RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 18. november 2018

Ilmunud on „Rahvusliku Teataja” novembrinumber

„Rahvuslik Teataja” on paberkandjal igakuiselt ilmuv parteipoliitiliselt sõltumatu ühiskondlik-poliitiline alternatiivmeedia väljaanne. Alates 2015.a algusest ilmub kaheteistkümnel  A3 leheküljel. Ühes lehenumbris on keskmiselt 25–30 erinevat artiklit nii päevakajalistel kui ka majanduslikel teemadel. Kodulehel: rahvuslikteataja.ee on esitatud viimaste lehenumbrite esimesed leheküljed, kust võib leida iga numbri lühikese sisukokkuvõtte. Enama huvi korral saab „Rahvuslikku Teatajat” tellida toimetuselt: stuvsta@hot.ee, kui see ei õnnestu siis helistada:  51 903 374 või kirjutada HATTO/78201 VELISE. Sama soovi ja ka teiste küsimustega võib ühendust võtta meie levijuhtidega:

Tallinnas: Johanna Ranne, telefon: 59 037 103, meil: armane@gmail.com;                                         
Pärnus: Isabell Maripuu, telefon: 50 84 137, meil: isabell@mmeedia.ee

TELLIJATE NIMEKIRJA EI OLE ARVUTIS. SEE ON TEADA VAID TOIMETUSELE. LEHT SAADETAKSE TELLIJATELE ÜMBRIKUS.

Artikli näide novembrikuu "Rahvuslikust Teatajast"

 Uus dokumentide põhine raamat Pullapää jäägritest

 Korralike kaante vahele on saanud raamat nimega „Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii“. Raamatuga soovitakse taas jalule seada tõde, mis on kaduma läinud Eesti ajaloo kolmanda võltsimisega:  laaride, muulide, kaaside, kadakute jpt poolt Pullapää jäägrite kohta kokkukirjutatud olupoliitilise vale läbi“ (lk 252).  „Esimene [võltsimine] oli K. Pätsi korraldusel 1930ndatel, teine kommunistlike okupantide survel ja korraldusel 1950ndatel (lk 5).
 Jäägermajor Jaak Mosin 2015. aastal eksiilis Tenerifel

 Raamatu autoriteks on Tiit Merenäkk ja Jaak Mosin. Sündmusi kajastatakse võimalikult algdokumentide ja tollal ajakirjanduses ilmunud kirjutiste läbi, vältimaks ilmselt autorite arvamist „üheks arvajaks teiste hulgas“.
Raamat algab tolleaja sündmuste lühikokkuvõttega eestimeelsest ja rahvuslikust vaatevinklist, mis on samas vaimus lugejale kindlasti huvitav.
„16. septembril 1992 loodi Kaitsealgatuskeskuse poolt Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii“ (lk 23). Aasta varem – 31. septembril 1991 oli asutatud nn punapolkovnikute poolt loo teine peategelane nn Kaitsejõudude Peastaap (KP), mille ülema kohusetäitjaks oli kommunist ja GRU usaldusisik tankipolkovnik Ants Laaneots (lk-d 22 ja 23). KP oli mõeldud ENSV eliidile võimu ja privileegide kindlustamiseks (lk 40).

Leheküljelt 45 võib lugeda: „Ei olnud ju mingi saladus, et ennast politseiks ümbernimetanud miilitsalt polnud (korrumpeerumise tõttu) inimestel mingit abi loota. Iga päev tapeti inimesi, rööviti, varastati ja seda tegid maffiamehed täiesti karistamatult. Mitte ainult Eesti, vaid kogu Baltikum oli äkki saanud NSV Liidu kurjategijate Eldoraadoks, tõeliseks Metsikuks Lääneks... Kogu Eesti oli nende „grupeeringute“ poolt korralikult ära jagatud. Keda siin kõike polnud – Permi, Krasnodari, Peterburi, tšetšeeni, Novosibirski (!) jpm grupid... Et saada ettekujutust, mis tollal toimus on mõttekas näiteks vaadata, kasvõi tapmiste statistikat: 1992 – 302; 1993 – 389; 1994 – 426; 1995 – 328! Tapmistest avastati pooled, kuritegudest iga neljas.“ /-/  „Tolleaegne rusikamees oli kaugelt äratuntav – dressid, siilipea ja sõrmejämedune kuldkett...“ (lk. 84).
Olukorra ilmestamiseks järgnev kirjeldus leheküljelt 85: „Kaks vene rahvusest noormeest (üks nimetab end Aleksander) ja armeenlane (või grusiinlane) tutvustas end Samuel, teatasid, et Argo Kracht võlgneb neile 168 000 krooni. /-/ Väljapressijad ütlesid, et raha tuleb ära maksta esmaspäeval 21.06.1993. a või muidu tapetakse Argo Kracht. /-/ Esmaspäeval pöördusime kriminaalpolitsei poole, /-/ kuid politsei tegevust teisipäeval ei märganud. Helistasime ka politseikorrapidajale ja küsisime, mida teha, öeldi täieliku ükskõiksusega, et pöörduge oma rajooni politseiprefektuuri. Küsisime veel Kaitsepolitsei telefoni, selle peale öeldi, et pöörduge Kaitseliitu. Kaitseliidu korrapidaja käskis minna kohale Tallinna Malevasse. Seal ei võtnud keegi telefoni.“ Viimases hingehädas tuli jäägerkompanii poole pöörduda. Kellelegi see ei meeldinud.

 „Maffia kogus iga päevaga jõudu juurde ja tema ohjeldamisega sisuliselt ei tegeletud, kuna korrumpeerunud politsei (loe: miilits) tegi maffiaga kõikjal koostööd.  /-/  Kibuvitsa baari juhtum näitas, et osutusid vaid jäägrid jõuks, kes oli valmis kantpäid n-ö „liistule tõmbama“. Tekkis probleem: „Kuidas nad kõrvaldada?“ (lk 94).

Raamat läheb põnevaks 95. leheküljel, isegi väga põnevaks

Sellises segaduses jagati Jäägerkompaniile 5. juulil (1993) Laaneotsa korraldus välja anda kõik, mis on laos: mürsud, padrunid, kuulipildujalindid, granaadid...“ Käsku ei jõutud täitma hakatigi, kui saabus juba uus Ants Laaneotsa käsk. „Jäägrikompaniil alates 7. juulist 1993 dislotseeruda ümber Paldiski linna endise NSVL sõjaväeosa 20951 linnakusse.“
Paldiski oli tollal edasi Venemaa maa-ala. Pealegi veel eriti tähtis maa-ala (lk 95). „Hommikul, kui 60-liikmeline kompanii lähenes Paldiskile Keila maanteed mööda, ei lasknud politsei neid linna sisse. Peastaap polnud neid teavitanud jäägrite operatsioonist...  Kompanii oli sunnitud otsima teist sissepääsu, mis õnnestus Padise maantee kaudu“(lk 95). Venelasi polnud teavitatud eestlaste saabumisest. See oli neile täielik üllatus. „Järgmise päeva hommikul saabus jäägrite juurde kaks bussitäit vene eriüksuslasi koos 6 kõrge mereväeohvitseriga. Eestlastele anti ultimaatum – koristada end 1,5 tunni jooksul Pakri poolsaarelt. Venelased olid valmis kohe tuld avama“(lk 95). Siinkohal katkestaks. Rahvusmeelne lugeja vaevalt vaimustub sellest, kui talle raamat ümber jutustatakse. Jäägerkompanii Paldiskisse saatmine oli provokatsioon selle halvimast otsast.

Jäägrite juhid olid oma sõjalised aukraadid saanud Eesti Vabariigi valitsuselt eksiilis enne põhiseadusliku riigikorra taaskehtestamist (lk 287). Need, kelle aukraadid olid nõukogude okupatsiooniarmeest, pilkasid neid operetiauastmeteks ja arvasid, et aukraad okupatsiooniarmeest õigustab neid iseenesest jätkama okupatsioonist vabanenud riigi kõrge sõjaväelasena. Riigi, mida nad olid ise aidanud okupeerida. Tavaliselt ajaloos ei lasta selliseid enam sõjaväe ligigi.
Kellelegi ei meeldinud, et rahvuslikul väeosal oli hea maine, järjest rohkem ajateenijaid soovis just jäägerkompaniis teenida. Mõned isegi põgenesid teistest väeosadest sinna. Kompanii pidi saama Tallinna Vee turvamise lepingu. Jäägerkompaniid olid loomisel Pärnus, Otepääl ja Vaivaras. 
Provokatsioonid olid ka jäägritele eraldatud 300 000 EEK-i äravõtmine Ants Laaneotsa poolt  – kompaniile jõudis 300 000-st vaid 30 (lk 97), samuti kompanii laialisaatmine (pealegi seadusevastane) üheainsa inimese  – peaministrikohusetäitja Trivimi Velliste poolt (lk 108). Üks liialdatud vastutoime järgnes teisele. Kõik kokku on hea näide halvast, (tegelikult väga halvast) asjaajamisest, mida saatsid ähvardused mõlemalt poolt.
Kompanii koosolekul vastuvõetud otsust (lk 104) Kaitsejõudude Peastaabi alluvusest lahkuda ei saa pidada oludele vastavaks. Kui sellele oleks vastatud palkade äramaksmise, likvideerimisekäsu tagasivõtmise ja vajalike puuduste kõrvaldamisega võib olla poleks siis midagi juhtnud. Kogu „kriis“ oleks sellega lõppenud.

Otsiti võimalust vabaneda rahvuslusest kui sõjalisest jõust
Jäägrite eksisamm puhuti suureks: mäss, vastuhakk, allumatus ja seadus(t)erikkumine. Ununes ära, et nad ei vastandunud Eesti riigile, (põhi)seadusele, valitsusele jne. Nad ei soovinud vaid olla „punapolkovnikute“  KP alluvuses. Mujal maailmas ei ole haruldane, et on olemas iseseisvad üksused ja kõik ei pruugi alluda ühele ja samale keskusele ja selles ei nähta midagi kummalist. Üleüldse, miks peaks sellele lisaks veel alluma, kui järgitakse üht ja sama põhiseadust, põhikirja ja aetakse üht ja sama asja. Aga eesti mõtlemise järgi peab. Praegult on Eestis jälle võõrväed, kes ilmselt täidavad siin ülesannet, mis pole Eestile vajalik. Nemad ei allu samuti Eesti ülemjuhatusele. Erinevalt jäägritest ei häiri see kedagi. Ei esitata isegi küsimust, kuidas nad Eestit „kaitsevad“, kui nad siinkandis kellelegi ei allu. Kuivõrd nad alluvad Eesti seadustele, ei ole siinkirjutajale teada?
Kõige endale allutamisel on varjukülg, mille mainimine ei tee lugejat rõõmsaks, kuid meie lehe otsekohesuse juures oleks selle mahavaikimine kohatu. Kui oled suutnud Eesti-suguses riigis mingi ala endale allutada – lähevad lahti välismaiste salateenistuste rahakraanid – sorinal.

Kui aga Pullapääle jäägrite ümber hakati koondama teisi sõjaväe- ja miilitsaüksusi, siis oli see otsene kodusõja esilekutsumine või selleks valmistumine. Kuperjanovi pataljoni A-kompanii aga toodi Pullapää lähedusse ja seati rünnakuks valmis. Kõik kaitsejõudude väeosad viidi lahinguvalmidusse  (lk-d 150, 298, 304). Siinkirjutaja arvates oli see „kriisi“ kõige raskem ja ohtlikum viga. Täiesti kohatu samm. Olukorra võimendamine halvemas suunas, sest jäägrid ei kujutanud endast mingit ohtu ei riigikorrale ega ümbritsevale elanikkonnale. Jäägrid ei käinud rahulikke elanikke vägivallaga ähvardamas ega neilt raha välja pressimas, nagu seda tegid venelastest kantpead tolleaegsete võimude ja miilitsa vaikival nõusolekul. Teiste ühiskondade ajalugu lugedes kutsutakse juba sellist olukorda kodusõjaks, kus relvastatud jõud, s.o väed, seisavad vastamisi.

Otsiti võimalust vabaneda rahvuslusest kui jõust – sõjalisest jõust. Nagu kirjas ülal, provokatsiooni  üritati mitu korda (kord isegi venelaste kätega). See ka õnnestus, mitte nii suurejooneliselt kui loodeti, aga ikkagi õnnestus. „Jäi samas seisma mikrobuss, kust tormasid välja relvastatud mehed, mustad türbid seljas ja maskid ees. Neli kaitseliitlast rebiti autost välja, nende käed pandi raudu. Siis tõugati nad pikali ja maskides politseinikud hakkasid neid jalgadega peksma. Kui julmurid leidsid, et jäägrid on piisavalt pehmeks taotud, sõidutati mehed Haapsalu politseisse. Pärastlõunal sõitis jäägerkompaniist neli meest Haapsallu asja selgitama, /-/ siis ka nendega toimiti samamoodi“ (lk 171).  Riigikogu Riigikaitsekomisjon kogunes hädaistungile ja mõistis hukka. Hukkamõistmise asemel oleks pidanud politseijuhtkonna tunnipealt maha võtma ja vägivallatsenud politseinikud puhkusele saatma, sest keegi ei teadnud, kelle nad järgmise päev sandiks peksavad või maha lasevad. Nii ka läks. Politsei tulistas huupi lahingurelvadest Keilas ja Tallinnas otse tänaval, kus olid teised liiklejad – autod ja inimesed. Ohvreid pole teada või on need maha vaikitud.
„Kohe kui saime üle lävepaku hakati meid jalgadega peksma. Peksjate saapaninadel olid rauast otsad n-ö luumurdjad. /-/ Kui ühed peksjad väsisid, tulid kohe teised asemele /-/ Paari minuti pärast oli Asso [Kommer ] nägu nii verine ja moondunud, et teda polnud võimalik ära tunda“ (lk 182). Jumal! Mida te tegite!? Te pidite ju üheskoos oma vastiseseisvunud ühiskonda – riiki üles ehitama, mitte üksteist surnuks peksma, üksteise pihta tulistama.
Kokkuvõtteks.

Mida siinkirjutaja kogu loost arvab täppisteadusega, mille nimi on tagantjäreletarkus?
Eesti oli äsjavabanenud, omaalgatuslik (Kodanike Komiteed, Eesti Kongress), aateline ja rahvuslik. Rahvuslus oli au sees. Rahvuslik partei – ERSP oli saanud valimistel 9% hääli.  Libarahvuslasteks osutunud Isamaaliit 22%, Eesti kodanik 7%, koos moodustasid nad eestimeelse valitsuse. Riigikogus oli hulk rahvuslikult meelestatud rahvasaadikuid. Rahvuslusel oli ühiskonnas lai kandepind.
Sellisest Eestist oli vaja lahti saada. Kogu see rahvuslus pidi astuma ämbrisse. Rahvuslus tuli ühiskonnast välja juurida ja samuti need teised „pahad asjad“: rahvaalgatus, omaalgatus, ettevõtlikkus, isamaa-armastus – kaitsetahe.
Vaja oli suurt-suurt skandaali – kodusõda – relvastatud kokkupõrget, ohvreid, verd, laipu, reetureid, käpardeid ja kõige rohkem SÜÜDLASI. Süüdlased said olla vaid rahvuslased – eestimeelsed. Kõik pidid nägema, kui saamatu on rahvuslik valitsus, kui pahad on rahvuslased ja „millise õnnetuse sisse nad kogu ülejäänud ühiskonna olid vedanud“.

Omaalgatuslik, rahvuslik väeosa – jäägerkompanii – sobis selleks suurepäraselt. Siin sai lüüa vähemalt kolm kärbest ühe hoobiga: kaitsetahet, rahvuslust ja omaalgatust.
See ka õnnestus, mitte nii suurejooneliselt kui loodeti, aga ikkagi õnnestus. Rahvuslikud erakonnad said kaotuse osalisteks. Nende seas leidus hulk isikuid, kes neid reetsid ja seeläbi nende maine alla viisid. Rahvuslik valitsus lahkus ametist. Rahvuslus ja rahvuslik eliit kaotasid ühiskonnas poolehoiu . Rahvuslaste plaanid jäid pooleli. Eesti jäi dekoloniseerimata, derussifitseerimata ja desovetiseerimata. Endised jäid ametitesse edasi ja tulid järgmise valitsusega tagasi. Jäi alles kõrgetele ametikohtadele vajalik orjameelne isikkoosseis – hädavajalik inimaines uueks hõivamiseks, mis ka aset leidis.
Siinkirjutaja teab, kus selliseid plaane sepistatakse – suurriikide salateenistuste peakorterites.
Soovitus – kindlasti lugeda! Raamat on asendamatu vaimuvara lähiajaloohuvilistele ja kõigile, keda huvitab,  kuidas me praegusse olukorda olema jõudnud. 

Detsembris ilmub raamatule järg: „Läänemaa Vabatahtlik Jäägerkompanii 25“.
                                  JAAN HATTORead more...

Riigikogu istung, 15. november 2018Riigikogu tänasel istungil oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna algatusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu teemal „Vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riik“.

Read more...

EESTI MEEL: Brüsseli vaksalis ehk Mis kompakt!

Me pühendume selles globaalpaktis väljendatud sihtide saavutamiseks üksteise toetamisele tihedama koostöö ja üleilmse partnerluse kaudu ja solidaarsuse vaimus…”

Globaalpakt turvalise ja korrapärase rände saavutamiseks, §39.

Võimuladviku nn peavoolu esindajad süüdistavad migratsioonipakti alatuid vastaseid, et nood pakti ümber tolmu keerutavat, üritades rabada valimiskünnist või päästes valla suisa teabesõda, kus relviks libauudis, pooltõsijutt jms.

On's nad ise häma patust priid? Miks kasutab see "tervem" osa ladvikust siis ometi nii veidrat eestindust lihtlabase pakti puhul, mida inglise keeles lühikujul nimetataks Global Compact for Migration = üleilmne rändepakt. Meil nimetab ladvik seda aga ränderaamistikuks.

Migratsioonibuumi harjal sündinud pakti vist kõige väljapaistvam kohalik vastane Urmas Reinsalu isegi nimetab seda nagu kompromissi-valmidust üles näidates ränderaamistiku leppeks.

Veelgi hullem nurieestinduse näide on termini kompakt import — niisugune tähejada ei tähista eesti keeles oletatava eraldi sõnana midagi ning pealegi… Tegu on mõnekümne-leheküljelise dokumendiga, mis on nii mõtte kui ka mahu poolest väga-väga kaugel kompaktsusest.

Kui mingit lepet või selle eelnõud nimetatakse raamistikuks, on midagi aga valesti. See on ilmselt toores või pelgas nagu luukere (pr carcasse = luustik, toes) ongi.

Ehk on erapooletu täpsuse poolest kõigist muist käibel olevaist paslikum Marrakechi rändelepe (seda on nt EV välisministeeriumi FB-s kõnealuse teema üle vesteldes kasutanud rändeleppe kriitik Vivian Goldschmidt, ent siinkirjutaja ei tea, kas tema oli ka esmakasutaja)

A. Sõna ‘raamistik' sünonüüme

raamistik = karkass, toes(tik), (kande)sõrestik, relp, sard; kandetoestik, tugiraamistik
raamistik alusplaat; voodiraamistik; armatuur, sarrus; luustik; (fam) kaadervärk; (ülek täh) lõim


B. Sõna ‘raamistik' tähendus EKSS-i järgi

1. raamide kogum. Nt akende raamistik. || sellest ümbritsetud, piiratud ala. Kasutusnäide: Üks aken oli katmata. Selle raamistikus istusid laua ümber joobnud mehed, õllepudelid ees. (A[leksander] Saarna) ▷ Liitsõnad: aknaraamistik.
2. tugiraamistik, kandesõrestik vms, karkass. Nt kasvulava, lehtla raamistik.
3. (piltl) piiristatud ala, selle ulatus, piirid. Nt: jutustuse raamistik. Kasutusnäide: Püütagu ainult vaikselt tööd teha oleva korra raamistikus. (H[ans] Kruus)
Võttes tähendusi kokku ja neile lähimat ühisnimetajat otsides tuleb pikemata nentida — üpris tehniline sõna, kui seda mitte just piltlikult kasutada. Rahvusvahelisse õigusse piltlikke võrdkujusid tarida on siiski liiast.

Sõnal ‘raamistik' puudub õiguslik ja heal juhul on poliitiline tähendusväli. Tollele nn raamistikule aga millegipärast ei tihata anda rahvusvahelisele poliitilisele või/ega õiguslikule kokkuleppele omast, tavapärasemat nimetust, olgu või…
• ülddeklaratsioon; või
• pakt (ld pactum kokkulepe) = (pol) poliitilise tähtsusega rahvusvaheline leping; või
• konventsioon (ld conventio) = (jur) sobimus, kokkulepe, eriti rahvusvaheline leping poliitiliste, majanduslike vm suhete korraldamiseks; või
acquis (pr < acquérir omandama) = (jur) õigustik, või
• lepe või leppimus või leping…

Miks!? Kahtluseuss kipub kallale. Iga uudsus äratab ju vähemasti tähelepanu. Ja sunnib vähegi mõistlikku inimest kui mitte üksi kukalt kratsima, kas või omaette seda asja kaaluma, siis küllap teistelt küsima või oma mõttekaaslasiga ühes vaagima:

milleks säherdune moeröögatus ja/
või mis siis nüüd äkki lahti on, et senised mallid ükski ei sobi enam?

Lühidalt, taas on rahvast kas piisavalt pikaldaseks lolliks või lootusetult vaimupuudeliseks loetud.

Lisaks… midagi muud. Nimelt järelemõtlemiseks üks vene lühimängufilm eesti aktsendiga venelaste juhukohtingust EU pealinnas (на русском)
 
VENELASE TULEVIKUNÄGEMUS EHK NÜRI VESTLUS BRÜSSELI VAKSALIS

Allikas: http://eestimeel.blogspot.com/2018/11/brusseli-vaksalis-ehk-mis-kompakt.html

Read more...

laupäev, 17. november 2018

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Mart Helme: välisminister Sven Mikser peab valitsusest lahkuma

Välisminister Sven Mikser on oma haldusalal muutnud suveräänse välispoliitika olematuks.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon leiab, et ÜRO rändeleppe kohta Riigikogule valetanud ja avalikkust eksitanud välisminister Sven Mikser peab ametist tagasi astuma.

„Välisminister Mikser on püüdnud ÜRO rändeleppe sisu Eesti parlamendi ja avalikkuse eest varjata. Mikseri jätkuv jutt sellest, kuidas rändepakti kriitika olla orkestreeritud inforünnak, on kõige alatum oma rahvale valetamine. Kõige suurem varas on hakanud karjuma, et võtke varas kinni,“ ütles Helme.

 „On kõnekas, et sotsid on kaasanud rändeleppe kriitikute vastu suunatud laimukampaaniasse ka Eestis asuvate välisriikide saatkondade esindajad, kellede puhul peaks olema meie siseasjadesse sekkumine välistatud. See näitab selgelt, et sotsid ei ole truud mitte Eesti rahvale, vaid oma ideoloogilistele mõttekaaslastele väljaspool Eestit. Kui Mikser vabatahtlikult tagasi ei astu, alustab EKRE fraktsioon teiste erakondadega konsultatsioone Mikserile umbusalduse avaldamiseks.“

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/mart-helme-valisminister-sven-mikser-peab-valitsusest-lahkuma/

Read more...

Valitsuskriis on reaalsus: Ossinovski esitas Ratasele ultimaatumi, nõudes Reinsalu lahkumist

Sotside juht Jevgeni Ossinovski haaras ohjad ja esitas peaministrile ultimaatumi: kas valitsusest lahkub Urmas Reinsalu või lahkuvad sotsid. Foto: Scanpix

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski esitas Jüri Ratasele ultimaatumi, öeldes et kui peaminister ei vabasta justiitsminister Urmas Reinsalut (Isamaa) ametist, siis ei näe sotsid võimalust valitsuses jätkata.

“Eile oli halb päev Eestile. Valeväidete massiivi toel orkestreeritud inforünnakule allunud Isamaa muutis valitsuse otsustusvõimetuks ning viis meid sellega Ungari ja Poola välispoliitilisse klubisse. Justiitsministri jaoks on tegemist mänguga, milles võib vahel “paha poiss” olla. Sotsiaaldemokraatide jaoks on tegemist 27 aasta jooksul raske tööga ehitatud Eesti välispoliitilise maine ja põhiväärtuste küsimuse alla seadmisega,” selgitas sotside juht.
“Tunnustan välisminister Sven Mikserit põhimõttekindluse eest selles küsimuses. On selge, et samamoodi valitsus edasi minna ei saa. Seepärast olen teinud Jüri Ratasele ettepaneku vabastada justiitsminister Reinsalu ametist.”

Sotside juhatus asub ÜRO rändeleppega liitumise küsimusega seonduvatest erimeelsusest paisunud kriisiolukorda arutama esmaspäeva õhtul. Intervjuus ERR-ile kordas Ossinovski oma seisukohta, et kui Isamaa rändepakti küsimuses meelt ei muuda, siis on keeruline näha, kuidas valitsus edasi töötab.
“Meie kindlasti ei näe seda võimalust, et siin niisama toredate konsultatsioonide käigus on võimalik see asi ära lepitada. Kui Isamaa peaks meelt muutma selles küsimuses ja tagasi pöörduma selle väärtuspõhise välispoliitilise kursi juurde, siis see on võimalik,” selgitas ta.
Peaminister Jüri Ratas nentis, et koalitsiooni töövõime on saanud tugeva löögi. Seepärast otsustas ta katkestada oma tänase Ida-Viru ringreisi ning pöörduda tagasi Tallinna. Õhtul kell 17 koguneb olukorda arutama Keskerakonna juhatus.

Välisminister Sven Mikser teatas aga, et jätab ära oma Kanada visiidi.
Kell 13.30 superministeeriumis alanud pressikonverentsil toonitas Reinsalu, et ei lase Ossinovskil end põlvili suruda. Justiitsministeri sõnul tuli Ossinovski ultimaatum talle üllatusena ning et selle ultimaatumi motiive võib vaid aimata.
“Rõhutan vaid, et kui selle ettepaneku mõte on suruda Isamaad ja mind kõnealuses küsimuses põlvili, siis minult seda oodata ei maksa. Riiki ei saa juhtida põlvili.”
Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi arvates võiks valitsus pingetest hoolimata jätkata kuni kevadiste riigikogu valimisteni. Samas kinnitas ta, et Isamaa oma seisukohta rändeleppe osas muuta ei kavatse.

“Ma arvan, et sellega [Ossinovski ultimaatumiga – toim] püütakse kuidagi survestada Isamaad oma praegusest seisukohast taganema. Ma võin öelda, et me kindlasti oma seisukohta ei muuda,” kinnitas Isamaa esimees.
Samal ajal on teinud omapoolse avalduse ka EKRE esimees Mart Helme, kelle sõnul peaks valitsusest lahkuma hoopis ÜRO rändeleppega seonduvalt valetanud ja avalikkust eksitanud välisminister Mikser.
“Välisminister Mikser on püüdnud ÜRO rändeleppe sisu Eesti parlamendi ja avalikkuse eest varjata. Mikseri jätkuv jutt sellest, kuidas rändepakti kriitika olla orkestreeritud inforünnak, on kõige alatum oma rahvale valetamine. Kõige suurem varas on hakanud karjuma, et võtke varas kinni,” ütles Helme.

„On kõnekas, et sotsid on kaasanud rändeleppe kriitikute vastu suunatud laimukampaaniasse ka Eestis asuvate välisriikide saatkondade esindajad, kellede puhul peaks olema meie siseasjadesse sekkumine välistatud. See näitab selgelt, et sotsid ei ole truud mitte Eesti rahvale, vaid oma ideoloogilistele mõttekaaslastele väljaspool Eestit. Kui Mikser vabatahtlikult tagasi ei astu, alustab EKRE fraktsioon teiste erakondadega konsultatsioone Mikserile umbusalduse avaldamiseks.“
Juba eile õhtul ütles välisminister Mikser, et sisuliselt on valitsus minetanud üksmeele ja vastastikuse usalduse ning seoses sellega ka töövõime.
Tõenäoliselt on valitsuse kukkumine kui mitte tundide, siis päevade küsimus.

Toimetas Varro Vooglaid

Allikas: http://objektiiv.ee/ossinovski-ultimaatum-ratasele-kas-valitsusest-lahkub-reinsalu-voi-lahkuvad-sotsid/

Read more...

reede, 16. november 2018

MATTI ILVES: KERSTI KALJULAID JA SEKS ROBOTITEGA

Üllatavalt tõstatas president üles teema seksist robotitega ja tehti seda laiemale publikule ajalehe "Postimees" artiklis, "Kaljulaid: aeg on rääkida seksist robotiga".
Niikaugele oleme siis tänu liberaaldemokraatiale juba jõudnud. Pole vajadust siin veelkord tuua E. Liidu segaseid "väärtusi".

Siia ELi poolt suunatud Kaljulaid ei teinud seda juhuslikult, vaid kindlasti ülemuste käsul, kes üldiselt on globalistisd ning illuminaadid-vabamüürlased ja nende eesmärk on teada - kehtestada Uus Maailmakord (NWO), koos sellega hävitada rahvad ning riigid ja muuta segaarahvusest inimesed nede orjadeks. Samuti vähendada trastiliselt inimeste arvu maakeral, kuni 1. miljardini. Ümmarguselt 300. illuminaadile ja maailmavalitsejale sellest piisaks täielikult. Ja ainult üheks vahendiks on siis seks robotite-nukkudega, et inimesed enam ei paljuneks nii jõudsalt, seepärast tehakse ka kõik, et hävitada normaalne perekond.

Kui nüüd meie valitsus ja parlemendisaadikud arvavad, et Eesti rahvast reetes ja igati NWO-ile kaasa aidades saavad nad heldelt hüvitatud, ka siin nad eksivad, sest vaid vähestele osutatakse seda "au", et olla nende rikaste oligahride teenrid, rõhuvast enamusest ülejäänust saavad aga samasugused orjad kui meie rahvast.

Ma ausalt öldes ei teadnud, mida siis tähendavad kaasaegsed seks robotid ja -nukud, kuid asja uurises leidsin nii mõndagi. Toon kõigepealt ära ühe seksroboteid tutvustava video.

Saate kiiresti osta seksroboti, varustatud tehisintellektiga, umbes 20.000 $.


Kuna seksrobotid on lihtrahvale veel liiga kallid, siis toodetakse ka ümmarguselt 10 korda odavamaid seksnukke. Kusjuures nende välimus on täpselt sama kui robotitel.

 Nendega saate tutvuda siin:
https://www.siliconwives.com/collections/sex-dolls

 Nii seksroboteid kui -nukke toodetakse vastavalt igale maitsele ja soovile.

Kuna Kersti Kaljalaid on agar loll, siis ongi see kõige halvem variant Eestile!

Read more...

Nädalakommentaar: ÜRO rändeleppe käsitlus peavoolumeedias on olnud alla igasugust arvestust


Portaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Globalistlikud “ristisõdijad” sirutavad küüned sinimustvalge kallale – mööda näppe neile, ja valusasti

EKRE ei kavatse sinimustvalget hüljata ega luba seda ka teistel teha.

Eestluse hävitamise katsetel ei näi lõppu tulevat ja üheks taktikaks selles näib olevat eestlaste identiteedi hägustamine ja lammutamine.

Esimene katse tehti juba taasiseseisvumise aegadel, kui teatud jõud nii eesti- kui venekeelses kogukonnas püüdsid omariikluse taastamise vältimatust nähes saavutada seda, et Eesti Vabariiki ei taastataks mitte järjepidevuse alusel, vaid täiesti uue riigina – nii saanuks ära nullida okupatsiooni olemasolu, Tartu rahu järgsed piirid, seadusliku kodanikkonna ja kõik muu, mille pärandas meile 1918. aasta 24. veebruaril loodud riik.

Uued katsed kõike eestlaslikku hävitada, alates keelest ja kultuurist kuni suveräänse rahvusriikluseni, algasid pärast Eesti ühinemist Euroopa Liiduga, ning on ägenenud just viimastel aastatel seoses globalismimeelsuse, multikultuursuse ja perverssete “euroopalike väärtuste” sissevooluga. Kurikameesteks on ennekõike sotsid, aga neid on kõigis kartellierakondades.

Mitmel korral on algatatud jutt hümni sõnade muutmiseks (teatud hetkel koguni sooneutraalseks) või koguni kogu hümni asendamiseks. Siis üritati see ära lörtsida sellega, et seda lihtsalt ei mängitud seal, kus see kombeks on, ja EKRE algatatud hümniseaduse lasid kartellierakonnad koos põhja.
Hoopis räigem on president Kaljulaidi algatatud eestlase staatuse jagamine igale soovijale – eestlane võivat olla ka neeger, araablane ja venelane, kui ta kasvõi köki-möki oskab öelda. Mustanahaline

Abdul Turay pressib ennast ise eestlaseks, väites, et on juba britt olnud, asi see eestlaseks olek siis pole! Riigipea isiklikult on eestluse odavaks peenrahaks muutnud!
Lipu asendamine on samuti mitmel korral juba jutuks olnud ja nüüd on ERR-i vahendusel alanud uus rünnak. “Novembri lõpus täitub 100 aastat sinimustvalge riigilipu kasutusele võtust Eestis, ent leidub üha rohkem inimesi, kelle meelest tuleks trikoloorist loobuda ja asemele võtta midagi muud, näiteks ristilipp.” Nagu näete, algab rünnak just lipu aastapäeva eel ja ERR väidab, et sinimustvalge hüljata soovijaid olevat palju.

ERR on üles loetlenud terve rea reeturlikke lörtsijaid: Eerik-Niiles Kross, kes tahtis Estlandi luua; Kaarel Tarand soovis välja vahetada kogu sümboolika, mis olevalt mujalt laenatud, ning mõistagi üks suuremaid eestluse lammutajaid enne Kaljulaidi ehk Toomas Hendrik Ilves, kes tahtis Eesti Skandinaaviasse pukseerida.

Nüüd on välja ilmunud uus põlvkond eestluse Pavlik Morozoveid: ristilipu fännid, 28-aastane Jaan-Matti Saul ja 30-aastane Peedu Tuisk tahavad sinimustvalge kaltsukasse viia vaid seetõttu, et Eesti sümboolika seonduvat mahajäämuse ja kuritegevusega ning nemad ei saavat seetõttu oma kaupu müüa. Isegi globalistide ütlus, et rahvusriigid nagunii kaovad, kõlab vähem küüniliselt, kui eestlust häbistavate noorte meeste mõnitav suhtumine.

Saul ja Tuisk tahavad küll ristilipu paralleelselt praeguse lipuga kasutusele võtta, kuid see ei vähenda ettepaneku künismi. Mehed ise pole selgeks saanud, et ristilippe on märksa rohkem, ja kui aluseks võtta nende kaubamüügi soov, siis see tekitaks veelgi rohkem segadust sellega, kust põhjamaalt siis toodang pärit on.

Hiljuti avaldas ilmselgelt globalismimeelne Jaan-Matti Saul artikli, millist kasu võiks Eesti lõigata, kui seoksime ennast rohkem Soomega ja võtaksime kasutusele nendega sarnase lipu. Kas ta kavatseb järgmisena tõestada, milline kasu tuleks, kui Eesti oleks europrovints, oblast või osariik? Või millist kasu saaksime siis, loobuksime emakeelest ja asuksime “inglišši spiikima”?

Jaan-Matti Saul rõhutab küll, et trikoloor on püha, kuna väga palju inimesi on selle all surnud ja võidelnud ning tegemist on ajalooga lipuga, kuid miks ta siis seda lippu muuta tahab?
Eesti ei kuulu Skandinaaviamaade hulka, kuigi meil on palju ühist. Me pole ka soomlased. Põhjamaadest pole meil midagi head õppida – Rootsi on ennast juba Absurdistaniks muutnud ning Soomes jätkub maruline ja hukatuslik multikultuuristumine, millest Eestil on viimane aeg ennast eemale hoida.

Ristilipp ei tähenda meile ka ajalooliselt midagi – kuigi oleme kristliku kultuuritaustaga maa, tähendab rist ikkagi meie orjastamist. Mäletate, et taanlased said oma ristilipu eestlasi löönud lahingus? Kas rist tuleb nüüd Sauli (piiblinimi) ja Tuisu kaudu kaudu uut 700-aastast orjapõlve tooma, seekord globalistlik-marksistlikku?

Mingi seltskond ühendusest Uus Eesti Lipp ehk Terje ja Kalev Jaanson arvavad, et Eesti lipuvärvid tuleb muuta. Nende arvates olevat sinimustvalge tupikusse jõudnud ja must liiga negatiivne värv. Ehk sooviksid Jaansonid ka seda, et Eesti minevikust ja mälust kustutataks küüditamised – need on liiga negatiivne osa ajaloost?

Lipp, hümn ja muud rahvuslikud sümbolid tähendavad eesti rahvale minevikku, ajalugu, võitlusi, kannatusi – need ei ole paar vanu katkisi sokke, mida prügikorvi visata. Nende värvide all on surma mindud, neist on saadud jõudu, et elada ja võidelda – ja nüüd tahavad mingi maailmakodanikest noored vanemate põlvkondade identiteedimärgid hävitada, sest nad ei saavat muidu oma kaupa müüa.

Hämmastab see Lääne globalistlikust ruumist pärit soov kõike põrmustada, hävitada, lammutada, või siis vähemalt täiesti teistsuguseks teha. Teatud osale eesti noortest ei tundu juured, minevik, ajalugu, traditsioonid ja tavad enam midagi tähendavat – nad häbenevad seda, kes nad on. Kas nende kõrvus tõesti ei kõla laulusõnad “Oma rahvust maha salata, sama ränk on nagu orjaks müüa end!”? Eelpool nimetatud neli inimest on ennast juba oksjonile pannud, ise seda teadmata.

Ärasalgajaid on kahte moodi – ühed lihtsalt oma lollusest ja ajupesust (ilmselt ka eelnimetatud tegelased), teised aga on teadlikud hävitajad, sealhulgas vasakpoolsed. Nemad irvitavad ja hõõruvad käsi, kui järjekordne eestluse sümbol sopaga üle kallatakse, ning näitavad juba uue peale.

Eesti rahvas on väärt enamat kui oma mineviku, traditsioonide ja sümbolite hävitamist. Või ei ole? EKRE ei luba orjahingedel sinimustvalget põlu alla panna – me lööme teie globalismimeelse ristisõja tagasi!

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/juhtkiri/globalistlikud-ristisodijad-sirutavad-kuuned-sinimustvalge-kallale-mooda-nappe-neile-ja-valusasti/

Read more...

neljapäev, 15. november 2018

Fookuses: ÜRO rändelepe - hoop riikide suveräänsusele ja sõnavabaduselePortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Advokaat Helen Hääl: kell tiksub... Kas Eesti tõesti ohverdab oma suveräänsuse?

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid võtsid ÜRO rändleppe vastu 2016. aastal New Yorgi deklaratsiooniga. Rändlepet on kavas arutada 10. ja 11. detsembril 2018. a valitsustevahelisel rändekonverentsil Marokos Marrakechis. Pärast Marrakechi konverentsi on kavas võtta kokkuleppe formaalse hääletamisega vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassambleel (eeldatavasti 2018. aasta detsembris või 2019. aasta jaanuaris).

Viimastel päevadel avatud diskussioon on tõestanud järgmist:
* sotsiaaldemokraadist välisminister on otsustanud leppe allkirjastada ilma parlamendi heakskiiduta. Veelgi enam – välisminister ei pea isegi vajalikuks parlamendilt volitusnormi küsida, tuginedes välissuhtluse seaduses antud võimalustele;
* Reformierakond toetab rändeleppega liitumist;
* Lepet on hoitud avalikkuse eest varjatuna;
* Lepet ei ole isegi eesti keelde tõlgitud (arvamusloo autor pidi nädalaid monitoorima välisriikide meediat ning tutvuma leppe võõrkeelsete redaktsioonidega, et leppe sisust aru saada);
* Välisministeerium eksitab avalikkust ja ka parlamenti väitega, et „lepe ei ole siduv“.


Loo autorile jääb arusaamatuks - milleks allkirjastada lepe, mis „pole siduv“?
Enne kui analüüsida, kas lepe on siduv või mitte, tuleb mõelda - kas see lepe on Eestile kasulik?

Isegi president Trump on rändleppe toetamisest keeldunud, iseloomustades dokumenti kui maailma kujutamist kohana, kus pole piire ja kõik saavad sisse tulla. Valge Maja parandas hiljem tema sõnu ning teatas, et plaan „lihtsalt ei sobi USA suveräänsusega“.

Mina küsin – kas see lepe sobib Eesti suveräänsusega?
Mida teevad aga Balti riigid? Oma kolleegidelt Lätis ja Leedus küsides selle rändleppe kohta, sain kõikidelt vastuse – pole kuulnudki. Mis asi see on siis? Mingi salapakt?!
Lepet tuleb vaadata ka kogu ÜRO migratsioonipoliitika kontekstis. Käimas on palju projekte, mille kohaselt on juba järgmiseks aastaks ümberasumise numbrid paigas. Miljonid inimesed ootavad ümber asumist. Kas Eesti peab tõesti saama selleks riigiks, avatuks kolmandate riikide migrantidele?
Mida tähendab Eesti jaoks Venemaa liitumine rändleppega? Kas vene ümberasujad saavad limiteerimata sissepääsu Eestisse? Kas Eestil säiliks õigus keelduda Venemaa ümberasujaid vastu võtmast? Ma ei välista, et rändleppega liitumine võib anda Venemaale õiguse destabiliseerida Balti riike.
Samuti muudab rändleppega liitumine kaudselt meie siseriiklikku õigust, me peame aktsepteerima bigaamiat, polügaamiat, alaealiste abielu, võimalik, et ka ohvritapmist…
Armas Eesti rahvas – on aeg avalikuks diskussiooniks, et päästa Eesti Vabariik muutumaks rahvusvahelise migratsiooni sihtkohaks.

Kokkuvõtvalt:
Leppega liitudes me nõustume, et Eestist saab migrantidele transiidi- ja sihtkohariik. Piir legaalse ning illegaalse migratsiooni vahel häguneb.
Julgen väita, et lepe muudab illegaalse migratsiooni legaalseks. Lepe ei räägi enam illegaalsest migratsioonist. Leppega liitudes anname me võimaluse rünnata Eesti Vabariigi rahvuslikku iseseisvust ning meie õigusriigi põhimõtteid. Leppe toetamine ei vasta Eesti Vabariigi Põhiseadusele. Kokkulepe ohustab Eesti omariikluse aluseid ning meie enesemääramisõigust.

Kas migratsioon on inimõigus?
Esimene küsimus peaks Eesti jaoks olema – kas selline globaalne migratsioon on meie riigile kasulik või mitte? Ja kui ei ole, siis miks peaksime me selle allkirjastama?
Millised on riskid, kui Eesti liitub selle leppega? Kas meil on piisavalt andmeid üldse, et riske hinnata? Kust me saaksime neid andmeid? Me justkui läheme allkirjastama midagi, mille tagajärgedest me täpselt aru ei saa.
Kust me saame seda lugeda ja kust me saaksime need vajalikud andmed?
Kas see pole mitte kõikide ÜRO protokollide, dokumentide, deklaratsioonide ja lepete iseloom, et nad automaatselt ning samm-sammult voolavad meie siseriiklikku õigusesse (nn soft law ehk pehme seadus) ning selliselt õõnestavad meie põhiseadust.
Miks rändlepe ei ole Eesti keeles kättesaadav? Kas Eesti rahval ja parlamendil ei ole õigust sellega oma emakeeles tutvuda?
Minu hinnangul muudab lepe migratsiooni inimõiguseks, kuid kas see ikka peab nii olema?
Migratsioon ei ole inimõigus!
Seega ei saa ma mitte vaiki olla… Ma ei ole välispoliitika ekspert. Ma ei ole migratsiooniõiguse spetsialist. Olen Eesti Vabariigi kodanik. Olen Eesti patrioot.

Allikas: http://epl.delfi.ee/news/arvamus/advokaat-helen-haal-kell-tiksub-kas-eesti-toesti-ohverdab-oma-suveraansuse?id=84314623

Read more...

KOHUTAV: Lõuna-Eestis elav 6 lapse ema võttis lastele toidu ostmiseks sms-laenu, täitur jättis pere nälga

Lõuna-Eestis väikses Otepää linnas hargnes šokeeriv lugu, kus 6 lapse ema pidi lastele toidu ostmiseks võtma sms-laenu, aga jäi tagasimaksetega jänni. Pärast seda arestis täitur naise pangaarved ja lapsed jäid näljapajukile.

Pereema arvestas sellega, et sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla toimetulekupiiri. Kohtutäitur aga arestis pereema kontod ja nii, et talle ei jäänud ühtegi senti arvele, kirjutab Õhtuleht.
Pereemal on kaelas ka eluasemelaen ja väike õppelaen. Kui eluasemelaenu ära ei maksa, visatakse ema koos lastega tänavale. Selle peab hambad ristis ära maksma. Kiirlaenu võtmist enam lubada ei saa. Kahe vanema lapse isalt on saada 22 000 eurot elatist, aga seda raha ei tule, kuna mees läks ära Soome.

Soome on paljudele elatisevõlgnikele ainus võimalus ellu jääda, sest Soomes on elatusmiinimum 1500 eurot, Eestis 250 eurot. On selge, et Eestis pole võimalik 250 euroga kuus ära elada. Eesti puhul on kõige suurem iroonia selles, et kui lastega Eestisse jäänud pereema toidu ostmiseks sms-laenu võtab ja seda tagasi maksta ei suuda, siis ei jäeta talle kätte punast krossigi.

Allikas: https://lounaeestlane.ee/kohutav-louna-eestis-elav-6-lapse-ema-vottis-lastele-toidu-ostmiseks-sms-laenu-taitur-jattis-pere-nalga/
____________
 Meil on avaldatud andmed, et 63 tuht last elab vaesuse piiril (vaesuses)! Selline olukord, kus lapsed nälgivad, on Eesti suur häbiplekk mis tuleks koheselt kõrvaldada.
M.I.
 

Read more...

kolmapäev, 14. november 2018

EKRE korraldab neljapäeval Stenbocki maja ees piketi ÜRO rändeleppe vastu

EKRE on teinud palju pikette ja meeleavaldusi massiimmigratsiooni vastu.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond korraldab neljapäeval, 15. novembril kell 9.30-12.00 Stenbocki maja ees piketi kahjuliku Marrakechi rändeleppe vastu.
Just sel ajal toimub valitsuse residentsis kabineti istung, kus tuleb jutuks ka valitsuse seisukoht selle kohta, kas presidendi sõidule Marrakechi antakse toetus. EKRE annab teada, et on täielikult rändeleppe heakskiitmise vastu.

“Protesteerime kahjuliku rahvusvahelise leppe vastu, mis toob kaasa pöördumatud tagajärjed nii Eesti kui kogu Euroopa jaoks,” teatab EKRE oma avalduses.

“Piketeerime selle vastu, et Eesti valitsus kavatseb anda allkirja ÜRO nn Marrakechi migratsioonipaktile, mis võimaldab hakata survestama Eestit vastu võtma majandusimmigrante. Valitsus on lepinguga ühinemise otsustanud rahva selja taga. Lepingut ei ole esitatud parlamendile, samuti ei ole lepingu üle toimunud ühiskondlikku arutelu. Eesti presidendil Kersti Kaljulaidil, keda riik on volitanud lepingut allkirjastama 10.-11 detsembril Marokos, puudub selleks igasugune mandaat.”

Eesti valitsuspoliitikute sõnad, et tegemist ei ole õiguslikult siduva lepinguga, on mõeldud kergeusklike eksitamiseks, leiab EKRE. “Sisuliselt nullib Marrakechi leping meie põhiseaduse kui ka kõik meie vastavad migratsiooni ja kodakondsust ning keelepoliitikat käsitlevad seadused. Eesti riigi allkiri sellel leppel on samm Eesti rahvusriikluse laialisaatmise suunas. Pole kahtlust, et vasakpoolsed erakonnad ja MTÜ-d hakkavad lepet kasutama selleks, et esitada pretensioone sotsiaalsete, migratsiooni- ja meediale esitatavate nõuete suhtes.”

Marrakechi lepe defineerib kogu maailmas radikaalselt ümber immigratsiooni alustalad. Muu hulgas nõuab lepe, et
1. illegaalne immigratsioon muudetakse legaalseks ja migratsioon saab sisuliselt inimõiguseks;
2. immigrandid tuleb sulandada sihtriigi tööturu ja avalike teenuste süsteemi;
3. riigid peavad arstiabi, haridust ja juriidilist abi andma immigrandile arusaadavas keeles ja tasuta;
4. riigid muudaksid vihakõne keelustamise loosungi all karistatavaks immigratsiooni või immigrantide kritiseerimise;
5. valitsused asuksid ajakirjandust suunama immigrante heas valguses näitaval viisil ning kehtestaksid õppeprogrammid koolides, mis aitavad immigratsiooni populariseerida;
6. kõik valitsused peavad andma kodakondsuse kodakondsusetutele isikutele, aga ka seda, et pagulasstaatust omavad isikud saavad end võimalikult vähese vaevaga ümber vormistada alalisteks elanikeks või suisa kodanikeks.

Marrakechi lepe inspireerib kümneid või isegi sadu miljoneid inimesi emigreeruma heal järjel olevatesse riikidesse. Kui Eesti leppega liitub, seab see meie ühiskonna fakti ette, et me oleme kohustatud võtma vastu piiramatult inimesi teistest riikidest.

Eesti ei tohi Marrakechi lepet heaks kiita!

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/ekre-korraldab-neljapaeval-stenbocki-maja-ees-piketi-uro-randeleppe-vastu/

Read more...

Nimekiri riikidest, kes ei allkirjasta või tõenäoliselt ei allkirjasta ÜRO pagulaslepet

Saksamaa veebileht Philosophia-Perennis on publitseerinud nimekirja riikidest, kes ei allkirjasta vôi tōenäoliselt ei allkirjasta ÜRO pagulaslepet.

Need riigid on:

 1. AUSTRIA
 2. POOLA
 3. UNGARI
 4. TŠEHHI
 5. ROOTSI (nõuab muudatusi leppes)
 6. HOLLAND (nõuab muudatusi leppes)
 7. KREEKA
 8. HORVAATIA
 9. TAANI
 10. ITAALIA
 11. NORRA
 12. SLOVEENIA
 13. BULGAARIA
 14. IISRAEL
 15. AUSTRAALIA
 16. USA
 17. HIINA
 18. JAAPAN
 19. KOREA
 20. KANADA
 21. ŠVEITS?
Veebilehe hinnangul on vôimalik, et see nimekiri täieneb veel enne detsembris toimuvat Maroko tippkohtumist.

Allikas:  http://rahvuslane.ee/valisuudised/nimekiri-riikidest-kes-ei-allkirjasta-voi-toenaoliselt-ei-allkirjasta-uro-pagulaslepet/


Read more...

Mart Helme ÜRO ränderaamistikuke vastu seisvatest reformierakondlastest: teie eesti rahva reetmist õigiustav valelikkus ja silmakirjalikkus on tülgastavad

Reformierakondlased, kes 2015. aastal tollase peaministri Taavi Rõivase (ja mitte ainult tema) suu läbi pagulaste Eestisse lubamist jõuliselt vastustama asunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmeid rassismis süüdistasid ja ironiseerisid, et me tahame riigile müüri ümber ehitada ning Eestist Põhja-Korea teha, on ühtäkki meelt muutnud.

Erakond, kelle võimuloleku ajal on Eesti oma suveräänsuse sisuliselt täielikult Euroopa Komisjonile loovutanud, avastas möödunud nädalal ühtäkki, et Eesti suveräänsuse suhtes vaenulikud jõud – sotsid ja Keskerakond ning nende varjus salakavalalt ka reffide endi kätega pukki upitatud president – kavandavad Eesti suveräänsusest pagulasküsimuses loobuda Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kasuks. Mõtleks, Reformierakond polegi detsembri keskel Marokos Marrakeshis presidendi poolt allkirjastada kavatsetavast migratsioonilepingust midagi kuulnud. Mis sellest, et lepingut on ette valmistatud juba viimased kolm aastat - seega siis osaliselt ka ajal, mil nii peaministri kui välisministri portfell kuulusid Reformierakonnale. Kas tõesti tegelesid ametnikud leppega omal initsiatiivil ja kurikavala plaaniga valitsus ning riigikogu ühel hetkel lihtsalt fakti ette seada? Kui nii, siis saame aru, miks riik Reformierakonna juhtimisel järjekindlalt alla käis ja peenhäälestamisse mandus. Kui ei, siis seda silmakirjalikum on reformierakondlaste ahastavad hüüatused nüüd. Seda enam, et lepingut tutvustati riigikogu välisasjade komisjonile ka kevadel. Tõsi küll, täpselt nii nagu lepingu pooldajad seda praegugi esitlevad – kui midagi, millel pole Eestile siduvaid tagajärgi. Mis on loomulikult vale.

Niisiis. Vähem kui neli kuud enne valimisi on Reformierakond muutunud immigratsiooni- ja pagulasvastaseks. Kas ikka on? Vaatame siiski lähemalt, mida nad selles kontekstis räägivad. Tegelikult mitte midagi sisulist. Põhimõtteliselt kurjustavad nad üksnes selle üle, et riigikogust on Marrakeshi lepingu ettevalimistamisel mööda mindud ja et presidendile pole teada olevalt riigikogu kaasavalt leppele (mis kannab muide taas eksitavat ja kummalist nimetust „kompakt”) allkirjastamiseks volitusi antud.

Kui nüüd meenutame, kuidas Vao pagulaskeskuse põlemiskindlast materjalist seina kurikuulsa süütamise peale kogu jõustruktuuride raskust kaasates kohale tormanud peaminister Taavi Rõivas kogu eesti rahva (ja eelkõige muidugi EKRE) pihta tuld ja tõrva sülitas, siis on reformerite tänane poos muidugi täiesti üheselt mõistetav. Nad ei kavatse ei nüüd ega tulevikus liigutada sõrmeotsagi, et tegelikult nende poolt tekitatud Eesti suveräänsuspuude likvideerimisel kaasa lüüa. Nad ei kavatse sõrme otsagi liigutada ka selleks, et Marrakeshi leping tõepoolest Eesti esindaja allkirjata jääks. See millega nemad tegelevad, on järjekordne rahva petmiseks mõeldud näitemäng, vee sogamine, et inimesi, kes tõepoolest meie riigi suveräänsuspuude pärast mures on ja tõepoolest Eesti muutumist kolmanda maailma rahvastikuülejäägi prügikastiks pelgavad, segadusse ajada.

Mida refikad siis teevad? Kirjutavad kurje facebooki postitusi. Juriidiliselt oi kui siduv! Rahva vastuseisu Marrakeshi lepingule oi kui võimsalt mobiliseeriv! Tellivad väliskomisjonile lepingu juriidilise analüüsi selle järelmitest Eestile. Ja siis? Me ju teame, et vastust tuleb oodatult poliitkorrekne ja ütleb: kõik on korras, leping pole Eestile siduv, mis sellest, et seal lehekülgede kaupa loetletakse kohustusi, mida lepingule allkirja andnud riikidelt oodatakse. Ja meie presidentki on ju selge sõnaga öelnud, et ootab kannatamatult, et saaks lepingule allkirja anda ning et siis tuleb seda ka ellu viima hakata.

Poliitkartell! Teie eesti rahva reetmist õigustav valelikkus ja silmakirjalikkus on tülgastavad. Te olete Eesti muutnud banaanivabariigiks, kus pangad teie teadmisel ja tõenäoliselt ka osalusel, pesevad sadade miljardite eurode kaupa venelaste musta raha - ometi räägite selle juures julgeolekust ja sellest, et need, kes teid kritiseerivad, on Putini käsilased. Te olete üles ehitanud riigi, mille peaministripartei on kriminaalkorras süüdi mõistetud ning peaks olema likvideeritud, aga näe – selle partei peaminister külastab erikutsega rahvusriikide hävingut järjekindlalt ellu viiva Bilderbergi grupi koosolekut. Te olete üles ehitanud riigi, mille poliitikat ei suuna mitte ausad ja avalikud poliitilised protsessid, vaid süvariik, kes korrumpeerunud meedia kaasabil päevast päeva nn. liberaalse demokraatia nime all hävitab tegelikku demokraatiat. Te olete omaks võtnud valeliku ja demagoogilise tõlgenduse meie põhiseadusest, kust te oskate tsiteerida vaid neid paragrahve, mis räägivad sellest, et kedagi ei tohi diskrimineerida usu, nahavärvi. jne. alusel, aga te ei tsiteeri praktiliselt kunagi meie põhiseaduse preambulit, mis ütleb, milleks Eesti riik üldse loodud on.

Ja nüüd tahate te Eestit, mis ikka veel, ka veerand sajandit peale Nõukogude Liidu kokkuvarisemist vaevleb tollase migratsiooni järelmite käes, üle ujutada mustade massidega kolmandast maailmast, sest just selle legaliseerimiseks ja allkirjastanud riikidele kohustuste määramiseks on Marrakeshi leping koostatud.

Et sellega on nõus sotsid, on mõistetav. Nemad vihkavadki rahvusriike. Et sellega on nõus keskerakondlased, on samuti mõistetav, sest nemad näevad siin oma tulevasi valijaid. Et sellega on nõus isamaalased, pole samuti üllatav – nad on Eesti reetmisega tegelenud 1992. aastast alates. Aga üksnes lolle võivad petta reformerite äsjased immigratsioonivastased poosid. Teist, kullakesed, pole Eesti suveräänsuse ja rahvuslike huvide kaitsmisel kunagi asja olnud ega ole ka see kord.
Jürgen võib ju facebookida ja Marko juriidilisi (liba)analüüse tellida. Tegelik võitlus selle nimel, et Eesti jääks Eestiks, jääb ikka üksnes EKRE kanda. Aga eks me selleks ju poliitikas olemegi.

Allikas: http://epl.delfi.ee/news/arvamus/mart-helme-uro-randeraamistikule-vastu-seisvatest-reformierakondlastest-teie-eesti-rahva-reetmist-oigustav-valelikkus-ja-silmakirjalikkus-on-tulgastav?id=84282589

Monika Helme, Facebook

Read more...

teisipäev, 13. november 2018

ÜRO rändelepe tuleb peatada!

Lugupeetud Matti Ilves

Anna oma allkiri hukatusliku Marrakechi leppe vastu!


Eesti valitsus on riigikogu ja avalikkuse selja taga otsustanud liituda ÜRO rändepaktiga, mis kuulutab, et migratsioon on iga inimese õigus ning kõik riigid peavad sellele igati kaasa aitama. Veelgi enam, dokumendis nõutakse, et immigrantidele - mitte pagulastele! - tuleb võimaldada tasuta haridust, arstiabi ja juriidilist nõustamist nende keeles, samuti nõutakse, et riigid asuks kehtestama tsensuuri, võttes vastu vihakõne kriminaliseerivad seadused, millega keelatakse immigrante või immigratsiooni kritiseerimine.

Taoline lepe on otseses vastuolus Eesti põhiseaduses ette nähtud rahvusriigi põhimõttega ning ei võimalda täita meie keeleseadust, kodakondsusseadust, inimestel järgida oma sõna- ja südametunnistusvabadusi. Eesti riigi esindajad ei tohi mitte mingil juhul sellisele dokumendile allkirja anda.

Eesti valitsuspoliitikute sõnad, et rändepakt ei ole õiguslikult siduv, on mõeldud kergeusklike uinutamiseks. Marrakechi leping on survemehhanism, millega pannakse riigid oma immigratsiooni puudutavad seadused ümber tegema. Edaspidi saavad kõik vasakpoolsed ja globalistid hakata oma nõudmistes toetuma Marrakechi leppele. Meie riigi allkiri sellel lepingul oleks samm Eesti rahvusriikluse laialisaatmise suunas.

Avalikkus peab otsustavad väljendama oma vastuseisu globalistide kurikavalale plaanile muuta Eesti multikultuurseks, ebademokraatlikuks rahvaste rändamise läbisõiduhooviks!

Konservatiivne Rahvaerakond teeb kõik, et ei valitsus ega president saaks Marrakeshi lepet muuta meile siduvaks. Selleks läheb meil vaja aga kõigi inimeste abi!

Kutsun teid üles andma oma allkirja petitsioonile, millega anname valitsusele ja presidendile teada, et nende tegevus on vastuvõetamatu!
Allkirju Marrakechi leppega ühinemise vastu saab anda kuni 1. detsembrini aadressil
http://petitsioon.ee/ei-marrakechi-migratsioonileppele.

Jagage kindlasti seda infot nii oma sotsiaalmeedias kui meilikontaktide hulgas!

Eesmärk on koguda 10 000 allkirja. Koos saame sellega kindlasti hakkama.
Kui petitsioonist ei piisa, kavandame juba muid aktsioone! Marrakechi leppe allkirjastamine toimub 10. detsembtil, on viimane aeg tegutsemiseks!

Teie toetusele lootma jäädes
Mart Helme
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna
esimees

Read more...

Meeleavaldus Migratsioonileppe vastu ja sõnavabaduse eest


Avalik · Korraldaja Suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti

Pühapäev, 9. detsember 2018, 14:09 – 17:09

Vabaduse väljak, Tallinn, 10146 Harju Maakond, Eesti


Allikas: Facebook

Read more...

Rahvusliku taassünni nimel: Väga sageli ei saa enam tavainimesed tihtipeale arugi...

Väga sageli ei saa enam tavainimesed tihtipeale arugi, kas nad usuvad tavalise globalisti möla või on tegemist normaalse inimesega. Teadlased on teinud kindlaks, et globalstid erinevad inimestest selle poolest, et iga kord kui nad hakkavad oma jura ajama pededest, natost, pagulastest, transidest ja sooneutraalsusest, siis hakkab nende aju eritama pisut vastikut mäda lehka.

Inimene seda paraku ei tunneta, kuid koeri on õpetatud sellele reageerima. Iga kord kui inimene tahaks juba olla nõus mõne globalistiga, siis kargab koer riietest kinni või haarab nokust. Nii käitudes juhib ta ka jututeema mujale ning suurem kahju jääb sündimata.

Plaanis on taotleda talle ka samad õigused kui on pimedate juhtkoertel. Siis saame me soetada selle koera ja võtta kaasa nii ühistransporti, poodidesse kui muudesse avalikesse kohtadesse. Kuidas ja kust koeri saama hakkab, kuulete juba õige pea.

Allikas: Facebook

Read more...

esmaspäev, 12. november 2018

MATTI ILVES: ÜRO RAPORTÖÖR MURETSEB VAGETE VASTUPANU PÄRAST GENOTSIIDILE!

ÜRO eriraportöör Tendayi Achiume (pildil) on mures kasvava vastupanu pärast valgete seas valge rassi genotsiidile. Sest üha enam inimesi on teadlikud sellest, kui sarnane poliitiline tendets jätkub, siis teised rassid muutuvad enamuseks ja valgete järglased ei saa enam elada tavapärases ühiskonnas.

Ülestõus taolisele poliitikale mobiliseerib valgeid ja seda suuresti interneti vahendusel. Tendayi Achiume arvab koguni, et selle summutamiseks tuleb piirata sõnavabadust!
Täpsemalt lugege siit:
https://diversitymachtfrei.wordpress.com/2018/11/02/united-nations-demands-the-suppression-of-white-awareness-websites/

Read more...

“Räägime asjast” 11.11.2018

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-11112018/
 

Read more...

Juhtkiri: ega’s EKRE pole ometi inimsööja Ellotška

Eestis tegutsev vene dissident Artemi Troitski esines hiljuti Eesti Päevalehe intervjuus EKRE suunal sedavõrd jaburate väidetega, et nende seletamiseks jääb järgi kaks võimalust: kas on siin tegu pahatahtliku Eesti ühiskonna lõhestamise või astronoomilise asjatundmatusega, kirjutab Objektiivi toimetus juhtkirjas.  

Muusikaajakirjanik ja vene alternatiivroki spetsialist väitis Krister Parisele antud intervjuus kindlas kõneviisis, et EKRE näol on tegu Moskva projektiga, mida rahastatakse otse Kremlist.
„EKRE puhul on tegemist Moskva projektiga, mille eksistentsi on andnud oma aktiivse panuse Moskva poliittehnoloogid. Ühte neist tean ma koguni isiklikult,“ tõstab Eesti Päevaleht esile Artemi Troitski tsitaadi. Sellele lisaks peab Troitski võimalikuks, et EKRE „saab Venemaalt rahagi, vähemalt oleks see igati mõistetav.“

Kuna EKRE saab parlamendierakonnana sõna ka peavoolumeedias, leiab Troitski, et leheruumi ja eetriaega peab EKRE-l olema võimaldanud osta Kremli rahavool.
„EKRE-l on selgelt väga suur eelarve reklaami jaoks. Muidu ei kirjutaks ju ajalehed igast Mart Helme ütlusest. Pöörakem tähepanu, et puhtalt Kremli-meelsetel saitidel nagu Baltcom kirjutatakse EKRE-st vaat et rohkem kui kõikidest teistest kokku,“ sõnab Troitski ja lisab kirsina tordi peale, et EKRE on tõenäoliselt samade rahadega ära ostnud uuringufirmade juhatused, et kindlustada endale erakondade reitingutabelites kõrget kohta.

„Pole raske aimata, kust see raha võetakse ja et selliste vahendite eest on võimalik organiseerida ka sotsioloogiliste küsitluste tulemusi,“ lajatab neli aastat Eestis elanud Vene levimuusika spetsialist.
Lugedes Troitski kindlas kõneviisis esitatud absurdseid süüdistusi ja Eesti poliitilise maastiku jõujoonte osas täielikku võhiklikkust üles näitavat „analüüsi“ hakkab loo raskuskese kanduma hoopis Krister Parise ja eelkõige Eesti Päevalehe toimetuse poole. Palju on igasuguseid rääkijaid, ent nende tiražeerimise eest võtab vastutuse toimetus.
EPL-i eesmärgiks näib igal juhul olevat vahendeid valimata kahjustada ühe „protofašistliku erakonna“, nagu Paris EKRE-t nimetab, võlmalust pääseda valitsusse.
Laimamise tuhinas ei panda tähele isegi mitte seda, et Troitski väited heidavad kahtluse varju ka peavoolumeedia ja uuringufirmade suunal.

Kui Troitski väited peaksid vastama tõele – mida me ei usu –, on tegu enneolematu skandaaliga: Eesti Päevalehest Postimeheni, Eesti Ekspressist ja Maalehest rahvusringhäälinguni on sellisel juhul kõik võtnud vastu otse Moskva koridoridest pärinevat altkäemaksu, et kajastada EKRE tegemisi. Ka Krister Parise intervjuu Artemi Troitskiga võib sellistel asjaoludel liigitada korruptsiooni kategooriasse, kuna tubli kolmandik intervjuust keskendub EKRE-le.
Kes on selleks Moskvast raha saanud, et Troitski ja Paris EKRE-st räägiksid? Kas Paris või Troitski eraldi, või mõlemad koos? Kui kaugele küündib Moskva raha mõju Eesti Päevalehe ja üldisemalt Ekspress Grupi väljaannete toimetuses? Kas Kremli karvane käsi jõuab välja ka Ekspress Grupi omaniku Hans H. Luigeni? Tõepoolest, kui Artemi Troitski väited vastaksid tõele, võiks korruptsioonis süüdistada kogu ajakirjanduslikku peavoolu, lisaks sellele ka uuringufirmasid nagu Kantar Emor ja Turu-uuringute AS.

Kas siin ei peitu väljakutse mitte KAPO-le, kes peaks väidete tõesuse korral asuma uurima meie meediaväljaannete ja uuringufirmade seotust Moskva rahaga?
Miks me ei kuule Artemi Troitski väidetest tulenevat loogilist järeldust kajastatavat tõsimeeli meie kodumaise ajakirjanduse veergudel?
Väga lihtsal põhjusel. See väide on jama, mis on õhku visatud selleks, et mustata Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda – ainult, et seekord lendas elementaarse loogika kohaselt pori ka ajakirjanduse ja uuringufirmade suunal. Loogikaga, nagu näha, kodumaise ajakirjanduse lipulaevade toimetused just ei hiilga.

Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale soovitame aga pöörduda kohtusse. Kui keegi väidab kindlas kõneviisis kõikidel eeldustel sulaselget valet, peab see saama kohtulikult karistatud.

Pildil Mihhail Hodorkovski koos Artemi Troitskiga 2016. aastal Mustpeade majas toimunud Avatud Venemaa foorumil. Foto: Scanpix

Allikas: http://objektiiv.ee/juhtkiri-egas-ekre-pole-ometi-inimsooja-ellotska/

Read more...

pühapäev, 11. november 2018

Martin Helme USA vahevalimistest ja hukatuslikust ÜRO uuest rändeleppestUued Uudised

Read more...

EKRE majandusprogramm "Jõuka Eesti eest"

Allikas: Facebook

Read more...

Macron kuulutas välja Euroopa ühendarmee loomise?

Mäletate, kuidas Macron äsja kuulutas välja Euroopa ühendarmee loomise?
Venemaa, Hiina ja isegi Ühendriikide vastu.
Nüüd vastas @TegelikTrump.
"See kõik on muidugi vaga solvav. Äkki oleks õiglane eurooplastel siiski ausalt oma osa kinni maksta selle asemel, et aastaid lasta Ameerikal seda teha?".

Sõbrad.
Kas te saate aru, kumba pooldab Eesti?
Jüri Luik võtab innukalt osa Marconi Euroopa kaitseinitsiatiivist, koos Soome ja Rootsiga.
Läti ja Leedu millegipärast mitte.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-wirft-emmanuel-macron-beleidigung-vor-a-1237748.html

Allikas: Hanno Luukas, Facebook

Read more...

laupäev, 10. november 2018

Laupävased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Väga oluline artikkel 1968. aasta kultuurirevolutsiooni laastavast mõjust

Head Objektiivi sõbrad!

Tahtsin juhtida teie tähelepanu ühele suurepärasele artiklile, mis sai eile avaldatud meie portaalis Objektiiv.

Artikli autoriks on Dr Maike Hickson ning see kannab pealkirja "Miks ma naasin laste, köögi ja kiriku juurde?" Tegu on ühe sakslanna südamevalust sündinud avaliku kirjaga, mis on adresseeritud Saksamaa 1960ndate põlvkonnale, mis mässas Saksa ühiskonna vastu tervikuna: selle haridussüsteemi, kristliku moraali ja poliitilise süsteemi vastu.


Autor selgitab, et Saksamaal on 1968. aasta kultuurirevolutsiooni mõjusid märgata kõikjal – abielulahutuste arvu suurenemine, abordi legaliseerimine, hariduse allakäik ja relativismi levik – ning kuivõrd tänavu on selle revolutsiooni algatamise 50. aastapäev ja kuna need, kes olid revolutsiooni eesotsas ja eesliinidel on endiselt oma saavutatu üle uhked, siis on sobilik aeg, et rääkida tõde selle revolutsiooni mõjudest paljudele selle põlvkonna lastele.

Ma ei hakka siin artiklit resümeerima, aga soovitan tungivalt seda lugeda ning soovitada sama ka oma sõpradele ja tuttavatele. Mulle ei meenu, et eesti keeles oleks sel teemal ühtegi nii teravalt ja täpselt kõnealuse probleemi tuuma tabanud teksti avaldatud. Päris kindlasti ei leia niisuguseid tekste praegu ühestki teisest meediaväljaandest peale Objektiivi.

Lisaks eelnevale toon esile veel kolm viimase nädala jooksul avaldatud arvamuslugu, millele soovitan eraldi tähelepanu pöörata.

1) Neist esimene on paljudele inimestele südamesse läinud Aldo Maksimovi hüvastijätukiri, kus ta selgitab, miks ta otsustas koos oma perekonnaga Eestist lahkuda:


2) Teiseks osutan kolleeg Markus Järvi nädalakommentaarile, milles on selgelt välja joonistatud ühe meie aja peamise poliitilise vastuolu ehk globalismi ja rahvusluse vaheline põhimõtteline erinevus:


3) Kuivõrd naeruväärsete valede tiražeerimiseni on valmis langema Eesti Päevaleht, sellest rääkisime saates "Fookuses":


Ilusat nädalavahetust soovides

Varro Vooglaid
SAPTK juhatuse esimees
PS! Kui peate Objektiivi tööd oluliseks, siis saate sellele omapoolse annetusega kaasa aidata. Annetuse tegemiseks vaid mõne hetkega vajutage allolevale punasele nupule!

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP