RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 30. november 2015

Mart Metsalalt suurepärane raadiosaade eesti identiteedist, pagulastest ja oma rahva ja kultuuri kaitsmisest

LAUDETUR JESUS CHRISTUS!


Ma pööran Teie tähelepanu suurepärasele, avatud ja selgele, ilma mingisuguse poliitilise korrektsuseta vestlusele Kuressaare Pereraadios: 

Ma tahaksin sedasama, mida Mart Metsalalt, võib olla vähem värvikalt kuid sama sisukalt, kuulda meie kõrgetelt kirikutegelastelt - Katoliku Kiriku, EELK ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutelt, nii üksikult kui koos. Selle asemel tuleb minu postkasti meie lapsministri Taavi Rõivase ja kogu selle reaalsest elust irdunud ja oma rahvast põlgava kamba ideoloogilise hülgemölaga unisoonis kõlav Eesti Kirikute Nõukogu üleskutse kogudustele valmistada ette tingimusi "pagulaste" vastuvõtmiseks. Kas valitsuse esindajatega igasugustel konverentsidel ja toimkondade nõupidamistel istudes e4nd tähtsana tunda on tõepoolest niivõrd meelitav, et selle nimel hakatakse huntidega ühte ja sama hundiulgu laulma? Pole imestada, kui imaamid ja pühasõdalased saavad peagi teie peal teie tegematajätmiste karistajateks. 

Loomulikult tahaksin ma sedasama mida Mart Metsalalt, kuulda ka meie valitsuse liikmetelt ja Riigikogu liikmetelt. Kahjuks on nemad just selle rahvast ja riiki hävitava hülgemöla allikaks. 

Sellises olukorras ei ole muud midagi öelda kui korrata koos Mart Metsalaga: pole vahet, kas ajupestud kasulike idiootidena, kaas rumalast idealismist, äraostetutena, "progressiivse" ideoloogia levitamise missioonitundest, või selgest kurjast destruktiivsest vihkamisest oma rahva ja maa vastu - sellist hülgemöla pagulastest, sallivusest ja avatusest jms progressiivsetest nähtustest rääkida on kuritegelik ja see kes seda teeb, see on riigi ja rahva VAENLANE, kes valmistab meie jaoks ette põhimõtteliselt sedasama, mis toimus hiljuti Pariisis. Meie riigiorganite kaaperdamise ja okupatsiooni tõttu rahvusriigile vaenulike tegelaste poolt, meie intellektuaalse eliidi reeturlikkuse, intellektuaalse ja moraalse mannetuse tõttu on hakata kodanikel kaitsma Eesti Riigi põhiseaduslikke eesmärke ja seeläbi ka iseennast, sest meie riik on muutunud meie vaenlaseks, tuleb otse ja selgelt öelda.   


+ IMI +
isa Ivo Õunpuu
______________
NB! See raadiosaade on kustutatud, kuid kuulatav veel siin: http://chirb.it/vC4710
M.I.


Read more...

WikiLeaks paljastab Saudi-Araabia, Türgi ja Katari salajase Süüria vastase vandenõu.

WikiLeaks`i sõnul paljastavad Saudi-Araabia ministeeriumist pärinevad salajased dokumendid, et Saudi-Araabia, Katar ja Türgi sõlmisid kolme aasta eest lepingu, mille eesmärgiks on kukutada Süüria valitsus.

Press TV teatab: WikiLeaks`i asutaja Julian Assange rääkis Rossiya-1 (Russia 1) telekanalis pühapäeval, et ka USA ja Suurbritannia olid seotud salajase 2012.aastal sõlmitud kokkuleppega. Ta lisas, et Washingtoni liitlased Kesk-Idas, näiteks Riyadh, käitusid agressiivselt, rikkudes isegi USA direktiive. WikiLeaks alustas sadade tuhandete diplomaatiliste ja valitsuste poolt koostatud dokumentide avaldamist, seal hulgas on ka salajasi raporteid Saudi-Araabia valitsuse organisatsioonidelt ning vestlused salalepingu osapoolte saatkondade vahel. Salajase teabe avaldamise internetilehekülje haldajad on saanud enda valdusesse meilide teel toimunud vestlused Saudi-Araabia välisministeeriumi ja teiste asjaosaliste riikide vahel. WikiLeaks annab teada, et nad on juba avaldanud oma internetileheküljel üle 60 000 Saudi-Araabia dokumendi, enamus neist on araabia keelsed. Süüria on vaevelnud surmavas kriisis alates 2011.aasta juunist, selle aja jooksul on hukkunud üle 230 000 inimese, miljoneid inimesi on saanud sõja käigus vigastada. USA ja tema liitlased abistavad võitlejaid, kes sõdivad Süüria valitsuse vägedega. Avaldatud salastatud raportid pärinevad mitmetelt Saudi-Araabia institutsioonidelt, kaasa arvatud siseministeerium ja luureorganisatsioonid. Aastal 2010 saavutas Assange rahvusvahelise tuntuse ning vihastas USA juhtfiguure, avaldades sadu tuhandeid salajasi USA sõjaväelisi ja diplomaatilisi dokumente, kaasaarvatud dokumente, mis puudutavad konflikte Iraagis ja Afganistanis.

 Tõlge : Anu

Allikas: http://www.estoniananonymous.tk/2015/11/wikileaks-paljastab-saudi-araabia-turgi.html

Read more...

Nõmme TV: Eestlane = rassist

Nagu teada saame siis eestlane = rassist, valge nahavärvusega inimene = rassist. Usuhullus ja harimatus käsikäes on kohutavad. Liberaal-kommunistlik usuhullus ei ole grammigi parem islamiäärmuslusest vms. Inimene usub lauslollusi, ei tea sõnade tähendusi, mõtleb välja oma umbluud ning käib ja kuulutab oma püha tõde kõikjal. Luululiste häirete puhul tuleks pöörduda arsti poole.

Allikas Facebook, 28. nov.: https://www.facebook.com/nommetv/?fref=tsSIIN

Read more...

pühapäev, 29. november 2015

Soome iseseisvaks!

Soome Demokraadid (SD) pooldavad  iseseisvuse taastamist, ilma Euroopa Liiduta.

Read more...

Ege Hirv: Appikarje – riigikogu riiki hävitamas!

Riia rahvusvahelisel julgeolekukonverentsil 2014 esines USA välispoliitikaprofessor globaalse geopoliitika ja julgeoleku alal Simon Serfaty. Tema sõnul oleks Ukrainal alles nii Krimm kui ka kontroll idapoolsete linnade üle, kui nad vaid ei oleks loobunud tuumarelvast.
“Vene agressioonist Ukraina vastu võivad teised riigid õppida kaht asja,” ütles professor. “Esiteks. Kui sul on tuumarelv, ära loovuta seda. Teiseks, kui sul pole tuumarelva – hangi see.”
Tuumarelva asemel võime kasutada ka selliseid ilusaid sõnu nagu tarkus, mõistus, riik, maa jne

ESITEKS

Istuge maha ja mõelge Ukrainas toimuvast. Ja siis kui olete ära mõelnud, istuge edasi ja mõelge veelkord ja seekord mõelge hästi pikalt…

TEISEKS

Analoogia põhjal  Ukrainaga võtta Venemaa järgmisel päeval  peale paetilavrovipakti  ratifitseerimist ära Narva sama mängleva kergusega  nagu  liigutaks kohvrit  ja saadab Mariinakese koos 400 Kapo ……. nii …….  et on saadetud, aga rõõmu on sellest vähe, sest mäng käib meie elude ja peadega.

KOLMANDAKS

Nimetame seda paberit paetilavrovipaktiks ja üritame kogu allesjäänud mõistust ja olematuid juriidilisi teadmisi kokku võttes aru saada, et see järjekordne “pasapakt” kaotab juriidiliselt  95% riigist ehk siis kontrolljoonest siiapoole jääva riigi, kaotab meie riigi juriidilise järjepidevuse rahvusvahelise õiguse mõistes, põlistab okupatsiooni, kiidab heaks stalinismi kuriteod  ja Riigikogu on iseenda riigi oma otsusega hävitanud. Selle ratifitseerimisotsusega saab tõesti kõige suuremate idiootidena Quinessi rekorditeraamatusse kandideerida.

NELJANDAKS

Sõjalise ründe korral on meil tänasel päeval, käesoleval  hetkel,  veel olemas täielik juriidiline õigus minna sõdima  Tartu rahu järgsele riigipiirile ja viia sõjategevus kasutusel  kontrolljoonelt itta,  sellele 5 % kaotatud territooriumile, et seda kaotatud maad kasutada oma riigi säilitamise jaoks ja säästa 95% riigist hävingust.
See 5 % maad on  meie Mannerheimi liin  ja 5 % enesekaitseinstinktist võiks igal ahnel tõusikmatsil  igaks juhuks  alles olla, mine tea, millal seda päris kõva raha vaja võib minna. Valitseva süsteemi  usk paerilavrovipakti aga on nagu Maginot` liin – millesse kõik usuvad, kuid mis osutub täiesti kasutuks. Kui Norra sai 50 aastat oodata, saame meie ka ja senine kontrolljoon on toiminud märkamatult unustuses olles  ju 25 aastat.

VIIENDAKS

Põhiseadus keelab igasuguste uute piirilepete sõlmimise ilma Tartu rahulepingut  mainimata.
§ 122. Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga
JA  teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Eesti mere- ja õhupiir määratakse rahvusvaheliste konventsioonide alusel.
Eesti riigipiire muutvate lepingute ratifitseerimiseks on nõutav Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline häälteenamus.
§ 123. Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega.
Kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid.“ 
See viimane lause koosmõjus paetilavrovipaktiga ütleb ju must valgel, et meie endi Põhiseaduse järgi on siis tulevikus välislepingu sätted on üle Põhiseaduse !!!
Minister Urmas Paetil ega Riigikogul  ei ole volitusi muuta oma suva järgi Põhiseadust ega õigust asendada Tartu rahulepingu järgset piiri, sest piir on riigi PS  määratud – Tartu rahulepinguga JA  teiste lepingutega – mis Eesti keeles on kaasaütlev kääne ja  tähendab, et tuleb kaasa, et   iga maismaapiiri muutmine algab Tartu rahulepingu järgsete piiridega ja sellele vaid lisanduvad täiendused.
PS: tekstis kasutatud eestkeelne sõna  on  JA , aga mitte VÕI. Ükski uus ega lisanduv piirileping ei saa lähtuda millestki muust kui Tartu rahuga fikseeritud piiridest.

KUUENDAKS

Ärge laske enda õigusi kuritarvitades Riigikogusse homolembeseid IT-fänne, kes koos oma õlitatud masinavärgiga võimaldavad sinna valida “kuulekaid idioote” ja avaldage häälekalt vastupanu nagu Põhiseadus seda nõuab.

SEITSMENDAKS
Tekst on kirjutatud rinnapiimaga

Ege Hirv,  Eesti Vabariigi kodanik
egehirv01@gmail.com

Allikas: http://uueduudised.ee/ege-hirv-appikarje-riigikogu-riiki-havitamas/

Read more...

Eri Klas: end poliitiliseks eliidiks nimetav seltskond isegi ei püüa enam varjata vihkamist oma rahva vastu

Foto: Sven Arbet 
 
Peagi lõppev aasta on Eesti jaoks märgilise tähendusega – lõpuks on maskid langenud ning end poliitiliseks eliidiks nimetav seltskond isegi ei püüa enam varjata vihkamist oma rahva vastu.
„Mul on häbi olla eestlane,“ kuulutab keegi Mikser ning talle sekundeerib justiitsministri ametisse eksinud Reinsalu, sooviga viia Eesti nende maade hulka, kus ei kehti süütuse presumptsioon, vaid vangi pannakse selle järgi, kuidas peavoolumeedia otsustab. Hirmutav on see rahvuse mahasalgamise teekond, mille võimu- ja kasuahned tegelased on välismaiste sõprade õhutusel ette võtnud, sest selle lõpus terenduvad inimestest tühjaks jäänud külad ning pealinn, kus eesti keelt kuuleb sama harva, kui kõige süngematel okupatsiooniaastatel läinud sajandi 80-ndatel.

Siseprobleeme eiratakse

Kõik siseriiklikud probleemid on tõrjutud tahaplaanile, sest lääneriikide isevalitsejad on vallandanud seninägematu rünnaku euroopalike väärtuste vastu, nimetades seda empaatia ja tolerantsuse ülimaks ilminguks. Kaksikmoraal lubab inimkaubandusele läbi sõrmede vaadata, tehes halva mängu juures nägu, otsekui oleks kõik parimas korras. Ka peale roimi Pariisi südames ei vaevuta tegema järeldusi, vaid kiirustatakse võltsnaeratusega näol kinnitama, et elu läheb jälle normaalsetesse rööbastesse ja katki pole midagi. Aga perekonnad, kes on kaotanud lähedased, inimesed, kes tunnevad seni ohututel kodutänavatel hirmu? Nemad on vaid peenraha suurte mängude mahitajate kukrus. Kas meie peaksime tasuma nende vigade eest, mida on tehtud maailma hoolimatult jagades? Aga valitsus isegi ei vaevu rahvalt küsima, millist tulevikku meie oma riigile soovime.

Sildistamine süveneb

Sellel äreval ajal, kui pea terve Euroopa on muutunud ohupiirkonnaks, tegelevad meie valitsuserakondade liidrid ikka veel siltide kleepimisega, välistades igasuguse koostöö rahvaga. Päevil, mil tuleks ühte hoida, surutakse teisitimõtlemist maha sama ägedalt, kui seda tehti stalinlike repressioonide ajal. Juba on inimesi vaadete tõttu vallandatud, jäetud elatiseta selle eest, et nad on avaldanud sotsiaalmeedias seisukohti, mis ei ühti ametlikult heakskiidetud käibetõdedega. Meile öeldakse: „Olge sallivad, muidu läheb teil halvasti, tolereerige erinevusi, sest muidu näitame, kuidas sõnakuulmatud korrale kutsutakse!“ Uutes oludes näib valitsuse eesmärgiks olevat üleüldise pealekaebamise, umbusu ja kadeduse õhkkonna loomine, sest kes pole meiega, on meie vastu!

Eesti poliitiline eliit riisub koore

Kunagi sünnitasid keerulised ajad kangelasi, kes võitlesid tõe ja õiguse eest. Nüüdsed päevad soosivad ahnureid, kelle eesmärgiks on priske rahakott. Kui Tallinna Sadamast ei saa enam krabisevat välja kantida, võetakse Eesti Energiast ja kui Estonian Air lõpetas pankrotis, saavad vähemalt kolm truud sõdurit Nordic Aviation Groupi palgal lahedalt ära elada. Õigesse erakonda kuuludes pole tarvis riskida, sest riigikorruptsioon võimaldab valituile stabiilset sissetulekut. Need, kes valitsejate ebaeetilisele käitumisele tähelepanu juhivad, kuulutatakse kärmelt rahvavaenlasteks, salates häbelikult maha, et selle väljendi tõid meie emakeelde sõbralikud kommunistid ühest tänaseks lagunenud impeeriumist.

Ma ei saa kooriga kaasa laulda, kui noot on vale

Ma võiksin kooriga kaasa laulda või vähemalt vaikida, ent süda ei luba. Ma ei saa vaadata pealt, kuidas käputäis poliitilisi taidlejaid tasalülitab rahva, kes on end laulukaare all vabaks laulnud. Kui on kohtumõistmise aeg, siis mõistetagu igaühele tema tegude järgi, et ka end karistamatuteks pidavad valevandujad hakkaksid lõpuks seaduste ülimuslikkust tunnistama. Pole tarvis rääkida kohtusüsteemi kallutamatusest ja uurimisorganite tõhususest, sest õiglus ei vaja õigustust. Kuni Eestimaa teed kumisevad tõllarataste all, millega suured sulid sõidavad vaatama väikeste vinegerpussitajate võllasse tõmbamist, tiksub ajalookell meie rahvale hääbumist. Aga ma loodan, et Eestile on veel antud aega puhastuda, et riigi etteotsa jõuavad tõelised aatekandjad, kes suures võõraste omaks tegemise vaimustuses ei unusta, et kõigepealt tuleb mõelda omadele. Lootus ei sure!

Allikas:  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/eri-klas-end-poliitiliseks-eliidiks-nimetav-seltskond-isegi-ei-puua-enam-varjata-vihkamist-oma-rahva-vastu?id=73067321

Read more...

laupäev, 28. november 2015

Laupäevased pildid


Read more...

Riigikogu istung, 19. november 2015


Published on Nov 19, 2015
Riigikogu arutles Eesti riigi suveräänsuse üle Riigikogu arutas täna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni initsiatiivil Eesti riigi suveräänsust oluliselt tähtsa riikliku küsimusena.

________________
Vaadake vähemalt esimest, Martin Helme head ja põhjapanevat kõnet. Veel kõnelevad Jaak Valge, Varro Vooglaid ja Henn Põlluaas. Kõik need ettekanded on tegelikult väga head! Täna on laupäev ja vast leiate niipalju aega, et vaatate-kuulate need kõned ära.
M.I.

Read more...

Hüvasti turvaline Tartu!

M.L.:
"Tartlased, rõõmustage!
Kontrollimata andmeil saabub teie linna varsti 500 rikastajat!"
K.K.: "Soome uudistes täna oli olnud, õhtul läksin koju siis üks soomlane ise veel ütles, et Tartu pidi põhjamaadest võtma neid, kuna siin on neid liiga palju."

Allikas: Eve Raid, Facebook
___________
Peaminister Rõivas näib täivat rahvavaenulikku lubadust ja võtab eelkõige Rootsist immigrante veel Eestisse.
M.I.

Read more...

reede, 27. november 2015

PALUN, SIIN ON TEILE NN. PAGULANE!


Mees pidas enne terroristi ametit ja siis saabus "pagulasena" Soome, võimalik, et sama ametit edasi pidada. Soome sõltumatu internetikülg MTV- lehti ( http://mvlehti.net/2015/11/13/onko-tama-tappaja-nyt-suomessa-turvapaikanhakijana-k-18-kuvia/) avaldas samast mehest pilte, kus ta oli asüülitaotlejana Soomes. 

Pildid levisid sotsiaalmeedias kulutulena. Kui neid oli vaadatud 230 000 korda, alles siis võtsid ametivõimud oma armsa pagulase vahi alla. 
Niipalju siis Kaitsepolitsei võimest terroriste tabada. 

Kas varsti on sellised ka Eestis?

Vahendas Jaan Hatto.
______________
Vaid loll edevus viis lõpuks selle "pagulase" paljastamisele. Kui palju neid tegelikult Soomes ja võib-olla ka juba Eestis on, ei tea keegi.
M.I.

Read more...

Pöördumiste Riigikogule üleandmine, meeleavaldus Toompeal jm uudised

Hea Matti Ilves!

Viimased nädalad on olnud meile sihtasutuses kiired ja pingelised, mistõttu tahan Teile teada anda mitmetest olulistest sündmustest.

Esiteks: esmaspäeva hommikul andsime Riigikogus Keskerakonna, IRL-i, Vabaerakonna ja EKRE fraktsioonidele üle rohkem kui 25 000 pöördumist enam kui 6 500-lt inimeselt, mille keskmes oli palve mitte toetada Reformierakonna ja sotside fanaatilist püüdlust perekonna tähendus seadustega olemuslikult ümber määratleda, kaasates sellesse ka homoseksuaalsed suhted.

Selle sündmuse kohta saate lähemalt lugeda siit:

http://objektiiv.ee/saptk-andis-riigikogu-fraktsioonidele-ule-rohkem-kui-25-000-poordumist/

Minupoolse kommentaari koos videokaadritega pöördumiste üleandmisest leiate aga siit:

http://objektiiv.ee/vooglaid-kooseluseadusest-loodame-et-saadikud-ei-lase-ennast-ara-osta-ja-naitavad-tugevat-selgroogu/
 
Teiseks: eile hommikul tõmbasime oma sümboolse meeleavalduse raames nii Riigikogu ees kui ka Vabaduse platsil lahti hiiglasliku, meie Prantsusmaa sõpradelt laenatud 600 m2 suuruse lipu, et saata parlamendile taas kord jõuline sõnum perekonna ja abielu tõelise tähenduse kohta.

Lisan oma kirjale esimese droonilt tehtud pildi (vt ülalpool), mis annab sündmuse sümboolsest jõulisusest hea ülevaate. Et paljude parlamendiliikmete silmad paistavad olevat jäänud pimedaks kõige elementaarsemate loomuseaduslike tõdede suhtes, tegime sõnumi neile nähtavaks suurelt ja värviliselt:

Perekonna ja abielu keskmes on mehe ja naise vaheline suhe ning igal lapsel on loomulik õigus emale ja isale, mida kellegi ei ole voli neilt ära võtta.

Sellest sündmusest valmib peagi videokokkuvõte, mille saadan kindlasti ka Teile, kuid seniks viitan ühe ajakirjaniku reportaažile meie sümboolsest meeleavaldusest:

http://objektiiv.ee/kajastus-saptk-valgustas-lossi-platsi-ja-vabaduse-valjakut/

Kolmandaks: just täna tehakse Riigikogus algust kooseluseaduse rakendussätete esimese lugemisega, mis lükkus eile edasi.
Praeguse seisuga paistab, et kooseluseaduse läbisurumise lõpuleviimist ei toeta ei Keskerakonna, IRL-i, Vabaerakonna ega ka EKRE fraktsioon, mistõttu ei saa Reformierakond ja sotsid, kellel on pärast valimisi parlamendis endise 57 asemel vaid 45 kohta, vajalikku 51 häält kokku.

Seetõttu levib parlamendiliikmete seas üha laiemalt seisukoht, et kooseluseadus, mille terviklikul kujul vastuvõtmiseks puudub Riigikogus piisav toetust, tuleks tühistada.

Neljandaks: kuivõrd kooseluseaduse teema on tõusnud taas jõuliselt avaliku tähelepanu alla, on ka meil tulnud kasutada võimalusi sõna sekka öelda. Vast kõige enam on pälvinud tähelepanu minu osalemine Postimehe päevaintervjuus, kus teiseks pooleks oli sotside ridades parlamenti kuuluv Mihkel Raud:

http://arvamus.postimees.ee/3410009/paevaintervjuu-varro-vooglaid-ja-mihkel-raud-arutlesid-kooseluseaduse-ule

Paljud inimesed on mulle selle intervjuu pinnalt kirjutanud, et on raske uskuda, kui kergekäeliselt rakendavad homoliikumise pooldajad argumentide puudusel demagoogiavõtteid, süüdistades samal ajal teist poolt demagoogitsemises. Ainuüksi selle pärast, et näha, kuidas see toimub, tasub intervjuud vaadata.

Lisaks toon välja Tallinna TV-s antud intervjuu, kus rääkisin samuti kooseluseadusega seonduvatest küsimustest:

http://objektiiv.ee/vooglaid-ja-karilaid-uhiskonda-lohestav-kooseluseadus-tuleb-tuhistada/

Viiendaks: juhin Teie tähelepanu ka ettekandele, mille pidasin eelmisel nädalal Riigikogus, osaledes EKRE kutsel riikliku tähtsusega küsimuse arutelul, mis keskendus suveräänsuse teemale:

http://objektiiv.ee/riikliku-iseseisvuse-eelduseks-usk-selle-voimalikkusesse/

Väljendasin oma ettekandes seisukohta, et Eesti saab olla tõeliselt vaba ja iseseisev üksnes juhul, kui meie poliitiline juhtkond usub Eesti võimesse saada iseseisva riigina hakkama ega kooguta ühegi välismaise isanda ees, ei ida ega ka lääne suunal.

Paraku on suur osa meie poliitilisest juhtkonnast selle usu minetanud ning süüdistab inimesi, kes tahaks näha Eestit käitumas väärikalt ja suveräänsele riigile kohaselt, täiesti absurdsel kombel venemeelsuses, lastes jällegi käiku labase demagoogia, et varjata argumentide puudust ja hoiduda sisulisse arutellu laskumisest (just nagu tegi seda Mihkel Raud Postimehe päevaintervjuus).

Pean seda küsimust tõesti erakordselt oluliseks, sest kui poliitilisel tasandil kaob vabale ja iseseisvale riigile kohane vaimne hoiak, siis surutakse meile üha enam peale asju, mis on meie kultuuri alusväärtustega vastuolus ega ole suuremale osale inimestele vastuvõetavad – sellest on näiteks nii homoideoloogia pealetung, püüdlus avada uksi massiimmigratsioonile kui ka Eesti maksumaksjate sundimine tasuma teiste riikide poolt võetud võlgasid.

Saame näha, mida lähipäevad ja -nädalad toovad. Igal juhul püsime valvel ning teeme kõik, mida suudame, et seista jätkuvalt meie ühiste väärtuste kaitsel.

Teid siiralt tervitades,
 
Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Read more...

Immigrantidest

Triin Oja, 24. november 2015:

Itaalias migrante vastu võtnud PPA vaneminspektor: üheksal migrandist kümnest on heal juhul vaid algharidus.
"Enamik neist ei hakka tööle. Kardan, et nad langevad nad ka Euroopas inimkaubitsejate ringide ohvriteks. Üheksa migranti kümnest polnud üldse koolis käinud või oli neil ainult algharidus," nentis Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teabeanalüüsi talituse vaneminspektor Veljo Uustal migrantide küsitlemise käigus tehtud järelduste põhjal.
Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teabeanalüüsi talituse vaneminspektor Veljo Uustali sõnul on alati riik, kust migrant väidab end tulevat, tema tegelik päritoluriik. "Väga palju neist valetab oma päritolu kohta, sest näiteks Süüria ja Eritrea kodanikele antakse pagulasestaatust kergemalt," nentis Frontexi ühisoperatsiooni käigus Itaalias Aafrikast saanud pagulaste küsitlemisega tegelenud Uustal täna toimunud konverentsil "Inimsmugeldamine- Euroopa väljakutsed ja lahendused".
Ka kodumaalt lahkumise põhjuseid on Uustali sõnul mitmeid, nagu erinevad ka migrantide taustad. "Paljud Süüriast tulnud räägivad tagakiusamisest, sellest, kuidas neid piinatakse," rääkis Uustal, "aga on ka Bangladeshi kodanikke, kes on kodumaalt juba 5-6 aastat tagasi lahkunud, mujal töötanud ning nüüd alles teinud otsuse pöörduda Euroopasse."

Uustali sõnul on Aafrika linnad Khartoum ja Agadez nii migrantide kui ka smugeldajate peamiseks kogunemiskohaks, kus sõlmitakse enamik tehinguteks, mille tõttu migrandid lõpuks Euroopasse jõuavad. "Teekond neisse keskustesse on migrantide endi sõnul rahulik - sinna tullakse ühistranspordi, taksode ja ka sõprade-tuttavate abiga," kirjeldas Uustal. "Nendes kahes linnas, mida migrantid mulle rääkisid, tegelevad kõik smugeldamisega. Kõik teavad, kust leida isikut, kes saaks inimese viia edasi Liibüasse," rääkis Uustal, kelle sõnul märgistavad mõned smugeldajad inimesi ka sihtmaade järgi erinevalt, näiteks küünte värvimisega. "Sinised küüned tähistavad Belgiat, punased aga Saksamaad."

Kõige ohtlikum osa migrantide teekonnas on Aafrikas Uustali sõnul Sahara kõrbe ületamine. "Sahara kõrbes tegutsevad väga paljud kuritegelikud rühmitused, sealhulgas ka ISIS, kes röövivad migrante lunaraha nimel, küsivad neilt edasipääsemiseks maksu ja proovivad igal moel nende arvelt kasu lõigata," rääkis Uustal.
Päästeoperatsioonid Itaalia rannikul on teinud Uustali sõnul migrantidel Euroopasse pääsemise oluliselt lihtsamaks. "Tripolist lahkunud päästepaadis teeb peale paaritunnist teel olekut keegi päästjatele hädakõne, mille peale tulevadki kohale Itaalia päästjad ja toovadki migrandid maismaale," kirjeldas Uustal. "Sisserändajatel on väga harva kaasas kotid ja jalas jalanõud, seda selleks, et kummipaate mitte lõhkuda," rääkis ta ning lisas, et migrandid peavad kitsastes kummipaatides veetma aega mõnest tunnist kuni paari päevani, olenevalt sellest, kui kiiresti euroopa päästjad nendeni jõuavad.
"Sadamasse jõudnud migrandid viiakse bussidega üle Itaalia erinevatesse pagulaskeskustesse. Kõik pagulaskeskused on avatud. Migrandid võivad liikuda sealt ka välja, keegi neid seal ei hoia," märkis Uustal, kelle sõnul tegeleb politsei vaid keskuste turvamisega ja kontrollib vaid seda, mis toimub nende territooriumil. "Peale esmast dokumentide kontrolli ja isikutunnistuste väljastamist on migrantidel vaba tee liikuda mujale Euroopasse. Minu küsitletutest vähesed tahtsid jääda Itaaliasse, peamised sihtkohad olid ikka Saksamaa, Inglismaa," kirjeldas Uustal.

Kuna pagulaskeskustes väljastatakse migrantidele ka isikuttõendavad dokumendid, mida neil endil pahatihti ei ole, satub sinna Uustali sõnul tihti ka neid, kes on päritoluriigist juba aastaid eemal olnud. Pelgalt isikutunnistusest sisserändajatele helge tuleviku kindlustamiseks aga ei piisa- Uustali hinnangul puuduvad valdaval enamikul neist endale töökoha leidmiseks vajalik haridus ja keeleoskus, enamikul pole ka ametit ega eelnevat töökogemust. "Enamik neist ei hakka tööle, arvan, et kahjuks langevad nad ka Euroopas inimkaubitsejate ringide ohvriteks. Üheksa migranti kümnest polnud üldse koolis käinud või oli neil ainult algharidus," nentis Uustal migrantide küsitlemise käigus tehtud järelduste põhjal.

Allikas: Merike Lillenberg, Facebook
______________
Selline on siis meile vajalik ja haritud tööjõud, nagu räägib meediapropaganda!
M.I.

Read more...

neljapäev, 26. november 2015

MATTI ILVES: PROPAGANDA IMMIGRANTIDE VASTUVÕTUKS KÄIB

Propaganda ebaseaduslike immigrantide vastuvõtuks käib edasi täistuuridel. "Vikerraadio" teatas rõõmuga, et Soomes ollakse lausa pagulaste saabumise üle õnnelikud! Eriti väiksemates kohtades, kus ähvardab kooli sulgemine. Nüüd pidi aga tulema sinna mõnikord lausa paarkümmend tublit õpilast (mis sest, et paljud ei oska lugeda-kirjutada), aga õpihimu pidi kõigil olema suur.
Meid lohutati ka sellega, et mingit terroriohtu tulevikus ei ole. Kui lastelt küsiti, kelleks nad tahavad saada, olid vastused kõigiti normaalsed. Kes tahtis saada arstiks, kes õpetajaks jne. Ükski laps ei avaldanud soovi saada terroristiks! Selge, nüüd võime olla kõigiti rahul ja turvalised.

Propaganda väitel meie islamikogukond pidi olema seni väike ja väga rahumeelne. Ainult üks narvalane on läinud ISISe poolel sõdima. Praegu käib kohtuistung Harju maakohtus ainult kahe tallinnlase üle, keda süüdistatakse Islamikalifaadi rahalises toetamises.
Olukorda ei pidavat muutma ka see, et mõned islamiäärmuslased Rootsist on käinud Tallinnas mošeeks kohandatud hoones väljaõpet jagamas.
Plakatil Islamiriigi vaenlased

 Üldiselt on meie asehaldurite ja kõrgametnike suhtumine terrorismi suhtes väga kergemeelne ja mingit ohtu Eestile ei nähta. Olukorras, kus pagulaste sessevedu juba tegelikult käib.
Piisab immigrantide hulgas vaid paari ISISe võitleja tulekust ja need võivadki korraldada meie suuremates linnades juba terroriakte.
Tegelikult praegu toimiv on islami invansioon Euroopasse!
Read more...

Rahvakoosolek Rakveres


Read more...

Progressivism kui 20. sajandi suurim surma ja terrori allikas

George Neumayr käsitleb oma artiklis moodsate liberaalide armastatud määratlust “progressiivne” ja tõdeb, et paljuski on tegemist vana barbaarse kurjusega uue maski varjus.

LifeSiteNews.com toimetaja märkus: terminid “progressiivne” ja “progressivism” on laialdaselt kasutusel nii sekulaarses kui ka religioosses maailmas. Enamikul inimestest, kes neid sõnu kuuleb, pole õrna aimugi nende manipulatiivsest kontekstist ja sellest, mida paljud nende terminite kasutajatest nende all tegelikult mõtlevad.
“Progressivismil” on poliitiline ja ajalooline taust, mida elupooldajad, pereväärtuste eest seisjad ja usuinimesed peavad mõistma, et mitte langeda selle ohtlike sepitsuste ohvriks. Me palusime George Neumayril kirjutada käesoleva informatiivse teksti kõikidele LifeSiteNews’i lugejatele. Pärast selle lugemist mõistate, miks tuleb ettevaatusega suhtuda igaühesse, kes räägib progressiivsetest ideedest või nimetab kedagi progressiivseks.


Inglise kirjanik George Orwell on kirjutanud: “Poliitiline keel on mõeldud selleks, et panna vale paistma tõesena, mõrv austusväärsena ja tühi tuul millegi kindlana.” Manipulatiivse poliitilise keele ajaloos on terminil “progressiivne” kahtlemata tähtis koht.
Seda terminit kasutatakse lakkamatult nende poliitikavaldkondade, poliitikute ja muu hulgas kirikutegelaste kirjeldamiseks, keda liberaalne eliit peab valgustatuks. Sõna “progressiivne” korduva kasutamise abil on moodsad liberaalid lootnud uinutada avalikkust samastama progressiivsust progressiga. Ent selline samastamine ei ole kuidagi õigustatud. Progressiretoorika ja tegeliku progressi vahel laiutab silmatorkav lõhe.
20. sajandit iseloomustava pimeduse nägemisest piisab, et veenda igaühte progressiivsust mitte progressiga segi ajama. Selle sajandi kõige võikamaid ideoloogiad esitleti progressiivsena. Inimkonna paremaks muutmise nimel söandasid endid progressiivseteks nimetanud “progresseeruda” kaugemale kõige fundamentaalsematest mõistuse ja loodusseadustest.
Kui mõni 20. sajandi progressiivseteks tembeldatud üritustest on kahjutu või vähemalt vaieldav, siis paljud neist olid kahtlemata kurjad. Näiteks ei pärinenud 20. sajandi eugeenikaideed mitte n-ö reaktsioonilistest ringkondadest, vaid endid uhkelt progressiivseteks nimetanutelt. Lääne juhtivad kohtunikud ja ülikoolide rektorid seisid enne Teist maailmasõda avalikult eugeenika eluõiguse eest.

Oliver Wendell Holmes, keda peeti üheks progressivismi sammastest, ei pidanud 1920. aastatel eriliseks probleemiks oma laialt levinud üleskutset steriliseerida kõiki, keda eliit pidas alaväärtuslikuks. Ta kirjutas hoopis: “Kogu maailmale on parem, kui ühiskond – selle asemel, et oodata degenerantide järglaste hukkamist kuritegude eest või lasta neil oma nõrgamõistuslikkuse tõttu nälga surra – ei laseks neil, kes on ilmselgelt kõlbmatud, omasuguseid reprodutseerida. Kolmest põlvkonnast imbetsillidest piisab.”
Kaua enne Hitleri lõplikku lahendust kirjutas Margaret Sanger, Planned Parenthoodi (’planeeritud vanemlus’, USA naistekliinikute kett, mis pakub muu hulgas ka aborditeenust – tõlkija) rajaja, nõdrameelsete ja ebasoovitavate vähemuste elimineerimisest. Tükk aega enne seda, kui Obamacare’i arhitektid tulid mõttele nn vanurite surmakomisjonidest, pani näitekirjanik George Bernard Shaw, progressiivsete silmarõõm, muretult ette luua hävituskomisjonid: “Te kõik tunnete kindlasti vähemalt poolt tosinat inimest, kellest ei ole selles maailmas mingit tolku, kellest on rohkem tüli, kui nad seda väärt on. Nüüd võtke nad lihtsalt ette ja öelge: härra või proua, kas te oleksite nii lahke ja õigustaksite oma eksistentsi?”
Progressiivne California, 20. sajandi eugeenika keskus, ei noppinud oma mõtteid Hitleri-Saksamaalt. Pigem said hoopis verevaesed Saksa sotsiaalinsenerid oma ideed Californiast. Raamatu “War Against the Weak” (“Sõda nõrkade vastu”) autor Edwin Black on märkinud: “Alles pärast seda, kui eugeenika oli Ühendriikides juba kindlalt juurdunud, jõudis kampaania Saksamaale; ja selle taga olid kindlasti nende California eugeenikute jõupingutused, kes avaldasid steriliseerimist idealiseerivaid brošüüre ning levitasid neid Saksa ametiisikute ja teadlaste seas.”

Eeldatavalt progressiivseteks peetud kohad nagu Pasadena ja Palo Alto (Stanfordi ülikooli 20. sajandi alguse rektor David Starr Jordan oli eugeenika häälekas toetaja) olid Blacki sõnul Adolf Hitleri silmis valgustustöö teenäitajateks: “Hitler uuris Ameerika eugeenikaseadusi. Ta püüdis oma antisemitismi legitimeerimiseks muuta selle meditsiiniliseks küsimuseks ja sättida selle söödavamasse, eugeenika pseudoteaduslikku garneeringusse. Hitler suutis värvata endale mõistlike sakslaste seast rohkelt järgijaid, väites, et teadus on tema poolel. Kui Hitleri rassivihkamine võrsus tema oma peast, siis eugeenika intellektuaalsed põhipunktid, mis ta 1924. aastal omaks võttis, olid sõnastatud Ameerikas. 1920ndatel arendasid Carnegie institutsiooni eugeenikateadlased sügavaid isiklikke ja tööalaseid suhteid Saksa fašistlike eugeenikutega. 1924. aastal avaldatud raamatus “Mein Kampf” tsiteeris Hitler Ameerika eugeenikaideoloogiat ja ilmutas varjamatult põhjalikke teadmisi Ameerika eugeenikast. “Praegu eksisteerib üks riik,” kirjutas Hitler, “kus on märgata vähemalt õrnu algeid paremast arusaamast [immigratsiooni kohta]. Loomulikult ei ole see meie eeskujulik Saksa Vabariik, vaid Ühendriigid.”
End progressiivseks nimetanud sidusid endid ka Vene kommunismi juurtega. “Ma olen näinud tulevikku ja see toimib,” märkis ajakirjanik Lincoln Steffens 1921. aastal pärast Venemaal käimist. Bolševismi ja progressi nähti ühe ja sama asjana.

“Enamik liberaale nägi enamlasi rahvaliku ja progressiivse liikumisena,” kirjutas Jonah Goldberg raamatus “Liberal Fascism: The Secret History of the American Left” (“Liberaalne fašism: Ameerika vasakpoolsete salajane ajalugu”). “Peaaegu kogu liberaalne eliit, kaasa arvatud suur osa Franklin D. Roosevelti ajutrustist, käis Moskvas palverännakul, et õppida hardusega nõukogude eksperimendist.”
Selle sünge ajaloolise kogemuse najal peaks tänapäeval sõna “progressiivne” kasutus kutsuma esile sügavamaid kahtlusi. Võinuks ju arvata, et see sõna kaob sootuks. Selle asemel on ta taaselustunud. Paljude poliitikute ja ajakirjanike jaoks kõlab “progressiivne” praegu palju paremini kui “liberaalne”.
2007. aastal keeldus Hillary Clinton demokraatide partei presidendikandidaatide eelvalimisdebattides end liberaaliks nimetamast ja pidas paremaks kutsuda end progressiivseks. Ta selgitas: “Ma eelistan sõna ‘progressiivne’, millel on tõeline ameerikalik tähendus, mis viitab nn progressiivsele ajajärgule 20. sajandi alguses. Ma pean end moodsaks progressivistiks – kellekski, kes usub kindlalt isiku õigustesse ja vabadustesse, kes usub, et me oleme ühiskonnana paremad siis, kui me tegutseme üheskoos ja leiame viise, kuidas aidata neid, kellel võib-olla ei ole elus kõiki eeliseid; anda neile vahendid, mida nad vajavad, et nad ise ja ka nende pered elaksid produktiivsemalt. Seega pean ma end uhkeks moodsaks Ameerika progressiivseks inimeseks ja arvan, et just sellise filosoofia ja tava peame tooma tagasi Ameerika poliitikasse.”
Tema ähmane progressiivsuse määratlus paneb selle kõlama tervikliku ja kahjutuna, justkui seisaks progressiivsed ei millegi muu kui ajakohaste toidukontrollinormide ja jõulise kodanikuühiskonna eest. Tõeliselt tekitab progressivism aga ilmalikke ja sotsialistlikke inimliku täiustumise ja sotsiaalse sahkerdamise mõisteid, mis on Jumalast ja loomupärasest moraaliseadusest lahutatud ning on osutunud inimkonnale hukatuslikuks.
Progressivismi on keerukas määratleda sellepärast, et see ei rajane millelgi muul kui inimese aina muutuval tahtel. Ei ole muud progressi kriteeriumi kui see, mida võimulolijad iganes progressiks nimetavad. Selle taga olev võlts ja tühi filosoofia võimaldab esile tõusta subjektivismi ja võimuideoloogia kõige kurjematel vormidel.
Otse loomulikult soovivad isehakanud edumeelsed, et avalikkus usuks, et nende poliitilistel, majanduslikel ja religioossetel ideedel oleks samasugune läbiproovitud loomus ja mõõdetavus nagu tehnoloogilisel progressil. Nad suruvad takka mõtet, et ühiskond muutub progressiivse poliitika, majanduse ja religiooni mõjul paremaks samavõrra, kui näiteks arvutid on paremaks muutunud mõõdetava ja ilmse tehnoloogilise progressi mõjul.

See eeldus on progressivismi edasiviiv jõud, kuid sel puudub tervemõistuslik filosoofiline alus. Samavõrra ebaterve on nähtus, mida C. S. Lewis nimetas progressivismile omaseks kronoloogiliseks snobismiks – “eeldus, et kõik, mis on aegunud, on sellest tulenevalt kehtetu”. Tõene idee ei lakka olemast tõene lihtsalt sellepärast, et võimulolijad seda enam ei tunnista.
Progressivismi iroonia on selles, et selle plaanides on peaaegu alati naasmine vanade aegade halbade ideede ja korruptiivsete tavade juurde. See on vana barbarism uue maski varjus. Mida on õigupoolest uut vanurite eutanaasias, imikute tapmises, promiskuiteedi ülistamises ja muus sellises? Isegi selle keerukamates mõistetes nagu “elav konstitutsioon” ja “kollektivistlik föderaalvalitsus” (ideed, mis on Ameerika progressiivse liikumise tähised) on lihtsalt ammuste aegade inimestele hästi tuntud türanniate ilustatud väljendused.
Mõiste “progressiivne” kaasneb eranditult selliste tavadega, mis võiks panna punastama isegi pahelisi paganaid. Isehakanud progressiivsetel demokraatide partei liikmetel ei ole näiteks mingeid süümepiinu, kui nad avardavad seda mõistet sellistele häbenematult brutaalsetele tegutsemisviisile nagu abort laiendamise ja väljatõmbamise teel (partial-birth abortion). Barack Obama, kes uhkustab mõistega “progressiivne”, ei suutnud juba Illinoisi osariigi senaatorina oponeerida lastetapuvastaste seaduste vastu.
Tavakeeles viitab progress mingi asja järkjärgulisele parenemisele. Poliitilises ja religioosses kasutuses viitab “progressiivne” sagedamini pigem taandarengulistele ja primitiivsetele kommetele ning ideedele, mis kahjustavad elu ja õõnestavad tsivilisatsiooni arengut.
Nagu on rõhutanud C. S. Lewis, on tõeliselt edumeelne inimene on see, kes seisab risti ees vääral ideel, kandku ta mistahes silti, ja liigub tõe suunas.
“Progress tähendab lähemale jõudmist sellele paigale, kus sa tahad olla,” kirjutas ta. “Aga kui sa oled valesse suunda pööranud, siis ei vii edasiminek sind sellele lähemale. Kui sa oled valel teel, siis tähendab progress ümberpööramist ja tagasi õigele teele sammumist; ja sel juhul on kõige progressiivsem inimene see, kes pöörab kõige varem tagasi.”

Teiste sõnadega on tõeline progress lahutamatu tõest ja inimese hüvest. Iga ideoloogia, mille progressi mõõt ei peitu selles tões, saab tähendada ainult järkjärgulist allakäiku ja segadust. Nagu nähtub Lääne homoabielude maaniast, ei määratle progressi nüüd enam aina suurem loomupärase moraaliseaduse järgimine, vaid loomuseaduse täielik tühistamine.
Samamoodi ei mõõdeta meedia arusaama järgi progressi katoliku kirikus mitte kasvava truudusega pühitsusele ja tõele, vaid eemaldumisega nendest. Progressiivseteks kroonitakse need kirikutegelased, kes näivad asendavat ortodoksia moodsa liberalismiga.
Moodsa liberalismi pookimine katoliiklusesse on siht, mille poole soovivad liikuda progressiivsed nii kiriku sees kui sellest väljaspool.
Minek tõest ja valest kaugemale, astudes liitu “maailmaga”, on kiriku missiooni antitees. Kuid darvinistlikust eneseimetlusest inspiratsiooni ammutavad progressiivsed, näiteks Hans Küng või juhtiv USA dissidentlik ajaleht National Catholic Reporter, väidavad alati, et kõige parem on viimane areng, olgu see religiooni või poliitika vallas. Kõiki muutusi kujutatakse täiustavate, mitte lammutavatena.
Kibe kogemus oleks nüüdseks pidanud avalikkust õpetama, et “muutus, millesse sa võid uskuda,” nagu Obama väljendus, on tavaliselt hoopis ärevakstegev mutatsioon. “Progress”, nii nagu seda kasutatakse poliitikas või religioonis, on tegelikult enese huve teeniv retoorika, mille eesmärk on vaigistada vastuseisu kõigele, mis parasjagu käsil. See aga peaks esile kutsuma vähemalt skepsise, mitte allumise.
Parafraseerides Lincoln Steffensit: me oleme näinud tulevikku progressivismi valitsuse all ja on selge, et see ei toimi.

Tõlkinud Priit Tamm

George Neumayr on ajakirja The American Spectator kaastoimetaja ja raamatu “No Higher Power: Obama’s War on Religious Freedom” kaasautor. Ülal avaldatud artikkel ilmus esmalt portaalis LifeSiteNews.

Allikas: http://objektiiv.ee/progressivism-kui-20-sajandi-suurim-surma-ja-terrori-allikas/

Read more...

kolmapäev, 25. november 2015

Meeleavaldus!


Read more...

Varro Vooglaid: loodame, et saadikud ei lase ennast ära osta ja näitavad tugevat selgroogu


Eile andsid SAPTK esindajad IRL-i, EKRE, Keskerakonna ja Vabaerakonna fraktsioonile üle rohkem kui 25 000 pöördumist enam kui 6 500 inimeselt, mille sisuks oli palve mitte toetada Reformierakonna ja sotside püüdlust kooseluseaduse läbisurumine rakendussätete heakskiitmise läbi lõpuni viia.


“Juba mitu aastat oleme seisnud selle eest, et seadustega ei hakataks perekonna tähendust ühiskonnas ümber kirjutama vastu rahva enamuse tahet ja hea õigusloome tavasid räigelt eirates,” ütles SA Perekonna ja Kraditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid.

Vooglaidi sõnul avaldasid rohkem kui 6500 inimest erinevatele riigikogu fraktsioonidele toetust, et tänaseks juba vähemuses olevad sotsid ja Reformierakond ei saaks oma projekti lõpule viia.
“Loodame, et saadikud ei lase endale seekord pähe istuda ja näitavad tugevat selgroogu, ei lase ennast ka ära osta ning kaitsevad perekonda ja meie ühiskonna alusväärtusi,” tõdes Vooglaid.

Kommenteerides sotside ja Reformierakonna püüdlust perekonna ümbermääratlemise abil ühiskonna aluseid lõhkuda, ütles Vooglaid, et tegu pole tema hinnangul pelgalt ideoloogilistelt alustelt lähtuva tendentsi, vaid puhtakujulise lömitamisega:
“Nii palju kui mina olen nende inimestega kokku puutunud, olen näinud, et seal pole mingisugust tugevat ideoloogilist alust. See on lihtsalt lömitav püüdlus täita neid käske, mis väljaspoolt antakse, et kellelegi meelehead valmistada ja olla kellelegi meele järele. See on tüüpiline orjalik mentaliteet: teha nii, nagu sinult oodatakse, ja mitte seista selle eest, mida sa ise õigeks pead.”
Riigikogu hoone ees ja pärast seda ka Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldusel avati täna hiiglaslik loosung, mis kujutab isa, ema ja kahte last. Loosungil on sümboolselt toodud esile loomuseaduslik tõde, et perekonna ja abielu keskmes on mehe ja naise vaheline suhe ning et kõigil lastel on loomulik õigus emale ja isale.

Allikas: http://objektiiv.ee/vooglaid-kooseluseadusest-loodame-et-saadikud-ei-lase-ennast-ara-osta-ja-naitavad-tugevat-selgroogu/

Read more...

Teos, mis ei jõua poodidesse!

Nõmme raadio:
Ilmumas on "Eestimaa hauakaevajate bibliograafiline leksikon".
Üritus toimub Von Glehni pubis.
______________

Lisaksin veel: Putin-Paeti piirileppe häbisamba disaini konkursi võitja on kiviskulptor Raimo Kuusik. Paljud ta varasemad taiesed on püstitatud Eestis ja Soomes. Häbisammas koosneb kolmest üksteisele asetatud dolomiidi blokist. 

Enne Eesti mahaparseldajate nimede on sajatus: 

Saagu, saagu ma sajatan, 
vandesõnaga vannutan! 
Needus piirilepingule, 
Kadu sortsi sulastele, 
Eesti mahamüüjatele. 
Neetud olgu äraandjad. 
 Eesti pinna parseldajad. 
Saagu nad sohu surema, 
Mätta otsa mädanema, 
Põõsastikku pendimaie, 
Rägastikku raipenema! 
Sajatus tuhande aastani, 
viimase sugupõlveni. 

Toetused üleskutse levitamiseks ja häbisamba rajamiseks palun saata: SWEDBANK, MTÜ PÕLISEESTLASED, IBAN: EE472200221053322336

Allikas: Timo Klaus, Facebook

Read more...

teisipäev, 24. november 2015

Politseihaarangud netikommentaatoriteleBerliini politsei korraldas varahommikusel ajal hulga haaranguid internetikommentaatoritele, teatas ingliskeelsele internetiküljele „Breitbart” (breitbart.com), vahendas 19. novembril 2015 soomlaste rahvuslik ja sõltumatu internetikülg „Patriootti” (patriootti.com).

Politsei selgituste järgi olevat haarangute põhjuseks sotsiaalmeedias levivad „vihakõned, kus õhutatakse inimesi pagulaste vastu”. Berliini turvalisuse eest vastutav Frank Henkel ütles, et ametivõimud ei astu kõrvale, kui netis levitatakse rassismi.

Haarangutest võttis osa 60 politseinikku, sihtmärgiks valitud internetikommentaatoreilt võeti ära hulgaliselt nutitelefone ja arvuteid, mida nüüd uuritakse.

Jaan Hatto

Märkus: huvitav, kas see ongi tulevik – kirjutad midagi internetis või like´id, ja politsei prõmmib uksele? ISIS-e terroristidel seevastu ei paista olema mingeid raskusi internetis oma kihutustööd teha ja uusi sõdalasi värvata. (J.H.)

Read more...

Varro Vooglaid: Oht demoraatile

Järjekordne aaria ooperist pealkirjaga "sõda on rahu, vabadus on orjus, ignorantsus on tugevus". Kindlasti oleks ohuks demokraatiale ka see, kui erakondi enam riigieelarvest ei nuumataks. Ja veelgi suuremaks ohuks demokraatiale oleks rahvaalgatuse ja rahvahääletuse õiguse rahvale tagasi andmine, mis sai 1934. aastal Pätsi poolt likvideeritud, kuna rahvas jäi mäletatavasti haigeks ja pole siiani terve.
http://www.ohtuleht.ee/704175/martin-helme-parem-suletud-kui-surnudks saanud
Sama "loogikat" jätkates on ohuks demokraatiale ka valimised, sest need võimaldavad populistidel võimule tulla. Jne.
Allikas: Facebook

Read more...

SAKSAMAA KEELUSTAB JÕULUDE TÄHISTAMISE.

Saksamaa lasteaedades ja põhikoolides ei tohi enam jõulusid tähistada. Jõulud on ümber nimetatud üldiseks"Valguse peoks", et mitte solvata immigrantide tundeid!
Jaaaaa.....Merkel just ütles oma kõnes hiljuti, et sakslased peavad aktsepteerima fakti, et Saksamaa on ühtlasi ka ISLAMIMAA ja viskas kõne lõpus saksa lipu põrandale.http://www.truthandaction.org/germany-changing-christian-holiday-not-offend-muslims/2/
Varsti Eestis???
Hispaanias mürgitavad muslimid koeri ja tungivad nende peremeestele kallale.
https://kukkahattutati.wordpress.com/2012/08/08/muslimit-myrkyttavat-koiria-ja-hyokkaavat-koirantalu...
Tegelik tõde moslemitest
https://www.youtube.com/watch?v=0HAJpv9UFPk

Rene´ Must

Read more...

esmaspäev, 23. november 2015

MATTI ILVES: HIINA KUULUTAS SÕJA ISLAMIKALIFAADILE

Peale pikemaid ettevalmistusi kuulutas Hiina ISISe vastu sõja! Kasutades ettekäändena, et ISIS hukkas ühe hiinlasest pantvangi.
Sellise avalduse tegi president Xi Jinping ja seda vahendas veebisait "Mirror" 21. novemril 2015. Tapeti pekinglane Fan Jinghui. Kolm Hiina kodanikku hukkus ka rünnakus Malis hotell Radisson Blu vastu.
Fotol vasakul on Fan Jinghui ja paremal ka hukatud norralane Ole Johan

President teatas, et tugevndab koostööd rahvusvahelise üldsusega ja võtab kautuselt karmid sõjalised abinõud terroristide vastu, et suurendada turvalisust ka väljaspool Hiina piire ja tagada maailma rahu.
Tegelikult on hiinlased ka  hädas islamiusku uiguuridega (ligikaudu 9 miljonit), keda ISIS võib Afganistani kaudu asuda toetama.

Hiinlaste ettevalmistused sõjaks on olnud ikka pikad ja põhjalikud, sellest sai kirjutatud juba palju varem SIIN. Eks siis ole näha, millal hiinlased konkreetselt sõjategevust alustavad... Mulle on juba ettehiteid tehtud selliste teadate kohta seoses Hiinaga ja peetud neid ebausaldusväärseks, mida ma oleksin kohustatud enne avaldamist kontrollima. Aga kuidas teeb seda üksik blogija(?), seda ei ole targu öeldud. Pealegi on allikaid juba mitmeid, kus sellest juttu on tehtud.

Kasutatud allikas: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/china-declares-war-isis-after-6862200

P.S. Eile teatas sellest isegi "Õhtuleht", SIIN.

Read more...

Üks ISISe kool Afganistanis, kus õpetatakse lastele dšihaadi

Read more...

Meie omariikluse küsimuse otsustab globaalse konflikti võitja


USA ja tema liitlaste suhtes kriitiline illustratsioon
 
Poliitikategelane ja ajakirjanik Rolandas Paulauskas, kes Leedu ülemnõukogu saadikuna kirjutas 11. märtsil 1990 alla taasiseseisvumisdeklaratsioonile, pidas aatekaaslastele kõne, väljendades seisukohta, et Leedu käitub rumalalt, kui jookseb ühe superjõu sabas globaalsesse konflikti.


Ma ei hakka teesklema, et olen suur arabist. Olen vaid tähelepanelikult mitme aasta jooksul jälginud olukorda. Alustame sellest, et praegune Süüria on osa Osmanite impeeriumist, mis Esimese maailmasõja tulemusena lagunes. Ja Süüria piirid panid paika inglased koos prantslastega, kes tõmbasid jooned sinna, kuhu iganes ise tahtsid, vaatamata sellele, kes seal piirkonnas elasid, olid need siis sunniidid, šiiidid või alaviidid. Põhimõtteliselt programmeerisid nad sellise tegevusega konfliktid enamikku Lähis-Ida riikidesse.
Muuseas, Süüria oli pikka aega Prantsusmaa protektoraat ja alustas alles 1946. aastal iseseisva riigi elu. Ja väga huvitav on ka fakt, et ajavahemikus 1958–1961 olid Süüria ja Egiptus üks riik! See näitab, milline keeruline seal olukord on. Juured puuduvad. Pärast 400 aastat Osmanite impeeriumi ei ole olemas sellist nähtust kui süüria rahvas. Ent see oli ju kunagi kristlik maa, Süüria on kristluse häll! Ent nüüd peavad 90 protsenti inimestest end seal moslemiteks…
Seepärast võib kaasaegne Süüria pidada oma sünniajaks 1970. aastaid, kui võimule tuli praeguse presidendi isa. Ta oli muidugi autoritaarne, ent ta pidas seda rahvaste segu ohjes. Ja tema poeg sai vaid juhuslikult oma praegusesse ametisse. Troonipärija sai autoõnnetuses surma. Praegune president Bashar al-Assad, kes on erialalt silmaarst, elas oma sunniidist abikaasaga rahulikult Londonis.
Fotomontaaž Rolandas Paulauskasest koos islamivõitlejatega

Fotomontaaž Rolandas Paulauskasest koos islamivõitlejatega

Mis toimub täna Süürias? Alustame sellest, et perioodil 2007–2010 oli Süürias suur põud ning talupojad siirdusid linnadesse elatist otsima. Enne seda oli aga Süürias plahvatuslik rahvastiku juurdekasv. Viimase 40 aastaga kasvas see kolmekordseks – seitsmelt miljonilt 22-le. Kasvas ka töötus, ja siis veel põud… Selge see, et sotsiaalseks rahulolematuseks oli põhjust küllaga.

Ja siis algavad ühes provintsilinnas 2011. aastal rahutused, mida hakkasid toetama ei tea kustkohast kohale tulnud jõud. Ülestõusnutele saabus relvastus, snaiprid kõmmutasid igas suunas ja külvasid veel rohkem vihast segadust…
Assadil oli Liibüa saatus silme ees. Gaddafi ei reageerinud sarnasele olukorrale ja Liibüat enam ei ole. Gaddafit ennast ka ei ole. Aga Assadilt – arstilt – ei oodanud keegi sellist karmi vastust. Ta on ju üldiselt pehme loomuga.
Aga mida ta siis tegi? Ta piiras selle linna sisse koos relvastunud ülestõusnutega, kellest osa oli saabunud välismaalt, ja hakkas seda pommitama. Muuhulgas tsiviilelanikke, kes ei jõudnud linnast lahkuda. Ja kui Lääs teda selles täna süüdistab, siis on Läänel õigus. Ent ma sooviksin küsida kriitikutelt – mida ta oleks pidanud tegema? Kui ta oleks alla andnud, siis ei eksisteeriks täna enam Süüriat kui riiki, nagu ei ole Iraaki ega Liibüat. Assad valis võitluse.
Siis hakkasid hambuni relvastatud “mõõdukad opositsionäärid” saama veel suuremat abi välismaalt. Ent selgus, et Assad peab vastu. Pool tema sõjaväest jooksis laiali, ent temale ustav pool peab vastu juba neli aastat.
Siis on veel Süürias elavad kurdid, kes unistavad oma riigist. Nad on unustanud oma tülid Assadiga ja on enamuses konfliktis “ülestõusnutega” ning Türgiga, kes pelgavad konflikti levimist oma aladele. Et sellest kõigest väheks ei jääks, tekib Iraagis Islamiriik, kes võtab enda valdusse ka osa Süüriast.
Siin me näeme nelja põhitegijat: Assadi riiklikud relvajõud, “relvastatud opositsioon”, kurdid ja ISIS. Nende taga seisavad avalikkusele nähtamatult Saudi Araabia ja Katar. Türgi mängib samuti oma mängu.
Ja siis ronib kogu selle pudru sisse Venemaa. Kõige huvitavam on see, et venelased on ainsad, kes selles piirkonnas viivad läbi sõjategevust. Kõik teised lendlevad seal ringi ja loobivad pomme ebaseaduslikult. Nad ei pööra tähelepanu Süüria suveräniteedile ja teevad, mis tahavad. Kokkuvõttes on selle õnnetu Süüria pinnal karvupidi kokku läinud kaks superjõudu. Ühel pool on eelkõige USA ja tema 60 koalitsioonipartnerit, türklased ja nii edasi. Aga teisel pool venelased, Iraan ja võimalik, et ka Hiina…

Ma ei väsi imestamast – kui kaua on Venemaa selles konfliktis aktiivselt osaline? Mõned nädalad? Ja kõik räägivad: venelased seda, venelased toda… USA aga on selles piirkonnas juba mitu aastakümmet. Ja ma proovin vastata sellele küsimusele, mida ameeriklased Süüriast tahavad. Miks neile Assad ei meeldi?
Räägitakse, et Katar soovis viia Vahemere äärde gaasijuhtme läbi Süüria. Vaadake kaarti – kõige kergem oleks seda teha läbi Saudi Araabia. Süüria kaudu tuleks kõige pikem tee.
Teised ütlevad, et seal on sunniitide ja alaviitide konflikt. Ent presidendiproua on sunniit. Suurem osa Assadi poolel võitlevatest kindralitest on sunniidid. Assadi valitsuse ministrid on sunniidid. Mulle tundub, et ka Assadist endast on saanud sunniit.

Mul ei lähe meelest, kuskohast ameeriklased selles piirkonnas peale hakkasid. Iraagist. Seejärel oli Liibüa, Somaalia, Sudaan, Afganistan, Egiptus. Ja kui ei oleks olnud kindral Abdel-Fattah al-Sisi otsusekindlust, oleks ka Egiptuses praegu samasugune kaos nagu Liibüas.
Kõige selle taga seisavad Ameerika Ühendriigid. Kuulen tihti, et USA-l ei õnnestu alati kõik ettevõtmised. Sekkudes Iraaki jätsid endast maha kaose. Sekkusid Liibüasse ja jätsid endast maha kaose. Kas ei ole siis nii, et Ühendriigid eksivad kõiges? Küsin endalt: võib olla ma eksin, kui mulle tundub, et selline maa, sellise vägeva eriteenistusega eksib pidevalt? Aga võib olla on Ühendriikide tegevuses täheldatav mingisugune loogika, konkreetne süsteem? Proovime aru saada.
Jälle räägivad kõik venelastest. Ent meenutage, et venelased ohverdasid isegi Liibüa alles hiljuti. Ja nüüd saetakse Medvedevi kallal halastamatult. Venelased lasksid ameeriklastel teha kõike. Tahate Iraagi laiali peksta? Palun! Tahate Liibüat? Palun! Vaid Süüria puhul see ei jäänud nii. Nii ma siis esitan küsimuse: kas USA on lihtsalt valel teel, destabiliseerides seda piirkonda? Kas on see juhusliku tegevuse tulemus?
Toon nüüd kaks fakti. Elab selline inimene maailmas nagu Wesley Clark. Ta juhtis omal ajal pommirünnakuid Jugoslaavias, Youtube’is võib vaadata tema intervjuud:
“Pärast 2001. aasta 11. septembri terroriakti läksin ma Pentagoni. Üks kindralitest palus mul enda juurde sisse astuda. “Astuge sisse, härra,” ütleb ta, “meil on vaja rääkida. Me oleme otsustanud rünnata Iraaki!” Ma küsisin üle: “Rünnata Iraaki? Aga miks?” Tema mulle: “Ma ei tea. Ma loodan, et nad teavad, mida nad teevad.” Tundsin huvi: “Võib olla nad leidsid ühenduse Saddam Husseini ja al-Qaeda vahel?” – “Ei, ei,” ütleb ta, “mitte midagi ei ole leitud. Lihtsalt otsustati Iraagiga sõdida. Asjalood on nii, et me ei tea, mida terroristidega ette võtta. Aga meil on hea sõjavägi ja me võime kukutada valitsuse.” Mõne nädala pärast läksin ma uuesti sinna. Siis me juba pommitasime Afganistani. Ma küsisin: “Kas me ikka veel kavatseme rünnata Iraaki?” – “Ei, palju hullem.” Ta võttis laualt paberi ja ütles: “Täna saadeti kaitseministeeriumist memorandum, milles öeldakse: viie aasta jooksul peame ründama seitset riiki. Alustame Iraagist, seejärel tulevad Süüria, Liibanon, Liibüa, Somaalia, Sudaan, Iraan.””
Ja teine fakt. Condoleeza Rice peab Bush-noorema valitsemise ajal kõne. Ka selle võib leida internetis. Ta räägib, et kuuskümmend aastat on Ühendriigid praktiseerinud Lähis-Idas ja Aafrikas poliitikat, mille võib kokku võtta selliselt, et kui mõni diktaator on olnud “meie”, oleme teda toetanud. Diktatuuride kaudu me kontrollisime kaost. Kuid nüüd muudame me radikaalselt oma strateegiat ja need, kes olid varem meie sõbrad, ei ole enam meie sõbrad. Me võtame kasutusele kontrollitud kaose idee. Ja võtsidki kasutusele…

Miks siis venelased sekkusid sellesse alles viimasel ajal? Islamiriiki ja “ülemaailmset kalifaati” mõistetakse meil nagu mingisuguseid koletisi, millega hirmutada, ja ei enamat. Ent see on suur möödalaskmine. Araabia maailmas, kus on üle miljardi elaniku, on nende organisatsioonide religioonil ja sotsiaalsel õiglusel põhinevatel ideedel palju toetajaid. See kalifaat pakub uut utoopiat. Midagi sarnast, nagu sai teoks 1917. aastal Vene impeeriumiga, kui enamlased tõid ette uue ideoloogia, mis meeldis paljudele. Kõik see uppus ja upub verre, ent inimesed hoiavad nendest ideoloogiatest kinni. Sellel “ülemaailmsel kalifaadil” on tohutu potentsiaal. Kuna ta ei ole seotud teatud kindla territooriumiga, on sellega võitlemine praktiliselt lootusetu. Ideega sõdida on võimatu. Vaadakem nüüd, mis toimub. Kõik nagu sõdiks selle ühe poole, kalifaadi vastu. Ent teisest küljest on üks selle põhisissetulekuist nafta, mida ISIS müüb läbi Türgi. Kas ei ole nii? Türgi on aga NATO liige, USA liitlane, ja millegipärast võimaldatakse Islamiriigil tänu sellele naftale omada arveldusarveid. ISIS saab raha Saudi Araabiast, Katarist, Türgist. Härrased! Euroopa Liidu ja USA juhid! Te ju blokeerisite venelaste arved? Miks te siis ei blokeeri valitsevate saudide, katarlaste ja türklaste arveid? Ammu oleks olnud aeg seda teha. Edasi. Süüria ning Iraagi muuseumitest pärit kunstiaarded tulevad nüüd läbi Türgi Euroopasse. See tähendab varastatuga kauplemist. Ent kaubeldakse ka inimestega! Seda kõike teevad NATO liikmesriigid. Ja Euroopa Liit on sellest väga hästi teadlik. Kas teile ei tundu imelik, et soovi korral võib sellele kõigele finantseerimiskraane kinni keerates lõpu teha, ent seda ei tehta? Ja vaadake nüüd. Mida see kalifaat kinnitab? Süüria linnades kirjutavad nad seintele: “Täna Süüria, homme Venemaa, ülehomme Hiina.” Kirjutavad seda erinevates keeltes. Nad isegi ei varja, kuhu nad on suundumas.

Kesk-Aasiast ma ei räägigi! Kalifaat pretendeerib ka Iraanile ja Indiale. Ja läbi põgenike ka Euroopale. Mille peale ta ei pretendeeri? Ta ei pretendeeri üldsegi USA-le, sest see on kaugel, laevadestki poleks kasu. Isegi kui jätta kõrvale versioon, et seda kalifaati mahitasid ja aretasid Ühendriigid, on ISIS USA-le ikkagi lausa Jumala kingituseks! Mida ütles hiljuti Obama? Kes on Ameerika suurimad vaenlased? Venemaa ja Hiina. Kelle vastu on kalifaat suunatud? Venemaa ja Hiina vastu! Kas teie hakkaksite sõdima sellise moodustisega, millest teile kasu on? Tuletame meelde veel ühe fakti. George Friedman on erakätes oleva luureettevõtte Stratfor president. Seda ettevõtet nimetatakse “vari-Luure Keskagentuuriks”. Friedman ütles oma kuulsas kõnes: “Meie eesmärgiks on takistada lähemate aastakümnete jooksul Saksamaa ja Venemaa üksteisele lähenemist. Islamism on Ühendriikidele probleem, ent mitte ähvardav hädaoht. USA jaoks on olulisimaks välispoliitiliseks huviks on olnud nii maailmasõdade kui Külma sõja ajal Vene-Saksa suhted. Sest ühinenuina moodustaksid nad ainsa jõu, kes võiks ähvardada Ameerika huvisid. Meie põhiliseks ülesandeks oli takistada sellise liidu tekkimist.” Kas siis kalifaat ei ole seda eesmärki pagulaste kaudu teeninud? Kuidas on võimalik seda mitte näha? Mina USA asemel lausa poputaksin seda kalifaati ja suunaksin seda jõudu nagu hitlerlikku Saksamaad mulle vajalikus suunas.
 Ja nüüd Leedust.
Kõik need protsessid, millest me praegu räägime, on oma olemuselt suure globaalse konflikti raames lendavad laastud. Kõige hullem on see, et Leedu, kes on kõigest “ettur” peaks kõigest sellest hoopiski eemale hoidma. Selle asemel oleme me sekkunud ühe poole sabas sellesse segadusse. Kui on konflikt, on ka võitja. Ning see, kes võidab, otsustab ka meie omariikluse küsimuse. Me oleme teinud kõik selleks, et anda end võitja armulikkuse hoolde. See on meie rumaluse tulemus.

 Tõlkinud Roland Tõnisson

Allikas: http://objektiiv.ee/rolandas-paulauskas-suuriast-ja-leedu-iseseisvusest-oleme-end-sokutanud-globaalsesse-konflikti-mille-voitja-otsustab-meie-saatuse/

Read more...

pühapäev, 22. november 2015

Pühapäevased pildid


Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP