RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 30. aprill 2016

Laupäevased pildid


Read more...

Markus Järvi: kogu rahva president on see, kelle rahvas ise valib


Published on Apr 28, 2016
Portaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Pat Buchanan: Kui Jumal on surnud…

Ühes oma hiljutises veerus tegi Dennis Prager terava tähelepaneku: “Valdav enamus juhtivaid konservatiivseid kirjanikke … on ilmaliku ellusuhtumisega. … Nad ei ole teadlikud sellest katastroofist, millesse jumalatus Läänes on viinud.”

Need ilmalikud konservatiivid võivad mõelda, et “Ameerika suudab üle elada Jumala ja religiooni surma, ” kirjutab Prager, kuid nad eksivad.

Ja tõepoolest, viimase poole sajandi ajalugu näib seda kinnitavat.
Rahva religioon, nende usku, loob nende kultuuri ja nende kultuur loob nende tsivilisatsiooni. Ning kui usk sureb, sureb kultuur, sureb tsivilisatsioon ning hakkavad surema inimesed.
Kas see mitte pole Lääne lähiajalugu?

Täna pole mitte ühtegi suurt Lääne rahvast, kelle sündimus  lubaks vältida nende väljasuremist põlisrahvana.Selle sajandi lõpuks on teised inimesed ja teiste kultuurid on Vana Mandri suures taasasustanud.
Euroopa inimese saatuseks näib olevat lõpetada nagu 10 Iisraeli kadunud suguharu — alistatud, assimileeritud ja kadunud.
Ning sellal kui Euroopa rahvad — venelased, sakslased, britid, baltlased — kahaneb arvuliselt, kahekordistub ÜRO hinnangul Aafrika elanikkond 34 aasta jooksul ja ületab tublisti 2 miljardit.
Mis juhtus Läänega?
Nagu G.K. Chesterton kirjutas, kui inimesed kaotavad usu Jumalasse, siis nad ei hakka uskuma mitte millegisse, vaid nad hakkavad uskuma kõigesse.
Kui Euroopa eliidid lakkasid uskumast kristlust, hakkasid nad pöörduma ideoloogiatesse, mida dr Russell Kirk kutsus “ilmalikeks religioonideks”.

Mingiks ajaks need ilmalikud religioonid — marksism-leninism, fašism, natsism — vangistasid  miljonite südamed ja meeled.Aga peaaegu kõik nad olid 20. sajandil läbi kukkunud jumalate seas.
Nüüd haarab Lääne inimene oma embusse uued religioonid: egalitarismi, demokratismi, kapitalismi, feminismi, ühe-maailma-ideoloogia (One Worldism), environmentalismi.
Ka need annavad mõtte miljonite inimeste eludele, kuid ka need on ebapiisavateks aseaineteks usule, mis lõi Lääne maailma.

Sest neil puudub see, mida inimesele andis kristlus — mitte ainult põhjuse, mille jaoks nii elada kui surra, vaid ka moraalikoodeksi mille kohaselt elada, koos lubadusega, et selliselt elatud elu lõpus tuleb igavene elu.Ka islam annab sellise lubaduse.
Ilmalikkusel aga pole pakkuda midagi, mis võiks olla võrreldav selle lootusega.
Vaadates tagasi möödunud sajandite peale, näeme, mida usk on tähendanud.
Kui pärast Rooma impeeriumi langust võttis Lääs omaks kristluse kui kõikidest teistest ülima usu, kuna selle asutaja oli Jumala Poeg, hakkas lääs looma kaasaegset tsivilisatsiooni, ja siis läks Euroopast välja ja alistas enamuse tuntud maailmast.

Tõed, mida Ameerikas on õpetanud maailmale, et igale inimesele on seesmiselt omane väärikus ja väärtus ning puutumatud inimõigused, pärinevad kristlusest, mis õpetab, et iga inimene on Jumala laps.
Täna aga on kristlusega virtuaalselt surnud Euroopa ja on aeglaselt suremas Ameerika, Lääne kultuuris kasvab vundamendi kaotanud ja dekadentlikuna ning Lääne tsivilisatsiooni on nähtavas languses.
Rudyard Kipling on seda kõike ette ennustanud teoses “Recessional”:
“Meie laevastikud kahanevad olematuks, rannal ja neemel kustub tuli: Oh, vaata vaid, kogu meie eilne hiilgus on kui Niineve ja Tüürose kadunud sära”

Kõik Lääne impeeriumid on kadunud, ja tema poolt kunagi alla heidetud rahvaste lapsed tulevad üle Vahemere et taasasustada ema riikides, kelle pärismaalased on hakanud vananema, kahanema ja surema.
Alates 1975. aastast on ainult kaks Euroopa riiki, islamiusuline Albaania ja Island, säilitanud piisava sündimuse, et hoida oma rahvas elus.
Arvestades rahvastiku vähenemisest Euroopa sees ning Aafrikast, Kesk- ja Lähis-Idast veerevaid sisserändajate laineid, tundub veel enne selle sajandi lõppu kaartidel olevat islami Euroopa.
Vladimir Putin, kes on lähedalt näinud marksismi-leninismi surma, näib mõistvat kristluse otsustavat tähendust Emakesele Venemaale ning püüab elustada Õigeusu Kirikut ja kirjutada tema moraalikoodeksit tagasi Vene seadustesse.
Ja mis toimub Ameerikas, “Jumala riigis”?
Kristluse väljaheitmisega tema koolidest ja avalikust elust juba kahe põlvkonna jooksul ning Vana ja Uue Testamendi õpetuste tagasilükkamisega seaduste alusena, oleme tunnistajaks ehmatavalt järsule sotsiaalsele allakäigule.

Alates 1960-ndatest aastatest on Ameerika püstitanud üha uusi rekordeid abortide, vägivaldsete kuritegude, vangistuste, narkootikumide tarbimise valdkondades.Kuigi HIV / AIDS ei ilmunud lagedale enne 1980-ndaid aastaid, on sadu tuhandeid seeläbi hukkunud ja miljonid kannatavad selle ning sellega seotud haiguste all.
Nelikümmend protsenti sünde USA-s toimub väljaspool abielu.Hispaaniakeelsete seas on see protsent üle 50, afroameeriklaste seas aga üle 70 protsendi.
USA keskkooliõpilaste testide tulemused langevad iga aastaga ning lähenevad Kolmanda Maailma riikide tulemustele.

Enesetapp on tõusvaks surmapõhjuseks keskealiste valgete seas.
Näib, et sekularismil ei ole vastust küsimusele “Miks mitte?”
“Kõige selle seas, mida taluda võib inimsüda, kui väike on see osa, mida põhjustada või ravida võivad seadused või kuningad (How small, of all that human hearts endure, That part which laws or kings can cause or cure),” kirjutas Samuel Johnson.
Ilmalikel konservatiividel võib olla küll vahendeid mõnede Ameerika tõbede vastu. Kuid nii nagu Johnson märkis, ei saa mingisugune ilmalik poliitika ravida Lääne hinge haigust —  usu kadumist, mis näib olevat pöördumatu.

Pat Buchanani blogist inglise keelest tõlkinud isa Ivo Õunpuu

Patrick Joseph “Pat” Buchanan (sünd. 2. novembril 1938) – Ameerika paleokonservatiivne poliitiline kommentaator, kirjanik, publitsist, teleajakirjanik ja poliitik. On töötanud vabariiklike presidentide Nixoni, Fordi ja Reagani administratsioonis, kandideerinud korduvalt vabariiklaste partei ning 2000 Reformipartei presidendikandidaadiks.

 

 

Read more...

reede, 29. aprill 2016

George Soros – Euroopa vaenlane

Daniel Friberg. George Soros: Enemy of Europe. Originaal veebilehel RightOn.net.
Maailmakuulus „filantroop“ George Soros on aastaid olnud üks globaalse poliitika kõige probleemsemaid figuure. Lääne-Euroopa meedia kujutab teda tavaliselt jõuka ja heasoovliku vasakpoolsete kalduvustega avaliku arvamuse kujundajana, kes teeb koostööd erinevate 
valitsusväliste organisatsioonidega, et teha maailma paremaks.

Juba pealiskaudne vaatlus George Sorose karjääri viimastele aastakümnetele näitab, et see kuvand on suuresti vale ja et Soros on esimene näide sellest, kuidas erahuvid mängivad üle rahvusliku suveräänsuse ning ühtviisi riikide ja üksikisikute vabadused. See artikkel püüab anda sellest ülevaate. Kui Soros ja tema paljud ettevõtmised mängivad silmanähtavalt rolli tavalises heategevus- ja korruptsioonivastases töös, keskendub see artikkel tema tegevuse teistele (ja palju olulisematele) aspektidele.
 
Finantssõjad ja avatud ühiskonna fondid

Üks väheseid kordi, kui Sorost on Läänes avalikult kritiseeritud, puudutab tema finantssõdu. Ta on tunnistanud briti naela devalveerimist finantssõjas Inglise panga vastu, mis tõi talle sisse miljard dollarit. Kaotajaks selles juhtumis oli Briti maksumaksja.1 Soros tegi sedasama ka Rootsis, devalveerides rootsi krooni samasuguse lahingu käigus Rootsi keskpangaga jällegi avalikkuse kulul.2
Ei saa öelda, et Soros oleks ainus, keda kannustab majanduslik omakasu ja see, mida vasakpoolsed omal ajal oleks kutsunud agressiivseks neoliberaalseks majandusagendaks. Tema iseäralik „heategevus“ on aga pisut omapärasem nähtus. Oma avatud ühiskonna fondidega on Soros aktiivne 41 riigis. Avatud ühiskonna fondide heaks töötab kokku 1800 inimest ja alates nende loomisest 1993. aastal on need kulutanud hinnanguliselt üle 13 miljardi dollari.3
2015. aastal kuulutas Transparify – teiste MTÜde tegevust jälgiv MTÜ – Avatud Ühiskonna Fondi Ühendriikide kõige läbipaistmatumaks ja suletumaks valitsusväliseks organisatsiooniks.4 Samal aastal keelustati fondi tegevus Venemaal.5
Avatud Ühiskonna Fond ja Soros rahastasid proteste Fergusonis Missouri osariigis vähemalt 33 miljoni dollariga,6 hoolimata sellest, et need sütitasid massilisi rassirahutusi ja halvendasid tõsiselt rassidevahelist läbisaamist Ameerikas, taandades keerulise küsimuse revolutsiooniliseks müstitsismiks ja „sotsiaalse õigluse“ küsimuseks. Soros rahastab ühtlasi Põhja-Ameerika veebilehte ja liikumist MoveOn.org, mis on korraldanud agressiivseid ja kohati vägivaldseid proteste Donald Trumpi kampaaniaürituste vastu.7
Väidetavalt konstitutsioonilist demokraatiat ja vabaturu liberalismi levitava inimese ja asutuse kohta omavad Soros ja avatud ühiskonna fondid märkimisväärset kiindumust rusikaõigusse, populismi ja sõjakasse vasakäärmuslusse. Rootsis läks Soros niikaugele, et rahastas „uurimisraportit“, mis rääkis sellest, kuidas sundida keskklassi eurooplasi multikulturalismiga nõustuma. Selle autoriks oli kurikuulus rootsi-korea anarhist Tobias Hübinette.8 Hübinette on tuntuks saanud mitte üksnes oma pika karistusregistriga, vaid ka paljude radikaalsete euroopavastaste väljaütlemistega, millest kuulsaim on tema armastuslaul: „Uppugu valge rassi läänemaailm verre ja kannatustesse. Elagu multikultuurne segarassiline ja klassideta ökoloogiline ühiskond!“9
Soros kulutab samuti palju raha kaudsematele viisidele Euroopa avaliku arvamuse kontrollimiseks. Iga-aastaseid edetabeleid, nagu maailma pressivabaduse indeks10 ja korruptsioonitajumise indeks11 rahastab Soros oma avatud ühiskonna fondide kaudu. Neid indekseid ühendab üks ja seesama: valitsustele, mida Lääne vasakliberaalne eliit heaks ei kiida, antakse väga madal tulemus, ja vastavalt kujutatakse neid Lääne meedias ilma mingi kriitilise perspektiivita autoritaarsena. Samas ei avaldata kunagi nende indeksite algandmeid ja arvutuskäiku, mistõttu neid kontrollida on võimatu. Sellegipoolest tsiteeritakse neid pidevalt, et õigustada rünnakuid selliste riikide vastu nagu Ungari. Võrreldes meediakliimat Ungaris ja Rootsis oleks ükskõik kellel väga raske väita, et Ungari meedia on vähem „vaba“ kui Rootsi meedia. Palju enam on ungarlasi, kellel võimaldatakse kuulda Sorose ja tema vasakäärmuslike liberaalsete ajalehtede vaateid, kui rootslasi, kes kuulevad midagi erinevat CNNist ja The Economistist kopeeritud artiklitest.
 
Migrandikriis

Sorose üldist vasakpoolsust võib ju näha lihtsalt ühe vaatepunktina paljude seas ja tema kalke finantsmanipulatsioone praeguse majandussüsteemi loomuliku osana, kuid tema tegevus seoses niinimetatud migrandikriisiga on olnud läbini nurjatu. Mullu sügisel kirjutas Soros artikli, kus väitis absurdselt, et Euroopal on „kohustus“ võtta vastu aastas vähemalt miljon (!) migranti.12 Selle artikli avaldas Project Syndicate, Sorose ajusünnitis, kuhu pidevalt teeb kaastööd suur hulk eliidi arvamusliidreid. Nende kirjutised jõuavad rohkem kui 500 projektiga seotud meediaväljaandeni, mis avaldavad neid paljudes keeltes üle maailma. Project Syndicate’i kaudu jõudis eelmisel kuul teinegi arvamuslugu13 muuhulgas The Guardianisse Suurbritannias ja Dagens Nyheteri Rootsis. Seal nõudis Soros, et Euroopa maksumaksjad annaks vähemalt 120 miljardit eurot immigratsiooni laiendamiseks. Selline ettepanek võib tunduda hullumeelne, aga mõni päev hiljem teatas Euroopa Liit, et toimetab Makedoonia piiril ootavatele illegaalsetele migrantidele kokku kahe miljoni sealse keskmise palga suuruses sularaha.14
Kuigi Sorose sõnadel on suur kaal Põhja-Euroopas ja Euroopa Liidu juhtkonna seas, on tema käitumisele mujal vastu hakatud. Kui tuli välja, et Sorose asutused levitasid Balkani poolsaarel migrantide seas käsiraamatuid,15 mis andsid nõu 2015. aasta migrandikriisi ajal illegaalselt Euroopasse sisenemiseks, mõistis Ungari valitsus Sorose hukka, süüdistades teda katses murda lahti Ungari piire vastu ungari rahva otsesele tahtele.16 Lisaks kutsus Ungari peaminister Viktor Orbán Sorose osalust migratsioonikriisis reetmiseks.17
 
Värvilised revolutsioonid

Mida kaugemale itta, seda kurjemaks lähevad Sorose kavatsused. Ukrainas panustasid tema asutused märkimisväärselt nii 2004. kui ka 2014. aasta revolutsioonidesse ja seeläbi poliitilisse ebastabiilsusse, mis (olenemata sellest, kuidas suhtuda Venemaasse või Ukraina poliitikasse) on viinud Ukraina läbikukkumise piirile. Viimatisele ülestõusule järgnenud sõda võib viia Ukraina lõpliku lõhenemiseni. Lekkinud e-mailid näitavad, et Soros on Ukraina uuele valitsusele jaganud otseseid korraldusi.18
Lisaks on Soros koostanud majandusliku „arenguplaani“19, mille Ukraina valitsus on heaks kiitnud, ja teinud „pakkumise“ sinna suurte summade investeerimiseks, kuid üksnes tingimusel, et Euroopa maksumaksjad toetavad seda massiivsete rahaliste dotatsioonidega.20 Korruptsioon ja võimu kuritarvitamine, mis põhjustasid Maidani ülestõusu, ei ole Ukrainast kuhugi kadunud – vahest seepärast, et ukrainlasi ei toonud tänavale meelt avaldama need põhjused, mis lükkasid tagant Sorost ja tema liitlasi revolutsioonijärgses valitsuses.
Ka mujal Euroopa kesk- ja idaosas näeme me Sorost ja Avatud Ühiskonna Instituuti provotseerimas rahutusi ja õhutamas sõdu. Nad võtsid avalikult osa Rooside revolutsioonist 2003. aastal Gruusias,21 nagu ka „Buldooserirevolutsioonist“ 2000. aastal Serbias.22
Ungaris on Sorose rahastatav Kesk-Euroopa Ülikool Budapestis juba veerand sajandit olnud postmarksistliku ideoloogia levitamise pesaks üle Kesk- ja Ida-Euroopa. Muuhulgas toetab ülikool „uuringuid“23 internatsionalismi, soouuringute, „vähemusõiguste“ ja muu säärase vallas. Kuigi ülikooli õppekava on väga kitsalt piiritletud, on see tänu Sorose rahastamisele üks Euroopa rikkamaid õppeasutusi.24 Sealne rektor John Shattuck25 kirjutas mitu arvamuslugu muuseas The Boston Globe’is ja Financial Timesis. Ta kritiseeris karmilt Ungari migratsioonipoliitikat, väites, et „sõja eest Euroopasse põgenevad inimesed ei ole majanduslikku heaolu otsivad migrandid, vaid pagulased vägivalla ja represioonide eest“ ning et „Ungaris ja teistes Euroopa Liidu riikides on immigrandivastased seadused püstitanud poliitilise asüüli ette uued barjäärid. Julgeolekuametnikud seisavad migrandivastaste jõukude tekitatud plahvatusohtlikus õhustikus vastamisi pagulastega.“ Shattuck ülistas vabatahtlikke, teiste seas oma ülikooli tudengeid, kes „aitavad gruppidel nagu Migratsiooniabi viia pagulastele toitu, riideid, peavarju, informatsiooni ja vahest kõige olulisemana hoolitsust“.26 Ungari valitsuspartei Fidesz süüdistas Facebooki-grupina alguse saanud Migratsiooniabi, et see saab George Soroselt „heldet toetust“.27 Üks Migratsiooniabi juhatuse liikmeid Zsuzsanna Zsohár eitas seda hiljem ja väitis, et kõik nende rahaülekanded on avalikud.28 Üks Migratsiooniabi asutajaid ütles päevalehele Magyar Hírlap, et väited Sorose rahastusest on „valed“, kuid Kesk-Euroopa Ülikool lubas neil sellegipoolest laoruumina kasutada ühte auditooriumi.29
Sorose ja Avatud Ühiskonna Fondi osalus Ungari vasakliberaalses meedias on piisavalt hästi teada, et mitte sellel siinkohal pikemalt peatuda.30
Kui minna lõuna suunas Lähis-Idasse või ajas kaugemale tagasi, jätkuks see kataloog lõputult. Ja kuigi Soros võib mõelda – või teeselda – et teda motiveerib üks või teine idealistlik põhimõte, on objektiivsele vaatlejale selge, et tema sõda paljude vaenlaste ja põhimõtete vastu ei too muud tulemust kui mõttetuid kannatusi ja sotsiaalset allakäiku.
 
Panama paberid

Wikileaksi sõnul on hiljutine Panama paberite leke omandatud Organiseeritud Kuritegevuse ja Korruptsiooni Paljastamise Projekti (OCCRP) kaudu, mida rahastab USA Rahvusvahelise Arengu Agentuur (USAID) ning George Soros. Valveorganisatsioon ütles, et seda rünnakut on toetanud ühiselt USA valitsus ja Soros „seades sihtmärgiks Venemaa ja endise Nõukogude Liidu“. Rahvusvahelise Uurivate Ajakirjanike Konsortsiumi (ICIJ) juht Gerard Ryle ütles Venemaa uudisteagentuurile TASS, et Putin ei olnud lekke sihtmärk: „See ei olnud lugu Venemaast, vaid offshore-maailmast“.31 Kontrastina tema sõnadele otsustas suur osa peavoolumeediast loo illustreerimiseks kasutada fotosid Venemaa presidendist, kuigi Vladimir Putinit ega tema perekonda ei mainita paberites otseselt. Väärib märkimist ka, et ICIJ on loodud Avaliku Sidususe Keskuse (CPI) poolt, mida teiste seas rahastab Avatud Ühiskonna Fond.32
 
Vastutöö Sorosele ja tema käsilastele

Niipalju kui Soros ja tema erinevad algatused rahastavad ja toetavad sõjakaid õõnestusliikumisi, nagu tuleb tihti ette, ei saa talle tulla üllatusena, et mitmed valitsused kasutavad oma jõudu, töötamaks vastu tegevusele, mida saab või tuleks lugeda kriminaalseks. Niikaua kui tema õõnestustegevus toimub seaduslikes raamides ja sõnavabaduse piires, on selle takistamine palju keerulisem küsimus. Esimene samm oleks Euroopa avalikkusele teha selgeks, kuidas, miks ja mida täpselt avatud ühiskonna fondid ja Soros teevad, nii et katseid oma destruktiivsest fantaasiast teha poliitiline konsensus või normaalsus masside jaoks saaks takistada informeeritud debati käigus.
Rootsi vanasõna ütleb, et päevavalguse käes muutuvad kõik nurjatud trollid kiviks. Ma loodan siiralt, et sama juhtub nende organisatsioonidega, mis tegelevad riigireetmisega üle terve maailmajao.

Allikas: http://uueduudised.ee/george-soros-euroopa-vaenlane/
Viited
 1. http://www.investopedia.com/ask/answers/08/george-soros-bank-of-england.asp
 2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_i_Sverige_1990–1994#F.C3.B6rsvaret_av_fast_v.C3.A4xelkurs_1992
 3. https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/open-society-foundations-2016-budget-overview-2016-01-21.pdf
 4. http://static1.squarespace.com/static/52e1f399e4b06a94c0cdaa41/t/54e2c94ee4b0b72929ca8518/1424148814454/Transparify+2015+Think+Tanks+-+Report.pdf
 5. http://tass.ru/en/russia/806850
 6. http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/14/george-soros-funds-ferguson-protests-hopes-to-spur/
 7. http://www.infowars.com/soros-funded-moveon-org-takes-credit-for-violence-in-chicago/
 8. https://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/social-cohesion-sweden-risk-due-rising-inequalities-and-unease-growing-diversity/sv
 9. Rootsi ajakiri Svartvitt, jaanuar 1996
 10. https://index.rsf.org/
 11. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
 12. http://www.project-syndicate.org/print/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09
 13. http://www.project-syndicate.org/commentary/refugee-crisis-surge-funding-most-effective-approach-by-george-soros-2016-02
 14. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3473932/Now-Swiss-withdraw-bid-join-EU-Nation-s-parliament-retracts-24-year-old-bid-member-amid-deepening-row-migration.html
 15. http://dailynewshungary.com/fidesz-soros-supports-unbridled-illegal-migration/
 16. http://2010-2015.miniszterelnok.hu/in_english_article/interview_with_prime_minister_viktor_orban_on_commercial_station_tv2_s_facts_evening_television_programme
 17. http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/viktor-orban-s-address-at-the-presentation-of-the-discussion-document-signs-of-the-times
 18. http://www.mintpressnews.com/leaked-george-soros-puppet-master-behind-ukrainian-regime/206574/
 19. http://en.interfax.com.ua/news/general/209680.html
 20. http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3897086.ece
 21. https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Revolution
 22. http://gulagbound.com/12652/top-5-revolutions-backed-by-george-soros/
 23. https://www.ceu.edu/research
 24. http://chronicle.com/article/For-President-of-Central/65338/
 25. https://people.ceu.edu/node/1335
 26. http://www.bostonglobe.com/opinion/2015/09/09/amid-refugee-crisis-lift-central-europe-historical-amnesia/x0hfw7jSAqUCxPP4Zo3l2N/story.html?utm_content=buffer002fb&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
 27. http://www.fidesz.hu/hirek/2015-09-21/soros-gyorgy-tamogatasa-minden-bizonnyal-eleg-a-migration-aidnek/
 28. http://hvg.hu/itthon/20160111_A_Fidesz_a_sajto_segitseget_keri_a_Migrat
 29. http://magyarhirlap.hu/cikk/38275/Egy_maganszemely_szamlajara_gyujt__penzt_a_Migration_Aid
 30. See Ungari veebileht, mis peab end uuriva ajakirjanduse valvuriks, tunnistab avalikult, et saab raha Sorose Avatud Ühiskonna Fondilt: http://atlatszo.hu/impresszum/tamogatok/ Selle ungarikeelse artikli väitel oli üks Sorose investeerimisfonde liberaalse nädalalehe Magyar Narancs kaasomanikuks. Artikkel toob välja ka, et liberaalne veebileht 444.hu võitis Avatud Ühiskonna Fondi preemia ja fond toetas vasakpoolset uuriva ajakirjanduse MTÜd Atlatszo.hu rahalise preemiaga: http://www.mmonline.hu/cikk/soros_is_vinne_az_origot Võib veel tuua väga palju näiteid.
 31. https://www.rt.com/news/338683-wikileaks-usaid-putin-attack/
 32. https://www.publicintegrity.org/about/our-work/supporters

Read more...

Markus Järvi: eestlaste süütunne Euroopa kuritegude pärast on kadakakolonialism


Published on Apr 21, 2016
Portaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Priit Pärn: ERR-i valus kaotus.

Suurendamiseks klõpsake pildil
________________
Video on kustutatud - https://www.youtube.com/watch?v=E9O08Fjs1i4&feature=youtu.be
Kättesaadav vaid SIIT.
M.I.
________________
Kaitskem üheskoos perekonda:

Eile õhtul eetris olnud saate “Ringvaade” järjekordne episood näitas taas, kuivõrd tõsine probleem on ERR-i soovimatus püsida iseendale standardiks seatud ajakirjanduseetiliste põhimõtete raamides. Paraku kinnistab iga selline juhtum ERR-i kuvandit mitte vaba ja kvaliteetse ajakirjanduse lipulaeva, vaid riikliku propagandatalitusena. See omakorda näitab, kuivõrd oluline on töötada alternatiivsete meediakanalite ülesehitamise nimel.

Allikas: Facebook

Read more...

neljapäev, 28. aprill 2016

MATTI ILVES: EESTI RAHVAS ON VALITSEJATE POOLT KUULUTATUD OLEMATUKS!

Meie vasakpoolsed liberaaldemokraadid sörgivad ikka Euroopa Liidu sabas ja alles nüüd jõudsid nad niikaugele, pealkiri Delfist: "Taavi Rõivas Delfile: Kallas ütles kõnes selgelt välja, et kõik Eesti kodanikud on eestlased."

Seepärast on meil ajakirjanduses juba kaua levinud värdväljendid nagu mustad eestlased, venekeelsed eestlased jne. Tegeliklt tähendavad nüüd sõnad "Eesti ning eestlane" vaid osariigi ehk provintsi nimetust ja siinseid elanikke, ei muud.

Selline ongi siis kodanikupõhine osariik. Üks ideelisemaid sotsialiste Mikser unistas sellest juba aastaid tagasi ja nüüd on jõudnud "kodanikupõhine riik" ka reformikate ametlikus poliitikas kinda koha sisse võtta.

Loodame, et kõik need rahvareeturid saavad rängalt aga õiglaselt karistatud!

Read more...

Tiit Madisson – Eesti varjatud ajalugu.

Link: http://www.nommeraadio.ee/wimpy/mambots/wimpy/vimpel3.php?cat=lounatund&file=2016-04-22-Madisson.mp3

Kuulake alates 47:20

Read more...

Markus Järvi: aidake meil külvata lootust ja toetage Objektiivi oma annetusega!


Objektiivi uudiste- ja arvamustoimetaja Markus Järvi kutsub kõiki häid lugejaid andma meie portaali toetuseks oma panus. Seda tehes saab Objektiivist meie kõigi ühine pürgimus mitmekesisema meediapildi ja ausama ajakirjanduse poole.


Objektiiv on rajatud veendumusele, et meil on lootust. Kuigi tänapäeval on püsiväärtused pideva löögi all, oleme meie kindlad, et kõik see on ainult ajutine.
Meie ülesandeks on anda keset mõistusepimenduse, massimanipulatsioonide ja valede ajastut tunnistust tervest mõistusest ja kodanikujulgusest. On vaid aja küsimus, mil voorused nagu ausus, mehisus, naiselikkus, perekonnakesksus, sirgeselgne kodanikuhoiak ja oma maa ning selle kultuuri patriootlik armastamine tõusevad taas au sisse. Need on vaja vaid üles äratada ja taas lõkkele puhuda.
Objektiiv on loodud selleks, et anda tuld meie ajastu valede pihta, ent ka selleks, et äratada inimestes igatsus õiglasema ja tõesema ühiskonna järele.
Objektiivi kampaania vabebanner2

Avasime portaali möödunud aasta 19. oktoobril. Sellest ajast on seda külastatud rohkem kui 675 000 korda enam kui veerandi miljoni kasutaja poolt.
Keskmiselt on portaali külastatud päevas 3700 korda.
Argipäeviti on tavaline, et portaali külastatakse 3000–7000 korral ning nii mõnigi kord on päevane külastuste arv jäänud vahemikku 10 000 kuni 12 000.
Seda kõike oleme suutnud saavutada põhimõtteliselt kolme toimetuse liikmega ja loomulikult meie heade kaasautorite abiga esimese poole tegutsemisaasta jooksul. Senised saavutused meid siiski ei rahulda.
Me peame laienema, et pakkuda vasakliberaalsele meediale tõelist konkurentsi. Seda suudame teha vaid uusi toimetuse liikmeid juurde palgates ja portaali sisuliselt ja tehniliselt edasi arendades. Selleks aga on meil vaja rahalisi vahendeid.
Objektiiv saab laieneda vaid teie helde annetuse toel. Nii ei ole me enam pelgalt “meie meedia” vaid meie ja teie ühine pürgimus ausama ajakirjanduse poole.
Aidake meil külvata lootust ja toetage meid annetusega. Meie suurtoetajate abiga muutub nüüd iga teie annetus kahekordseks!

Palun aidake meil koguda meie portaali tegevuseks vajalikud rahalised vahendid, et saaksime ühiskonna alusväärtuste eest seistes jõuda jätkuvalt sadade tuhandete inimesteni. Iga annetus on oluline!

Saaja nimi: Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
 
Saaja konto: EE341010220219264229 (SEB)
EE371700017003260160 (Nordea)
EE673300333709910003 (Danske)
EE167700771001268442 (LHV)

Viitenumber: 102204487628

Allikas: http://objektiiv.ee/markus-jarvi-aidake-meil-kulvata-lootust-ja-toetage-objektiivi-oma-annetusega/


Read more...

kolmapäev, 27. aprill 2016

"Räägime asjast" 24.04.2016


Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-24042016/ 

 

Read more...

Kust on ISIS pärit ? Where comes Isis ?


Lugege ka SIIT.

Read more...

Teemaõhtu


Read more...

teisipäev, 26. aprill 2016

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme kõne kongressil


Published on Apr 28, 2015
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme kõne erakonna kongressil 25.04.2015

Read more...

Euroliidu maine kukkus eestlaste silmis järsult

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Eestlaste suhtumine Euroopa Liitu halvenes möödunud aastal märkimisväärselt. Ülekaalukalt suurimaks ohuks liidule peavad eestlased sisserändajaid, näitab värske Eurobaromeetri uuring.
Möödunud aasta sügisel korraldatud küsitlus näitas, et Euroopa Liidu mainet peab positiivseks 36% eestlastest. Kevadel oli vastav näitaja 49%.
Euroopa Liidu maine langes sel ajavahemikul koguni 24 liikmesriigis, kuid mitte üheski riigis polnud langus nii suur kui Eestis.
Euroopa Liidu keskmine oli 37%. Esikohal oli Rumeenia (57%), järgnesid Poola (55%), Iirimaa (54%), Leedu (53%) ja Horvaatia (51%). Kehvemana näevad Euroopa Liidu mainet Kreeka ja Küpros (22%) ja Austria (23%).

Suurimaks mureks on immigratsioon

Euroopa Liidu suurimaks murekohaks peab 58% liikmesriikide elanikest immigratsiooni. Eesti 79% oli suurim näitaja kogu Euroopa Liidu arvestuses.
Seejuures on riikide vahel üsna suured erinevused. Eestile järgnevad Tšehhi, Taani ja Saksamaa (kõik 76%), samas kui Portugalis (31%) ja Hispaanias (39%) ei peeta seda nii suureks probleemiks.

Allikas: http://uudised.err.ee/v/eesti/d9ff8c0c-c976-450e-86a2-e9f4003bfe8c/euroliidu-maine-kukkus-eestlaste-silmis-jarsult

Read more...

Orbán: Ungari põhiseadus keelab islamiseerumise

Ungari peaminister Viktor Orbán ütles täna, et riigi põhiseadus keelab islamiseerumise, kuna selle eesmärk on kaitsta Ungari kultuuri ja keelt.

Peaminister ütles parlamendis uue põhiseaduse vastuvõtmise viiendal aastapäeval peetud kõnes, et põhiseadus kohustab valitsust vastustama igasugust massirännet, mis need põhimõtted ohtu seaks.

«Võin selgelt ja üheselt kinnitada, et islamiseerumine on Ungaris põhiseadusega keelatud,» ütles valitsusjuht.

Allikas: SIIN
______________
Täpselt samuti on tõlgendatav ka Eesti põhiseadus, aga reeturvalitsus keeldub seda tegemast.
M.I.

Read more...

esmaspäev, 25. aprill 2016

MATTI ILVES: ŠVEITSI "AVATUD PIIRID" JA AUSTRIA KANGEKALSUS

Vastupidiselt Euroopa Liidu osariikidega käitub Šveits tõeliselt iseseisva riigina ja teatas nüüd, et kaalub võimalust saata tankipataljon oma lõunapiirile Itaaliaga.
Ka isgi Austria on lubanud täielikult sulgeda piiri Itaaliaga Brenneri läbipääsus.
Sisserändekriis Euroopas on ootamatult eskaleerunud, kui Austria kaitseminister Hans Peter Doskozil teatas, et tema riik on valmis sulgema oma piiri Itaaliaga, kui see ei saa sisserändeprobleemi oma kontrolli alla.
Itaalia on juba teravalt kritiseerinud Austria plaani, sest see võtab neilt ära tulusa äri immigrantide transiitriigina (sest osa immigrante kasutavad nad odava tööjõuna istandutes), samuti kannatavad maffiabosside tulud.

Šveitsi kantoni Ticino julgeoleku direktor Norman Gobbi ütles: "Me ootame olulist pagulaste arvu kasvu sel suvel, sest oleme ainuke värav Põhja-Euroopasse ja peame end kaitsma."
Piirkonnas on umbes 2000 sõdurit Šveitsi tankipataljoni juures valmis ja oleme neid palunud edasi lükata oma puhkused, et vajadusel olla kättesaadavad.

Sellel aastal on Itaalia vastu võtnud juba üle 50 % rohkem immigrante kui samal perioodil aastal 2015 ja valitsus prognoosib kaks korda suuremat arvu sellel aastal. Neil ei ole kohta Šveitsis ja tegelikult on kõik kantonid piiri sulgemisega nõus.

Kummaline on nüüd vaadata kuidas Euroopa Komisjon muudab osariikidele määratavad kvoodid sunduslikuks ja lausa automaatseks.

Kasutatud allikas: http://freedomdaily.com/switzerland-says-screw-open-borders-send-tanks-fight-muslim-migrants/

Read more...

Adrik ja Bahovski: seaduslike relvadega tehtud kuritegusid Eestis praktiliselt pole


Read more...

HULLUMEELSUS: Valitsusparteid ihaldavad endale vaimupuudega valijate hääli

"Pealinn" kirjutas artiklis "HULLUMEELSUS: Valitsusparteid ihaldavad endale vaimupuudega valijate hääli?":
"Vaimupuuetega inimeste hooldussüsteem töötab meil ka valimissüsteemi heaks, teatud seltskonna jaoks, ütleme nii," lajatab Kullamaa vallavolikogu esimees Einar Pärnpuu. Samal ajal, kui hoolekodusid majandava riikliku AS-i Hoolekandeteenused juhtkond väidab kõik korras olevat, kurdab vallajuht, et Koluvere hooldekodus pannakse hääletama inimesed, kes tegelikult ei saa aru, mida nad teevad."

Allikas: http://www.pealinn.ee/koik-uudised/hullumeelsus-valitsusparteid-ihaldavad-endale-vaimupuudega-valijate-n142436

Read more...

pühapäev, 24. aprill 2016

Einar Laigna: Euroopa kultuur on surmastaadiumis (Tallinna TV)


Read more...

Kalle Mälbergi kolumn: Napoleon on surnud… kes on paremuselt järgmine?

See Lennarti vaimukas repliik kõlas läinud sajandil, kui poliitikud kisasid, et meil siin omal ju polkovnikuid polgu jagu – milleks tuua kaitseväge juhatama mingi kolonel Einselni Ameerikast?
 Einselniga läks nagu läks, teine ameeriklane – too presidendikspoogitu THI osutus suvaliseks (T)arbija(H)inna(I)ndeksiks, kes vahetas naisi ning manitses meid saama kellegi teise sarnaseks –  kes me EI OLE.

Olles sovjetilaagri lõbusaimas barakis nimega ENSV küllalt ümberkasvatamist kogenud, jäime me jonnakalt vakka, ei kavatse tänagi alluda peavoolust laskuvale propagandale – miks me peaksime?
Ent uusreaalsusi tootval poliitkorrektsusel on head relvad. Uudistepildujal on rauad tulised, Vägi Valdur paiskab aina uusi surmasaanuid ja õnnetusi ning ekraanidel huugavad poliittegelased, kes teavad Kõike Eimillestki. Mõlemad erameediad – Ekspress Grupp ja Eesti Meedia, keskmise reklaamiandja rõõmuks ja kassitoidu müümiseks.

Rahvusringhääling zombistab „Foorumi“ saadet teha, ketrab  võõraid pooltõdesid ja käsib olla kuulekas.  Avatud Eesti Fond andis äsja „Postimehele“ Koosmeele Auhinna – kas teate mille eest? Selle eest et nad panid kinni anonüümsed kommentaarid!
Poliitkorrektne eneseköndistus jõudis äsja Pareki, Nikluse, Tarto ja Ahoneni kongidesse. Kui kagebiidid ei saanud teistimõtlejatest jagu, siis moodsa kunsti pähe sisetoodud pedenäitus jõudis Okupatsioonide Muuseumi keldrisse (esialgu!) võimsa kultuurinuukse saatel. Kui keegi veel tahab mäletada küüditamist ja loomavaguneid, siis uues Vabamus  peab hõiskama „euroopalikke väärtusi“, mis ei ole mitte esivanemate hiiekultus, kreeka kultuur, rooma õigus ja kristlik eetika, vaid mingi tolerastia ja sarisallivus. Sest moslemite kättemaksuretk kõigi pommitamiste ja koloniseerimiste eest on hea ja olgu armastatud palavalt. Et Molenbeeki 22 mošeest ainult 5 saavad aru kohalikust keelest ning Brüsseli lennujaama plastikust ripplagi haavas rohkem inimesi kui džihadisti pomm ise, ei kutsu asju armastavaid eurooplasi enesekehtestavale inimarmastusele. Täna veel mitte, kuid homme leiab vana ja väsinud pruut Europe, keda Zeus enam ei taha, oma krohvitud näol istuva turbani. 

Austraalias keelati ära ooper „Carmeni“ etendamine, sest mustlastüdruk Carmen nimelt töötas ju tubakavabrikus ja keerutas reite vahel mõnusaid sigareid. Austraalia tervise edendajad andsid 400.000 dollarit sponsorraha ja ooper kadus kui suitsetamist propageeriv jäledus. Austraalia peaminister Tony Abbot ütles selle peale, et nüüd olema jõudnud küll „ titehoidjate riiki“, kus varsti keelatakse ka „Macbeth“ ja „Hamlet“, sest seal ju tapetakse ja mürgitatakse.
Kui Eestis toimus meie lähimate sõprade – sigade! – Himmleri retseptiga massgaasitamine ning jõhker aukuajamine, siis loomakaitsjad istusid vakka nagu kuldid rukkis.
Haridusametnikud aga leiutasid  maakoolide hävitamise suitsukatteks välja „issand kui õudse“  koolikiusamise pseudoprobleemi ja asusid võitlema nii, et kivi ei jääks kivi peale. Kohe, oodake vaid, hüppab välja „palgaline sõbranna“ Helen Sildna ja valab teid üle vinguva eurodiibiga, kleepnaeratus huulil. Luitunud sallitallaja hipster – agnostik käsib kõrgil ja käskival toonil laadida alla õnnetoov amulett  –  muidugi on see start-upi küpsetatud äpp, mitte vanaema leib, mis mäletamatuist aegadest aina „jahtub oodates meid“. Või õigemini, Teid, seal Lõuna-Talsingi kõrrepõllu küprokkuutides. Kuni Te sääsekurnamisega ühele poole olete saanud…. Genitaalelevantsus ruulib seni ja on suurem kui Elu Ise.
On veel värskeid ideid seltsimehed- härrased ja täiesti tasuta!

Keelata tuleks Joosep Tootsi punane maakera kui stalinlik-putinistliku impeeriumi sümbol. Kõrboja peremees ei tohi enam ebaseaduslikult lõhkeaineid käidelda, Buratino puunina on nõuetekohaselt immutamata, Kunskmoori pole ületundide eest käibemaksuga maksutatud.
Ja olge väga ettevaatlikud kliendi tugeva käesurve korral! Võib-olla tahab ta rääkida prokuröriga karistusseadustiku paragrahvist teie kehalise väärkohtlemise asjus! Kõik pole veel kadunud!
Märt Treier laskis reedel Vikerraadios laulda kümnel väikesel neegril ning Peeter Helme rääkis väärtustest, mil võiks olla tulevikku, kui suudame mäletada minevikku. Priit Ennet teatas, et Jaapani teadlased on uurinud 15 000 aastat vanu skelette ning leidnud, et vägivaldse surma hulk nendes oli väga väike .
Poleks  loomupärase anarhismi isa vürst Kropotkin mitte bolševike armust 1920. aastal Venemaal nälga surnud võidutseks meie meeltes võib-olla euroopalik koosmeel, mitte nutt ja hala ning hilinenud, võlts patukahetsus.

Dixi! Ceterum censeo!  kui euroopalikus kultuurkõnes lõpetada.
Napoleon ju ühendas Euroopa, omamoodi.

Allikas: http://uueduudised.ee/kalle-malbergi-kolumn-napoleon-on-surnudkes-on-paremuselt-jargmine/

Read more...

Mart Helme | Harjuge ära – me ei kao mitte kusagile


Üks tont käib ringi mööda Eestit – Konservatiivse Rahvaerakonna tont. See tont on tõmmanud pahupidi kogu senise poliitmaastiku ja seab jõuliselt ümber väärtushinnangute raskuskeskmeid.
See tont on osutunud kõige kiiremini liikmeskonda ja toetust kasvatavaks erakonnaks ja ka kõige vihasematel kriitikutel on praeguseks juba võimatu liigitada EKREt – nagu erakond lühendi kaudu tuntuks saanud on – väikeerakondade hulka. Seda nii liikmete arvu (8875) kui ka ühiskondliku mõju tõttu.

Tont kujundab poliitmaastikku

See tont on sisuliselt täielikult monopoliseerinud meie poliitika konservatiivse niši ja andnud sellele ka oma eesmärke suunava definitsiooni, mille nurgakivideks on eestlus (eelkõige keele ja kultuuri tähenduses), perekond (heteroseksuaalse ja lapsi omava paari näol), riiklik suveräänsus (versus euroföderalism) ja protestantlikust moraalitraditsioonist pärinev töö- ning vastutuskultuur (versus moraalne relativism).
Pole ime, et kogu Eesti senine vasakliberaalses või tsentristlikus eurokonservatismis tegeliku konkurentsita pseudodebatte pidanud poliitkartell on nagu üks mees EKRE vastu mesti löönud ja nende mugavat oleskelu häiriva uustulnuka laimuga üle kallanud. (Sõja)ajaloolasena vaatan ma sellele pilkavalt ülalt alla, kuna see meenutab mulle, kuidas kunagi võimsad, kuid uuendusmeelsuseta režiimid ikka ja jälle dünaamilistele ja loomingulistele väljakutsujatele alla on jäänud.
Näide. Kõik teavad, mis on faalanks. Kui Rooma impeerium laienema hakkas, astusid ka rooma leegionitele idas vastu seni võitmatuks peetud faalanksid. Paindlikud, maniipulitest ja kohortidest koosnevad leegionid andsid kohmakatele faalanksitele aga järjest surmahoope – ja seda sageli arvulises vähemuses olles. Me teeme meie poliitfaalanksiga sedasama.

Üks, millest Euroopa (ja Eesti) keskpärased, upsakad ja nende anastatud ning oma poliitika teenistusse rakendatud ressurssidele (alates eriteenistustest ja lõpetades peavoolumeediaga) lootvad võimurid aru ei saa, on tõsiasi, et tegelikult ei võitle nad mitte nn äärmuspopulistide, vaid ajastu vaimu vastu.
Saksa 20. sajandi alguse kultuurifilosoof Egon Friedell on selle näiteks toonud 19. sajandi keskpaiga Euroopat vapustanud revolutsioonid, mida tollased keskpärased riigijuhid samuti küll ignoreerida, küll maha suruda üritasid. Vaatamata reaktsiooniliste režiimide näilisele võidule muutsid tollased mullistused ometi kogu Euroopat, pannes aluse ideedele, mis pikkamööda moodustasid vundamendi nii Euroopa hilisemale heaolule kui ka sellele demokraatia mudelile, mida praegu pseudoinimõigusluse sildi all järk-järgult hävitatakse.
Egon Friedellilt pärineb muide ka maksiim, mida iga mõtlev inimene kõigi jaburate ideede mõõdikuna kasutada võiks. Nimelt et seal, kus on võrdsus, ei ole vabadust ja seal, kus on vabadus, ei ole võrdsust. Sic!
Ent veel ajastu vaimust. Erakondade viimaseid populaarsusküsitlusi kommenteerides on EKRE tõusu selgitatud sellega, et me puistavat käisest lihtsaid populistlikke lahendusi, mida tegelikult polevat valitsemisvastutust kandes võimalik ellu viia. Vale! Küsimus on lihtsalt selles, kas lähtutakse Eesti rahvuslikest huvidest, eestlaste kui rahvuse kestmajäämise huvidest või suhteliselt abstraktsest eurosolidaarsusest, mille kriteeriume panevad oma huvidest lähtuvalt paika need, kellele me oleme praeguseks delegeerinud suurema osa oma suveräänsusest.

Meie kuulame rahvast

Meie juba kaks nädalat väldanud ja veel kaks ja pool nädalat vältavatel rahvakogunemistel „Kahekõne rahvaga“ (pange tähele, kui paaniliselt – ja edutult – on vastasrind neid kohtumisi ajakirjanduses halvustada püüdnud!) oleme väga selgelt tunnetanud, kuidas üha suurem osa eestlastest on tunnevad ennast nurka surututena. Nendega ei räägita, neid ei kuulata, nendega ei arvestata; nad ei saa takistada elujärge halvendavaid otsuseid, olgu nendeks immigrantide maale toomine, maksude tõstmine või ääremaastumist süvendav haldusreform; nad näevad, kuidas rahvuskeelset haridust ahistatakse, alates külakoolide sulgemisest ja lõpetades ingliskeelse kõrghariduse ja doktoriõppe pealesurumisega; nad näevad, kuidas ühelehmapidamise lõppemise järel on löögi alla sattunud ka suurfarmid; kuidas avalikud teenused muutuvad üha kaugemaks; kuidas paljulapselisuse kõrval on ka vanaks jäämine muutumas luksuseks, mis üha enamatele käib lihtsalt üle jõu.

Tegelikult said kõik need protsessid alguse juba ammu, aga praeguseks on need kumuleerunud ja pole nähtavad üksnes neile, kes näha ei taha.
Ja siis kiristavad toiduahelate lagunemist kartvad kartellierakonnad hambaid ja karjuvad hüsteeriliselt, et EKRE on paremäärmuslik natsipartei, esindab Kremli huvisid, lammutab Euroopa Liitu ja tegeleb lauspopulismiga.
Ei, kulla kartellipoliitikud. Me tegeleme asjadega, millelt teie oma kuldvasikat ja välismaiseid peremehi kummardava režiimiga olete pühaduse rüvedalt maha kiskunud: need on perekond, meie keel ja kultuur, meie iseseisev majanduslik toimetulek; meie inimeste õigus inimväärselt toime tulla mistahes Eesti kolkas, mitte pendeldada kalevipojana Soome vahet jne.

Me tegeleme inimeste kuulamise ja neile lootuse andmisega. Me oleme erakond, keda eestlased on oodanud pikki aastaid: eestlaste rahvuslik erakond. Sajad tuhanded inimesed, kes arvasid, et nad on lootusetult unustatud ja hüljatud, on meis leidnud endale eestkõnelejad. Mõru pill teile, eurokäpikud? Harjuge ära. Me ei kao mitte kusagile. Me kaome üksnes siis, kui kaob ka eesti rahvas.


Read more...

laupäev, 23. aprill 2016

Laupäevased pildid


Read more...

Markus Järvi: KaPo ei tohiks esineda Guy Verhofstadti kasuliku idioodina


Read more...

Erik Boltowski: Neile õukonnameedia poolt ära lollitatutele...

Neile õukonnameedia poolt ära lollitatutele, kes siiani usuvad, et Siim Kallas mõisteti 10-miljoni protsessil täielikult õigeks.
Tsitaat Delfist: 1999. aasta riigikohtu lahendis leiti Siim Kallase poolt üksikuid valesamme nn 10 miljoni dollari kaasuses. Kõrgem kohtuaste ei vabastanud teda süüst audiitorite eest Eesti Pangale lepingu varjamises.

Miks Kallast ei saanud kärarikkalt ja täiesti otse süüdi mõista ning valiti selline "natuke süüdi" otsus, sellele küsimusele vastas mulle üks omaaegne ülituntud kõrgeim kohtunik, politseipealik ja tipp-poliitik: "Eesti riik ei saa vangi panna meest, kelle allkiri on igal Eesti krooni rahatähel."

VEB-fondi (32-miljoni) asi aga aegus kas kohtu saamatuse tõttu, või lasti reformierakondlaste valitsusest sõltuva kohtuvõimu poolt aeguda meelega, ilma, et seda oleks päris põhjani uuritudki. Lõpuks salastati ka parlamendi uurimistoimkonna aruanded. Seevastu Venemaa spionaaži- ja mõjutusorganid teavad kogu asja detailideni.

Otsustage ise, kas mees, kelle kohta võib vaenuliku riigi julgeolekul olla olulist kompromaati, sobiks meie riigi presidendiks...

Riigikohus 1999: kuidas Siim Kallas Eesti Panga presidendina esitas audiitoritele valeandmeid
Link: http://m.delfi.ee/article.php?id=65620880

Read more...

reede, 22. aprill 2016

MATTI ILVES: VASTSÜNDINUD LASTE MIKROKIIBISTAMINE ALGAB EUROOPAS DETSEMRIS 2016

Fotod on illustratiivsed

Nüüd lõpuks peame olema valmis selleks, et detsemrist 2016 alustatakse Euroopa Liidus vastsündinute mikrokiibistamist (tähtaega lükati edasi), sellest on teatanud juba arvukad allikad. Nüüd peame leppima sellega, et juba väikelapse iga samm on jälgitav Suure Venna (Big Brother) poolt.

Meid lohutatakse kõigepealt sellega, et laste tervislik olukord jälgitav reaalajas ja arstidel ning vanematel on tervisest kogu aeg ülevaade olemas.
See on mikrokiibi vaid üks ja väike ülesanne. Ohtlikuks muudab asja see, et peale selle kogutakse ja säilitatakse nende abil isikuandmeid. See väike kiip suudab veel täita (lisaks pangaandmete hoidmisele) tervet rea funktsioone, mida keegi meile ei teata ja me tegelikult ei tea mida see võimaldab teha, kui kiip hakkab tööle täisvõisusel.
Kiibi kasutamise on juba heaks kiitnud paljud riigid ja isegi FDA (Food and Drug Administration) ametnikud. Ka Eestis käib juba vabatahtlik kiibistamine.

Video sellest, mida miljardärid eelkõige soovivad meiega teha, tuleb juttu ka kiibistamisest: N.Rockefeller avaldab Maailmavalitsuse lõpliku sihi - kiibistamise. "Kõigil inimestel peab olema kiip ja kogu tema raha ja sissetulekud peavad olema seotud selle kiibiga ja kui nad teevad midagi, mida me ei soovi või kukuvad protesteerima, siis lülitame neil lihtsalt kiibi välja ja ongi kõik!" Inimesed muutuvad koheselt lindpriiks.


Kasutatud allikas: http://healthcareinformations.com/index.php/2016/04/06/european-newborn-babies-will-microchipped-december-2016/

Read more...

Konservatiivne Rahvaerakond: võrdse kohtlemise seadus peab kaitsma ka lapsevanemat ning kodaniku poliitilisi valikuid

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon soovib võrdse kohtlemise seadust täiendada punktidega, mis pakuksid kaitset valdkondades, kus esineb sagedasti probleeme – diskrimineerimine poliitiliste ja usuliste veendumuste alusel ning ebavõrdne kohtlemine seoses lapsevanemaks olemisega.
Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Anti Poolamets osutab, et õiguste kaitse rahvuse, rassi, nahavärvuse alusel on praegu tagatud suuremas ulatuses kui kaitse näiteks usutunnistuse, lapsevanemaks olemise ning poliitiliste ja usuliste veendumuste alusel.
„Diskrimineerimine poliitiliste veendumuste tõttu on mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis muutunud tavaliseks. Nõnda püütakse rünnata poliitilisi oponente ja summutada poliitilist debatti. Olgu siin näiteks Lääne-Euroopas levinud immigratsioonikriitikute suukorvistamine, kohtu alla andmine ja töökohtadel ahistamine. Belgias on immigratsioonivastaseid parteisid koguni ära keelatud,“ ütles Poolamets.
Samuti peab Konservatiivne Rahvaerakond vajalikuks, et võrdse kohtlemise seadus keelustaks diskrimineerimise seoses lapsevanemaks olemisega.
„Mitmed tööandjad diskrimineerivad lapsevanemaid, kuigi see on seadustega keelatud. Ometi on see levinud diskrimineerimise vorm ja paljud noored emad on kogenud, et on jäetud tööle võtmata põhjusel, et kodus kasvavad väiksed lapsed,“ märkis Poolamets.
Rahvaerakonna fraktsioon tahab võrdse kohtlemise seadusesse sisse kirjutada ka õiguse keelduda teenuste ja kaupade pakkumisest, kui see tekitab uut ebavõrdsust või on vastuolus isiku eetiliste või usuliste veendumustega.
„Näiteks peomaja rendi teenust pakkuval isikul peab olema õigus keelduda homopulma korraldamisest, kui see ei ole kooskõlas ettevõtte eetilise hoiakuga,“ märkis Poolamets.
Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas võrdse kohtlemise seadusele kokku 24 parandusettepanekut.

UU
Fotol Anti Poolamets.

Allikas: http://uueduudised.ee/poolamets-vordse-kohtlemise-seadus-peab-kaitsma-ka-lapsevanemat-ning-kodaniku-poliitilisi-valikuid/

Read more...

Georg Kirsberg: Eurosotsialistide viimased hingeõmbed

Eurosotsialistide viimased hingeõmbed, las ahmivad veel, varsti saab õhk otsa. Nagu tuntud USA president A. Lincoln ka ütles, et mingit osa rahvast saab lollitada koguaeg ning kogu rahvast saab lollitada mingi aja ... kunagi ei saa aga lollitada kogu rahvast kogu aeg. Eurosotsid ja muud demagoogidest lödipüksid on osavate demagoogiliste ja infosõja relvadega siin viimased paar generatsiooni kogu rahvast lollitanud. Kuid see aeg on nüüd ümber.

Veel paar valimistsüklit ja kogu see demagoogide ning oma rahva sarjajate hunta istub ajaloo prügimäel, Lenini ja Brežnevi kõrval. Ja muide, kui Saksamaal see hunta kukub, on koheselt laes ka EKRE reiting. EKRE reiting on senini madal olnud suuresti ka sel põhjusel, et ta läheb vastuolusse EL juhteliidi demagoogiliste ja valedest kubisevate seisukohtadega. Kuna aga rahvas on autoriteedikuulekas, siis kaldutakse instinkti ajel uskuma tugevamat. Kui Saksamaal peaks võimule saama AfD valitsus, kes üles tunnistab, et eelnev sotside valitsusaeg üks suur valedel põhinev fiasko oli, ning peale seda ka Brüsseli juhtkonda tervemõistuslikud inimesed jõudma hakkavad, tõuseb EKRE reiting taevasse. Niiet pidagem vastu, võit on lähedal.

GRAAFIK: Saksa satiiriku ohverdamine Erdoganile pani Merkeli toetuse kivina kukkuma
Link: http://m.delfi.ee/article.php?id=74282023

Allikas: Facebook

Read more...

neljapäev, 21. aprill 2016

Martin Helme: rahvusest kõnelemise suhtes on Eestis maha märgitud uus piir


Read more...

Malle Pärna kolumn: Ühesuunalisest liiklusest poliitikas ja meedias

Meile räägitakse, et me elame demokraatlikus riigis, ja et meil kehtib sõnavabadus. Kõigile võrdselt, nagu kõik muudki inimõigused ja inimvabadused. Igaühel on õigus välja öelda, mida ta mõtleb, (kui ta mõtleb), ja isegi seda ajakirjanduses avaldada. Nii LGBT-inimestel kui SAPTK-inimestel.

Miskipärast on mul viimasel ajal tunne, et meie poliitikas ja ka inimõigustes on kehtestatud ühesuunaline liiklus: ühes suunas on lubatud kõike väljendada ja välja öelda, isegi kurjustada ja karistada ja häbistada, aga teises suunas ei tohi mitte midagi öelda. Isegi mitte asju õigete nimedega nimetada. Või inimesi ettevaatusele manitseda. Kui ütled, kleebitakse silt peale ja pannakse purki. Tige, sallimatu, tagurlane, madalalaubaline, natsiraibe, võõravihkaja, venelaste käsilane, ja nii edasi. Hops – riiulile.

Nüüd näitas RAHVUS(!)ringhääling, et selles suunas on ka vihkamisest pimestatud mõttetu ja labane ropendamine lubatud. Teises suunas ei tohi aga kunstlikult üleshaibitud venelast – täiesti viisakas vormis – venelaseks nimetada. Ja lausa kuritegu on soovida, et Eesti president oleks eestlane.
Kas nii lihtne on ära unustada, et Eesti oli 50 aastat justnimelt venelaste poolt okupeeritud ja rõhutud!? Kas me olemegi jälle okupeeritud? Kas okupantide järeltulija on nüüd see “õige” eestlane, kelle venelaseks nimetamine puhutakse meedias lausa isikuvastaseks rünnakuks ja mõistetakse kisakoori poolt hukka, ehkki kõnealune ise uhkusega tunnistab, et ta on venelane?

Ka patriotismist on tal täiesti teistsugune ettekujutus kui meil. Välisminister, kes “oma rahvast” koguni maailmas laimamas käib, EI OLE kohe kuidagi Eesti patrioot, ka mitte õige eestlane.
Tsitaat: Välisminister Kaljurand käis korra Brüsselis koosolekul ja juba loeme välisuudiste pealkirjadest: „Eesti välisminister süüdistab eestlasi ebainimlikkuses“.
Kas president ka selle hukka mõistis? EI. Mitte keegi meie ideoloogidest ei mõistnud seda hukka. Sest selles suunas on meil lubatud kõike öelda.

Imestan, et meil on veel ära muutmata sellised tagurlikud nimed nagu Rahvusraamatukogu ja Rahvusringhääling. Kas pole leidnud sobivaid nimetusi? Rahvera ja Ringahää? Viimane võiks ju ka olla Eesti Reformiringhääling, siis jääks alles see ERR, või lihtsalt Ideoloogiakeskus: IK.
Jah, ka meedias valitseb meil ühesuunaline liiklus. Kui kirjutad midagi “teises suunas”, midagi, mis ei sobi refrääniks valitseva ideoloogia hümnisse, siis visatakse see kirjutis vaikimisi lehetoimetuse prügikasti. Mäletan, et vanasti ajalehed OOTASID kaastööd, sest, nagu meil nüüd räägitakse: “erinevus ju rikastab”, aga ilmselt mitte selles mõttes… Rikastab ainult teatud äravalitud erinevus.
Praegu tundub, et ajaleht on palgaliste toimetusetöötajate eralõbu, et avaldame, mida tahame, ja jätame avaldamata, mis ei meeldi. Või on ta oma isandate ustav hääletoru?
Ajaleht on meie ÜHINE vara, sõbrad. Lugejad ja tellijad ju maksavad teile palka! Lehetegijad on rahva teenrid, just niisama nagu riigikogulased ja ministrid. Ajaleht on meie ühine informatsiooniallikas, meie omavaheline side ja vahendaja! Ka õpetaja ja suunaja, kui tagasi minna meie ajakirjanduse aatelistesse algaastatesse… 

Sõnavabadus peaks tähendama seda, et igaüks tohib oma teadmisi ja suhtumisi teistega avaliku meedia kaudu jagada, et toimetused ei vali artikleid mingi kohustusliku ideoloogia järgi, vaid mõtte ja väljenduse kvaliteedi järgi. Iga hästikirjutatud artikkel väärib avaldamist, sest ajakirjanduse ülesanne on olla oma riigi kodanike mõtete edasikandjaks. Ja väärib ka respektiga lugemist. Kes oskab kommenteerida, see kommenteerigu, aga ärgu sõimaku ega laimaku kirjutajat.
Laim, sõbrad, on nagu tuulde lastud udusulg, seda ei ole võimalik enam kinni püüda. Tark inimene oskab ise vahet teha laimu ja tõe vahel, tema ei usu ega levita seda; rumalam (ja pahatahtlikum) seevastu kaldub uskuma rohkem laimu kui tõtt. Ja levitab seda, vahel seda lausa lumepallina suurendades.  Tõsi, ei laim ega sõim ei muuda laimatavat inimest, tema jääb samaks.

Aga laimaja enda külge kleepub see nagu mingi vastik limane ollus, sealt pole seda võimalik maha pesta. Inimene kujundab oma hinge ja oma elu õhustikku kõige sellega, mida ta elus teeb, mida räägib, mida mõtleb. Mida oluliseks peab, mida kaitseb, mida endasse vastu võtab. Kui inimene tegeleb ainult rumalustega, siis ta ju kasvatab enda rumalust. Ta ei oskagi enam midagi kõrgemat näha ega mõista. Ohtlik teerada… Tihnikusse.

Allikas: http://uueduudised.ee/malle-parna-kolumn-uhesuunalisest-liiklusest-poliitikas-ja-meedias/

Read more...

Priit Pärn: Kes pani Eesti poliitikas aluse korruptsioonile?

Kas te teate, kes pani Eesti poliitikas aluse korruptsioonile?
Õige vastus on Siim Kallas. Siim oli see mees, kes varastas miljoneid dollareid, et siis osa sellest rahast läbi R-Hoolduse Reformierakonda pumbata ja selle abil võimule tulla.
Alates aastast 1999, kui Siim suurvargusest saadud raha abil Reformierakonna meid jäädavalt valitsema ostis, on KÕIK teised erakonnad olnud sunnitud Reformierakonnaga konkurentsis püsimiseks varastama ja sõlmima korruptiivseid tehinguid.

Siimu otsene süü on ka see, et Edgar Savisaar oli sunnitud tegelema korruptsiooniga, et Villu Reiljan oli korruptant jne. Sellele kõigele pani aluse Siim Kallas.
Siim on keeranud kogu Eesti riigile kokku sellise käki, et tal tuleks presidendiks kandideerimise asemel kodakondsus ära võtta ja Eestisse sisenemise keeld peale panna.
Loodame, et Mart Helmel jätkub jõudu see korruptsioonipusa lahti harutada ja Eesti õigele teele juhtida.
Allikas: Facebook
_____________
Lisan veel, Siim Kallas ütlse Delfis: "Kahju on sellest, et kui rahval lasta midagi valida, siis lõppeb see niikuinii katastroofiga, sest 70% rahvast on lihtsalt puruloll...". Tore arvamus eesti rehvast! Vasakpoolsed liberaalid saavad vaid nii alahinnata ja häbeneda meie rahvast.
M.I.

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP