RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 30. juuni 2015

Jaanus Karilaid: asjatu(ndmatu) vapsihirm

Vabadussõjalaste koosolek Pärnus, kõnet peab üks nende juhte Artur Sirk. Foto: Vikipeedia

 Päts, Laidoner ja Tõnisson peavad Eesti ajaloo parnassil peatselt ruumi tegema Artur Sirgule ja tema mõttekaaslastele, kirjutab riigikogu vabadussõjalaste rehabiliteerimise toetusrühma esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond) Postimehe arvamusportaalis.

Hämmeldusega loen ja jälgin Ilmar Raagi, Andres Kasekampi ja Olev Remsu erutust riigikogu vabadussõjalaste rehabiliteerimise üle. Ilma, et meie saadikurühmaga oleks kordagi otsekontakti üritatud võtta ja arvamusi võimaliku teema käsitluse üle vahetada, antakse hoobilt hinnanguid ja sildistamise hoog ei näi vaibuvat.
Appi, poliitikud hakkavad ajalugu ümber kirjutama, appi, poliitikud teevad propagandatrikki! Tagatipuks sobitab kirjanik Remsu veel igaks juhuks ka kurikuulsa Hjalmar Mäe vapsidekonteksti, jättes targu mainimata, et pea seitse aastat oli Mäe otseselt seotud Jaan Tõnissoni erakonnaga, aga vabadussõjalaste liikumise liige ta ei olnud. Juba on aga üks stamp jälle kinnistatud ja «vajalik» alateadvuslik konnotatsioon loodud.
Märgid saadavad meid ideoloogia juurde ja ideoloogia märkide juurde. Mäe on märgilise tähendusega isik ning tema teadlik ja pidev seostamine vabadussõjalaste olemusega on sügavalt väär. Juba siit tuleb antud toetusrühma positiivne leid.
Mürgeldasid sotsid, mitte vapsid
Remsu seostab oma artiklis vabadussõjalasi isikukultusega ja koosolekutel tehtava mürgliga, viidates viimaste nn lööksalkadega. Siit tuleb meie toetusrühma teine positiivne leid. Tasub hinnata tolle aja ajastu vaimu ja lugeda kõikide tolle aja erakondade väljaandeid. Esiteks, eitas vapside juht Artur Sirk ajalehes Võitlus otseselt juhikultuse põhimõtet, aga mida korraldas võimuga Konstantin Päts, seda teame me kõik.
Seega juhikultuse sidumine eelkõige vabadussõjalastega on arusaamatuvõi ideoloogilisest väärhinnangutest kantud. Teiseks, kõige riiakamad oli tolle aja erakondadest just sotside erakonna löökrühmad. Sotsid olid ka esimesed, kes nõudsid vabadussõjalaste liikumise keelustamist. Sotsid olid ka need, kes käisid NSVLi saatkonnas Tallinnas saamaks juhtnööre vapside paralüseerimiseks. Viimane tõik on olnud ühiskonna teadvuses teadvustamata.
Kolmas positiivne leid on seotud ajaloo ja poliitika vahekorra teadvustamisega. Ükski tõsiseltvõetav teadlane ei lase ühelgi poliitikul endale ette kirjutada teadustöö järeldusi ega lähtepositsioone. Ja karta, et poliitikud kasutavad Eesti ajalugu omakasupüüdlikult.... Seda on kogu aeg tehtud – vaadake Mart Laari katsetusi jätta Rahvarinne oma ajaloolehekülgede ääremärkusteks, vaadake kui palju on poliitikuid üritanud end haakida Pätsi, Laidoneri, Poska ja Tõnissoni külge. Kas me oleme varem siis valust karjatanud?
Ei, sest just vaba ühiskonna tunnus on julgus vabalt arutleda. Olev Remsu ja Ilmar Raag tahavad kontrollitud ja suletud ühiskonda, kus kõik on kontrolli all ja kus kinnistunud kaanoneid keegi puutuks. Head kolleegid, teile on see nähtavasti valus, aga Päts, Laidoner ja Tõnisson peavad Eesti ajaloo parnassil peatselt ruumi tegema Artur Sirgule ja tema mõttekaaslastele. Ma ei uskunud, et see protsess just nüüd nii kiirelt läheb, aga selle eest siirad tänud Remsule ja Raagile.
Mõistame riigipöörde hukka
Kus on täna see riiklikult tähistatud koht, kus oleks võimalik avaldada austust vabadussõjalaste liikumisele? Miks Pätsile ja Laidonerile on , aga vapsidele mitte? Teeme suure leppimise, ärme võta maha eelnimetatuid, aga taastame õiglusehuvides meie ajaloolist mälu. Artur Sirk kui võimsaima rahvaliikumise liider väärib seda. Meie saadikurühma liige Aadu Must on avaldanud mulle oma idee, et võiks aidata kirjastada uuesti Karl-Robert Pusta mälestusi saadiku kuluhüvitistest. See kindlasti rikastaks meie poliitilist mõtet ja kultuuri.
Lõpetuseks. Olen nõus ajaloodoktor Jaak Valgega, vabadussõjalaste toetusrühm võib alati debati arenedes oma eesmärke täpsustada. Vabadussõjalaste järeltulijate ees vabandamine riigikogu poolt on ehk liiga kitsas lähenemine ja parem sõnastus oleks tõesti kui riigikogu mõistaks ametlikult hukka 1934. aasta riigipöörde – sellega saaks mitu probleemi korraga lahendatud. Ja vabadussõjalased võiks olla meie ühiskonna eri leeride leppimise allikas.

Allikas: http://arvamus.postimees.ee/3226791/jaanus-karilaid-asjatu-ndmatu-vapsihirm

Read more...

Mart Helme: valitsus peab lahkuma

EKRE Foto: Teet Malsroos/Õhtuleht

EKRE esimehe Mart Helme hinnangul ei arvesta valitsus pagulaste küsimuses rahva arvamusega, mistõttu peab tagasi astuma ning uue valitsuse moodustamiseks tuleb korraldada erakorralised valimised.

«Valitsus, mis rahva tahet järjekindlalt eirab - toome siin näiteks kooseluseaduse, piirilepingu, maksutõusud, Kreeka laenude garanteerimise ja nüüd immigratsiooni - ei saa olla legitiimne,» teatas Helme EKRE pressiteates.
«Valitsus peab arvestama, et riik pole Taavi Rõivas. Riigi moodustavad eelkõige kohalikud omavalitsused, kogukonnad ja kodanikud,» ütles Helme. «Eesti Vabariigi valitsus pole rahvalt saanud mandaati mitte meie inimeste süüdistamiseks rassismis ja sallimatuses, vaid Eesti riigi ja kodanike huvide kaitsmiseks Euroopa institutsioonides,» lisas ta.
Helme hinnangul pole valitsus sellega siiani hakkama saanud. «Valitsus pole immigratsiooniteemat julgenud riigikogu suurde saali tuua, vaid on piirdunud paari lühiaruteluga Euroopa Liidu asjade komisjonis,» ütles Helme.
EKRE pressiteatest selgus, et kujunenud olukorras annaks valitsusele õiguse otsuseid üht- või teistpidi langetada üksnes õiglane ning kolmandate osapoolte poolt manipuleerimata referendum.
«Kuni uut valitsust pole moodustatud, tuleb probleemid külmutada. Erakorraliste valimiste debatid peaksid aga keskenduma just nimetatud teemadele, et uus valitsus seejärel omaks mandaati niisuguste Eesti riigi ja rahva tulevikku puudutavate otsuste langetamiseks,» ütles Mart Helme.

Allikas: http://www.postimees.ee/3239549/mart-helme-valitsus-peab-lahkuma

Read more...

Kaitskem üheskoos perekonda: Lõunanaabrid näitavad eeskuju

Lõunanaabrid näitavad eeskuju, seistes selle eest, et lastele antaks koolis tervemõistuslikku ja loomuseadusega kooskõlas olevat perekonnaõpetust. Loomulikult on valjuhäälse kisaga kohe kohal inimõiguste loosungi varjus tegutsevad homoradikaalid, kelle jaoks on paljas mõte sellest, et keegi ei kiida nende nõudmisi heaks, ärritav ja vastuvõetamatu. Olgem tugevad, vennad lätlased!
http://www.delfi.ee/archive/print.php?id=71802499
Läti president Andris Bērziņš
FOTO: Priit Simson


Read more...

esmaspäev, 29. juuni 2015

MATTI ILVES: LÕPUKS LOODI EUROOPA PARLAMENDIS FRAKTSIOON "RAHVASTE JA VABADUSTE EUROOPA"

Kirjutasin, et Marine Le Pen´il ei õnnestunud luua teist euroskeptilist fraktsiooni Nigel Farage´i juhitud   Europe of Freedom and Direct Democracy (Euroopa Vabaduse ja Otsedemokraatia) kõrvale, sellest SIIN. Samas avaldasin ka lootust, et see fraktsioon ikka luuakse.

Nüüd on see siis Marine Le Pen´i eestvedamisel siiski teoks saanud! Rahvaste ja Vabaduste Euroopas (ENF)  on kokku liikmeid 36. Fraktsooni kuuluvad Euroopa parlamendi saadikud Prantsusmaalt, Madalmaadest, Ühendkuningriikidest, Poolast, Itaaliast, Austriast ja Belgiast. Vaadake siit:
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/search.html?politicalGroup=4907

Kui Nigel Farage teatas: "Ma ei taha, et üksnes Suurbritannia lahkuks Euroopa Liidust, ma tahan, et Euroopa lahkuks Euroopa Liidust."

Siis Marine Le Pen on ütelnud: "Kui ta valitakse Prantusmaa presidendiks [selleks on suured lootused], siis küsib Euroopa Liidult tagasi neli tähtsat suveräänsuse elementi: majandus-, rahandus-, seadusandliku- ja territoriaalse suveräänsuse. Kui E Liit sellega ei nõustu [muidugi ei nõustu], siis ta algatab referendumi Euroopa Liidust lahkumiseks!"

Soovin ka meie rahvuslikele poliitikutele edu Euroopa Liidu lagundamisel, sest see näib olema ainus pääsetee, et päästa meie rahvusriigi ja eestlaste tulevikku nüüd meid veel ähvardava suure immigrantide sisserände käest, mida sunnib peale EL.

Read more...

California natside jälgedes


Read more...

"Nõmme Raadio", Margus Lepa: Nii lähebki meie „eliit“ Buratinoga lollidemaale virtuaalraha istutama

Umbes 20 aastat tagasi naerutasin rahvast ettepanekuga rahva elujärje parandamiseks vahetada välja rahvas – tuua sisse rikkamad väliseestlased. Äraspidisel kombel on seegi nali tõeks saamas...
Euroopa Nõukogu sotsiaalõiguste komitee koos Eesti ametivõimudega andis 2010. aastal hinnangu, et Eesti ei ole valmis ratifitseerima sotsiaalharta artikli 4 lõiget 1, mis tunnustab töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme.
Tõlgin: Eesti Vabariigi töötajatel ei ole õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme.

Artikli 4 lõike 1 alusel peab õiglane miinimumpalk moodustama vähemalt 60% keskmisest netopalgast. Eestis on vastav näitaja viimaste aastate jooksul olnud aga umbes 41 %.
Ja nüüd meie Riigikohtu otsusest: Kolleegium selgitas, et VMS § 178 lg 1 kohaselt on tööandja kohustatud maksma välismaalasele tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega. Sama paragrahvi lg 4 kohaselt peab töötamiseks tähtajalise elamisloa andmise korral välismaalase töötasu võimaldama tema toimetulekut Eestis.
https://www.riigiteataja.ee/kohtu…/kohtulahendi_analyys/6628
Saame jälestusväärse seose: eestlase miinimumpalk on 41% riigi keskmisest palgas ja sisserännanu miinimumpalk on 124% riigi keskmisest palgast, tehes sama tööd.
Eeldades, et keskmine palk on umbes 1000.-, töötab eestlane 410 euro eest ja palavalt armastatud pagulane 1240 euro eest. Kas siis alamakstud eestlane peab enda elatamiseks hakkama ülemakstud pagulaspere toateenijaks? Ei, miks? Ta võib ju minna sinna, kus eestlasel on parem...

Alguse juurde tagasi tulles julgen väita, et piisava pagulaste hulga puhul tööviljakus küll väheneb ent maksulaekumine meie õhukesele riigile võib suureneda kordades. Ja ka uuskeskmine palk tõuseks kõvasti, mis võimaldaks paguldistele veelgi rohkem maksta, suurendaks maksulaekumisi ja... tõstaks omakorda keskmist palka.
Nii lähebki meie „eliit“ Buratinoga lollidemaale virtuaalraha istutama - Eesti ju vana põllumajandusmaa!

Allikas: Facebook

Read more...

pühapäev, 28. juuni 2015

Emad ja tütred Eestimaa eest, isad ja pojad kodude kaitsel!

Tähelepanu Eestimaa rahvas! Saame kokku, näitame oma meelsust meile pealesurutava kontrollimatu MASSIIMMIGRATSIOONI ning kõige muu suhtes, mis meile valitsuse töös ülekohtune tundub. Oodatud on kõik Vabaduse Väljakule 18.07 kell 17.00, kellele tähtis Eestimaa tulevik ja meie laste-ja lastelaste tulevik. Toimub vaba mikrofon, esinetakse kõnedega, toimub allkirjade kogumine. Ärge unustage üritust ka sõprade-tuttavatega jagada! Üritus on RAHVAALGATUS!
 

/Samuti, kes mingil põhjusel mujalt Eestimaalt tulla ei saa, laekus info, et "EI Pagulasmassidele" sildi all korraldatakse samal päeval analoogseid üritusi terves Eestis, et näidata me ühtsust. Kuid (!) , väga oodatud on Vabaduse platsile ka maakondade ja linnade esindajad, grupid, vastava viitega, kuskohast on tuldud, kajastab kõike ju ka meedia, ja mitte ainult kohalik. Põhjust annab kaugemalt ehk tulla ka samal õhtul merepäevade raames toimuv ÖÖLAULUPIDU :) / Kohtumiseni !
Собиремся вместе! Ждем всех кто за спокойное и счастливое будущее Эстонии, наших детей и внуков. До встречи!


Allikas: https://www.facebook.com/events/1500526790185920/

Read more...

Kas pagulased hakkavad mõjutama kinnisvarahindasid?

Vao pagulaskeskus

Käisin hiljuti Suurbritannias oma hobuseid vaatamas. Puhkasin paar päeva West Sussexi maakonnas väikeses külas nimega Milland. Kuna pagulasteema küsimus on juba mõnda aega olnud eestlase jaoks suur probleem, siis tegin ka oma briti tuttavatega sellest juttu.
Tuuakse meil ju pidevalt eeskujuks just Inglismaad, kus paljude eestlaste sõnul immigrante rõõmsalt vastu võetakse. Nemad on meie suurim eeskuju! Tegelikult võitsid seekordsed valmised taas konservatiivid, kelle valimislubaduste üks põhiküsimusi oli just immigratsioon ja kuidas seda vähendada.
Ka üks põhjus, miks Suurbritannia kaalub Euroopa Liidust lahkumist on see, et takistada sisserännanute horde oma riiki. Üks olukord valitseb Londonis. Sealne seltskond on kirju nagu igas suurlinnas.
Aga kallid lugejad, see ei ole kogu Suurbritannia, kus immigratsioonipoliitika inglasi vihastab ja nad tunnevad justkui oleksid nad oma riigi võõrastele ära kinkinud.
 
Nn puhast verd britid on tegelikult väga sisseränanute vastu. Neile ei meeldi juba ammu, et nende saareriigis asub linnu ja linnaosasid, kus inimesed ei suuda rääkida isegi korralikult inglise keelt
On moslemite ja muude religioonide ja rahvuste kogukonnad. Ka meie sõbrad poolakad, lätlased, leedukad võtavad ühe käega vastu tööturahasid ja lastetoetusi, mis saadetakse siis otseteed oma kodumaale perede toetuseks.
Inglismaal elab tuhandeid kodanikke, eriti Ida-Euroopast pärit inimesi, kes elavad juba aastaid oma koduriigis, kuid saavad oma briti kontole ikka veel sealseid toetusi. Miks peaks taoline olukord kellegile meeldima? Pigem puudub brittide meelest neil sisserännanute osas kontroll.
Küsisin Millandis, kuidas sealsed britid suhtuvad immigratsiooni. Muide terves West-Sussexi maakonnas näeb väga harva värvilist inimest. See piirkond on väga britilik ja uustulnukaid seal eriti ei sallita. Seal elavad põhiliselt ärimehed, pankurid ja aristokraadid ning kindlasti on see üks kallemaid piirkondi kogu Suurbritannias. Viimast just meeletult kõrge kinnisvarahinna poolest. Viimasel ajal on hakanud ka venelased sinna investeerima ja sellega on hinnad veelgi tõusnud. Ka Anna Abramovitch kolis hiiglaslikku villasse Millandi külje all.
Kohalikud ütlesid, et üks põhjus, miks sealsed kinnisvarahinnad on kõrged ongi just seetõttu, et seal eelistavad elada inglased, kes tahavad tunda end turvalises briti keskkonnas. Just seetõttu ei jõuagi ükski immigrant sinna kolida. Isegi aednikud, poemüüjad, koristajad ja ehitajad on selles piirkonnas tavaliselt inglased ise. Tööd teevad nad ilmselt kallimalt kui sisserännanud, kuid just seetõttu on nad sel viisil valitud ja eelistatud.
Sain teada, et see küla ongi etniliselt ja kultuuriliselt nii britilik, sest kõrge elatustase laseb seda nii hoida. Just kõrged tingivadki selle, et seal saaksid elada hea sissetuleku ja tööga haritud kodanikud, kes tahavad oma koduskohas tunda end täieõigusliku inglasena.
Uskumatu, kuidas isegi hinnapoliitika on sisserännanutest mõjutatud ja et kodanik omas riigis peab maksma selle eest, et ta saaks tunda end oma riigis britina.
Huvitav, kas Vao kinnisvarahinnad on ka juba pagulastest mõjutatud? Kui palju eestlasi tahab tulevikus sinna kanti kolida? Ometi pole tolle piirkonna inimestel ju muud valikut, kui elada nüüd külge külje kõrval uute vaolastega.
 

Read more...

Kõver nagu Kreeka € ehk lugu sellest, kuidas iga kuu põletab Eesti Kreekas 160 miljonit eurotEesti annab iga kuu kreeklastele 160 miljonit eurot. Kokku oleme me andnud neile üle kolme miljardi euro. See on raha, mida me mitte kunagi kallid lugejad enam ei näe ja mille kõrval tundub Siim Kallase 10 miljoni dollari kadumise lugu naeruväärsena. Eesti suurimas pensionifondide hoidjas Swedpangas on eestlaste pensioniraha umbes miljardi euro väärtuses. Te saate ju nüüd aru, missugustest summadest me Kreeka puhul räägime!

Kreeklased vinguvad juba mitu nädalat, et nad ei saa oma laene tagasi maksta, kuna neil lihtsalt ei ole riigikassas raha. Miks peaks meid selline jutt huvitama? Nende vasakpoolne valitsus lubab küll rikastelt makse tõsta, aga pensionäride ja riigiametnike sissetulekuid ei kärbita. Silmnähtavalt ei ole see ju sel juhul mingi lahendus!
Selgitan, kuidas senini on Eesti siis Kreekat aidanud? Me oleme panustanud üle kolme miljardi euro sellesse kaunisse sidrunipuude ja oliiviväljade riiki. Iga kuu ostab meie riik 160 miljoni euro eest Kreeka võlakirju, mille eest makstaksegi Kreekas kõrgeid pensione ja riigiametnike palku. Toon siinkohal teile mõned huvitavad numbrid.
Kreeka miinimumpalk on umbes 800 eurot. Meil Eestis nimetatakse sellist summat keskmiseks palgaks. Kreeka pensionär saab kätte miinimum 650 eurot. Me kõik teame, mis meil siin saadakse. Kindlasti on see summa alla 400 euro.


Nii palju kui mina olen asjast aru saanud ei jõua Kreeka neid laene mitte kunagi tagasi maksta. Samuti on kaasaegne Kreeka (täpsemalt alates 1821. aastast) olnud poole oma eksistentsist maksejõuetu.
Eesti poliitikud armastavad rääkida solidaarsusest ja sellest kui palju on meie riik Euroopa Liidult abi saanud. Samas tuleb mainida, et kindlasti ei ole ka Kreeka olnud vaeslapse rollis, pigem on see olnud vastupidi.
Mina mõtlen siin kodus praegu seda blogi kirjutades, mis imenipiga küll on meie poliitikud Eesti pensionäridele selgeks teinud selle, et kreeklastel on meie raha rohkem tarvis kui meil endil. Olles Kreekas käinud võin öelda, et selle rahva elamistingimused on üsna paradiisilikud eestlastega võrreldes. Meie külma ja pakasega talve asemel siristavad neil talvel tsikaadid. Suviti kasvavad seal viinamarjad, arbuusid ja sätendab Eugeuse meri. Kui praegu õue vaadata, siis see ongi kallid lugejad kreeklaste külm talv!
Kreekasse sõidab igal suvel üle maailma kümneid miljoneid turiste. Ainiti Ateenat külastab aastas üle kuue miljoni välismaalase. Kreekal on muide ka Euroopa Liidu üks vägevamaid sõjalaevastikke, aga pagulasi ei suuda nad miskipärast selle võimsa eeskaadriga tõrjuda?

Eurotsoonis on Eesti riik ainus, kes ei ole emiteerinud riigi võlakirju. Mida see tähendab lihtkeeles? Eesti on riikidest, kus kehtib euro kõige rikkam, sest meil ei ole välislaene. Rahvas elab meil samas aga vaeselt.
Kuigi Eesti vanasõna ütleb, et laenuraha kaua sooja ei anna ja see on nagu püksi pissimine, mis korraks kergendus ning soojustunde loob, aga lahendusena on kehv valik.
Järsku peaks Eesti ka ennast Kreeka eeskujul lõhki laenama? Tundub, et Kreeka puhul laenude tagasi maksmisest ju juttu pole! Aga kas meie rahvas ei vääri siis paremat elu?
Minu hea sõber Viljar Veebel, kes hoiab politoloogina Kreeka asjadel silma peal, ütleb et põhjus, miks Eesti Kreeka võlakirju ostab on lihtne. Saksamaalt laenatud rahad, mida Kreeka ei jõua tagasi maksta (nagu nüüd on välja tulnud siis isegi mitte mitte protsente) tasuvad nüüd uued kaasatud investorid ehk võlakirja ostjad nagu Eesti. Selle raha eest makstaksegi tegelikult Saksamaale tagasi kreeklaste laenuintresse. Kokkuvõttes me toetame Saksamaad nende kavalas plaanis, kuidas nad saavad laenutud raha läbi teiste riikide tagasi ähvardades meid kõiki läbi erinevate mustade stenaariumite. Näiteks Kreeka lahkumine Euroopa Liidust.
Muide USAs on paljud linnad läbinud pankrotimenetluse. Detroidis müüdi maha isegi linnamuuseumi varad. Nende võlad ei tähendanud ju ometi seda, et nad oleksid välja visatud Ameerika Ühendriikidest. Siinkohal on paslik küsida, miks Kreeka oma võlakatteks mõnda paradiisilikku saart panti ei pane või taga võlga reaalsete varadega.

Minu meelest võtab selle loo kokku kõige ilmekamalt näide minu isiklikust varasalvest. Külastades Kreekat mõni aeg tagasi vaatasin imestusega, kuidas selle riigi kodanikud sülitasid seadusele siseruumides mitte suitsetada. Toidupoe kassapidaja toksis ühe käega numbreid aparaati ja teises käes hoidis Assose nimelist sigaretti pahvides mulle suitsu näkku. Neil oli seadustest täiesti poogen nii baarides kui ükskõik millistes siseruumides. Kas teadsite, et keskmine kreeklane suitsetab 24 korda rohkem kui keskmine hindu.
Ka oma võlgadega sülitavad kreeklased Euroopa Liidu reeglite peale. Tahaks lihtsalt teada, kes on see esimene julge poliitik, kes tunnistab, et me sealt kunagi mingit raha tagasi ei saa ja 160 miljonit eurot kuus on meie Euroopa Liidu solidaarsuse hind. Nüüd lisandub veel uus taak- pagulased.
Las oma rahvas saab sandikopikaid ja ägab pangalaenude all. Peaasi, et meie poliitikud saavad Brüsselis rahva hinge hinnaga kuulsatel poliitikutel kätt suruda ja rääkida suuremeelselt euro solidaarsusest.
Oluline on ka lisada veel seda, et tegu on riigivõlaga- mitte inimeste isikliku laenuga. Ometi on see aga üüratu summa. Aualt öeldes ei ole ma sellist summat isegi elus mitte ühtegi korda varem kirjutanud ja pidin järgi vaatama, et kas kõik nullid said ikka õigesti. Kreekas elab natuke üle kümne miljoni inimese ja Kreeka välisvõlg on umbes 320 miljardit eurot ehk 33 000 eurot inimese kohta imikust raugani.
Kui selline summa üle Eesti laiali külvata, siis võiks iga meie pensionäriproua rahulikult Kreekas aniisiviina ouzot juua.
Read more...

laupäev, 27. juuni 2015

Laupäevased pildid

Suurendamiseks kliki pildil

Read more...

JAAN HATTO: Enesehävituse ilu

Katastroof Soomes

Eestis pidavat kõik olema targad ja oskavat keeli, kõigil olevat arvuti ja internet. Siis on väga kummaline, kuidas ei suudeta lugeda seda, mis on toimunud siinsamas meie kõrval –  Soomes. Piisab, kui sisse toksida märksõnad „suomen somaalit” või  „somaalien tekemät rikokset (Suomessa)”, kui hüppab näkku pea lõputu aines, mida lugedes peaks igaühel juuksed peas  püsti tõusma ja unerahu kaduma, sõltumata n-ö haridustasemest.
Soome somaallaste-lugu algas umbes 25 aastat tagasi. Soomekeelse „Wikipedia” järgi ronis 1991. aastal, just parasjagu kokkukukkunud Nõukogude Liidust (NL) üle Soome piiri 50-60 somaallast. Need otsustati sinna tagasi saata, kust nad pärit, kuid siis hakkasid kostma nais- ja muud hääled, et Soomes ei olevat üldse pagulasi ja Soome ei võtvat vastu pagulasi, umbes nagu Kristiina Kallase viimane karjatus terves Eesti meedias, et Eesti peab vastu võtma vabatahtlikult vähemalt 50 põgenikku Aafrikast (ilmselt aastas).
Kuid läheme Soome looga edasi. Mis sai sellest 50-60-st üle piiri roninud somaallasest? Neile otsustati anda AJUTINE ja ERAKORRALINE elamisluba – üldsuse rahustamiseks. Mis on saanud neist 25 aastat hiljem? Nüüd elab alaliselt ja korraliselt Soomes 16 000 somaallast. Nii et 25 aastaga on saanud 60-st 16 000. Soome sisserännuametile olevat praeguseks saabunud taotlus enam kui 6000 uue somaallase elamaasumiseks Soome – „perekondade ühinemise alusel”. Andmed on pärit sellestsamast soomekeelsest „Wikipediast”. Perekonna ja abielu mõiste Aafrika sarve otsas erineb põhjamaise Soome omast. Mis ühelpool võib olla püha, on teisal sama, mis poest vorsti ostmine. Niiviisi perekonnad sünnivad ja lagunevad, lagunevad ja tekivad jälle, nagu Browni liikumine ja järjest uued mustad poisid tallavad Soomemaa linnade tänavaid. Rekord olevat tervenisti 32 lähisugulase Soome toimetamine. Sellest, millest vaikivad ametlikud väljaanded, rõkkavad seda valjemini netikommentaariumid.
„Vaasan maahanmuuttajat ovatkin tunnettuja siitä, että he liikkuvat suurina aseistettuina ryhminä. He vihaavat suomalaisia ja haluavat alistaa uuden kotikaupunkinsa väkivallalla...!” (Vaasa sisserändajad on selle poolest tuntud, et käivad ringi suurte relvastatud kampadena, vihkavad soomlasi ja tahavad oma uue kodulinna endale vägivallaga alistada...!  http://www.patriootti.com/sota-vaasan-kaduilla/)
„...niinkuin erään suomen oleskeluvan saaneen, somalialaisen, joka murhasi opiskelijan moskeijassa!” (...nagu ka ühe elamisloa saanud somaallase, kes tappis mošeesse tulnud üliõpilase!
http://muutos2011.fi/blogit1/suomi-suomalaisille/)
Husseinilla on poikkeuksellisen raju rikostausta ja rikokset ovat kohdistuneet lapsiin ja nuoriin. Suomessa ollessaan Hussein on murhannut yhden nuoren, raiskannut toisen ja käyttänyt törkeästi seksuaalisesti hyväkseen 4-vuotiasta lasta” (Hussein on raske kurjategija, tema kuritegude ohvriteks on langenud lapsed ja noored. Soomes on Hussein mõrvanud ühe noore, teise vägistanud ja ahistanud suguliselt räigelt nelja-aastast last,
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/murhaajaraiskaaja-ei-sittenkaan-vapaalle-jalalle-suomessa/5061928)
„SOMALIT TAPPANEET USEITA SUOMALAISIA. Tampereella somali puukotti kuoliaaksi nuoren tytön, joka vastusteli liikaa. Ennen sitä somali oli syyllistynyt ainakin kahteen raiskaukseen. Kivenlahdessa sai ovimies kuolettavasti puukosta ja toinen melkein. 17-vuotias somali sai 3 vuotta suomalaisen taposta (viharikoksesta) ”. (SOMAALLASED ON TAPNUD PALJU SOOMLASI, Tamperes pussitas somaallane surnuks noore tüdruku, kes polnud nõus vahekorraga, enne seda oli sama somaallane toime pannud vähemalt kaks vägistamist. Kivenlahtis sai turvamees surmavalt pussitada, teine pääses vaevalt eluga. 17-aastasele somaallasele mõisteti kolm aastat soomlase tapmise (vihakuriteo eest) ).
„Porilaistytön murha ja polttaminen latoon sekä joukkoraiskaus Tapanilassa saivat aikaan suurimmat allekirjoitusryöpyt.” (Tütarlapse mõrvamine ja küünis põletamine Poris, grupiviisiline vägistamine Tapanilas kutsusid esile suurimad allkirjade kogumiskampaaniad. Allikas: sama, mis eelmine).
Loetelu võiks jätkata ja Rootsi sotsiaalmeedia järgi võib kokku panna sarnase kokkuvõtte. Nagu selgus, aeg-ajalt saavad hoo sisse allkirjade kogumise kampaaniad mõne sarimõrvarist või -vägistajast somaallase väljasaatmiseks tagasi Somaaliasse. 2006. aastal õnnestuski välja saata kaks kurjategijat. Sellest tõusis rahvusvaheline lärm, tagajalgadele ajasid end mitmesugused  „pagulaste kaitse” organisatsioonid, lõpuks sekkus UNHCR – ÜRO pagulasamet. Väljasaatmine lõpetati. Muidugi väljasaatmise nõudjad seavad ohtu enda ja oma pered, hoopis neid endid ähvardab „väljasaatmine” sisserännanute käe läbi – teise ilma.
Alandlikumad hääled paluvad, et somaallased võiksid soomlastelt vähemalt andestust paluda kõigi kuritegude eest, mida nad soomlaste kallal on toime pannud. Sellele vastasid somaallased, et nad pole rohkem kuritegelikud kui soomlased ise, kuigi statistilised erinevused on kümnekordsed. Peale selle teatasid somaallased, et nende hulgas töötus polevatki kõrgem kui soomlaste endi hulgas. Seega: peale kõige eelpoolmainitu valetavad veel näkkugi.
Siiski viimases väites on mingi mõru tõetera. Kui arvestada, et ametliku arvepidamise järgi on umbes 9000 somaallasele tekkinud Soome kodakondsus, siis arvestataksegi neid nagu soomlasi ja nende toimepandud kuriteod ongi „soomlaste” kuriteod. Niimoodi ehk õnnestub vähegi siluda jubedat statistikat, kuid vaevalt on sellest kergem praegustel ja ka tulevastel ohvritel. Teisalt tekib küsimus: kuidas saavad isikud, kes pole Soome riigile sentigi maksu maksnud ega tundigi töötanud ega oskagi soome keelt, äkitselt Soome kodakondsuse? Veelgi enam: ei saagi  seda teha, sest nad ei oska isegi lugeda ja kirjutada. Ametlikel andmetel on 90 % Soome saabunud somaallastest kirjaoskamatu.
Eesti inimesele tekib pidevalt naljaks küsimus: mida nad Soomes teevad? Vastus on lihtne: kui pidada tööd ja tegemisi silmas, mida meie kultuuriga inimesed tegemisteks peavad, siis mitte midagi. Soomes on saanud nende „tegemistest” omamoodi uuema aja tabuteema, kui mitte öelda: avalik saladus.
Aga kui nad ei tee midagi, kuidas nad siis elavad? Riik maksab neile kõik kinni, ka neile ja nende lastele, kes saabusid 20 aastat tagasi. Kui somaallaste tegemised olid avalik saladus, siis nende kulud Soome riigile on riiklik saladus. Nagu juba kord nägime. Seda, mida ei tea ametnikud, teavad seda paremini netikommentaatorid.
„Luin lehdestä, että yksi somali „pakolainen” maksaa valtiolle 57000 euroa vuodessa. Se tekee 4750 euroa/kk.” (Lugesin lehest, et üks somaali „pagulane” maksab riigile 57 000 eurot aastas. See teeb 4750 eurot kuus).
„Selitähän tuo. Miten 130 somalia (pari irakilaista) voi maksaa Lieksan kunnalle 1,5 miljoonaa euroa?” (See seletab, kuidas 130 somaallast (paar iraaklast) võivad maksta Lieksa vallale 1,5 miljonit eurot).
Edasi vaidlevad kommenteerijad, mitu miljardit somaallased Soomele maksavad, kas üks või kaks või kahe vahel? Soome majandus on raskustes, selle elavdamiseks oleks vajalik iga euro. Aga need kuluvad hoopis mustanahaliste söödikute toitmisele.
Norra ei kuulu Euroopa Liitu, seal ollakse avameelsemad. Norra Statistika Keskbüroo järgi iga mitte-eurooplasest sisserändaja läheb Norra riigile maksma kogu oma elu jooksul 4,7 miljonit Rootsi krooni (SEK). Somaallane on kõige kallim, tema maksumus on 10 miljonit (SEK). Vaevalt, et nad Eestis odavamad oleks. Iga eurooplasest sisserändaja osas on Norra riik ühe miljoniga kasumis. (Allikas: „Fria tider”, 8. september 2013).  Rootsi teadlase Jan Tullbergi arvutuste järgi söövad sisserännanud Rootsi riigieelarvest 250 miljardit krooni (SEK) aastas. See on riigi suurim kulupost ja rohkem kui kolm Eesti riigi eelarvet.  Mitte tulu, vaid kulu, nagu meediumid väidavad. (Allikas: http://www.friatider.se/invandringen-kostar-250-miljarder-r ). Kristiina Kallase karjatus läheks Norra andmete alusel maksma Eesti riigile ainuüksi ühekordselt 50 miljonit eurot.
Iga somaallasest naine sünnitab Soomes 4,2 last naise kohta (teistel andmetel koguni üle kuue), samas kui soomlastel on sama näitaja vaid 1,86. Isegi kui lõpetataks „perekondade ühendamine”, saades aru, et tegu on teiste jaoks vaid labase äritehinguga, ei peata see söödikukarja kasvu. Somaali naised olevat väga usklikud, selle märgiks on neil (teadaolevalt 95%-l) suguelundist osa ära lõigatud, pealegi desinfitseerimata nülgimisnoaga.  Isegi Soomes sündinud tüdrukud saadetakse tagasi Somaaliasse vaid selle eesmärgiga, et „sakraalne rituaal” ei jääks vahele. Somaallased on usutunnistuselt musulmanid.
„Rootsi riiklik telekanal SVT2 edastas, kuidas 18. jaanuaril 2014 kogunesid Stockholmis Medborgare platsile (tõlkes: Kodaniku plats) tuhanded naised. Kohati lausa meeleheitlikult nõuti seal, et riik ja ühiskond võtaks midagi ette, et lõpeksid lõputud vägistamised, mis rootsi naiste kallal toime pannakse” („Rahvuslik Teataja” nr. 24). Sama telekanal teatas, et viimasest teada antud 6000 vägistamisjuhtumist on jõutud läbi vaadata vaid 200. Ilmselt ei jõutagi kõiki menetleda, tegelikult ei tahetagi.
ERR-i eetri lainetele ega teistesse Eesti meediumitesse naiste meeleavaldusest midagi ei pääsenud, ei rida ega silpigi. Samas kui teises, idapoolses naaberriigis avaldab meelt kümmekond pederasti, siis saab seda igaltpoolt näha ja lugeda. Kes on siis need kurjategijad, kes Rootsi naisi vägistasid ja saavad seda teha karistamatult edasi? Eks ikka meie loo kangelased – šokolaadipoisid.
Sellega lugu ei lõpe. Mustade punnpõsksete poiste ootamatu rohkus avalikes kohtades on üllatanud ka Soomet külastanud eestlasi. Nad oleks pidanud punnpõskseid poisse tähelepanelikumalt silmitsema – üks põsk võib olla rohkem punnis kui teine. Seal sees on KHAT. Narkootikum, mis on levinud Aafrika sarve otsas ja mujalgi sealkandis. Khat oli täiesti tundmatu Soomes, kuid pärast somaallaste saabumist on saanud kõige sagedamini politsei abil äravõetavaks narkootikumiks. Ega põhjamaise paradiisi tänavatel ei saa uidata tühja peaga, õnn peab olema täielik.
Sellest ei piisa, kui oled ise õnnelik, kogu maailma on vaja „paremaks” muuta. Sellel kevadel vapustasid Soome avalikkust uudised, kuidas somaallased kogusid omakorda kokku riigi poolt neile antud sotsiaalabi rahad ja toimetasid need tagasi Aafrika sarvele AL-SHABAAB-ile –  terroriühendusele, kelle arvel on mitmed lausa teatraalsed terroriteod, nagu näiteks rünnak kaubanduskeskusele Westgate Nairobis 2013. aasta septembris, kus kõik ettejuhtunud maha lasti – 67 surnut. 2014. aasta novembris peatas Al-Shabaab Nairobisse suunduva bussi, sõitjad kamandati bussist välja, ja kes ei osanud peast korralikult  meie-isa-palvele vastavat islami eespalvet, mis koosneb neljast paarisõnalisest reast, lasti lihtsalt maha. 60-st bussireisijast 28.
Nii sai rahumeelsest ja vaiksest põhjamaast Soomest rahvusvahelist terrorismi toetav riik. Seitse meest võeti terrorismi toetamise eest vahi alla.
Ametlik Soome ilustab, romantiseerib ja ülistab somaallaste kohalolu Soomes. Tele- ja raadiosaated, ajalehtede, ajakirjade artiklid, koguni raamatud pajatavad sellest, kui hästi on somaallased kohanenud, keele ära õppinud, söövad rukkileiba ja rabavad mujal maailmas uudisega inimesi, et ka nemad on soomlased. Yusuf ja Ali on koguni insenerid „Nokias”. Kui somaallaste saabumisega varitseb vägivald kunagi nii turvalises kodulinnas, siis sellele lisaks on saadud veel võltsühiskond.

Isiklik kogemus

Ma olen ilmselt üks väheseid eestlasi, kellel on isiklik kokkupuude somaallastega. Olin Rootsis ühes firmas töötanud kaheksa aastat, kui sinna saabus rassismivastase võitluse ametnik, mustanahaline Somaalia neeger „käe otsas”. Somaallane hakkas „tööle” meie firmas. Ta töötegemine seisnes selles, et ta käis mööda firmat ringi, rääkis, kellega juhtus, lõi kontoris kõigile naistele külge, sõltumata nende east ja perekonnaseisust. Siis vahepeal laulis, oli kord kontoris, siis laos ja siis kusagil kadunud.
Miks see kõik nii oli, selgus vähehaaval. Rootslased küsisid talt männi peale patsutades: mis puu see on? Mustanahaline mõtles kaua, siis ütles, et palm. Teised küsisid: milliseid Euroopa riike sa tead? „Rootsi, Saksamaa, Pariis ja London” (linnad), kõlas vastuseks.
Kohalikud tundsid huvi, miks mustanahaline Saksamaale ei soovinud elama minna, kui peale Rootsi on seegi veel Euroopas olemas. Vastus: „Saksamaal on Hitler, ja Hitler on väga paha.”
Kord tulin oma sõidutuurilt tagasi ja meeste tualeti uksepiit oli puru, uks ise sisse löödud. Kui asja kohta küsisin, keegi ei vastanud midagi. Pärast selgus, et somaallane oli sinna kinni jäänud ega saanud ust enam millegipärast seestpoolt lahti – nii tuligi uks sisse lüüa.
Kui mustanahalisel oli vaja näiteks teada, kui palju on 7x8, siis kirjutas ta paberile kaheksa seitset ja hakkas neid kokku liitma ja tegi enne vea kui viimase seitsmeni jõudis. Muidugi, sellega „neegrilood” ei lõpe, vaid pigem algavad. Kõige selle juures pidi tal endal olema kõrgem haridus oma kodumaalt Somaaliast. Kirjutamas ma teda kunagi ei näinud, aga lugemas küll. Ta keeleoskus jättis tõsiselt soovida, päris igakord ei olnud arusaadav, mida ta tahtis ütelda. See-eest olevat ta mitmendat korda abielus ja trobikonna laste isa ja priimus omade hulgas.  Rootsi oli ta jõudnud üle kümne aasta tagasi ja see oli tema esimene „töökoht”.
Kas riik maksis firmale kinni tema palga, kas osaliselt või tervenisti, polnud mulle teada. Kohalikus lehes ilmus isegi pilt, kuidas ta „töötas” – niimoodi peabki käima petupropaganda. Ilmselt lugejale pole vaja enam selgitada, miks Mustafa ei töötanud. Ta polnudki selleks lihtsalt võimeline. Avalik saladus on, et Aafrika mustanahaliste IQ on tavaliselt napilt üle 70 punkti, sealt allapoole algab õhtumaa määratluse järgi nõdramõistuslikkus. Somaallastel olevat see keskmiselt 68. Minule kui oma heale sõbrale jõudis ta siiski pihtida, miks mustanahalised on Rootsis. Nad ei ole seal üldse selleks, et tööd teha – müüa mingeid totakaid jubinaid, nagu naised kontoris ja neid laos pakkida ja autoga laiali vedada, nagu mina tegin, vaid hoopis kõrgemal ja üllamal eesmärgil. Nimelt selleks, et, võidelda RASSISMiga. Sedasama kuulsin ka teiste mustanahaliste käest. Rootslastest arvas ta, et nende mehed on lapsikud ja lollakad ning naised litsid.

Kokkuvõtteks

„Milleks selline sürrealism ja absurditeater?” võib küsida, ja ilmselt õigustatult. Riigieelarvest ära söödud miljardid, vigaseks- ja surnukspekstud inimesed, tuhanded vägistatud naised. Aafrikast kohaleveetud olevused, kes pole näinud varem maju, tänavaid, teid, autosid, kes ei oska lugeda ja kirjutada ega hakka elu sees tööd tegema ja saadavad sinna teistele samasugustele käskjala kaudu teate, et siin kogu aeg külm, nii suvel kui talvel, kogu aeg on valge nii öösel kui päeval ja ei saa aru, kas oled sees või väljas, seest igalpool põlevad tuled, aga tulge siia, kui saate, sest siin on lollidemaa, kus võib tasuta elada ja ennekuulmata hästi, ainult igapäev Allahi tänades ja lapsi juurde tehes ja läheb järjest paremaks.
Eestlase juhtmed jooksevad ilmselt kokku, aga minu arust on siin selge mõte olemas. Aleksandr Solženitšõn kirjutab oma raamatus „GULAG-i arhipelaag” , kuidas paadunud kriminaalkurjategijad (blatnoid) pandi GULAG-is valitsema süütult vangistatud inimeste üle, keda nad peksid, mõnitasid, sandistasid ja kui tahtmine tuli, ka tapsid. Milleks nad seda tegid? Selleks, et neid inimesi orjastada – murda neid vaimselt, murda nende vaimu. See on täpselt seesama.
Eesti oludesse ülekantuna tähendaks see seda, et vaesuses ja mahajäetuses elaval eestlasel tuleb veel muude hädadele lisaks sellega leppida, et ta võib millal tahes ahvide jõugu käest läbi pekstud (või surnuks pekstud), röövitud või vägistatud saada. Kohus laseb nad paari kuu pärast uuesti vangist välja, nii et eestlasel on parem kaduda kui nendega kohtuda. Kusjuures need ahvid on toonud siia Eesti riik ja nad ei tee päevad läbi mitte midagi (peale omasuguste ahvide) ja saavad selle eest riigilt kaks-kolm korda rohkem raha kui eestlane töö eest palka.
Kas nüüd hakkab midagi koitma? Aga mida pihtis mulle Mustafa, või on see vahepeal ununenud?  Ma lähen „Pealtnägija” saatesse, arvab ehk lugeja. Kurbloolisus ja asja sisu seisnebki selles, et ükski pealt- ega altnägija  ei hakka tema lugu näitama, ükski leht ega leheke ei hakka sellest kirjutama. Mis toimub Soome ühiskonnas või on see ka vahepeal ununenud? Meil on omast käest näide võtta. 2013. aastal tungis Anti Poolametsale päise päeva ajal linnatänaval neeger kallale ja lõi teda vihmavarjuga näkku ja pähe. Ohver pidi oma nägu varjama kätega, ei politsei ega prokuratuur alustanud mingit juurdlust, kuigi siin on tegu kehtiva Karistusmäärustiku (§ 121) järgi  kuriteoga – kehalise väärkohtlemisega.

Lõpetuseks

Miks Eesti riik toob nad siia ja kes püüab eestlasi orjastada?  Oleks pidanud käima uurija ja kirjaniku Jüri Lina loengutes, siis poleks ühtegi küsimust, kõik olnuks algusest peale selge! Lina ütles viisteist (!) aastat tagasi, et Lähis-Itta kavandatakse laiaulatuslikku sõjalist konflikti, tekitamaks suur põgenikevool Euroopasse ja muutmaks Euroopa ühiskondi vajalikul viisil. Ta on rääkinud samuti, kuidas eelmisel sajandil lasid Õhtumaade režiimid Nõukogude Liidu (NL) agentidel varastada otse oma linnatänavatelt oma alamaid ja viia neid NL-i orjalaagreisse.
Enne Eesti Euroopa Liiduga liitmist väitsin, et Euroopa Liit hakkab Eestisse suruma neegreid. Siis olin „provokaator, kes rahvast ilmaaegu hirmutab”. Kuidas on lugu praegu, selle  võib igaüks ise vastata.
Mis saab eestlastest, kes pole jõudnud ise pageda? Ka sellest olen kirjutanud: „Suur neljakandiline raudraam, milles jooksevad raudvardad, sinna riputatakse jalgupidi rippuma ja suur neeger suure noaga torkab kõri läbi“ („Rahvuslik Teataja” nr. 14). Võidakse vastu väita: „Täitsa segane jutt, ja kust see neeger peaks veel tulema?!” Ma ei tea, kuidas jutuga on, aga kust neegrid tulevad, ei maksa vist enam küsida...
Kas lugeja juba taipab, mis asi on siis rassism? Kui ei ole taibanud, siis ma aitan. Lugeja ise ongi rassism, koos oma sooviga jääda selleks, kes ta on, koos oma keele, kultuuri, ajaloo ja riigiga. Aga nagu lugesite: rassismiga tuleb astuda võitlusse (see on kõige olulisem) ja see hävitada.
Eesti raadios, televisioonis ja lehtedes poleks vaja olnud jahuda kuu aega, kuidas me neid  vastu võtame ja kuhu me need ikka paneme, kui vähe või kui palju see maksab jne. Oleks võinud lihtsalt öelda, et tuleb tühistada need rahvusvahelised lepingud, mille alusel nad siia tulevad, sest need on võetud vastu rahva tahte vastaselt, ilma rahvahääletuseta. Aga kus sa sellega! Rassism tuleb hävitada, nagu lugesite, ja võitlejad saabuvad.
Jaan Hatto

Allikas: http://www.rahvuslasteklubi.org/tallinn/

Read more...

Allan Sarri: Mis kuradi transseksuaal saab olla laps?!?

Näedsa, kuidas Norras laste eest hoolitsetakse.
Huvitav, kas peale soovahetust säilib lastel ka paljunemisvõime?
Ehk oleks kõige parem lapse sugu muuta sünnil?
Mis kuradi transseksuaal saab olla laps?!?
Kas on kellelgi veel küsimusi tolerantsuse ja mitmekesisuse kasulikkusest?
http://perejalaps.delfi.ee/koolilaps/norra-lapsed-voivad-saada-oiguse-seitsmeaastaselt-sugu-muuta?id=71786439
____________
See mis hakkab toimuma Euroopas on täielik hullumaja. Tegelikult on see üks osa valge rassi ja rahvusriikide hävitamisest ja olen kindel, et islamistid selliseid "soodustusi" ei kasuta.
Samuti ei ole mulle teada ühtegi islamiusuliste paari, kes oleksid sõlminud nn. "samasoolise abielu" ELis.
M.I.

Read more...

reede, 26. juuni 2015

MATTI ILVES: GEOGRAAF KANGUR ON TÜÜPILINE GLOBALIST

Kuna Tallinnas toimus 15-19. juunil Põhjamaade Geograafide konverents, siis kutsuti "Vikerraadiosse" esinema Mihkel Kangur, kes on TLÜ Ökoloogia Instituudi direktor ja Eesti Geograafia Seltsi president.
Kuna mul on geograafidest jäänud võrdlamisi sümpaatne mulje tänu Ardo Aasmäele, kes oli hariduselt majandusgeograaf, siis ootasin võrdlamisi huvitavat saadet. Pidin aga kohe pettuma, sest kuulsin tüüpilist globalistide kannupoissi.

Mihkel Kangur rääkis alguses valitsuse uuest väljakutsest, meie (tähelepanuväärne on see, et ta ei kasutanud saate jooksul kordagi sõnu Eesti või eestlased ja rääkis vaid teatavatest ebamäärastest kogukondadest) muutmisest uusks Põhjamaaks, tuues näiteid ka ajaloolistest pürgimustest.
Samuti leidis ta, et me peaksime jälgima ja arvesse võtma globaalseid protsesse. See on muigugi õige, aga seejuures jättis ta muidugi mainimata, et saadud andmeid tuleks siis kasutada Eesti huvides.
Globaalseid protsesse jälgides jõudis ta järeldusele, et kuna Aafrikas on kujunenud "teatavad tingimused", siis tuleks meil muidugi pagulasi vastu võtta. See aga ei ole üldse eestlaste huvisest lähtuv seisukoht.

Kindlalt usub Kangur ka miljardäride huvides valetavaid ja äraostetud kliimapaneeli teadlaste seisukohti kliima inimtekkelikust soojenemisest. Kusjuures Meie akadeemikud Lippmaa ja Raukas on ammu selle vale paljastanud ning ümberlükanud. Jutud jätkuvast kliima soojenemisest ja selle põhujustest atmosfäri paisatud CO2-e tagajärjel on bluff. Endel Lippmaa "Ekspress.ee": "Kliima praegu mitte ei soojene, vaid jaheneb. Inimeste poolt õhku paisatud süsinikdioksiid avaldab sellele protsessile üksnes tühist mõju... Teaduslike mõõtmiste tulemused ei ühildu Valitsustevahelise Kliimamuutuste Paneeli mudelitega absoluutselt. Paneeli ennustused on lihtsalt valed!" Siiski, miks sellist demagoogiat peaks tarvis olema? "Selleks, et raha teha! Meteoroloogid saavad uuringuteks teadusrahasid ja müüakse ju ka CO2 kvoote - minu arvates saab sellega manipuleerida triljoneid eurosid. See on kõva bisnis!"

Sellised kõvad ja Euroopa Liidule ja globalistidele truud "teadlased" on siis meie ühes juhtivas ülikoolis - Tallinna Linnaülikoolis.

Read more...

Raivo Orgusaar: Vastuseis Eesti islamiseerumisele

Kõikjale, kunu islam on sisse imbunud, on see millegipärast hakanud üle võtma kohalikku kultuuri ja püüdnud hakata valdama kohaliku olustiku üle. See, mil määral see kõik paika peab, on nähtav juba peaaegu terves Lääne-Euroopas. Kui Me ei julge või ei soovi just nüüd Eesti islamiseerumisele vastu seista, kas Me siis julgeme ehk mõned aastakümned hiljem oma lastele otse silma vaadates öelda, et nad peavad nüüd hakkama burkat kandma ja pidevalt palvetama vaid seetõttu, et Me ei julgenud õigel ajal aastakümnete eest sellele täiel määral vastu seista.
Minul sellist julgust tulevikus, seda oma lastele ja lastelastele otse silma vaadates öelda ei ole. Ma ei saagi seda öelda, sest minu eneseväärikus ei lubakski sellist tegutsematusest tingitud halamist tehagi. Just seetõttu julgen ma praegu seista Eesti rahvuse säilimise ja kodumaa allesjäämise nimel, seistes oma rahvuse, kodumaa ja laste eest, kelle iganes vastu ja teen seda ka paljude palgaliste poolt sallivusele ehk alistumisele üleskutsuvate kihutuskõnede ning aina sagedamini saabuvate rassismisüüdistuste saatel.
Kui kõige sellega käivadki kaasas mistahes rassismisüüdistused, siis ma võtan need omaks ja teatan, et selle Inimvaenuliku ühiskonna sildistused mind ja Teisi oma kodumaa ning rahvuse, kogu hääbuva ja rahvusvahelises ulatuses genotsiidi alla sattunud valge rassi esindajaid ei heiduta. Mitte mingid süüdistused ega sildistamised ei suuda Meid Meie teekonnal peatada. Me ei saa võtta omaks mistahes süüdistusi rassismis ajal, kui Lõuna-Aafrikas käib kogu Meie pihta rassisimsüüdistusi pilduva maailma vaikival nõusolekul massiline ning takistamatu valge rassi mõrvamine ja Saudi-Araabia peamufti on teinud rahvusvaheliselt üldsuselt rassisitlikke süüdistusi saamata üleskutse, hävitada Araabia poolsaarel kõik kirikuid.

Kui genotsiid valge ja mitteislamistliku elanikkonna vastu pole rassism, siis on selle sõna tähendus ise juba selgelt maha käinud ning seda kasutataksegi vaid valgete Inimeste sallivuslele ja alandlikkusele suunamiseks, mis ei peata ega hakkagi kunagi peatama Meie õigust oma keele ja kultuuriruumi kaitsmisele ning ka tegevust Meie rahvuse ja kogu valge Inimrassi ellujäämiseks üldse.
On vaja vaid mõista, et Me pole kellegi vastu, Me ei püüa kusagile sisse tungida ja kellegi elupaiku, traditsioone ega kultuuri üle võtta, Me oleme vaid omade poolt ja soovitame kõigil omada austust võõraste kultuuride vastu ning loobuda nendesse sisse imbumast ning nende ülevõtmisest mistahes ettekäänetel, mis iganes usu esindajate või rahvuste poolt.

Allikas: Facebook

Read more...

Saku Vallavolikogu pöördumine Vabariigi Valitsuse poole

Oleme mures viimasel ajal suurte hulkadena Lõuna-Euroopasse saabunud illegaalsete sisserändajate võimaliku jaotamise pärast Eesti omavalitsuste vahel. Saku vald ei soovi osaleda kuritegelike ühenduste poolt organiseeritavale immigratsioonile kaasaaitamises ega näe võimalust sellisel viisil Eestisse toodavate inimeste vastuvõtmiseks. Selline tegevus on meie hinnangul vastutustundetu, millel võib olla kaugeleulatuv negatiivne mõju meie püüetele heaolu ja turvalisuse kasvatamisel kogu Eestis. Leiame, et uste avamine massilisele illegaalide voolule ei aita kuidagi täita tulenevalt Eesti Vabariigi Põhiseadusest Eesti riigi põhiülesannet tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.
Sisserändajate vastuvõtmine üksnes süvendaks probleemi ja julgustaks inimsmugeldajate tegevust. See omakorda paneks meid olukorda, kus peame juurde võtma etteennustamatu hulga Aafrikast ja Lähis-Idast pärit inimesi, mis võib lõhkuda meie ühiskonna niigi hapra sotsiaalse sidususe ja tekitaks suuri pingeid sotsiaalsüsteemis. Tegeleda tuleb probleemi põhjuste, mitte tagajärgedega.
Soovime, et Vabariigi Valitsus annaks olukorrale adekvaatse hinnangu ning keelduks täielikult illegaalsel teel teistesse Euroopa riikidesse saabunud immigrantide Eestisse toomisest.

Allikas: https://www.sakuvald.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/ZFJgSnFHDHY5/content/id/7898192

Read more...

neljapäev, 25. juuni 2015

Uusimmigrandid muudavad rikka Baierimaa vaestemajaks


Bayerni liidumaale Saksamaal on aasta algusest saadik tulnud üle 60 000 põgeniku. Niisugune põgenikevool lööb liidumaa finantsplaani korralikult segamini, kuna kulud asüülitaotlejatele võivad kahekordistuda.
Bayerni liidumaa on küll Saksamaa üks rikkamaid piirkondi, kuid värskeima prognoosi kohaselt võivad kulutused uute põgenike majutamiseks ja nende eest hoolitsemiseks tõusta kolme miljardi euroni. Baierimaa rahandusminister Markus Söderi sõnul on see rohkem, kui on eelarves planeeritud põllumajandusele, tervishoiule ja keskkonnale kokku. Praegu on põgenikega seotud kulutuste katmiseks nähtud eelarves ette 1,5 miljardit.
Söder nimetab asüüliteemat Baierimaa suurimaks väljakutseks järgneva pooleteise aasta jooksul. Palgatakse juurde ametnikke ja politseinikke, hädasti on vaja juurde uusi majutuskohti. Selleks muudetakse uute pindade üürimine võimalikult lihtsaks ja bürokraatiavabaks, eraldatakse raha uute hoonete ostmiseks ning kuulutatakse välja ehitushanked. Liskas plaanitakse võtta kasutusele ka kasarmud, kus on vabu pindasid.
Ainuüksi möödunud teisipäeval saabus Baierimaale 938 põgenikku,
UU
Allikas: Die Welt

Allikas: http://uueduudised.ee/uusimmigrandid-muudavad-rikka-baierimaa-vaestemajaks/

Read more...

Raivo Orgusaar: Ukraina valitsusest

Kõik Ukraina hüvanguks, kõik rahva huvides: Ukraina valitsus hoolib ilmselt oma rahvast... või mida Teie arvate?

UKRAINE GOVERNMENT today:
President - Poroshenko (Valtsman) Jew
Former President Turchinov (Kogan) Jew
Prime Minister – Arseny Yatsenyuk (Buckeye) Jew
Minister of Finance - Alexander Shlapak Jew
Secretary of national security and Defence - Andrew Parubiy Jew
Vice Prime Minister - Vladimir Groisman Jew
Interior Minister Arsen Avakov - Armenian Jew
Minister of Culture - Sergei Nischuk - (Mason) Jew
Director of the National Bank - Stepan Kubiv Jew
Head of Administration of President - Sergey Pashinskiy Jew
Kiev Mayor Vitali Klitschko (Etinzon) - a Jew by his father Jew
Natalie Jaresko (US born) Finance minister Jew
Aivaras Abromavicius economy minister Jew
Aleksandre Kvitashvili, health minister Jew

Allikas: Facebook

Read more...

ME EI KUJUTA VALITSUSELE ENDAST MITTE MINGIT OHTU!


Kõik on supper. Väga kena üritus. Teeme ära! Sama head üritused olid ka kõik need protestiavaldused toompeal ja selle läheduses. Nii perekonnaseaduste suhtes, nii kütuseaktsiisi suhtes kui ka pagulaste teemadel. Aga, ma kordan AGA, fakt on see, et asi SURUTAKSE jällegi läbi ilma et me selles suhtes midagi teha saaksime. Ja põhjus väga lihtne. ME EI KUJUTA VALITSUSELE ENDAST MITTE MINGIT OHTU! 
Valimised on illusioon.
Sa tead, et panid lipiku kasti aga seda kas see tegelikult kokkulugemisele PÄRISELT ka jõuab, seda me ei tea. Siinkohal ei ole vahet, kas on tegemist paberkandjal hääletamisega või e-hääletamisega. MÕLEMAID on võimalik rikkuda. Niinimetatud kohaliku jaoskonna inimesed on võimalik ära osta. (Igal inimesel on oma hind). Ja asja usutavamaks muutmiseks saab ju meedias näidata, et IGA erakond on mingeid hääli saanud. See on ju võimalik. Põhiküsimus on aga selles, et kui Mina oleks võimu juures, siis miks ma peaks sellest vabatahtlikult loobuma, kui minu kätes on kõik võimalused seda enda käes hoida niikaua kui vaja? 
Niisamuti, miks on valitsusel tarvis hoida siin eestlasi? Nende prioriteedid tegelikult ei ole ju rahvuslikkus. Neil on ükskõik, kelle üle valitseda, on ju nii. Mida võõrkeelsem, seda lihtsam. Seadusi ei tunne ja politsei ja sõjaväega on hõlbus korrale kutsuda. Asi ei ole probleem seni kui nende elusid ei ähvardata ja ma mõtlen siinkohal pigem elustiili. Seega tegelikult peaks rahvas mõtlema nendele külgedele, millega saaks valitsust/riigikogu reaalselt mõjutada, mitte tagurpidi lipuketega vehkida ja loosungeid hõigata. Neid viimaseid valitsus ei karda ja see kõik valitsust reaalselt ei koti. Nii lihtne tegelikult see tõde on.
See nn. rahvuslikkus, eestlus, meie ellujäämine ja aastasadade vältel kogetud kannatused, mida nad oma kõnedes kasutavad laulupidude ajal ja muude rahvuslike ürituste raames pole mitte midagi muud kui lihtne ja elementaarne manipulatsioon. Rahvamassi on kõige lihtsam suunata oma tahtele kui rääkida neile just seda, mida nad kuulda tahavad. Seega minu mõte siinkohal oleks see, et mõjutada riigiasutusi teistmoodi. Haavata neid sinna, kus neil valus on sest muidu sõidetakse mist lihtsalt üle, nagu seda on alati tehtud. Nii lihtne see ongi. 
Mina ei usalda riigikogust hetkel 100% mitte kedagi nagu ei usalda oma valitsust ega oma presidenti. Nad kõik on korrumpeerunud. Ja kes pole ära ostetud rahaga on ostetud hirmuga kaotada oma koht saalis. Jaa need üritused, kogunemised ja protesti aktsioonid on kasulikud aga ainult selleks et ise ühineda, et koguda kokku omad inimesed, julgustada neid kodudest välja tulema aga seda kõike on liiga vähe, et asjal mõju oleks Nüüd peame liikuma juba ühe sammu edasi ja natuke trastilisemates suundades. 
Las nad hirmutavad venemaa sõjaga. Venelasi oleme korduvalt üle elanud ja elame ka tulevikus (enamgi veel, ma usun et kohalik venelaskond tuleks meile isegi appi kui seda väga vaja. Minu tutvusringkonnas on väga palju toredaid venelasi, kes valdavad ka eesti keelt.) aga see nn. islam, mis meile koju tuleb (rõhutan fakti et see rahvus on valdavalt kirjaoskamatu ja seega ei saa kuidagi tunda oma pühakirja sisu. 

Ja ma ei jäta välja ka fakti et ma olen 100% kindel et on olemas ka väga toredaid moslemeid aga me ei saa ju kõiki vastu võtta. Siinkohal on minu küsimus, et miks tõugati tagasi meie kultuuriga tunduvalt sarnasema rahvuse pagulased nagu on seda ukrainlased?), omab meie rahva suhtes nulltolerantsi. See ei ole vaenu õhutamine nende vastu. Minu pärast elagu oma kultuuriruumis kus ta minu elu ei ohusta. Aga oma aiamaast tahan, et nad eemal ei oleks.

 Ma tahan ka RAHULIKULT kodus magada, kartmata oma pere ja lapse ohutuse pärast. Ma tean mis on iga eestlase põhi mure, et see üks samm tegemata jäetakse. Aga mis siis kui teised ei tule? Mulle meenub siinkohal mõttetera filmist V Nagu Veritasu. "Rahvad ei peaks kartma oma valitsusi. Valitsused peaksid olema hirmul oma rahva ees."

(Kommentaar pärit meie lehe üleskutselt (LINK)

 Lisades oma arvamuse, arvan et uued erakonnad on samas uusi tuuli viimas, kuid selles kommentaaris on palju huvitavaid mõtteid. Hetkeseisuga paistab, et erakondadele on enamasti rahastajaks ka Euroopa Liit. Seega see liit dikteerib ette valitsusele mida teha isegi kui see kõik käib rahva tahtele vastu. Kas astuda Euroopa liidust välja?  Mitmed riigid on korraldamas meeleavaldusi selles osas. Kas ka Eesti ?  Mida arvad sina sellest ? 

Allikas: http://www.estoniananonymous.tk/2015/06/me-ei-kujuta-valitsusele-endast-mitte.html

Read more...

kolmapäev, 24. juuni 2015

Nõmme TV: Presidendist pole riigimeest oma rahvale

Nõmme TV: Kahjuks on meil presidenet, kellest pole riigimeest oma rahvale
Kahjuks on meil president, kellest ei olnud MEEST oma naisele ja kellest pole RIIGIMEEST oma rahvale; kes sõimab oma rahvast sallimatuteks, sest viimased ei mõista ja ei võta omaks "liitlaste" väärtusi. Ilvese ainus pluss on, et tema ametiaeg saab läbi! Pidutsegem täna sellegi terviseks, et Varblase (Ilvesest sai tühjalt siutsuv varblane Twitteris) ametiaeg saab läbi!

Allikas: SIIN

Read more...

KOOBAS: Rahva poolt mittevalitud president: Oleme vajumas abstraktse võõraviha, hirmu ja üldise sallimatuse sohu

Umbes nii siis?
Aafrika põgenikud, lausa tugevadavad Eesti julgeolekut. Venemaa oht on suur ja põgenikud tuleb kõik vastu võtta. Neid peab üleval pidama, paremini, kui Eesti vanureid ja invaliite. Invaliidid ja vanurid, võivad Eestis maha surra, nende asemel toidame neegreid. See aitab tugevalt kaitsta meie kaitsevõimet! Kes arvab teisti, on venemeelne ja riigireetur…
Allikas: http://koobas.net/2015/06/23/rahva-poolt-mittevalitud-president-oleme-vajumas-abstraktse-vooraviha-hirmu-ja-uldise-sallimatuse-sohu/
_____________
Lisan veel omalt poolt, et presidendi võidupäeva kõne oli täielik globalistlik möla!
M.I.

Read more...

Avalik kiri EV Presidendile.

Vaevalt see kiri üldse Teieni jõuab, aga teatava osa minu kaasmaalasteni kindlasti. Olen “lodevuspagulane” Soome riigis, üks kümnetest tuhandetest inimestest, kes ei lahkunud kodumaalt mitte omal soovil vaid seetõttu, et muutusime oma isamaal üleliigseteks. Lisaks kuulun ma erakonda, mida nimetatakse põlastavalt äärmuslasteks, vihaõhutajateks, homofoobideks, rassistideks, natsionalistideks, fašistideks- Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. Tänases võidupüha kõnes lajatasite Te taas meie poole süüdistusi- me asendame mõistliku debati juba eos paanika ja kõige madalamate kirgede väljapurskamisega/ Aga hirm – ka võõra ees – on halb juht ja viha veelgi halvem strateegia.
Täna, Jaaniööl kui hämarik annab koidule suud ja sõnajalg õitseb, sunnib Teie sõnavõtt avalikku vastust.

Sõnajalaõis
Sõnajalaõis

-Me õppisime veel midagi. Me õppisime, et meie liitlased on Eestiga solidaarsed. Ka need, kes selles kahtlesid, teavad nüüd, et Eestil on usaldusväärsed liitlased-
Jah, meie maal on NATO sõdurid, relvastus, varsti ka raskerelvade laod ja iga uue saadetise eel kaagatab nii ajakirjandus kui ka valitsuskoalitsioon kõvasti üle maalima nagu kana pärast muna munemist. Mida see tegelikult tähendab? Loomulikult seda, et muutume päevast päeva enam Venemaa sihtmärgiks.  Oi, kuidas armastab USA pidada sõdu võõral territooriumil, aga mida see tähendab pisikesele maakillule, mida eestlased oma isamaaks kutsuvad? Peaminister, poseerimas  valimisplakatitel NATO lennukite taustal meenutab haledalt taksikoera klähvimist elevandi peale. Kas see on tõesti sõnum, mida meil on edastada maailmale? Meil on  2-3 lennukit ja  sama palju Bradley lahingumasinaid ning Abramsi tanke. Milline kiusatus Venemaale proovida NATO artikkel 5 toimet pisikesel maalapil olukorras, kus peale USA ei poolda relvastatud konflikti korral sekkumist mitte ükski Euroopa NATO partner ja Ameerikale tähendab see taas üht sõda võõral tikutopsi suurusel maalapil. Näpuotsaga relvastust koos suure propagandakisaga, milles ei ole süüdi teps mitte liitlased vaid meie hüsteerilised võimukandjad, kes selle oma valimisvankri ette rakendasid ja idanaabrit maksimaalselt ärritasid ning ka see Teie võidupüha kõne jatkuvalt ärritab. Kas me peaksime olema õnnelikud??
-Mida see viimase poolteise aasta faktide loetelu meile ütleb? Aga seda, et NATO toimib, NATO reageerib ja Eesti on seetõttu kaitstud.- Kaitstud mille eest, härra President? ? See kelkimine meenutab vana head lugu hiirekesest, kes pistis nahka toidupoes ühe viinamarja, jäi purju ning kõikus siis tänavale ning röökis: ” Tulge nüüd kõik Viru tänava kassid! Kõik vägistan ära!”
Te rääkisite kaunilt sõnu seades nendest võõramaalastest, kes tulid Eestile appi iseseisvussõja ajal, aga vaikisite nendest tuhandetest soomepoistest, kes kaitsesid Soomet, relv käes, talve- ja jätkusõjas ning kes Soome ja Rootsi valitsuste poolt saadeti  Venemaa nõudel GULAG-i surema. Ka Saksamaa ning Inglismaa polnud sellest patust puhas. Solidaarsus, mis lähtus reaalpoliitikast, kus väikeriigid olid ja on siiani vaid killud suurriikide maailma ümberjagamise survepressi all.
Sõnajalaõis, kellele?
Sõnajalaõis, kellele?

 Needsamad riigid, mille lennukid tõusevad Eesti ja me kõigi kaitseks õhku, vajavad abi. Ja me ei näi nende muret mõistvat. Kus on meie solidaarsus? Kas me tunneme, et oleme teistega solidaarsed?
Järsku oleks aeg meenutada  unustatud Molotovi-Ribbentropi pakti teist salaprotokolli, millega jagati ümber maailm ning kuulutati Eesti, Läti ja Leedu Nõukogude Liidu huviorbiiti kuuluvaks. 15. juunil 1940 okupeeris NSV Liidu Punaarmee Leedu, 17. juunil ka Eesti ja Läti. Eesti, Läti ja Leedu sõjajärgne saatus määrati mitte Saksamaa ja NSV Liidu vahel sõlmitud Molotovi-Ribbentropi lepinguga, vaid hoopis Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja NSV Liidu kokkuleppega Jalta ja Potsdami konverentsidel 1945. aastal.  Eesti ja teiste Baltimaade okupeerimisel oli kõigi Euroopa suurriikide ja lisaks USA juhtide allkirjad.  Kõik need riigid kannavad moraalset vastutust selle eest, mis meie riikides juhtus- küüditamine ja rahva väljavahetamine ideoloogiliselt sobivate  immigrantide vastu. Demograafiline hullus, kus  kolmandiku riikide rahvastikust moodustavad võõrrahvad on Molotovi-Ribbentropi pakti otsene tagajärg.  Hullem veel, Nõukogude Liit, demagoogia suurmeister, suutis märkimisväärsele osale  õnnetutele  immigrantidele, keda partei ja komsomol siia saatis, korraldada ajupesu, mille tagajärjeks on siiani integreerumisvõimetud inimesed.  Neid saadeti siia hordide kaupa koos usinate politrukkide loengutega- te viite sinna kultuuri, õpetate inimesed lugema ja kirjutama ( mis sest, et juba 1897. aasta rahvaloenduse andmeil oskas Eesti elanikest lugeda 91,2% ja kirjutada 77,7%).  Teie, härra President, ei tea sellest ränkraskest ajast midagi, sest otsisite Ameerikas oma sõnajalaõit. Te ei mõista ega tahagi mõista, milliseid kannatusi tähendas sundvenestamine. Ei tahagi samastuda Eesti inimestega, kes pisarsilmi purssisid vene keeles oma valusid umbkeelsele tohtrile, kelle ainsaks selgituseks oli- ne ponimaju po estonski. Teie ei ole õppinud koolis kus vene keele tunde oli rohkem kui eesti keele tunde.  Neile, kultuuritoojatele, jagati korteri võtmed juba Balti jaama perroonil.  Koos emapiimaga anti ja antakse vabastajate/ kultuuritoojate/ erilise missiooni kandjate imago edasi põlvest põlve. Jah, osa  vene inimestest on suutnud ennast sellest painest vabastada ja neid nimetan ma oma õdedeks ja vendadeks meditsiinis ning Eestimaal, aga Georgi lintidega kaunistatud ja pidevalt suurenevad inimhulgad  ” vabastaja” Aljoša ausamba juures räägivad selget keelt, et integratsioonist on asi veel äärmiselt kaugel.  Sellele plahvatusohtlkule olukorrale lisab pidevalt bensiini Putini Venemaa täpselt ajastatud propaganda, kus Vene inimesele tilk tilga haaval sisendatakse, et venelane kannab erilist maailma päästvat missiooni. Selle Püha Venemaa nimel on ka sanktsioonidest puretud, kuid ajupestud vene inimene nõus surema Ida Ukrainas aetuna auku nagu rämps.  Siin, Soomes, on portsjonite kaupa  Venemaalt tööle tulnud inimesi, ka meditsiiniõdesid, kes elavad siin  nagu linnukesed väljal- kodu, sissetulekud, heaolu, kuid deklareerivad uhkelt, et armastavad Putinit ning on nõus tema eest surema kaitstes Venemaa huve Soomes ( ??!!??).
Sõnajalaõis, kellele?
Sõnajalaõis, kellele?

Miks Te ometigi, härra President, ei suvatse mõista eestlasi, kes siiani tunnevad, et meie demograafiline olukord on  kriitiline?  Aga mis on saanud Ameerikas rahvast, kellele tegelikult kuulus iga jalatäis sellest kaunist maast, indiaanlastest? Ei taha nagu arutleda või kuidas? Suurem enamus vireleb vaesuses reservaatides ja põristab trummi turistidele. Mis on saanud Austraalia põlisrahvast? Peidame häbelikult silmad ja vaikime. See on ohjeldamatu immigratsiooni tagajärg. Ja ikka ei soovi õppida. Räägime häält väristades solidaarsusest? Kas üldse on moraalset õigust Baltimaade rahvastele  sallimatust pagulastesse etteheita riikide kodanikel, kelle valitsuste allkiri kaunistas Molotovi-Ribbentropi,  Jalta ja Potsdami konverentside protokolle?
Kas eestlastel, lätlastel ja leedulastel pole õigust kisendada: PEATAGE  MOLOTOVI-RIBBENTROPI, JALTA JA POTSDAMI PAKTIDE VERISTE JÄLGEDE ÜLEKANDUMINE TÄNAPÄEVA!!
Kas ebaõiglus jatkub?
Kas ebaõiglus jatkub?

Meie pagulaste kvoot on ääreni täis ja selle eest vastutavad needsinatsed riigid, kes meile praegu sallimist  õpetavad ja paadipõgenikest muinasjutte vestavad.
-7 protsenti Eesti rahvast põgenes oma kodudest 1944. aastal, kartes Nõukogude esimese okupatsiooni elajalike õuduste kordumist.-
Õige, põgenes ja sellest põgenemisest on ohtralt arhiivides pilte:
Nii põgeneti Eestist 1944.a
Nii põgeneti Eestist 1944.a

Nii põgenevad praegu inimesed üle Vahemere:
Kus on naised ja lapsed?
Kus on naised ja lapsed?
Kus on naised ja lapsed?
Kus on naised ja lapsed?
Kus on naised ja lapsed?
Kus on naised ja lapsed?

Kus on, härra President, naised ja lapsed?? Kus on need õnnetud vägistamisohus lapsed?
Aga veel, teate, mis on meie, Eesti Vabariigis mittevajalike inimeste, peamine mure siin Soomemaal? Enamik meist soovib võimalikult vähe vaimses mõttes ruumi võtta. Kiiresti omandada keel ja töötada vaikselt ja märkamatult. Jah just need, keda Eestimaa välja on sülitanud. Palun mitte väita, et suurt osa meist ei ole isamaa valitsejad minema heitnud. Ammu on teada pisiasi, et eesti tohter ja õde koondatakse ning nende asemel võetakse tööle idanaabri meedikuid, kellele saab maksta jatkuvalt orjapalka. See ei toimu enam vaid Ida- Virumaal, aga ka Pärnus, Tallinnas ja mujal. Taas on saabunud aeg, kus eestlane peab arstiga rääkimiseks õppima ära vene keele. Minge Loo alevikku ja suhelge sealsete ” uute” perearstidega kui ei usu.  Ja selles põrgulikus situatsioonis räägib meie president sallivusest, tolerantsist ja võõrvihast.
Aga sallivus?? Kuusankoski kirikus on olnud mitmeid projekte, mille aktiivne toetaja ma olen. Olen uhke, et kaks pisikest Liibüa last käivad kodumaal koolis minu annetatud koolitarvetega. Olen õnnelik, et ühes külas kaevati elanikele nii vajalik kaev ja selles on ka minu osa.  Kas selles ei olegi hoolimise mõte, aidata Aafrika inimesi ehitada endale tulevikku kodumaal?  Aga ikka on suurriikidel asja sealsesse poliitikasse vahelesegada. Ikka ja jälle eksporditakse demokraatiat riikidesse, mis selleks valmis ei ole. Ikka veel ei suvatseta kuulata Albert Schweitzeri hoiatusi Aafrika siseasjadesse sekkumise eest. Vana džunglitohter hoiatas Aafrika rahvusriikide iseseisvumisel 1950-1960, et see on liiga vara ja et riigi elanikud pole valmis oma riigiga hakkama saama. Kas tal polnud õigus?  Ja nüüd, kus suurriikide suva on vahetanud ühe diktaatori teise vastu ning külvanud õnnetul mustal mandril surma ja hävingut, mahitatakse inimkaubitsejaid ning jagatakse oma äpardunud poliitika tagajärjed Euroopa riikide vahel, jutlustades kaasatundmisest, abistamisest ja tolerantsist. Ja nad tulevadki, kuid märkimisväärne hulk ” pagulasi” vihkab valget inimest iga oma ihurakuga. Õigusega, muideks.
Nüüd siis heidab meie president eestlastele ette sallimatust. Meedia ründab EKRE-t kui äärmuslikku natsiparteid. Milles seisneb minu äärmuslikkus??
Kas on tõesti kuritegu, et soovin kogu oma hingest, südamest ja meelest, et minu lapsed, lapselapsed jääksid siia paesele maalapile alles, sünnitaksid lapsi, kes õpiksid rääkima, laulma, luuletama oma emakeeles? Et meie, vanema põlvkonna, jäljed läheksid edasi Eestimaa liivasel mererannal, et me jääksime kestma?  Me nõuame õiglust, et saaksime töötada oma maal ja mitte võõra rahva keskel. Meil on mitte üksnes moraalne vaid ajalooline õigus sellele nõelapeasuurusele lapikesele maailmas, mis on meie, meie laste ja lastelaste oma.
Ei, härra president, me  ei kavatse nagu Teie kodumaa päriselanikud, indiaanlased, turistide meeleheaks sulgedega ehitult tantsu vihtuda ja trummi taguda. Meil on õigus elada, töötada ja surra oma isamaal. Absoluutselt talumatu ja ebaõiglane on see, et inimkaubanduse tulemusel meile läkitatud pagulastele määratakse Euroopa  seadustega sotsiaaltoetusi rohkem kui meie õpetaja, meditsiiniõde või põllumees teenib, pensionäridest ei ole sünnis rääkidagi.
Meie õigus- jääda kestma!
Meie õigus- jääda kestma!

Praegu, kus koidab uus päev, tahaksin ma vaid küsida:
Miks Te vihkate meid, eestlasi, härra President?
Miks Te ei tõuse meie palgavaesuses virelevate  inimeste, ka haritlaste kaitsele? Mis teile ei lähe korda vaesuses elavad lapsed?
Miks Te ei ürita kasvõi teeseldagi, et Eestimaa inimeste saatus Teile mingilgi määral korda läheb?
Teie suhtumine meisse, Eestimaa eestlastesse, meenutab Teie kodumaa, USA, kolonistide suhtumist kunagi nii suurearvuliselt esindatud  linnuliiki, Ameerika kaljutuvisse.  Nende parved  olid kümnete tuhandete isendite suurused, neid oli nii palju. Ja siis neid tulistati, püüti, hävitati, mürgitati, sest neid oli nii palju.
Viimane Ameerika kaljutuvi suri üksikuna New York´i loomaaias 1960 aastal. Lugege G. Durrell´i kui ei usu.
Meie ei soovi olla Teie Ameerika kaljutuvi!
Meil on õigus jääda kestma!
Õigus jääda kestma

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP