RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 16. september 2017

Karm tõde: homoaktivistide tegevust Eestis rahastab peamiselt meie oma valitsus

Hea Matti Ilves!

Eile ilmus ajalehes Postimees väga oluline artikkel, milles toodi Ühiskonnauuringute Instituudi analüüsile tuginedes välja, et valdav osa ühiskondlike protsesside suunamise ambitsiooniga nö kolmanda sektori organisatsioonidest, mida nimetatakse vabaühendusteks või kodanikeorganisatsioonideks, on Eestis tegelikult avaliku võimu poolt rahastatud ning sellisena ka raskelt võimust sõltuvad.
 
Teises samateemalises artiklis kirjutas Kaul Nurm: "Meie vabaühendused on loodud valdavalt ülevalt alla, kus avalik sektor omab rahastamisotsustega kontrolli ka nende tegevuse üle."
 
 
Niisuguse karmi tõdemuse kinnituseks tasub heita pilk sellele, kuidas on rahastatud Eesti peamine homoaktivistide organisatsioon ehk Eesti LGBT Ühing. Sellest räägibki täna Objektiivis avaldatud artikkel, mida soovitan Teil tingimata lugeda ja ka oma sõpradega jagada:
 
 
Nagu näha, on Eesti LGBT Ühing ehk peamine Eestis tegutsev homoorganisatsioon saanud viimase viie aasta jooksul sotsiaalministeeriumi vahendusel Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu sisuliselt tegevustoetust 172 526 eurot. 
 
Seejuures on ministeeriumi kaudu eraldatava toetuse maht aasta-aastalt kasvanud: 2013. aastal eraldati nn seksuaalvähemuste esindusorganisatsioonile aastatoetust 6000 eurot, 2014. aastal 22 000 eurot, 2015. aastal 40 000 eurot, 2016. aastal 39 526 eurot ja 2017. aastal koguni 65 000 eurot.
 
Sellisena on Eesti LGBT Ühing hea näide Eestis nn vabaühenduste ilusa sildi varjus lokkavast võltskodanikeühiskonnast. Niisugust ühendust ei saa ühegi vähegi mõistuspärase sisulise kriteeriumi kohaselt nimetada vabaühenduseks ega kodanikeühenduseks – organisatsioonil praktiliselt puudub kodanike toetus. Pigem on tegu valitsusvõimu käepikendusega, mis viib avaliku võimu rahalisel toetusel ellu sellele meelepärast poliitilist ja ideoloogilist programmi.
 
Vaadates, kui ülevoolavat ja sisuliselt tegevustoetusena kvalifitseeruvat toetust saab Eesti LGBT Ühing igal aastal sotsiaalministeeriumilt ning kui tihedates suhetes tegutsetakse, siis ei ole liialdus öelda, et sisuliselt on ühingu näol tegemist sotsiaalministeeriumi koosseisuvälise osakonnaga. Kõnekas on kahtlemata ka see, et õpetajatele ja noorsootöötajatele homopropagandistliku ajupesu tegemist on aastaid rahastanud USA saatkond jällegi näeme, et homoideoloogia juurutamist Eestis ei rahasta mitte meie oma rahvas, vaid selleks antakse raha väljastpoolt Eestit.

Küsimus sellest, miks peaks Eesti maksumaksjate raha kanaliseerima aastast aastasse sellise organisatsiooni taskusse, mis on pühendanud Eesti rahva suuremale osale vastuvõetamatu homoideoloogia edendamisele ja juurutamisele Eesti ühiskonnas, on kõike muud kui retooriline. Seda enam, kui tuletame meelde sotsiaalministeeriumi kinnitust, et nad ei ole mitte kunagi toetanud ühtegi kampaaniat, mis lähtuks eesmärgist tõsta esile perekondlikke väärtusi ja rõhutada nende olulisust:
 
 
Kordan, et palun võtke hetk aega, et Eesti LGBT Ühingu rahastamist valgustava artikliga tutvuda ning jagage selle kohta infot ka võimalikult paljude sõprade ja tuttavatega, et nemadki näeksid, kuidas meie riigis asjad käivad.
 
Tulles aga tagasi kirja alguses mainitud Ühiskonnauuringute Instituudi analüüsi juurde, on mul hea meel tuua esile seda kajastavas artiklis meie sihtasutuse kohta märgitut. Nimelt on seal kirjutatud:
 
"Kõigist uuritutest tõuseb esile Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK), mis tegutseb ainult eraannetuste toel, annetajaid on ka märkimisväärne hulk: 2015. aastal 5598 füüsilisest isikust annetajat."
 
Selle eest, et meie sihtasutus on Eesti ühiskonnas tõeliselt iseseisev ja avalikust võimust sõltumatu organisatsioon, kuulub minu siiras tänu kõigile inimestele, kes on oma annetustega meie töö võimalikuks teinud.
 
Töötame edasi, et sead usaldust õigustada ning ehitada Eestis vohava võltskodanikuühiskonna kõrval üles tõelist kodanikuühiskonda, rajades ja laiendades liikumist, mis esindab kodanike endi tõekspidamisi ja soove, mitte ei maskeeri kodanikuühiskonna rüüsse võimu propagandat ja manipulatsioone.
 
Siiralt tervitades

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

2 kommentaari:

Anonüümne 16. september 2017 13:25  

Tulge appi ja aidake Vikipeedias gaypropaganda vastu võidelda. Vaadake selle mehe kaastööd ja pöörake tagasi:
https://et.wikipedia.org/wiki/Eri:Kaast%C3%B6%C3%B6/Taavik27

Anonüümne 16. september 2017 19:53  

Kui Hasartmaksu Nõukogu on ka rahastaja, siid tuleb välja, et ostes lotopileti, toetad peale sportlaste ka LGPT-d. Vot nii !

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP