RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 31. august 2013

Laupäevased pildid


Read more...

Hannes Nageli blogi: Eesti haridus ehk poole vähem ja poole halvemini

Rahvusvahelise PISA-testi tipus olevas Lõuna-Koreas tähtsustavad laste haridust kõik, ka kõige vaesemad pered, kes on väga huvitatud, et lapsed saaksid võimalikult hea hariduse. Erinevalt Eesti ühiskonnast valitseb seal ka üksmeel selles osas, et haridus on prioriteete, mida ei reformita igal aastal. Lõuna-Koreas osutab riik edukate õppurite asemel aga tähelepanu eelkõige just mahajääjatele ja erivajadustega õpilastele. Samal ajal peetakse Eestis mahajääjaid ja erivajadustega lapsi pigem koormaks ja heidetakse esimesel võimalusel üle parda, et "niigi väheseid" ressursse kokkuhoida.

Koreas kehtib põhimõte, et laste eripärad ja vajadused toe järele tuleb avastada võimalikult vara, et neile läheneda pedagoogiliselt õigelt, et tõsta nende õpimotivatsiooni ja aidata toime tulla igapäevaeluga. Riigieelarvest toetatakse aktiivseid kooliväliseid tegevusi ja järeltunde, et parandada nende tulemusi, kes ei ole väga hea õppeedukusega. Koolidele antakse nõu, kuidas muuta juhtimist, paigutada ümber õpilasi, et nad paremini edasi jõuaksid. Samuti väärtustatakse Korea ühiskonnas õpetajaametit väga kõrgelt, mida peegeldab näiteks ka sealne ütlus: «Ära astu isegi õpetaja varju peale». Ent kuidas on lood Eestis?

Võtkem eeskuju Lõuna-Koreast

Kui 24. jaanuaril 2013 ilmus Eesti Ekressis artikkel sellest, haridushullus veab Lõuna-Koread tippu, siis Eestil on seitse kuud hiljem vastu panna üsna rabav uudis. Nimelt plaanib riik hakata õppekavasid ja eksamiküsimusi üle vaatama, et nende mahtu poole võrra vähendada, ning annab tulemustest teada talvevaheajaks. Haridusminister leidis Õpetajate Lehes ilmunud arvamusloos, et selleks, et Eesti kool muutuks (pange siinkohal tähele!) huvitavaks, et sinna mahuks rohkem elu ja koolirõõmu, tuleb üle jõu käiv koorem õlgadelt maha visata. «Tunnistagem endale – me ei suuda, pole kunagi suutnud kõike õppekavasse kirjapandut õpilastele selgeks õpetada. Veelgi enam, seda polegi vaja,» kirjutas Jaak Aaviksoo. Siinkohal tekib küsimus, kuidas suudavad aga kõike ja veel enamat omandada lapsed ja noored Lõuna-Koreas? Kas korealased on eestlastega võrreldes üliinimesed? Ei ole, ent nende ühiskond ei pea ka igal aastal läbi tegema eksperimentaalseid haridusreforme, mis on tänaseks on eesti noored muutnud praktiliselt õpivõimetuks ja laostanud õpihimu.

Möödunud aastasaja lõpus reformis Lõuna-Korea ka oma emakeeleõpet, sest veel 1940. aastatel oli 78% elanikest kirjaoskamatud. Uus õppekava pani rohkem rõhku kriitilisele ja loomingulisele mõtlemisele nii lugemisel kui kirjutamisel ning nüüd ollakse maailmas kõrgharitute osa poolest esikümnes. Siinkohal on oluline välja tuua võrdlus Eestiga, sest veel 2012. aastal oli 13,3% Eesti noortel puudulik lugemisoskus, mis vaevalt on aastaga olulisel määral kahanenud. Mida ja kuidas õpetatakse Eestis emakeelt, et selline probleem on päevakorras? Kahtlemata on vaja hariduse õpetamist ja materjale kaasajastada aga vaadakem tagasi Eesti hariduspoliitika ajaloole ning ilmselt jääb sõrmi puudu, et saaks üles lugeda kõik need lagatused ja reformid, mida on läbi proovitud. Kas midagi on ka saavutatud vahepealsete reformidega? Peale koolivõrgu vähendamise, ülikoolide ümbernimetamise, eraülikoolide likvideerimise, demagoogia õpetajapalga ümber, kasvatamatute laste pealetungi, õpetajaameti põlastusväärseks muutmise ja õpetajate põua tekkimise ei olegi Eesti ühiskond muud suutnud saavutada!

Õppida, õppida ja veelkord õppida

Selle asemel, et võtta eeskuju näiteks Lõuna-Koreast esitab riik üleskutse õpetada koolis «poole vähem, aga poole paremini». Kas riik ongi huvitatud võimalikult madala haritusega lammaste masstootmisest või peitud selle taga mõni teine põhjus, mille teadmiseks ei ole Eesti ühiskond veel piisavalt küps, tark või rumal? Üleskutse poole vähem tähendaks kõigi ainekavade mahu kahandamist poole võrra. Kuidas aga on võimalik saavutada poole vähemega poole suurem teadmiste ja oskuste kasv? Seda riiklik üleskutse aga ei täpsusta. Erinevalt Eestist, päeval, mil Lõuna-Korea gümnaasiumiõpilased teevad eksameid elab neile kaasa valdav osa ühiskonnastk. Eesti suudab siinkohal vastu panna vaid liiklusohutuse kampaaniaga, mis kutsub autojuhte lapsi mitte alla ajama. Kui hästi läheb ilmuvad mõneks päevaks ka abipolitsei- ja politseipatrullid ülekäiguradadele koos politiikutega, kes näevad seal head erakonna propaganda tegemise võimalust.

Kuuskümmend aastat tagasi oli Lõuna-Korea aga vaesem kui Indoneesia ja Ghana. Majanduse kiire kasv on tuginenud Lõuna-Koreas usule, et tuleb kõvasti õppida, õppida ja veelkord õppida. Viimast mainis ka V. I. Lenin, mis on vaatamata tema vastuolulisele isiksusele ikkagi kuldaväärt lähenemine, mida võiks ka tänases Eestis rõhutada ja au sees hoida. Hariduse riiklikul tasandil tähtsustamine loob eeldused ka õpetajaameti prestiiži tõusu ka väärilise töötasu maksmise osas. Valmistavad ju nemad ette tulevat põlvkonda, kelle kanda jääb riik. Lõuna-Korea esindajaid võib kohata peaaegu kõikidel üle-euroopalistel haridusfoorumitel ning nad on väga agarad arutlema erinevate riikide hariduse edukuse põhjuste üle. 
Kultuurierinevustest hoolimata võiks nii korealaste eduloost kui nõukogude revolutsioonijuhi poliitloosungist üht-teist kõrva taha panna eestlasedki. Kas Eesti riigivõimu kõrgeimaks kandjaks rahvana jäävad meil lambad või haritud inimesed - see on juba kohalik poliitiline otsus. 

Allikas:http://nagelhannes.blogspot.com/2013/08/eesti-haridus-ehk-poole-vahem-ja-poole.html
________________
Hannes Nagel on Konservatiivse Rahvaerakonna aukohtu esimees
M.I.

Read more...

Väiksemad parteid lähevad lahingusse valimisliitudes


Mart Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
 
Parlamendivälised erakonnad näevad valimisliitudes soodsat võimalust suurerakondade diktaadi kukutamiseks omavalitsuste volikogudes.
Parlamendivälised erakonnad näevad valimisliitudes soodsat võimalust suurerakondade diktaadi kukutamiseks omavalitsuste volikogudes.
Erakonna Eestimaa Rohelised (populaarsus TNS Emori viimase küsitluse kohaselt 5%) juhatuse liige Olev-Andres Tinn ütles, et sügisel minnakse kohalikele valimistele valimisliitude koosseisus.
“Tallinnas tuleb liit Tallinna Rohelised, see jätkab roheliste poliitikat olla alati koos vabade kodanikega. Tartus osaleme liidus Vabakund, tõenäoliselt tuleb selliseid mujalgi,” ütles Tinn.
Kõige olulisemaks, mida rohelised kohalikel valimistel taotlevad, on otsedemokraatia. “Tahame, et Šveitsi eeskujul saaks ka meie rahvas mõjutada võimustruktuuride otsuseid valimiste vahelisel ajal. Antud juhul kohalike volikogude ning linna- ja vallavalitsuste otsuseid,” rääkis Tinn.
Roheliste juhatuse liikme sõnul soovitakse juurutada blokeeriva jõuga rahvahääletusi – et volikogu või vallavalitsuste liikmed teaksid, et inimesed võivad nende otsuseid panna rahvahääletusele ja neid tagasi kutsuda.
“See distsiplineerib võimul olevaid inimesi ja sunnib neid oma otsuseid pikemalt lahti seletama,” lausus ta.
Tinni kinnitusel ei oleks tegu Tallinna stiilis mittesiduvate rahvaküsitlustega, vaid kohalikule võimule kohustuslike hääletustega. Ta kinnitas, et Eesti seadusi sellise kohaliku otsedemokraatia juurutamiseks muuta vaja ei ole.
Saaks võimult kangutada!
Viimase arvamusuuringu kohaselt 4protsendilise toetusega Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme ütles, et erakond tuleb oma nimekirjadega ja linnapeakandidaatidega välja Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
Väiksemate omavalitsuste kohta on alles otsustamata, kus esinetakse oma nime all, kus aga valimisliitude koosseisus.
“Suuremalt jaolt oleme siiski valimisliitudes, oma nimekirju ei tule meil väga palju,” lausus Helme. “Põhjused on pragmaatilised. Näiteks Lihulas on meil küll suur osakond, moodustame umbes poole sealses liidus kandideerivatest inimestest, aga ikkagi otsustasime esineda valimisliiduna.”
EKRE esimehe sõnul on põhjus selles, et siis saab ka teiste inimestega jõud kokku panna ja reformierakondlased võimult kukutada. “Üksinda võiksime küll saada mõne inimese volikokku, aga sellega ei kukuta me veel võimu, kes on rahval tõsiselt üle visanud,” nentis ta.
Valimiskampaania võtetena nimetas Helme valimistelke kaubanduskeskustes, EKRE kohvikut Tallinnas ja mõningal määral ka telereklaame.
“Võime rahuliku südamega öelda, et maksumaksja rahaga me erinevalt parlamendierakondadest kampaaniat ei tee. EKRE saab maksumaksjalt 800 eurot kuus, see raha kulub kontoriüüriks ja sidekuludeks,” ütles parteijuht.
Raha rikastelt ei kerjatud
Valimiste eelarve suurust ei soostunud Helme siiski veel nimetama, viidates vaid selle tagasihoidlikkusele. “Me ei ole käinud raha küsimas nende juures, kes kõiki meie erakondi rahastavad ja neilt teeneid ootavad,” põrutas ta.
EKRE kampaaniaraha koguneb vabatahtlikest annetustest ja liikmemaksudest, viimaste kogumiseks ollakse väidetavalt tehtud väga suurt tööd.
“Peame küll sente lugema, aga oleme sõltumatud. Meile ei tule ükski suurärimees ütlema, mida võime või ei või teha,” rääkis Helme. “Oleme vabad mehed uusorjanduslikus ühiskonnas. Näiteks mina istun praegu siin Suure-Lähtru mõisas, jalad laua peal, ja ükski pank ei ütle mulle kindlal kuupäeval, et maksa raha.”
Kandidaatide poolest lubas Helme üllatada ka mõne ühiskondlikult laiemalt tuntud inimese esinemisega, kuid möönis, et valdavalt on tegu siiski uute ja poliitikas vähetuntud nimedega.
“Me ei mängi selle peale, et juba läbi põlenud või mujalt ära hüpanud poliitikuid esitleda oma nimekirjades kui suuri töövõite. Enamik Eesti tuntud poliitikutest on end avalikkuse silmis diskrediteerinud. Tahame praegu lahingusse tuua võimalikult palju uusi nimesid,” ütles Helme, lisades, et partei kaugem eesmärk on valmistuda hoopis Riigikogu valimisteks.
Sama meelt on ka Eesti Iseseisvuspartei (toetus 2%) esimees Vello Leito.
“Me langetame otsuse alles 20. septembri paiku, aga meie eesmärk pole kunagi olnud kohalik võim. Me tegeleme juba praegu sisuliselt parlamendivalimistega,” ütles ta.
Leito lisas, et nähtavasti kandideerivad mõned Iseseisvuspartei liikmed siiski väikemates omavalitsustes. “Suurte Riigikogu parteidega näiteks Tallinnas võistelda on aga finantsiliselt lootusetu,” nentis Leito.
Liit isemajandamisel
MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik osaleb valimistel paarikümnes omavalitsuses, sh Tallinnas, Tartus, Elvas, Kongutas, Varal, Keilas, Tapal, Amblas, Koerus, Ridalas ja Harkus.
“Meie valimisliidu kampaaniaeelarve jääb 25 000 euro ja Isamaalise Tartu Kodaniku oma 5000 euro järku. Erinevalt erakondadest majandavad need liidud ära enda liikmete toetustega,” ütles Vaba Isamaalise Kodaniku juhatuse liige Toomas Kalmus.
Tartu nimekirjas esinevad niihästi tuntud kultuuriinimesed kui ka majanduseksperdid, õpetajad, insenerid ja üliõpilased, lubas Kalmus. Tallinnas kandideerivad teiste seas ka kirjanik Arvo Valton ja Mart Soidro Kalamaja saunaklubist.


PINGERIDA
Erakondade toetus augustis
Keskerakond 26%
SDE 25%
Reformierakond 20%
IRL 14%
Eestimaa Rohelised 5%
EKRE 4%
Eesti Iseseisvuspartei 2%
Allikas: TSN Emor ERRi tellimusel


LUGUDE SARI
- Maaleht hoiab 20. oktoobril toimuvatel kohalike omavalitsuste valimiste sündmustel ja olulisematel lubadustel silma peal.See leht on trükitud Maaleht internetiväravast
Aadress http://www.maaleht.ee/archive/article.php?id=66652703

Read more...

reede, 30. august 2013

MATTI ILVES: ÜKS VANGA ETTEKUULUTUS

Kõik me oleme kuulnud pimedast, nüüd jaba surnud (3. oktoober 1911 Strumica – 11. august 1996) Bulgaaria selgeltnägijast Baba Vangast. On uuritud ja leitud, et tema ennustused on läinud täide 85% ulatuses.
Ta on ennustanud ka kolmanda maailmasõja tulekut. See sõda pidi algama kui Süüria  langeb ja langeb mitte selle kätte, keda arvatakse. Siis pidigi algama 3. maalilmasõda, koos keemiarelva (ta tõi huvitaval kombel välja just keemiarelva, mitte tuumarelva) kasutamisega ja Euroopa jääb tühjaks inimestest, ning osaliselt hävivad ka põjapoolkera riigid. Selline ennustus siis Vangalt. Loodame, et Eesti (Maarjamaa) on kaitse all ja jääb terveks.

Lisan ka ühe video:
Mida siit uskuda ja mida mitte, seda peate ise otsustama.

Read more...

Inglismaa: „Ärge uurige moslemite tegusid, muidu süüdistatakse teid rassismis!”

Inglise politseinikud ei julge uurida seadustrikkunud moslemite tegusid, sest kardavad, et neid hakatakse süüdistama rassismis ja nende vastu algatatakse juurdlus, kirjutab Poola poliitikaalane internetiportaal „Wpolitice.pl”.

Poola portaali andmeil osutab Inglismaal Liverpoolis käiv kohtuprotsess mõne islamiusulise pedofiili vastu Inglise politseinike üha kasvavale kartusele, et seaduserikkumises kahtlustatavate moslemite tegude uurimise korral sattuks politseinikud ise mittetulundusühingute, islami huvigruppide ja rassismivastaste võimuorganite poolse tagakiusamise alla, ja saaks süüdistuse just rassistliku suhtumise eest moslemitesse.
Justnimelt politseinike hirm säärase tagakiusamise ees raskendas juurdluse läbiviimist islamiusuliste seksuaalhälvikute küsimuses, kes olid briti tütarlapsi kuritarvitanud. On ärevusttekitav, et üks kuritarvitatud tüdrukutest pöördus abipalvega 15 riigiasutuse poole, kuid sai kõikjalt eitava vastuse just põhjusel, et asutusetöötajad pelgasid saavat moslemitelt ja rassismi vastu võitlejatelt süüdistuse rassismis. Poola portaali sõnul viitab see multikultuursuse-poliitika järjekordsele varjuküljele.
Ärevusttekitav on, et Rotherhami linna (Inglismaa) sotsiaalhoolekande töötajad olid moslemisalkade seksuaalvägivallast vägagi teadlikud, kuid hirmust saada rassismisüüdistus ei sekkunud ning kaks moslemit tappis pärastpoole tütarlapse ära.

Islamikogukonnast pärit seksuaalhälvikute jälitamine pole ainus probleem, mis võib tuua rassismisüüdistuse. Näiteks Leicesteri linnas Inglismaal tungis Somaaliast pärit islamiusuliste naiste kamp kallale alkoholitarbivale mehele ning Inglise (!) kohtu kohtunik mõistis nad õigeks, kuna islamiusulistena olevat võinud neid ärritada alkoholi joova inimese nägemine. Londonis jälle laskis kohus vabaks kaks ühe 24-aastase naise korduvas vägistamises süüdistatud moslemit, ja seda põhjendusega, et need polevat ohtlikud, ning tunnistas kartust saada nende süüdimõistmise korral rassismisüüdistuste märklauaks.

Küllap ilmekaimaks näiteks selle kohta, kuhu võib viia praegusaja Euroopa Liidus ja Suurbritannias pealesurutav poliitkorrektsus, on aga juhtum autojuhiga, kelle autol oli Suurbritannia lipp ja kellel liikluspolitseinik käskis autolt lipu eemaldada põhjendusega, et lippu võidaks muidu pidada rassistlikuks ja moslemi sisserändajaid solvavaks rünnakuks. Briti poliitik Philip Davies oli sellest juhtumist vapustatud ja ütles: „Kuidas ma saan olla rassist, kui sõidan oma isamaa lipuga?”
Õnneks pole meil Tšehhi Vabariigis asi veel samakaugel kui on Suurbritannias, kuid on vaid ajaküsimus, millal ka Tšehhi vasakpoolseil, multikultuursuse-äärmuslastel ja Euroopa Liidul õnnestub „koolitada” meie riigiametnikud, politseinikud, kohtunikud jts. mõtlema sarnasel moel kui õnnestus Inglismaa puhul.

LUKÁŠ LHOTAN

Tšehhi keelest tõlkinud Tõnu Kalvet.

Rahvuslaste Tallinna Klubi ajalehe „Rahvuslik Teataja” 9. numbri (juuni-juuli 2012) arvamusküljel ilmunud kirjutis.
Autor on Tšehhi publitsist. Kirjutis ilmus ta kodulehel (lukaslhotan.blog.idnes.cz) 14. juulil 2012.
_____________
"Rahvuslikku Teatajat" saate tellida kui võtate ühendust levijuhtidega

Levijuhid:
Tallinnas ja mujal Põhja-Eestis: Johanna Ranne (e-post: johanna.ranne.armane [ät] gmail.com; telefon: 59037103).
Lääne- ja Kesk-Eestis: Jaan Hatto (e-post: stuvsta [ät] hot.ee; telefon: 51903374).
Tartus ja mujal Lõuna-Eestis: Osvald Sasko (telefon:55542270).
Levijuhtidelt saab ka varasemaid „Rahvusliku Teataja“ numbreid.

Tõnu Kalvet,
„Rahvusliku Teataja“ peatoimetaja
Telefon: 55900564

Read more...

Euroliitu kuulumine maksab Eestile miljardeid

VELLO LEITO,      28. august 2013

16. augustil ilmus Eesti Ekspressis Keskerakonna vastane kirjutis, kus meenutati, et kümme aastat tagasi ütles Keskerakond oma kongressil Euroopa Liidule "ei". „Eesti selle aasta riigieelarves tuleb iga kuues euro Euroopa Liidult, kokku saab Eesti 2004-2020 Euroopa Liidult 11 miljardit eurot,“ kirjutab Ekspress.


Majandusekspert ja Eesti Iseseisvuspartei esimees VELLO LEITO nimetas seepeale oma partei kodulehel Ekspressi „Eurosatanistide Hääleks.“ Tõestamaks, et tegemist on  lugejate manipuleerimisega Ekspressi poolt, meenutab Leito oma artiklit, mis ilmus partei kodulehel 22. augustil 2012. Kesknädal refereerib järgnevalt Leito artiklit näitamaks, kuidas mainstream  ja valitsuserakonnad rahvale endiselt valetavad.Eesti „euroülistushümnil” on kenad sõnad, et ühe raha annad, neli raha saad… Peaaegu sama kenad kui laulul Leninist „…ja silitas hellalt pead”. Ka ülistuslaul vastastikku kasulikule koostööle pole paha, tuletab kangesti meelde vemmallaulu, et ühele kurgid ja teisele raha,“ märgib Leito oma artiklis.

Kuidas nende miljarditega siis tegelikult  lood on ja kuhu on nad siiamaani voolanud?Nelja aastaga 4,65 miljardit eurot kahjumit

Leito toob välja järgmised andmed. Sisemajanduse koguprodukti (SKP) deagregeerimisel reastuvad komponendid selliselt (Eesti Statistikaamet A 95): SKP, välismaalt saadud esmased tulud, välismaailmale makstud esmased tulud, kogurahvatulu (RKP). „Seega RKP erineb SKP-st väljaveetud/sisseveetud tulude poolest ja lahutades esimesest teise, saame riigi ettevõtlustulude bilansi. Teemegi nii, tabel tulgu miljardites eurodes jooksevhindades, nii nagu on Eesti Statistikaameti andmebaasis,“ kirjutab Leito. (Vt tabelit Kesknädala PDF-väljaandes!)

Leito väitel sai Eesti tulude väljavoolu tõttu aastatel 2007–2011 kokku kahjumit 3,89 miljardit eurot ja maksis EL-i kassasse viie aasta jooksul lisaks sellele veel liikmemaksuna 0,76 miljardit eurot. See teeb kokku 4,65 miljardit kahjumit. „Vaatluse all on märgitud ajavahemik aga sellepärast, et aastal 2007 käivitus „euroülistushümn”: „ühe raha annad, neli raha saad…!”“ märgib Iseseisvuspartei esimees.Eurotoetustest vähe välja makstud

Teoreetiliselt peaksime olema Leito sõnul saanud 2012. aasta alguse seisuga: 3,4 : 7=0,5 miljardit eurot aastas. 5 aastaga seega ühtekokku 2,5 miljardit eurot. „Viie aasta peale tuleb välja niisiis, et Eesti riik on saanud faktiliselt ettevõtluskahjumit 4,65 miljardit, kuigi teoreetiliselt peaksime olema saanud kasumit 2,5 miljardit eurot nn eurotoetuste näol.

Viimane number esindab teoreetilist maksimumi, kui kõik „eurotoetused” Eestisse jõuaksid. Ent pole seni jõudnud ja ei jõuagi, ning seda mitmel põhjusel,“ märgib Leito.

„Aasta tagasi oli välja makstud ainult 32 % kogusummast. Aga isegi kui jõuaksid, siis kui palju sellest jõuab eesti majandusse, s.t. residentide majandustegevusse ehk rahvuslikku majandusse ja kui palju mitteresidentide majandustegevusse? „ küsib Leito. Ta toob välja, et andmed selle kohta on salastatud, sest alates aastast 2000 on ettevõtluskapitali mõõtmisel residentidel ja mitteresidentidel vahetegemine ära jäetud.Enamus eurotoetustest jõuab välismaa ärimeestele

Leito sõnul ei jää midagi muud üle kui tuleb võtta aluseks hinnangulised suurused. „Kogu ettevõtluskapitalist ca 80 % moodustab mitteresidentne ettevõtluskapital, seega läheks mitteresidentidele ka vähemalt 80 % eurotoetustest, sest mitteresidentide majandustegevus Eestis on eurotoetuste jagajate jagamistes ülivõrdes eelistatud residentidega võrreldes,“ märgib Leito.

Tema sõnul nii võiski tulla Eestisse „eurotoetusi” aastate 2007–2011 eest 0,5 miljardit aastas, millest ümmarguselt 1/5 läks eesti rahvuslikku majandusse, mis teeks välja vaid 0,1 vaevast miljardit aastas, samal ajal kui Eesti maksab igal aastal puhast raha EL liikmemaksuna ca 0,16 miljardit  eurot.

„Lõppkokkuvõtteks üks „pisiasi”. See 0,1 miljardit pole nimelt mitte netoraha – nagu SKP deagregeerimisel – see on summa, mis läheb esmalt majanduskäibesse, millest kodanikule lõpptarbimiseks teisendub vaid väike osa. EL-i liikmemaksuks läheb aga täies ulatuses puhas sularaha. Imesta vaid, kui varmad on eurofiilid seda unustama!“ kirjutab Leito.Tabeli allkiri:

KARM TÕDE: Leito väitel sai Eesti tulude väljavoolu tõttu aastatel 2007–2011 kokku kahjumit 3,89 miljardit eurot ja maksis EL-i kassasse viie aasta jooksul lisaks sellele veel liikmemaksuna 0,76 miljardit eurot. See teeb kokku 4,65 miljardit kahjumit.

Allikas: http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=21458

Read more...

neljapäev, 29. august 2013

Aivar Aalso kirjutab FaceBook´is


Artikkel räägib sellest, et ÜRO inspektorite arvates(kes viibivad Süürias), viisid keemiarünnaku läbi mässajad(keda toetavad USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa), mitte Assadi režiim. Mässajate ridades on muideks suur arv Al-Qaeda liikmeid.

Artikli link: http://guardianlv.com/2013/08/syrian-chemical-weapons-attack-carried-out-by-rebels-says-un/

______________

 Pildi lisas M.I.

Read more...

David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast

11CUTTING DAVID ICKE 31 01 08 300x200 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvastAvaldame kaks põnevat intervjuud Inglise kirjaniku ja uurija David Icke´ga. Esimeses neist räägib ta Araabia kevade võltsrevolutsioonist, mille korraldasid need samad jõud, kes praegu kogu Lähis-Ida vallutada üritavad. Videointervjuu on salvestatud aasta tagasi, kuid praegusi sündmusi vaadates on see veel olulisem just täna.  Teises, paar kuud tagasi antud intervjuus räägib Icke aga lähemalt Süürias toimuvast.

Vaatasin hotellitoas televiisorist uudiseid, kuidas tuhanded inimesed olid Kairo tänavatele välja tulnud. See oli öö, mil Mubarak nõustus tagasi astuma. Inimestes oli näha tohutut rõõmu ja eufooriat. Aga kuna ma olen neid teemasid uurinud ligi 25 aastat, siis teadsin kohe, et asjad on tegelikult sootuks teisiti. Sest kui sul on plaan vallutada riik riigi haaval kogu Lähis-Ida, siis ka tänapäeval läheb selleks vaja ettekäändeid.
Seega, kuidas me saame vallutada Afganistani?
Me korraldame oma salaluure ja sõjaväe abiga Ameerika-vastaseid libaoperatsioone. Ja me süüdistame selles 19 araablasest kaaperdajat, kes päris elus ei osanud lennata isegi ühemootoriste Cesna-tüüpi väikelennukitega, kuid ometi suutsid nad lennata suurte reisilennukitega paremini kui elukutselised piloodid. Ja ajame kogu süü ühe tüübi peale, kes aastaid oli meie endi palgal – Osama bin Ladenile. Tema korraldas seda! Tema on Afganistanis! Taliban kaitseb teda! Me peame vallutama Afganistani!
alqaeda cia mossad1 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast
Nii… Järgmiseks on vaja vallutada Iraak. Mida teha?
Kuidas oleks massihävitusrelvadega?
Me võime öelda, et need relvad on suunatud USA ja Suurbritannia poole.
Aga see pole ju tõsi…
Vahet pole, nad usuvad seda! Me saame nõnda minna Iraaki.
Barack+Obama+Muammar+al+Gaddafi+G8+L+Aquila+OiJa YE9jDrl1 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast
OK, väga hea. Mis järgmiseks?
No sellest Gaddafist tuleks lahti saada. Mida teha?
Võtame ühe teise tüübi, kes on samuti meie palgal CIA-s olnud 20 aastat – Khalifa Haftari ja tekitame olukorra, kus nad hakkavad tulistama valitsuse hoonete pihta.
Hea küll, aga mis edasi saab?
Liibüa valitsus hakkab vastu tulistama.
Teeme nii, et kui nad hakkavad valitsuse hoonete suunas tulistama, siis oleme kuss – meedias me sellest ei räägi.
Aga kui valitsuse väed hakkavad vastu tulistama, siis teatame kõikjal, et näe, vaata Gaddafi tulistab omaenda inimesi!
Siis me saame ÜRO-ga Liibüasse sisse minna ja korraldame seal täieliku kaose.
Me saame kogu nende nafta ja pangandussüsteemi.
Crocodile tears for Syria1 1024x698 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast
Nii, mis järgmiseks? Süüria!
No Liibüas läks see plaan läbi, teeme sama ka Süürias! Viime oma inimesed Süüriasse ja las nad korraldavad seal sarnaseid konflikte.
Kui valitsus end kaitsma hakkab ja vastu tulistab, saame kohe öelda, et Assad tapab omaenda inimesi.
Siis järgmiseks kukub ka Liibanon.
Ja pärast seda läheme tagasi Iraani – seal pole ju ammu käidud.
mccain1 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast
Seega, kui vaadata nende riikide nimekirja, mida Iraan on viimase 200 aasta jooksul vallutanud, siis seal pole ühtegi. Aga kui vaadata nimekirja riikidest, mida USA ja Suurbritannia on viimase 200 aasta jooksul vallutanud, läheb vaja palju paberit.
Aga inimesed ei tea seda, sest nad ei uuri enamat kui seda, mis on uudistes. Seega ütleme neile, et Iraan on väga ohtlik riik. Ja kuigi Iisrael omab tohutut tuumarelvade arsenali, siis sellest me ei räägi – oleme kuss!
Ütleme, et Iraan omab neid tuumarelvi. Ja nõnda saame me ka Iraani minna, me saame kogu nende nafta.
Sealt edasi saame ka Pakistani minna ja nõnda olemegi varsti otsapidi väljas Hiinas ja Venemaal. Kogu Euroopa on juba nagunii meie kontrolli all.
Niisiis, me vajame alati ettekäänet, aga me ei saa kogu aeg ainult pommitada kõiki piirkondi, sest rahvas saab selle peale pahaseks. Sellepärast peame aeg-ajalt midagi muud töösse panema. Meil on olemas erinevad agentuurid ja rühmitused, keda rahastab meie vana sõber, miljardär George Soros. Need mehed treenivad kodanikuallumatuse koondnime all. Me saadame nad näiteks Ukrainasse ja Gruusiasse.
Ja me saame korraldada ka Araabia kevade, võtame maha oma vana sõbra Mubaraki. Ütleme lihtsalt, et ta on nüüd paha mees. Ja me saame öelda, et sotsiaalmeedial oli tohutu roll selles inimeste revolutsioonis.
egypt arab spring1 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast
Me saame võtta Google’i juhi ja viia ta Egiptusesse kohapeale. Temast saame teha kangelase. Aga me ei ütle inimestele, et Google on tegelikult meie oma, samamoodi nagu ka Facebook. Ja ma ei ütle ka, et DARPA, üks kõige tumedamaid ja õelamaid organisatsioone maailmas, kelle tunnuslauseteks sobiks “Tapame rohkem inimesi”, “Kontrollime aina rohkemate inimeste mõistust”, et selle organisatsiooni endine juht tegi karjäärihüppe ja töötab nüüd Google’is.
Lühidalt öeldes, me ütleme inimestele, mida nad tahavad kuulda. Ja kuna nad ei taha kuulda, et meie nendega manipuleerime, siis usuvad nad seda, mida me neile ütleme, siis on neil vähem muret.
Need võimuliidrid, keda me varem kontrollisime, paneme teistele positsioonidele ja kontrollime neid edaspidigi – nimetame seda revolutsiooniks.

 hi syria inshallah 852 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast

Intervjuu nr 2: Mis toimub Süürias?
(See intervjuu on antud juunis 2013 – toim.)

Euroopa Liit on tühistanud keelu varustada Süüria mässulisi relvadega. Barack Obama on teatnud, et ka USA varustab nüüdsest Süüria mässulisi relvadega, sest Assadi režiim on astunud üle piiri ja kasutanud keemiarelvi mässuliste vastu. Kusjuures mitte ühtegi asitõendit neil pole.
Paneme Süürias toimuva perspektiivi.
Juba paar aastat oleme kuulnud n-ö Araabia kevadest, kus Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida inimesed astusid spontaanselt välja kohaliku türannia ja diktatuuri vastu. Nii nad seda meile serveerivad, sest varivalitsus soovib, et me nõnda mõtleksime. Ütlesin hiljutisel Bilderbergi kohtumise protesti ajal peetud kõnes, et peaksime Araabia kevadet kirjeldama järgmiselt: tõmmuverelisi inimesi ässitatakse üles teiste tõmmut verd inimeste vastu, et valged inimesed saaksid varastada nende maa.
Süüria on ainult üks järjekordne riik, mida plaanitakse hävitada. See plaan on välja töötatud mitu aastat tagasi. Araabia kevad on lihtsalt üks lavastatud ettekääne.
Mideast Syria 08c3c 1024x682 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast
Olen oma raamatutes juba alates 2003. aastast, kui Iraak vallutati, öelnud, et kõik need vallutused on pikalt ette planeeritud. Need sõjad ja konfliktid, mida me iga aasta näeme, ei ole juhuslikud.
Kindral Wesley Clark ütles 2007. aasta intervjuus, et vaid loetud päevad pärast 11. septembri terrorirünnakuid öeldi talle Pentagonis, et otsustatud on minna Iraaki. Ja mõni nädal hiljem sai ta teada, et viie aasta jooksul plaanitakse vallutada seitse riiki: Iraak, Süüria, Liibanon, Liibüa, Somaalia, Sudaan ja Iraan.
Seega, kõik need tänased vallutused ja sõjad olid aastaid tagasi ette planeeritud.
Veel enam, üks aasta enne 9/11 sündmusi, 2000. aasta septembris, tulid USA neokonservatiivid välja dokumendiga, milles täheldati sõdade vajalikkust mitmes riigis ja uut ulatuslikku katastroofi – selle dokumendi nimi oli “A Project For The New American Century“ (Uue Ameerika sajandi projekt).
syria refugeejpg d3383b3de9a5b1d3 1024x644 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast
Endine Prantsuse välisminister Roland Dumas teatas hiljuti, et Suurbritannia oli plaaninud Süüria vallutamist juba kaks aastat enne Araabia kevadet. Dumas ütles, et Briti salaluure teatas talle, et nad viivad mässulisi Süüriasse, sest Süüria-režiim on vaja kukutada, kuna see on Iisraeli vastane.
See plaan ei päädi nende seitsme riigiga ja Lähis-Idaga. Globalistide suund on vallutada ka kogu Aafrika, mis on juba aastakümneid sihikul olnud. Et kõiki riike ükshaaval anastada, on vaja kogu maailma raputavat sündmust – me kõik teame, et see oli 9/11. Probleem-reaktsioon-lahendus. Terrorismivastane sõda! Massihävitusrelvad! Tony Blair ja George Bush teadsid väga hästi, et massihävitusrelvasid Iraagis pole – nad on professionaalsed valetajad.
Liibüa – sinna saadetakse palgasõdurid (mässajad) kohaliku režiimi vastu võitlema ja nõnda saavad ÜRO ja NATO vahele astuda.
Korraldatakse hüsteeriline kaos, mis näeb välja selline: NATO läheb ja pommitab kohalikke linnasid nagu Tripoli, et kaitsta selle linna elanikke vägivalla eest. Hävitatakse mitmeid linnasid ja mõrvatakse massiliselt tsiviilelanikke. Aafrika kõige stabiilsema majandusega riik tehakse maatasa ja riigis valitseb kaos. Liibüa naftavarud ja pangandussüsteem on nüüdsest vallutajate päralt.
Süüria – need samad palgasõdurid, kes tegid töö ära Gaddafiga, viiakse üle Süüriasse, kus nad hakkavad tulistama nii kohalikke tsiviile kui ka valitsuse hooneid. Ja kui valitsus vastab tulega, teatatakse üle kogu maailma, et Assad tapab omaenda inimesi.
bashar al assad 1024x678 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast
Kuid salavalitsuse mässulistel pole õnnestunud Assadi mahavõtmine nii kiirelt kui plaanitud ning Assadi väed on suutnud mässulisi tagasi tõrjuda. Seega teatab Euroopa Liit, et Assad kasutab keemiarelvasid, et saada ettekääne minna kogu NATO jõuga Süüriasse.
Nende plaan ei ole kaitsta tsiviilelanikke, samamoodi nagu ei olnud plaan neid ka kaitsta Liibüas. Plaan on võtta maha Assad, et minna edasi Liibanoni ja Iraani.
Lähis-Idas kavaldatakse moslemid üksteise vastu võitlema. Ja senikaua, kuni nad omavahel jagelevad, kasutavad need inimesed, kes nad jagelema panid, ära oma võimaluse ja võtavad neilt kõik, mis võtta annab. Siin on mängus vahel ka Al Qaeda, mis on Afganistanis CIA poolt loodud, et vastu hakata Nõukogude vägedele 1980-ndatel. Algul olid Al Qaeda ja Osama bin Laden “head poisid”. Siis toimus 9/11 ning Al Qaedast ja Osama bin Ladenist said “pahad poisid”. Kuid Al Qaedast sai jälle “hea poiss”, kui oli vaja Gaddafi maha võtta. Tänaseks on Al Qaeda viidud üle Süüriasse, kus nad on domineeriv jõud mässuliste seas.
Aga see kõlab ju hullumeelselt! Kuidas saab Al Qaeda olla algul paha ja siis hea? Väga lihtne: Al Qaeda on siis hea, kui meie seda vajame.
syria 1024x754 David Icke’i sarkastiline kirjeldus maailmas toimuvast
Kokkuvõtteks: Barack Obama (USA president), David Cameron (Briti peaminister), Tony Blair (endine Briti peaminister), George Bush (endine USA president), William Hague (Briti välisminister) ja John Kerry (USA välisminister) on valetajad, kes peaksid istuma vangis. Sest nende inimeste hulk, kes on nimetatud meeste tõttu ära tapetud, on loendamatu! See kõik on kokkumäng. Mul on kahju inimestest, kes seda läbi ei näe. Ja moslemid, kes te lasete endaga mängida, mida te küll mõtlete? Teie maa ja teie vabadus võetakse teilt ära nende samade tegelaste poolt.


Vaata/kuula artikli aluseks olnud David Icke´i intervjuusid siit ja siit.
David Icke´i veebileht.

Toimetas Hando Tõnumaa

Allikas: http://www.telegram.ee/nwo/david-ickei-sarkastiline-kirjeldus-maailmas-toimuvast#.Uh78qltLH7N

Read more...

Vastuolude maailm: valitsus plaanib samme kaitsmaks sündimata laste tervist, ent rahastab samal ajal nende tapmist

Varro Vooglaid - 28.08.2013

Eesti Päevaleht vahendab, et Justiitsministeerium valmistab ette seaduseelnõud, mille kohaselt võib raseduse ajal suitsetamise eest määrata isikutele koguni vabadusekaotusliku karistuse.

"Eelnõupunkti eesmärk on kaitsta loodet selle eest, et ema teadlikult tema tervist kahjustab," kirjutatakse artiklis.

Kui praegu saab seaduse järgi karistada inimest, kes on põhjustanud inimloote surma, siis valitsusse saatmist ootab eelnõu, mille kohaselt määrataks karistus juba loote tervise kahjustamise eest. Karistusseadustiku eelnõus on kirjas, et vigastamise, aine manustamise või muu teoga naise emakas oleva loote teadliku kahjustamise eest karistatakse kuni viieaastase vangistuse või 96–1600 euro suuruse rahatrahviga.

Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõuniku Tanel Kalmeti sõnul on punkti eesmärk see, et peale loote surma põhjustamise eest karistamise võiks seadusega kaitsta ka loote tervist. Nii piirabki seadus tahtlikult lapsele võimalike tervisehädade, näiteks võimaliku puude põhjustamist. „Oluline rõhk on sellel, et teguviis oleks sooritaja poolt tahtlik. Hooletus ja teadmatus on välistatud,” sõnas Kalmet.


Ent nagu ikka, kätkeb valitsuse retoorika sündimata inimeste eluõigusega seonduval teemal elementaarseid loogilisi vastuolusid ja olemusliku tähtsusega õiguslike printsiipide eiramist.

Esiteks, kas pole eelnevat silmas pidades irooniline, et sündimata inimeste eluõiguse kaitse sõltub sellest, kes on võimalik kahju tekitaja?

Ühelt poolt keelab karistusseadustik inimlootele kahju tekitamise:

§ 129. Inimloote kahjustamine
Vigastamise, aine manustamise või muu teoga naise emakas oleva inimloote kahjustamise eest kui sellega põhjustati raseduse katkemine või inimloote surm – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Et sündimata inimesed on inimesed ja et nende elu on seega põhiseaduse poolt kaitstud nagu iga teise inimese elu, siis on selline regulatsioon igati mõistlik.

Ent samas sätestab raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus, et naine võib omal soovil ja ükskõik mis põhjusel lasta oma raseduse katkestada – st oma üsas kasvava lapse tappa –, kuni 12. rasedusnädalani või erandjuhtudel koguni kuni 22. rasedusnädalani.

§ 6. Raseduse katkestamise tähtaeg
(1) Rasedust võib katkestada, kui see ei ole kestnud kauem kui 11 nädalat.
(2) Kauem kui 11 ning kuni 21 nädalat kestnud raseduse võib katkestada, kui:
1) rasedus ohustab raseda tervist;
2) sündival lapsel võib olla raske vaimne või kehaline tervisekahjustus;
3) raseda haigus või tervisega seotud probleem takistab lapse kasvatamist;
4) rase on alla 15-aastane;
5) rase on üle 45-aastane.

Ent mis veelgi jaburam: samal ajal, kui valitsus plaanib samme, mis lähtuvad väidetavalt eesmärgist kaitsta sündimata inimeste tervist, rahastab Vabariigi Valitsus juba palju aastaid ükskõik mis põhjusel tehtavaid aborte Haigekassa eelarvest ("Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu", vähemalt 70% protseduuri maksumusest), justkui oleks rasedus haigus ja abort selle ravi.

Lihtne arvutus näidab, et eelmisel (st 2012) aastal tehtud enam kui 6082 indutseeritud abordi rahastamiseks kulutas Vabariigi Valitsus Haigekassa eelarve läbi mitte vähem kui 450 000 eurot, võib-olla ka oluliselt rohkem.
Selline massiline sündimata inimeste tapmine ja selle riiklik rahastamine leiab aset hoolimata tõsiasjast, et õiguskantsler Allar Jõksi poolt juba 2002. aastal antud ametliku arvamuse kohaselt on riigil põhiseadusest tulenev kohustus kaitsta sündimata inimeste õigust elule ja mitte sekkuda sellesse.

Eelnevat silmas pidades kõlavad jutud valitsuse püüdlusest kaitsta sündimata inimeste õigust elule tahes-tahtmata  öönsalt ja silmakirjalikult.

Kui valitsus tõesti sooviks täita oma põhiseadusest tulenevat kohustust kaitsta sündimata inimeste elu – mitte ainult ei teeskleks seda –, siis tuleks esmalt lõpetada abortide riiklik rahastamine ning seejärel vaadata ümber raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus, millega on antud roheline tuli tuhandete laste iga-aastaseks tahtlikuks tapmiseks nende endi vanemate ja naistearstide poolt.
 
Allikas: http://www.decivitate.ee/?news_id=1817

Read more...

kolmapäev, 28. august 2013

Eesti - kas inimestest tühjaksjooksev riik või eeskuju?

Kui liberaalne majanduspoliitika (mille eest Eestit kiidetakse) tõepoolest nii suur edu on, siis miks lahkub Eestist igal aastal tuhandeid inimesi?

Kui Skandinaavia  investorid on soodsa ärikliima Eestis juba ammu avastanud, siis nüüd on saabunud suure Steve Forbes-i enda kiidusõnad, kui hea on Eesti majandussüsteem.
Madalad palgad ja lihtne maksusüsteem on peamised Eesti konkurentsieelised ning seniste investorite hinnangul peaks riik kindlasti säilitama proportsionaalse maksusüsteemi. Need mainitud on investorid, kes toovad siia madala lisaväärtusega tööd. Ivar Raigi sõnul tuleks sellised investorid pigem eemal hoida, aga vähemalt osadele sellest edulugudeks piisab.
Nüüd on saabunud Eestis käinud Steve Forbes-i kiidusõnad, kelle väitel on Eesti selline edulugu, et öelgu Krugmanid ja teised kärpemajanduse vastased mida iganes.
Eestis valitsev maksusüsteem on muidugi mitmes punktis kiiduväärt ja selles ei maksa kahelda.
Aga kui liberaalne majanduspoliitika niivõrd suur edu on, siis miks me näeme tuhandeid inimesi igal aastal Eestist lahkumas? Miks näeme keskmiseks palgaks 537 eurot? Seda enamus tööealistest ei saagi ja see on Euroopa Liidu madalaimate seas.
Fakt on, et Eesti tundub kaugelt kena ja mitmes asjas ta seda veel ka on, aga ilu võib olla petlik. Ühte äärmusse kalduvatel süsteemidel on kalduvus end hävitada.
Eestis valitseva liberaalse maailmapildi järgi reguleerigu turg kõike täies mahus. Paraku ei kaitse selline süsteem elanikkonda hüperinflatsioonide ega näiteks maapiirkondi ääremaastumise eest. Viimane juhtub, kui erastamise tulemusena hävitatakse piirkondade peamised tööandjad ning erainvestorid - vastupidiselt ootustele - uusi töökohti piisavalt ei loo, sest nende arvates puudub sellel piisav perspektiiv. Seda oleme näinud alates neoliberaalse ajastu algusest saadik. Meil jõudis see täies ulatuses kätte 1992. aastal ja tulemused on näha.
Riik on kui kõrvaltvaataja, kes nõuab küll enda kaitsmist ja maksude tasumist, aga ise on vaid eemaltvaataja, mis vajadusel vaid kärbib ja ütleb, et vaadake ise. See ei saa nii jätkuda.
Majanduslangusest on võimalik välja kasvada, aga mitte seda kärpida. Praegune kärpimise ja rikaste riikide võlgade tasumise tee sillutab teed uuele kriisile ning kokkuvõttes tühjendab oma riiki tööjõust. Mis kasu on meil lõpuks kiidusõnadest Steve Forbes-ilt, kui inimesi pole?

TAAVI REIMANN

Rahvuslaste Tallinna Klubi ajalehe „Rahvuslik Teataja” 9. numbri (juuni-juuli 2012) esiküljel ilmunud kirjutis.
Autor on eestimeelse internetiväljaande „NSBlogi” peatoimetaja.
_____________________
"Rahvuslikku Teatajat" saate tellida kui võtate ühendust levijuhtidega

Levijuhid:
Tallinnas ja mujal Põhja-Eestis: Johanna Ranne (e-post: johanna.ranne.armane [ät] gmail.com; telefon: 59037103).
Lääne- ja Kesk-Eestis: Jaan Hatto (e-post: stuvsta [ät] hot.ee; telefon: 51903374).
Tartus ja mujal Lõuna-Eestis: Osvald Sasko (telefon:55542270).
Levijuhtidelt saab ka varasemaid „Rahvusliku Teataja“ numbreid.

Tõnu Kalvet,
„Rahvusliku Teataja“ peatoimetaja
Telefon: 55900564

Read more...

Syrian Girl: Globalistid plaanivad Süüria hävitamist

syrian girl 300x204 Syrian Girl: Globalistid plaanivad Süüria hävitamist
Mimi al Laham on Süüriast pärit noor naine, kes on viimased poolteist aastat videoblogide vahendusel kirjeldanud maailmale oma nägemust olukorrast Süürias. Mimi võttis esialgu sõna pseudonüümi Syrian Girl (Süüria Tüdruk) all ning teda on ennekõike Alex Jonesi Infowarsi raadiosaate vahendusel näinud ja kuulnud miljonid inimesed üle maailma. Seoses äsjase keemiarünnakuga Süürias ja võimaliku III maailmasõja aktiveerumisega andis Mimi taas kord Alex Jonesile intervjuu.

Mimi al-Lahami perekond kolis poliitilistel põhjustel 20 aastat tagasi Austraaliasse. Nad ei ole Süüria presidendi Bashâr al-Assadi pooldajad. Sarnaselt Gaddafile liikus ka Assad nn demokraatia ja lääne suunas – Gaddafi hukati ja Liibüa pommitati sodiks. Globaalne eliit ei soovi näha iseseisvaid piirkondi, mis oleks maailmapankuritest sõltumatud. Liibüa arendas välja terve Aafrika infrastruktuuri, kuid see ei ole globalistide plaanis kirjas. Nende plaan Agenda 21 näeb ette, et kogu planeet oleks neist sõltuv. See on sõjaväeline korporatism ehk Uus Maailmakord.

Vastuoluline Assad
Võõrvalitsused on Süüriasse viinud Al Qaeda ja sooritavad seal massimõrvu. On teada, et ÜRO palgasõduritest snaiperid on maha lasknud suvalisi inimesi Süürias, et algatada mässu. On teada, et ÜRO rahastatavad mässulised panevad Süürias pomme. Syrian Girl on viimased poolteist aastat meedias sõna võtnud, et maailma salavalitsus plaanib lavastada (false flag) keemiarünnaku Süürias, mille süü aetakse Süüria presidendi Assadi kaela.

Bashar al Assad su 1925765b Syrian Girl: Globalistid plaanivad Süüria hävitamist


Mimi ja tema pere ei ole Assadi poolehoidjad, kuid veel vähem pooldab ta USA ja NATO koostööd massimõrvade arvelt, mis Süürias salaja toime pannakse. “Süüria valitsus on minevikus minu pereliikmeid vangistanud, süüdistades neid kuulumises Moslemivennaskonda. Ma ei eita, et Süüria valitsus on viimased aastakümned olnud diktaatorlik ja korruptiivne ja rahvas on nende peale vihane. Süüria rahvas tahab muutust, selles pole kahtlustki. Kuid globaalne eliit on seda olukorda algusest peale enda huvides ära kasutanud ja ekspluateerinud,” ütleb Mimi.
Mimi räägib, et ta soovib paljastada suuremat mängu, mida enamik inimesi ei tea, kuna massimeedia sellest ei räägi. Ta lisab, et Alex Jonesi saade on üks vähestest meediaplatvormidest, mis tema sõnumit edasi kannab.
Mimi arvates on Süüria rahvas Assadi juhtimisel muutunud avameelsemaks ja julgemaks. Assad vabastas palju poliitilisi vange, kui ta võimule tuli. Ent käimas on mäng mitmel tasandil: ühest küljest on Assad justkui Süüriale head teinud, kuid teisest küljest on just tema juhtimise all sotsiaalne kihistumine tunduvalt suurenenud. Rikkad on saanud veel rikkamaks ja vaesed muutunud veel vaesemaks.

Jones: Mida sa oskad öelda äsjase keemiarünnaku kohta Süürias?
Mimi: Ma ei saa kaasa rääkida selle keemiarelva päritolu kohta, sest ma lihtsalt ei tea seda. Kuid see intsident toimus täpselt üks päev pärast seda, kui ÜRO saadikud saabusid Süüria pealinna Damaskusesse. Ajastus oli ideaalne. Süüria valitsus oli ise kutsunud ÜRO uurima üht teist kohutavat intsidenti, kui keemiarünnak toimus.

Kuna ÜRO ei soovinud, et eelmised libaoperatsioonid välja tuleksid, korraldasid nad veel suurema …
Just! On absurdne mõelda, et Süüria valitsus võidaks midagi sellise massimõrva korraldamisest. Täpselt päevapealt aasta varem oli Obama oma kõnes “Red Line” (punane joon) Süüriat hoiatanud keemiarünnaku korraldamise eest. Mina ja paljud teised ütlesime juba siis, et vaadates seda, kuidas globaalne eliit seda serveerib, paistab, et nad kavatsevad lavastada keemiarünnaku Süürias.
Videod ja fotod keemiarünnakus hukkunud lastest on täiesti kohutavad. Ma ei usu, et Süüria mässulised midagi sellist korraldaksid, sest ka nende endi pereliikmeid ja tuttavaid elas piirkonnas, kus massimõrv korraldati. Ma usun, et need mässulised on ennekõike patuoinad palju suuremas mängus, mida rahastab ja varustab globaalne salavalitsus.
Neile on lubatud, et nad saavad kõik relvad, mida vajavad, ning et Süüria kohal kehtestatakse lennukeelutsoon. Kuid ajalugu on näidanud, et USA valitsus ei ründa riike, kellel on reaalselt olemas keemiarelvad. Esmalt nad likvideerivad kõik relvad ja siis ründavad. Nende plaan on hävitada Süüria kui tervik pisikesteks tsoonideks, mida nad ise juhtida saaksid.

Paljud analüütikud on hoiatanud, et siit võib alata III maailmasõda. Ka Venemaa on juba hoiatanud USA-d, et see keemiarünnak võis olla libaoperatsioon. (Täpselt samasugune stsenaarium pakuti välja 2012. aastal ilmunud “Ulmefilmi” 9. osas. – toim.)
 Peame ainult vaatama ajalugu, et mõista, mis siin toimub. USA valitsus ei taha näha demokraatiat mitte kusagil. Just nii, nagu juhtus Afganistanis, Iraagis ja Liibüas, täpselt samas suunas liigutakse ka Süürias. Gaddafi aimas ilmselt juba 2003. aastal, et Liibüa võib olla globalistidel järgmisena sihikul ning ta nõustus massihävitusrelvade likvideerimisega. Liibüat rünnati 2011. aastal, ehk siis, kui neil massihävitusrelvasid enam polnud.

Nende muster on alati ühesugune: riik hävitatakse, siis viiakse sisse oma pangad (Goldman Sachs) ja oma käpiknukkude valitsus. Siis viiakse sisse eugeenikute vaktsineerimisprogrammid, fluoriidiga varustatud veevärk ja GMO-toit nagu USA-s ning järgmiseks ootab sind surm.
Just! Siin mängitakse palju suuremat ja süngemat mängu, kui enamik inimesi oskab läbi näha. Näiteks Iraagilt likvideeris ÜRO kõik massihävitusrelvad 1991. aasta Lahesõjas ning siis rünnati neid uuesti 2003. aastal samal ettekäändel ja kogu riik tehti maatasa.

Globalistid ei taha hävitada mitte ainult neid riike, mis on neil ametlikult silmapiiril, vaid nad tahavad hävitada kõiki iseseisvaid riike ja perekondi – kõiki, kes nende plaanidele vastu võiksid seista. Mis on sinu arvates globalistide järgmine samm?
Nende kindel plaan on desarmeerida kogu Süüria ning hävitada riik. Täpselt nagu Iraanis ja Iraagis, mängivad nad ka Süürias mõlema poolega. Nad varustavad mässulisi relvadega, viivad sisse enda varustatud ja toetatud Al Qaeda ning lõpuks võtavad NATO sõjaväega mõlemad maha.

Ma ei mõista, miks ei saa inimesed sellest aru, et nendega mängitakse selliseid mänge?
Inimesed on programmeeritud üksteist vihkama. Selle asemel, et vaadata suuremat pilti, et kes mängib nii sinu kui ka sinu naabriga, näeb enamik oma naabrites vaenlast.

1078809 354057344724220 464304866 o 1024x871 Syrian Girl: Globalistid plaanivad Süüria hävitamist


Vaata kogu intervjuud siit.
Vaata lisaks: Facebook, Twitter, Youtube, Syrian News, Democratic Syria, Ulmefilm, Infowars

Toimetas Hando Tõnumaa

Allikas: http://www.telegram.ee/nwo/syrian-girl-globalistid-plaanivad-suuria-havitamist#.Uh2rultLH7M

Read more...

Georg Orwell´i romaan - "1984"


SISSEJUHATUS
Briti kirjanik Georg Orwell (1903-1950) kirjutas ulmeromaani "1984", kust ta üritas ette kujutada tema jaoks kauges tulevikus elavate inimeste tundeid ja futuristlikku maailmakorda.
Meist on aasta 1984, mida Orwell kirjeldab, juba mööda läinud. Kas kőik on läinud nii, nagu kirjanik arvas? Mine tea, mine tea...
See Tartu ülikoolis eesti keelde tőlgitud raamat, mida Sa kohe lugema hakkad, on tasuta ja internetis igale inimesele kättesaadav. Rangelt on keelatud selle materjali müümine ja muul viisil sellest kasu lőikamine. Lihtsalt loe, ega ta siit ära ei kao :)
Kokku koosneb raamat kolmest osast ja 23 peatükist. Umbes 500 000 tähemärki.

Iga peatükk on eraldi leheküljel, et oleks mugavam järge üles leida ja et lehekülg liiga suur ei tuleks.
Kahjuks esineb tekstis mőningaid kirjavigu, probleeme on susisevate häälikutega: ţ on Z katusega, Đ on S katusega jne.

Lehekülgede sirvimiseks saate kasutada iga peatüki lőpus asuvat linki, mis viib järgmise peatüki juurde. Teine, vast ehk mugavamgi variant on näppida rippmenüüd iga lehekülje üleval vasakus nurgas.
Igal juhul kena lugemist! :)Read more...

teisipäev, 27. august 2013

MATTI ILVES: LÄÄS VALMISTAB ETTE SÕJALIST SEKKUMIST SÜÜRIAS

Lääneriikide sõjaline sekkumine Süürias oli vaid aja küsimus ja nüüd on see aeg kätte jõudmas. Esiteks ei talu USA ja tema käsilased Euroopast ühtegi iseseisvat poliitikat ajavat riiki ja teiseks enne "kodusõda" avastati Süürias suured naftaleiukohad. Naftat leiti ülisuurtes kogustes ja kui need kasutusele võtta, võib naftatoodang tõusta seal sama suureks kui on naftarikkas Kuveidis.
Oli vaja vaid ajendit, et minna Süüriat "vabastama". Nüüd on ka see leitud. Praegu pasundavad kõik meediaväljaanded, et Assadi režiim on pannud toime koletu keemiarünnaku ja surma sai rohkem kui tuhat inimest, ka lapsi. Väiksemaid rünakuid olevat korraldatud ka varem. Süüria valitsuse väiteid, et pealinna Damascuse kaguosas korraldasid keemiarünnaku mässulised, kes üritavad seda valitsusvägede süüks panna, ei panda muidugi üldse tähele.

Nüüd on kogunenud juba palju andmeid, et pidada seda keemiarünnakut mässuliste ja lääneriikide provokatsiooniks. Pealegi oli sellega kiire, sest mässajate olukord võitluses valitsusvägedega (Assadi toetavad NATO tellitud uurimuse kohaselt 70% süürlastest, teatas USA nädalaleht World Tribune) oli muutunud juba üsna kriitiliseks.

Toon nüüd mõned väljavõtted ja viited ajakirjandusele mida ei arvastata:

1."The Washington Times": "Süüria mässulised kasutavad närvigaasi sariin, mitte aga Assadi režiim." http://www.washingtontimes.com/news/2013/may/6/syrian-rebels-used-sarin-nerve-gas-not-assads-regi/

2."Telegram" kirjutab artiklis "Washington kiitis heaks keemiarünnaku lavastamise Süürias?": "Avaldatud e-kirjades konsulteeritakse muu hulgas keemiarelvade varjatud toimetamist Süüriasse. Ühes kirjas küsib Britami äriarenduse juht David Goulding firma direktorilt Philip Doughtylt viimase arvamust Katari pakutud tehingu kohta, millel olevat ka Washingtoni toetus. Siit lingilt saad näha ka e-kirja ekraanitõmmist: http://static.prisonplanet.com/p/images/january2013/280113email.png

3."Reuters": "ÜRO tunnistas, et Süüria mässulised on kasutanud närvigaasi sariin": http://www.reuters.com/article/2013/05/06/us-syria-crisis-un-idUSBRE94502Y20130506

4."Minut": "Türgi politsei tabas Süüria mässajad 2 kilo sariiniga": http://www.minut.ee/article.pl?sid=13%2F06%2F01%2F2215221

Nüüd peaks meil olema täiesti selge, kes kasutas närvigaasi ja korraldas väidetava rünnaku, kui see tõesti toimus. Sest DELFI kirjutas: "Tõendid Süüria režiimi keemiarünnakust võivad olla juba hävitatud, ütles Briti välisminister William Hague." Läänlased paistavad olema hirmul, et võib-olla ei leia ÜRO ametnikud, kes viibivad praegu Süürias enam keemiarünnaku jälgi, kuna seda piirkonda olevat nüüd palju pommitatud. Süüria ründamise soov on aga suur, siis valmistatakse ette võimalust, et sõda siiski läbi viia ka sellel juhul kui ÜRO Julgeolekunõukogu selleks heakskiitu ei anna. Tegelikult peaks Süüria valitsus olema täitsa hull, kui nad võtsid kasutusele keemiaralva, hoolimata korduvatest hoiatustest. Pealegi ei mõjuta see sariinirünnak kuidagi sõjalist olukorda seal, mis on ka kõige kindlam tõend, et seda ei teinud valitsusväed Assadi korraldusel.
Mäletame hästi kindlaid tõendeid, mis põhjustasid Iraagi ründamise ja hiljem osutusid blufiks.

Read more...

Linnapeakandidaadid räägivad...

Tänsest alates hakkavad pühapäeviti Seitsmeste eetris piike ristama erinevate linnade linnapeakandidaadid. Otsa teevad lahti praegu Valdo Randpere ja Mart Helme.

Saate link: http://www.tv3play.ee/play/320631/

Read more...

Hiina USA vastu: maailmade sõda


Read more...

esmaspäev, 26. august 2013

Baltimaade konservatiivid: aeg on küps uueks rahvuslikuks ärkamiseks


Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Pressiteade
Riia, 24.08.2013

Reedel Bauskas Balti keti 24. aastapäeva tähistama kogunenud Läti valitsuspartei “Kõik Läti eest!” (Visu Latvijai!), Leedu Rahvuslaste Liidu (Tautininkų sąjunga) ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindajad kirjutasid alla ühisdeklaratsioonile, mis hoiatab Balti riike nii idast kui ka läänest lähtuvate ohtude eest. Kolm rahvuslikku erakonda lubavad teha koostööd, et valgustada teed Baltimaade uueks rahvuslikuks ärkamiseks ja kaitsta oma rahvaid suurriikide imperialismi ning rahvusülese globalismi eest.
Peamiste ohtudena Eesti, Läti ja Leedu vabadusele näevad rahvuslased Euroopa Liidu jätkuvat tsentraliseerimist, ähvardavat uut massiimmigratsiooni, finantsilisi välismõjusid, Venemaa imperialistlikke ambitsioone ja oma rahvaste keerulist demograafilist olukorda. Ühisdeklaratsioon kutsub üles tugevdama Balti riikide kaitsejõude ning arendama isamaalist haridust ja kultuuri, taastamaks oma rahvuslik uhkus, vaimne ühtekuuluvus ja usk iseendasse.
Deklaratsiooni allkirjastamise eel peetud kõnes ütles “Kõik Läti eest!” üks liidreid Raivis Dzintars: “Tihti arvatakse, et rahvuskonservatiivid on multikulturalismi vastu, kuid iroonilisel kombel oleme just meie kõige rohkem selle poolt. Mitmekesine maailm tähendab rahvusriikide säilimist, mitte rahvuste lahustamist. Me peame kaitsma oma väikesi rahvaid ja seega ei saa me lubada mingisugust uut massilist sisserännet.”
“13. sajandil õnnestus sakslastel meie rahvad ühekaupa vallutada, sest me ei võidelnud koos, vaid tülitsesime,” lisas Eesti konservatiivide juht Mart Helme. “Samuti õnnestus Molotovi-Ribbentropi pakt, kuna me ei teinud koostööd. Me peame ükskord ometi sellest õppima. Suurriikide diplomaatia on alati saladiplomaatia. Aga kui meie väikerahvastena ei aktsepteeri selliseid salakokkuleppeid ja üheskoos vastu hakkame, ei hakka need kunagi toimima.”
Gintaras Songaila, Leedu Rahvuslaste Liidu esimees tunnistas oma kõnes: “On kummaline, et kõik kolm Balti riiki elavad eraldi infoväljades. Just see võimaldab meiega ükshaaval manipuleerida ja meid allutada. Me peame astuma resoluutseid samme oma infoväljade ühendamiseks ja sel moel niisuguste mõjutamiskatsete nurjamiseks.”
Allkirjastamiseks valiti Balti keti aastapäev märgina Eesti, Läti ja Leedu ajaloolisest koostööst otsustavatel hetkedel ja tunnustusena Baltimaade võitlusele vabaduse eest. Bauska linn Lätis oli üks paiku, mida 1989. aastal läbis Balti kett. Alates juunikuistest kohalikest valimistest juhivad Bauskat Läti rahvuskonservatiivid.
Pärast tseremoniaalset allakirjutamist Bauska maavalitsuse ruumides ühinesid kolme konservatiivse erakonna juhid linnaväljakul süütama küünlaid Balti keti mälestuseks.

Allikas: http://www.ekre.ee/baltimaade-konservatiivid-aeg-on-kups-uueks-rahvuslikuks-arkamiseks/

Read more...

Hiina võib lömastada Venemaa


Read more...

Põhjamaade meediajuhid teavitasid toetusest Guardianile

318139 freedom of press Põhjamaade meediajuhid teavitasid toetusest Guardianile
Põhjamaade nelja suure ajakirjandusväljaande peatoimetajad saatsid Suurbritannia peaministrile David Cameronile avaliku kirja, milles väljendasid muret sõna- ja ajakirjandusvabaduse pärast, edastab BNS.

Pöördumisele on allkirja andnud soomlaste Helsingin Sanomate, rootslaste Dagens Nyheteri, norrakate Aftenposteni ja taanlaste Politikeni peatoimetajad. Kirjas taunitakse Ühendkuningriigi võimude sekkumist infolekkeid avaldanud väljaande Guardian töösse.
Guardiani kinnitusel on neid survestatud loovutama või hävitama endise luureanalüütiku Edward Snowdeni lekitatud infot. Ajaleht teatas viimati, et on selles osas alustanud koostööd USA New York Timesiga, sest Suurbritannia võimud on ähvardanud neid kohtuga.
Guardiani sõsarväljaandes Observeris avaldatud pöördumises väljendavad peatoimetajad ühtlasi muret selle üle, et Suurbritannia kasutab terrorismivastaseid seadusi õigustamaks meediaväljaannete ja eraisikute tagakiusamist.
Briti valitsus õigustas teisipäeval USA luuresaladusi avaldanud Briti ajakirjaniku Glenn Greenwaldi elukaaslase üheksa tunni pikkust kinnipidamist Londoni Heathrow’ lennuväljal. Londoni politsei pidas 28-aastase David Miranda kinni pühapäeval terrorismivastase seaduse alusel ja kuulas üle. Võimud konfiskeerisid muu hulgas brasiillase sülearvuti, mobiiltelefoni, DVD-sid, mälupulgad ja mängukonsoolid.
“Valitsusel ja politseil on kohustus avalikkust ja meie riiklikku julgeolekut kaitsta,” seisis siseministeeriumi avalduses.
Venemaa mõistis kolmapäeval hukka Briti võimude surve ajalehele Guardian, mis avaldas Edward Snowdeni lekitatud USA luuresaladusi, ja süüdistas Londonit topeltstandardites. “Briti võimude sammud Guardiani suhtes ei ole kooskõlas Briti poole väljakuulutatud allumisega üldistele inimõigusnormidele, seal hulgas ajakirjandusvabadusele,” ütles Vene välisministeerium. “See räägib taas perverssest topeltstandardite harrastamisest, mida London inimõiguste vallas teeb.”
Guardiani toimetaja teatas teisipäeval, et Briti valitsus sundis ajalehte kohtuga ähvardades hävitama faile, mis sisaldasid Snowdeni lekitatud USA luurematerjale.
Vene välisministeeriumi avalduses õigustati endist USA luuretöötajat Snowdenit, kellele Venemaa andis ajutise varjupaiga, ja öeldi, et ta tõi avalikkuse ette “jõhkraid rahvusvahelise õiguse rikkumisi, mis puudutavad otseselt miljonite maailma inimeste õigusi”.


Allikas: BNS
Pilt: www.couriermail.com.au

Toimetas Meeli Seermaa

Allikas: http://www.telegram.ee/maailm/pohjamaade-meediajuhid-teavitasid-toetusest-guardianile#.UhsE9FtLH7M

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP