RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 31. mai 2016

Millal tulevad sotsid välja üleskutsega EKRE tegevus keelustada?

Sotside plaan oma poliitilise jõu kaotuse vältimiseks näib seisnevat konservatiivide jõuga mahasurumises. Vabadussõjalaste liikumise hävitamisest 1934. aastal on meie poliitilises traditsioonis vastav kogemus olemas.

Vaadates, kuidas sotside rünnakud konservatiivide vastu muutuvad üha agressiivsemaks, püstitab Varro Vooglaid küsimuse, kes ja millal tuleb esimesena välja üleskutsega EKRE tegevus keelustada ja partei laiali saata.

Ilmselt pole ühiskondlikke suundumusi jälgivatel inimestel jäänud tähelepanuta, et paralleelselt EKRE toetuse järjepideva kasvuga muutuvad sotside ja nende toetajate rünnakud konservatiivide suhtes üha intensiivsemaks ja ka agressiivsemaks.
Alles hiljuti seadis miljonäri pojast töörahvaerakonna esimees ja Vabariigi Valitsuse minister Jevgeni Ossinovski kahtluse alla meie põhiseaduse aluspõhimõtted, toonitades otsesõnu, et rahvusriik on “ohtlik ja ebainimlik düstoopia” ning esitades vasakpoolsele intelligentsile üleskutse koonduda ühiseks võitluseks. Ettepaneku hüsteerilise ja paatosest nõretava tonaalsuse mõistmiseks piisab ühe lõigu esiletoomisest:
“Ärge jääge oma liistude juurde! Olge selles võitluses meie kõrval! Ärge kartke, et selles võitluses pooli valides te kaotate oma akadeemilise või kunstilise tõsiseltvõetavuse või erapooletuse. Võitlus avatuse ja sallivuse eest ei ole parteipoliitiline lahing, see on võitlus Eesti riigi ja rahva säilimise ja arenemise eest.
Äsja sotside aseesimeheks valitud Rainer Vakra jätkas eelmisel nädalal sama orwellilikku liini, minnes aga teatud mõttes sammu kaugemale. Nimelt tembeldas Vakra EKRE Eesti julgeolekuriskiks number üks, kuna tegu olevat radikaalsusele õhutava populistliku ühendusega, mille juhtpoliitikud üritavad oma võimuiha rahuldamiseks eestlased põhjalikult tülli ajada.
“Muidugi ei ole julgeolekule olemas ainult ühte ohustajat, küll aga on selge, et võimalike probleemide algallikas on drastiliselt muutumas. Oht on siinsamas meie kõrval – ekreiidid ja nende suhtelist edukust kadestavad satelliidid,” ütles Vakra.
Ilmselt tullakse peagi välja üleskutsetega EKRE kui põhiseaduslikku korda ja riiklikku julgeolekut ohustava organisatsiooni tegevus üldse keelustada.
Pangem tähele, et sellises toonis kutsutakse “sallivuse ja avatuse” eest võitlema mitte enam üksnes kultuuriinimesi, vaid ka jõustruktuure, mille kohuseks on kaitsta Eesti Vabariiki ja selle põhiseaduslikku korda sisemiste ja väliste ohtude eest.
Niisuguste üleskutsete kontekstis omandavad ka kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisalu hiljutised väljaütlemised, milles ta nimetas “niinimetatud konservatiivsete väärtuste” eest seisjaid Venemaa “kasulikeks idiootideks”, selgelt pahaendelise varjundi.
Eelnevat silmas pidades kangastub Vakra väljaütlemistes ootus, et peagi tullakse välja üleskutsetega EKRE kui põhiseaduslikku korda ja riiklikku julgeolekut ohustava organisatsiooni (ja miks mitte ka teiste rahvuslik-konservatiivsete ühenduste) tegevus keelustada. Kahtlemata on EKRE ohuks sotsidele ja nende mõttekaaslastele, kes püüavad hirmu kasvades hakata kujutama ohtu oma võimupositsioonidele ohuna Eestile.
Võib arvata, et enne, kui tullakse lagedale otseste üleskutsetega EKRE tegevus keelustada, püütakse rakendada pehmemas vormis represseerimist, nt nn vihakõne keelu laiendamise teel poliitiliste oponentide sõnavabaduse mahasurumise või EKRE-lt kui “ühiskonnaohtlikult äärmusliikumiselt” riikliku rahastuse äravõtmise teel.
Mida enam rahva enamuse tahtega mittearvestavad sotsid ja teised n-ö pumba juures olevad poliitilised jõud populaarsust kaotavad ning mida rohkem poolehoidu konservatiivid pälvivad, seda tõenäolisemaks niisuguse stsenaariumi teostumine muutub. Igal juhul tasub selleks valmis olla.
Eesti poliitikas on juba olemas teatav traditsioon nende jõudude põrmustamiseks, mis võimulolijate jaoks liialt ohtlikuks muutuvad.
EKRE vastu esitatud süüdistustel, mille kohaselt on riiklikku iseseisvust kõige enam ohustavaks faktoriks vastuseis selle jätkuvale ja täielikule äraandmisele, pole mõistuspärasusega mingit pistmist. Just sotsid ise on need, kes püüavad meie rahvale täiesti võõrast vasakliberaalset ideoloogilist programmi peale surudes ühiskonda lõhestada.
Samas on selge, et poliitiliste oponentide jõuga mahasurumise õigustamiseks polegi mõistuslikke argumente tarvis. Nagu teame Vabadussõjalaste liikumise hävitamisest 1934. aastal, on Eesti poliitikas olemas juba teatav traditsioon nende jõudude põrmustamiseks, mis võimulolijate jaoks liialt ohtlikuks muutuvad. Eks aeg näitab, millal ja kuidas traditsioon taaselustatakse.

Allikas: http://objektiiv.ee/millal-tulevad-sotsid-valja-uleskutsega-ekre-tegevus-keelustada/

Read more...

Nõmme TV: Euroopa Komisjon, tahab Eesti immigratsioonikvoodiks kehtestada 1,85

Euroopa Komisjon, tahab Eesti immigratsioonikvoodiks kehtestada 1,85, samas kui Eesti moodustab Euroopa Liidu rahvaarvust umbes 0,26 protsenti ja SKP-st 0,14 protsenti. Ehk teisisõnu, Euroopa Komisjon on võtnud sihiks eesti rahvuskultuuri hävitamise. Täpselt see, mille eest omal ajal nö euroskeptikud hoiatasid!! Eesti on aeg lahkuda EL okupatsioonist nii nagu omaaegsest NSVL'st.
Allikas: Facebook
______________
Rõivas ja Pevkur nagu ikka valetavad rahvale, sest lõpuks teevad muidugi nii nagu Euroopa Komisjon käsib.
M.I.

Read more...

Georg Kirsberg: Hollandis loodi Euroopa esimene islamistide erakond


Hollandis loodi Euroopa esimene islamistide erakond, mille programm nõuab rassismiregistrit - ametnike nimekirja, kes on islami suhtes kriitilised, Hollandi koolihariduse üleviimist araabia keelele, riiklikku rahastamist imaamide koolitamiseks jpm. huvitavat. Vallutajate eelsalk on oma töö teinud, nüüd algab Euroopa ülevõtmise järgmine etapp - viimne kujund realiseerub. Puhka rahus kallis prohvet Rudolf Rimmel, varsti liitub sinuga kogu Euroopa.
Artikkel: http://www.georgkirsberg.eu/#!Hollandis-loodi-islamistide-partei/c1t68/5749b0c10cf25d206f8c3662

Read more...

esmaspäev, 30. mai 2016

MATTI ILVES: Täelpanuväärne uudis - Paul Golding vahistati!

Just enne referendumit vahistati Paul Golding, üks tulisemaid Suurbitannia iseseisvuse eest võitlejaid. Liikumise ja partei "Britain First " juht.
Vahistamine toimus otse avaliku koosoleku ajal Leicesteris, kus ta tutvastas koos meeskonnaga partei tegevuskava iseseisvusreferemdumiks. Praegu on Golding vahi all ja arreteeritud.
Ega siin maailmas ei ole midadi uut, eks ametlikud võimud (kes on Euroopa Liidu toetajad) võtavad nüüd viimases hädas kasutusele juba räpased vahendid ja vägivalla.

Kasutatud allikas: Nende kodulehekülg FBis
___________
TÄIENDUS:
Eile hommikul vabastati Paul Golding Leicesteri politseist, kus teda hoiti kinni paar ööpäeva. Teda murda ei õnnestunud ja Golding lubas jätkata võitlust iseseisvuse nimel.

Read more...

Hendrika Näägo: Ma ei taha, et lapsed peaksid õppima koolis ideoloogilist ajupesu

Konservatiivse Rahvaerakonna liige Hendrika Näägo kirjutas vastulause sotsiaaldemokraadist bioloogiõpetaja Ott Maidre valeväidetest kubisevale arvamusloole „Ma ei taha, et mu õpilased peaks elama EKRE soovide järgi kujundatud ühiskonnas“. Postimees keeldus vastulauset avaldamast otsitud põhjendusega, et „loos esineb mitmeid faktivigu“. Milliseid, seda ei täpsustatud. Vastulause avaldab Uued Uudised.

Mul on kahju, et Tartu Tamme gümnaasiumi õpilased peavad silmitsi seisma demagoogitseva õpetajaga, kes on välja mõelnud normid omaenda arvamustele tuginedes. Kui sa selle normiga ei nõustu, järelikult oled halb inimene. Sa oled laste- ja naistepeksja, äärmuslik valge mees, kes võitleb patriarhaalse ja vihkamist täis ühiskonna nimel. 
Midagi sellist ei peaks ühe õpetaja sulest avalikkuse ette ilmuma. Veel enam, õpilastele selliste väärarusaamade sisendamine ning viha õhutamine ei ole kindlasti miski, mis kuulub õpetaja töökohustuste hulka. Bioloogiaõpetaja ülesanne on edastada oma õpilastele õiget ja asjakohast teavet. Põhikooli bioloogia käsitleb mehe ja naise erinevust, soo jätkamist, inimese üldist ehitust ja arengut. Kooli bioloogia ei näe ette seksuaalsest orientatsioonist rääkimist. Selleks on psühhiaatrite ja psühholoogide pärusmaa. Bioloogia on loodusteadus ning teadus põhineb faktidel.

Inimese sugu on bioloogiline ning ei „tule inimese ajust“ nagu LGBT aktivistid väidavad. Inimesel on kas XX või XY kromosoomid ning see määrab soo, see on fakt ja seda ei muuda miski. See, kas keegi identifitseerib end kas mehe või naisena, on sotsioloogiline ja psühholoogiline konstruktsioon, millel ei ole bioloogilise objektiivsusega mingit seost. American College of Pediatriciansi teadlaste sõnul võib sellist käitumist, kus lastele ja noortele õpetatakse ja sisendatakse, et keemiline ja ka kirurgiline sekkumine bioloogiliste sootunnuste muutmiseks on normaalne, pidada väärkohtlemiseks. See tekitab nendes rohkem segadust ja arusaamatust. Rääkimata suurtest terviseriskidest.
Soorollid on eksisteerinud inimkonna alguasegadest peale ning need ei ole välja mõeldud või disainitud, need on nii kujunenud põhjusega. Nüüdseks on soorollid sotsialistlike ja feministlike liikumiste tagajärjel kõikuma löödud. Tänapäeval keskenduvad naised karjäärile ning arvatakse, et ainult see teeb neid õnnelikuks ning täisväärtuslikuks ühikonnaliikmeks. Neid tahetakse panna unustama, et naistele kuulub maailma suurim ning olulisim privileeg – tuua ilmale ja kasvatada lapsi. Kui bioloogiaõpetaja arvates on naised selle lähenemise kohaselt „uue tööjõu inkubaatorid“, siis kuhu me omadega üldse jõudnud oleme?

Laste saamine on oluline soo ja liigi jätkamiseks ja see on looduses elusorganismide üks põhilisi eesmärke. Tõsi on, et ka riigi jätkamiseks on kodanikke vaja. Seda ei ole eksklusiivselt EKRE seisukoht. See on terve ühiskonna seisukoht – lapsed on meie tulevik. Väike külastuskäik bioloogia klassist geograafa klassi, ning geograafia õpetaja räägib lähemalt rahvastiku vananemisest ning selle mõjust riigile ja majandusele.
Ott Maidre EKRE-le omistatud väide, et naise- ja lapsepeks olevat okei, on kõige ehtsam valetamine. Kui EKRE ei toeta Istanbuli konventsiooni, mis paneb riigile „kohustuse kaitsta naisi ja lapsi perevägivalla eest“, siis sellest ei järeldu, nagu erakond poleks selle põhimõttega nõus. Vastupidi. Ainult et Istanbuli konventsioon ei reguleeri ainult perevägivalda, vaid kuulutab sõja traditsioonilistele soorollidele. Selliste radikaalse feminismi seisukohtade omaksvõtt ei ole meie huvides.

Meie huvides ei ole liituda millegagi, mille kohaselt on soorollid naistevastane vägivald. Seetõttu ei poolda EKRE seda konventsiooni. Ent Miadre väide, et „mingi grupp inimesi hakkab meedia kaudu rõhutama, et naise- ja lapsepeks on okei“, on lihtsalt rumal ja pahatahtlik. See, mis toimub suletud uste taga, see suure tõenäosusega sina jääb ning ükski konventsioon seda ei muuda. Meie kõigi kohus on kaitsa oma naisi ja lapsi, ükski dokument seda ei tee. Sama kehtib seksuaalse ahistamise ning igasuguse vaimse ja füüsilise vägivalla korral. Meil on vaja reaalseid tegusid, mitte konventsiooni. Kasvatagem oma lapsi õigesti ja armastusega, õpetades neile õigeid väärtusi. Naiste austamine ning laste kaitsmine peaks olema iseenesest mõistetav ning normaalne.

Hirm tuleviku ees on noores eas normaalne nähtus, kuid vale informatsiooni ja laimu levitamine õpetaja poolt ainult süvendab seda. Ei ole vaja otsida tonti sealt, kus seda pole. Jääb üle vaid loota, et õpilased ei ole nii kergesti ajupesule alluvad ning suudavad noore bioloogiõpetaja demagoogiat kriitiliselt võtta. Selle asemel, et soovida kellegi uuesti koolipinki saatmist, peaks üle vaatama enda väärtused ja eesmärgid õpetajana.

Hendrika Näägo

Allikas: http://uueduudised.ee/ma-ei-taha-et-lapsed-peaksid-oppima-koolis-ideoloogilist-ajupesu/

Read more...

Veiko Herne: Ilves ja Obama on kokku leppinud USA sõjainvaliidide toomise Eestisse?

Kuulsin Eesti plaanist, et president Ilves ja Obama on kokku leppinud USA sõjainvaliidide toomise Eestisse? Nad läksid oma riigi eest sotta nii Afganistani, kui Iraaki ja kaotasid seal mõned oma jäsemed. Aga USA sotsiaalsüsteem ei hooli nendest enam ja seal pole ka invaliidil voimalik eriti tööd leida. Eesti riik aga on läbi viinud tööhõivereformi, ning seetõttu on sellised inimesed teretulnud.
____________
Lollus! Iga riik hoolitsegu oma invaliidide eest ise. Aga kõige rikkam riik maailmas seda teha ei taha ja seal tuleb jälle kohe appi väike vaene Eesti, ehk Sven Kivisildniku moodi öeldes - "miljoni vaese maa". See on siis üks viimaseid "kingitusi" mida president Ilves saab meile teha, eks ta leppis selles Obamaga kokku tema hiljutise visiidi ajal USAsse, oma tegelikule kodumaale.
M.I.

Veiko Herne: elukoht on Barcelonas Hispaanias, tegelikult on ta praegu vanderesellist kirjanik, kirjutab nüüd peamiselt inglise keeles (tegelenud ka ettevõtlusega) ja praegu viibib Prantsusmaal.

Read more...

pühapäev, 29. mai 2016

Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu: Eestis tuleb seadustada rahvaalgatus!

Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu võttis täna Järvakandis vastu poliitilise deklaratsiooni, mis kutsub üles seadustama rahvaalgatust. Avaldame deklaratsiooni täismahus.
VOLIKOGU DEKLARATSIOON
Eestis on aeg küps anda kodanikele rohkem sõnaõigust riigi põhiotsuste tegemisel. Selleks tuleb riigitasandil seadustada rahvaalgatus.
Veerandsada aastat pärast iseseisvuse taastamist on rahva hulgas tõsine rahulolematus selle üle, kuidas langetatakse meie riiki ja rahvast puudutavaid otsuseid ja millises suunas ühiskonda juhitakse. Euroopa Liidu riikide kodanike õigus oma ühiskonna asjades kaasa rääkida kahaneb pidevalt – mida rohkem poliitiline võim Brüsselisse koondub, seda rohkem anname käest oma iseotsustusõigust. Rahva tahte eiramise tulemusel on läinud kaduma otseside kodanike, ühiskonna oluliste probleemide ja võimutasandi vahel.

Eestis on aeg taastada need otsedemokraatia mehhanismid, mis juba 1920. ja 1933. aasta põhiseadusega olid ette nähtud, kuid mille Konstantin Päts ja Johan Laidoner 1934. aasta riigipöördega kaotasid. Praeguse esindusdemokraatia täiendamine otsedemokraatia mehhanismidega peataks võimu võõrandumise rahvast ning aitaks kodanikke ja poliitilist eliiti omavahel lähendada.

Tänavu veebruaris viis Turu-uuringute AS läbi küsitluse, et selgitada välja Eesti ühiskonna suhtumine otsedemokraatiasse. 72% vastanute arvates pole rahval piisavalt võimalust osaleda poliitiliste otsuste langetamisel ning 82% pidas vajalikuks muuta põhiseadust nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi.

Peame mõistlikuks seadustada kord, et kui ühiskond või initsiatiivgrupp peab vajalikuks mõne õigusakti loomist või muutmist, siis esitatakse selleks valimiskomisjonile taotlus ning kogutakse konkreetse tekstiga algatuse toetuseks teatud hulk allkirju. Juhul, kui vähemalt 25 000 kodanikku allkirjastab eelnõu, käivitub selle eelnõu automaatne panek rahvahääletusele. Juhul, kui vähemalt 25 000 kodanikku vaidlustab Riigikogu otsuse, tuleb antud otsuse tühistamiseks korraldada referendum. Rahvaalgatuse seadustamine annab võimaluse tuua poliitilisse päevakorda suurt osa kodanikest kõnetavad küsimused.

Valitsuserakondade hirmutamistaktika, mille kohaselt otsedemokraatia toob kaasa populismi, rahva kogenematuse ärakasutamise ja lausa riigikukutamiskatsed, näitab täielikku usaldamatust oma riigi kodanike vastu ning soovi põlistada poliitika kujundamisel parteilist haaret. Rahvaalgatusõiguse kasutamine ei anna eelistust ühele või teisele ideoloogiale ega initsiatiivgrupile, vaid võimaldab erinevatel vaadetel ja seisukohtadel ausalt konkureerida.

Eesti kodanik ei tohi olla riigialam, kelle ülesanne on vaid kord nelja aasta jooksul parlamenti valida ja vahepealsel ajal vait olla või poliitilistele otsustele kuulekalt järele kiita. Rahvaalgatus on võimalus, mis annab kodanikule reaalse hoova riiklikult oluliste küsimuste lahendamisel kaasa rääkida.


28. mai 2016,
Järvakandi

Allikas: http://uueduudised.ee/konservatiivse-rahvaerakonna-volikogu-eesti-tuleb-seadustada-rahvaalgatus/

Read more...

Rõivase valitsuse maksutõusu tulemus: Eesti veofirmad kolisid Lätti ja Leetu tankima

"Tahaks ju olla Eesti riigile lojaalne, aga kui Eesti riik ettevõtjaid nii nöögib, siis kaob igasugune huvi ära. Kui see vahe oleks väike, siis ei ole mõtet, aga kui see vahe tehakse nii metsikuks, siis pole midagi teha," ütles Äripäevale Haugas Transpordi juht Veiko Haugas, kes ei tangi oma raskeveokeid Eestis enam pärast viimast aktsiisitõusu.

TNS Emori uuringust selgus, et tankimise on mujale viinud ligi pooled siinsed transpordifirmad.
See pole sentides, see on tuhandetes eurodes kuus. See on ikka metsik summa ja see, millest riik ilma jääb, on ka metsik summa," kirjeldas Haugas.
TNS Emori uuringu tulemused näitasid, et ettevõtted eelistavad peamiselt tankida Lätis ja Poolas, vähem ka Leedus ja Venemaal.Pikemalt loe Äripäevast!

Allikas: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/roivase-valitsuse-maksutousu-tulemus-eesti-veofirmad-kolisid-latti-ja-leetu-tankima?id=74595881Read more...

Nõmme TV: Eesti riik näeb üha rohkem välja nagu nõukogude vene okupatsiooni aegne süsteem

Eesti riik näeb üha rohkem välja nagu nõukogude vene okupatsiooni aegne süsteem, kus oli küll jutu järgi kõige suurem demokraatia ja sõnavabadus, ainult et selle kasutamine tähendas väga valusaid tagajärgi. Järjekordne näidispoomine süsteemis. Loomulikult teiste hirmuks, et panna inimesi kartma...

Allikas: Facebook

Read more...

laupäev, 28. mai 2016

Laupäevased pildid


Read more...

Prof. Heinsohn: Euroopast saab kolmanda maailma riik2015. a. oktoobris andis tuntud Saksamaa majandusteadlane ja sotsioloog, Bremeni ülikooli emeriitprofessor, Gunnar Heinsohn teleintervjuu, milles tegi teatavaks, et kui Euroopa jätkab enda senise immigratsiooni-poliitikaga, langeb meie elatustase peatselt Brasiilia tasemele. Tema sõnad:[1]

Praegu Euroopasse saabunud migrantide arv on vaid murdosa sellest, kui paljud tulla tahavad. Ruum, kust inimesed end praegu Euroopasse pressivad, ulatub Marokost Indoneesiani ning Kaplinnani, elanikke on seal ca. kaks miljardit. Neist iga neljas, seega ca. 500-miljonit inimest, tahab Euroopasse.

Majandusmigrandi ja asüülitaotleja puhul on Euroopa jurisdiktsioonis see vahe, et esimest võib tööle rakendada, teist mitte. Lähtuvalt inimõigustest on kirjaoskamatu inimväärikus sama kõrge kui Nobeli preemia laureaadi oma. Ta toob esile, et me oleme selles mõttes surnud ringis, et majanduslikud raskused lähteriikides tekitavad omakorda sõda ning tänu sellele muutuvad majandusmigrandid rahvusvahelise kaitse "materjaliks", mis kohustab Euroopat neid oma jurisdiktsiooni [Genfi konventsioonid] järgi aitama - neile lihtsalt varjupaik ja ülalpidamist pakkuma, kuid jurisdiktsioon ei võimalda neid isegi tööle panna. Teisiti seletatuna: majandusmigrant ei tohi Euroopasse tulla, kuid sel hetkel, kui ta sõdima hakkab, muutub ta rahvusvahelise kaitse "materjaliks" ning meil on kohustus teda aidata.

1946. a. võeti ÜRO poolt vastu inimõiguste seadustik, mis kohustab meid kõiki sõjapõgenikke aitama. Nende seaduste ajendiks oli NSV Liidust pärit põgenikud, keda taheti aidata repressioonide eest. Tol korral ei suutnud keegi omale ette kujutada, et tulevikus olukord sellisel kombel eskaleeruda võib nagu see tänasel päeval juhtunud on. Tol korral elas maailmas kokku 2,5 miljardit inimest, täna (2015) on 7,5 miljardit.

Maailmas eksisteerib siiski ka riike, kes ei ole migrantide sisselaksmisel nii helded. Kanadas, Austraalias ja Uus-Meremaal on väga range sisserände poliitika. Nagu ka kõigis Ida-Aasia riikides, Singapurist Jaapanini. Jaapan võttis 2014. a. vastu ainult 11 asülanti. Prof. Heinsohni hinnangul rakendavad need riigid rangeid immigratsiooni piiranguid sest tahavad säilitada oma majanduslikku heaolu, nad lähtuvad põhimõttest, et majanduslik heaolu säilib vaid siis, "kui nende [rahvastiku] kooslus näeb selline välja, et neid, kes töötavad, kes lisandväärtust loovad, ei koormata üle nendega, keda peab üleval pidama". Ta nimetab sellist poliitikat "kompetentsi kindluseks" (Kompetenzfestung) ning toob esile, et see on nende riikide ametlik poliitika. Singapur on selle lausa riigi ülesandena formuleerinud, et "tõsta oma rahva intelligentseid võimeid sest nad teavad, et tuleviku majanduslik konkurents käib "aju võimsuse" peale mitte selle peale, kes hobust vankri taha panna oskab".

Saatejuhi küsimuse peale, et kui teised riigid ütlevad meile (Saksamaale), et ei loe mitte matemaatika hinne vaid inimlikkus, siis mis oleks õige lahendus, vastab prof. Heinsohn, et "meile on inimlikkus palju tähtsam kui majandus".

Saatejuht küsib uuesti, et kas on õige migrante lihtsalt inimlikkusest vastu võtta ja riskida Euroopa ühiskonna lagunemisega, mille tingib kultuuride erinevus ning migrantide konkurentsivõimetu haridustase? Prof. Heinsohni vastus: "Kes aitab, aitab alati liiga vähe, kui ühe miljoni vastu võtame, jääb üheksa miljonit aitamata, kes pahaseks saavad. Kes ei aita, ei jää kellelegi silma, keegi ei räägi ju Jaapanist, kes mullu ainult 11 asülanti vastu võttis".

Prof. Heinsohni hinnangul on Euroopa tulevik tume selles osas, et puhkevad suured võitlused (ta ei täpsusta, kas ta peab silmas praeguse immigratsiooni pooldajate ja vastaste poliitilist võitlust või füüsilist võitlust moslemitega). Ning andekad oskustöölised, kes ei ole nõus praeguse immigratsiooni poliitikaga, kes ei soovi Euroopas oma tööga majandusmigrante üleval pidada, rändavad riikidesse, mille immigratsiooni-poliitika võtab vastu vaid oskustöölisi (eelpool nimetatud "kompetentsi kindluse" riigid). Mure on selles, et nad ei hakka protesteerima, vaid lähevad vaikselt minema. Selle tulemil Euroopa vaesub ning võimaliku stsenaariumi järgi langeb elatustase kolmanda maailma tasemele.

Prof. Heinsohn'i seisukohtade täpsustamiseks lisan siia ka tema seisukohad tema poolt 05.10.2015. avaldatud FAZ artiklist, pealkirjaga "Migrantide järeltulijate fiasko". Seal tõstatab ta küsimuse, et kas migrandid hakkavad Saksamaa tööstust arendama ja päästma, ning vastab lühidalt, et oma koduriikides ei ole nad veel ühtegi Saksamaaga konkurentsivõimelist tööstusettevõtet loonud. Ta toob meenutuse ajaloost, et kui Saksamaa omal ajal [1960ndad] alustas migrantide (Gastarbeiter)   toomist kolmanda maailma riikidest, loodeti samuti head tööjõudu saada, kuid saadi hoopis hulgaliselt töötuabiraha taotlusi.[2]
Prof. Heinsohn on skeptiline praeguste optimistide osas, kes väidavad, et peale paari saksa keele tundi on "sel korral on kõik teisiti" ning "migrantide koolituse peale välja käidud megamiljardid on absoluutselt innovativselt investeeritud raha".[3]

11.12.2015. avaldas isegi Saksamaa riiklik uudistekanal Deutsche Welle Kieli Maailmamajanduse Instituudi (IfW) uuringutöö tulemused, et miljoni migrandi vastuvõtmine läheb Saksamaale aastas maksma €  25-55 miljardit.[4] See on positiivne ja üsnagi tähelepanuväärne, arvestades asjaolu, et seniajani on Saksamaa meedia pasundanud ainult vasakliberaalset ajupesu sellest, kuidas immigratsioon majanduskasvu toob ning kinnitanud seda "teaduslike" uuringutega.

Mis oli käesoleva jutu mõte? Aru saada sellest, et immigratsioon (oma tänasel kujul) on majanduslikus mõttes Euroopale ainult koorem. Globalistid ja karjeristid jätavad selle kas täiesti tähelepanuta, või siis esitavad valeadmeid, mis sageli baseeruvad psudo-teaduslikel uuringutel, mille kohaselt immigratsioon toob majanduskasvu. Minu eesmärk oleks immigratsiooni-teemaline debatt viia emotsioonide pealt üle faktide peale. Kas meil on inimlik kohustus teisi aidata, on eraldi vaidlusteema, kuid seda, et see on majanduslikus mõttes meile kahjulik, ei saa eirata.

Kui sina ei taha, et Euroopast saab subkultuurne kolmanda maailma riik, vaid tahad säilitada oma tsivilisatsiooni alusväärtuseid ning majanduslikku heaolu, siis toeta MTÜd International SIS, mis seisab Sisserände ning islamiseerumise vastu.

[1] Prof. Gunnar Heinsohn: Eine düstere Prognose für Europas Zukunft
https://www.youtube.com/watch?v=6Fp3EiGKS-M

[2] Heinsohn, G. Das Fiasko der Migrantenkinder. Frankfurter Allgemeine, Wirtschaft. 05.10.2015.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/gastbeitrag-werden-fluechtlinge-die-deutsche-wirtschaft-retten-13838509.html

[3] Heinsohn, G. Das Fiasko der Migrantenkinder. Frankfurter Allgemeine, Wirtschaft. 05.10.2015.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/gastbeitrag-werden-fluechtlinge-die-deutsche-wirtschaft-retten-13838509.html

[4] Refugee influx to cost Germany 25 to 55 billion euros annually: study. Deutsche Welle. 11.12.015.
http://www.dw.com/en/refugee-influx-to-cost-germany-25-to-55-billion-euros-annually-study/a-18912600

Georg Krisberg 

Read more...

Sven Kivisildnik: (:)hirmus paha lugu küll...


(:)hirmus paha lugu küll, äärmuslasi ja natse on siginenud 16% ja ei tea mis edasi saab, vist tiksub sügiseks 20 täis, valus aga mis sa muud ikka peenhäälestuse ja sotsivingasti peale teed, loodetavasti lähenevate nato tankide toel püsib rõivase grupeeringu toetus endiselt valimiskünnise kohal.

Konservatiivse Rahvaerakonna populaarsus püsib kõrge:
http://uueduudised.ee/ekre-populaarsus-pusib-korge/

Allikas: Facebook

Read more...

reede, 27. mai 2016

MATTI ILVES: KAS TÜHISTADA VENEMAA-VASTASED SANKTSIOONID?

Euroopa Liiuds tuleb varsti arutlusele jälle Venemaa vastaste sanktsioonide pikendamine või tühistamine. Olen seisukohal, et sanktsioonid tuleks nüüd tühistada.
Santsioonid ei ole sisulist tulemust andnud, vaid kahjustanud rohkem Eesti ja ELi osariikide majandust (näiteks Soome). Venemaa raske majanduslik olukord on tingitud põhiliselt energiakandjate, nafta ja gaasi (sõltub ka naftahinnast) madalatest hindadest. Ka on leitud nüüd võrdlemisi edukalt uued imporditurud, põhiliselt põllumajandussaaduste sisseveoks ning arendatud ka omamaist tootmist ja EL on kaotanud osa oma põllusaaduste turust võib-olla igaveseks.

Need sanktsioonid kehtestati Venemaale seoses Ukraina kriisiga ja Krimmi anneksiooniga. Peab aga ütlema, et siin on süüdi põhiliselt Lääne suurriigid, kes ei täitnud Ukrainaga sõlmitud lepingut ja lubasid Venemaal vabalt tegutseda!

Asi on selles, et kui NSV Liit lagunes, siis jäid Ukraina riigi territooriumile märkimisväärsed tuumarelvade varud ning ka nende kohaletoimetamiseks vastavad vahendid, lennukid ja raketid. Suurriigid, eelkõige USA, Venemaa ja ka Suurbritannia sundisid Ukrainat tuumarelvadest loobuma ja need üle andma Venemaale. Ukraina seda täiesti ettevaatamatult ka tegi, usaldades suurriikidega sõlmitud lepingut, milles lubati garanteerida Ukraina piiride puutumatus.

Vastav leping sõlmiti 19. detsembril 1994. aastal ja selle 1. ning 2. punktis öeldakse täiesti selgelt järgmist: Venemaa Föderatsioon, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriigid kinnitavad, et nad kohustuvad tagama Ukraina sõltumatuse ja olemasolevate piiride puutumatuse.
Samuti võtsid eelpool nimetatud riigid kohustuse Ukrainat mitte jõuga ähvardama ja jõu kasutamisest hoiduma, mis seaks ohtu riigi terviklikuse.

Nüüd on need lubadused ja kohustused muidugi täiesti unustatud ning piinlik on neid isegi meenutada, ka Ukraina ei julenud sellest rääkida. Seda need riigid muidugi ei teegi! Olgu veel üteldud, et hiljem ühines leppega rida riike, sealhulgas ka Prantsusmaa. Selle lepingu memorandumiga saate tutvuda SIIN.

Sellest kokkuleppest olen juba varem kirjutanud ja peab veelkord ütlema, et sõlmitud lepinguid suurriikidega ei maksa jäägitult usaldada, sest nad lähtutuvad vaid oma huvidest.

Read more...

Markus Järvi: Soros ja Sputnik räägivad sama asja. Juhus?


Read more...

Kolumn: homo peldicus ja uusmarksistlik petukaup

Read more...

neljapäev, 26. mai 2016

Einar Laigna: me kas oleme võimelised veel üheks renessanssiks, või me hukkume


Read more...

KIIRGUSINFO: Toeta kohtuprotsessi kaugloetavate arvestite vabatahtlikuks muutmiseks Eestis

2015. aastal algatati kohtuprotsess, mille kaugem eesmärk on muuta kaugloetavad arvestid vabatahtlikuks. Praeguseks ulatuvad õigusabikulud juba tuhandetesse eurodesse. Seetõttu on iga väiksemgi summa on suureks abiks!
Vaidlus on jõudmas Ringkonnakohtusse. Hageja kindel otsus on Eesti kohtusüsteemi ring lõpuni käia ning kui see ei anna soovitud tulemust, siis kaevata edasi Euroopa kohtusse.

Kui soovid kaasa aidata, saad teha ülekande MTÜ Kogukonna Hüvanguks pangakontole
EE767700771001463399 LHV Pangas, maksekorraldusel lisa selgitusse viide
“kohtuprotsessi toetuseks”.
 
Saadud toetust kasutame üksnes advokaadiarvete tasumiseks.
Kui soovid infot kohtuprotsessi kulgemise kohta, lisa ülekande selgitusse ka oma e-maili aadress.
MTÜ Kogukonna Hüvanguks inimesed tänavad Sind südamest!

Read more...

Holger Kaljulaid: Veelkord AK desinformatsioonist

Seda nimetatakse Venemaal Krimmi-testiks. Krym naš? Õige vastus on: NET! Eesti TV kukkus selles läbi.

Eesti riigieelarvelise ja omasuguste seas tähtsaima uudistesaate Aktuaalne Kaamera uskumatu jama-uudis krimmitatari rahva küüditamise aastapäeval — pealegi pärast laulu «1944» võitu Eurovisiooni äsjasel lauluvõistlusel! — paneb küsima, millest sellised desinformatsiooniaktid (tegevusliini ja üritustesarja mõttes) tulenevad.

Ma ei hooli isiklikult paraku ammu AK käekäigust — ehkki peaks! Eesti avaõiguslik TV on kanalite arvu hiljutisest paisutamisest olenemata nimelt ammu, juba vähemalt poolteise kümnendi eest minetanud tehnilise kvaliteedi rahuldava taseme. Ja konkreetselt Aktuelle Kamera igapäevased, eriti aga pühapäevane "kommentaaride" ja põhjalikumate vaatlustega nädalakokkuvõte on intellektuaalselt küündimatute ja kitsavõitu silmaringiga inimeste pahatihti pea ajuvaba praaktoode, mis kõigest püüab imiteerida kvaliteetset uudisteajakirjandust. Mistap mina jälgin AK-d reeglina kiirkerimise režiimis, vaid aeg-ajalt ja ainult üksikuid uudistelõike tähelepanelikumalt n-ö normaalrežiimis üle vaadates.

Kuid uudis krimmitatarlaste massiküüditamise mälestamisest Ukraina pealinnas (Krimmis sel, 18.5.2016 keskpäeval toimunud massiprotestiaktsioonist ei rääkinud #AK sel õhtul midagi) äratas tähelepanu juba tiitrites. Eksitavasse pealdisse kätketud ebateavet korrutas täpselt samas sõnastuses ka "ankru" diktoritekst, mis on kuuldav juuresoleva video heliribal.✸

Desinformatsioon AK 18. mai saate selles näites on nii ilmne, et see võiks kujundlikult mängida ainult keskmisest tumedama läbilõike-publikuga, jättes tollele mulje, justkui oleks krimmitatarlaste etnotsiidi akt (mis algas ööl vastu 18.5.1944 rahva täiskoosseisus ja korraga küüditamiseks oma põliselt kodumaalt Kasahstani ja Siberisse) leidnud aset mitte N Liidu sõjalise hõive järelmina, vaid määramatult ulatuslikumal aja-skaalal, k. a Suur-Saksamaa okupatsiooni tingimustes. Seega on selle desinformatsiooniakti peamiseks teeneks ajalooliselt hästi dokumenteeritud süüteo eraldamine süüdlastest — Jossif Džugašvilist (aka Stalin) + NKVD-st + sovetiimperialistidest + vene šovinistidest. Desinformatsiooni vastavalt suunatud mõju suurendab "uudistesaate" toimetajate poolt tehtud uudistevalik ehk desinformatsiooniakti kontekst selles AK-saates, mis vältis nii tänase olukorra kui ka uue anastuse mainimist ja kirjeldamist Vene Föderatsiooni poolt täpselt 27 kuu eest okupeeritud Krimmi poolsaarel.

AK probleemid Muidugi ei saa lõpuni välistada halva tahtluse olemasolu nagu ka selle puudumist, aga sarnaste asjaolude "juhuslik" sagenemine sunnib ka tähelepanu teritama ja valvsamalt järeldusi tegema. Midagi on mäda ETV-s.

Seejuures ei saa AK ja ETV "paratamatu" allakäik olla vastuvõetavaks vabanduseks, sest tegemist on ikkagi avaliku teabeteenusega, mille eest me tasume oma, so Eesti maksumaksja kollektiivsest taskust. Sestap näen ma praegu 3 kõige paremini argumenteeritavat seletust, mis on #ETV saatest AK aidanud kujundada desinformatsiooni vahendit:
👉 AK mahasalatud punaminevik ehk traditsiooniline #agitprop
👉 AK tegijate puudulik aru + silmaring
👉 AK = Aktuelle Kamera = nimelaen DDR-ist

Lisaks on desinformatsiooni viimati, veebruaris 2016 reljeefselt defineerinud Ben Nimmo — briti meediaanalüütik Eurouuringute instituudi veebiajakirjas, rõhutades desinformatsiooni levitamise puhul sellise toimingu või tegevusetuse tahtlikkust… ↠ Identifying disinformation ↠ Policy Briefs, 2016 nr 1 ↠ WWW.IES.BEhttp://www.ies.be/files/PB%202016:01%20Ben%20Nimmo.pdf

Nimmo ei loe niisiis kogemata, hooletusest tekkivat ebateavet desinformatsiooniks. Sellega võib ja võib mitte nõustuda. Kas ebateabe süstemaatiline levik ühe ja sama kanali kaudu osutub kihutustööks e propagandaks iseenesest? Tahtlust eeldab ju ka kihutustöö ning on selge, et erinevalt propagandistist ei vaja desinofrmant propagandistile vajalikku usku (Suurt Valet) ega tarvilikku pühendumust (oma osatõele) ja et praktiline retsept mõlema vastu on sama:

Sihilike valede ja ebateabe tuvastuseks, raviks ja vastustamise selgrooks on üllitise/ ajakirjaniku/ arvamusjuhi/ võimuri/ jne (ameti)kohus hooli(tse)da, et nende poolt või kaudu edastatav teave oleks tõene, mis tähendab teabeallikate ja infokanalite usaldusväärsuse, faktide kontrolli ning vahendatavate arusaamade ja seisukohtade mõistlikku tasakaalustamist.

Valeteavet luua on kergem ja odavam kui sellega võidelda ning head ajakirjandust on lihtsam teeselda kui päriselt teha.

_______________________________________________
✸ Jutuks oleva uudise tekst 18. mai AK-s: ‹80 üliõpilast moodustas krimmitatarlaste küüditamise mälestamiseks täna Kiievi Sevčenko ülikooli juurde elava tamga — krimmitatarlaste sümboli. Paljud mälestustalitusest osavõtjad hoidsid käes küüditamise üle elanud inimeste pilte. Ukraina valitsus aga alustas tänast istungit leinaseisakuga. 1942. ja 43. aastal korraldatud küüditamise käigus sai surma üle 100 tuhande krimmitatarlase.› Autoriandmed: saatejuhid Astrid Kannel, Priit Kuusk, toimetaja Priit Rajalo, režissöör Krista Rannamäe, ERR-i uudistetoimetus 2016.

Read more...

kolmapäev, 25. mai 2016

(:)kivisildnik (:)tuleb hakata kõrisid lõikama – mõistagi majanduslikult

Midagi ei jää üle. Lillaroosa Päevaleht on väljunud kontrolli alt, selle nilbe sotside väljaande põhiseadusliku korra vastane tegevus ületab kõik piirid. Parise inin ininaks aga Ossinovski väide, et rahvusriik on ohtlik ja ebainimlik düstoopia ning eesti meeste mõnitamine nii soo kui rahvustunnuse alusel on ilmselge liig, nii moraalselt kui kriminaalselt.

Mõistagi ei taha ega saa siin sekkuda õiguskaitseorganid, ei kapo ega politsei, põhjus on teada, eesti on nurjunud riik, kaaperdatud riik. Olukorra peavad lahendama seaduskuulekad ja põhiseaduslikule korrale lojaalsed kodanikud. Individuaalne terror on halb lahendus, ei soovita. Valimised on aga kaugel ja ikka otsustab keegi elektrooniliselt või eelvalimistel valida, nii et tulemused on ettearvamatud.

Mida siis ikkagi teha? See on küsimus mis vaevab meid päevast päeva. Sotside häälekandja kõri tuleb majanduslike vahenditega maha tõmmata. Millest see roojane bande elab? Põhiliselt tellimisrahast ja reklaamirahast. Selle mustuse tellimine tuleb lõpetada aga sellest ei piisa. Nad kühveldavad kokku klikipõhist reklaamiraha, et seda ei juhtuks, ärge külastage EPLi kodulehte, kui keegi viitab nende loole sotsiaalmeedial, hoidke ennast vaos ja ärge vajutage lingile ise ärge mingil juhul sotside plära jagage. See on väärtusetu ja ainult raiskab kaaskodanike aega.

Iga klikk EPLi võrguväljaandes on raha põhiseadusliku korra vaenlase arvel. Delfi ei ole parem ja ka seda urruauku tuleb boikoteerida. Mitte tellida, mitte lugeda, mitte mingil juhul külastada nende kodulehte, mitte jagada. Ja kui keegi on erandkorras EPLi või Delfi jõledatele kodukatele juhtunud, siis ei tohi mitte ühelegi reklaamile klikkida. FBs on 4000 EKRE sõpra, sõpradel on omakorda sõbrad, jagage seda üleskutset ja pidage teadlikku meediadieeti – solki ei sööda, meie ajud ei ole kanalisatsioon ega peldik.
Piinake sotse vaesusega, nii nagu nemad näljutavad teie lapsi, töölisi, töötuid ja vanemaid. Kui neil on raha vaja, las küsivad euroliidust, sotsialistlikult internatsionaalilt või ESMilt. Meie neid lojuseid nuumata ei tohi, liiga kaua oleme madu rinnal soojendanud.

Kordan, mina ei loe EPLi ega Delfit, ei telli jama, teie tühistage tellimused, ärge külastage nende lillaroosast limast nõrguvaid e-lehti, ärge klikkige reklaamidele ega ostke reklaamitavaid vidinaid. Ja mis põhiline, keegi ei jaga nende tolguste lugusid, jagame Objektiivi või Uusi Uudiseid. Keegi, kellel on rohkem aega, võiks siia kommentaariumi koostada EPLis ja Delfis reklaamitavate toodete nimekirja, siis saavad ka need eemale hoida, kes jõledust ei loe. Mina näiteks ei tea, mida nad seal reklaamivad.
EPL/Delfi tuleb jätta ilma lojaalsete kodanike tähelepanust ja rahast, boikott tuleb laiendada ka sotsipropaganda rahastajatele ehk reklaamiostjatele – kogu see seltskond loeb hoolega sente, kiskuge neil sendid hammaste vahelt – teeme nad vaeseks, las tunnevad omal nahal, kuidas rahvas vireleb.

Lurjustelt raha ära võtmine on seaduslik ja moraalne, pealegi toetad sotse näljutades põhiseaduslikku korda ning distsiplineerid nii propagandamadusid kui kodumaatut ja südametunnistuseta kapitali. See on see mida saab igaüks ise teha, see ei maksa meile midagi aga neile maksab see heaolu ja võimu. Kujutage ette milline vingumine ja terror läheb lahti toimetustes, kui rahavood hakkavad kokku kuivama? See on lõbus pilt.

Väike Ossinovski võib kasvõi kuus lehekülge täis lämiseda, ülemist piiri ei ole, ent Castro rekord jääb temast niikuinii löömata. Aga kui keegi ei loe, keegi ei tsiteeri, keegi ei lingi, siis ei ole seda olemas, las vingub vaakumis. Minu jaoks ei ole sotse enam olemas ja kes sotse toetab ostes reklaami või takka kiites, ka seda ei ole minu jaoks olemas. Mis teie selle saasta peale hakata, raske ette kujutada. Olge normaalsed aj aidake tappa EPL/Delfi, see näitab meie jõudu ja on õnnestumise korral heaks õppetunniks teistele lojustele, küll tuleb ka nende kord, aga kõige ilgem saast peab kaduma esimesena. Valu punareitele!

Äärekosmos
24.05.2016
FOTO: Margit Peterson

Allikas: http://uueduudised.ee/kivisildnik-tuleb-hakata-korisid-loikama-moistagi-majanduslikult/

Read more...

"Räägime asjast" 22.05.2016


Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-22052016/?utm_campaign=notification_new_upload&utm_medium=email&utm_source=notification&utm_content=html


 

Read more...

Prantsuse politsei Pariisi niinimetatud "no-go tsoonis"

Prantsuse politsei Pariisi niinimetatud "no-go tsoonis". Politseil ei ole lubatud ilmselt vastu hakata ega neid kinni võtta, vaid põgenevad põlevast autost. Kui kellelgi on tuttavaid politseis, siis saatke see video edasi, et ka nemad näeksid, mis Eesti politseid tulevikus ähvardab.

Matti Ilvese blogile koostas Jaan Hatto.

Read more...

teisipäev, 24. mai 2016

MATTI ILVES: TÜRGI HAIGLAD RAVIVAD ISLAMIRIIGI HAAVATASAANUD VÕITLEJAID

Meie suur NATO liitlane Türgi taoetab igati ISISt. Esiteks aitab ta kaasa ebeseaduslikule ISISe poolt Iraagist varastatud nafta müümisele rahvusvahelisel turul, selles lugege SIIT.

Nüüd on aga selgunud veel see, et Türgi abistab igati ISISe haavatassaanud võitlejaid ja pakub neile ravi oma haiglates. See on tetavaks saanud pealtkuulatud mobiilikõnedest, need kõned pole pälvimud aga  Ankara julgeolekujõudude tähelepanu.

Türgi haiglad on korraldanud suurepäraselt ka maksed ravi eest ja seda vahendajate kaudu, summad on suured ja vahel ulatuvad keeruliste meditsiiniliste protseduuride eest tuhandetesse ja tuhandetesse dollaritesse. Samuti liiguvad vabalt üle piiri ka haavatute sugulased.

Selge on nüüd see, et Türgi abistab terroriste ja džihaadi võitlejad.

Kasutatud allikas: http://www.britainfirst.org/isis-covers-fighters-hefty-bills-in-turkish-hospitals-leaked-phone-taps-reveal/

Read more...

Õudus, soodom ja komorra on juba lähedal!


Read more...

Nõmme TV: Ossinovskit häirib, et peab käima Riigikogus aru andmas, kus EKRE jms...

Ossinovskit häirib, et peab käima Riigikogus aru andmas, kus EKRE jms küsivad küsimusi, mis toovad kartellierakondade ministrite naeruväärsuse päevavalgele. Kommunistile omaselt ihaldatakse ainuvõimu ja mitte kellelegi mitte mingit aru anda.
Nõmme TV: Eesti rahvale on tema enda maal jäänud küll alles igasugused kohustused, kuid mitte mingeid sisulisi õigusi. Sellest tüdinud rahvas on on muutunud üha pahasemaks ning valitsejad on võtnud nõuks üldse eestlased välja vahetada - maa tuleb täita pagulastega.

Allikas: Facebook

Read more...

esmaspäev, 23. mai 2016

Dr. James David Manning peab jutlust mustale kogukonnaleÕpime tundma neegreid, sest mingi aeg tuleb meil Eestis nendega koos elada ja seda tänu rahvavaenulikule praegu veel püsivale valitsusele.
M.I.

Read more...

Eestlane - ennast hävitav rahvas?

Küüslaugukasvataja Andres Voore kirjutab oma arvamusloos sellest, kuidas hävib elu maal, sest riigis valitseb totaalne ükskõiksus ja otsustajatest riigimehed ei taha vastutada ei oma tegude ega tegematajätmiste eest.

Aegade algusest saati on inimesed elanud maal, et toota toitu. Toidu tootmine on ka üks olulisi sissetuleku allikaid maal elavatele inimestele. Täna jääb toidu tootjaid maal järjest vähemaks, postkontorid suletakse, kauplused ja koolid pannakse kinni. See kõik on tingitud sellest, et me ei vaja enam Eestis kasvatatud toitu, vaid me tahame odavat toitu ja see ongi odava toidu hind.

 Täna liigub tarbijani toit suuresti läbi tööstuste ja tööstus ostab hinda, sest tarbija nõuab seda poes. Seda, et tarbija vaatab poes hinda, ei saa talle pahaks panna aga siin oleks vaja sekkuda riigil, nagu on seda teinud meie naaberriigid. Kui tööstus on Eestis registreeritud, ei tähenda see seda, et kasutatakse kohalikku toorainet, kindlasti mitte - tooraine tuleb ikka sellelt, kes aga odavamalt pakub, olenemata päritolust.
Olen ise küüslaugukasvataja ja mul on võimekust pakkuda tööstustele küüslauku väga erineval kujul - kooritult, pastana, pulbrina, laastuna. Aga milleks me peame ostma Eesti head küüslauku, kui mujalt, näiteks Hiinast, Hispaaniast või Indiast, saame selle soodsamalt kätte?

Meie riik on täna põllumehe suurim vaenlane

Et enamasti kuuluvad Eestis olevad tööstused välisinvestoritele, siis on nende kindel soov toota võimalikult suurt kasumit ja neil on täiesti ükskõik mis päritolu on tooraine, kas Eesti taludel on väljundit või mitte ja kas see toit ka meile endile tervislikult kasulik on.
Ka Eesti riik on täna põllumehe suur vaenlane, jättes põllumehe ilma toetustest, mida naaberriigid omadele jagavad, tekitades nii naaberriikide tootjatele konkurentsieelise meie tootjate ees. Ja tagatipuks korraldab Eesti riik toidule allhankeid, valides sealt välja odavama hinna. Samas oleks olulisem see, et hankel oleks üheks kriteeriumiks oma tootjate toodangu eelistus.
Ehk siis kui mina pakuksin täna naabertalu lastele tööd, sest nemad teevad selle ära odavamalt, siis poleks vaja imestada miks mu omad lapsed riigist-kodunt minema jooksevad.
 
Ükskõiksus hävitab maaelu

Täna on olukord riigis selline, et valitseb suur ükskõiksus ja keegi ei vastuta. Poliitiliselt aetakse ilusat ümarat juttu aga pole tegusid. Valitsust peaksid juhtima inimesed, kes oleksid oma vastutusvaldkonnas pädevad - nii peaks ka põllumajandust juhtima inimene, kes on ka ise põllumees olnud või on.
Täna aga astuvad mehed ministriks punastamata, ise sellest sektorist midagi teadmata.
See kuidas meil täna läheb ja tulevikus minema hakkab, on kõik meie endi kätes ja siin pole vaja otsida süüdlast ei lätlaste ega leedukate seast vaid ikka ise endi seast.
Kui täna oleks Soome praami peale minemas viimane eestlane, siis ukuge mind, mitte kedagi ei huvitaks. Vot selline rahvas oleme!
Tänane olukord on justkui küüditamine Eesti moodi, tühjalt seisvad talud ja hingitsev maaelu. Kui ei ole elu maal, kaob see ka varsti linnast. Tekib küsimus milleks meile seda enda vaba Eestit vaja oli. Kas selleks, et hävitada elu maal ja oma toidutootmine ning põgeneda piiri taha?
 
Oleme tulevikku mitteplaneeriv rahvas

Sellisel rahval pole tulevikku, kel pole oma toitu ehk oleme tulevikuta rahvas. Täna me ei leia ühestki tööstusest Eestis kasvatatud küüslauku, nii et tarbija võib olla kindel, et sildi all „hea ja eestimaine“, saab ta ikka tükikest Hiinat maitsta.
Kui poliitiliselt ei hakata teistmoodi mõtlema, pole meil varsti ka neid väheseid toidutootjaid järel. Oleme suurtöötlejatele prügimäeks. Poliitmaastikul on täna põhiteemaks see kuidas immigrante sisse tuua, mitte et oma rahvast omal maal säilitada.
 
Aiandussektoril läheb veel raskemini kui piima- ja lihatööstustel

Et kogu seisust kõigest õiget aimu saada, on vaja toidusektor osadeks jagada ja igat osa eraldi käsitleda -  aiandus, liha, piim jne.
Aiandussektor on tänaseks põhja lastud, käib hinge seeshoidmine mitte normaalne elutegevus. Viimasel ajal räägitakse palju liha- ja piimasektori raskustest aga kui Hiinast oleks võimalik odavamalt Eestisse piima transportida, oleks piim siin kohe kohal ja ükski koer ka ei hauguks.
Sama teema lihaga, omad vaevlevad odava hinna ja väikse nõudluse käes aga ikka tuuakse Eestisse külmutatud liha sisse ja meie muutkui ostame, sööme ja kiidame.

Allikas: http://www.pollumajandus.ee/uudised/2015/05/20/eestlane-ennast-havitav-rahvas

Read more...

Juncker Brexitist: desertööre tagasi ei oodata

Jean-Claude Juncker võtab võimalikke euroliidust lahkujaid kui väejooksikuid. Foto: euobserver.com 
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker hoiatas Briti valijaid Euroopa liidust väljumise või sellesse jäämise referendumi lähenedes, et «desertööre avasüli tagasi ei oodata.»

Tegemist on seni jõuliseima sekkumisega Suurbritannia asjadesse komisjoni juhi poolt, kes on varasemalt lubanud Brexiti debatist eemale hoiduda.
Juncker ütles Prantsuse ajalehele Le Monde antud intervjuus, et lahkumise korral kannataksid Suurbritannia suhted naabritega Euroopas.
«See pole ähvardus, kuid meie suhe poleks siis enam see mis täna,» hoiatas Juncker. «Ühendkuningriik peaks siis harjuma sellega, et neid peetakse kolmandaks riigiks.»

Euroopa Parlamendi liige Paul Nutall (UKIP) ütles, et Juncker «peaks muretsema rohkem selle pärast, et need kes ikka veel tema hullusärki kannavad, tahavad ühineda meiega kui sõltumatud rahvad – ning mitte hellitama jaburaid unistusi, nagu me tuleksime roomates tema juurde tagasi.»

Allikas: http://majandus24.postimees.ee/3702847/juncker-brexitist-desertoore-tagasi-ei-oodata
_______________
Eurobürokraadid on asunud britte ähvardama! Muidugi, hirm on pugenud neile nahavahele. Suurbitannia lahkumisega liidust võib kokku variseda kogu see impeeriumilaadne moodustis, hea eeskuju teistele osariikidele.
M.I.

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP