajad saavad süsteemselt aru valijate ootustest ja makromajanduse toimimisest. Ning kõik ettepanekud tõepoolest kasvatavad kodanike jõukust ja elavdavad majandust tuntavalt.

Positiivse tervikpildi kõrval leidis Pillesaar siiski ka turvistamata piirkondi kriitikatorgeteks, mille pareerimiseks palus Objektiiv vastukommentaare andma EKRE fraktsiooni liikme Jaak Madisoni.
EKRE majandusprogrammiga “Jõuka Eesti eest” tutvu SIIN.

Maksupoliitkast võidavad nii tarbija kui ettevõtja
Ettevõtjana tervitas Pillesaar maksude langetamist ja liberaalsust majandusküsimustes, peenhäälestusele vastandumist ja julgemate reformide pakkumist. Käibemaksu langetamine kahtlemata soodustab tarbimist, vähendab inflatsiooni ja aitab kaubandust – võidavad nii tarbija kui ettevõtja.

“Me teame näiteks, et maailma kõrgeimate tarbimisnäitajatega ja SKT-d elaniku kohta tootev USA ei rakenda üldse käibemaksustamist,” märkis Pillesaar.
Samas tehnoloogiaettevõtjana ei poolda Pillesaar maksurahu. Viimast on vaja aeglaselt muutuvates traditsioonilistes tööstusharudes toimivatel ettevõtjatel. Seevastu kaasaegses majanduses ja tehnoloogiavaldkonnas ollakse harjunud, et turg muutub päevade ja kuudega, mitte aastatega.
“Maksurahu tähendab teiste sõnadega fiskaalpoliitika kivistamist ja riigi paindumatut juhtimist,” leidis ta.

Peamiseks tehnoloogiafirmade arengupiduriks nimetas Pillesaar liiga kõrgeid tööjõumakse. Paraku selles osas EKRE muid ettepanekuid peale kõrgepalgaliste töötajate kvoodi mahavõtmise ei tee.
“Vähemalt kolmekordse keskmise palga saajad tuleb kvoodi alt kindlasti vabastada. Kõige suurem puudus on Eestis just kõrgepalgalistest tippspetsialistidest,” nõustus Pillesaar.
Samas ei olnud Helmes ASi juht päri odavama tööjõu sisseveo range piiranguga. Ühest küljest see küll tõstab kohalike palgasaajate palgataset, kuid selline kunstlik palgataseme tõstmine tuleb uute töökohtade loomise arvelt. Ajal, mil turul on karjuv puudus mistahes töötajatest.

Riigikogulane Jaak Madison Pillesaare kriitikaga ei nõustunud. Tema sõnul peaks väide palkade kunstlikust tõusust uute töökohtade arvelt paika juhul, kui meil oleks suur tööpuudus. Ja riigil on vaja lahendada sellega seonduvaid probleeme.
“Tegelikult on tööpuuduse määr Eestis üks Euroopa madalamaid – käesoleva aasta II kvartalis 5,1%. See on praktiliselt maksimaalne miinimum,” sõnas Madison.
Põhiline probleem on ekrelase sõnul palgavaesus, mida süvendab odava tööjõu kasutamine. Lahenduseks on vaja keskkonda, kus luuakse kõrgepalgalisi töökohti, mitte töökohti odavtööjõule.

Allikas: http://objektiiv.ee/eesti-suurimaid-tarkvaraettevotjaid-ekre-majandusprogramm-aus-ja-kogu-uhiskonna-joukust-parandav/

Read more...

teisipäev, 23. oktoober 2018

EKRE: Muudame koos Eesti elu paremaks!Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: Igasugused liidud lõhnavad paraku globalistide järele

Sellest jaburast Intermariumist on varemgi räägitud. Aga igasugused liidud lõhnavad paraku globalistide järele. Seetõttu kui õnnestuks rahvuslik taassünd ja Euroopa nõukogude vabariigist kuidagi vabaneda, siis poleks meil küll mingit tarvidust oma vabadust jälle kellelegi ära delegeerima hakata. SAAGE ARU, VABADUS EI PEITU LIITUDES!!!
http://www.pealinn.ee/koik-uudised/tarmo-kask-kas-pehme-euroliit-moraneb-ja-tekib-rahvusriikide-liit-n160781

Allikas: Facebook

Read more...

Allikad: Trumpi administratsioon hävitab Obama sooideoloogia viljad

Ajahelele The New York Times lekitatud dokument tõi paljud eile New Yorgi kesklinna meelt avaldama. Teiste hulgas protestis valitsuse plaanide vastu 30-aastane juuksur Dee Trannybear (pildil). Foto: Scanpix

The New York Timesile lekitatud dokumendi kohaselt otsustab USA justiitsministeerium peatselt, kas ametiasutustel tuleb järgida meeste ja naiste ning poiste ja tüdrukute sugupoole õiguslikul dokumenteerimisel bioloogiat.

Kõnealune poliitika kaitseks ameeriklaste kodanikuõigusi transsoolisuse ideoloogia eest, millest tulenevalt on igaühel riigis bioloogilisest reaalsusest sõltumatult õigus muuta oma juriidilist sugu osaledes spordivõistlustel, sisenedes tualettidesse ja haiglatesse, käies võimlates duši all või osaledes sõjaväeteenistuses, kirjutab Breitbart.

Transsoolisuse ideoloogiale andis aastal 2016 Ameerikas jõulise tõuke eelmine president Barack Obama, ning tänaseks on selle avalikkuse vastupanust ja teadlaste kriitikast hoolimata kehtestanud paljud kohtunikud nii riigi kui osariikide tasandil.
Nähtuvalt lekitatud memost kavatseb valitsus hakata nõudma ametkondadelt, et kodanike sugu määrataks “bioloogilisel alusel, mis on selge, teadusel põhinev, objektiivne ja administratiivselt hallatav.”

Tegemist oleks üksnes mees- või naissooga, mis on muutmatu ning mille määraks ära suguelundid, millega inimene sünnib.
Vaidluste tekkides määrataks isiku sugu kindlaks geenitestide alusel.
“Sugu tähendab isiku staatust mehe või naisena lähtuvalt muutumatutest bioloogilistest omadustest, mida on on võimalik identifitseerida sünnil või enne seda,” seisab dokumendis.
Ettepanek esitatakse justiitsminister Jeff Sessionsile enne käesoleva aasta lõppu ning ta kiidab selle tõenäoliselt heaks 2019. aasta alguses.

Allikas: http://objektiiv.ee/allikad-trumpi-administratsioon-havitab-obama-sooideoloogia-viljad/

Read more...

esmaspäev, 22. oktoober 2018

MATTI ILVES: REKORDISELT MADAL TÖÖTUSE TASE UNGARIS

Ungari peaminister Viktor Orban valimiste ajal - Pilt: VO / Facebook

Orban: "Me ei ole enam kaotajad, vaid uhked patrioodid!" Kaheksa aastat tagasi oli noorte töötuse määr peaaegu 30 protsenti, kuid tänaseks on see langenud 10. protsendini. Ainuüksi eelmisel aastal loodi 9000 töökohta noortale.

Viktor Orban on rahvale sisendanud rahvuslikku enesekindlust ja see on tihedalt seotud majandusliku eduga. Ungaril oli varem luuserriigi mentaliteet, kuid mitte enam. Nüüd on jõudnud kätte uus patriootlik ajastu, kus ungarlased on uhked ja näevad end võitjatena.

Kui me tahame olla jätkuvalt nii edukad kui viimastel aastatel, peame sisse viima muutuse meie kultuuris. Selle asemel, te olla kultuuris kaotajad, peame olema võitjad ka seal.
Selle asemel, et olla enesevihkajad, on nüüd meil vundament patriotismi näol, jätkab Orban ja märgib, et kristlikku kultuuri tuleks õpetada koolides, sest see tungib majandusse ja poliitikasse. Peaminister märkis, et Ungaril ei tohiks olla väärtused nagu EL-is, vaid ainult kristlikud.

Kahjuks aga meil ei ole nähtavas tulevikus midagi sellist plaanis, kui just EKRE võimu ei võta...

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/2018/10/record-low-unemployment-in-hungary-orban-we-are-no-longer-losers-but-proud-patriots/

Read more...

"Räägime asjast" 21.10.2018

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-21102018/
 

Read more...

VÕRULASTE TAHTEVÄLJENDUSPÄEV.

Võrulaste tahteväljenduspäev on 21. oktoobril tähistatav püha, millega meenutatakse 21. oktoobril 1987 Võru kalmistul Vabadussõjas langenute auks korraldatud miitingut.

Idee eestvedajateks on Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1. 21. oktoobril 1987 kavandas grupp noori Võru kalmistul mälestusmiitingu Vabadussõjas langenute kalmudel. Võimud keelasid miitingu ning asusid tegema koolides ja töökollektiivides keelitustööd.
21. oktoobri varahommikul viidi mälestusmiitingu korraldajad Võru Sõjakomissariaadi poolt Tallinnasse. Vaatamata sellele kogunes 21. oktoobri õhtul kell 18.30 umbes 3000-4000 inimest Võru kalmistu esisele platsile. Kalmistu oli ümber piiratud umbes 400 miilitsa ja julgeolekutöötaja poolt. Tekkis vastasseis, milles haaras initsiatiivi rahvas. Kalmistut piiravast ahelikust murti läbi ja suunduti Vabadussõjas langenute kalmudele, mille noored päevad varem korda olid teinud.

Kuuldustest, et juhid on ära viidud vallandas pahameeletormi. Vihane rahvamass suundus kalmistult Võru kesklinna. Tagasihoidlikust mälestusmiitingust kasvas välja laiade rahvahulkade toetusel Nõukogude vastane meeleavaldus. Esmakordselt okupeeritud Eestis tõsteti peade kohale sinimustvalge lipp, mida võimurid ei söandanud maha rebida.

AU JA LUGUPIDAMINE VÕRULASTELE !

Allikas: Valter Austa, Facebook

Read more...

pühapäev, 21. oktoober 2018

Huvitavat pühapäevaks: Eesti mesindusorganisatsioonide pöördumine

Aleksander Kilk (Eesti Mesinike Liit), Helle Tiismus (Eesti Kutseliste Mesinike Ühing), Marika Puusepp (Eesti Meetootjate Ühendus), Jaanus Tull (Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts)

Eestimaa pinnal kasvab üle 400 taimeliigi, mis vajavad paljunemiseks putukate, sealhulgas mesilaste abi. Nendest taimedest ümmarguselt 100 on mitmesugused põllumajanduslikud kultuurtaimed, ja nende saak katab otseselt või kaudselt (loomade kaudu väärindatuna) ligi 90% meie toidutarbest. Euroopa Liidu ja USA teadlaste hinnangul on kolmandik meie toidulauast kaetud tänu mesilastele.

Mesilane on meie keskkonnaseisundi indikaator. Kui mesilased hakkavad massiliselt hukkuma, on keskkonnasaaste tõusnud nii mesilaste kui ka inimeste jaoks ohtlikule tasemele. Mesilasperede hukkumine on olnud viimastel aastatel hinnanguliselt 15-30%, neist osa kevad-suvisel perioodil. Tuginedes statistikaameti korrigeeritud, parandatud ja tuletatud andmetele, on Eestis praegu enam kui 43 000 mesilasperet. Mesilaste suur hukkumine tähendab 9 000-15 000 mesilaspere kaotamist, mis tähendab mesinikele aastas kahju 2,0-3,0 miljonit eurot.

2014. aasta veebruaris sündis kodanikualgatuse korras petitsioon taimekaitsepestitsiidide põhjendamatult ulatusliku kasutamise ohjeldamiseks, mis anti üle tollasele põllumajandusministrile, keskkonnaministrile ja Riigikogu maaelukomisjonile. Petitsiooniga juhiti asjaomaste instantside tähelepanu keskkonna üha halvenevale olukorrale, mis mõjutab oluliselt muu hulgas ka mesilase tervist ja ellujäämist. Taimekaitsevahendid, eelkõige neonikotinoide ja glüfosaate sisaldavad süsteemsed mürgid, saastavad meie loodust, pärandades meie tulevastele põlvedele eluks kõlbmatu keskkonna.

Eesti mesindusorganisatsioonide esindajad on juhtinud sellele probleemile maaeluministeeriumi mesindusalastel ümarlaudadel korduvalt tähelepanu. Riigikogusmoodustati koguni mesilaste kaitse töörühm. Paraku on kõik senised pöördumised ja arutelud jäänud peaaegu tulemusteta. Enamasti on saadud ametlikke üldsõnalisi vastuskirju või hinnanguid, mille sisu võib võtta kokku tõdemusega, et taimekaitsetööde osas on mesilaste kaitse seisukohast seadusandlikult kõik piisavalt hästi reguleeritud. Ka riigikogu mesilaste kaitse töörühma tegevusest ei ole midagi kuulda.

Kahjuks hukkub Eestis taimekaitsepestitsiidide kasutamise tulemusena või saab tugevaid kahjustusi palju mesilasperesid. Mesilaste hiljutine massiline suremine Lääne-Virumaal Injus, mis mesindusspetsialistide hinnangul toimus suure tõenäosusega lähiala põldudel kasutatud taimekaitsevahendite tõttu, on tõstatanud veelgi teravamalt küsimuse: kui kaua veel? Selliseid mesilasperede tugevaid kahjustusi põldude, aedade, raudteetammide,maanteeäärte, jahitornide ümber ulukite söödataimede kasvatamise aladetaimekaitsevahenditega töötlemise järel on esinenud mitmes teiseski piirkonnas.

Kolm ja pool aastat tagasi koostatud petitsioonis nõudsime asjaomastelt instantsidelt konkreetseid samme, et hoida ja säästa Eesti loodust ja mesilasi taimekaitsepestitsiidide mõõdutundetu kasutamise tagajärgede eest. Oleme sunnitud oma nõudmisi kordama, sest kahjuks ei ole vajalikke muutusi Eesti keskkonna- ja maaelupoliitikas toimunud.

Eesti mesindusorganisatsioonid nõuavad:
1. neonikotinoide ja glüfosaate sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise lõpetamist;
2. uue Taimekaitseseaduse ja sellest tuleneva taimekaitsetöid reguleeriva määruse kiiret jõustamist;
3. Veeseaduse muutmist selliselt, et tehtud taimekaitsetööde sissekandmine põlluraamatusse toimuks senise 10 päeva asemel 48 tunni jooksul;
4. EV valitsuse toetust mesindusega tegelejatele, riiklike otsetoetuste jagamisel võrdväärset kohtlemist teiste põllumajandustootjatega;
5. veterinaarteenistuste ja Põllumajandusameti igakülgset abi mesilaste hukkumise põhjuste tuvastamisel ja mesilaste ravimisel ning selleks abistava konsulentide- või usaldusmesinike võrgu rakendamist ja toetamist;
6. Maaeluministeeriumi juurde vähemalt kolmest erapooletust mesinikust koosneva nõuandva ekspertgrupi - mesindusnõukogu moodustamist;
7. meie põllu - ja aiakultuuride, samuti kauplustes müügil olevate toiduainete regulaarset analüüsimist pestitsiidi- ja herbitsiidijääkide suhtes ning analüüsitulemuste avalikustamist.

11. juulil 2017

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP