RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 31. märts 2017

Järjekordne näide peavoolumeedia ideoloogilisest kallutatusest ja valelikkusest


Hea Matti Ilves!
 
Tahan juhtida Teie tähelepanu järjekordsele juhtumile, mis näitab, kui valelikult peavoolumeedia tegutseb. Antud juhul tõin näiteks Postimehe arvamustoimetuse käitumise, kirjutades sellest ühe konkreetse juhtumi pinnalt.
 
Lühidalt kokkuvõetuna nähtub sellest juhtumist, et kuigi Postimees püüab luua endast avalikku kuvandit kui ühiskonna keskpõrandast, kuhu erineva maailmavaatelise taustaga inimesed on oodatud avalikku arutelu pidama, räägivad faktid risti vastupidist keelt.
 
 
Peavoolumeedias jõupositsioonidel olevad inimesed räägivad avatusest ja neutraalsusest ilusaid jutte, aga tegelikult vormitakse “avalikku arutelu” vägagi valikuliselt, teatud seisukohti võimendades, teisi maha surudes.
 
Kui keegi ütleb selle taustal, et Postimees ei ole ideoloogiliselt kallutatud ja kujutab endast nö keskpõrandat ausaks ja avatud ühiskondlikuks aruteluks, siis selle peale võib vaid naerda.
 
Soovitan seda juhtumit lähemalt vaadata ning selle kohta ka oma sõprade-tuttavate seas sõna levitada. Ühtlasi näitavad niisugused juhtumid taas, kui oluline on sellise tõeliselt sõltumatu meedia ülesehitamine, nagu meie portaal Objektiiv.
 
Heade soovidega

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
 
PS! Mis puutub ühiskondliku tähelepanu keskmesse tõusnud kohtuliku omavolitsemise teemat üldiselt, siis selle kohta on meie portaalis Objektiiv avaldatud viimastel päevadel terve rida sisukaid artikleid, millele soovitan samuti tähelepanu pöörata (asjakohased lingid on allpool). Teema on väga tõsine, sest see, mida me praegu näeme, kujutab endast vaieldamatult homoaktivistide ja nende toetajate hiilivat püüdlust liikuda kohtute kaudu nn homoabielu seadustamise poole.
 
Read more...

Nõmme TV: Õhtulehest on islamikeskus saanud?

Tõesti? Miks nad siis vägivalda endaga igale poole toovad? Naise põlema panemine ja kõrilõikamine on ilmselt rahuloome aktid? Õhtulehest on islamikeskus saanud?

Read more...

EKRE soovib hinnangut presidendi ja kohtunike sekkumisele parlamendi töösse

Henn Põlluaas riigikogu kõnepuldis, tagaplaanil riigikogu esimees Eiki Nestor. Foto: Scanpix

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas riigikogu juhatusele pöördumise, et viimane võtaks seisukoha vabariigi presidendi, Eesti Kohtunike Ühingu ja riigikohtu esimehe sekkumisele parlamendi töösse.

“Eelnimetatud ameti- ja eraisikud on sekkunud riigikogu rutiinsesse töösse, tuues ettekäändeks fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnavõtu 20. märtsil riigikogu suures saalis,” põhjendab pöördumist EKRE fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas.
“Sekkumise põhjendusena tuuakse välja mure võimude lahususe pärast, kuid ilmset teadlikult jäetakse kahe silma vahele asjaolu, et nimetatud kuupäeval riigikogus justiitsminister Urmas Reinsalule esitatud arupärimise keskseks teemaks oli just võimude lahususe põhimõtte rikkumine kohtunike poolt.”

Põlluaasa sõnul rikuvad võimude lahususe põhimõtet just vabariigi president ja Riigikohtu esimees.
“Teisiti kui katsena suukorvistada neist sõltumatut ja rahvalt valimistel mandaadi saanud poliitikut pole nende sekkumist võimalik käsitleda. Selle sekkumise tsenseerimisele suunatud iseloom tuleb selgelt esile nõudmises, et riigikogu juhatus ja vanematekogu peab Martin Helme sõnavõtule hinnangu andma. Sisuliselt tähendab see, et Eesti Vabariigi kõrgeimat võimuorganit, rahva poolt valitud parlamenti, kes on mandaadi andjaks nii valitsusele, presidendile kui ka riigikohtu esimehele, püütakse allutada nende poolt volitatud institutsioonide esindajatele,” selgitas Põlluaas.

“Just see, mitte Martin Helme allegooriline sõnakasutus, on oht demokraatiale ja võimude lahususe põhimõttele. Konservatiivide fraktsiooni liikmed on üksmeelsed selles, et riigikogu ei saa ega tohi taolisele päevapoliitilisele šantaažile alluda. Ühtlasi juhime tähelepanu, et põhiseaduse paragrahv 62 kaitseb riigikogu liikme sõnavabadust ning teiselt poolt vaba poliitilist debatti parlamendis.”
Põlluaasa sõnul ootab fraktsioon, et riigikogu juhatus võtaks presidendi ja riigikohtu esimehe põhiseadust eiravate, võimude lahususe põhimõtet rikkuvate ning nende ametikohtadele sobimatute päevapoliitiliste avalduste suhtes selge ning parlamendi ja selle liikmete sõltumatust kinnitava seisukoha. Ühtlasi oodatakse riigikogu juhatuselt sellekohast avalikku pöördumist.

Allikas: http://objektiiv.ee/ekre-soovib-hinnangut-presidendi-ja-kohtunike-sekkumisele-parlamendi-toosse/

Read more...

neljapäev, 30. märts 2017

MATTI ILVES: KIRI LIISA PAKOSTALE

Lp. võrdõigusvolinik Liisa Pakosta

Pöördun Teie poole tõsise probleemiga, mis puudutab õpilaste võrdset kohtlemist meie koolides. Nimelt, poisse ja tüdrukuid tuleks õpetada vastavalt nende võimetele, poisse selgelt diskrimineeritakse.

Praegu on olukord juba muutunud kohutavaks. Miks on nüüd meeste haridustase palju madalam kui naistel? Viga on tehtud juba ammu ja viga on meie haridussüsteemis, mis ei toeta meeste haridust.
Eesti koolides on hariduskorraldus täiesti valedel alustel ja tagajärjed on nüüd juba hästi näha, nimelt õpib kõrgkoolides (2011. aasta andmed) kaks korda rohkem naisi kui mehi. Praegu on olukord veelgi hullemaks muutunud ja meil omandab kõrgharidust juba 70% noori naisi ja mehi ainult 30%.  Mitte keegi ei löö sellise ebanormaalsuse peale häirekella, tegelikult peaks siin lausa karjuma!

Asi on selles, et tüdrukud arenevad teatud vanuses kiiremini ja paljudel poistel tekkivad õpiraskused. Tüdrukutel kestab puberteet, mil lapsest saab täiskasvanu maksimaalselt kuni 16. eluaastani, poistel kuini 19. eluaastani ja mõnede teadlaste arvates see vahe järjest süveneb.
Tean, et Eestis on koole, kus poisse ja tüdrukuid õpetatakse eraldi, sellist praktikat tuleks otsustavalt laiendada! Vaid selline kool annaks ka poistele võimaluse omandada kõrgharidust võrdselt tüdrukutega ja noortel naistel poleks põhjust minna otsima abikaasasid välismaale. Tean, räägitakse, et olukord paraneks vaid siis kui koolides oleks rohkem meesõpetajad. Loodan siiski, et on selge - see argument pole tõsiseltvõetav.

Viimasel ajal olen mitmelt poolt kuulnud, et Eestist lahkuvad eelkõige noored haritud naised. Statistikaameti andmetel on Eestist lahkunud naiste arv viimaste aastatega hüppeliselt kasvanud, seitsme aastaga on 4661 mehe kõrval lahkunud 10 777 just noort naist. Sellise olukorra pikemaajaline kestmine kiirendab oluliselt eestlaste väljasuremist.

Loodan, et pöörate sellele kirjale tõsist tähelepanu ja ootan ka vastust.

Lugupidamisega,
Matti Ilves

P.S. Lisan ka paar pilti:
1. Ema pilt tütarlastegümnaasiumi päevilt Rakveres
2. Isa pilt, ülikoolis õpiti jälle kenasti koos
VASTUS:

Tere!

Suur tänu kirja eest ja nende ilusate fotode eest.
Jagame teie muret, et hariduses on noormehed alaesindatud, seda eriti kõrgkooliastmes. Samuti nõustun teie järeldusega, et noorte naiste väljaränne mõjutab iivet. On tõenäoline, et suur hariduslõhe sugude vahel tekitab iibeprobleeme, kuna raskeks muutub endale sama haridustasemega partneri leidmine. Nõustun teiega, et võrdsed võimalused hariduses on väga laia mõjuga suur ja tähtis teema.

Kohalik omavalitsus on enamike põhikoolide ja gümnaasiumite pidaja Eestis ning kohalikul omavalitsusel on täielik voli ja vabadus otsustada kooli pidajana, kuidas koole komplekteeritakse. Lubatud on nii poiste kui tüdrukute erinevad klassid või koolidki, ainsa tingimusena, et õpitavad ained ja teadmised peavad olema võrdselt ligipääsetavad nii tütarlastele kui ka poisslastele. Soovitan teil pöörduda ettepanekuga omavalitsuse või omavalitsuste poole. 
Volinik töötab tõenduspõhiselt. Poiste alaesindatus hariduses on omane kõikidele arenenud riikidele, mitte ainult Eestile, ning selle nähtuse täpsemad põhjused ei ole teada. Nähtus hakkas ilmnema möödunud sajandi 1980ndatel aastatel. Kuni pole täpsemalt selge, mis tekitab poiste alaesindatust ja miks seda alaesindatust polnud varasemalt, on väga keeruline võidelda olukorra paradamise eest. 
Koolidesse meesõpetajate lisamine ei mõjuta tõepoolest seda tendentsi. 


Sügava lugupidamisega
Liisa Pakosta
volinik
______________
Sain päris kiirelt voliniku vastuse ja selgus, et ta ei kavatse midagi ette võtta. Pean sisuliselt poiste diskrimineerimist meie koolides märksa tähtsamaks, kui tüdrukute õigust koolivormi juurde pükse kanda. Volinik lõi siis kohutavat lamenti.

Vastates mulle: "Volinik töötab tõenduspõhiselt. Poiste alaesindatus hariduses on omane kõikidele arenenud riikidele, mitte ainult Eestile, ning selle nähtuse täpsemad põhjused ei ole teada."
Aga mis see siis on, minu kirjast: "Tüdrukutel kestab puberteet, mil lapsest saab täiskasvanu maksimaalselt kuni 16. eluaastani, poistel kuini 19. eluaastani ja mõnede teadlaste arvates see vahe järjest süveneb." See on ju igati tõestatud ja tõenduspõhine.
Seda tüdrukute kiiremat arengut just koolipõlves täielikult ignoreeritakse!

Ja kujutate ette, mida ta mulle soovitas: "Soovitan teil pöörduda ettepanekuga omavalitsuse või omavalitsuste poole." Tähendab, mina peaksin tegema siis voliniku tööd? Olen täielikult nõus alljärgneva videoga.

Fookuses: võrdse kohtlemise komissari ametkond tuleb kiiremas korras likvideerida

Read more...

Ühiskonna allakäigu anatoomia – kihutustöö nõdramõistuslikele

Neeger Porelela Diafouka elab Soomes "juba kaua" –  aastast 2009. (Kui palju on maksma läinud riigile tema ülevalpidamine selle aja jooksul?) Kus ta on sündinud või kuidas Soome sattunud – puuduvad andmed? Ta ei ole leidnud endale Soomes targemat rakendust, kui hakkas poliitikuks. Peale selle  oskab ta veel trummi lüüa ja keeli rääkida – lingala, lari, munukutuba keelt.
 Õiglane oleks ära märkida, et ta oskab veel inglise, prantsuse ja soome keelt. Sama õiglane on juurde lisada, et seda neegritasemel. Tema soome keele oskust saab näha videost  –  "suurim Soome patrioot". Kus ta laulab kõigile Soome hümni: "maamme laulu" ja sellepärast peabki tema poolt hääletama. 

https://youtu.be/pmFWP1uz7Kk

Pilt 1. Porelela Diafouka valimisreklaam
Pilt 2. Porelela Diafouka "parteikaaslaste" keskel – "partei kihutustelgis". Raamatus "Eesti rahva kannatuste aasta" on pilt ja  selle all tekst: "näod räägivad enda eest". Sama tekst sobib ka viimase pildi alla.

Allikas: mvlehti.net, facebook "de gröna"

Matti Ilvese blogile koostas Jaan Hatto

Read more...

Henn Põlluaas: sotsid – rahvusriikluse lammutajad

Sotsiaaldemokraatia ei ole enam ammu vasaktsentristlik ideoloogia, mis pooldas sotsiaalset õiglust ja demokraatiat.

Sotsid ei seisa vaeste, vaevatute ega töörahva eest, ammugi eesti rahva eest, küll aga relativismi, äärmusfeminismi, hedonismi, homoideoloogia, multikulturalismi ja globalismi eest. Need olevat „euroopalikud väärtused“, mis juurutatakse rumala rahva hüvanguks niikuinii, kasvõi vägisi.
Sotsid ei arvesta rahva tahtega, vaid ütlevad rahvale, mida see peab tahtma. Ja mida enam seoses immigratsiooni-, demograafia- ja väärtuskriisiga kasvab ühiskonna vastuseis vasakliberaalsele poliitikale ja toetus konservatiivsetele aadetele, seda agressiivsemaks ja radikaalsemaks sotsid muutuvad.

Telliskivi loomelinnakus peetud kõnes andis SDE esimees Ossinovski stalinlikult räige, paranoilise ja halvustava iseloomustuse Eesti ühiskonnale. „Idiootlikule Eestile“, nagu ta väljendas. Ossinovski väitis, et meie avalik ruum on täitunud viha, ksenofoobia, sildistamise ja diskrimineerimisega. Sadadele inimestele näidatakse ust, välismaalasi ahistatakse ning diskrimineeritakse. Terveid inimgruppe ähvardatakse tõrvikute ja isehakanud jõukude patrullidega. Nagu peale räiget joomingut on meie avaliku ruumi nurgad ksenofoobset okset täis. Vägivald ja tapmine olevat lähedal, tõi paralleele fašismi esilekerkimisega Saksamaal ning nimetas olukorda ühiskondlikuks hullumeelsuseks ehk ekrestumiseks.
Sarnaselt on väljendunud ka teised sotside kõneisikud. Liisa Oviir väitis näiteks, et: „Eesti ühiskonnas tajutav võõraviha ning kasvav ksenofoobia- ja rassismilmingud mõjutavad tugevalt Eestis elavate välismaalaste turvalisust ja elukvaliteeti ning omavad negatiivset mõju ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele.” Mikseri sõnul võtvat vihakõne üha enam hoogu ja kujutavat lausa reaalset ohtu süütutele inimestele.

Et sellist jampsi välja mõelda, peab vihakamine Eesti inimeste ja ühiskonna vastu olema nii suur, et võtab lausa silme ees mustaks. Oma äärmuslike sõnavõttude ja käitumisega kutsuvad sotsid ise sallimatust esile ja rikuvad Eesti mainet laiemalt.
Keel ja mõtlemine on omavahel seotud ning laimamine määratleb kasutajaid endid. Oponentide sildistamine fašistideks, putinlasteks, äärmuslaslasteks populistideks ja vihaõhutajateks on sotside tavaretoorika. Küllap mängib siin osa sotside bolševistlik minevik ja ühinemine selgelt eestivaenuliku Vene Erakonnaga Eestis, kes eitas isegi Eesti okupeerimist. Selliste jõudude madalus ja ebademokraatlikkus on seda suurem, mida alatumalt rünnatakse oponente, kelle seisukohti mitte ainult ei keelduta tunnistamast alternatiividena, vaid keda tahetakse suukorvistada või ära keelata. Sotsid keelaks, kui saaks, muidugi EKRE.

Ühiskonnale „sallivust“ peale pressivad vasakliberaalid, ei saa aru, et sallivus tähendab aktsepteerida ka seda, et suurem osa inimestest ei toeta nende äärmuslikku ideoloogiat ja et see ei tee neist rassiste, ksenofoobe, alaarenenuid ega idiootset kontingenti. Homofoobia polnud Eestis isegi jutuks enne, kui kooseluseadust läbi suruma hakati ja isegi selles kontekstis ei ole tegemist homofoobiaga. Eesti inimesed lihtsalt ei taha, et neile surutakse vägisi peale võõraid ja vastuvõetamatuid asju.
SDE on esitanud väljakutse pea kõigele, mis ühiskonda on kandnud ning taganud järjepidevuse ja tasakaalustatud arengu. Kaasa arvatud meie rahvusriiklusele. Kuid see ei ole ainult viimaste aastate probleem. Mäletan, kuidas Marju Lauristin, üks sotside peaideolooge, ütles 1988. aasta sügisel kui Lauluväljakul kutsuti üles  Eesti iseseisvumisele, et ta tundis, kuidas seal sündis fašism.
Just selle „fašismi“ hävitamise on võtnud sotsid enda südameasjaks. Ossinovski kuulutas, et „etniline rahvusriik on ohtlik ja ebainimlik düstoopia“ ning rahvuslased „ksenofoobne okse“. Kuid see „ohtlik ja ebainimlik etniline rahvusriik“ on Eesti Vabariik, mis loodi meie esivanemate vere hinnaga. Ilma selleta oleksime nõukogude repressioonide ja venestamispoliitika käigus juba ammu hävitatud. Näidata rahvusriiklust ebainimliku ja ohtliku igandina, ksenofoobia ning teiste rahvuste diskrimineerimise ja sallimatuse allikana on pahatahtlik ja vaenulik. Seda enam, et mitte ükski rahvusvaheline monitooring pole Eestis rahvuslikku diskrimineerimist tuvastanud.
Ei ole juhus, et nii Ossinovski kui Ilves on korduvalt jätnud põhiseaduse preambulit tsiteerides riigi imperatiivide leotelust välja kohustuse säilitada eesti rahvust. Sotsiaaldemokraatide Manifestis on kirjas, et riik täidab põhiseaduses ette nähtud kohustusi eesti keele ja kultuuri arendamiseks, kuid kolmandast kohustusest – tagada eesti rahvuse säilimine, ei ole seal juttugi. Järgmises lauses, lubatakse kõikidele teistele Eestis elavatele rahvustele tagada lisaks keele ja kultuuri säilimisele ka identiteet, kuid eestlaste identiteedist ei ole sõnagi.

Kui negatiivse iibe, väljarände ja massiimmigratsiooni tagajärjel elavad siin kunagi hoopis kuskilt mujalt pärit hõimud, kes on imekombel õppinud isegi eesti keelt, siis kas ikkagi on tegemist eestlastega, nagu vasakliberaalid väidavad? Kindlasti mitte. Sellega, kui eestlane võib olla ükskõik kes, kui eestlane olemiseks piisab pelgast sissekirjutusest või e-residentsusest, võetakse meilt eestlastena ära meie ajalugu, identiteet ja rahvuslik enesemääramisõigus.
Kuigi seadus määrab Eesti sisserände kvoodiks veidi üle tuhande inimese aastas (kelle hulka pagulasi ei arvestata), tuli eelmisel aastal Eestisse ca. 9000 inimest, neist üle 6000 oli Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt, sh sajad Somaaliast, Nigeeriast ja mujalt. Väike osa oli eestlasi, ülejäänud EL riikide kodanikud. Sotside toetusel on seadusesse kehtestatud tervelt 17 erandit, mis tühistavad kogu immigratsioonikvoodi mõtte. Samal ajal lahkus Eestist 5800 inimest. Sellise tempo juures muutume varsti vähemusrahvuseks.

Sisseränne on sedavõrd lihtsaks tehtud, et Eestisse elama ja tööle võib tulla isegi turistiviisaga. Ja seejärel loomulikult kogu pere järgi kutsuda. Anveldi juhtida oleva siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja teatas, et: „Me töötamegi selle nimel, et sisseränne suureneks“.
Eesti elanikest on kolmandik välispäritolu, rohkem, kui üheski Lääne-Euroopa riigis; siin elab 196 erinevat rahvust; oleme üks globaliseerunumaid riike, välisfirmade osakaal on Eestis maailma suurimaid. Need aga, kes leiavad, et sellest on küll, sattuvad sallivuslaste ülisallimatute rünnakute alla.
Kas peame sotside arvates minema täieliku loobumiseni oma rahvusest ja enesemääramisõigusest? Et Eesti puhul on tegemist etnilise, mitte “poliitilise” või „kodakondsuspõhise“ rahvusriigiga, sätestab meie Põhiseadus. Selle eitamine ja vastutöötamine on põhiseadusevastane, kuritegelik ja sisult genotsiidipoliitika elluviimine. Seda on ka sotside ettepanek lubada kodakondsuseksamit teha muus keeles kui riigikeeles, kuigi keeleoskus on üks kodakondsuse saamise eeldusi.

Eiki Nestori meelest on normaalne kui Riigikogu või valitsuse liikmed omavad lisaks Eesti kodakondsusele veel mõne muu riigi kodakondsust. Kuid millise riigi huve esindab Riigikogu liige hääletamisetel, minister või diplomaat, kui ta peab läbirääkimisi teise riigiga, kelle kodakondsus tal samuti on? Või kui see riik suhtub meisse vaenulikult. Kummale poole pöörab Eesti ja Vene kodakondsust omav isik kriisi süttides relvatoru? Eriti kui arvestada, et vene kodanikud on sõltumata topeltkodakondsusest kohustatud teenima Vene Föderatsiooni huve ja armees ning aitama nende luure- ja julgeolekuorganeid.
Sotsiaaldemokraatide algatusel on kodakondsusseadust juba korduvalt lahjendatud, kuid sellest on vähe. Sotsid toetavad kodakondsuse andmist hallipassimeestele, sest neil olevat tekkinud õigustatud ootus, et aja jooksul see antakse. Anveldi sõnul on SDE-l kavas arendada kodanikulepingute süsteem, mis lihtsustab kodakondsuse saamist täisealistele Eesti elanikele, kes ei ole tänaseks veel eesti keelt vajalikul määral omandanud. Ta ei täpsustanud, kas „leping“ laieneb ka uutele immigrantidele, kuid arvestades sotside suhtumist massiimmigratsiooni, pole see võimatu.
Sisuliselt soovivad nad kodakondsuse nullvarianti, mis devalveerib täielikult kodakondsuse sisu ja mõtte. Kodakondsus ei ole inimõigus, vaid au ja privileeg. Selle valimatu jagamine toob valijaskonda ja seeläbi Riigikogu koosseisu olulise muutuse ja mittesoodsaid arenguid Eesti jaoks. Sama kiiresti kui väheneb eestlastest kodanike osa, väheneb meie otsustamisõigus omaenda kodumaal.
Põhjus, miks hallipassimehed ei ole seni kodakondsust taotlenud, ei ole mitte nende lojaalsus Eesti riigile, selle suurust nägime pronksiööl. Mikser ja teised sotsid räägivad aga endiselt mingist kodakondsuspõhisest patriotismist.

Sotsid on lubanud lõpetada inimeste, kes töötavad eesti keele oskust nõudvatel aladel, trahvimise eesti keele mitteoskamise eest ehk tühistada keeleseaduse. Viisid sisse õigusabi andmise teistes keeltes ja toetavad osades vene koolides eestikeelse õppe kaotamist. Nad on ühekeelsete tänavasiltide vastu, varsti näeme ehk ka venekeelse kõrghariduse sisseviimist. Kõik see vähendab eesti keele õppimise motivatsiooni ja laiendab vene keele kasutusala. Sotside ja Keskerakonna kavatsused on selles osas identsed. Sotsid oskavad enda eesmärke lihtsalt paremini varjata.
Sotsid toetatavad Euroopa Liidu föderaliseerumist ning liikmesriikide suveräänsuse ja otsustusõiguse vähenemist. Nende silmis prevaleerivad Brüsseli huvid selgelt Eesti rahvuslike huvide ees. Sotsiaaldemokraadid kannavad endas  marksistliku ideoloogia pärandit, mille eesmärk oli ja on rahvusriikide kaotamine ning rahvuste ühtesulatamine – pole siis ime, et sotsid ründavad rahvusriiklust ja püüavad muuta need valede, demagoogia ja teerullipoliitikaga juuretuteks kosmopoliitseteks kogukondadeks, ükskõik milliseid tagajärgi see kaasa toob. Sellise radikaalse ja äärmusliku poliitika edu puhul ei eksisteeri varsti enam ei eesti rahvust ega rahvusriiki, mille tulevikust või arengust rääkida. Mitte millelgi pole enam väärtust ja mitte miski pole püha.
Sotsid käsitlevad kõiki eluvaldkondi kitsalt läbi vasakliberaalse ideoloogia ja kallutatusese. Olgu need juba räägitud teemad või suhtumine piirilepingusse, traditsioonilistesse perekonnaväärtustesse, sooidentiteeti, haridusse, maksu- ja ettevõtlusvaldkonda, demokraatiasse, rahvaalgatusse või millesse iganes. Isegi Euroopa islamiseerumine ja islamiterrorism olevat asi, millega peab harjuma.
Sotside poolt kaaperdatud ja pea peale pööratud mõisted, avatus ja sallivus ning „euroopalikud väärtused“, kannavad endas normaalse ühiskonna suhtes hävituslikku tähendust. Nende eesmärk on kehtestada Orwellilik keeldude ja käskude ühiskond, kus vasakliberaalne ideoloogia dikteerib kes, kus ja mida  teha või mõelda tohib, või peab. Me oleme sellises loomuvastases ühiskonnas juba olnud ja me ei nõustu sinna naasma.

On viimane aeg pöörduda tagasi ideaalide ja väärtuspõhise poliitika juurde. Me ei saa lubada kurssi, kus panuseks on meie riigi ja rahva jätkusuutlikkus. Nagu Jüri Toomepuu ütles, NATO tankid kaitsevad meid välisvaenlase vastu, kuid ei kaitse sisevaenlaste eest. Nendega peame ise hakkama saama.
Ettekanne Jüri Kuke konverentsil Tartus, 26.03.2017

Allikas: http://uueduudised.ee/arvamus/henn-polluaas-sotsid-rahvusriikluse-lammutajad/

Read more...

kolmapäev, 29. märts 2017

2017.03.28 - Otse kümnesse


Link: http://tallinnatv.eu/saated-sarjad/arutelu/otse-kumnesse/12898-2017-03-28-otse-kumnesse

Read more...

Fookuses: võimude lahususe põhimõte omavolitsevate kohtunike haamri allAvaldatud 28. märts 2017
Portaali Objektiiv videoproduktsioon
_____________
"Postimehe" gallup:

Read more...

Vaadake, eesti rahvas, kuidas asju aetakse!

Saksa valitsusjuhi Angela Merkeli ja USA presidendi Donald Trumpi ühine pressikonverents Valges Majas, kaader Fox Newsi videost.

Eestis räägitakse rahvale muinaslugusid Euroopa Liidu ühtsusest. Samas näevad kõik vähegi mõtlevad inimesed, kuidas see ühtsus on ainult sõnakõlks, sest tegelikult ajavad tähtsaid asju kõik riigid omaette ja kel suurem jõud, sel suurem õigus, nagu öeldakse. Eesti presidenti me ei näe Valges Majas asju ajamas, kuigi Eesti on olnud USAle palju tähtsam liitlane kui Saksamaa.

Niisamuti käivad asjad suhetes Venemaaga. Euroopa Liit peaks olema ühtne, aga Venemaaga diilitab igaüks eraldi, põhiliselt Saksa- ja Prantsusmaa. Eestit kusagil laua taha ei lasta. EL on küll kehtestanud Venemaale sanktsioonid, aga Vene gaasi kohta Euroopasse ja Euroopas (loe: Saksa- ja Prantsusmaal) toodetud autode kohta see ei käi. Eestis loodi lausa eraldi roheline koridor Saksa autode vedamiseks Venemaale. Vene-Saksa gaasijuhe kulgeb otse eestlaste silme all Soome lahes ja eestlased vaatavad ila tilkudes pealt, kuidas raha silme alt läbi voolab, ise sellest sentigi saamata. Õppige, eesti rahvas, kuidas tänapäeval asju aetakse! Räägitakse, et Eesti transiit on kokku kuivanud - otse loomulikult pole vaja Venemaal enam mingit transiiti korraldada läbi Eesti, sest raha tuleb gaasi müügist Euroopasse.

Eesti osaks on härrasid teenindada ja ette-taha kummardada. Eesti riik aitas oma maksumaksja niigi napi rahaga Saksa autode rohelise koridori loomisele lausa kaasa. Kas te kujutate siis ette?! Et mis sanktsioonidest me räägime?! Sanktsioonid kehtivad ainult Eesti-suguste lollakate suhtes, kes ei saa oma põllumajandussaadusi ja toiduaineid Venemaale müüa ning kes seetõttu vaesuvad. Lõuna-Euroopa samuti vaesub, sest ei saa oma puuvilju Venemaale müüa. Saksamaa elab aga paremini kui kunagi varem. Isegi soomlased on omale välja ajanud eriõigused - aga ärge palun küsige minu käest, kuidas. Nagu näete, on kõik võimalik.

Ja siis räägitakse Euroopa ühtsusest. Taguge omale pealuu sisse - mingit Euroopa ühtsust ei ole olemas. See on müüt! Või ok, on, kui selgub, et Saksamaale on tulemas liiga palju selliseid musulmane, keda Saksamaa parasjagu ei vaja, siis on vaja osa neist paigutada Eestisse. Ärge küsige minu käest, kuidas Eesti juhid sellega nõusse saadi, kellele milline BMW või Audi kingiti. Niisama lihtsalt ju mõistusega inimene idiootseid otsuseid ei teeks! Või mis?! Eesti on selline, kuidas nüüd öelda, Euroopa Liidu prügikast. Mille puhul eeldatakse, et seal elavad idioodid. Ja siis küsitakse, miks asjad Eestis ei edene ning inimeste elu on järjest sitem. Tegelikult pole siin midagi isegi imestada, see on sellisel puhul asjade loomulik käik.

Allikas:  https://innojairja.blogspot.com.ee/2017/03/vaadake-eesti-rahvas-kuidas-asju-aetakse.html

Read more...

teisipäev, 28. märts 2017

Kõlas"natside" hümn FED CUPi ametlikul matšilKui see julge hümnilauja sõidab Saksamaale, siis ootab teda ilmselt ees kohtuprotsess koos süüdimõistva otsusega.
M.I.

Read more...

Räägime asjast" 26.03.2017


Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-26032017/

 

Read more...

Risto Teinoneni represseerimisest

Sellest lugege "Menetlusblogist": http://menetlusblogi.blogspot.com.ee/

Lisan veel kohtumääruse:

Kohus Tallinna Ringkonnakohus
Kohtujurist Siiri Pajupuu Määruse tegemise aeg ja koht 21. märts 2017,
Tallinn Haldusasja number 3-16-96 Haldusasi Risto Mikael Teinoneni kaebus
Siseministeeriumi 16. detsembri 2015. a otsuse nr 1-24/75 tühistamiseks Risto Mikael Teinoneni puudutavas osas
Menetlusosalised Kaebaja – Risto Mikael Teinonen, esindaja Indrek Repnau Vastustaja – Siseministeerium, esindaja Merje Joll Kaasatud haldusorgan – Kaitsepolitseiamet, esindaja Arnold Sinisalu Vaidlustatud kohtulahend Tallinna Halduskohtu 16. veebruari 2017. a otsus
Menetluse alus ringkonnakohtus Risto Mikael Teinoneni apellatsioonkaebus Menetlustoiming  Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmine ja seisukoha küsimine

RESOLUTSIOON 1. Võtta menetlusse Risto Mikael Teinoneni apellatsioonkaebus Tallinna Halduskohtu 16. veebruari 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-16-96. 2. Siseministeeriumil ja Kaitsepolitseiametil esitada kirjalik vastus apellatsioonkaebusele 30 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.

EDASIKAEBAMISE KORD Määruse peale ei saa edasi kaevata (HKMS § 235 lg 1).

ASJAOLUD JA RINGKONNAKOHTU PÕHJENDUSED 1. Risto Mikael Teinonen esitas 13.01.2016 Tallinna Halduskohtule kaebuse Siseministeeriumi 16.12.2015 otsuse nr 1-24/75 tühistamiseks Risto Mikael Teinoneni puudutavas osas. Tallinna Halduskohus jättis kaebuse 16.02.2017 otsusega rahuldamata ja jättis menetluskulud menetlusosaliste endi kanda.

2. Risto Mikael Teinonen esitas 19.03.2017 Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse ja palus teha asjas teha uus otsus, millega kaebus rahuldada ja jätta kaebaja menetluskulud vastustaja kanda.

3-16-96
2(2)
3. Kohtujuristi pädevus käesoleva määruse tegemiseks tuleneb halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 12 lg-st 1 ja kohtute seaduse § 1251 lg-st 2.

4.  Ringkonnakohus leiab, et apellatsioonkaebus tuleb HKMS § 187 lg 1 alusel võtta menetlusse. Apellandil on apellatsioonkaebuse esitamise õigus (HKMS § 180), apellatsioonkaebus on tähtaegne (HKMS § 181 lg 1) ning vastab HKMS §-des 52–54 ja § 182 lg-tes 1 ja 3 toodud nõuetele. Samuti ei esine HKMS § 187 lg-s 3 sätestatud apellatsioonkaebuse tagastamise aluseid. Apellatsioonkaebuse esitamisel on tasutud riigilõivu 15 eurot (RLS § 60 lg 1 ja 7). Apellant soovib asja lahendamist suulises menetluses, kuid juhul, kui ringkonnakohus ei pea põhjendatuks lubada kaebajat vahetult kohtuasja arutamise juurde, siis peab apellant võimalikuks asja läbivaatamist kirjalikus menetluses.

5. HKMS § 188 lg 1 p 1 alusel kohustab ringkonnakohus apellatsioonimenetluse vastaspoolt ja kaasatud haldusorganit vastama apellatsioonkaebusele 30 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates. Vastus apellatsioonkaebusele peab vastama HKMS §-des 50, 52– 54 ja 189 sätestatud nõuetele. Kui menetlusosaline soovib asja arutamist kohtuistungil, peab ta seda vastuses märkima. Vastasel juhul loetakse, et ta on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses (HKMS § 189 lg 1 p 5).

6. Menetlusosalistel tuleb ringkonnakohtule teatada, kui nad peavad võimalikuks asja läbivaatamist lihtmenetluses või asja lahendamist kokkuleppega või muul viisil eelmenetluses (HKMS § 188 lg 1 p 5; § 133 lg 2 ja § 185 lg 2).

7. Advokaadil ja haldusorganil tuleb HKMS § 53 kohaselt esitada menetlusdokumendid ringkonnakohtule avaliku e-toimiku infosüsteemi kaudu (www.e-toimik.ee) või mõjuval põhjusel elektrooniliselt aadressil talrk.menetlus@kohus.ee (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 336 lg 6). Samuti tuleb advokaadil ja haldusorganil saata kohtule edastatav avaldus ja selle lisad vahetult teiste menetlusosaliste advokaatidele ja menetluses osalevatele haldusorganitele, teavitades sellest kohut (HKMS § 53 lg 2). HKMS § 52 lg 6 ja TsMS § 334 lg 2 kohaselt esitavad ka teised menetlusosalised võimaluse korral menetlusdokumendid kohtule elektrooniliselt. Digitaalselt allkirjastatud dokumente ringkonnakohtule täiendavalt paberil esitama ei pea.


(digitaalselt allkirjastatud)

Siiri Pajupuu kohtujurist
______________
Võite lugeda ka siit: http://www.postimees.ee/4060795/teinonen-ei-jata-sissesoidukeelu-tuhistamise-nimel-jonni
M.I. 


Read more...

esmaspäev, 27. märts 2017

MATTI ILVES: MAA MÜÜK VÄLISMAALASTELE

Foto M.Ilves, rukkipõld

Kirjutasin 2013 aasta lõpus loo: "Kuidas edeneb Eesti mahamüümine", seda lugege SIIT. Nüüd on see protsess arenenud juba märksa kaugemale.

Vello Leito kirjutas oma raamatus "Eesti & geopoliitika II osa" Tallinn 2016 nii:

"Nüüd nota bene! Faktiliselt tegi maareformi seadused Eestis Saksamaalt delegeeritud nõunik, poliitgängster Herbert Schmidt. Liia Hänni oli vaid n-ö lambanahaks hundi seljas.
Siit saabki mõistetavaks, miks Schmidt sellised seadused tegi, mis hävitasid Eestis maaelu ja põllumajanduse ning riigiomandisse jäi 1/3 maast, mida saab osta vaid oksioni korras. Riigireeturitest võimuparteide suurin "saladus" on siin: riigimaad pannakse oksionile ja need ostab ära Saksamaa/USA (osaliselt ka Venemaa, vajadusel "tankistide" abil).
Pole maad, pole ka omariiklust."

Huvitav oleks teada veel seda, palju meie maast on ostetud välismaalaste poolt variisikute kaudu, aga see jääb vaid soovunelmaks. Kardan, et kaugelt suurem osa, kui on ostetud ametlikult.

Kordan lõpetuseks veel V.Leito´d: pole maad, pole ka omariiklust. See on tegelikult kurb tõde.


Read more...

Fookuses: nomenklatuur on riikliku iseseisvuse ideaalist loobunudAvaldatud 21. märts 2017
Saatesarja "Fookuses" seekordses osas arutlesid Markus Järvi ja Varro Vooglaid nii peavoolumeedia kallutatuse kui ka riikliku iseseisvuse ideaalist lahtiütlemisega seonduvatel teemadel.

Read more...

KOLMAS AVALIK PÖÖRDUMINE EESTI VABARIIGI PRESIDENDI POOLE

Pildil Heiki Kortspärn

Austatud Eesti Vabariigi president proua Kersti Kaljulaid!

Esmaspäeva (20.03.2017.) õhtul läks Martin Helme riigikogu kõnepulti ja teatas: "Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid /.../ sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku, ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seadusi. Ja siis otsustavad, et keegi ei saa neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe” ...
Teie silmakirjalik reageering Martin Helme väljaütlemisele ei tee Teile au, proua president! Kui Te aga tõepoolest tõsimeeli asusite materdama poliitikut, kes oli asunud (tõsi küll, julma kõnekasutusega) Eesti põhiseaduse kaitsele,- siis töötate valel ametikohal!

Te ütlesite: "Ma ei taha rääkida poliitilisest kultuurist parlamendis ega elementaarsest viisakusest. Esimene on eeskätt saadikute sisemise kompassi ja teine lastetoa küsimus. Aga kui ohus on põhiseaduslik kord ja võimude tasakaal, siis ma ei saa vait olla, isegi kui see on teadlik provokatsioon. Parlamendiliikmed teavad, või vähemalt peavad teadma, kõige paremini, mida tähendab võimude lahusus. Sõltumatu kohtuvõimu ründamine parlamendi kõnepuldist on täiesti lubamatu”.
Olen Teiega nõus, et „veerevad pead” olid liiast ja märkused Martin Helme poliitilise kultuurituse, viisakusetuse ja kehvakese lastetoa kohta laiemalt vaadates asjakohased. Kahjuks see on kõik. Järgnevalt saite hakkama järjekordse fopaaga. Või oli see Teie silmakirjalikkuse harjumuseks saav musternäide? Kas rõhutatult paatosliku ja koolimammaliku noomimiskõnega üldrahvalike arusaamade pea peale pööramine ikka oli vajalik? Sõltumatu kohtuvõimu ründamine parlamendi kõnepuldist on lubamatu, kuid Eesti Vabariigi põhiseaduse teadlik rikkumine ja rahva enamusele näkkusülitamine kolme kohtuniku poolt oli/on lubatav? Kahepalgelisemat juttu annab otsida. Rääkisite võimude lahususest ja sõltumatust kohtuvõimust, justnagu Helme poleks neist midagi kuulnudki. Ometi ju Te teadsite, mida Helme varem ja hiljem öelda ja teha oli püüdnud.

... Kohtunikud, kelle kohta Martin Helme sõnad käisid, tegid jaanuaris otsuse, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari.
Rootsis sõlmitud abielu algul Eesti registrisse ei lubatud, -ei lubanud seda ka Tallinna halduskohus, kuid Tallinna ringkonnakohus kohustas maavalitsust oma otsust muutma. "Asjaolu, et Eesti õigus sellist abielu ette ei näe, ei tähenda, et Rootsi õigust tuleb pidada meie avaliku korraga vastuolus olevaks," teatas kohtunike kolleegium. Säärase juriidilise jõnksutamise eest , kui Martin Helmelt eeskuju võtta, paneksin mina selle kohtunike kolleegiumi võimaluse avanedes seina äärde ... Et ei tuleks kaksipidi mõistmisi, teatan eelpooltoodule lisaks, et pean ennast poliitiliselt kultuurseks ja korraliku lastetoaga patrioodiks.
Lisan mõne reakese meeldetuletuseks: Kooseluseadus: § 26. Seaduse jõustumine:
Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril koos rakendusaktidega. Kus on rakendusaktid? Nagu nüüd teada oleme saanud, pole neid vajagi.

Kui juristidest kohtunikud käsivad riiklikku registrit tegema seadusevastast kannet, siis samasugused juristid on vaieldamatult võimelised andma ükskõik millele ükskõik millist tõlgendust.
Kui Eesti kohus ignoreerib Eesti seadusi ja rajab oma otsuse hoopis välisriigi seadustele, siis kuidas seda nimetada? Põhiseadusliku korra vastaseks tegevuseks kindlasti. Kuid ka riigireetmist käsitlevad paragrahvid oleks aeg kasutusele võtta.
Martin Helme ei pea probleemiks, et mainis kohtunike peade veeremist. Samas olen veendunud, et ta ei mõelnud öeldut sõna sõnalt, vaid ülekantud tähenduses. Umbes nii, et
„ametist kõrvaldada, kohtusse kaevata, vangi panna” jne. Selle kinnituseks olgu Helme sõnad: "Ma arvan, et kohtunikud, kes rikuvad seadust ja mõtlevad välja seadusi, ei tohiks jätkata oma ametis.”

Austatud proua president!
Presidendina peaksite ju teadma,et riigikogu on rahva esindus ja vähemalt teoreetiliselt peaks kajastama rahva arvamust. See, et Te hakkasite riigikogule ette kirjutama, mida nad tohivad kritiseerida ja millega peavad sõnalausumata rahul olema, on väga ohtlik alagatus.
Tundub, et Te veel ei teadnud, et Eesti kohtuvõimu "sõltumatust" näitab kujukalt see, kuidas meil aeti Tallinna Sadama, Autorollo, Eesti Raudtee, Estonian Airi, Ermamaa jne. kohtuasju.
Seda Te ju ometi pidite teadma, et annate teenetemärgi Arsenali kinnistu 3.7 miljoni eurose
allahindlusega oma semule Rain Rosimannusele parseldanud Taavi Rõivasele "eriliste
teenete" eest. Seega pidite teadma, et tänases Eesti Vabariigis ei ole olemas sellist asja nagu sõltumatu kohtuvõim!
Olgu pealegi. Saate nüüd minu käest teada, et Eesti Vabariigi Kohus on võimuerakondade poolt läbi justiitsministri manipuleeritav, mis selgitab, kuidas ja miks pesti Autorollo asjas puhtaks needsamad Rosimannused! Kohus teeb Eesti Vabariigis poliitiliselt korrektseid otsuseid ja need otsused on tellitavad!
Kas tasub enam lisada, et Eesti kohtuvõim on merkantiilne, mitte sõltumatu, ignorantne ja avalikule arvamusele vastanduv. Loodan, et olete minuga nõus, et tuleks karmilt üle vaadata, millistesse erakondadesse meie kohtuvõimu esindajad kuuluvad või kellele sümpatiseerivad.

Hetkel pole oluline, millise seaduse kohtunikud jõustasid ilma, et Seadusandja on selle vastu võtnud. Oluline on, et kohtunikud jõustasid seaduse, mida Eesti Vabariigi Riigikogu ei ole vastu võtnud. Oluline on, et Eesti Vabariigi President on asunud talaaride varjus toetama mingite suvaliste eestivaenulike tüüpide seadusandlikku tegevust.
Kui see ei ole riigi reetmine, siis mis üldse on riigireetmine?!?
Kas teadsite, et seadusi teevad meil rahva poolt valimata inimesed ehk täidesaatva võimu käepikendused. Rahvasaadikud, kelle püha kohus on seadusi ise teha, on ainult kummitempli rollis. Kas see on juhtunud kogemata? Oo ei!

Proua president võiks juba teada, et just prouadel ja härradel Eesti Vabariigi kohtunikel on moraali ja eetika kriteeriumid paigast ära! Kohtunik peab järgima seadust ja kui seadus on „küürakas”, siis sellest ka märku andma, aga mitte oma peaga hakkama seadusi tõlgendama.
Kas võib loota, et millalgi hakkate aru saama, et võimude lahususe põhimõtet on rünnanud mitte riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme, vaid Tallinna halduskohtu kohtunikud, kelle tegevust Helme kritiseeris. Ja mis peaks olema kindel ja selge: kohus ei ole mingi püha lehm, mida ei tohi kritiseerida. Teie aga lähtusite Helme sõnade „mahlasusest”.
Kui kohus ületab jämedalt oma volituste piire, et suruda ühiskonnale peale vastuvõetamatut ja inimloomusega vastuolus olevat homoideoloogilist programmi, õõnestades sedasi ühiskonna alusväärtusi, siis on kodanikel mitte ainult täielik õigus, vaid ka moraalne kohustus selline käitumine resoluutselt hukka mõista ja sellele vastu seista. Kahjuks Teil, proua president ja ka riigikohtu endisel ja praegusel esimehel polnud Tallinna Ringkonnakohtu omavolitsemise kohta öelda mitte ühtegi kriitilist sõna. Te ju pidite teadma, et Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikud võtsid vastu kehtiva õigusega ühemõtteliselt vastuolus oleva ja samas äärmiselt tõsiseid ühiskondlik-kultuurilisi järelmeid omava otsuse, mille tulemusel kanti esimest korda abieluna Eesti rahvastikuregistrisse Rootsis sõlmitud homoseksuaalide liit. Sisuliselt oli/on tegu otsese kohtuliku omavolitsemisega – kohtu poolt seadusandliku võimu usurpeerimise ning seeläbi esimeste sammude astumisega nn homoabielu seadustamiseks Eestis. Seejuures meie kohtunikud sõitsid ja sõidavad edaspidigi teadlikult üle seadusandja selgelt väljendatud tahtest, mille kohaselt samast soost isikute liite ei loeta abieluks sõltumata sellest, kas need on sõlmitud Eestis või välismaal.

Millal Teie, proua president, ükskord aru saate, et kohtute rakendamine ideoloogilise võitluse teenistusse ei tohi olla ühelegi õigusriikluse ja võimude lahususe põhimõttest lugupidavale inimesele vastuvõetav, mistõttu peavad kohtunikud arvestama, et kui nad hakkavad oma volituste piire ületades tegelema mitte õigusemõistmise, vaid ühiskonna ideoloogilise manipuleerimisega, siis tuleb neil poliitiliste ja ideoloogiliste tuulte pöördudes oma tegude eest vastutust kanda. Ja ühemõtteliselt: väga ränka vastutust!
Kas kõik see, mis hetkel on üles kerkinud, oleks ka siis juhtunud, kui Martin Helme oleks kritiseerinud kohtunikke viisakas kõneviisis, ilma emotsiooniteta? Vastan: kindlalt ei! See õigust ja õiglust taotlev niuksatus olekski jäänud riigikogu kõnepulti, aga nüüd on tekkinud mingisugunegi diskussioon teemal, kas Eesti Vabariigis on kohtunikud ületanud enda volitusi ja teinud katse saata riigikogu sisuliselt laiali ja ise hakanud seadusi tegema!
Kas Te ei leia, et sellised kohtunikud, kes oma otsustes on mõjutatud globalistide agendast ja nende mõjust tulenevalt rikuvad teadlikult EV Põhiseadust ning suure enamuse põlisrahva ootusi õiglasest kohtupidamisest, tuleks päeva pealt vallandada ja kohtu alla anda?

Mida peaks mõtlema ja kuidas käituma üks aus, lihtne ja väärikas eestlane tänases olukorras, kus meie kohtuorganid pole suutnud täita oma põhilist ühiskonna ootust: pakkuda kõikidele eestimaalastele õigust ja õiglust. Järjest kindlamini on juurdunud arusaam, et Eesti Vabariigis saavad kaitstud olla ainult need, kellel on poliitiline katus pea kohal või kellel raha piisavalt ja enamgi veel.
Pean enda kohuseks hoiatada Teid, proua President: õige varsti on käes aeg, kus eesti rahvale on jäämas ainult viimane kohtupidamise võimalus: OMAKOHUS ! Ei ole minagi kindel, et see tee võiks õige olla. Pean enne selgusele jõudma, kas säärane tee on aastate jooksul tasakene tiksunud rahva meeleheite väljendus või meie eestlusevaenulike juhtide teadliku suunava tegevuse tulemus.
Martin Helme osutus võimekaks poliitikuks: ta suutis näidata, kui psüühiliselt tasakaalutud inimesed on meie teatud erakondade (juht)poliitikud, kunstiinimesed, endised ja praegused kohtunikud, prokurörid ja... kahjuks ka Teie, proua president.

Huvitav, kes tegelikult (oma hinges, oma võimetelt, teadmistelt, arusaamadelt ja järeldamisoskustelt) on Teie nõuandjad-nõunikud? Vanad sõbrad-sõbrannad? Eesti ja Euroopa niiditõmbajate poolt soovitatud-määratud kosmopoliidid? Kui Te samas „stiilis” jätkate, ei too see head Teile ega ka Eesti riigile-rahvale tervikuna. Olen vanas eas suutnud häbenemise-tagasihoidlikkuse, edevuse ja ujeduse endast eemale juhtida ja teen Teile pakkumise:
küsige kasvõi mõnikord head nõu minu käest!
Piisavaid taustateadmisi jagub mul mitmete teemade jaoks küll ja veel ja mis kõige tähtsam: ma annaksin Teile head nõu ainult Eesti Vabariigi Põhiseaduse preambulast lähtudes, olles samal ajal täiesti sõltumatu. Me „teame”, et päris sõltumatu olla ei saa kohe kuidagi. Aga mina saan. Kuidas siis? Ma ei pea enam (!) mitte kellelegi valetama, ei pea varastama, ei pea kedagi reetma, ei pea kellelegi pugema või meeldima, ei vaja enam kuulsust ega au jne.jne. Olen jõudnud tagasi juurte juurde ja see garanteerib minu veendumuste kohaselt Teile ja Teie kaudu kogu Eesti riigile ja rahvale üsna tõenäoliselt parima võimalikest lahendustest... Kui te küsite teema kohta, mida ma ei valda, siis olen sunnitud Teile ära ütlema.

Lõpetuseks:
Proua president!
Olen jälginud ja jälgin edaspidigi Teie tegemisi ja ütlemisi. Eelkõige tänu ametikohale Te saate-suudate eestluse praegusele väljasure(ta)misele vastu seista ja eestluse kestmajäämist soodustada tuhat korda paremini, kui suudan seda mina. Kõik võimalused ja võimed on Teil küllaga olemas. Vaja on emapiimaga ja lapsepõlvest kaasa antud armastust Eestimaa ja eestlaste vastu ja sealt edasi kõikide Eestis elavate (Eesti riigile ja eestlastele lojaalsete) inimeste vastu. Kas see kõik Teil olemas on, saab mulle selgeks hiljemalt Teie esimese ametiaja lõpuks. Mitmed kahtluseussid juba närivad mind, kuid: lootus sureb viimasena.

Tervist, edu ja õnne Eesti riigi ja rahva väärikal teenimisel!

Heiki Kortspärn
Parteitu pensionärist patrioot.
25.03.2017.

Allikas: Veiko Rämmel, Facebook

Read more...

pühapäev, 26. märts 2017

Huvitavat pühapäevaks: MaleRead more...

Õigusriigi põhimõtet on rünnanud kohus, mitte Martin Helme

Hea Matti Ilves!
 
Kindlasti olete juba tähele pannud, kui ulatuslikult on meedias asutud klohmima Martin Helmet, kes juhtis nädala alguses parlamendis teravas toonis tähelepanu sellele, et kohtunike omavolitsemise kaudu Eestile "homoabielu" pealesurumine on täiesti vastuvõetamatu, nii moraalelt kui ka õigusriigi ja võimude lahususe põhimõtte taustal.
 
Meie sihtasutuse seisukoht selles asjas on lihtne: võimude lahususe põhimõtet on rünnanud mitte riigikogu EKRE fraktsiooni esimees, vaid Tallinna Halduskohtu kohtunikud, kelle tegevust Helme kritiseeris.

Kohus ei ole mingi püha lehm, mida ei tohi kritiseerida. 

Vastupidi, kui kohus ületab jämedalt oma volituste piire, et suruda ühiskonnale peale vastuvõetamatut ja inimloomusega vastuolus olevat homoideoloogilist programmi, õõnestades seeläbi ühiskonna alusväärtusi, siis on kodanikel mitte ainult täielik õigus, vaid ka moraalne kohustus selline käitumine resoluutselt hukka mõista ja sellele vastu seista.

Meie sihtasutuse seisukohad selles küsimuses on tervikuna kokku võetud pressiteates, mille just mõne hetke eest paljudele ajakirjandusväljaannetele saatsin:


Puhkenud skandaali kohta saate lähemalt lugeda siit:


Lisaks eelnevale juhin Teie tähelepanu veel kolmandale temaatilisele artiklile, milleks on meie portaali Objektiiv peatoimetaja Veiko Vihuri repliik:


Igal juhul seisame me kindlalt nende positsioonide taga, mida ülalviidatud pressiteates väljendame ja teeme kõik endast oleneva, et takistada Eestile nn homoabielu pealesurumist kohtute kaudu.

Peagi anname peaministrile üle ka tuhandete inimeste pöördmised, millega taotleme kohaste seadusandlike sammude astumist selleks, et välistada Eesti Vabariigis välismaal sõlmitud homoseksuaalide liitude õiguslik tunnustamine abieluna ning tagada, et abieluna käsitletaks jätkuvalt üksnes mehe ja naise vahelist liitu.
 
Heade soovidega

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Read more...

Igor Gräzin: president rikkus Martin Helmet kritiseerides põhiseadust

Martin Helme, Igor Gräzin ja Mart Helme riigikogus. Foto: Erik Prozes, Postimees/Scanpix

Riigikogu liige Igor Gräzin ütles TV3-le, et president Kersti Kaljulaid tegi EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnavõttu kommenteerides põhimõttelise vea ja rikkus põhiseadust. “President ei ole siia majja oodatud kui tsensor,” lisas Gräzin.

President Kaljulaid taunis nimelt avalikult Martin Helme esinemist riigikogu kõnepuldist, kus viimane kritiseeris teravalt kohtunikke, kes otsustasid Eestis kehtivat õiguskorda rikkudes, et Rootsis “abiellunud” homopaar tuleb Eesti rahvastikuregistrisse kanda.
Martin Helme sõnu taunis ka kohtunike ühing, kelle sõnul kahjustavad sellised sõnavõtud kohtuvõimu autoriteeti.

“Tagantjärele võttes tal (Martin Helmel – toim) oli õigus vihastada, sellepärast see, mismoodi riigikogu tahte vastaselt püüab homode lobi ikkagi meie seadusi ümber tõlgendada – see ajab ausalt-öeldes hinge täis küll,” rääkis Reformierakonda kuuluv õigusteadlane Igor Gräzin.
Sarnaseid juhtumeid on ette tulnud ka mujal maailmas.

“Seda nimetatakse kohtulikuks aktivismiks,” selgitas Gräzin ja tõi näite USAst, kus aeg-ajalt ilmuvad ülemkohtusse kohtunikud, kes selle asemel, et täita seadust, püüavad “Ameerikat paremaks muuta” ja hakkavad välja mõtlema, kuidas mingite asjade nimel seadustest mööda vingerdada.
SAPTK juhatuse esimees ja jurist Varro Vooglaid juhtis tähelepanu probleemile, et ebaseaduslike, kuid võimule meelepäraste otsuste suhtes pigistatakse sageli silm kinni:

“Minu meelest on väga kõnekas ka see, et Eesti Vabariigis antakse justkui andeks või sallitakse, pigistatakse silm kinni täiesti ebaseaduslike otsuste suhtes, eeldusel, et need on poliitiliselt ja ideoloogiliselt meelepärased sellele seltskonnale, kes juhtub olema võimul.”

Igor Gräzini hinnangul tegi president Kersti Kaljulaid vea sellega, et hakkas kommenteerima riigikogu liikme sõnavõtte. Kui keegi ütleb midagi sobimatut, tuleb see ära klaarida riigikogu majas ja “president ei ole siia majja oodatud kui tsensor,” ütles Gräzin ja lisas:
“President rikkus antud juhul põhiseadust.”
Vaata saatelõiku siit.

Allikas: http://objektiiv.ee/igor-grazin-president-rikkus-martin-helmet-kritiseerides-pohiseadust/
______________
 Varro Vooglaid, Facebook:

"Peavoolumeediale meeldib üha enam rõhutada oma staatust kvaliteetmeediana ja heita alternatiivmeediale ette libauudiste levitamist. Samas levitatakse ise südamerahus otseseid libauudiseid (mida muud on väide, nagu oleks mina president Kaljulaiu “rämedustega üle külvanud”?) ning kustutatakse kommentaare, kus sellele tähelepanu juhitakse või selle vastu protesteeritakse. Sellist käitumist silmas pidades ei ole Postimehel moraalset autoriteeti alternatiivmeediale moraali lugeda ega kvaliteetse ajakirjanduse osas loenguid pidada."
http://arvamus.postimees.ee/4057825/olev-remsu-seadused-ja-kohus-pole-ainult-valitute-kaitseks

Read more...

laupäev, 25. märts 2017

Laupäevased pildid


Read more...

Eesti Aeg - Nädal Riigikogus - #712 - Martin HelmeAvaldatud 24. märts 2017
Valitsus tõmbab aina nööri inimeste kõri ümber koomale, nüüd on võetud sihiks ellu viia poolvarjatud automaks. Neid ja paljusid muid valusaid teemasid palusime seekord kommenteerima Martin Helme.

Read more...

Ülimalt kummaline lugu


EKRE volikogu liige (Monika Helme ) viskas täna EKRE sõprade klubist välja erakonna juhatuse liikme (Maria Kaljuste). Nördinud klubilased helistavad ja kirjutavad massiliselt et miks ma neid hülgasin ja miks ma ülbe olen. Ma ei ole ülbe. Ma olen üks asutajaliikmetest ja matnud sellesse klubisse 2 aastat oma elust, igatsen teid väga. Monika vägivallatseb ja kasutab oma positsiooni Mardi naisena.
Maria Kaljuste, Facebook

Read more...

reede, 24. märts 2017

Eesti aeg: Mart Helme kommentaar seoses terroriga Londonis


Read more...

President ja riigikohtu esimees kargasid homoaktivistlikke kohtunikke kritiseerinud Martin Helmele turja


President Kersti Kaljulaid ja riigikohtu esimees Priit Pikamäe näevad probleemi mitte kohtulikus omavolitsemises, vaid selle kritiseerimises. Illustratsioon: Objektiiv.ee

Nii Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kui SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks mõistavad hukka vabariigi presidendi ja riigikohtu esimehe teravad reaktsioonid Martin Helme sõnavõtule riigikogus 20. märtsil.

President Kersti Kaljulaid kutsus oma Facebooki kontol korrale riigikogu liiget, EKRE fraktsiooni esimeest Martin Helmet, öeldes, et tema kohtuvõimu ründav sõnavõtt parlamendi kõnepuldis on täiesti lubamatu.
“Ma ei taha rääkida poliitilisest kultuurist parlamendis ega elementaarsest viisakusest. Esimene on eeskätt saadikute sisemise kompassi ja teine lastetoa küsimus. Aga kui ohus on põhiseaduslik kord ja võimude tasakaal, siis ma ei saa vait olla, isegi kui see on teadlik provokatsioon,” kirjutas president ja lisas, et “sõltumatu kohtuvõimu ründamine parlamendi kõnepuldist on täiesti lubamatu”.
Presidendi hukkamõistuga liitus ka riigikohtu esimees Priit Pikamäe, kes ütles ERRile antud kommentaaris, et Helme sõnavõtu näol on selgelt tegu ründega võimude lahususe printsiibile.
“Mina isiklikult kui ka kohtunikkond tervikuna, me oleme väga sügavalt häiritud sellest sõnavõtust, kus riigikogu liige ründab Tallinna ringkonnakohtu kohtunikke seoses nende tegevusega õiguse mõistmisel. See minu hinnangul ei ole mitte ainult sekkumine õiguse mõistmisse, vaid see on ka personaalne rünne konkreetsete kohtunike vastu seoses nende kutsetööga,” lausus Pikamäe.

Mart Helme: võimude lahususe põhimõtet on rünnanud kohtunikud

Süüdistades Martin Helmet ründes võimude lahususe põhimõtte vastu, jätavad nii president kui Riigikohtu esimees kahe silma vahele asjaolu, et Martin Helme sõnavõtt ja sellele eelnenud Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmete arupärimine justiitsminister Urmas Reinsalule oli just nimelt kantud murest võimude lahususe põhimõtte rikkumise üle, leiab EKRE fraktsioon.
“Kohtunikud, kes arvavad, et Rootsi seadused on Eesti seadustest üle, kes arvavad, et nemad võivad seadusandja ehk riigikogu asemel ise seadusi tegema hakata, kes arvavad, et mitte kehtima hakanud kooseluseaduse rakendamine kohtus on igati korrektne, peavad teadma, et vähemalt mingi osa ühiskonnast nende veendumust ei jaga,” ütles Mart Helme.
“Tegelikult on skandaalne, et president ja Riigikohtu esimees taolist seaduseväänamist ja avalikkuse õiglustundel tallamist – aga tegelikult ka Tallinna ringkonnakohtu kohtunike poolt õigusriigi ja võimude lahususe põhimõtte kahtluse alla seadmist – rahvasaadiku kritiseerimisega õigustama ruttavad. Kui kohtunikud tungivad parlamendi töömaale, on parlamendi liikmetel mitte üksnes õigus, vaid koguni kohustus nad korrale kutsuda. Õigupoolest ootame ka presidendilt, et ta teadlikult seadust rikkunud kohtunikud vastutusele võtaks, mitte ei demoniseeriks probleemi tõstatanud rahvasaadikut.”

Varro Vooglaid: kui kohus teeb sigadusi, siis tulebki teda korrale kutsuda

Ka SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid kirjutas oma Facebooki lehel, et presidendi ja Riigikohtu esimehe kriitika on äraspidine, sest võimude lahususe põhimõtet on jämedalt rikkunud kohus, mitte Martin Helme, kes sellele lihtsalt tähelepanu juhtis.
“Kohus ei ole mingi püha lehm, mida ei tohi kritiseerida. Vastupidi, kui kohus teeb sigadusi, ületades jõhkralt oma volituste piire, et suruda ühiskonnale peale vastuvõetamatut homoideoloogilist programmi ja õõnestada ühiskonna alusväärtusi, siis on kodanikel mitte ainult täielik õigus, vaid ka moraalne kohustus selline käitumine resoluutselt hukka mõista ja sellele vastu seista,” toonitas Vooglaid ja lisas, et kui kohtunikud ei tunne oma kohta, tuleb see neile kätte näidata.
Varem on Vooglaid öelnud, et Tallinna ringkonnakohtu otsus, millega otsustati sisuliselt, et Rootsis sõlmitud “homoabielu” tuleb Eestis rahvastikuregistrisse kanda hoolimata sellest, et seadusandja tahte kohaselt ei tohiks niisuguseid liite Eestis abieluna tunnustada, kujutab endast ideoloogilise diktatuuri vormi võtnud kohtulikku omavoli.
“Selle asemel, et jätta Rootsis sõlmitud “homoabielu” Eesti õiguses sätestatud põhimõtete kohaselt ja rahva kõlbelistele veendumustele tuginedes abieluna tunnustamata, langetati otsus, mis on suunatud rahva kõlbeliste veendumuste jõuga ümberkujundamisele ja mis sillutab teed ka Eesti õiguse muutmisele nii, et abielu all peetaks silmas ka homoseksuaalseid liite,” kirjutas Vooglaid kõnealuse kohtuotsuse analüüsis.

Martin Helme: president ja riigikohus ei või parlamendi liikmeid tsenseerida

Ka Martin Helme rõhutas oma Facebooki seinal olukorda kommenteerides, et president ja riigikohtu esimees valisid vale poole.
“Kohtunikud, kes astuvad parlamendi töömaale ei tohiks jätkata oma ametis, sest nad ründavad võimude lahususe põhimõtet ja põhiseaduslikku korda. Nõuda riigikogu juhatuselt ja vanematekogult selliste saadikute tsenseerimist, kes seisavad vastu seadusloome kaaperdamisele kohtute poolt näitab väga rikutud mõtlemist. Kui nõudjaks on kohtunik ja president, siis muutub jutt võimude tasakaalust ja lahususest päris õõnsaks. Ja kui nõue on rüütatud põhiseaduse aluspõhimõtete kaitsmise loosungisse, siis on tegemist pesuehtsa orwellismiga,” toonitas Helme.
Skandaal sai alguse pärast seda, kui Martin Helme ütles esmaspäeval riigikogu kõnepuldist: “Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmets, Maret 
Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid. Mina ei taha, et meil oleks kohtunikud, kes mitte ei sisusta õigust, vaid loovad õigust – kes sellega, et nad ründavad põhiseaduses ettenähtud võimude lahususe printsiipi, õõnestavad Eesti riigi korda, kes ründavad avaliku arvamusega selgelt vastuolus olevaid väärtushinnanguid. Mina ei taha selliseid kohtunikke. Mina ei taha kohtunikke, kes rikuvad seadust ja siis võtavad laest mingisugused mittejõustunud seadused oma rikkumise õigustamiseks.”

Allikas: http://objektiiv.ee/president-ja-riigikohtu-esimees-kargasid-homoaktivistlikke-kohtunikke-kritiseerinud-martin-helmele-turja/

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP