RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 30. september 2015

MATTI ILVES: KUIDAS SAAB OSARIIK RAHA IMMIGRANTIDE ÜLALPIDAMISEKS?

Teatavasti läheb 1. immigrandi-pagulase ülalpidamine maksma 20 000 € aastas (Soomes läheb pagulase 15 000 € aastas, meie "rikas" riik on märksa heldem!) ja nüüd tekkib paratamatult küsimus, et kust võetakse see raha? Nüüd vatuvõtavas riigieelarves vaevalt tuleb uus rida - kulutused pagulastele ja kui ka tuleb, siis osa kulutusi on kindlasti varjatud. Riigieelarvas on vaid märgitud, et ainuüksi tuleval aastal pagulaskeskuste ülalpidamiseks kulub 370 587 eurot.
Euroopa Liit maksab ainult ühekordset toetust 6 000 € pagulase kohta. Aga kuidas saadakse puudujääv raha? Reeturpoliitikutele on see väga lihtne. Raha võetakse tõenäoliselt töötukassa ja haigekassa reservidest! Selleks on osariik teinud juba teatud ettevalmistused. Nimelt võttis riik aastal 2012 töötukassa raha riigi käsutusse ja veel, valitsus liidab haigekassa ja töötukassa vahendid riigi kassareserviga 2015.

Tänavu tegi Eesti Tööandjate Keskliit ettepaneku vähendada töötuskindlustusmakseid, põhjendades seda Töötukassa ülisuurte reservidega, mis lubaksid üleelada rohkem kui ühe suure kriisi. Valisus keeldus sellest kategooriliselt ja nüüd me teame miks.

Read more...

Toomas Boltowsky: Mida arvab üks „vanaaegne“ inimene valitsuse immigratsioonikavast?

Meie, eestlased, elasime XX sajandil üle ühe Eestimaa ümberrahvastamise katse (tsaariaegse venestamise jätan hetkel kõrvale). Moskva kommunistlike võimumeeste jaoks olime me algusest peale kahtlane ja vaenulik rahvakild, ning peale meie ju ka naabrid lätlased, keda polnud „helges tulevikus“ vaja. Üksnes meie maa oli vajalik. Hakatuseks deporteerisid nad paarkümmend tuhat eestlast kodumaalt kaugemale – Siberisse. Tutvuma uue laiendatud kodumaaga. Ümberõppele. Kaduma. Seda tehti muidugi õilsate loosungite all: „kodanlike natsionalistide, külakurnajate ja nõukogudevastase elemendi likvideerimine“. Asemele hakati tooma üha kasvavas tempos umbkeelseid ja -meelseid okupatsiooniasunikke. Väidetavalt tööstuse arendamiseks. Industrialiseerimiseks. Eesmärk oli piisavalt selge – segada verd, muuta pisitasa rahvuslikku tasakaalu Eestis, et põlisrahva osakaal väheneks ja „nõukogulaste“ oma kasvaks. Ajapikku pidi venekeelne elanikkond saavutama enamuse, võttes eestlastelt n.ö. demokraatlikul (demograafilisel) teel ära hääleõiguse meie enda kodumaal. Et ei tekiks enam kunagi ohtu, et eestlastel võiks tekkida võimalus kasutada enesemääramisõigust ning rebida oma maa impeeriumi küüsist, nagu tehti 1918. Immigratsiooni kiideti valjuhäälselt kui „rahvastevahelist sõprust“ ja „internatsionaalset abi“ mahajäänud Eestile. Meie oma rahvuslik kaader komparteis oli venestamise ja ümberrahvastamise kõige innukam läbiviija.

Tulnukad muudkui saabusid Venemaalt, korterivõtmed juba näpus ning sõitsid Balti Jaamast otse Lasnamäele – vastvalminud korteritesse. Eestlastele jagus elamispinda napilt. Pigem ei jagunudki. Toimus „nõukogude rahva“ eelisarendamine põliselanikkonna arvel. Eestlastel jäi üle nukral meelel tunnistada, kuidas võõras kogukond üha suuremaks ja häälekamaks kasvab. Protsess tundus paljudele pidurdamatu. Kellele see ei meeldinud, oli „fašist”, „natsionalist”, „kodanlik igand “, “nõukogudevastane element“.
Just see kontrollimatu immigratsioon oli põhjus, mis kihutas Eesti patrioote „uuel ärkamisajal“ barrikaadidele – võitlema NSVL vastu, nõudma iseseisvust. Meie praegused noorministrid ja esitolerandid muidugi neid aegu ei tea ega mäleta. Nad istusid tollal alles söötmistoolis ja nõudsid mannaputru. Rahvustunnet neile ei pakutud.
Ent me saime 1991. aastal vabaks. Täitsa iseseisvaks. Tundus, et oleme jälle peremehed oma maal. Moskva meile enam uusi immigrante ei saatnud ja ka punavägi lahkus paar aastat hiljem. Isegi see ei tundunud hirmus, et suurem osa okupatsioonisõduritest tegelikult Eestis demobiliseeriti ja meile n.ö. kaasavaraks jäeti. Ka okupatsiooni tsiviilgarnison jäi maha, ent me suutsime sellegagi leppida. Hakkasime elu korraldama. Püüdsime immigrantide vastu sõbralikud olla, ehkki see on vähe hindamist leidnud. Üldiselt saime hakkama… Kuigi see, mida meie riik tahtis, viitsis või julges teha nende integreerimiseks, on ausalt öeldes väheinspireeriv. Tulemusi ju pole.

Nüüd iseseisvuse kahekümneviiendal aastal on meie poliiteliit (loomulikult „Euroopa eliidi“ survel) ootamatult avastanud, et meie, eestlased, oleme Eestimaal ülearu domineerivad. Parem, kui oleksime vähemuses. Parem, kui oleksime vähem rahvuslikud ja rassiliselt homogeensed. Poleks nii pealetükkivalt valged. Poleks mitte eestikeelsed vaid „mitmekesised“. Eesti ei peakski nende arvates olema rahvusriik, vaid pigem territoriaalriik, kus õitseks segakeelne rahvas ning eestlased moodustaks soovitavalt selge vähemuse – vähemalt meie välisministri arvates. Sest muidu me poleks vist Põhjamaa? Tundume me Brüsselile tõesti sama kahtlased kui Moskvale? Selline matsi- ja natsirahvas, kes oma piiratuses ei suuda ohjeldamatult armastada kutsumata külalisi Aafrikast ja Aasiast? Miks muidu on rahva enamus sildistatud „harimatuteks ksenofoobideks“, „kitsarinnalisteks provintslasteks“, rääkimata muudest halvustavatest epiteetidest? Miks muidu on hädasti vaja importida immigrante Eesti rahvuslikku balanssi nihutama, Eesti põlve uueks looma? Kas me takistame taas „progressi“? Loomulikult toimub kõik taas rõkkavate progresiivsete loosungite saatel – „solidaarsus, vendlus, sallivus, hoolivus, multikultuursus“! Loomulikult toimub see mitte vihatud Nõukogude Liidu ja Moskva, vaid vennaliku Euroopa Liidu ja Brüsseli initsiatiivil. Ja taas on meie oma „rahvuslik kaader“ (loe: parteilased) esirinnas massiimmigratsiooni propageerimas ja mahitamas, avalikku arvamust jõuliselt masseerimas. Taas on ajakirjandus üleujutatud kõlavatest arvamusavaldustest, mis kiidavad ametlikele dogmadele ülistades takka.

Kas hakkavadki võõrad taas saabuma Eestisse, pass ja korterivõtmed juba taskus? Kas taas tõugatakse põlisrahvus põlglikult kõrvale, sest uued härrased on platsis, nõudes eelishooldamist? Eeldatavalt uus valijaskond, kes tunneb oma heategijaid? Kas hakkabki järjekordne võõrkogukond jõudsalt kasvama, et kiuslik eestlane ometi kord nurka suruda, nagu on kõrgetes pealinnades otsustatud? Kas eesti keele asendabki pikapeale võõrkeel (sedapuhku araabia aktsendiga „ingliš“), mida oleme sunnitud igapäevaelus purssima, et saaks „värskete kaaskodanikega“ tolerantselt asjad aetud? Ja kellele see ei peaks meeldima, on „natsist”, „rassist” ja „vihakõneleja“ ning kuulub suukorvistamise järel avalikule moraalsele lintšimisele?
Aga milleks on sellisel juhul üldse vaja Eesti riiki? Sellel on ju mõtet üksnes meie oma rahvusriigina? Ka meie Põhiseadus ütleb, et see riik on meie – eestlaste oma, eestlaste jaoks. Väikerahvana, kelle osakaal on riigi rahvastikust tänu Teise maailmasõja ja nõukogude okupatsiooni tagajärgedele niigi alla 70%, peaks vabariigi valitsus tegema kõik, et just põliselanikkonna arvukus ei langeks alla kriitilist piiri. Et me ei muutuks vähemusrahvuseks oma ajaloolisel kodumaal. Eesti riigi prioriteet peab olema eestlaste, eesti keele ja eesti kultuuri edasikestmine siin maal, mitte maailmahulguste poputamine. Eesti on siin maakeral üksainus. Teist maad meil rohkem varuks pole. See on ainus, kus eestlane saab oma kombeid järgides elada ja omas keeles asju ajada. Seni veel… Meid on alla miljoni; suuremad rahvad elavad meid siit lihtsalt välja, kui neile voli anda. Kust tulevad meie „riigiisad“ (väga irooniline väljend praegusel hetkel!) üldse mõttele, nagu oleks just meie kohus mugavuspõgenikke-ahjualuseid „solidaarselt“ majutada? Mis asi see paljukiidetud solidaarsus on, et see vaid ühes suunas käib?

Meie iseseisvus on napilt 25 a pikkune ja juba oleme suurema osa sellest osanud loovutada välismaistele „valgetele isadele“, kes tulevad meid sõrmega ähvardama ja meile oma reegleid kehtestama, hoolimata küünemusta võrragi meie rahvast, meie tulevikust. Sest kõik Teised (suuremad) on loomulikult tähtsamad, prioriteetsemad! Maksame kreeklastele pensione, hoolitseme kodumaiste puudustkannatajate asemel tundmatute õnneotsijate eest, kes pole Eestile mitte kunagi mitte midagi andnud (ja kõige tõenäolisemalt ei annagi kunagi). Milleks meile üldse selline Eesti riik, mida valitsevad meie asemel välismaa onud ja paraku risti vastu meie enda rahvuslikele huvidele? Mis moodi see rahvaste ühtesegamine meie kodumaal meie tulevikku peaks arendama ja turvama? See, mis mujal toimub, on meile ju näha ja teada.

Meie huvi on säilida rahvusena!

Vastupidisel juhul oleksime sama hästi võinud jääda ka Venemaa kubermanguks. Tulemus oleks olnud enam-vähem sama – eestlane kõndis ja hakkab jälle kõndima arglikult selg vastu seina, tõmbudes küüru iga võõrakeelset köhatust kuuldes. Sest mine tea, mida võõras mass sedapuhku tahab või pahaks paneb või mille peale ohjeldamatult solvub? Liigume vääramatult tagasi sinna, kus me 80-te alguses olime. Võib-olla isegi sammukese kaugemale…
Küsimus julgeolekuekspertidele: vaadates viimastel kuudel Euroopa (suur)riikide suutlikkust oma piire ja territooriumi kaitsta sealt lihtlabaselt massi jõul takistamatult läbijooksvate immigrantide eest, kaob mul usk Euroopa kaitsevõimesse. Sest täpselt sama moodi võivad siia ju tormata ka massid idast (või ükskõik millisest teisest ilmakaarest). Näib, et keegi ei kavatsegi neid ühelgi juhul pidurdama hakata. Inimõigused ei luba! Mind ei veena praegu enam jutud eurosolidaarsusest ja altruismist. See on loba naiivikute vaigistamiseks. Praegu meenutab Euroopa mulle kõge rohkem vanadusest ja heast elust „ärapööranud“ kassimammit, kes on otsustanud kõik hulkurkõutsid oma koju koguda, et nende eest seal hoolitseda, kuni piimaarved maksuvõime ületavad ja korter elamiskõbmatuks reostub. Sellisest mentaliteedist kantud kaitsevõime tundub pehmelt öeldes… ebatõsine. Tegelikult tundub suuremal osal Euroopa riikidest puuduvat igasugune tahe end pisutki kehtestada, kaitsta oma kodanikkonda kontvõõraste eest (mõningate eranditega). Mis solidaarsusest saame sellisel puhul veel rääkida? See, kes ennast ei aita, ei abista ka naabrit. Sellele lootmine oleks enesepett.

Küsimus riigi- või rahvusvahelise õiguse ekspertidele: Jälgides põnevusega, kuidas „vanas Euroopas“ rahvusriikide kontseptsiooni pisitasa, ent järjekindlalt hägustatakse, tekkis pisut ebaortodoksne küsimus – kui suur peaks olema immigrantide protsent ühes rahvusriigis, et põlisrahvus kaotaks vähemalt teoreetiliselt enesemääramisõiguse? Millal muutub rahvuse „võõrandamatu õigus“ immigrantide inimõiguste huvides võõrandatavaks?
Lõpetuseks: kas ei juhtu viimaks mitte eriti kauges tulevikus sama moodi, nagu 1941, kui punaokupatsioonist šokeeritud eestlased tervitasid sakslasi – „eesti rahva ajaloolisi vaenlasi“ – vabastajatena. Kas on kuidagi välistatud, et lõplikult frustreerunud rahvas ei tervitaks täpselt sama moodi tulevikus ka teist „ajaloolist vaenlast“ – kah kui vabastajat, ent ühest teisest -ismist? Mis te arvate?

Allikas: http://uueduudised.ee/toomas-boltowsky-mida-arvab-uks-vanaaegne-inimene-valitsuse-immigratsioonikavast/

Read more...

Ehmatav teadusuuring: Teatud liiklus- olukordades peab isesõitev auto oma reisijad tapma

Isesõitvad autod ei ole enam mingi uudis. Google’i sellised sõidukid liiguvad juba Ameerika tänavatel. Nüüd on iseliikuvate masinate arendamisega tegelemas ka Uber ja Tesla. Juba arendatakse ka isesõitvaid veoautosid ning rekkaid, mis saaksid sõita 24h järjest, ega peaks tegema praegu inimestele kohustuslikke 8h tunniseid puhkepause.
Nüüd aga uuringust lähemalt. Kuigi isesõitvate autode peamiseks eeliseks peetakse seda, et nad peaksid tagama sujuvama liiklusvoo ning inimestest paremini hoidma ära liiklusõnnetusi, tekib siiski olukordi, kus avarii või liiklusõnnetuse vältimine on võimatu. Sellistel juhtudel hakkab arvuti teostama risikianalüüse, milline A-B-C stsenaarium valida.
Näiteks kui kokkupõrge peaks toimuma kahe auto vahel, millest ühes on kaks last ja teises ainult üks täiskasvanu, siis otsustab arvuti, et laste säästmine on tähtsam, ja see auto, milles on täiskasvanu, keerab automaatselt teebarjääri, suure puu poole, sõidab sillalt alla vms, et laste elusid päästa. Ja kõik sellised otsused tehakse matemaatiliste valemite abil.
UAVB ja Oxford Ülikooli teadlane ja bioeetika ekspert Ameen Barghi ütleb, et isesõitvad autod peavad valima, milline nende poolt tehtud otsus põhjustab vähem kahju ja kurbust. Näiteks kahe lapse surm on kurvem sündmus kui ühe täiskasvanu ohverdamine. Samas tuleks vältida inimeste aktiivset tapmist.
Kätte on jõudnud aeg, kus tehnoloogia ja tehisintelligents areneb nii kiiresti, et sellega kaasnevate filosoofiliste ja eetilisi probleemide lahendamisega ei jõuta tehnikale kuidagi järele.
Juba räägitakse ka sellest, et ilmselt keelatakse inimestel üldse igasugune juhtimisõigus ära, ja siis ei jää meil muud üle, kui olla lihtsaks reisijaks isesõitvas autos. Ning loota, et täna ei ole see päev, mil eluküünal kustub.
Vaata ka videot Mercedese isesõitvast rekkast:
  Allikas: http://blog.kaitseomatervist.ee/ehmatav-teadusuuring-teatud-liiklusolukordades-peab-isesoitev-auto-oma-reisijad-tapma

Read more...

teisipäev, 29. september 2015

Jaak Madison: Sellised te oletegi


Read more...

Tšehhi allkirjakampaania Euroopa Liidu vastu kogub hoogu

Tšehhis toimuv allkirjakampaania Euroopa Liidust lahkumise referendumi korraldamiseks on paari päevaga kogunud juba üle 50 000 allkirja. Kampaania ajendiks on tõsised erimeelsused Praha ja Brüsseli vahel selles, mis puudutab immigrantide vastuvõtmist.

Eurovastane Vabaduse ja Otsedemokraatia Partei, kes kampaania algatas, hoiatab Tšehhi inimesi, et Brüssel ohustab riigi suveräänsust ja asub järgmisena isikuvabaduste kallale.
Allkirjakampaania sai alguse, kui teisipäeval otsustati europarlamendis jagada 120 000 immigranti Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Sellele seisid vastu Tšehhi, Slovakkia ja Rumeenia.

Allikas: http://uueduudised.ee/tsehhi-allkirjakampaania-euroopa-liidu-vastu-kogub-hoogu/
______________
Eestis ei ole allkirjade kogumisega võimalik esile kutsuda rahvahääletust, selline "demokraatia" on meil. Referendumi küsimus on täielikult Riigikogu saadikute otsustada ja meil ei ole parlamendis kahjuks jõudu, et algatada rahvahääletus, ka EKRE on täielikult ELi meelne.
Soomes samuti kogutakse allkirju, et algatada E Liidust lahkumise referendum ja allkirjad on juba peaaegu koos.
M.I.
 

Read more...

Argo Võigemast: Prognoosid

Hetke prognooside kohaselt on kahvatu nahaga britid oma maal vähemuses aastaks 2066, mil populatsiooni koguarv on ennustatavalt 80 mln. Veidi enam kui ühe sajandi jooksul on Suurbritanniast, terviklikust ühiskonnast, saanud koht, kus põliselanikud on vähemuses. See on ajalooliselt hämmastav muutus - esimest korda on põliselanikud saamas rahvusvähemuseks ilma vallutamata.
_______________
Eestis läheneb immigrantide osakaal OECD andmetel juba 40%, SIIN. Kaugel ei ole ka aeg, seoses immigrantide sissevooluga, kus eestlased jäävad vähemusrahvuseks oma põlisel kodumaal ja selles on otseselt süüdi kuulumine E Liitu, juba teise impeeriumi järjest.
M.I.
OECD

Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) : http://ow.ly/KNICZ
OECD

Copy the BEST Traders and Make Money (One Click) : http://ow.ly/KNICZ

Read more...

esmaspäev, 28. september 2015

MATTI ILVES: HIINA LAEVAD LIIGUVAD SÜÜRIA RANNIKULE

Hiina saadab laevu Süüria rannikule, et aidata Venemaad ISISe vastases võitluses, teatas Vene rahvusvaheliste suhete komitee liige Igor Morozov. Üks Hiina ristleja on juba sisenemud Vahemerre ja lähiajal peaks järgnema lennukikandja Liaoning CV-16 koos saatelaevadega.
Seega Venemaa koalitsioon kogub seal hoogu, sest sellega on lubanud liituda Iraan ja kõige kasulikum oleks see, kui sellega liituks ka USA.
Ameeriklased vaevalt seda teevad ja jätkavad sõjamänge ISISe vastu (toetades samal ajal Süüria vastaseid mässulisi), sest teisiti ei saa nende tegevust nimetada koos mõne liitlasega. Ainult piiratud õhujõududega Islamikalifaati ei ole mõeldav võita.

Kasutatud allikas: http://yournewswire.com/the-chinese-navy-is-heading-to-syria-to-help-russia/

Read more...

Naiste enesekaitse - 1947


Õppige, varsti võib vaja minna, et kaitsda ennast vägistajate eest!
M.I.

Read more...

Sven Kivisildnik: (:)kod Reigo Vali soovitab

(:)kod Reigo Vali soovitab literaatide palvel ja fekaalide pealekaebamisel juhtunud vihakõnemenetlusest teha mõningad järeldused, osundan:

TÄHELEPANU!

Nüüd on antud teema ka meediasse jõudnud.
Kunagi ei otsita teie kodu läbi nö juhuslikult. Alati tuleb tuleb teile koju kiri või telefonikõne ning kutse vestlusele tulla. Loomulikult ei mainita teile, mis põhjustel.
Seega minu soovitus, kui lähete uurija juurde vestlusele, siis enne seda tehke oma elukoht arvutitest ja andmekandjatest, tühjaks nii igaks juhuks. Viige kogu kraam mõne usaldusväärse tuttava juurde. Vältige lähisugulaste elukohti, kuna ka seal võib toimuda läbiotsimine.
Niisama öösel uksele koputades selliseid läbiotsimisi ei korraldata. Alati eelneb kutse "kohvile" tulla. Politsei vajab sisenemiseks teie käes olevat eluruumide võtit. Kui jaoskonnas olete, pole enam pääsu läbiotsimisest.
Kõige suurem jama ongi, et teie arvuti on 2 nädalat kuni 2 kuud politsei ekspertiiiisis. Kõik oleneb järjekorra pikkusest.
§ 151. Sotsiaalse vaenu õhutamine
Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele või vägivallale seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundiga, - karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
http://www.postimees.ee/3342095/vaenu-ohutamises-kahtlustatava-kodu-otsiti-labi

Allikas: Facebook
____________
Kas see ei sarnane juba kutsele KGB-laste juurde vestlusele minna ja soovitustele, kuidas siis käituda? Ajad on hullud ja järjest hullemaks lähevad.
M.I.

Read more...

pühapäev, 27. september 2015

Huumor


Read more...

Vastukõne siseministri vastustele


Read more...

laupäev, 26. september 2015

Laupäevased pildid

Loodan, et vähemalt meie kaitseliit oma rahva vastu ei lähe (viimane pilt), see on rohkem palgasõdurite töö, lugege siit: http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2013/09/matti-ilves-voimurite-kasul.html
M.I.

Read more...

EKRE esitatud otsuse eelnõu tuua tähtsad immigratsiooniotsused Riigikogu täiskogu pädevusse lükati sellesama Riigikogu poolt tagasi

Kolmapäeval 23.septembril esitas Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon Riigikogus otsuse eelnõu tagamaks seda, et riiklikult tähtsad migratsiooniküsimused saaksid edaspidi Vabariigi parlamendi täiskogu heakskiidu ja et neid otsuseid ei teeks kitsas ring inimesi. Kuidas kõik läks vaadake juba videost!
Allikas: http://uueduudised.ee/ekre-otsuse-eelnou-tuua-tahtsad-immigratsiooniotsused-riigikogu-taiskogu-padevusse-lukati-sellesama-riigikogu-poolt-tagasi/

Read more...

Raivo Orgusaar: Mis tegelikkuses Lähis-Idas toimumas ja miks isis-e barbarid seni seal ikka veel nii edukalt tegutsenud on?

On teada, et isis-e ridadesse suunduvad Eurooplased on sinna takistamatult pääsenud just Türgi kaudu. Türgis asuvad mitmed Süüria valitsusvägede vastased, ehk siis isis-ega koostööd tegevad Vaba Süüria Armee (isis-e liitlaste)väljaõppekeskused, millest mõned asuvd muuseas ka Jordaanias ja Saudi-Aaabias. Just Türgi on seni kogu maailma vaikival heakskiidul ostnud isis-e käest pidevat ka odavat Süüria ja Iraagi käest vallutataud aladelt ammutatud naftat, tasudes selle eest vaid viiendiku maailmaturuhinnast.
Miks keegi Türgi aadressil selles suhtes midgi isegi iitsatanud ei ole, on ilmset Meile siin juba ammu selge, nagu on selge ka see, et et ajal, mil kurdide koondarmee Põhja Süüriast pealetungi alustas ja isis-e "pealinna" Raqqat ründama kavatses hakata, sundides sealt 70000 isis-e barbarjuhtkonda kuuluvat elanikku juba põgenema, otsustas Türgi valitsus millegipärast just sel hetkel kurdidega oma vanu arveid õiendama hakata ja korraldas suurrünnaku otse kurdide tagalasse, sundides kurde Raqqa vallutamise asemel hoopis taganema. Sisuliselt päästis Türgi juba kahe kuu eest isise kahele rindele - Iraagi ja Süüria omale kurdide poolt kiilu vahele löömisest ja barbarite jõudude killustamisest. Toimuse see juhuslikult või Türgi ja isis-e koostöös, seda pole vast raske aimata. Kas on tekkinud küsimusi, miks Türgi sedasi käitus ja miks kogu läänelik ajakirjandus sellest üldse siiamaani vaikimas on?

Usa, omades ligipääsu maailma pankadevahelise rahakande SWIFT vundamendile, võimalust piirata isist rahastavate allikate ja rahakandeid vahendavate pankade ülekandetehinguid, ei soovi aga millegipärast kinni panna nende pankade SWIFT-e, mis just isis-ele tehtavaid rahakandeid takistaksid ja nende tegutsemisvõimekust piiraksid. Kas tekkis ka küsimusi miks? Huvitav, et ühtäkki, kui Venemaa soovis hakata Süüriasse just isis-e Vastu võitlemiseks vägesid koondama ja sellekohase avaldusega Türgi poole pöördus, et taotleda luba üle Türgi õhuruumi Süüriasse relavastust vedada, keelas Türgi Venemaal selleks otstarbeks oma õhuruumi kasutamise. Ka järgnev pöördumine esmalt Bulgaaria, siis Rumeenia, Ungari ja Poola poole ei kandnud mingeid tulemusi, ülelennuluba lihtsalt mitte ühegi pördutava käest ei saadudki. Seda ei saadud ka Gruusia ja Azerbaidžaani käest. Huvitav, miks keelduti nende riikide poolt andmast luba nii tähtsale toimingule nagu isis-e vastu lahingusse asumine?

Vaadates nüüd kui edukalt Iraani, Venemaa ja Hiina juba esimestel päevadel isis-t põrmustab ja taganema sunnib, http://english.pravda.ru/russia/politics/23-09-2015/132095-russia_syria_islamic_state-0/ tekib mul küsimus, miks usa ja nato liitlasväed seni isis-e tegeliku hävitamise asemel lihtsalt nina nokkisid ja vahel "kogemata" hoopis Süüria ja sõjalistele asupaikadele pihta said? Mis aga kõige enam paljastavam, siis alles mõne päeva eest Latakia lähistel asuvat Vene sôjaväebaasi rünnanud, kuid seejuures hävitatud isis-e vôitlejatelt saadi kätte väga satelliidifotod, kus olid selgelt näha ka Vene lennukid, mis toodi sinna umbes 2 nädalat tagasi, seega peavad need satelliidifotod olema ju väga uued, jsuthangitud, kuid kust? Siin tekib väga oluline küsimu, kes varustab neid barbareid luureandmetega olukorras, kus isis-el endal üple ju ei luuresatelliite ega ka lennuväge?!

Nüüd aga rõõmustage rahvas, sest juba esimestel päevadel, mil Venemaa Süürias valitsusvägedele üliolulist satelliitluureteavet edastab ja pealtkuulamiskindlat sidepidamist on tagamas, peale selle ka kõrilõikajate pihta väga täpseid lennurünnakuid sooritab, on juba ära põrmustatud mitmeid olulisi barbarite tugipunkte ja allahi manu saadetud sadasid barbarvõitlejaid ning üle 500 võitlusesse sunnitud või petetud võitlejat, kel avanes selleks võimalus, andis massiliselt Süüria valitsusvägedele alla! https://www.youtube.com/watch?v=gJmRg3WPwEA#t=94
Kuid see pole veel kõik, sest Hiina laevastik, mis alles Süüria rannikuvetesse Tartusi saabumas on, pole veel oma kätt valgeks saanudki. Ka Nemad on huvitatud isis-e põrmustamisest, sest Hiina islamistliklus Uiguuri provintsis on elavnenud isis-e ridadesse värbamised ja Hiina on otsustanud mitte pelgalt sealsete tagajärgedega tegeleda, vaid ka nende põhjusele endale lõpu peale teha. Samas on ka Iraan suurendanud oma kohaloekut Süürias ja ka Iraagis, kaitstes viimases just šiiitlikku elanikkonda sinniitlike islamistide - wahabistideeest ning paistab, et olukord hakkab isis-e kõrilõikajatele ülimoodsate Venamaa, Iraani ja Hiina relvade vastu ameerika senise klikirelvastusega üsna nutuseks muutuma.

Et kõik ikka teaksid, siis siis usa ja nato liitlasväed ei suutnud nende endi väitel terve aasta jooksul isise-st kuidagi jagu saada! No ei saanud kuidagi "pihta" nende sõjalistele rajatistele, vaid tabasid sageli hoopis Süüria valitsusvägede ja kurdide, ehk isis-ega ainsana võitlevate jõudude sõjalisi tugipunkte. Need relvasaadetised, mis olid mõeldud Süüra vaba Armee ehk mõõdukate islamiivõitlejate varustamiseks, kukkusid sageli "ekslikult" hoopis isis-e poolt kontrollitavatele aladele. Sisuliselt on nato ja kogu läänemaailm isis-e tegeliku hävitamise asemel, lihtsalt kogu selle aja tühja toksinud ja nende hävituslennukite lendurid ilmselt õhus vaid nina nokkinud.
Suurkuvand minega isis, on ilmselt nato poolt relvastatuna ja Saudi-Araabia ning Katari wahhabistide poolt pidevalt rahastatuna, mis on miljardeid dollareid maksma läinud, on teostumata Venemaa, Hiina ja Iraani ühisrinde poolt selgele hääbumisele saadetud.

Nüüd on ka selgem, kelle süül ja vastutustundetusel juba aasta eest isis-e kõrilõikajatele lõppu peale ei tehtud ja kelle süül need massilised pagulasvood tegelikkuses alguse on saanud. Kuid kui Vene-Hiina-Iraani ühisrinne nüüd koos kurdi võitlejatega Süürias ja Iraagis keskajas elavatest barbaritest puhtaks löövad, jääb isis-el alles veel pesapaik Liibüs ja ka Nigeerias, kus Boko Harami nime all Nigeeriat šharia seaduse alla suruda püütakse. Need alad on aga väljaspool kõigi kolme huviala ja sealse isis-e mättasselöömise ja sealt Euroopa tagahoovist meritsi Euroopasse valguvate pagulasvooludega peab tegelema hakkama aga juba Euroopa ise, muidugi kui sellega usa Euroopal tegeleda üldse lubabki. Vähmalt paistab, et Ungari,Tšehhi, Slovakkia ja Rumeenia on maailma senist pangandusoligarhiat oma rahvuslikes huvides pikalt saatmas.

Vaata ka seda naljalugu, mida samast olukorrast on kirjutanud valitsuserakondlane E.N. Kross: http://arvamus.postimees.ee/3331217/eerik-niiles-kross-venemaalt-tulnud-dzihadistid-radikaliseerisid-suuria-kodusoja


Allikas: Facebook

Read more...

reede, 25. september 2015

LINNADE LIIT: Linnadel-valdadel pole pagulastele vabu elamispindu, sest riik pole üürikorterite ehitamist toetanud

"Seni on riik seisnud vastu igasugusele üürieluasemete ehitamisele, seega ei saa nad eeldada, et linnadel ja valdadel on pagulastele vabu elamispindu,“ leiab Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas.
Täna toimunud Linnade Liidu juhatuse koosolekul kutsusid omavalitsuste esindajad pagulaskriisi lahendusi arutama Riigikogu tasemel, mitte pelgalt valitsuskabineti või ministeeriumite tasandil.  "Ainult kohalike omavalitsuste solidaarsusele ja kodanike hoolimisele lootma ei saa jääda," ütles Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas.

Linnade Liidu juhatuse esimehe Taavi Aasa sõnul ei ole ajakirjanduse vahendusel esitatud informatsioon piisavalt objektiivne ja on tihtipeale pigem vihakõnet õhutav. Tegemist on kogu Euroopat puudutava probleemiga ning liidu arvates oleks vaja selgeid ettepanekuid riigikogu tasemel. Jätkuvalt on ebapiisavalt ametlikku informatsiooni, milline on või peaks olema Eesti ametlik poliitika Euroopa pagulaskriisi lahendamiseks, eelkõige riigisiseselt, aga ka rahvusvaheliselt, teatab liit.
"Omavalitsustel puudub informatsioon, kuidas valitsus plaanib antud situatsiooni lahendada. Hetkel ei ole selge, millised saavad olema omavalitsuste ülesanded antud olukorras ning milliseks võivad kujuneda nende ülesannete täitmiseks tehtavad kulutused. Olukorras kus riik on vastu olnud igasugusele munitsipaalelamuehitusele on keeruline eeldada, et omavalitsustel on olemas vabad elamispinnad," selgitab liidu esimees Taavi Aas. "Ainult kohalike omavalitsuste solidaarsusele ja kodanike hoolimisele lootma ei saa jääda," täiendab ta.

Linnade Liit vihakõnele ja pelgalt mitteametlikule informatsioonile baseeruvat pagulaspoliitika käsitlust õigeks ei pea. "Juhul kui valitsus eeldab keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste solidaarsust pagulaskriisi lahendamisel, eeldavad kohalikud omavalitsused ka keskvalitsuse solidaarsust kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamisel, mis majanduskriisi ajal kärbiti," kommenteerib Aas.  

Linnade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2015. aasta seisuga 28 Eesti linna, 15 valda ja 1 alev, mis hõlmab kokku 913732 elanikku, s.t 67,5% Eesti elanikkonnast.

Allikas: http://www.pealinn.ee/koik-uudised/linnade-liit-linnadel-valdadel-pole-pagulastele-vabu-elamispindu-n152520

Read more...

Guy Verhofstadt: "Kaotada suveräänsus Euroopa riikides" - uskumatu riigireetmine


ALDEi (Allianss Liberaalid ja Demokraadid Euroopa Eest) juhib Belgiast pärit Guy Verhofstadt. Sinna kuuluvad Reformierakond ja Keskerakond, arusaadav, et Euroopa Parlamendis pole sellise juhi kaasabil neil meie osariigi suveräänsuse jäänustest sooja ega külma.
M.I.

Read more...

Sularaha kaob käibelt juba 2. aasta pärast

26. mail 2014 teatas Swedbank, et lõpetab sularahatehingud Haapsalus, sest panga meelest linna elanikud seda teenust ei vaja.

Paljudele tuli see uudis šokina või pani siis lihtsalt imestama, kuid tegelikult käib varjatud sõda sularaha vastu juba mitu aastat üle terve planeedi, sest sularahata maailm on iga riigi unistus, kuna võimaldab oma kodanike üle suuremat kontrolli. Iga elektroonilise rahaga (nt ülekanne, pangakaart) tehtud tehing salvestatakse andmebaasi, ja sedasi on ametnikel esimest korda inimajaloos täielik ülevaade sellest, millega ori (st kodanik) tegeleb. Kust saab ta oma tulu ja mis teeb talle kulu.

“Pangakontoris sularahatehingute lõpetamine ei ole otseselt kulude kokkuhoid, vaid kliendi ootustele vastutulek,” ütles meediale Swedbanki Lääne regiooni juht Egon Jekabson.
Juba 11 aastat tagasi ehk 2003 hakkas siil õpetama “Maksa kaardiga!”. Lisaks kujundati ühiskonnas arvamust, et ainult rumal või ajast maha jäänu kasutab sularaha. Tundub, et need kampaaniad on olnud edukad, sest täna teeb kaardimakseid 92% elanikkonnast.

Kuid sularahast pole inimkond veel vabanenud, sest siiani on olnud üks suur AGA. Nimelt, sularahata ühiskond saab toimida ainult siis, kui igal inimesel on naha all kiip. Viimastel kuudel on nn arvamusliidrid arutlenudki selle üle, kuidas veenda inimesi end vabatahtlikult kiibistama. On pakutud välja, et võibolla tuleks kiip üldsegi kohustuslikuks muuta ja jutul lõpp, kuid selline lähenemine tekitaks paljudes kindlasti pahameelt.
Poolteist kuud tagasi esitleti digitaalset tätoveeringut, mis on nagu kiip, kuid ajutine. Sellega loodetakse inimmassid nüüd kiibiusku pöörata, sest kiip on vahva ja teeb elu nii palju lihtsamaks.
Millega täpselt on tegu ja kui kaval see kõik on, vaata videost:
Videos räägitav: On aeg mõelda, kuidas oma seadmeid mugavamalt avada. Neid, mida kasutame tihti. Keskmine inimene avab oma telefoni 39 korda päevas ja selleks kulub tal iga kord 3,2 sekundit.

 Kuna see on tüütu, siis 50% inimesi Nei lukusta oma telefoni üldse. Riskides sellega oma isikliku info avalikuks tulemisega. Seetõttu otsustasime telefoni avamise teha lihtsamaks. Telefon on isiklik asi. Seetõttu peaks ka avamine isikustatud olema. Eelmisel aastal tutvustasime klambrit, mis telefoni avas.

Nüüd on meil jälle uudis. Digitaalne tätoveering! Motorolaga koostöös tegime digitaalse tätoveeringu, mis püsib nahal 5 päeva. Sellega võib käia ujumas ja trennis. See on sinuga igal pool kaasas. Painduv materjal on ühendatud viimase sõna elektroonikaga. Seda on nii mugav kanda, et sa ei pane seda tähelegi. Teeme koostööd tippdisaineritega, et kiip näeks hea välja ja oleks lihtne kasutada. Enam pole vaja sõrmega liigutada ega trükkida, lihtsalt puuduta.

Allikas: http://blog.kaitseomatervist.ee/sularaha-kaob-kaibelt-juba-2-aasta-parast

Read more...

neljapäev, 24. september 2015

MATTI ILVES: AVAMEELSELT PÕGENIKEKRIISIST

Põgenike-pagulaste-immigrantide kriisile ei leita enne lahendust, kui sellest ei hakata rääkima avameelselt ja ei vaagita kõiki põhjusi, mis selle kriisi Euroopa Liidus vallandasid.

Sellise kriisi vallandumise põhjusteks oli kõigepealt USA ja tema NATO liitlaste tegevus rahvusvahelisel areenil, ning presidendi George W. Bush´i 2001. algatatud terrorismivastane sõda.

Pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid USA-s alustas USA juba 7. oktoobril Afganistani sõda, mis tegelikult kestab veel siiani ja lõppeb sealse korrumpeerunud "demokraatia" kukutamisega Talibani poolt.
Järgmine terrorismivastane sõda toimus Iraagis 2003. aastal, kus kukutati Saddam Husseini valitsus. Saddam Hussein hoidis küllaltki karmi käega ohjes seda mitmerahvuselist riiki. Ameerika Ühendriikide vägede väljaviimise viimane etapp Iraagist algas alles 2010. aasta augustis. Selle sõjaga saavutati jälle ülinõrk "demokraatia" ja selle demokratiseerimise tagajärjel käib riigis sõda kuni siiani ja nüüd, kasutades ära ebastabiilsust riigis sündis veel Islamikalifaat, ISISe edasitung veel mitmetesse riikidesse.
ISISe vallutuste 5. aasta plaan

Siis veel Araabia kevad, sai alguse 2011. aasta esimeses pooles ja võim vahetus Tuneesias kui ka Egiptuses. Liibüas kasvas see koguni "kodusõjaks".
Tegalikult toetasid ja aitasid kaasa Araabia kevadele kõik progressiivsed Lääneriigid.

Eraldi tuleb veel rääkida Liibüast, sest sealsete sadamate kaudu tuleb peamine ebaseaduslike immigrantide vool Euroopa Liitu üle Vahemere.
Liibüa sõda algas ametlikult 2011. aasta 15. veebruaril toimunud valitsusvastastest meeleavaldustest. Tegelikult aga 10. märtsil, sest siis tunnustas Prantsusmaa Liibüa opositsiooninõukogu (opositsooni mässulised said kõikvõimalikku abi Lääneriikidelt juba enne sissetungi) riigi ainsa legitiimse jõuna. Juba paar päeva pärast seda ründaisd Prantsumaa eetvõttel Liibüat 8 Lääne ja 10 Ida-Euroopa riigi lennukid, maismaa eriüksused saatsid Liibüasse Prantsusmaa ja Suurbritannia.
Lõpuks tapeti ka Kaddafi, kes olid oma sotsialismiga ja riikliku naftakompanii tuludega viinud riigi õitsvale järjele. Lääneriigid saavutasid kõik enda eesmärgid: ärastasid nafta, hoidsid ära kulddinaari kasutuselevõtmise esialgu Liibüas ja Nicolas Sarkozy ei pidanud tagasi maksma 50. miljonit eurot presidendi valimiskampaaniaks, mille talle, kui sõbrale laenas Kaddafi.
"Türann" Kaddafi oli Liibüas võimul teatavasti 40 aastat ja kogu selle aja jooksul hukati riigi vanglates kokku 20 kurjategiat. Hirmus!
Liibüas saavutati demokraatia asemel karmid šariaadi seadused, riigi jaotumise erinevate vaenutsevate-sõdivate grupeeringute vahel ja kohutava ebastabiilsuse, naftalepingud Läänega aga peavad.

Järgmine algatatud sõda "demokraatia" nimel toimub siiani Süürias, algas ametlikult 2011 aastal, kuid võttis tõelise sõja mõõtmed 2013 aastal, kui sõjategevusse sekkus Süüria armee. Valitud president Bashar al-Asad on laialdaste volitustega, ametlikel andmetel sai ta presidendivalimistel 97,2% valijate häältest, oli ka ainus kandidaat. Seega Lähis-Ida täielikult tavaline valitseja ja palju demokraatlikum kui Saudi-Araabias, seal ei taheta sõna "demokraatia" isegi kuulda ja ometi on lääneriigid sealse kuninga ja naftašeikidega kõige paremad sõbrad. Saudid raiuvad siiani näiteks varastel käe otsast, tõsi, tänapäeval tehakse seda "ülimalt demokraatlikult "  amputatisooni abil.
Süüriale saigi saatuslikuks nafta! Süüria põhilisteks maavaradeks on nafta ja maagaas, aga neid oli leitud väikestes kogustes ja seega ei olnud mingit mõtet lääneriikidel  sõda alustada.
Just enne "kodusõda" avastati Süürias suured naftaleiukohad. Naftat leiti ülisuurtes kogustes ja kui need kasutusele võtta, võib naftatoodang tõusta seal sama suureks kui on naftarikkas Kuveidis, mis on maailmas suuruselt 5. naftatootja 7,03%-ga ja eespool ka Venemaast. Võrdluseks võib tuua veel Saudi Araabia 17,76%-ga.
Nii, nüüd oligi Lääneriikidel aeg algatada mässuliste gruppide toetamisel ja relvastamisel kodusõda!

Sõdadega ebastabiliseeriti rida riike, sest nõnda saavutati lausa kaks eesmärki korraga, haarata enda kätte nende maavarad ja vallandada tohutu põgenikelaviin Euroopa Liitu, mida on võrreldud juba ajaloost (4.sajand) tuntud rahvaste rändega. Põgenike toimetamisega üle mere tegeldavad kuritegelikud inimsmugeldajad.

Nüüd tuleb kõige tähtsam, mida põgenikelaviiniga püütakse siis saavutada?

 Meil tuleb pöörduda ajalukku ja vaadata ELi alusepanemist Paneuroopa kaudu, millised olid nende tegelikud eesmärgad ja mida püüti saavutada? Tuleb märkida, et Paneuroopa ideedest peetakse rangelt kinni siiani.
Paneuroopa alusepanija ja selle president oli 49 aastat Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi (November 16, 1894 – July 27, 1972), rahvuselt juut. Ta oli vabamüürlane ja kuulus looži "Humanitas" 1922. aastast, mis asus Viinis.
Paneuroopa ja von Coudenhove-Kalergi eesmärgid oli üsna kugeleminevad. Usuti, et individualism ja sotsialism teeksid koostööd, sealt tulebki ELi eesmärk - neomarksism ja suurtööstuse koondamine miljardäride kätte.
Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi uskus kindlalt, et tulevikus on Euroopa rahvad segaverelised ja kuuluvad euraasia-negroidsesse rassi ja on oma välimuselt sarnased muistsetele egiptlastele, kes olid küllalt tumedad. Taoline segarass asendab rahvaste mitmekesisust.
Ja vähe veel sellest, juutidest kes on "erilised-äravalitud", pidi saama Euroopa uue rassi aadel ja juhtrahvus! Ainult nii pidi juutide saatus Euroopas kujunema kindlaks ja turvaliseks.

Nii, nüüd on meil teada, et meie saatus saab olema sulandumine üheks segarassiks. Praegu juhivad Euroopa Liitu uued tagalesed kuid eesmärgid on samad.
Delfi teatas meile 11. novmril 2010. aastal, et Euroopa Liidu nõukogu president Herman Van Rompuy ütles: "Rahvuslus on Euroopa suurim vaenlane [seega ka rahvusriigid. M.I.] ja viib sõjani."
"Daily Express" avaldas 11. oktoobril 2008 Euroopa Liidu salaplaani, tuua Euroopasse 50 000 000 Aafrika töölist. Neegreid küll toodi, kuid mitte niipalju kui loodeti.
Nüüd on Lääs sõjaga saavutatud tohutu immigratsiooni ja sellega luuakse uut segarassi palju kiiremini!

Tõsiseid küsimusi tekitab ka see, et miks antakse nn. pagulastele kohe alaline elamisluba, mitte aga ajutine? Ajutisest elamisloast oleks ju külalt, minemaks tagasi päritolumaale kui olukord seal normaliseerub. Peale selle käib veel Aafrika riikides tugev propaganda Euroopasse elama asumiseks ja teatatakse, et EL võtab kõik vastu!
Eespool oli lühidalt juttu ka Saudi-Araabisat, kes ise pagulasi vastu ei võta, kuna peavad neid julgeolekuohuks riigile. Saudid tegid iroonilise, uhke käigu ja lubasid Saksamaad aidata pagulastega toime tulla, ning kinkida neile raha 200. mošee ehitamiseks!
Nüüd on selgunud, et pagulastel on kaasas ka araabiakeelsed juhendid, kuidas käituda ja mida rääkida migrtsiooniametnikega, et saada kindlalt varjupaika. Pilt on Soome suundunud paguastele mõeldud õppematerjalist ja eks kirjaoskajad õpetavad siis tarkusi kirjaoskamatutele.

Meil on ainult üks võimalus, kukutada äraostetud, meie rahvast reetnud poliitikud ja astuda kiiresit välja Euroopa Liidust. Võib-olla tehakse asi meile kergemaks ja teised rahvad lagundavad ise selle monstrumi.
_________________
NB! Saatsin selle kirjutise kõigile Riigikogu liikmetele, las loevad, keda rõhuv enamus neist teenib.
M.I.

Read more...

(:)kivisildnik | Ärge valige limukaid

18. septembri Õhtulehes ilmus kirjanik (:)kivisildniku kommentaar „(:)sotsialistliku pagulasutopismi krahh". Lugejatel oli kirjanikule mitmeid täpsustavaid küsimusi.

Lugeja: Kas Te ei karda oma elu pärast? Kas külmade ilmade tulekuks trepi jaoks liiv on varutud?
(:)kivisildnik: Ma olen juba aastakümneid tõtt rääkinud, olen kirjutanud tuhandeid lehelugusid ja avaldanud neid raamatutena ja, nagu näete, olen elus. Oma elu pärast kardavad reeturid, pankurid ja riigivargad, kirjanikul pole midagi kaotada. Meil on seitsme sooja talve tsükkel poole peal, tuleb soe talv.

Lugeja: Kas tulete vastu lugejate soovile ja korraldate meeleavalduse?
 (:)kivisildnik: Ma soovitan tungivalt eesti rahval avaldada meelt valimistel ja seal, kus veel lugusid kommenteerida lastakse. Kasu on ainult vägivaldsetest massirahutustest, laamendamisest ja põletamisest, aga nende seatempude korraldamiseks olen ma liiga seaduskuulekas.

Lugeja: Mis oleks lahendus? Saata riigikogulased Aafrika mandrile liberalismi kuulutama?
(:)kivisildnik: Lahendus on riigikogu valimised – juhul muidugi, kui massid jälle korruptante, reetureid, perverte, mõjuagente, meedialimukaid, idioote ja vargaid ei vali. Ärge valige elektrooniliselt ega eelvalimistel, pole kvaliteetsed teenused. Mina pole neid lojuseid kunagi valinud. Kas teil ei ole piinlik vargaid valida?

Allikas: http://m.ohtuleht.ee/695487
________________
Artikkel, mille kohta küsimusi esitati: http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2015/09/kivisildnik-sotsialistliku.html
M.I.

Read more...

Paar arvamust Yogasūtra raamatuleMartti Kalda ja Inga Põldmaa on Yogasūtra teksti põhjalikult kommenteerinud ning 2015. aastal ilmunud raamatu ette lisanud sissejuhatavalt 60ne leheküljelise lühikokkuvõtte. See sissejuhatus sisaldab eesti keeles parima ülevaate India mõtteloo ühe koolkonna (yoga) ajaloolisest kujunemisest. Aga sissejuhatuse alguses on üks ajalooline küsitavus, mis järgnevat kirjutama ajendas.

Indoaarialaste Indiasse sissetungi kujutlusplaani arvustus

Kaheksandal leheküljel väidavad M. Kalda ja I. Põldmaa, nagu oleks peale aastat 2500 e.m.a Indiasse tunginud indoaarialased. See arvamus oli 20. sajandi algusest peale küllalt levinud, aga tänapäeval on kaheldavaks muutunud. Kahtlemise põhjus on 20. sajandi lõpul paljude ajaloouurijate kriitika „lääne teadlaste” indoaarialaste Indiasse sisserände oletuse kohta. Alates 1980test aastatest pole „aarialaste sissetungi” või „sõjalise vallutuse” arusaamad enam tõsiseltvõetavad, sest ilmusid sisserände oletuse kriitikad paljudelt autoritelt. Stephan Nagel (THEION XI, 1999) loetleb kriitikute nimesid: K.  Kennedy 1984, J. Schaffer 1984, C. Renfrew 1987, M. Tosi 1987, J. Kenoyeri 1991, B. Lal 1994,  J. Schaffer ja D. Lichtenstein 1995. Sisserände oletust tähistatakse nüüdsest kui teadlaste endi poolt loodud müüti. S. Nagel toetub India varasema ajaloo arvustuses gveda tekstile, mida peetakse üheks inimkonna vanimaks ürikuks. Nageli järgi pole gvedas Indiasse sisserände kohta ühtegi viidet. gveda teksti põhjal on võimalus taaskujutada indoaarialaste liikumist India ida ja lõunaosas, aga mitte sisserännet Indiasse.
Indoaarialaste sisserände oletuse mõtlesid keeleteadlased välja 19. sajandil botaanika ja zooloogia nimetuste alusel. Arheoloogid on tänapäevaks kõik tollased oletused kummutanud. Alates 1970. aastast ei usu ükski India varase ajaloo, Harappa kultuuri arheoloog, sisserändu. Kuigi Harappa kõrgkultuuri suurema osa, paljude külade ja linnakeste väljakaevamine on alles ees või pooleli, arvavad India arheoloogid ja geneetikud, et Harappa võibolla Euroopa tsivilisatsiooni algallikas. Sisserände oletus on asendunud väljarände oletusega. Arheoloogide arvates võib Sumeri Kahejõemaa (Mesopotaamia) kultuur pärineda Indiast. Sellele viitab näiteks ka Alain Daniélou teoses India ajalugu; ta kirjutab: „on võimalik, et Sumeri tsivilisatsiooni häll asus hoopis Indias“ (2011, lk 23; tõlge M. Kalda).
Väljarände oletus leiab üllatavalt toetust ka Vanast Testamendist. Seal on viide, kuidas Sineari ehk Sumerisse saabusid väljarändajad ida poolt: „kui nad hommiku poolt teele läksid, siis leidsid nad oru Sinearimaal ja jäid sinna elama“ (Uku Masing, Piibel 1938; 1. Moosese raamat 11:2).
India vanima ajaloo kohta on olemas uus mõttemuster. Selle oletuse järgi tuleks indoaarialaste algkodu otsida tänapäeva Pakistani ja Loode-India aladelt.

Raamatu keelevormist

Vaatamata eelnevale sisserände müüdi kriitikale on raamatu tekst tähelepanuväärne saavutus. Yogasūtra kommentaarides on oskuslikult lahendanud sanskriti mõistete algupärasuse ja eesti keele suhete probleemid. Näiteks veda nimetust kasutatakse järjekindlalt algupärases vormis. Huvitavalt eristatakse ajaloolist yoga´t, tänapäeval levinud joogast. Eessõna lõpus viidatakse ka mõlema sõna erinevale tähendusele.
Ainus näpukas on ebajärjekindlus mõiste karman kasutamisel. Nagu veda puhul võiks ka mõistet karman kasutada ühes algvormis, mitte karma ja karman läbisegi. Raamatu lõpus olevas põhiterminite nimestikus kasutatakse siiski selgelt algvormi karman.
Kui tõlkija piisavalt hästi valdab algkeelt, siis pole vaja kasutada eeskujuna seniseid eestindusi, sest mõned algvormid sanskriti, araabia või heebrea keeles ei pruugi olla kooskõlas meil seni kasutatavatega. Võiks julgelt kaugeneda inglise, saksa, vene ja teiste vahenduskeelte vormidest, mis erinevad algsest sõnatüvest. Näitena, kuidas sõna tüvi on algkeelest eesti keelde õnnestunult üle võetud, nimetan David Kilculleni teose Juhupartisanid (Riigikaitse Raamatukogu 2015), kus kohmaka šariaat asemel kasutatakse algkeelelähedasemat šaria mõistet.
Tulles tagasi Yogasūtra juurde, siis kogu tekst on heaks eeskujuks sellest, millises vormis algkeele mõisteid on võimalik kasutada eestikeelses tekstis.

(PS: Käesolevad arvamused on pühendatud meie seast lahkunud õpetaja Sergei Stadnikovi mälestuseks, kelle Vanade idamaade kultuuriloenguid kuulasime Eesti Humanitaarinstituudis 20 aastat tagasi.)

Leho Lamus

Read more...

kolmapäev, 23. september 2015

Euroopa Liit tallas üle oma liikmesriikide suveräänsuse


Taaskordselt tõestas Euroopa Liit, et ta ei hooli oma liikmete - riikide suveräänsusest ja otsustamisõigusest nagu ka iseenda poolt deklareeritud euroopalikest väärtustest. Sellega on Euroopa Liidu nimeline institutsioon veelkord tõestanud ennast diktaatorliku poliitilise konstruktsioonina, kes ei vääri püsimist.

Euroliit tallas jalge alla liikmesriikide suveräänse otsustusõiguse, kui määras ilma liikmesriikide nõusolekuta kindlaks nendesse saadetavate pagulaste hulga.
Tõsi, Eesti riigil siin kaebamiseks põhjust pole, sest meie valitsejate kapitulantlik poliitika, mis ei hooli oma rahva ja riigi saatusest, ei võimaldanud seista nende Euroopa riikide kõrvale, kes soovisid realiseerida oma riiklikku poliitilist otsustusõigust.

Eesti on täna olukorras, kus meil puudub turvalisuse kindlus, vaimne valmisolek, rahaline suutlikkus ja juriidiline kaitseregulatsioon migrantide hulga suuremaks vastuvõtuks, siiski teeb me riik seda oma valitsejate tahtel vabatahtlikult.
Selline meie valitsejate otsus ja seisukoht on seda kummalisem, et me ei tea isegi kui palju neid sisserändajaid tuleb, milline on nende kultuuriline taust, soovid ja suhtumine külalismaasse (olgu või Euroopasse). Meie valitsejad ja peavoolumeedia tuginevad vaid "inimlikkusele, empaatiale ja solidaarsusele", varjates samas kõike negatiivset, mis kaasneb rändavate hulkadega. Jah - kahjuks siinne rahvas oma vaesuses ja hirmudes pole väärt seda kaastunnet, mida omavad võõrad, tundmatu taustaga sissetulijad. Samuti opereerivad valitsejad arvuliselt vaid esmaste tulijate - esimese ringiga ega poeta mokaotsastki, et esmased tulijad omavad õigust kaasa tuua lähedasi. Teatavasti on moslemitel lubatud neli naist. Aga Euroopa praktika kohaselt on kohalikule sotsiaalsele keskkonnale ning turvalisusele kõige ohtlikumad hoopis võõrkultuursete migrantide teine-kolmas põlvkond.
Enamgi veel - nendest tulijatest saavad ka Eestis kehtivate kummaliste "moodsate" seaduste mõjul siinsed valijad! Nad valivad loomulikult omasuguseid - neid kes nende "islamiväärtusi" ja šariaadikultuuri toetavad. Eestis valitseva korra kohaselt on nad ühtlasi ka esindusdemokraatia kaudu meie presidendi valijad. Niinimetatud euroopalike väärtuste mõjul on meil keelatud kaitsta oma kultuuri ja kultuuripiirkonda isegi "Eesti Vabariigi" nimelise reservaadi sees.

Meil on nõrk ja meie rahvale kaitset mittepakkuv valimiskord. Ähmane ning devalveeritud kodakondsuse institutsioon. Aktsepteerimatu valimissüsteem, nõrgalt kaitstud rahvuskultuuri keskkond, puudulikud finantsvahendid, nõrk sotsiaalpoliitika ka oma rahva jaoks ... ja kõik eelnimetatu on korda tegemata, valitsejad isegi ei soovi nimetatut korrastada, kuid samas soostuvad nad võtma vastu määratlemata hulgal võõrkultuuri kandjaid. Kuigi Euroopa enda praktika selgelt näitab, et see - islamistlik võõrkultuur omab fataalseid mõjusid meie traditsioonilisele kultuurile. Selle rahva kultuurile, mida niigi on juba aastaid nõrgendatud nn euroopalike unifitseeritud arusaamade peale sundimisega.
Meie valitsejad on kohustatud järgima põhiseadust, mis kohustab hoidma ja säilitama meie rahvuslikku kultuuri, keelt ja rahvusriiki. Kuid nad ei tee seda.
Meie riigil puudub reaalne õigus riskida me rahva traditsioonilise sotsiaal-poliitiliste keskkonna lahjendamisega enne, kui on loodud juriidilised, rahalised ja poliitilised garantiid rahvusliku ja riikliku turvalisuse püsimiseks. Tänaseks pole selle nimel lillegi liigutatud. Otse vastupidi riik oma siseseadustega soodustab ebakindluse kasvu ja lõhestab rahvast. Et see on nii, pole vaja palju tagasi mõelda - meenutagem kooseluseaduse vastuvõtmist.

Täna oleme taas sammu lähemale astunud sellele, et üldrahvalikult ja demokraatlikke reegleid järgivalt kaaluda Euroopa Liidust lahkumise positiivseid külgi.
Selleks, et säiliks meie riik, meie rahvas ja meie rahvuslik kultuur.
Muud võimalust meil ei ole kui Euroopa Liit jätkab endiselt oma destruktiivset tegevust, euroopaliku traditsioonilise identiteedi lammutamist, vihaõhutamist teisitimõtlejate suhtes ning kui see LIIT ei muutu sallivamaks ja tolerantsemaks oma liikmesriikide rahvusliku eneseteadvuse ning kultuuripärandi säilitamise suhtes.

Paul Puustusmaa
Konservatiivide erakond
Harju-Rapla Ringkond

Read more...

Euroopa kohtuotsus: Häving


Read more...

Rõivas möönis, et ka Eesti võib saada sundkvoodid

Täna Riigikogus Euroopa Liidu asjade komisjoni ja Väliskomisjoni ühisistungil esinenud ja küsimustele vastanud peaminister Taavi Rõivas oli sunnitud tunnistama, et kui homme toimuv erakorraline Euroopa Ülemkogu võtab kursi pagulaste sundkvootide määramiseks liikmesriikidele, on Eesti sunnitud selle otsusega leppima, kuigi eelistaks vabatahtlikke kvoote.

ELAK-i aseesimehe Jaak Madisoni sõnul on EKRE-l olnud järjekordselt õigus, sest konservatiivid väitsid juba kevadel, et vabatahtlikud kvoodid muutuvad peagi kohustuslikeks ning migrantide numbrid hakkavad kasvama suurema kiirusega kui valitsus ja avalikkus üldse arvata oskab.

Oma selgroogu püüavad siiski säilitada Kesk-Euroopa riigid. Tšehhi peaminister Bohuslav Sobotka kinnitas teisipäeval, et Praha ei nõustu Euroopa Komisjoni ettepanekuga kohustuslike rändekvootide kehtestamiseks. “Kinnitan, et nii mina kui siseminister Milan Chovanec oleme ühemõtteliselt vastu alalise põgenike ümberjaotamise mehhanismi loomisele ja kvootide kehtestamisele,” ütles Sobotka ajakirjanikele. Kvoodisüsteem on tühi poliitiline žest, lausus Chovanec. Sobotka sõnul on tšehhid kindlad, et plaanitav süsteem ei toimi.

Kolmapäeval toimub rändekriisi teemaline Euroopa Ülemkogu. Teisipäeval 22.septembril arutavad teemat EL-i siseministrid. Kvoodiotsused võidakse vastu võtta nn. kvalifitseeritud häälteenamusega, kui ettepaneku poolt on vähemalt 55% EL-i liikmesriikidest, kes esindavad vähemalt 65% liidu elanikkonnast.

UU

Allikas: http://uueduudised.ee/roivas-moonis-et-ka-eesti-voib-saada-sundkvoodid/

Read more...

teisipäev, 22. september 2015

Jaan Hatto: 3. maailmasõja maaletoojad

Fotol Jaan Hatto kõnelemas

Eestis võivad mõned omavalitsused või ka eraettevõtjad teinud olla ränga vea, lubades vastu võtta nn. pagulasi. Näited Soomest osundavad, et loodetud "piiratud arvu orbude", "perekondade", "ainult kristlaste" asemel saabub kümneid ja võib-olla sadu eranditult  muhamediusulisi elujõus täisealisi mehi, sest nemad ongi tegelikult ainsad "pagulased", kelle hulgas on, nagu praeguseks selgunud, kindlaks tegemata hulk ISIS-e, Al- Shabaabi, Al-Nusra, Al-qaeda, Hizbollah´, Moslemi Vennaskonna või mõne teise terroriühenduse võitlejaid. Soome www.patriootti.com netilehekülg 18. septembrist 2015 http://www.patriootti.com/sprn-pakolaisfarssi-etenee-keski-suomessa/ kirjeldab, kuidas on tõsiselt hädas Äänenkoski linna linnapea Matti Tuononen: "Linn ei ole saanud siiamaani ametlikku ega mitteametlikku palvet pagulaste vastuvõtukeskuse asutamiseks. Linna suhtumine on olnud positiivne vaid ilma vanemateta saabunud alaealiste assüülitaotlejate paigutamisele Keski-Suomen Opisto ruumidesse" (Soome k.: "Kaupunki ei ole edelleenkään saanut virallista eikä epävirallista pyyntöä vastaanottokeskuksen perustamiseksi. Kaupunki on suhtautunut myönteisesti ainoastaan ilman vanhempiaan saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden sijoittamiseksi Keski-Suomen Opiston tiloihin" ). Orbude asemel saabus väikelinna kümneid (täpset arvu pole antud) täisealisi, elujõus muhamediusulisi mehi.

 Linn on võetud politsei valve alla, selgub samast artiklist. Kohalikke elanikke ei lubata enam koguneda, soome rahvuslasi ilmselt jälgitakse, sest nende aktivistid võetakse politsei poolt kinni, kuigi neil pole muid kavatsusi, kui vaid Äänekoskist läbi sõita, ja kästakse linnast neil lahkuda. Oma kodanikud, oma maa linnast! Kogunemise keeld ei kehti ilmselt nn. pagulastele, kes kogunevad ja on väga pahased neile kohapeal võimaldatud tingimuste peale. Neile olevat lubatud luksuskorterit pealinnas. Kümmekond hakkab jala, oma käe peal, mööda kiirtee serva minema, Jyväskylä poole, lootes jõuda sihtmärgini. Politsei ei sekku, kuigi registreerimata ja kehtivate dokumentideta võõramaalased mööda nende maad omakäeliselt liiguvad. Kust on pärit mainitud kõrgelennulised lubadused? 

Rootsi-, taani- ja ingliskeelsetel internetilehekülgedel võib leida pilte ja väljavõtteid Lähis-Idas ja Põhja- Aafrikas levivast värvitrükis araabiakeelsest brošüürist, kus Euroopasse väljarändajatele lubatakse tasuta luksuskorterit pealinnas, ülalpidamist riigi kulul elu lõpuni ja isegi blondi tüdruksõpra – riigi poolt, seniks kuni soovi korral oma naine või naised järele jõuavad (ärge kergitage kulme, kui teate nende arusaamist naistest). Brošüüris on pildid mitmespool Euroopas toimunud massisisserännet pooldavatest meeleavaldustest, kus osavõtjateks olid peaaegu eranditult noored naised. All seisab tekst, et naised nõuavad endale "tõelisi mehi" islamiusulistest maadest (ärge kergitage kulme, kui teate nende arusaamist euroopa meestest). Peale selle kubisevad brošüürid mööda Euroopa riike asutatud kõiksugu "pagulasabide" telefoninumbritest, kust võivat abi otsida, kui kuskil peaksid teel "paradiisi" takistused ilmnema. Kriitikud kahtlustavad, et brošüüre trükitakse, rahastatakse ja levitatakse George Sorose ja tema üleilma levinud "avatud ühiskonna fondide" poolt, sest "pagulasabid", kelle telefoninumbrid võib sealt leida, on samuti samade fondide asutatud. Eestis rahastavad mainitud fondid "Avatud Eesti Fondi", MTÜ-sid "Pagulasabi" ja LGBT. 

Viimastest kirjutasin läinud aasta oktoobris "Rahvusliku Teataja" 30. numbris: "George Soros on multimiljardär- USA kodanikust Ungari juut. Avatud Eesti Fond ei ole mingi üksik- eraldi nähtus, kuulub miljardäri poolt asutatud rahvusvahelise võrgustikku Open Society Foundations, kellel on oma "Avatud Ühiskonna Fondid" enam kui 70-s, teistel andmetel, sajas riigis. /---/ Sorose miljardid tulevad klubisse kuulumisest: Fordi ja Rockenfelleri fondidelt. Juba ingliskeelses Wikipedias on kirjas, et avatud fondid tegelevad tegelikult ühiskondade õõnestamise ja laostamisega, kehtestamaks nn. "uut maailma korda" - NWO-d, ehk siis Ameerika ülirikaste juudipankurite üleilmset türanniat. /---/ Nad on suuromanikud peaaegu kõigis rahvusvahelistes suurkorporatsioonides ja lõpuks omavad samuti Euroopa Liitu- just nimelt omavad. Nende poolt korraldatud bilderbergide kogunemistel on Soros sage külaline. Ühed fondid rahastavad teisi, teised kolmandaid jne. - lõpuks tegelikud rahastajad kaovad kauguse ja teadmatuse hämarusse".


Read more...

"Bagdadi vikaar": Euroopa piiridel tunglevad valed inimesed, tõelised abivajajad on laagrites

„Bagdadi vikaarina“ tuntuks saanud anglikaani vaimulik Andrew White on seisukohal, et Euroopa on suunanud oma kaastunde ekslikult oma piiridel tunglevatele noortele vihastele (moslemi)meestele ja ei aita piisavalt tõelisi abivajajaid – nimelt ISIS-e eest põgenenud kristlaste perekondi, kes on endiselt põgenikelaagreis.

„Kui ma näen vihaseid noori mehi Ungari piiril politseinikele vastu hakkamas ja nõudmas, et neil lastaks minna teistesse Euroopa Liidu riikidesse, siis on mul tunne, et järjekorras on ette trüginud valed inimesed,“ märkis Bagdadis vaimulikuna tegutsenud Andrew White, kes juhib praegu üht Lähis-Ida põgenikke abistavat organisatsiooni.
„Euroopa peab vahet tegema paremat elu otsivate ja oma elu pärast põgenevate inimeste vahel, vastasel korral riskime sellega, et ei suuda abistada neid, kes meie abi kõige enam vajavad.“
Vaimuliku sõnul on tõelised abivajajad ISIS-e eest pagenud Iraagi kristlaste perekonnad, kes on leidnud peavarju Jordaania või teiste riikide põgenikelaagreis ja kel pole seal mingeid väljavaateid tulevikuks.
Bagdadi kaldea katoliku kiriku patriarh Louis Raphaël I Sako aga leiab, et Lähis-Ida kristlasi ei tohiks õhutada Euroopasse välja rändama ja et iga taoline üleskutse on vastutustundetu.

Pigem peaksid Euroopa riigid aitama neid, kes seda tõesti vajavad, sõltumata nendes usust. Patriarhi sõnul on vastasel korral oht, et Iraagi, Süüria ja kogu Lähis-Ida kristlased lahkuvad oma kodumaalt.
„Seda küsimust ei saa lahendada sentimentalismi ja pealiskaudsusega. Vaja on arukust. Püsivad lahendused on need, mida saab koha peal ellu viia. Taolised lahendused nõuavad aega ja kannatlikkust, et protsesse juhtida ja lasta neil kulgeda,“ ütles patriarh.
„Kuid näib, et rahvusvahelisi liidreid ja organisatsioone see ei huvita. Nad eelistavad lasta oma tegevust mõjutada avalikkuse emotsioonidel.“
Loe lähemalt siit ja siit.
Fotol: varjupaigataotlejad püüavad jõuga läbi murda Ungari piirile püstitatud tarast.

Read more...

Makse maksab maksta?Pealkirjaks oleva sotsiaalreklaamloosungi (tõsi, ilma küsimärgita) ja sellega seotud kampaania maksis omal ajal kinni maksuamet. Sotsiaalreklaam ei täitnud arvatavasti täiel määral oma eesmärki, sest selle aasta 5. veebruaril võis uudisteportaali Delfi majandusleheküljelt lugeda järgmist: „Maksu- ja Tolliamet kavatseb sel aastal tõsisemalt ette võtta krooniliselt ametile võlgu olevad äriühingud, kellest osasid võib ees oodata pankrot: „Oma võlaportfelli (siin ja edaspidi minu rõhutus – R.S) analüüsides  oleme näinud, et on üle 150 äriühingu, kes tegutsevad süsteemselt, kuid kes ei täida oma kohustusi. Sel aastal kavatseb riik end nende äriühingute suhtes rohkem kehtestada ja hakkame esitama pankrotiavaldusi," sõnas maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe”.
Allakirjutanus, riigi- ja haldusõiguslases, kes mõneti orienteerub majanduses ning kellele eraõigus ega lihtne loogikagi võõras pole, tekitasid küsimusi kõik ülalrõhutatud kohad:
1) Mis võlaportfellist maksuamet räägib ja millisel õiguslikul alusel see portfell on tekkinud?
2) Mille alusel on äriühingutel tekkinud kohustus maksta korrektselt seadusega kehtestatud makse, sh intresse (sic!)?
3) Millele tugineb juriidilistele isikutele suunatud  ähvardus, et riik kui kodanike ühendus (mitte bürokraatiaaparaat – autori märkus) kavatseb end senisest rohkem kehtestama hakata?
Eks püüan siis endaga aru pidada ja neile vastata just sellises järjekorras nagu loogiline tundub.

Juriidilise isiku võimalikust võlast riigi kui kodanike ühenduse ees
Riik kui ühiskondlik kokkulepe, mille kohaselt selle loonud inimrühma liikmed otsustavad delegeerida mõnede nende ees seisvate ülesannete täitmise ühiskooslusele, et seeläbi neid ülesandeid ühises kasus paremini täita, toetub tänase Eesti Vabariigi puhul 1992. a rahvahääletusel vastu võetud põhiseadusele. Oma olemuselt ei erine riik ei seltsingust ega äriühingust. Kui loovutatakse vabatahtlikult mingi osa oma isiklikest kohustustest, et neid hakataks kandma ühiselt, siis nähakse nende ühiseks kohustuste täitmiseks ette ka vahendid,  st loobutakse ka mõnedest õigustest ning antakse õigus kasutada mingit osa igale organisatsiooni liikmele kuuluvast varast ühiste ülesannete täitmiseks. See printsiip ongi maksude kogumise aluseks. Kodanike oma riigi ülalpidamiseks otsustasid kodanikud maksude ühise kogumise siis, kui nad 1992. aastal põhiseaduse poolt hääletasid (põhiseaduse 8. peatükk „Rahandus ja riigieelarve“). Kas selle otsustasid ka juriidilised isikud? Ei, sest nemad hääletamisel ei osalenud. Kust võtsid aga kodanikud õiguse panna riigi kui nende endi ühistegeliku moodustise ülalpidamise kohustuse ka juriidilistele isikutele? Mina seda ei tea ja põhiseadus sellest vaikib.
Kui minna sisulisemaks, siis riigi kui ühise koosluse toimimiseks oleme kodanikena kohustatud maksma meie kõik ning on täiesti põhjendatud, et maksukohustus pannakse ka kõigile neile inimestele, kes ei ole küll kodanikud, kuid tahavad kodanike loodud riigis tunda end (kasvõi ajutiselt) kodanikega samaväärsetena. Sellisteks inimesteks on kõik riigis viibivad inimesed, nii turistid kui (il)legaalsed sisserännanud. Põhjendus maksude osas kodanikega samastamiseks seisneb selles, et neil on olnud valik – kas olla kasvõi korraks koos selle ühiskondliku leppe sõlmijate, ehk riigi kodanikega ,või neist eemal – keegi pole neid sundinud.
Minu loogika „ütleb üles“ kohas, kus asi jõuab juriidiliste isikuteni – kodanikud, kes kodanikena maksavad nagunii makse nagu teisedki, peavad lisaks maksma makse selle eest, et nad on loonud sellesama kodanike koosluse veelgi parema toimimise huvides juriidilisi isikuid, et anda näiteks elatist kaaskodanikele, nagu teevad seda äriühingud või seltskondlikku ühistegevust, nagu teevad seda mittetulundusühingud. Ehk siis osad kodanikud ei maksa makse mitte ainult ühe korra, vaid täpselt nii mitu korda, kui nad on suutnud luua juriidilisi isikuid. Ja kui siis tekib mingeid tõrkeid, nimetatakse neid isikuteks, kes ei täida oma kohustusi (kuigi kohustuse tekkimise algset alust nagu polegi) või võlgnikeks, kelle pinnal hinnatakse oma võlaportfelli suurust.
Lisaks juriidiliste isikute represseerimisele saame siis ju rääkida ka kodanike ebavõrdsest kohtlemisest, sest miks peaks näiteks viie äriühingu omanik ja mitme MTÜ liige, tööandjast kodanik Aadu panustama ühisesse ettevõtmisse (riiki) kordi ja kordi rohkem kui üksik perekonnata töövõtjast kodanik Peedu. Rääkimata siis ammugi illegaal Zeedust, kes „tiksub“ riigis kodanike kulul niisama...

Juriidiline isik põhiseaduse sättes ja mõttes
Põhiseaduse § 9 lõikes 2 on kirjas: „Põhiseaduses loetletud õigused, vabadused ja kohustused laienevad juriidilistele isikutele niivõrd, kui see on kooskõlas juriidiliste isikute üldiste eesmärkide ja selliste õiguste, vabaduste ja kohustuste olemusega.“ Äritegevusele suunatud juriidilise isiku üldine eesmärk on teatavasti kasumi teenimine – seda jutlustavad kapitalismi apologeedid söögi alla ja söögi peale. Järelikult sellest lähtumegi, sest see on meie tänane riigikorraldus ja võimalikest alternatiividest ei saaks tänase riigi organid nagunii aru. Mittetulundusühingu kui juriidilise isiku eesmärk on lihtsalt egoistlik kasu, sest keegi ei ehita kasvõi külakiike naaberküla kodanikele – ikka enda omadele. Selles mõttes ei erine viimane näide üldisest loogikast, sest keegi juriidilistest isikutest ei ole suunatud laiema hüve kasvule (kui just riik ise vahele ei asu, aga seda siis ka õiguslikult korrektsetele alustel).
Mitte väheoluline kõrvalepõige: on siiski üks huvitav näide juriidilisest isikust, kes on näidanud üles altruismi. Lihtne küsimus: millisest juriidilisest isikust käib jutt? Vastus: see on riik. TsÜS § 25 lõikes 2 on öeldud: „Avalik-õiguslik juriidiline isik on riik, kohaliku omavalitsuse üksus ja muu juriidiline isik, mis on loodud avalikes huvides ja selle juriidilise isiku kohta käiva seaduse alusel.“
Lihtne loogika ja teadmine ütleb, et juriidilised isikud suhtlevad teineteisega reeglina lepingute alusel. Kui riik on juriidiline isik ja näiteks minule kuuluv aktsiaselts on juriidiline isik (tuletan meelde – see ei ole sõlminud ühiskondlikku lepingut nimega põhiseadus), siis miks ei sõlmi me omavahel vastastikku kasulikke lepinguid, et riigi kui juriidilise isiku osutatavate teenuste eest maksaksin mina juriidilise isikuna makse või vastupidi? Selle asemel öeldakse mulle, et minu aktsiaseltsil on kohustused riigi ees, vastasel korral kuulun ma „võlaportfelli“. Aga riik kui juriidiline isik ise – millised on tema kohustused ja võimalik koht minu „võlaportfellis“, kui ma nende kohustuste täitmist oma aktsiaseltsi suhtes ei näe? Ma eeldan, et ükski mõistuse juures olev juriidilise isiku tegevjuht ei „sõlmi“ lepingut riigiga vaid selleks, et maksu maksta ning saada vastu maksude sissenõudmise teenust... Kas vanglas istuv inimene on valmis maksma talle kinnipidamisteenuse osutamise eest, mida eriti ülbitsevalt veel „vabaduse valvamiseks“ nimetatakse?
Minu selge arusaamine on (tõsi, see põhineb suuresti ka loomuõiguse tundmisel ja loogikal, sest nähtava fakti konstateerimiseks oleks see liialt triviaalne), et maksuvõla sissenõudmine juriidilise isiku käest ei tugine täna paraku lepingule kui peamisele võlasuhte ja isikliku kasu regulaatorile: juriidilised isikud ei ole sõlminud maksuametiga ühtegi vastastikku kasutoovat lepingut, mille alusel maksuamet riigiasutusena oleks volitatud nõudma maksu tasumist ja pakkuma midagi tulutoovat ka vastu.
Ja nüüd vaatame veel, mis see juriidiline isik siis vabariigi helgemate peade arvates on (aluseks EV Põhiseaduse ekspertiisikomisjoni lõpparuanne): „Juriidiline isik on õigusteaduse konstruktsioon, mis on loodud selleks, et kergendada inimeste elu. Sellest lähtuvalt on juriidiliste isikute üldiseks eesmärgiks tagada füüsilistele isikutele rohkem vabadust, kui neil oleks ilma juriidiliste isikuteta maailmas. --- Kui aga juriidiliste isikute üldiseks eesmärgiks on tagada füüsiliste isikute vabadust, siis saab põhiõiguste kaitse laieneda neile ainult sedavõrd, kuivõrd juriidiliste isikute tegevuse kitsendamine kitsendab ühtlasi juriidilise isiku taga seisvate füüsiliste isikute vabadust. Seejuures ei ole vaja neid füüsilisi isikuid identifitseerida. Piisab, kui selgub, et juriidiline isik on loodud ja tegutseb erahuvisid ja mitte avalikke huvisid silmas pidades. Juriidilised isikud ei saa selle kitsenduse tõttu toetuda näiteks õigusele elule, nad ei sõlmi abielusid ning tütarettevõtetega aktsiaseltsil ei saa olla vanemate põhiõigust kasvatada oma lapsi. Seevastu tulenevad elukutse, ettevõtluse ja omandiga seotud põhiõigustest juriidiliste isikute subjektiivsed õigused.“
Mõelgem väga hoolikalt nende sõnade peale, mu prouad ja härrad, kuni need veel keelustatud pole. Kas maksuameti seisukohad „võlaportfelli“ ja „kohustuste“ osas selle teksti valguses ikka üheselt pädevad ning kuidas haakuvad need meie põhiseaduse printsiipnormide ja preambuliga? Olgem väga ettevaatlikud kiiret hinnangut andma, sest tavadele (et nii ju tehakse igal pool) viitamine siin ei aita – me oleme mõtlevad, mitte reageerivad olendid.

Lõpetuseks
Paljudele kirjutistele heidetakse ette nende vähest praktilisust. Püüan selle etteheitega arvestada ning soovitan kõigile neile, kelle suhtes „sel aastal --- hakkame esitama pankrotiavaldusi" küsida pankroti nõuete kaitsmise ja nõuete tunnustamise koosolekul, et millele tugineb maksuamet riigi esindajana, kui nõuab tasumata jäänud makse ja intresse nende maksmisega viibimise eest (intressid ei tulene isegi kaudselt põhiseadusest): põhiseadusest madalamal seisvale seadusele viitamine ei tohiks kellegi jaoks olla piisav alus; nõutav on viide nõude põhialusele – aluslepingule ehk põhiseadusele. Vaadake, mis nad kostavad...
Lõpetuseks vastan pealkirjas toodud küsimusele: jah, muidugi maksab makse maksta, sest see on meie riik, kuid ainult siis, kui maksud on kooskõlas terve mõistusega ja loomuõiguse põhimõtteid kõrgelt hindava põhiseadusega ning terve riik on kooskõlas samaga.

Raigo Sõlg
Jurist, filosoofiamagister, radikaal

P.S. See kirjatükk ei ole visatud lihtsalt „õhku“ – kui lugejatel on küsimusi või mõtteid, palun esitage need autorile ja arutame edasi. Teema on autori jaoks piisavalt intrigeeriv ning autor loodab, et sellest kasvab välja midagi sisuliselt radikaalsemat kui siintoodu. 

 

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP