RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 31. juuli 2014

Tiit Madisson meenutab Lihula mälestusmärgi lugu, I


Teine osa: https://www.youtube.com/watch?v=AiGI8yDuLH8
Kolmas osa: https://www.youtube.com/watch?v=h2tYJ--98JE

Read more...

Elektritakso võlakirjad edukalt müüdud!            Maikuu alguses avaldas Tartu Hoiu-laenuühistu uudise, et Ühistu liige Elektritakso Pärnu OÜ korraldab võlakirjade suunatud pakkumise. Teiste sõnadega: võlakirju said soetada vaid Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed. Võlakirjade eesmärk oli tagada vajalik lisakapital Elektritakso tegevuse laienemiseks Pärnu linna.
            Käiku lasti 950 Elektritakso võlakirja nimiväärtusega 100 eurot. Võlakirjaemissiooni kogumaht oli seega 95 000 eurot. Võlakirju märkis 20 Ühistu liiget. Märkijate seas oli nii suuremate summade eest ostjaid kui ka mõnesaja euro suuruse investeeringu tegijaid. Kuigi võlakirju pakuti kahe nädala jooksul, oli Ühistu liikmete huvi koostöö vastu nii suur, et juba 10 päevaga leidsid omaniku kõik võlakirjad.
Elektritakso emissioon tõestab, et eestimaalased suudavad koos tegutsedes liikuda ühise eesmärgi poole. Liikmete koondumise kaudu saab rakendada arvestatavaid summasid kaasliikme tegevuse toetamiseks, jagades seejuures teenitud kasumit ühiselt.
            Tartu Hoiu-laenuühistul on hea meel, et Ühistu liikmed löövad aktiivselt kaasa ühistes ettevõtmistes ning kui mõnel kaasliikmel liigub peas mõte oma ka oma ettevõttele võlakirjaemissiooni korraldada, soovitame julgesti ühendust võtta Ühistu töötajatega. Koos oleme tugevad!

Martin Loimet
Tartu Hoiu-laenuühistu pearaamatupidaja

 

Read more...

PAUL TAMMERT: Kuidas tuua elu maale tagasi ?


ipad-2-Nature31.07.2014.

Nagu eelnevast arutelust ilmnes, suretab elu maal välja tarbija, kes eelistab teha oste turgu valitsevate kaubanduskettide uhketest kauplustest suurtes kaubanduskeskustes!
Need kaubanduskeskused on tänapäeva katedraalid, milles inimesed käivad ringi harda näoga otsides sobivat altarit, millel ohverda oma raha meie uuele jumalale – MAMMONALE!
Selleks, et Eesti väikeettevõtja maakohas saaks tööd ja leiba on kolm võimalust.
1. TARBIJATE roll ja võimalus olukorda parandada on kõige suurem. Nemad määravad oma rahakotiga oste tehes, kelle äri õitseb ja kelle mitte! Seega kui tarbija ostaks alati kui võimalik Eesti kaupa, mis on toodetud väikeettevõtjate poolt, hakkaks olukord kohe muutuma.
Kuid tarbija ei saa seda teha, sest suurtes kettides pole väikeettevõtjate kaupa ja kui isegi on, siis ta ei suuda seda tuvastada, sest kaubakett müüb sisseostetud kaupa oma kaubamärgi all.
Maale, kaubale järgi minna on aga tarbijal ebamugav ja kallis ning otsemüügiga tegelevatelt ettevõtetelt ostmine pole pop, sest see ei paku shoppamise naudingut.
2. VÄIKEETTEVÕTJAD pääseksid oma kaubaga suurtesse kettidesse ja nad saaksid ka sellest hea tasu, kui nad hakkaksid oma toodangut turustama läbi ühistu.
Ühistu sellepärast, et selle omanikud on nad ise ning nii saavad nad ise kujundavad oma toodangu kvaliteeti, märgistust ja hinda. Tõsi kvaliteedi saavutamine eeldab oma kvaliteedi kontrolli ja konsultatsiooniteenistus loomist, mille kulud peavad nad ise kinni maksma.
Millegipärast eelistavad Eesti väikeettevõtjad hoopis tülitseda oma naabritega ja müüa oma toodang kokkuostjatele, kes realiseerimiskasumi oma tasku pistavad. Ja nii jäävadki väikeettevõtjad vaesteks ning lõpuks ka töötuks, erinevalt oma Lääne- ja Põhja-Euroopa kolleegidest.
3. KAUBANDUSKETID saaksid samuti muuta oma tegevusloogikat ja rajada ühe kesklao asemel kaheastmelise ladude süsteem. Viimasel juhul võiksid maakondlikud vahelaod võtta sisse oma maakonna väikeettevõtjate toodangu ja realiseerida selle kohapeal ning tuua kesklaost vaid importkaupu ning nende suurtarnijate kaupu, mida kohapealt hankida ei saa.
Selline lahend tähendaks aga seda, et sama kaubandusketi erinevates kauplustes oleksid erinevad kaubad ja võib-olla koguni erinevad hinnad.
See võib mitte meeldida tarbijatele ning see teeks kindlasti raamatupidamise ja laoarvestuse praegusest palju keerukamaks. Tõsi, arvutiajastul ei ole see eriti suur probleem ning on nutika töökorralduse korral suhteliselt väikeste kuludega lahendatav.
Siit siis küsimus heale lugejale:
Kuidas me siis taastame Eesti maaelu ja täidame maa lastega?

Allikas: http://paultammert.wordpress.com/2014/07/30/kuidas-tuua-elu-maale-tagasi/
_________________
Eelnev arutelu on SIIN.
M.I.

Read more...

kolmapäev, 30. juuli 2014

„Šoki doktriin“


Neoliberaalide ümberkorralduste programm näeb ette , et ühiskond tuleb desorienteerida, viia tasüsteemse šoki seisundisse , et ta ei saaks vastu astuda erasta(ärasta)misele seda , mida varemnimetati rahvuslikuks rikkuseks , sotsiaalsete väljamaksete , reaalse töötasu ja töökohtade sihipärasele vähendamisele .
Neid , kes siiski leiavad endas jõudu vastu hakata , nagu Ladina -Ameerika ametiühinguliidrid , ootab ees täielik füüsiline hävitamine . Sellise ettevõtmise tulemusel kaotab ühiskond täielikult vastupanuvõime , muutub lihtsamaks – regresseerub . Sellest seisundist väljub ta rängalt sandistatuna , selline ühiskond pole enam kunagi võimeline end täisväärtuslikult kaitsma , ning muutub seetõttu kergeks saagiks liigkasuvõtjaile .
Meie ökonoomika dogmaatikud järgivad "Suurt Chikago Õpetust" - monetarismi . See teooria "kallist rahast" nõuab pankade sõltumatust sotsiaalsest kontrollist . "Kõrgeima ökonoomilise efektiivsuse saavutamiseks riigis ja ühiskonnas tuleb välistada sekkumine "turuga kohanenute" loomulikku valikusse ja " konkurentsivõimelise inimese" loomisse . "Kallis raha" peab teenima AINULT kohanenuid . Selline on liberaalse lähenemise olemus ökonoomikasse ja elusse .
Ehk küsiksime ENDA poliitikutelt (laarlastelt , kelamlastelt) – kuidas nad on suhtunud monetarismi ja liberalismi ?

Allikas: http://web.zone.ee/mulk/9oki%20DOKTRIIN.pdf

Read more...

Ukraina on osaliselt müüdud

Read more...

Eesti Päevalehe alatust laimukampaaniast

Hea Matti Ilves! 
Viimase nädala jooksul on Eesti Päevaleht viinud meie sihtasutuse suhtes ellu täiesti agressiivse ja alatu laimukampaania, levitades mitmetes artiklites ja ka lehe juhtkirjas ulatuslikult süüdistusi ja kahtlustusi, nagu oleks meil mingid varjatud sidemed Venemaa võimuringkondadesse kuuluvate isikutega ja nagu me saaksime neilt rahalist toetust.

Süüdistused on olnud sedavõrd jaburad, et kohati tundub see lausa uskumatu – avalikkusele on püütud esitada tõe pähe isegi nii fantastilist kuvandit, nagu võiks mul olla mingid suhted Ukraina separatistide juhtidega...

EPL-i alatu laimukampaania: Varro Vooglaidi pilt on täiesti seosusetult pandud ilmestama
Venemaa võimuringkondade ja Ukraina separatistide seostest rääkivat artiklit

Kinnitan Teile ühemõtteliselt ja täiesti selgelt, et kõik sellised süüdistused, kahtlustused ja spekulatsioonid on absoluutselt alusetud ja pahatahtlikud ning need lähtuvad eesmärgist lõhkuda avalikkuse silmis minu ja SAPTK usaldusväärsust. 

Kõigest sellest kirjutasin lähemalt ka oma põhjalikus kommentaaris, mille avaldas pärast minu tungivat nõudmist ERR-i uudisteportaal:

Varro Vooglaid: ajakirjandusliku karistusoperatsiooni musternäidehttp://uudised.err.ee/v/arvamus/627a40a7-1c5e-453f-8641-0c17205b0dec

Palun lugege see kommentaar kindlasti läbi ning levitage infot ka oma sõprade ja tuttavate seas. Ma tõesti palun selles osas Teie abi, et Eesti Päevalehe poolt avalikkusesse paisatud valesüüdistused saaks võimalikult paljude inimeste teadvuses otsustavalt ümber lükatud.

Oma kommentaaris kirjutasin selgesõnaliselt:


"Kõik taolised süüdistused on alusetud ning neil puudub igasugune faktiline aluspõhi. SAPTK ei ole ei otseselt ega kaudselt saanud raha mitte kelleltki, kes oleks teadaolevalt seotud Venemaa võimuringkondadega. ... Jutt sellest, nagu istuks meie sihtasutuse juhtorganite liikmed vene oligarhidega ühes paadis või oleks nendega lähedastes suhetes, on täielik väljamõeldis ja alatu vale.

Tähelepanuväärselt selgitasime seda kõike lähemalt ka oma vastulauses, mille saatsime Eesti Päevalehele viivitamatuks avaldamiseks juba 25. juuli tööpäeva lõpus, ent 27. juuli õhtuks ei olnud seda ikka avaldatud – vastupidi, samal ajal jätkati üha uute artiklitega SAPTK ja minu isiku suhtes alusetute kahtlustuste ja süüdistuste levitamist.

Kokkuvõttes on iga päevaga üha selgem, et see, mida Ekspress Grupp Eesti Päevalehe juhtimisel ellu viib, on ajakirjanduslik karistusoperatsioon isikute suhtes, kes ei nõustu dominantsele ideoloogiale kuulekust üles näitama ja aastasadu meie kultuuri aluseks olnud kõlbelistest alustõdedest lahti laskma."

Lisaks juhin Teie tähelepanu ka meie sihtasutuse ametlikule vastulausele, mis on terviklikult kättesaadav meie kodulehelt:

Eesti Päevaleht levitab Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni suhtes alusetuid kahtlustusihttp://saptk.ee/blog/2014/07/25/eesti-paevaleht-levitab-sihtasutuse-perekonna-ja-traditsiooni-suhtes-alusetuid-kahtlustusi/

Võime ainult imestada selle üle, et Eesti Vabariigist on kujunenud riik, kus meedia võib endale ebameeldivate isikute ja liikumiste suhtes täiesti karistamatult selliseid laimukampaaniaid läbi viia. Kahjuks olen kurbusega sunnitud tõdema, et Eesti Vabariigis ja eriti Eesti meedias toimuvad asjad üha enam autoritaarsele riigile omase mudeli järgi, mida tavatsetakse Venemaale osundades kritiseerida – võim ja ajakirjandus on omavahel tihedalt põimunud ning valitsusele ideoloogiliselt ebamugavad isikud ja kodanikeühendused püütakse jõumeetoditega ära neutraliseerida.

Mis puutub meie sihtasutuse rahaasjadesse, siis, nagu olen varemgi rõhutanud, anname me selle kohta avalikkusele regulaarselt aru – sihtasutuse majandusaasta aruanne on avalik dokument, mis on kõigile huvilistele avalikult kättesaadav, nagu seadus seda nõuab.

Samuti on meie sihtasutus rahaasjade usaldusväärsuse tagamiseks allutatud iga-aastasele audiitorkontrollile, mis on kinnitanud, et kõik on korrektne. Lähemalt kirjutame sellest oma järgmises uudiskirjas, et anda oma toetajatele täpsem ülevaade.

Küll aga olen alati öelnud ja ütlen ka edaspidi selgelt ja ühemõtteliselt, et ükskõik millist survestamist ja terrorit vaenulik meedia meie suhtes ka ei rakenda, oma toetajate nimesid me neile ei avalda. Loomulikult ei ole meil midagi kahtlast varjata – vastupidi, oleme eriliselt pingutanud selle nimel, et teha kõike korrektselt. Seejuures on igaühel, kes meie tegevust toetab, endal õigus ja võimalus see avalikult välja öelda.

Meie aga ei või avalikustada oma toetajate andmeid, kuna inimesed on meid toetanud kantuna usaldusest, et info nende annetuse kohta on meie poolt hästi hoitud ega saa kolmandatele isikutele välja öeldud. Teie ja kõigi teiste meie toetajate isikuandmeid kohustab meid kaitsma ka isikuandmete kaitse seadus, mille nõuete täitmist võtame oma usaldusväärsuse tagamiseks väga tõsiselt.

Aga lõppude-lõpuks võib meie vastu suunatud alatutes rünnakutes näha ka positiivset. Nimelt nähtub siit, et Eesti võimu- ja meediaringkonnad on hakanud Sihtasutust Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks tõsiselt kartma. Nad teavad, et me oleme Eestis ainuke kodanikeühendus, mis püüab meie ühiskonna suundumusi mõjutada ning mis samal ajal ei allu ei poliitiliste parteide, valitsuse ega ka Euroopa Liidu kontrollile.

Selle eest, et SAPTK on lühikese aja jooksul kasvanud nii mõjukaks ja samas tõeliselt sõltumatuks kodanikeühenduseks, võlgnen suure tänu Teile ja kõigile teistele meie pühendunud toetajatele, kelle tõttu oleme saanud oma tööd teha.

Kinnitan Teile, et seisame SAPTK-s ka edaspidi ühiskonna loomulike kõlbeliste aluste ja aastasadu meie kultuuri aluseks olnud põhimõtete kaitsel, sõltumata meie naaberriikide või meie oma riigi valitsuse ideoloogilis-poliitilistest suundumustest, huvidest või püüdlustest – nagu ka meie vastu suunatud rünnakute alatusest.

Juba selle nädala pühapäeval alustame oma ringreisi, et kohtuda 13-s linnas üle Eesti sadade või tuhandete inimestega ning pidada üheskoos aru, kuidas meie ühise liikumisega edasi minna ja seda veel ulatuslikult kasvatada. Lähemat infot ringreisi kohta leiate siit:
http://saptk.ee/blog/2014/07/01/sihtasutus-tuleb-oma-toetajatega-kohtuma/

Teid veel kord usalduse ja toetuse eest tänades ning rõõmsat võitlusvaimu soovides,

Varro VooglaidJuhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Read more...

teisipäev, 29. juuli 2014

MATTI ILVES: VENEMAA VÕTAB KASUTUSELE KULLAGA TAGATUD RUBLA!

Venemaa võtab jälle kasutusele kuldrubla (kuldrublad olid käibel tsaariajal), või kullaga tagatud rubla. Arvati, et Hiina teeb sellise sammu esimesena, aga Venemaa jõuab selles vallas hiinlastest siiski ette.

Tuletan meelde, et kuld-dinaari tahtis võtta kasutusele juba Liibüa liider Muammar  al-Gaddafi. See saigi Gaddafi´le ja Liibüale tõenäoliselt saatuslikuks, sest ta tahtis võtta selle kasutusele esialgu Liibüas ja siis Araabia ning Lähis-Ida riikides ja viia kogu kaubandus, aga eelkõige naftakaubandus seal ainult kulla või kulla ja väärismetallidega tagatud raha alusele.

Selline Venemaa samm kujutab tõsist ohtu USA majandusele ja ka dollarile, mis on maailma reservvaluuta. Kui nüüd Venamaa otsustab võtta kasutusele oma tohutud kullavarud, et tagada rubla, siis oleksid sellel suured tagajärjed mitte ainult USA vaid ka maailma majandusele.

Venemaa võib kasutada kulda isegi kui geopoliitilist relva, ning see põhjustab tõsiseid probleeme maailma valuutaturgudel, millest lääneriigid on täiesti teadlikud.
On öldud, et esimene suurriik mis võtab kasutusele kullaga tagatud valuuta, võidab sellest kõige rohkem ja sisuliselt varastab reservvaluuta USA-lt.

Sellise sammu peale võib lääneriikide reaktsioon olla vägagi valulik.

Kasutatud allikas: http://worldtruth.tv/russia-hints-at-ushering-in-a-new-gold-backed-ruble-2/

Read more...

PAUL TAMMERT: Kes valitseb turgu?


Tänapäeva turumajandus on liivakella kujuga.
Tänapäeva turumajandus on liivakella kujuga.

27.07.2014.
Eesti maaelu sureb välja ja elanikkond lahkub Tallinna või veelgi kaugemale – mere taha. Miks?
Selles on süüdi tehnoloogiline progress. Kui varem pidid inimesed toimetulekuks ja toidu hankimiseks rügama päevast päeva põldudel ja metsades, siis on nüüd masinad vabastanud meid sellest vaevast.
Üks inimene oma masinaga teeb täna rohkem kui vanasti terve küla. Ja kuna tervel külatäiel inimestel pole enam tööd ja toimetuleku allikat, siis peavadki nad lahkuma.
Muidugi küsitakse siinkohal kohe, et aga miks nad ei tee mingit muud tööd seal külas. Miks nad ei hakka näiteks väärindama kohalikku toorainet ja tootma sellest midagi, mida turg vajab ja mis tagaks neile toimetuleku?
Ka selle probleemi põhjus on väga lihtne.
Nad ei saa seda teha, kuna ei suuda realiseerida oma toodangut!

Sattusin mõned aastad tagasi, kui ma veel püüdsin edendada ühistegevust, Gert van Dijk’i loengus kuulma huvitavat näidet Hollandist, mis küll riigi territooriumilt on Eestist väiksem, kuid kus elab üle 16 miljoni inimese.
Nimelt on Hollandis:
80 000 põllumeest
6 500 töötlevat ettevõtet
1 500 hulgimüügi ettevõtet
     7 kaubandusketti
5 000 kauplust
16 000 000 tarbijat.
Kui nüüd küsida, kelle käes on turuvärava võti, siis on sellele lihtne vastata:
7 kaubandusketi sisseostja käes! Kui nemad tahavad, siis pääseb tootja kaup turule ja kui ta ei taha, siis võib tootja oma pillid kotti panna ja sõita mujale palgatööd otsima.
Eesti olukord on täpselt sama, erinevus piirdub vaid sellega, et meil on neid kette viis!

Kaubandusketid on ülesse ehitatud tsentralisatsiooni põhimõttel! See tähendab, et igal kaubandusketil on vaid üks keskne ladu, kuhu ettevõtja võib oma kauba tuua ning kust see veetakse laiali kõikidesse kauplustesse üle kogu Eesti.
Lisaks kehtib veel põhimõte, et kõigis kauplustes peab olema sama kaubavalik ning nad peavad kõikides kauplustes olema sama hinnaga.
Kokku tähendab see, et jutule võetakse vaid neid, kes suudavad sõlmida tarnelepingu kümnete või sadade tonnide peale ning ettenähtud sagedusega kokkulepitud kellaajaks ja määratud kohta näiteks 3 tonni kaupa. Tarnitav kaup peab olema ühtlase kvaliteediga ning pakitud lõpptarbijale sobival viisil. Kui ettevõtja seda ei suuda, siis pole tal kohta turul!
Loomulikult ei suuda ükski väikeettevõtja selliseid tingimusi täita!
Ja niiviisi need külad välja surevad, sest otse tootja käest ei viitsi ükski normaalne inimene kaupu osta.

Seda lugu ilmestab hästi Rimi projektijuhi Tiit Eliase 600 000 eurone pistisejuhtum :
http://majandus24.postimees.ee/2670756/rimi-endist-projektijuhti-kahtlustatakse-hiigelpistise-votmises
http://www.ohtuleht.ee/561804/rimi-projektijuhti-kahtlustatakse-rohkem-kui-600-000-eurose-pistise-votmises
http://pilguheit.com/similar/20314834/kohus-m%C3%B5istis-rimi-endise-projektijuhi-pistise-v%C3%B5tmises-s%C3%BC%C3%BCdi

Allikas: http://paultammert.wordpress.com/2014/07/27/kes-valitseb-turgu/

Read more...

NÕMME RAADIO: Muammar al-Kaddafi - Roheline Raamat - 1. osa - Demokraatiaprobleemi lahendamine

Link: http://www.nommeraadio.ee/wimpy/mambots/wimpy/vimpel3.php?cat=Muammar%20al-Kaddafi%20Roheline%20Raamat&file=001-roheline-raamat.mp3
_____________
Järgnevaid osi on võimalik kuulata siit:
http://www.nommeraadio.ee/meediapank.php/Muammar%20al-Kaddafi%20Roheline%20Raamat

Read more...

esmaspäev, 28. juuli 2014

Eesti „madalad maksud” tegelikkuses
Jürgen Ligi arvates on Maailmapanga ja „PricewaterhouseCoopersi” analüütikud rumalad ega saa Eesti maksukorraldusest aru. Tegelikult aga on meie paljukiidetud „lihtne maksusüsteem” ise osutunud müüdiks.

Maailmapanga ja „PricewaterhouseCoopersi” (edaspidi PwC)  analüütikud on rumalad ja levitavad Eesti maksukoormuse kohta alatut laimu, võib järeldada Jürgen Ligi arvamusest 1. veebruaril 2013 „Postimehe” majandusalases internetiväljaandes „E24” ilmunud artiklis „Eesti maksusüsteemi sära kipub tuhmuma”.

Sama mõttelaadi võime kohata veel Riigikontrolli, inimarenguaruannete või ülikoolide teadlaste arvamuste kohta, millest üks viimaseid oli Urmas Varblase artikkel „Postimehes” (1.02.2013) „Ettevõtte tulumaksusoodustus jäi ajale jalgu” (vt.: http://www.e24.ee/1123058/ettevotte-tulumaksusoodustus-jai-ajale-jalgu).

Ligi sõnade kohaselt pidavat Urmas Varblase kriitika „Postimehes olema tõsiselt vigu täis. Nii räägib Ligi rahvusringhäälingus 2. veebruaril 2013 (vt.: http://uudised.err.ee/index.php?06271775 ).

Ligi sõnade kohaselt olevat „Pricewaterhouse Coopersi” analüüsid riikide võrdlemisel väga eksitavad. Eelnevast võib järeldada, et kui juba Maailmapanga ja PwC analüütikud pole meie maksusüsteemist õigesti aru saanud, siis on meie paljukiidetud lihtne maksusüsteem osutunud müüdiks. Seda kinnitab ka kaudsete maksude ülisuur osakaal, mis on Euroopa suurimaid ja mille kaastoimeliste mõjutegurite süsteem ühiskonnas on prognoosimatu. Mujal maailmas liigitatakse selliseid riske julgeolekuriskide kategooriasse. Meil aga öeldaks sellepeale, et see on kaitseministeeriumi rida, sest rahandusministeerium ju julgeolekuga ei tegele.

Olukord on aga Jürgen Ligi sõnul kergesti parandatav: „Saaksime palju parema koha, kui paneksime sotsiaalmaksu maksma töötajad oma palgast.” See tähendab, et eesmärgi saab kergesti saavutada maksudoonori ümbernimetamise abil, ja nagu see juba traditsiooniks on kujunemas, siis sisuliste probleemidega polegi vaja tegeleda.

Ligi sõnutsi saab aga isiku kõrget maksukoormust lahendada veel teisegi meetodiga. Selle kohaselt on mõistlik usaldada vaid neid uuringuid, mis valitsuspoliitikaid „õiges valguses” näitavad. Näitena tõi Ligi välja Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat andmed.

 

Millest Eesti peavoolumeedia vaikib

 

Eelnev kinnitab, et  meie riiki ollakse võimelised juhtima valede ja õigete valikute alusel. Võimu ülesandeks on aga teha valik õigete ja valede valikute seast ja luua võimu kiitev valitsuskultuur, mis kiidaks vaid oleviku võimu, mitte ei tegeleks inimese või ühiskonna probleemide lahendamisega. Selle tulemusena kuuluvadki meie demograafia- ja väljarändeprobleemid lahendamatute hulka ja see olevatki normaalne ehk kultuurile omane. Mujal maailmas on ka nii ja kindlasti leidub uuringuid, mis seda kõike tõestavad ja seega tuleb need vaid leida ja ette kanda.

Probleem seisneb aga selles, et eelnevalt väljatoodud võimuretoorika ja mõttelaad ei ole kohane demokraatlikule riigile. Samasuguseid metoodikaid kasutas ka Nõukogude Liit oma võimupositsioonide kindlustamiseks, varjates ebasobivate materjalide kättesaadavust rahvamassidele, ja murrangud saidki alguse „ebasobivate materjalide” avalikustamisest.

Säärane olukord on omane feodaalkorrale, mille fragmendid avaldati juba „Postimehe” artiklis „Eesti maksusüsteem viitab feodalismile” (vt.: http://www.e24.ee/1109288/majandusmagister-eesti-maksususteem-viitab-feodalismile/ ) ja täies mahus trükiti ära „Estonian World Review”-s (vt.: http://www.eesti.ca/eesti-madal-maksukoormus-on-maailmapanga-aruande-kohaselt-muut/article38074). Sama teemat on käsitletud veel artiklites „Vabariigi asemel on loodud koloniaalmaa” (vt.: http://www.eesti.ca/vabariigi-asemel-on-loodud-koloniaalmaa/article38495) ja „Antiikaja näidete alusel võib väita, et Eestis kehtib endiselt feodaalkord” (vt.: http://www.eesti.ca/antiikaja-naidete-alusel-voib-vaita-et-eestis-kehtib-endiselt-feodaalkord/article36209).

Kahjuks ei ole Eesti siseriiklik peavoolumeedia neid artikleid julgenud avaldada, kartes ilmselt rikkuda rituaalse meediaruumi kombetalitust, mille hulka ei kuulu võimuideaalide kitsaskohtade kättenäitamine. Meil aga öeldakse sellepeale, et kui reaalseid protsesse näidata halvas valguses, siis see ohustab eestlase identiteeti, ja pimesikumängimisest on kujunenud rahvasport. Tulemusena aga poldagi võimelised enam oma olukorda hindama ega lahendusi rakendama, nagu see on demograafiaprobleemidega juba juhtunud.

Igal juhul võib meie riik uhke olla, et tal on Euroopa parim rahandusminister. Probleem seisneb aga selles, et sellist haruldast annet ei taha Euroopa Liidu liikmesriigid maksusüsteemide praktilisel ümberkorraldamisel kuidagi hinnata. Sama meelt on  Maailmapanga ja PwC analüütikud-rahandusspetsialistid. Aga see on juba  Jürgen Ligi tegemata töö, et see lõputu tarkus pole mitte kuidagi nendeni jõudnud. Ja paraku ei jõua ka, kui Euroopa parima rahandusministri laeks on  „Postimehe” veergudel niinimetatud väikeste tegijatega vaielda, sest mujale teda lihtsalt ei lasta.

 

Eesti TEGELIKUST maksukoormusest

 

Sarnaste tulemusteni maksukoormuse suhtes Maailmapanga ja PwC-ga on jõudnud veel Urve Palo 5. oktoobril 2011 eetrisolnud telesaates „Foorum”, olles samal ajal Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees. Palo väljatoodud andmetest selgub, et maksukoormus ulatub Eestis 67%-ni, samal ajal kui EL-i keskmine ulatus 69%-ni. Sellest moodustavad kaudsed maksud Eestis 44% ja EL-is keskmiselt 35%, otsesed maksud aga Eestis 23% ja EL-is keskmiselt 34%.

Seega võib Jürgen Ligi andmetele viidates väita, et isegi riigikogu rahanduskomisjoni liikmetel puuduvad õiged andmed Eesti tõepärase maksukoormuse kohta, kuid ilmselt pole ministeerium isegi seda suutnud tagada.

Ligi seisukohtadega vastupidisel seisukohal on ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõttemajanduse instituudi rahanduse õppetooli doktorant ja õppejõud Andro Roos, kelle sõnade kohaselt „aeg-ajalt ilmuvad ajakirjanduses ülevaated sellest, kui kõrge on Eesti maksukoormus. Suuremad meediaväljaanded on uurimustele tuginedes väitnud, et see on 39–49% sisemajanduse kogutoodangust. Samuti mainitakse, et võrreldes teiste riikidega ning kõiki asjaolusid arvestades peame olema õnnelikud, et meie kodumaal on ikkagi suhteliselt madalad maksud. Võiks olla palju hullem!

Kui arvestada, et sotsiaalmaks on 33%, tulumaks 21%, kogumispensioni makse 2%, töötuskindlustusmaks 1,4% + 0,6% = 2% ja käibemaks 20%, saame juba neid maksumäärasid kokku liites tulemuseks, et Eesti inimesel on maksuameti ees 78% eest kohustusi.”  Täpsem ülevaade:   http://opleht.ee/arhiiv/?archive_mode=article&articleid=5843 .

Ilmselt leiab siin veelgi erinevaid metoodikaid, mille alusel inimese maksukoormust hinnata. Aga milline neist on õige ja milline vale, teab vaid suur juht ja õpetaja Jürgen Ligi ainuisikuliselt. Aga see on juba otsene feodaalkorra ilming.

EINAR EILAND

Autor on sotsiaalmajanduse magister.

Rahvuslaste Tallinna Klubi ajalehe „Rahvuslik Teataja” 15. numbri (veebruar-märts 2013) majandusküljel ilmunud kirjutis.
__________________

Kuidas lehte hankida?

„Rahvusliku Teataja” omandamisest huvitatuil – ka tellijail! – tasub ühendust võtta e-aadressil tellimine[ät]rahvuslasteklubi.org või lehe piirkondlike levijuhtidega.

Levijuhid:
Põhja-Eestis:

Johanna Ranne
E-post:
johanna.ranne.armane[ät]gmail.com
Mobiil:
59037103
Lõuna-Eestis:

Osvald Sasko
Mobiil: 55542270
Lääne- ja Kesk-Eestis

Jaan Hatto
E-post: stuvsta[ät]hot.ee
Mobiil: 51903374

Levijuhtidelt saab ka varasemaid lehenumbreid. Üksiknumbri hind on üks euro.
„Rahvuslik Teataja” ilmub alates 2011. aasta juuli lõpust.
Tõnu Kalvet,
„Rahvusliku Teataja” peatoimetaja

Read more...

Tule kuulama Konservatiive Arvamusfestivalil!

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on maailmavaatelise kohvikuga esindatud 16ndal augustil Paides Vallimäel teist korda toimuval Arvamusfestivalil. Festivalil on päevakavas arutelud neljal väga kriitilisel teemal:

12:00-13:30 Eesti julgeolek ebastabiilses maailmas
14:00-15:30 Eesti ettevõtluse areng väliskapitali konkurentsis
16:00-17:30 Noored poliitikas – Eesti tuleviku kujundajad?
18:00-19:30 Sotsiaalsüsteem – kirstunael Eesti liberaalsele võimule?

Aruteludel on esinejaid lisaks EKRE liikmetele ka erakonnaväliseid. Esinejate nimekiri aruteludel on veel muutuv, kuid kindlasti on aruteludel osalejateks Martin Helme, Ruuben Kaalep, Veiko Valgepea, Jaak Madison, Toomas Laanpere.
Lisaks on võimalik jälgida Konservatiivide kava ja esinejate nimekirja Arvamusfestivali kodulehel: http://www.arvamusfestival.ee/events/category/ekre/

Allikas: http://www.ekre.ee/tule-kuulama-konservatiive-arvamusfestivalil/


Read more...

Mart Helme: Putini Venemaa on muutunud paariariigiks

Foto: Tairo Lutter / Postimees


Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme ütles laupäeval Sinimägedes 1944. aasta kaitselahingutele peetud mälestusüritusel veteranidele kõnet pidades, et president Vladimir Putini juhitav Venemaa on muutunud paariariigiks ning see reaalsus on ohuks Eesti julgeolekule.
«Teame ajaloost, et ka varem on Venemaa olnud paariariik ja et just siis on ta olnud oma naabrite vastu kõige agressiivsem. Nii oli Stalini ajal, nii oli bolševike võimuletuleku järel revolutsiooniaegsel Venemaal, aga ka Peeter I ajal ja loomulikult Ivan Julma ajal. Kõigil neil kordadel on tulnud ka eesti rahval ennast Venemaa rünnakute vastu kaitsta. Peame olema selleks valmis vaimselt ja füüsiliselt ka praegu,» ütles Helme.
Konservatiivse Rahvaerakonna delegatsioon pani langenud kangelaste mälestuseks pärja. Mart Helme ütles pärja asetamise järel, et eesti rahval on vaja ka praegu Sinimägede ja Lembitu aegset vaimu.
Toimetaja:
Andres Einmann


Allikas: http://www.postimees.ee/2868843/mart-helme-putini-venemaa-on-muutunud-paariariigiks

Read more...

pühapäev, 27. juuli 2014

Pühapäevased pildid


Read more...

ARVAMUS: Täna toetad perekonda, homme reedad kodumaa

Autor: Veiko Vihuri   
laupäev, 26 juuli 2014
Umbes selline mulActive Imageje jääb viimastel päevadel Ekspress Grupi ja ka Eesti Rahvus­ring­häälingu (kas keegi üldse enam imestab?) üles klopitud meedia­kärast Siht­asutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) rahastamise ümber. Tänasest Eesti Päeva­lehest võis lugeda, et SAPTK on mingil hämaral viisil seotud lausa Ukraina separatistide nina­meestega.
Katsed näidata, et SAPTK rahastajate või vähemalt ideeliste toetajate seas on Putini režiimiga seotud isikud, teenivad vaid üht propagandistlikku eesmärki – tuleb jätta mulje, et perekonna ja traditsioonide kaitsjad esindavad kurjust, pimedust ja tagurlust. On ju Putin lasknud Venemaal vastu võtta „homofoobsed“ seadused ja flirdib õige­usuga („progressiivse üldsuse“ meelest risti­usu eriti patriarhaalse ja kivinenud, bütsantsliku versiooniga), esinedes kristlaste ja kristlike väärtuste kaitsjana ning pidurdades progressi ja vabadust.
Samal ajal on meie patroonid USA ja Suur­britannia, kellele ainsana (vist?) saame Putini Venemaa rünnaku korral loota, seadnud oma poliitiliseks ees­märgiks inim­õiguste ja vabaduse levitamise sildi all „homo­abielude“ läbi­surumise kogu maailmas. USA ase­presidendi Joe Bideni sõnul on nn homo­­õiguste kaitsmine tsiviliseeritud rahvaste tunnuseks ja seda tuleb pidada olulisemaks kui austust kohalike tavade ja traditsioonide vastu. „Mind ei huvita, milline teie kultuur on,“ ütles Biden. Hüva, härra asepresident, me peame seda meeles.
Kuid tuleb tunnistada, et aprillis riigikogu menetlusse võetud kooselu­seaduse eel­nõuga on kaasnenud oskuslik ja järjekindel meedia­kampaania. Liiguvad kuuldused suurtest rahadest ja professionaalsetest suhte­korraldus­firmadest. Igal juhul on kooselu­seaduse vastaste ja Putini ühte paati panemise võte hästi töötanud, sest Ukrainas süveneva konflikti taustal on kasvanud eestlaste patriotism ja vastu­meelsus agressiivse idanaabri tegemiste suhtes.
Teisalt on just kooselu­seaduse eelnõu ümber toimuv halastamatult esile toonud Eesti nn demokraatia silma­kirjalikkuse. Usun, et eelnõu esitajad saavad tegelikult ka ise aru, kui räpast asja nad ajavad. Eks nende hulgas ole nii põhi­mõttelisi revolutsionääre kui tuule­nuusutajatest (kuigi seekord kannab tuul kohale eriti paha lõhna) kaasa­jooksikuid, kes püüavad iga korra ajal pumba juures olla.
Miks aga on vait Eesti vaimu­inimesed, kes muidu on nii tundliku närviga? Miks kuuleme vaid sellest, et üks tuntud muusik kutsus boikoteerima üritust, kus pidi esinema Putinit fännav märuli­staar, või sellest, et üks tuntud kirjanik boikoteerib vene­keelse märgistusega piima? Kas vaimu­inimeste korrumpeerumine ja hirm süsteemiga pahuksisse sattuda on juba nii suur, et ei taha ega julge häält teha? Või ei tööta enam sisemine, moraalne kompass?
Ja miks vaikivad Eesti ajakirjanikud, meie „vaba“ ajakirjandus? Tõsi, Postimehe vanem­toimetaja Priit Pullerits hoiatas oma blogis, et selles küsimuses on ajakirjandus valinud poole. „Kooselu­seaduse üle peetavas debatis on Eesti ajakirjandus näidanud end putinliku propaganda­vahendina,“ kirjutas Pullerits juuni alguses, ja iga uus Jumala päev näitab, et tal on kahjuks õigus.
Ka Toivo Tänavsuu esines igati vapralt ja väärikalt ETV „tasa­kaalustatud“ saates. (Kes ei tea, siis „tasa­kaalustatus“ Eesti Rahvus­ring­häälingu moodi on ühes saates kolm eelnõu pooldajat ja üks vastane – täpselt nii toimiti ka Vikerraadio saates „Kirikuelu“.) Aga no kuulge, kas siis „neljandat võimu“, seda demokraatia vahikoera, ei huvitagi, kuidas välis­saatkondade ja lobi­gruppide ning maksu­maksja raha toel surutakse läbi seadust, mis avab täiesti uue peatüki meie ühiskonna sotsiaalses korralduses? Või on meedial endal suu ümber rasvavõru? Või hoopis meele­kohal püssi­toru? Kuid peale Ekspress Grupi välja­annete ja „erapooletu“ Rahvus­ringhäälingu on ju muidki kanaleid ja lehti, mis saaksid soovi korral teha seda, milleks nad on kutsutud ja seatud – nimelt uurivat ajakirjandust.
Võitlus kooseluseaduse vastu on muutumas üha enam võitluseks Eesti tõelise vabaduse ja väärikuse eest. Me võitlesime nõukogude ikke vastu, et säilitada oma kultuur ja keel ning võita tagasi meilt röövitud riiklik iseolemine. Nüüd tuleb meil seista autoritaarse liberalismi tülgastava orjuse vastu, välismaise diktaadi ja end Karl Vaino kombel võõr­isandate teenistusse müünud valitseva kliki vastu, kes armastavad küll demokraatiast rääkida, ent kelle teod näitavad midagi muud.
Ühendagem jõud ja seiskem oma riigi väärikuse, traditsioonide ja alus­veendumuste eest. Kasvõi veel viimast korda. Praegu on veel võimalus, praegu on veel aega. 

Read more...

Kaitskem üheskoos perekonda, Facebook

Uskumatu, mis toimub! See ei ole enam ammu naljakas.
Eesti Päevaleht on algatanud Varro Vooglaidi ja SAPTK suhtes suurejoonelise karistusoperatsiooni. Enam ei kohkuta tagasi ka kõige alatumate võtete ees -- nüüd luuakse juba kuvandit, nagu oleks mul/SAPTK-l mingi seotus Ukraina separatistide juhtidega. Kel silmad on, see nähku, milline on Eesti ajakirjanduse pale ning millisel viisil karistatakse inimesi, kes ei nõustu ajavaimuga kaasa jooksma ja ideoloogilist kuulekust üles näitama.
Sellest, et ei minul ega SAPTK-l ei ole mingisuguste vene võimuringkondade ega rahastajatega mingeid suhteid, sai juba eile meie vastulauses teatatud (ka EPL-le):
http://www.decivitate.ee/?news_id=2355
Selle asemel, et meie vastulause ära trükkida, jätkab EPL oma laimukampaaniat.
____________
See järjekordne EPLi laimuartikkel:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/malofejev-uhendab-separatiste-moskvaga.d?id=69425355
M.I.

Read more...

laupäev, 26. juuli 2014

MATTI ILVES: MIS SAAB MEIE HARIDUSEST?

Nüüd on täiesti selge, et meil on asutud tootma gümnaasiumides lauslollust, see näib olevat lausa omaette eesmäk. Tänavustel, kõigest kolmel lõpueksamil rakendati juba korda, kus abiturient pidi saama 100 punkti süsteemis eksami sooritamiseks vaid 1.(!) punkti.
Pange tähele, üks hindepall ja seda 100. palli süsteemis! Vanasti kehtinud 5. hinde puhul tuli eksam teha vähemalt hindele 3, seega tuleks eksam sooritada vähemalt 60. punktile või pallile. Aga 1 pall??

Sõbraga, kurvalt naerdes, arutasime seda uut eksamite sooritamise süsteemi ja jõudsime järeldusele, et eksami edukaks sooritamiseks tuleb vaid eksamiruumi kohale minna.
Kuid see pole siiski nii, sest kõigist pingutustest hoolimata oli eksamitel läbikukkunuid siiski 39, tähendab, nad ei suutnud saada isegi 1. punkti ja piirdusid ümmarguse nulliga.

"Õhtuleht " kirjutab: "Mõneti üllatavalt valisid lõpetajatest umbes pooled raske eksami (matemaatika, M.I.). Keskmine tulemus oli selle puhul 54, kergema korral 30,2 punkti. Raskema eksami valinute seas oli läbikukkujaid vaid kaks, ent kergema eksami tegijatest põrus lausa 35." Nagu näeme, on saadud keskmised punktid mõlema eksami puhul ebarahuldavad.
Saja punkti vääriliseks tunnistatud ülihäid koolilõpetanuid on Eestis esialgsete tulemuste järgi vaid 22. Olgu ka öldud, et kogu Eestis tegi eksameid ainult 9654 inimest.

Olukord on enam kui kurb. Aga USA välisminister John Kerry on ütelnud, et loll pole olla häbiasi sest meil valitseb demokraatia! Ka Eestis näib valitsevat sarnane "demokraatia".

Foto: Vallo Kruuser

Read more...

HENN PÕLLUAAS: Mistral ja Eesti huvid

Kaitseministeerium usub Prantsusmaa selgitusi, et dessantlaeva Mistral müük Venemaale Eesti huve ei kahjusta, kinnitas kaitseministeeriumi pressiesindaja Martin Jasko Delfile (10.03.10).

Nüüd tahaks küll ohata: tule taevas appi! Kas KM tõesti ei tea, mida see dessantlaev endast kujutab? Või arvab, et niivõrd naiivsed ja ma ütleksin, lausa tobedad kinnitused leiavad uskumist?

Kõnealune laev mahutab kuni 900 meest, kuni 30 helikopterit, kuni 20 tanki jne. Millega me sellisele jõule vastu hakkaksime? Kolme kaitseotstarbetu miinitraaleri ja arengukavaga, millega neile siis lajataksime? Eesti kaitsevõimet on arendatud, justkui me ei olekski mereriik, justkui meie rannad kaitset ei vajakski. Meil puuduvad igasugused rannakaitseraketisüsteemid ja suurtükipatareid. Meil ei ole ühtegi ründekopterit, hävitajatest rääkimata. Õhutõrje on olematu. Meil ei ole ka mitte ühtegi tanki.

Vene mereväe juhataja Vladimir Võssotski sõnul oleks Vene laevastik seda sorti alusega suutnud Gruusias oma ülesande 26 tunni asemel täita 40 minutiga. Gruusial oli aga kõik see olemas, mida meil pole - tankid, lennukid jne.

Nüüd kus me ise tõmbasime oma merepiiri Soome lahe keskjoonelt tagasi (1994. aasta "vabatahtliku enesepiiranguga"), pääsevad Vene sõjaalused takistusteta meie põhjapiiril kalda lähedusse. Meil ei ole võimalik nende lähenemisele rahvusvahelistes vetes reageerida, meil ei ole mitte midagi, millega sellist ähvardust tõrjuda.

Mis juhtuks kui selline koletis maabuks vaenulike kavatsustega Tallinna reidil? 20 minutiga oleks Toompea ja Kadriorg vaenlase käes, 40 minutiga kõik pealinna sõlmpunktid. Jägalast, kuhu meie kaitseväe üksused Tallinnast üle viia kavatsetakse, ei jõuta selle ajaga kohalegi, NATO abivägedest rääkimata. Ja meie räägime, et Vene ultramoodsed dessantlaevad ei kujuta meile mingit ohtu. Muidugi on see utreering - nii libedalt vaenlasel ei lähe, kuid ega see siis ohtu väiksemaks muuda.

Kui algselt pidi Vene saama ühe laeva, siis oleks võinud eeldada, et see ei satu ehk Läänemerre. Miski ei oleks muidugi takistanud vajadusel selle siiatoomist. Nüüd, kui Prantsusmaa pakub Venemaale lausa nelja Mistrali, jagub neid kõigisse Venemaa strateegiliselt tähtsatesse piirkondadesse: Mustale merele, Vaiksesse ookeani, Põhjamerre ja Läänemerre.

Nagu teada, on Venemaa käivitanud uue relvastusprogrammi, mille käigus kavatsetakse oluliselt kasvatada Balti mere laevastikku ja tuuakse siia lisaks kümme uuema põlvkonna diisel-elektrilist Lada-klassi allveelaeva. Pealveelaevastikku täiendatakse uute Stealth tehnoloogial põhinevate Stregushy-klassi korvettidega, mis on võimelised ründama pealvee- ja allveelaevu, ranniku- ja õhusihtmärke ning mis on varustatud mitmeotstarbeliste helikopteritega.

Venemaa naabritel Soomel, Eestil, Lätil ja Leedul ei ole võrdluseks ühtegi allveelaeva, peale mõne haruldase muuseumieksponaadi, mis isegi vett ei pea.

Tegemist on radikaalse Läänemere militariseerimisega. Käsikäes Nord-Streami gaasitrassi ehitamisega, mida hakkab "kaitsma" Balti mere laevastik, püütakse Läänemeri muuta sisuliselt Venemaa sisemereks, kus Kremli militaarne sekkumine oma huvide kaitseks oleks näiliselt igati õigustatud. Venemaa ühepoolne taganemine Euroopa tavarelvastuskokkuleppest, täpsusrakettide Iskander paigutamine meie piiridele, hiljutised sõjaväeõppused, milles harjutatati Baltimaade vallutamist, Pihkvasse lisadeviisi paigutamine - kõik need on sammud, mille ees ei saa silmi sulgeda.

Ei maksa end ega teisi petta väidetega, et ida suunast meid oht ei ähvarda ja et meisse vaenulikult suhtuv Venemaa teeb kõike seda vaid kaitseeesmärkidel. Kas tõesti usub meie kaitseministeerium Eestit külastanud Prantsuse Euroopa asjade riigisekretär Pierre Lellouche laest võetud väiteid justkui Mistrali müük meid ja meie huve ei ohustaks ning suikub roosamannalistesse unistustesse, nagu lääs ise Venemaa suhtes? Kamin võiks meenutada, et vastupidiselt Prantsusmaale, ei ole meie suurriik, keda Venemaa kardaks ja Venemaa ei ole mitte kaugel, teiselpool Euroopat, vaid siinsamas. Koos oma vaenuliku retoorika, provokatsioonide, õõnestustöö ja ähvardustega. Koos oma sõjajõududega, mille kõhklematut käikulaskmist Gruusias me alles nägime. Ja kus sellesama Prantsusmaa vahendusel tagati lõpptulemusena vaid Kremli huvide kaitse.

Ainult sellise, demokraatiast eemalduva ja imperialistlike geopoliitilisi ambitsioone omava idanaabri olemasolu ongi ju põhjuseks, miks meil kaitsevõimet ülepea vaja läheb. Sestap, härrased kaitseministeeriumist - Prantsuse ärihuvide kaitsmine ja tegelikkuse eiramine jätab teist väga rumala mulje - pea liivast välja ja tegutsema! Kuigi rahva kaitsetahe on suur, ei saa me ainult püssidega tipptasemel ja hambuni relvastatud vaenlastele vastu. Meie huvides on võimalikult kiiresti tagada esmane kaitsevõime kõigis valdkondades.

Artikkel avaldati 15. märts 2010 Delfis pealkirja all: Mistraliga vallutatakse Toompea ja Kadriorg. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/article.php?id=29767367&l=fpOpinion

Allikas: http://hennpolluaas.blogspot.com/2010/03/kaitseministeeriumi-kinnitusel-usuvad.html

Read more...

Eesti Päevaleht levitab Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni suhtes alusetuid kahtlustusi

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ametlik vastulause Eesti Päevalehe poolt levitatavatele alusetutele kahtlustustele
25.07.2014

24. juulil ilmus Eesti Päevalehes artikkel, milles vihjatakse, nagu oleks Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) nõukogu liikmed Paul Hertzog von Oldenburg ja Sławomir Olejniczak seotud Venemaa raudteede presidendi Vladimir Jakunini rahastatud organisatsiooniga ning nagu istuks SAPTK seega mainitud ringkondadega „ühes paadis“.
Selle väite puhul on tegu absurdse järeldusega, mis lähtub ilmselt eesmärgiks heita meie sihtasutusele manipulatiivsete vahenditega halba valgust.
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on saanud inspiratsiooni brasiilia professori Plinio Corrêa de Oliveira liikumisest nimega Traditsioon, Perekond, Eraomand (edaspidi TFP, mis on lühend nimest Tradição, Família e Propriedade), mille eesmärgiks on võidelda lääne kristliku tsivilisatsiooni alustalasid sajandite jooksul rünnanud revolutsiooniliste liikumiste vastu.
TFP on laienenud nii teistesse Ladina-Ameerika maadesse, USA-sse kui ka Euroopasse. Oma ajaloost on TFP-l näidata ette mitmeid tulemuslikke kommunismi vastu suunatud kampaaniaid ja professor Plinio Corrêa de Oliveira oli esimeste katoliiklike liidrite seas, kes resoluutselt mõistsid hukka fašistliku ja natsistliku liikumise 30-ndate Itaalias ja Saksamaal.
GuinessTFP on näidanud üles suurt toetust ka Baltimaade iseseisvuse ja kommunismi ikkest vabanemisele kui 1990. aasta suvel koguti 26 maal 5 218 520 allkirja Leedu iseseisvumise toetuseks. See allkirjakampaania kanti Guinnessi rekordite raamatusse, kui omal ajal kõige rohkemaarvuliste allkirjadega petitsioon. Petitsioon viidi läbi tänapäevases mõistes algeliste vahenditega ehk külast külla käies ja paberile allkirju kogudes. Imekspandav on ka fakt, et üle viie miljoni allkirja koguti vaid nelja kuu jooksul.
Tulles tagasi vihjete juurde, mille kohaselt on meie organisatsioon seotud Vladimir Jakunini ja tema abikaasa poolt juhitud liikumistega, siis peab ütlema, et need on meelevaldsed ja otseselt valed. Paul Hertzog von Oldenburg osales Maailma Perekondade Kongressil kui külaline ja tema juhitud föderatsiooni Pro Europa Christiana esindaja. Pro Europa Christiana, poola Piotr Skarga Ühing ja meie sihtasutus seisavad Euroopa ühise ja kristliku kultuuripärandi eest, mis on kujundanud Euroopa tsivilisatsiooni viimased 2000 aastat, sõltumata Venemaast ja tema poliitilistest suundumustest.
Väide, et Oldenburgi hertsogi ettekanne Maailma Perekondade Kongressil viitaks organisatsioonilisele või rahalisele seotusele Venemaa poliitiliste ringkondade ja oligarhidega, on parimal juhul absurdne järeldus ja meelevaldne väide, halvimal juhul aga teadlik ja alatu vale, mille Eesti Päevaleht on liikvele lasknud eesmärgiga mustata vahendeid valimata meie sihtasutuse tegevust Eestis. Seega on põhjust kaaluda, kas Eesti Päevalehe artikkel ei kätke piisavalt materjali, et võtta leht kohtulikule vastutusele laimamise ja tahtliku väärinformatsiooni levitamise eest.
On tõsi, et föderatsioonil Pro Europa Christiana on pikaajalised sidemed Maailma Perekondade Kongressiga. Hiljuti on kongressiga liitunud ka Venemaalt pärit organisatsioonid, kuid sellest ei järeldu, et föderatsioon Pro Europa Christiana ja Venemaa organisatsioonid oleks mingilgi määral omavahel seotud.
Seega võib veelkord toonitada, et Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ega ükski eelmainitud organisatsioonidest pole mingilgi viisil seotud ei majanduslike vahendite ega muude sidemete poolest Vladimir Jakunini, Konstantin Malofejevi ega ühegi teise Venemaal tegutseva organisatsiooni või liikumisega.
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on oma tegevuse alustamiseks saanud sihtotstarbelisi annetusi meiega ühiseid väärtusi jagavatelt ja Euroopas tegutsevatelt TFP-ga seotud juriidilistelt isikutelt, kes elatuvad oma asukohamaade annetustest.
Juba esimese tegevusaasta jooksul kasvatasime meiegi oma kodumaiste väikeannetajate baasi. Praeguseks oleme sõltuvad ainuüksi oma annetajate suuremeelsest rahaliselt panusest meie organisatsioonile. Erinevalt korporatiivsest meediast, poliitilistest parteidest ja paljudest homoorganisatsioonidest oleme täiesti sõltumatud võimalike oligarhide suurannetustest, Euroopa Liidu fondidest, poliitiliste parteide toetusest ja valitsuse poolt laialijaotatavast eesti maksumaksja rahast, millega kaasnevad alati tegevust piiravad ja pärssivad nõuded.
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks seisab koos oma Euroopa kolleegidega kristliku tsivilisatsiooni ja meie ühiskonna loomuliku kõlbelise alusvundamendi kaitsel toetudes eelkõige Katoliku Kiriku ühiskonnaõpetusele ja aastatuhandete pikkusele traditsioonile ehk paljude põlvkondade jooksul akumuleeritud tarkusele. Me oleme seda teinud enne, teeme nüüd ja jääme tegema tulevikus, sõltumata meie naaberriikide või meie oma riigi valitsuse ükskõik millistest ideoloogilis-poliitilistest suundumustest, huvidest või püüdlustest.

Markus Järvi
Juhatuse liige
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Allikas: SIIN.

Read more...

reede, 25. juuli 2014

Miks Eesti suhleb riigiga, kes Eesi riiki ei tunnista?

Tõepoolest MIKS?

BHR on korduvalt viidanud asjaolule, et venemaa eitab Eesti kui 1940. aastani eksisteerinud Eesti Wabariigi õigusjärgluse olemasolu. Venemaa suhtleb (poliitilises mõttes üleolevalt ja irvitavalt) Eestiga kui uue riigiga, mis sündis 20. augustil 1991. a. ehk edgaripäeval ning milline võib venemaa arvates olla äärmisel juhul vaid ENSV järeletulija. Sama poliitikat ajab Keskerakond ja selle partei jüngrid.

Seepärast on äärmiselt tõsine küsimus ka vaskpoolseks ära pööranud valitsuskoalitsioonile (vene parteiga liitunud sotsialistid ja reformikad) ning nendega ühte pilli puhuvatele respublikaanide parteile, kes ka täna veel soovivad hirmsal kombel venemaale kinkelepingu teha uue ning mittevajaliku piirilepingu näol - kellega te suhtlete? Kellega te lepingu sõlmite? Mida te arvate, kellega venemaa lepingu sõlmib, millele teie esindajad alla kirjutavad?

Eestis on küll ja veel tüsiseid poliitikuid, kes eelnimetatud mänge ei mängi, kuid kes ei asu (veel) valitsusnuppude juures. Küll nad aga tulevad ja pööravad meie riigi õigele teele.
Eestis on enam ning veel inimesi, kes õiglase protesti tõttu ning kalevite kange rahva liikmetena jonnivad ülalnimetatud vandenõulastest ning eneseväärikuseta Eesti valitsejate vastu nagu kogu, maailmavallutustest ihaleva, venemaa vastu kõikvõimalike vahenditega.

Üheks selliseks on Indrek Hargla.

Indrek Hargla: eestlane ei peaks Venemaaga mingisuguseid asju ajama

"Minu raamatuid vene keeles ei tule, sest leian, et eestlane ei peaks Venemaaga mingisuguseid asju ajama," kommenteerib kirjanik Indrek Hargla ajakirjas Naised ilmunud Venemaa boikoteerimise küsimust.

Hargla sõnul boikoteerib ta näiteks neid Eesti tootjaid, kes märgistavad oma tooteid vene keeles ja reklaamivad end vene keeles. "Ma ei osta Salvesti konserve. Ma ei osta seda piima, kuhu on vene keeles peale kirjutatud молоко, sest see on ENSV-aegse praktika jätkamine," märgib ta.

"See venelane, kes on otsustanud, et tema tahab Eestis edasi elada, peab suutma ajada asju eesti keeles. See, et eestlased tema jaoks tooteid märgistavad, on häbiväärne," lisab Hargla.

BHR/Publik.ee

Read more...

Üks tähelepanuväärne video lennukitelt teostatavatest keemiapritsimisetest

Üks tähelepanuväärne video kus on selgelt näha, et lennukitelt pritsitakse kemikaale. Väidetevalt kliimasoojenemise ärahoidmiseks. Kuidas need aga inimeste tervisele ja loodusele mõju avaldavad? Paistab, et see suuremat avalikust ei huvita.

Video: https://www.facebook.com/photo.php?v=4036312803704

Lisaks lugege siit: http://www.puhastaevas.ee/


 

Read more...

Puust ja punaseks: kuidas EL-i välisministrid sanktsioonide „otsuseid” teesklesid

Karme sanktsioone nõudnud riikide esindajatel tuli pettuda. Lähemal uurimisel ei osutunud ükski otsus reaalseks. Fotol vasakult välisministrid Urmas Paet (Eesti), Carl Bildt (Rootsi), Radosław Sikorski (Poola) ja Frans Timmermans (Holland)
Foto: Yves Logghe, AP
 
Euroliidu ministrid suutsid avalikkusele tegusid imiteerida, ehkki ei astunud ühtegi sammu.
Eestis oli tööpäev juba läbi, kui Brüsselis teisipäeval kogunenud Euroopa Liidu välisministrid oma kohtumise lõpetasid. Kõik ootasid pärast Ida-Ukrainas allatulistatud Malaysia Airlinesi katastroofi karme meetmeid Venemaa vastu, kuid igaüks näis otsustatust isemoodi aru saavat. Mõned pealkirjad väitsid optimistlikult, et „sanktsioone laiendati”. Teised märkisid, et otsused lükati edasi. Eesti välisminister Urmas Paet paiskas eetrisse teate, et EL „võttis suuna piirangute laiendamiseks Venemaa suhtes”. Kuidas võis kohtumist nii mitmeti tõlgendada? Konks peitub EL-i välisministrite suurepärases oskuses tegeleda silmamoonduste ja miraažide ehitamisega, mis lasevad isegi täielikku tegevusetust paista otsustava saavutusena.

Allikas: http://epl.delfi.ee/archive/print.php?id=69411591

Read more...

neljapäev, 24. juuli 2014

VARRO VOOGLAID: Tervise Arengu Instituut: me ei ole ei ole viinud läbi ega toetanud ühtegi perekonnakeskset eluviisi propageerivat kampaaniat

kummonseks5

Kuivõrd TAI korraldab juba teiste aastat järjest väga labast ja vulgaarset ning ilmselgelt ka äärmiselt kallist kampaaniat “Kumm on seks”, mis eelmisel aastal meie protesti peale pärast Tarbijakaitsemati sekkumist osaliselt peatati, siis saatsin 13. juulil teabenõude ja palusin maksumaksjate raha seesuguse kasutamise kohta mõne küsimusega selgitust.
Minu küsimused olid järgmised:
 1. Milline on TAI roll kampaania “Kumm on seks” läbiviimisel? Kas TAI on kampaania korraldaja, üks kampaania korraldajatest, kampaania toetaja või muus rollis?
 2. Milles seisneb TAI toetus kampaaniale “Kumm on seks”?
 3. Kui TAI toetab 2014. aasta kampaaniat “Kumm on seks” rahaliselt, siis millise summa ulatuses?
 4. Kui TAI on kampaania “Kumm on seks” korraldaja, siis palume edastada kampaania detailse eelarve.
 5. Millise sumam ulatuses toetatas TAI kampaaniat “Kumm on seks” 2013. aastal?
 6. Kas TAI on viinud läbi või toetanud ka mõnda kampaaniat, mis propageerib perekonnakesksust, abiellumist, abikaasade vahelist truudust ja hoidumist seksuaalsuhetest enne abielu? Kui ei, siis miks?

TAI vastused, mille saatis 21. juulil direktori ülesannetes pr Annika Veimer ja mis on minu hinnangul vägagi kõnekad, olid järgmised:
 1. TAI on 2014 aastal teostatava turvaseksi kampaania „Kumm on seks“ korraldaja.
 2. Kampaaniat viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014 raames. Kampaaniat rahastatakse 15% ulatuses riigieelarvest läbi TAI eelarve ning 85 % ulatuses ESF vahenditest.
 3. TAI toetab kampaaniat rahaliselt summas 18 515,74 eurot.
 4. 2014 aasta kampaania eelarve lisatud.
 5. TAI toetas 2013 aastal kampaaniat „kumm on seks“ summas 20 704,1 eurot.
 6. TAI ei ole viinud läbi või toetanud kampaaniat, mis propageerib perekonnakesksust, abiellumist, abikaasade vahelist truudust ja hoidumist seksuaalsuhetest enne abielu. TAI keskendub turvaseksi kampaania raames turvalisele seksuaalkäitumisele, tervist ohustava käitumise vähendamisele ja HIV ning sugulisel teel levivate infektsioonide ennetamisele vastavalt TAI-le Rahvastiku Tervise Arengukavas 2009-2020 määratud rollile.
kummonseks6

Niisiis saame TAI vatusest ennekõike teada kaks väga olulist asja:
 1. Esiteks, TAI on kasutanud kahel järjestikusel aastal kampaania “Kumm on seks” rahastamiseks ligi 40 tuhat eurot Eesti maksumaksjate raha ja ainuüksi 2014. aastal ligi 105 tuhat eurot Euroopa maksumaksjate raha. Kampaania kogumaksumuseks (vt eelarvet siit) ainuüksi 2014. aastal on kolossaalne 123 438 eurot.
 2. Teiseks, TAI ei ole mitte kunagi viinud ellu ega ka toetanud mitte ühtegi kampaaniat, mis propageeriks perekonnakesksest eluviisi, abiellumist, abikaasade vahelist truudust ja hoidumist seksuaalsuhetest enne abielu – olgugi, et selline eluviis ilmselgelt soosib hoidumist suguhaigustest ja soovimatutest rasedustest. Küll aga on Sotsiaalministeerium, mille allasutuseks on ka TAI, toetanud järjepidevalt nt homopropagandistlikku kampaaniat “Erinevus rikastab”.
Seejuures on TAI kui Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse põhimääruse järgseks põhieesmärgiks Eesti rahvastiku tervise järjepidev areng ning elukvaliteedi püsiv tõus. Ilmselt perekondlik eluviisi, abiellumine, abikaasade vaheline truudus jms ei ole TAI hinnangul rahvastiku tervise järjepideva kasvu ning elukvaliteedi tõusu seisukohast siis olulised faktorid (erinevalt ulatuslikust kummikasutusest kõikvõimalikes juhusuhetes).
Nüüd tuleks küsida “miks”-küsimusi, ent selle jätan siin kohal igaühe enese hooleks. Üks on aga selge: avalik võim Eestis propageerib süstemaatiliselt mitte ideaale, voorusi ja väärtusi, mis nõuavad inimestelt kasvamist suurema väärikuse poole, vaid vastupidi – eluviisi, mis baseerub lodevusel, madalatele tungidele andumisel ja minnalaskmisel.

Adekvaatse kommentaari kampaania “Kumm on seks” kultuurilisele mõjule kirjutasid eelmisel aastal pealkirja “Julgegem rääkida truudusest” all head sõbrad Maria Joanna Madise ja Tiina Veismann, kes võtsib kamapaania sõnumi kokku järgmiste sõnadega:
“Kampaania sõnum on, et inimene on oma seksuaaltungi ori, tal ei ole valikuvabadust ega võimalust jääda kõlbeliseks ning sellele loomalikule seadusele alluvad kõik sõltumata vanusest (noored kohvikus), haridusest (teadlased laboris), partneri soost (homoseksuaalid jõusaalis) või elukutsest (kolleegid kontoris). Sellest lähtuvalt soovitatakse noortel teist inimest käsitleda mitte isiksuse ega subjektina, vaid üksnes oma seksuaalvajaduste rahuldamise objektina (klipp noortest kohvikus).
Veel saame teada, et seksil pole mingit seost armastusega ning et lapsed on seksuaalsuhte sama ebameeldiv ja kardetud tagajärg nagu suguhaigused (üks varasem kondoomikampaania kandis loosungit „Ela oma elu enne“ – selge sõnum noortele, et lapse saamine on inimese isikliku elu lõpp). Lisaks eelnevale saame teada, et seks juhusliku inimesega, üheöösuhe on tunnustatud ja riiklikul tasemel soovitatud käitumisnorm (kampaania üks osa on „lantimisnippide“ tutvustamine).
Kampaania otsene, varjamatu eesmärk on kaotada inimestes loomulik häbelikkus.
Sellega taandatakse seksuaalsuhe, mis on aastasadu kuulunud privaatsfääri ja tähistanud erilisi, vaid kahe inimese vahele jäävaid hetki, argitoiminguks. Seks on nagu igapäevane hammastepesu, ainult et (sotsiaalministeeriumi variandis) see ei pruugi toimuda oma vannitoas ja oma hambaharjaga.
Kokkuvõttes õhutab kampaania hüperseksuaalsust, naeruvääristab truudust ning õõnestab usaldust mehe ja naise vahel. Nagu noor näitlejanna eelmise kampaania käigus kahetsusega nentis, on püsisuhtes tekkinud usaldus probleemiks – enam ei testita, aga kõik ju võivad petta. Inimest käsitletakse loomana, kes oma käitumises juhindub instinktidest.”

Allikas: SIIN.Read more...

PAUL TAMMERT: Kodanikuühiskond – milline sa oled? Vol II


forum24.07.2014. Tallinnas

Ühiskonnakord moodustub nelja erinevat sotsiaalset korda teostava mesogrupi enesekehtestamise tulemina, kusjuures määrav on see milline või millised neist on domineerivad.
Kui domineerib individualism, siis tekib turumajanduslik majanduskeskkond ja kasvab soov rikastuda.
Militaristliku valitsuskultuuri võludega võime tutvuda paljudes riikides Venemaast Süüriani välja. Seda aga, milline on elu bürokratismi poolt valitsetavas elukeskkonnas, kogeme iga päev Eestis tänu nii kohaliku valitsuse kui ka EL juhtorganite tegevusele.
Kodanikuühiskonnaks võiks nimetada riiki, kus avalike huvide otsuste langetamisel domineerib kodanikkonna (loe: mõtlevate ja teotahteliste inimeste) tahe.
Siinkohal tõuseb ilmselt küsimus, kuidas saaks see teostuda?
Pakun välja diskussiooni alustamiseks ühe võimaliku nägemuse.
Alustada võiksime näiteks KOV reformiga.
Mis oleks, kui KOV üksuseks oleks praegune maakond, mis on majanduslikult piisava võimekusega üksus. Selline üksus suudaks palgata kohaliku elu korraldamiseks vajalikud ametnikud ning pakkuda neile piisavalt tööd ja palka.
Kõige olulisem vastuväide sellisele ettepanekule on, et sellise suurusega haldusüksus mida juhitakse tsentraliseeritult, teeb lõpu demokraatiale ja see muutub parteipoliitika mängukanniks. Seega tuleks seda kuidagi tasakaalustada.
Tsentraliseeritud bürokraatlikku masinavärki saab tasakaalustada ja parteipoliitika mõju elimineerida kogukonnapõhise majoritaarse (üks saadik ühest ringkonnast) valimissüsteemiga.
Kui KOV volikogu on piisavalt suur (üle 50 inimese) ja see moodustuks täistöökohaga töötavatest kogukonnavanematest, kellest igaüks esindaks määratud territooriumil elavat ca 1000 või … inimese kogukonda, siis muutuks kohaliku poliitika olemus kardinaalselt.
Kogukonna vanema tööülesandeks oleks suhtlemine oma kogukonna liikmetega (kui selleks tekib vajadus), nende probleemide tuvastamine ning sellest vastavate KOV ametnike teavitamine, kelle ülesandeks ongi selliste probleemide lahendamine. Probleeme üldistades saavad nad tuvastada nende olemuslikud põhjused ning sellest lähtudes muuta ametnike ülesandeid ja töökorraldust.
Samas peab kogukonna vanem oma kogukonna liikmetele aktiivselt selgitama volikogus langetatud otsuseid ning näitama kuidas need teenivad just selle kogukonna liikmete huve.
Kui kogukonna vanem läheb n.ö automaatpiloodile ja hakkab tegutsema mõne teise huvigrupi huvides, siis võimaldab majoritaarne valmissüsteem ta kasvõi järgmisel päeval tagasi kutsuda ja vahetada välja kellegi teisega, kes teenib selle kogukonna huve paremini.
Selline süsteem pakub kodanikele võimaluse olla kursis toimuvaga ning teostada võimu, ilma sellesse otseselt ise sekkumata.
Uue süsteemi rakendumisel tekiks igal kogukonnal oma internetipõhine foorum, kust ta saaks ühelt poolt teada: mis on toimumas ja kuidas see puudutab teda isiklikult ning teiselt poolt esitada oma seisukohti, selgitaks välja ühishuvi ja anda volitusi oma kogukonnavanemale volikogus hääletamiseks.
Kõigil – kes seda suudavad ja tahavad seda – oleks võimalus osaleda aktiivselt kohalike probleemide lahendamisel või vähemalt olla kursis toimuvaga. Ja foorumis saaks ka tagantjärgi uurides, kes mida ütles ning kuidas just selline otsus sündis.
Mis aga kõige toredam – tekiks täiesti uut tüüpi poliitikute põlvkond, kes oleks avatud ja suudaks suhelda oma valijaid. See erineks oluliselt praegustest salakavalatest poliitikutest ning nende ärigrupeeringute huve teenivast poliitikast, mille otsused langetatakse tagatubades!

Allikas: http://paultammert.wordpress.com/2014/07/23/kodanikuuhiskond-milline-sa-oled-vol-ii/
_______________
Esimene osa SIIN.

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP