RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 30. november 2011

Hakkas kehtima Eesti ja Venemaa vaheline tagasivõtulepingu rakendusprolokoll

                                Vastulöök ajalehele "Moskovski Komsomolets Estonia"

Eile hakkas kehtima Eesti ja Venemaa vaheline tagasivõtulepingu rakendusprotokoll, mis võimaldab ebaseaduslikud piiriületajad elukohariiki tagasi saata, teatatakse uudistekanalites.
Tagasivõtulepingu rakendusprotokoll käsitleb Eesti ning Venemaa kahepoolset koostööd välismaalase tagasisaatmisel tema kodakondsusjärgsesse või elukohariiki. Tagasivõtulepingu rakendusprotokoll allkirjastati tänavu septembris Eesti saatkonnas Moskvas.
"Tagasivõtulepingu rakendusprotokoll kiirendab nende inimeste tagasivõtmist, kes ei vasta Eesti või Venemaa territooriumitele sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele," selgitas siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort. Koort ütles, et lisaks Venemaale on Eesti sõlminud tagasivõtulepingu rakendusprotokollid ka Moldova, Makedoonia, Bosnia ja Hertsegoviina ning tänavu novembris ka Serbiaga.
Euroopa Ühenduse ja Venemaa vahel jõustus tagasivõtuleping koos viisalihtsustuslepinguga 1. juunil 2007. Tagasivõtuleping kohustab liikmesriike sõlmima Venemaaga kahepoolseid rakendusprotokolle.
* BHR'il tekib siin aga formaalne, kuid ülioluline küsimus - kuidas on nimetatud dokumentides nimetatud seda tinglikku joont, mille rikkumises süüdiolevaid isikuid saab karistada? Kas nimetatakse seda kontrolljooneks (mida ta on) või surati dokumentidesse sisse (siis juba reeturlikult ja pahatahtlikult) sisse mõiste PIIR? Teatavasti on venemaa ja Eesti vahel sõlmitud lepingute kohaselt meievaheliseks PIIRIKS Tartu rahulepinguga sätestatud piir, mida venemaa (rikkudes meievahelist lepingut) eirab, okupeerides seega märkimisväärset osa Eesti riigi territooriumist.
Allikas: http://bhr.balanss.ee/

Read more...

EESTI MEEL: Kaikollaps Lauka-Jõesuus

Lauka-Jõesuu (Ust-Luga) vapp
Maa lihkumine Läänemerre rikkus venelaste uue sadama käivituskava


Lauka jõe suudmele (Ust-Luga) rajatud sadamasildu on valmimisjärgus rikkunud vähemalt 3 suurt maakamara-varingut. Sadam pidi avatama juba detsembrikuu alguseks 2011. Esimesed kuuldused sadama avariiseisust jõudsid Reuteri teabeteenistuseni pool kuud enne kavatsetud avamist. Nüüd on sama infoagentuur tutuvunud selle edasilükke põhjusi käsitleva dokumendiga, mis on lekkinud Venemaa ametlikest ringkondadest.

Sadama naftaterminaalidest oli plaanis juba tuleval aastal läbi pumbata 10-20 miljonit tonni toornaftat. Asjatundjate arust valiti 2002-2011 ehitatatud sadamale looduslikult vale koht. Sadama rajamine on kabelimatsuks vadjalaste kohalikule rahvakillule.

Teabelätted: Delfi.EE, Yleisradio ja ReutersRussia oil terminal Ust-Luga badly damaged 
Allikas: http://eestimeel.blogspot.com/

Read more...

Õhtuleht tsenseerib kommentaariumis sõna lapsporno

postitas mauri sõda-pederastia-ja-lapsporno-vastu osak. 16:51 29. november, 2011
tsensuur Jean Hardouin kirjutab: "Õhtuleht avaldas eile artikli Politseil ei jätku kõigi lapsporno levitajate uurimiseks ressursse. Paraku, Õhtulehe kommentaariumis on väga raske selle teema kohta sõna võtta, kuivõrd sõnu porno ja lapsporno Õhtulehe kommentaariumis lihtsalt tsenseeritakse. Kui kasutaja kommentaar sisaldab emba-kumba neist sõnadest, siis kommentaari ei avaldata ning ühtlasi ei väljastata ka ühtegi veateadet - selline kommentaar kaob musta auku. Huvitav asjaolu - et säärane featuur tuleb ilmsiks just artikli juures, mis lapspornost räägibki. Seega - kas ajakirjanikul on õigus sõna lapsporno kasutada, kuid kommentaatoritel mitte? Kas teatud riigivastaste sõnade kasutus reserveeritaksegi üksnes litsenseeritud kasutajatele?
Õnneks, nagu sellistel puhkudel ikka, on tsensuuri sisseviijad olnud suhteliselt madalalaubalised ning nirusti realiseeritud automaat-tsensuurist on tervel inimesel suhteliselt lihtne ümber minna. Selleks tuleb tsenseeritavates sõnades kasutada lisamärke.
Nii näiteks, selleks, et Õhtulehe kommentaariumisse õnnestuks Eesti Karistusseadustiku paragrahvi 178 (lapsporno) sisestamine, tuli see seadusepügal sisestada sellisel kujul:

§ 178. L.a.p.s.p.o.r.n.o valmistamine ja selle võimaldamine
(1) Nooremat kui neljateistaastast isikut p.o.r.n.o.g.r.a.a.f.i.l.i.s.e.s või e.r.o.o.t.i.l.i.s.e.s situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahalise karistusega.
Eelmine sarnane tsensuurijuhtum leidis aset portaaliga Delfi, kus asuti tsenseerima sõna pederastia - vt Minuti artikkel. Kuivõrd sõna pederastia on juriidiline termin, mida kasutati Eesti seadustes aastatel 1929 kuni 1992, siis pärast olukorra selgitamist Delfi peatoimetaja intelligentse inimesena tegi ainuvõimaliku järeldusi - lasi selle sõna automaat-tsensuurist maha võtta.
Lähipäevadel ilmselt saame teada, kuidas käitub Õhtuleht, kui nende peatoimetajat samuti füüsiliselt külastatakse ning tehakse viisakas ettepanek sõnad porno ja lapsporno automaat-tsensuuri alt vabastada."
Allikas: http://minut.ee/

Read more...

teisipäev, 29. november 2011

MATTI ILVES: MAADEVAHETUSE ÄRI KÄIB EDASI

Ei ole veel lõppenud maadevahetuse kohtuprotsess ja ühtegi süüdlast pole vanglasse paigutatud, võib ka juhtuda, et süüdistatavad pääsevad terve nahaga. Ärimees Toomas Annus on jõudnud oma advokaadi Leon Glikmani vahendusel nõuda Kapo jälitustegevuse ebaseaduslikuks tunnistamist. See protsess on veninud juba aastaid ja lõppu pole näha. Pealegi pole maadevahetuses midagi egaseaduslikku, tegemist on Riigikogus heaks kiidetud protseduuriga. Aga need protseduurid on sellised, mis lubavad üpris kergelt lausa korruptiivseid tehinguid.
Kõigest sellest hoolimata käib maadevahetuse must äri täie hooga edasi. Mulle sai teatavaks fakt, et Kinnistu Merimetsa ja Stroomi ranna kõrval vahetati hiljuti Keit Pentuse allkirjaga ja korraldusel mõttetu looduskaitsealuse maaga ja riik kandis kahju hinnanguliselt 1,5 miljonit EUR.

# Kinnisasi: 78406:601:0023
# Pindala: 1,4776 ha
# Sihtotstarve: elamumaa (100%)
Riigimaa 104 kat nr 78406:601:0023

Kui riik sai kahju, siis pidi keegi kasu saama ja arvan, et kasusaajad olid ärimees, kes maa vahetuseks ettepaneku tegi, ning erakond kuhu kuulub selle maadevahetuse tehingu riigipoolne teostaja.
Foto: Ilmar Saabas

Read more...

Kas Eestivene Sotsiaaldemokraatlik Partei on sündimas?

Eile toimunud istungil arutas Vene Erakonna Eestis (VEE) juhatus hiljutist Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) üleskutset mitte-eestlastest kodanikele ja otsustas algatust toetada.

VEE esimees Stanislav Tšerepanov ütles ERR-i uudisteportaalile, et ei välista ka SDE-ga liitumist, kui mõlemad osapooled on sellest huvitatud. "Eelkõige oleme huvitatud liitlastest, et oma programmi ellu viia."

"Meil on igati hea meel nii kaaluka võimaliku liitlase ilmumise üle. Seepärast olemegi otsustanud sotsiaaldemokraatide ettepanekule reageerida ja neile koostööd pakkuda."

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Sven Mikser ütles, et kuna ka sotside huvi on venekeelse valijaskonna seas oma toetust kasvatada, on igasugused koostöövõimalused Vene Erakonnaga Eestis väga teretulnud, kaasa arvatud erakonna liitumine sotsidega.

"Kindlasti on Vene Erakonnas Eestis selliseid poliitikuid, kes näeksid ennast Eesti poliitikas ka tulevikus ja kui nad otsivad võimalust oma soovi teostada näiteks läbi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, siis me oleme vägagi valmis sellel teemal rääkima," ütles Mikser ERR-i uudisteportaalile.

Mikser ütles, et delegatsioonide tasemel erakonna liitumisest veel juttu ei ole olnud, kuid ta peab seda tulevikus kindlasti mõeldavaks.

Värske uudis SDE kodulehelt on aga üsna ühetimõistetav. See kõlab järgmiselt.

Sotsid on valmis Vene Erakonda Eestis vastu võtma

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Sven Mikser ütles, et kuna ka sotside huvi on venekeelse valijaskonna seas oma toetust kasvatada, on igasugused koostöövõimalused Vene Erakonnaga Eestis väga teretulnud, kaasa arvatud erakonna liitumine sotsidega, kirjutatakse seaal.

Seega pole vaidlust enam selles, kes keda kellega liidab (sotsialistid imavad venelaste erakonna endasse), vaid millal see toimub.

Kuivõrd teatavasti toetab võõrkeelsete enamus hetkel Keskerakonda (eestlaste toetus Keskerakonnale on ca 8%), siis on sotsidel suur võimalus suur osa neist enda paati lohistada. Kuigi, kes teab? keskerakonna moskvalembus ja sotsialistide brüsselilembus võivad siin väga olulist rolli mängida selle küsimuse otsustamisel nagu ka see, milliseks kujuneb uus (vana) putinlik venemaa. 

Viimasest asjaolust võib sõltuda, kas võõrkeelsete suurem hulk jääb toetama Keskerakonda või sotse.

* Vene erakonna koduleht
Allikas: http://bhr.balanss.ee/

Read more...

MARTIN HELME: Eurohäving - päästku end kes suudab!

Saada sõbrale
Õhtulehe kolumnist

Peaminister Ansipil on kõrini eurokriisi juttudest. Kaua võib ajada mingit jama eelolevast katastroofist, kui meil on selline kriis, milles tahakski kogu aeg elada. Suuremal osal eesti inimestest pole paraku võimalik end päris elust nii põhjalikult isoleerida kui peaministril ning mures inimestele tuleks pakkuda võltslubaduste asemel - aga kas meie valitsejatel on üldse mingeid teistsuguseid? - ratsionaalet nõu, kuidas end kõige paremini kaitsta majandusraskuste eest, mida toovad endaga kaasa euro vältimatu kokkuvarisemine. Varisemine, mille ohvriteks Reformierakond ja IRL eesti rahva vastu meie tahtmist vägisi tegid.

Euroopal on ees kolm võimalikku arengustsenaariumi, millest ükski pole kuigi ahvatlev. Variant number üks on tati ja traadiga euroala kuidagi käimas hoida, sundides inimestele peale üha suuremaid koormisi ning vähendades aeglaselt aga kindlalt kõigi heaolu peale kõrgete poliitametnike. See variant tähendab, et kogu Euroopa lohiseb võhmatult ühest finantskriisist teise, iga mõne nädala tagant toimub järjekordne poliitikute nõupidamine, mille järel kästakse rahal ja inimestel lõuad pidada ja käsku edasi täita. Euro edasikestmiseks tema praegusel kujul peab demokraatiaga tegema lõpparve, sest Euroopa rahvad ei ole vabatahtlikult nõus iial toetama edasisi abipakette, maksutõuse, välismaiseid finantssatraape, eelarvete ja maksude andmist Berliini ja Brüsselisse ning oma majanduste ohverdamist surnult sündinud poliitilise valuuta zombina hoidmise nimel. See variant tähendab aastaid kestvat majandusseisakut, ei ela ega sure virelemist nii kaugele kui silm näeb. Tegemist oleks kõige hullema variandiga, aga õnneks iga päevaga ka üha ebatõenäolisemaga.

Teine variant on, et euroala laguneb plaanipäraselt. Lahkujateks võivad olla ääreala riigid, kelle majandustele mõjus hävitavalt Saksamaad teeniv ühisvaluuta oma ületarbimist soosiva ning tootlikkust ja konkurentsi hävitava kursi ja intressipoliitkaga. Aga minejad võivad olla ka tuumikriigid, kes lahkuvad euroalast, mille järel sinna jäävad riigid teevad läbi devalvatsiooni ning saavad oma majandused taas käima. Ka see variant on väga ebatõenäoline, sest euro pole kunagi olnud midagi muud, kui poliitiline projekt, mille lisaboonus oli tuumikeuroopa poolne majanduslik ekspluatatsioon äärealade arvel. Sisuliselt on nii eestlased, kreeklased, itaallased kui iirlased aidanud kümme aastat üleval hoida Saksamaa heaolu selle läbi, et nad liitusid euroga ülehinnatud valuutakursiga, olles sedasi ideaalsed tarbijad alahinnatud margaga liitunud Saksamaale. Et eurotsoonis olid ülimadalad intressimäärad, võtsid nii valitsused kui eraisikud ennastunustavalt laenu, viies selle laenuraha tagasi tuumikusse, kust sai kursimanipulatsiooni tõttu odavamalt osta, kui kodumaine tööstus pakkus. Paraku ei ole sakslased mitte kuidagi nõus oma potike-keeda skeemi lõpetama ning Brüsselis ei ole keegi nõus isegi arutama euroala plaanipärase jagunemise üle.

Kolmas variant on paradoksaalsel kombel korraga kõige hirmsam ja kõige parem. See tähendab euro järsku ja korrapäratut hävingut, millega käib kaasas suurema osa Euroopa panganduse kokku varisemine, riikide ja ettevõtete massiline pankrotilaine ning sisuliselt ka euroliidu lakkamine. See variant muutub iga päevaga tõenäolisemaks ning liigub kiiresti ajaliselt lähemale. Kui kõik läheb hästi - ja kiire ning valus lõpp on kindlasti parem kui pikk vindumine - siis on kevadeks euroga ühel pool. Rikkus ei ole muutumatu suurus, nullsmumma mäng, kus keegi saab ainult siis, kui keegi ilma jääb. Rikkust luuakse juurde, peamiselt tööga, ja seda hävitatakse, peamiselt rumala kulutamisega. Euroopas toimub praegu massiline rikkuse hävitamine nii riikide kui pankade poolt ja mida kauem see kestab, seda vaesemaks kõik jäävad. Pankrot lõpetab rikkuse hävitamise. Ühtlasi lõpetab see euroimpeeriumi ehitamise.

Mida see tavalisele inimesele tähendab? Kõige lihtsam on asjade mõõtkava ja tõsidust mõista, kui kujutada ette, et ees ootab sama, mis toimus rubla lõpu ajal. Sattusite peale uudisele, et Läti Krajbanka hoiustajad saavad oma raha kätte 50 euro kaupa päevas? Või sellele, et Kreekas ja Itaalias on pangajooksud käima läinud. Inimesed võtavad oma raha välja või kannavad üle pankadesse väljaspool eurotsooni, sest nad lihtsalt ei usu valitsuse kinnitusi, et kõik on ilus ja muretsemiseks pole põhjust. Targasti teevad. Pooled eesti inimesed tulevad oma rahaga vaevalt ots-otsaga palgapäevast palgapäevani välja, mida see neile tähendab, kui nad poolt oma palka paar nädalat välja ei saa võtta? Mida see neile tähendab, kui asutuste vahel raha ei liigu ja palgapäevad viibivad päevade, nädalate kaupa? Mida neile siis maksab ametlik propaganda kuidas sellises kriisis tahakski elada?

Mõistlik inimene võtab suurema osa oma rahast vaikselt välja ja paneb kõrvale. Vahetab osa sellest muudesse valuutadesse. Lõppude lõpuks, kui hädaennustajad eksivad võib ju aasta pärast raha panka tagasi viia. Suuremate summade omanikud teevad targasti, kui panevad oma raha millegi kindla alla, olgu selleks kinnisvara või väärismetall - peaasi, kui seda vara on võimalik reaalselt oma käes hoida, virtuaalselt omatavad asjad on väärtusetud. Raha ise on lähiajal kõige riskantsem vara. Ja mõistlik inimene ostab endale koju paari nädala kuivaine varu. Kui maailmamajandust tabab eurogedoon, siis on mitmeks nädalaks halvatud kogu majanduse toimimine, mitte ainult raha vaid ka kaupade liikumise osas.

Nagu me kõik mäletame, elu läks edasi ka peale rublatsooni ja Nõukogude Liidu kokku varisemist. Ainult et kõik inimesed olid järsku roppvaesed. End liberaalideks ümber nimetanud kommunistid suudavad lõputult oma rahvale viletsust põhjustada.
Allikas: http://www.syndikaat.ee/index.php

Read more...

"Meeldib" nupp võib tuua 15 aasta pikkuse vanglakaristuse

postitas doc rännud-taisse-ja-egiptusesse-omal-vastutusel osak. 17:14 27. november, 2011
tsensuur Taimaa valitsus on hoiatanud Facebooki kasutajaid, et neid võib oodata 3-15 aastane vanglakaristus juhul kui nad jagavad faile või märgivad "meeldib" nupu materjalide, piltide või arvamuste all, milles solvatakse riigikese monarhiat. Hoiatatakse, et tegemist pole vaid kohalike kodanike jälgimisega - mäletatavasti sai ka üks USA alam süüdistuse ja karistuse "leste majeste" kohtuasjas. Viimastel aastatel on taoliste virtuaalsete solvangute karistamine muutunud tihedaks teemaks, eks oma osa ole selles ka kuningliku perekonna tegemistel.
Alliaks: http://minut.ee/

Read more...

esmaspäev, 28. november 2011

Kalashid - kaua vastu pidanud, kuid hääbuv valge rahvakild Aasias


Kalashi tüdruk Pakistanis.
Hiinast on leitud muumiaid, mis on pikad ja heledate juustega. Valgest rassist rahvakilde on mujalgi nii Aasias kui ka isegi Aafrikas. Valge habemega mees oli mitmel pool Ameerikas indiaanlaste jumalaks. Millest see kõik meile räägib?
Valge rass on olnud palju laialdasemalt levinud, kui tänapäeval. Samas on neid nende võimekuse tõttu lausa jumalateks pidama hakatud. Seegi tõendab, et rassid on erineva võimekusega.
Osa kalashidest ja ajaloolastest peavad neid Aleksander Suure (keda mineviku vaenlased ja tänapäeva pederastid vägisi homoks on tembeldanud) sõdurite järeltulijateks, sest paljud nende rituaalid, riided ja traditsioonid on üsnagi sarnased antiikkreeklastele.


Kalashi mees.
Kuid kalashe nende unikaalse kultuuri, traditsioonide, rituaalide, festivalide ja riietusega pole leitud kusagil mujal maailmas. Kohaliku Pakistani kommuuni poolt on Kalashe peetud "uskmatuiks" ja nende elukohta nimetatakse Kafirastaniks - Uskmatute Maaks.
Kalashi org asub Chitralis Pakistani põhjapiirkonnas Khyber Pakhtoonkhwa provintsis, mis piirneb Afganistaniga.
Nad elavad tänaseni sajandeid vana primitiivsel viisil koos religiooniga, mil pole nime, kirjutatud raamatuid või prohveteid, ja nad on tänaseks koondunud kolme orgu, mida kutsutakse kalashide seas "Kalash Gooni" ja "Kafir Kalash" (Uskmatute Maa) teiste seas.
Ka naiste ilu võib ühele rahvale saatuslikuks saada...
Kuid mitte üksnes koht ei ole lummav, vaid ka kalashi naised, kelle kohta legend ütleb, et nad on pool-haldjad ja pool-inimesed nende õhulise ilu tõttu. Kohalikud räägivad, et kalashi naised suudavad panna mehe loobuma oma religioonist. Jutt jätkub, et kui kalashi naine joob vett, võid sa näha seda langemas ta kõhtu. Kalashid on üks vähestest kommuunidest Pakistanis, kus naine võib ilma vanemate ja meessoost pereliikmete surveta vabalt abielluda sellega, kellega tahab. Samas kuna nende ilu on hinnatud ka moslemite seas, on nede arvukus kiiresti kahanemas. Moslemi mees võib ka mittemoslemist naisega abielluda, kuid lapsed peavad olema moslemid.
Kalashi pisipoiss.
Siiski on nad loonud puhtalt oma kommuuni; neid kutsutakse ka "valgemad kui valge".
Kalashid tunnevad end ohustatuna välise maailma poolt, sest nende arvukus väheneb iga päevaga. Paljud kalashid on olnud sunnitud vastu võtma islami ja teiste kultuuride mõjutused. Samuti mida enam kalashid saavad kaasaegse hariduse, seda enam nad hülgavad oma nn primitiivsed traditsioonid ja rituaalid.
Täna nad ei seisa silmitsi sõjaväelise ohuga, neid rõhuvad enim nende oma hõimuliikmed, kes on islami usku läinud.
Kalashi tüdruk.
Neid on järgi vähem kui 4000. Täpsemalt 3554 2009.a küsitluse järgi.

Paljud galashid (eriti naised) on tänapäevalgi veel heledasilmalised ja heledajuukselised. Elades nii eraldatlt võõra rassi hulgas, on muidugi ka nende hulgas toimunud segunemine. Kuid võime vaid kujutada, millised nad algselt olid. Üsna põhjamaine tüüpus lööb selgelt välja.

Osa ajloolasi ja antropolooge peab neid kõige sarnasemaks aaria kultuuri kandjatega, kes elasid enne zoroatriste Pärsias. See on kõige suurema jälje jätnud, samuti ka India Veda kultuur. Seda aga võib pidada kunagiste eurooplaste loomulikuks segunemiseks uue elukoha ümbruses olevate kultuuridega.

Kalashi poiss.
Kes nad aga olid ja kuidas sinna sattusid? Nagu eespool juttu oli, peab osa kalashe endid Aleksander Suure armee järglasteks. On ju teada, et antiikmaailma edukaim väejuht Aleksander III Makedooniast ehk laiemalt tuntud nimega Aleksander Suur jõudis oma vallutustega välja Indiasse, peamiselt just sellesse ossa, kus tänapäeval asuvad Afganistan ja Pakistan. Samuti on ajaloolistest allikatest teada, et ta rajas igale poole ka uusi linnu nn Aleksandriaid, kuhu jättis elanikena maha osa oma armeest (enamati makedoonlased, kreeklased). Neis linnades viljeleti antiik-Kreeka elulaadi. Seda aega nimetataksegi hellenistlikuks ajaks. Tänapäeva Afganistani alal segunes hellenism kohaliku budismi ja vedaismiga. Arheoloogid on neist linnadest leidnud muuhulgas vanakreeka-stiilis raidkujusid, kus on kujutatud nii Heraklest kui ka Buddhat.
                                                      Suurendamiseks kliki kaardil
Aleksander Suure kõige vanem büst.
Aleksandi taktika ei olnud kohalike orjastamine, vaid lõimumine. Alistatud ülikutele anti alati võimalus asuda Aleksandri alluvusse ja säilitada nii oma endine võimupositsioon. Tänu sellisele poliitikale tekkisid ka tema asustatud linnadesse segarahvastus. See võib olla ka üheks põhjuseks, miks DNA testid ei ole suutnud näidata kalashe tänapäeva makedoonlaste-kreeklaste ehk eurooplaste kõige otsesemate järglastega. Aga see iseenesest ei tähenda veel midagi. Euroopaski on toimunud Suur Rahvaste Rändamine. Isegi tänapäeva kreeklasi peavad paljud uueks segarassiks, kellel antiikkreeklastega pole just teb mis suurt sarnasust. Pigem on nad stepirahvaste, türklaste ja slaavlaste segu. Tänapäeva EJV Makedoonia on puhtalt slaavlaste riik, neil pole antiikmakedoonlastega mingit pistmist. Selles valguses on mõistetav, miks kalashide DNA erinev on. Kuid tuletaks meelde, et Etioopias on isegi neegreid, kes ennast juutideks peavad. Samuti elab Hiinas veidi heledam rahvakild, kes peab end kadunud Rooma Leegioni järeltulijaks. Aeg aga teeb oma töö, kuid igas loos võib ka terake tõtt peituda...

Aleksander Suure hiiglaslik impeerium, mis hõlmas enamuse tollasest teadaolevast maailmast, lagunes aga kohe peale tema surma. Olles surres 33 aastane, oli ta riik habras, nõrgalr hallatud. Lagunemine oli loogiline protsess. Tema väejuhatajate vahel hakkas võimuvõitlus. Aleksandri järeltulijad tapeti. Egiptuse sai Ptolemaios, kelle sugu valitses seal 700 aastat - kauem kõigist teistest. Mis aga oleks saanud maailmast, kui hellenism oleks kauem neil aladel püsima jäänud, võib vaid oletada. Euroopa oleks kindlasti palju suurem. Valge rass oleks ehk domineeriv ka Lähis-Idas, Ees-Aasias ja Põhja-Aafrikas. Islamit poleks ehk tekkinudki? Oleks on aga teatavasti paha poiss...

Selline on väike lugu ühest väljasurevast valgest rahvakillust kaugel Pakistanis.

Aga mis ootab ees eesti rahvast? Üks igatahes selge - mida suurem on lõimumine ja multikultuuristumine, seda kiiremini kaob oma tunne, kaob see "oma" mida hoida ja surebki välja....

Allikana jupid siit ja sealt Internetist.
Allikas: http://rahvuslik.blogspot.com/

Read more...

Euroagendid vastutusele

Kui Gorbatšov 1985. aastal võimule sai, seisis NSVL suurte väljakutsete ees. Gorbatšov mõistis, et riigi päästmiseks on vaja tõsiseid reforme, kuna eelmiste juhtide ajal oli riigi majandusareng peatunud.
Gorbatšov lubas alustada ulatuslike reformidega, mis esialgu pidid olema põhiliselt majanduslikud. Reformi kui terviku nimeks sai uuendamine(perestroika).  Ta lubas ettevaatlikult ka teatud turumajanduslikke reforme. Suurel kohal oli ka kulude kärpimine ja uute parteide lubamine NSVLis. Liberaliseerumine, järsk nafta hinna langus ning kuhjuvad majandusmured tõid aga kiirelt sündmused, mis tipnesid NSVLi lagunemisega. Kui veel 1991. aasta alguses oli neid, kes NSVLi jätku siiralt uskusid ja ajasid üsna sarnast juttu nagu tänane samuti rahvaste segunemist ja ühe võimu juhtimist soovivate euroagentide valitsus, siis 1991. aasta detsembriks oli kõik lõplikult läbi. Rubla väärtus langes nii, et sellega oli paras tuld teha. Hüperinflatsioon võttis maad.
Nii langes utoopiline eksperiment luua edukas nõukogude sotsialism(ei maksa sassi ajada rahvussotsialismiga, mis lubab eraettevõtlust)ning sellele järgnema pidanud idülliline kommunism, kus rahvas pidi elama jõukalt ja õnnelikult. Kõlab tuttavalt? On ju meile aastaid lubatud absurdseid lugusid jõukuse saabumisest euroga. Mäletame küll, mis põrgu pidi saabuma, kui euroga ei liitu.
Selge on, et tänane euroimpeeriumi katsetus ei kesta enam kaua sellisena nagu ta on täna. Selleks on eiratud liiga palju majanduslikke, kultuurilisi ja ka etnilisi tõdesid. Seega võime uues löögis majandusele kindlad olla.
Sellest järeldades ootaks tavainimene, et vigu teinud liberaalvõim tõmbaks oma tegevust mõnevõrra tagasi. Selle asemel aga on mugavas toolis istuv euroagent jätkamas oma senist agarat tööd kohalike huvide kahjustamisel, mis tõotab agoonia suurust kasvatada.
Võtkem siin näiteks alates 2013. aastast liberaalvõimu otsuse läbi avatav elektriturg, mis tõotab tõsta elektrihinda võrreldes tänasega kuni 35%! Võimu sõnul pole see oluline, sest elektrihind moodustab vaid 2,5 % kulutustest neil, kes ei küta elektriga ning lahenduseks on säästmine.
Tsiteering ap3.ee-st: “Tegelikkus on aga teine. Ilmestan veidi. Eesti keskmine brutopalk statistikaameti andmetel oli 2010. aastal 792 eurot ning selle aasta II kvartalis 857 eurot. Rõhutan – brutopalk. Miinimumpalk, mida Eestis saavad paljud (nt poemüüjad), on 2011. a 278,02 eurot. Keskmine vanaduspension statistikaameti andmetel oli 2010. aastal 304 eurot kuus. Selle aasta II kvartalis oli keskmise vanaduspensioni suuruseks 305,1 eurot.
Millised on inimeste elektriarved? Uurisin seda enne ettekande kirjutamist veidi. 132 m2 uuselurajoonis asuv maja, kus on keskküte, kuu arve oktoobri eest 34,88 eurot (2 inimest). 50 m2 korter 1980ndatel ehitatud majas, keskküte, elektriboiler, muidu tavalised kodumasinad, elektriarve oktoobrikuu eest oli 25,14 eurot (1 inimene). Ridaelamuboks, kus köetakse maasoojuspumba abil, elektriarve oktoobrikuus oli 77,59 eurot (2 täiskasvanut ja 2 last).”
Kasvavad arved, võlad ja töötus ning rahva arvamusest ülesõit ja süsteemi kadu peidab endas aga võimalust.
Negatiivse kõrval annab see kõik võimaluse lüüa minema pättide juhitav süsteem, taastada meie iseseisvus, võtta euroagendid vastutusele, purustada spekulantide haare ja kaitsta oma turgu hindu tõstvate rämpsregulatsioonide eest. Küsimus on vaid selles, kas rahvas teeb sama vea nagu 1991. aastal, kui valis järsku lippu vahetanud poliitikud tagasi või mitte?
Allikas: http://staap02.wordpress.com/ 

Read more...

pühapäev, 27. november 2011

MARTIN HELME: Elu pärast eurot

Saada sõbrale
Tegelikult annab eelseisev vältimatu eurohäving meile - uskumatu küll - saja aasta jooksul juba kolmandat korda võimaluse iseseisvuseks. Selle asemel, et idioodi moodi võõraste võlgu maksta ja hoida kramplikult kinni juba sündides surmale määratud poliitilisest valuutast, mis teenis ainult saksa majandushuve, peaks me tegema kõik vajalikud ettevalmistused tegeliku iseseisvuse taastamiseks. Selleks peaks me esimese asjana - kuid mitte esimesena - lahkuma eurotsoonist ja tooma tagasi oma krooni. Sedapuhku laskma ta aga vabale kursile, kaitstes teda spekulatiivsete rünnakute eest valuutakoridoriga, mille põhi ja lagi võivad kord päevas väikeses ulatuses nihkuda, kui kauplemine käib põhja või lage mööda. Kroonile tagasi mineku puhul tuleks tagada, et ka kõik võlad arvestatakse ümber kroonidesse, mitte ei jää eurodesse. Eeldatavasti teeks kroon läbi mõistliku hinnalanguse, mis soodustab meie eksporti, viib tasakaalu väliskaubanduse, soodustab turismi, aitab tekkida tootmisel ja selle kaudu töökohtadel ning selle kaudu maksulaekumistel, ilma, et kõik praegused kodulaenu omanikud peaks hakkama 15-20 protsenti kallimat laenu teenindama. Ehk siis ei lahkuks iga kuu Põlva linna jagu rahvast Eestist viletsuse eest põgenedes võõrale maale.
Kogu artikli lugemiseks kliki SIIA .
Allikas: http://www.syndikaat.ee/index.php

Read more...

VEIKO RÄMMEL: AEG TIKSUB NAGU VIITSÜTIKUGA POMM!

Peale Alar Sudaku ja minu poolt alustatud kodanikualgatust Ansipi ja valitsuse tagasiastumiseks tegi samal teemal suu lahti ka senine kartellimeedia lipulaev Postimees Priit Pulleritsu isikus. Tubli, parem ikka hilja, kui mitte kedagi või midagi.

Priit Pullerits kirjutab;


Pole lihtsalt selliseid jõude, kes suudaks Ansipi valitsuse jalgealust kõigutada. «Alternatiivide puudus on oluline Ansipi püsimisel,» tõdeb Saarts. «Tugevat enesekindlust, et meid ei ähvarda peaaegu miski ja meile on peaaegu kõik lubatud, on väga selgelt näha.»

Valitsuse enesekindlusest on vaid väike samm arrogantse suhtumiseni avalikkusesse. Saartsi tähelepanekuil on saanud tüüpiliseks olukorrad, kus mõne ühiskondliku probleemi kerkides jätab valitsus sellele reageerimata või kuulutab, et tema käsutuses on hoopis teistsugused andmed, või et oponendid ei saa küsimusest üldse arugi.

Ja kriitikale jätab pigem reageerimata. «Reformierakonnal on suurepärane oskus diskussioone summutada, söötes ette pseudoteemasid,» tunnustab Saarts.

Kuigi kommunikatsioonikonsultant Pasti sõnul võiks ülbete ja rahvast eiravate valitsejate asemel anda ennemini hääle talvekartulile, pole Eesti inimesed sedasi talitanud.

Eesti Ekspressi toimetaja Tarmo Vahter, taasiseseisvumisest rääkiva raamatu «Vaba riigi tulek» autor, püstitab küsimuse: kui valijad usaldavad valimistel kõigest hoolimata ikka ja jälle neid, kes rahva suhtes empaatiavõimet ja arvestamisoskust ei näita, siis miks peakski nood poliitikud oma käitumist muutma, kui see on neile edu toonud? «Sellised poliitikud ei teki ju vaakumist,» lisab ta. «Poliitikud teevad seda, mis läheb rahvale peale.» Postimees

Kuigi tegelikult on Pulleritsu argumendid ja põhjendused samad, mida meiegi välja toome,näiteks Sudak oma tänases artiklis Delfis, siiski soovitan soojalt seda postimehe artiklit.

On selge ja teada fakt, et Postimees on seni olnud REF-i truu kõnetoru. Mulle tundub, et sellise artikli ilmumine kõneleb vaid ühest - ka REF-l on Ansipist ja tema valitsusest mõõt täis ja nad mõistavad, et juhul kui ta jätkab, siis hävib ka kogu nende partei ja uut lootust võimule tõusta enam ei ole. Nii otsitaksegi võimalust tema valitsus pehmelt välja vahetada (siseinfo)!

Minu vaatevinklist ja mõttekaaslaste, ei ole see vahetusvariant obligatoorne. Uus saab olema samasugune kartellikas ja kasuahne. Me vajame süsteemi muutust, midagi täiesti uut. Tsiteerides Kristust: "vaata, ma teen uut, see juba tärkab, kas sa ei märka?"

Just sellepärast kutsun Teid kõiki üles toetama petitsioon.com keskkonnas oma allkirjaga meie algatust ja süsteemi reformimist. Varsti on meie jaoks hilja. Aeg tiksub nagu viitsütikuga pomm!

Read more...

laupäev, 26. november 2011

MATTI ILVES: ARSTIABIST LÄHITULEVIKUS

Vikerraadios esines üks kirurg kes oli äsja tagasi saabunud Gambiast. Rääkis arstiabi olukorrast Aafrikas ja pidas seda küllalt kohutavaks, seal olevat terveid linnu, kus ei pidanud olema ühtegi kirurgi. Kuidas sealsed meditsiinitöötajad siis olukorrast välja tulevad? Aga väga lihtsalt, võetakse mõni õde, või ka asjalikum patsient ja õpetatakse nendele selgeks mõningad lihtsamad lõikused ja ongi kirurg valmis!
Arst rääkis küllalt tõsiselt ka sellest, et meie meditsiini ootavad ees varsti sarnased olud. Kirurge on veel Tallinna ja Tartu suurhaiglates, aga palju maakondade haiglad on nendest tühjaks jooksnud. Arst ütles, et tegemist on selgelt riigi valikuga.
Teatavasti on Euroopa Liidus tööjõu liikumine vaba ja loomulikult põgenevad kõrgspetsialistid riigist. Eestis on palgad naeruväärselt madalad, lugege SIIT ja sellise liberaalvõimu tingimustes ei ole ka paranemist ette näha.
Meie ainus pääsetee, mis aitab meid välja sellest ja veel paljudest teistest hädadest, on Euroopa Liidust välja astuda.

Read more...

VABAMÕTLEJA: David Icke räägib sionismist ja Rothschildidest

Järgnev videolõik pärineb Red Ice Creations-i 2009. aasta intervjuust, täisnimega "David Icke - Origins and Symbolism of the EU".
Otsene tõlge:

Nad on kõik omavahel ühendatud ja seda Rothschildide kaudu. Kui inimesed ainult tõmbaksid korra hinge ja vaataksid toimuvat, küsiksid nad tõsiseid küsimusi:

Miks sellel killukesel maatükil (nimega Iisrael) – ja ma olen seal ringi sõitnud, sellele saab põhimõtteliselt päevaga ringi peale sõita – on nii palju võimu?

Miks ta saab USA-lt nii palju abi, kui tegemist on ühe maailma suurima SKT elaniku kohta riigiga? Miks on tal peale Ameerika kõige rohkem F-16 hävitajaid? Kuidas saab tal olla vägagi arvestatav tuumarelvade arsenal ja samas keelduda alla kirjutamast tuumarelvade levimise-vastasele lepingule? Lisaks sõlmida hingematva lepingu Ameerika ja teiste riikidega – see kinnitati Barack Obama poolt viimastel kuudel – mille kohaselt ei pärita aru, kas neil on tuumarelvi või mitte. Seega Iisrael ei pea ütlema, kas neil on tuumarelvi või mitte. See on ametlik leping!

Kuidas on võimalik, et kui nad pommitavad ühte kõige rahvarohkemat piirkonda maailmas ja õhutavad hirmsal määral veretööd, ei ütle rahvusvaheline üldsus – peale ühe või kahe inimese – midagi?

Lihtne – Rothschildide perekond kontrollib Iisraeli; see lõi Iisraeli. Ja rohkemgi veel, see lõi poliitilise filosoofia nimega sionism. See mida nad on hiilgavalt teinud, on – kuigi hetkel see laguneb – , et nad on võrdsustanud juudid rassiga. Selle tuumik on salaselts, mis on ühenduses teiste salaseltsidega. Seega, kui sa astud vastu sionismile; selle õudustele, kohustustele, silmakirjalikkusele ja veresaunale sildistatakse sind rassistiks.

Mida teile ei räägita, on et märkimisväärne osa juutidest on sionismi olemusest hämmingus. Nad on isegi selle vastu avalikult protestinud. Iisraelis leidub ka fantastilisi noori inimesi, kes keelduvad Iisraeli sõjaväes teenimast ja lõpetavad seetõttu vanglaski. Tegemist on uskumatult tugevate väärtushinnangutega inimestega.

Minu tõstatatud küsimusele saab vastata väga lihtsalt – Rothschildide dünastia kontrollib Ameerika poliitikat. Nad kontrollivad neokonservatiive, Bush’i. Nad kontrollivad – nagu mina neid kutsun – petu-demokraate (ingl.k. demo-cons), kelle hulka kuulub Obama. Valges Majas on nn. armee ülemjuhataja - Rahm Emanuel, kes on otsene Obama niiditõmbaja. Tema isa teenis Iisraeli sionistlikus terrorirühmituses nimega Irgun, mis koos teiste samalaadsete gruppidega „tekitas“ pommitamisega Iisraeli ja sundis sellega 750 000. kuni 800 000. palestiinlasel lahkuma oma kodumaalt peale 1948. aastat.

Sealt-tulenevalt põhjus, miks Iisrael on suurim Ameerika majandusliku- ja sõjaväelise abi saaja, on et see käsi (vabamõtleja – näitab paremale käele) nimega Rothschildide dünastia, võtab raha USA-lt ja ulatab selle siia kätte (vabamõtleja – näitab vasemale käele) nimega Iisraeli Rothschildide esindaja ja ütleb: „Tänan väga!“.

Põhjus, miks ei ole tõstatatud mingit küsimust Iisraeli tuumavõimekusest ja selles kuidas nad aeg-ajalt pääsevad puhtalt sõna otseses mõttes massimõrvaga, peitub selles, et Rothschildid kontrollivad Euroopa Liidu riike, seega kogu EL-i. Tähendab – Tony Blair on „jah, härra - Ei, härra – kolm kotti on täis, härra – kui kõrgele Te tahate, et ma hüppaksin, härra“ Rothschildide variisik. Kelle nad panid rahuläbirääkijaks Iisraeli peale seda, kui ta lahkus Suurbritannia valitsusest – Tony kuramuse Blair’i! „Mida ma peaksin ütlema, hr. Rothschild? Tänan väga, tänan… tänan.“ Ongi kõik. Kui kahte erinevat agentuuri juhib üks ja sama jõud, siis loomulikult on nad koordineeritud. Seetõttu pääsebki Iisrael kõige sellega, millega ta hakkama saab.

Ja kui inimesed arvavad, et see on anti-semiitlik – tegelikult anti-semiitlik tähendab anti-araabialast – siis nad peavad selle pistma kuskile, kus päike ei paista, sest mina selle koha pealt vait ei jää, kuna see on maailma sündmustest ja Euroopa Liidust arusaamiseks fundamentaalne info.

Juute on armutult kasutatud Rothschildide dünastia, nende vari-salaseltside, satanistlike salaseltside (tuntud nime all sionism), kattena, mille taha varjuda. Need on Rothschildide organisatsoonid nagu B’nai Brith, Lepingupojad (ingl.k. Sons of the Covenant), kes lõid organisatsiooni nimega Anti- Difamatsiooni Liiga, kes ise irooniliselt laimab kõiki, kes ei ole kaasa aidanud „vihkamis-seaduste“ loomisele, mis ei laseks sul neid paljastada. Nad on kirjutanud isegi kuramuse Põhja-Ameerika (ka Kanada) seadusandluse!

Seega, need „vihkamis-seadused“, mis keelavad sul öelda seda teist, kuna need on halvustava alatooniga, ei ole loodud, et kaitsta geide õiguseid – igaüks otsustagu ise oma orientatsioon, mind üldse ei kõiguta – need ei ole loodud, et kaitsta juutide või vähemuste õiguseid. Need on loodud, et peatata seaduspärane uurimustöö Rothschildide ja nende võrgustiku üle. Selleks on need loodud.

Rothschildid on ämblikuvõrgu keskmes. Nad tuleb paljastada, sest kui see juhtub ja nad lahkuvad – selle all mõtlen, et nad ei ole enam võimu keskmes – siis peaksid nad minema vangi kõige selle eest, mida nad teinud on. Kui aus olla, peaksid nad taassündima sadu kordi, et istuda ära kogu neile määratud vanglakaristus.

Ja meie oleme neid ignoreerinud. Või me ei ole neid ignoreerinud, õigemini on inimesed ignoreerinud oma võimu piisavalt kaua, sest nad on seda hiilgavalt kalevi all hoidnud osanud. Nende peale peab paistma valgus, sest kui nad lahkuvad võimult – üks kõik siis kuidas –, langeb kogu kaartimaja.

Tänan väga!
Allikas: http://www.vabamotleja.info/

Read more...

ALDO ROOMERE LUULETUS

Kas Ansipit ootab Liibüa kevad
nagu ennustas Hõbemägi
või tulevad tagasi linterid-revad
taas punakloaagiks saab Tõnismägi
peaministriks pannakse Pjotr Rožok
ning olekski Eestiga lõplikult jokk
Kas tõesti peab eestlane elusalt põlema
et mõistus ja jõud hakkaks koju tulema?

Read more...

reede, 25. november 2011

VABAMÕTLEJA: Müstiline leid - silmaga püramiid

Müstiline leid
Müstiline leid


Ecuadorist on leitud üks väga huvitav ese – nn. silmaga püramiid. Silm on nikerdisele sisse uuristatud. Kivim ise on hall ja valge. Püramiidil on 13 astet. See näeb välja täpselt nagu USA ühe dollarise püramiid kõike-nägeva silmaga.
Kui püramiidi valgustada UV valgusega (ing. k. black light), siis antud silm hiilgab väga intensiivselt. See näeb välja küll nagu silm, aga mitte nagu inimese silm. Pildil (pilt 1) on lähivõte silmast, millel on näha erinevaid värvuse varjundeid.

Püramiidi all – st. põhjal – on kumerused väikeste kullast plaatidega. Kuldsed täpid kujutavad Orioni tähtkuju. Lisaks on põhjal tundmatu kiri.
Professor Kurt Schildmann, Saksa Keele Assotsiatsiooni president, suutis antud kirja dešifreerida. Ta nimetas selle kirja sanskriti keele-eelseks kirjaks. See on vanem kiri, kui ükski teine teadaolev kiri. Tõlge on järgmine: „Looja poeg tuleb.“
Pilt 1
Pilt 1
Sama kirja on leitud veel teisteltki kividelt Ecuadorist, Kolumbiast, Illinoisist (USA ühendriik); Prantsusmaalt, Maltalt, Vahemerelt, Türkmenistanist, Austraalist, Itaaliast ja Kalaabriast. Alati on kivid keraamilised – põletatud savist – sama kirjaga. Antud kiri eksisteeris üle maailma ja see tähendab, et pidi olema ülemaailmne tsivilisatsioon - vanem kui Sanskrit – vanem kui 6000 aastat. Professor Schildmann mainis samuti, et antud kirjal on sarnasusi ka Induse ja Lihavõttesaare (Rapa Nui) kirjaga. Ta nimetas selle kirja pre-Sanskrit, st. Sanskriti-eelne.
Eelnev info pärineb Projekt Avaloni intervjuust Klaus Dona´ga. 
Allikas:
http://projectavalon.net/lang/en/klaus_dona_2_interview_transcript_en.html

Read more...

Huvitavaid tsitaate

Tsitaadi logo.png Huvitavaid tsitaate

Kõik väärtused, mis mind eestlaseks teevad, kannan ma endaga.
Maailma elanikkonnast võib vaid üks miljon märkida oma rahvuseks – eestlane. Sellepärast lasub ka igal meie rahvuse liikmel suurem vastutus oma rahvuse au kandmise eest, kui ühelgi teisel rahval.

Harald Riipalu.jpg
Harald Riipalu,
1912–1961

Read more...

neljapäev, 24. november 2011

Vabadussõja veteran Hugo Saalis meenutab Punaarmee sadismi


Eesti Vabadussõja veteran Hugo Saalis meenutab Punaarmee sadismi ja vägivalda. Lindistus pärineb aastast 1993.

Read more...

Haridus kaubastub ja kaubastab üha enam ka inimese

Maarjamaa Haridusselts - 07.11.2011

19.–22. oktoobrini toimus Tallinnas Püha Katariina kirikus järje kordne festival TriaLogos, mille teemaks oli sel aastal perekond. Üks festivali korraldajaid, Maarjamaa Haridusselts, otsustas pöörduda avalikkuse ja riigikogu kultuurikomisjoni poole, et juhtida tähelepanu hariduse rollile tagada ühiskonna jätkusuutlikkus, valmistades noori ette eluks perekonnas.

Eesti, nagu kogu Euroopa, seisab silmitsi väga tõsiste demograafiliste probleemidega: madala sündimuse ja rahvastiku kiire vananemisega. Eesti rahva püsimajäämine on paari põlvkonna küsimus. Samal ajal kasvab nende laste hulk, kes elavad allpool vaesuspiiri ja kes selliselt stardipositsioonilt ellu astudes näevad oma tulevikku elamisväärsena eeskätt väljaspool Eestit. On saabumas aeg, kus väikesearvulisele järeltulevale põlvkonnale pole jõukohane ülal pidada rohkearvulist vanemate ja vanavanemate põlvkonda. Eesti perekondade püsivus on isegi Euroopa dimensioonis üks väiksemaid.

Arvestades demograafilisi tendentse ja meie põhiseaduslikku kohustust kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, ... mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, juhib Maarjamaa haridusselts tähelepanu sellele, et orienteerides haridussüsteemi eeskätt turuühiskonnas vajalikule edukusele ja konkurentsivõimele, jäävad tagaplaanile väärtused, mis toetavad perekonna, rahvuse ja kultuuri püsimist. Haridus kaubastub üha enam ja kaubastab ka inimese.

Võime küll uhkust tunda meie laste kõrgete tulemuste üle PISA testis, ent see ei saa olla ainus (põhiline) mõõdupuu, mille abil haridussüsteemi kvaliteeti hinnata. Haridus peaks kujundama noores valmisoleku toime tulla mitte ainult tööjõuturul, vaid ennekõike inimesena, eluks perekonna- ja ühiskonnaliikmena.

Paradoksaalne on, et mida rohkem orienteerume haridussüsteemis edukusele turumajanduses, seda kiiremini kaotame oma noored kõrgema elatustasemega riikidele. Haridus on muutumas teguriks, mis võimendab destruktiivseid tendentse ühiskonnas.

Ühiskonnas, kus prevaleerivad heaolutaotlus ja individualism ning üha enam lapsi kasvab üles purunenud perekondades, tuleks hariduses erilist tähelepanu pöörata inimlikele kvaliteetidele.

Iga laps vajab kasvamiseks armastust ja talle on loomuomane püüelda soojuse, siiruse ja puhtuse poole. Seda tuleb hoida ja kaitsta, mitte naeruvääristada. Naudingu- ja edukusekultus ning käegalöömine eetilistele tõekspidamistele on väljasurevate kultuuride vaimne hoiak.

Tulevikku suunatud haridussüsteem peab tagama ühiskonna jätkusuutlikkuse, kultuuri ja rahvuse püsimise ning perede, kus sünnivad ja kasvavad lapsed, toimetuleku.

Ainult põlvkondi ühendav perekond, kus ollakse valmis jagama üksteisega nii rõõmu kui muret ning osatakse luua ühise tööga eluks vajalik, saab olla aluseks jätkusuutlikule ühiskonnale.

Sellest lähtuvalt kutsub Maarjamaa haridusselts üles:

  • ümber vaatama väärtussüsteemi, mis on meie õppekava ja haridussüsteemi aluseks, nii, et haridus väärtustaks ja toetaks noortes inimestes oskust ja valmisolekut elada mehe ja naisena perekonnas, mis on seotud armastusega ja rajatud truudusele ning kus lapsed on oodatud ja kaitstud;
  • rahvasaadikuid säilitama meelekindlust õigusruumi ülesehitamisel nii, et see lähtuvalt meie põhiseadusest hoiaks ja kaitseks perekonda, kultuuri, rahvust ja keelt läbi muutuvate aegade.
Ivar Tröner 07.11.2011 23:56
Jutud hariduse kriisist ja sellega kaasnev koolikriitika on kestnud aastakümneid. Kriisi üheks ilminguks ja põhjustajaks peetakse ka stereotüüpse reeglistikuga kooliargipäeva. Väärib märkimist, et see, mis pälvib jätkuvalt etteheiteid tänases koolis, leidis diskuteerimist juba sajandi alguskümnendil. Muu hulgas tuleb teada Frankfurdi koolkonna analüüsi haridustööstusest. Adorno annab ulatusliku empiirilise ning kriiti¬lise ülevaate teooriatest, mis on püüdnud analüüsida kooli kui popkultuuri avaldumisvormi. Kaubastuva eluhoiakule on iseloomulik võõrandumine iseendast, allumine välistele jõududele, tühjuse ja elu mõttetuse tunne, automatiseerumine jne. (Adorno 1936:75). Teisal näeb Adorno lpase maailmasuhtesse astumise võimalustena olevat ja omavat eluviisi. Olev eluviis tähendab identsust enesega, omav aga võõrandumist, oma identiteedist loobumist ja selle otsimist asjastunud suhetes. Mõlemad suhestumisviisid on fundamentaalsed võimalused, millele eelnevad indiviidi valikud. Ehkki meie aeg soosib destruktiivseid valikuid ning võimut¬semas on võõrandunud suhe asjadesse, inimestesse ja iseendasse, loeb Adorno vastutuse kandjaks siiski inimest ennast. Kaubastuva kooli pakutud arenguimpulsid on ahtad ja ühekülgsed ega arvesta mitmete inimlike dimensioonidega. Paljud isiksuslikud ja subjektsed ressursid jäävad alaarenenuks, kuna kitsas ja nn loodusteadustest pitseeritud "tea¬duslikkus" teeb meid pimedaks maailma sisemiste kvaliteetide suhtes. Samas on palju rõhutatud, et välja arenemata jääb tähtsaim intellektuaalne võime - mõtlemine. Siin väärib tähelepanu Frankfurdi koolkonna sõjajärgse põlvkonna hoiak haridusväärtuste esitamisse positiivse mallina. Juba oma olemasoleku tõttu sisaldavad taolised väärtused alistavaid momente, soodustades seega manipulatsioone, kuna soovivad arendada valmidust painduda ühiskondlikult tunnustatud normide alla. Aga kord manipuleeritavaks saanud inimene võib olla sama aldis ka negatiivsetele mallidele. Vaatamata kristlike väärtuste ja kasvatustaotluste sajanditepikkusele olemas¬olule on paljud neist ka täna üksnes ideedeks jäänud. Sootuks vastupidiste väär¬tuste valitsemist mitmetel elualadel ei peeta enam vajalikuks isegi demagoogiaga varjata. Viimastel aegadel loobutakse lapse arengu taotlustest kohati ka avalikult ja õigustatakse turureegleid kooliseinte vahel. Näib, et kooli turukontseptsioon kogub ametlikku poolehoidu: koolis toimugu vaba valik, kus võistlus tagab kvaliteedi ja õpilase rolliks jääb kooliteenuste ostmine. Kaubastumise ideoloogiad ja koolielu on tugevalt massi¬kommunikatsiooni mõjusfääris, mis võimaldab inimestega ulatuslikult manipu¬leerida, asetab nad info ja hariduse-kultuuri osas tarbivasse positsiooni ning vähendab arendavate impulsside mitmekesisust. Tehnoloogilis-industriaalne protsess toodab uut barbaarsust kooli abil, kirjutas ausalt Max Horkheimer. Võimu- ja bürokraatiamehhanismist saab meeltele ja mõttele haaramatu fenomen, millele tuleb alistuda, lootmata siin midagi muuta. "Kummardame võimu, turgu, edu, avalikku arvamust, tervet mõistust. /---/ Inimestest saavad propaganda poolhüpnootilised ohvrid", kirjutab taas Max Horkheimer. Adorno avastas juba 1954. aastal, et Lääne koolisüsteemi iseloomustab: üldised nivelleeriva iseloomuga integreerumistendentsid, mille paralleelprotsessiks on hajumisnähted, terviku kadumine eri eluvaldkondade sees ja vahel. Ja me näeme ise, kuidas maailm integreerub üldiste elulaadide ja käitumis- mudelite osas ning katastroofilise kiirusega kaob väikeste koolikultuuride mitmekesisus. Adorno järgi vabaneti kaasajal traditsionaalsest seotusest ilma alter¬natiivideta. Uus orienteerumisinstants on medialiseerunud maailm. Kõigi nende muutuste tulem on nii inimeste välis- kui siseilmade purunemine (Zerstörung Um- und Innenwelt). Lõpetuseks märgib Adorno, et kool on alati ka utoopia, ta peabki olema lootuse institut¬sioon, kuna valmistab inimesi ette niisugusesse ühiskonda, nagu see olla võiks.
Allikas:  http://www.decivitate.ee/?go=index

Read more...

Landsbergis: Euraasia liit on Venemaa katse taastada Nõukogude Liit

 Kolm endise Nõukogude Liidu vabariiki Kasahstan, Venemaa ja Valgevene on otsustanud luua Euraasia liidu. Euroopa parlamendi liige Leedust Vytautas Landsbergis leiab, et tegemist on Venemaa katsega taastada Nõukogude Liit.

„Vladimir Putin teeb seda oma suurte poliitiliste eesmärkide nimel. Tulles võimule teatas ta: „Ma taastan Nõukogude Liidu.“ Võib välja mõelda erinevaid nimetusi ja väliseid vorme, aga asja olemus on selge,“ ütles Landsbergis intervjuus raadiojaamale Žinių Radijas Leedu Delfi vahendusel.

Landsbergise hinnangul ei õnnestu Euraasia liitu laiendada endise Nõukogude Liidu piirideni.

„Ma arvan, et Nõukogude Liitu ei taastata selles ulatuses, nagu ta oli, kui Venemaa laiendas oma piire, hõivates sõjas vallutatud maid. Ma arvan, et see tal ei õnnestu. Ilma igasuguse kahtluseta hakatakse kõiki agentuure kaasates rääkima, kui hästi kõik oleks. Kas tekib segadus või mitte, sõltub meie kainusest ja küpsusest. Meil on põhiseadus, mis ei keela mitte ainult ühinemist erinevate postsovetlike liitudega, vaid ka selliste ühenduste propagandat loetakse kuriteoks,“ ütles Landsbergis.

Mykolas Rėmerise ülikooli politoloogi Alvidas Medalinskase sõnul on Venemaa, Kasahstani ja Valgevene tolliliit majanduslikult kasulik ettevõtjatele, aga Euraasia liitu, mida need riigid luua üritavad, võib juba pidada mitte ühtseks majandusruumiks, vaid geopoliitiliseks projektiks ning seetõttu võib Leedu ühiskonna pettumine panna mõningaid poliitkuid kaaluma võimalust ka Leedu astumiseks sellesse liitu.

„Ilma kahtluseta võib Euroopa Liit sõlmida majanduslikud suhted Euraasia liiduga, kui Euraasia liidust saab selline parter, ja majanduslikult ei kaota me midagi, pigem võidame. Majanduslik tase on sama, mis tolliliidus. Kui asi selle juurde jääb, on majanduslikust seisukohast Leedu äril ükskõik. Praegu räägivad Vene poliitikud selgelt poliitilisest tasemest.

Praegu, kui Leedus on nii palju pettumust ja järelemõtlemist selle üle, mis on Euroopa Liit, et ta on samasugune kui Nõukogude Liit, algab mäng, milles mängivad kaasa Vene propaganda ja mõned poliitikud, kes ütlevad: „Te pettusite ühes liidus, me pakume teile teist, võibolla on see parem.“

Ma arvan, et hakatakse meelitama. Hakatakse meelitama lähimatel parlamendivalimistel ja Leedu sisepoliitikas – ilmuvad poliitilised jõud, mis kõnelevad selle liiduga soojade suhete või lähenemise poolt. Ei tohi unustada peamist momenti. Kui süveneda SRÜ riikide olukorda, siis on aru saada, et Venemaa avaldab neile pidevalt survet (majanduslikku, poliitilist, tekitatakse segadusi, kui vaja mõnda riigijuhti vahetada), millist Leedu ei koge isegi kõige hullemas Euroopa Liidus ega NATO-s. Venemaa poliitikas on füüsilise ja isegi sõjalise vägivalla element. Ma isegi ei kahtle, et see on olemas ka Euraasia liidus, aga seda ei tule ei Euroopa Liidus ega NATO-s,“ ütles Medalinskas.

Politoloogi sõnul tuleb selleks, et Euraasia liidule vastu panna, kindlustada Leedu riiki seestpoolt läbi ühiskonna, kodanike, rahva ning viimaste sõnaõiguse tugevdamise elu kohta riigis.

Delfi.ee
Allikas: http://bhr.balanss.ee/

Read more...

kolmapäev, 23. november 2011

MATTI ILVES: KINDEL LIIKUMINE EUROOPA ÜHENDRIIKIDE POOLE

Kirjutasin, et Eesti astub nüüd suurte võlglaste klubisse ja ka sellest, et moodustatakse Euroopa Ühendriigid, kus pole iseseisvatel rahvusriikidel mingit kohta, need lood on SIIN ja SIIN.
Nüüd ongi Euroopa Komisjon tulnud välja "suurepärase" ühendava plaaniga - panna võlad ühte kappi. "The Financial Times" teatab "Postimehe" kaudu: "See oleks kõige efektiivsem lähenemine, kindlustades meile kõik stabiilsusvõlakirja hüved," seisab raportis. "Kindlustatud oleks kõikide liikmesriikide täielik ja piisav finantseerimine, sõltumata nende riigirahanduse olukorrast."
Puikleb veel vaid Saksamaa, kes on riigivõlgade ühte kappi panemise vastu, kuna leiab, et see vabastaks turgude surve alt euroala priiskajad ja võimaldaks neil Saksa tugeva krediidireitingu peal liugu lasta.
"Kõigele vaatamata usuvad kõrged euroametnikud, et Saksamaale saab augu pähe rääkida – kui skeemi kirjutatakse sisse ranged riiklike kulutuste reeglid."
Reeglid on ka nüüd olemas, aga keegi nendest kinni ei pea ja seetõttu tuleb Euroopa Komisjoni arvates järjest tsentraliseerida, tsentraliseerida... Kuni riikide suveräänsus on täielikult kadunud, sest euroametnike arvates oleks vaid siis stabiilsus ja sõnakuulelikus tagatud.
Kuhu see aga välja viib, seda teame väga hästi Nõukogude Liidu päevilt. Kas teavad seda ka meie riigijuhid, teavad, aga kas nad on sellest õppust võtnud? Vaevalt!
___________________
"Stabiilsusvõlakiri" on kõige absurdsem mõiste, mida ma kuulnud olen!
M.I.

Read more...

98% Saif al-Islam Gaddafist tabatud?

postitas mauri jälle-need-liitlased-tembutavad osak. 14:50 22. november, 2011
NATO raipekass kirjutab: "Möödunud nädalal Liibüas Saif al-Islam Gaddafi tabanud Eesti Vabariigi ja NATO liitlased uhkeldavad , et lõikasid Gaddafi poja paremalt käelt kolm sõrme kättemaksuks viimase antud teleintervjuule. Arvatavasti peavad mässulised silmas varasemat pressikonverentsi, kus Saif al-Islamilt küsiti mida ta kavatseb NATO rünnakute all ette võtta. Vastuseks ütles Saif, et on olemas kolm plaani: plaan a) sõdida ja surra Liibüas, plaan b) sõdida ja surra Liibüas ja plaan c) sõdida ja surra Liibüas. Tabamisejärgselt jäi Reutersi ajakirjanikule silma Saif al-Islami vigastatud käsi, kuid seekord oli vangistatud Saif vastusega "Asso Kommerlikult" tagasihoidlik - käsi olla viga saanud kuutaguses NATO õhurünnakus. Piltidel on Saif enamjaolt üleni kaetud hõlstiga, mis raskendab arusaamist tema ülejäänud tervislikust olukorrast. Oktoobris mõrvatud Muammar Gadaffi teine poeg Mutassim ei olnud niivõrd kaetud. Youtubes olev surmale eelnev video näitab viletsas olukorras Mutassimit maikaväel verisena oma vangistajate ees kõhtupussitatult istumas. Jääb üle soovida julget meelt ja õnnelikku kätt Eesti välisminister Urmas Paetile, kes on teleintervjuus varem öelnud, et mässulised on ainsad kellega Eesti läbirääkimisi peab. Samas eks ta õige ole, sest surnutega jõuab ju Euroopalikest väärtustest ka hiljem teises ilmas alati juttu puhuda."
Allikas: http://minut.ee/

Read more...

Väga kasulik ametnik meil

Soovoliniku puhul tegu aktiivse vasakpoolsega.
Kui Sepper esmat avalikkuse tähelepanu pälvis, oli aasta 2003, kui ilmus väljaanne „Tilliga ja tillita: retsepte Eesti feministidelt“. Seal tutvustab see end kui heteroseksuaalses suhtes olevat inimest, kelle eeskuju on USA radikaalfeminist ja marksist Catherine MacKinnon ja kelle lemmikšovinist on endine justiitsminister Märt Rask (tema tegude eest sookvootide rakendamise takistamisel).
Ääretult kasulik ametnik meil.
Sarnasel teemal: R2 saatehuumor
Allikas: http://staap02.wordpress.com/

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP