RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 27. oktoober 2017

Ajaleht Rahva Hääl 1987. aasta Hirvepargi miitingust

1987. aasta Hirvepargi miitingust osavõtjad, esiplaanil Tiit Madisson

23. augustil toimus Tallinnas Hirvepargis kogunemine, mille olid inspireerinud “Ameerika Hääl”, õõnestusraadiojaamad “Vaba Euroopa” ja “Vabadus”, samuti väike grupp varem Nõukogude-vastase tegevuse eest süüdimõistetud isikuid eesotsas T. Madissoniga. See spektaakel, mis mängiti nende poolt maha Nõukogude-vastase stsenaariumi järgi, tõi kahjuks kokku mõnisada uudishimulikku. Provokatsioon oli ühitatud Nõukogude-Saksa 1939. aasta mittekallaletungilepingu allakirjutamise aastapäevaga.

Kokkutulnud seadsid kahtluse alla lepingu õiguspärasuse ning tõlgendasid selle mõningaid sätteid demagoogiliselt, kodanlik-natsionalistlikelt seisukohtadelt. Spekuleerides eestlaste rahvuslike tunnetega, panid nad lilli Linda kuju juurde. Selle aktsiooniga püüdsid provokaatorid moonutada Eesti töötajate revolutsioonilist minevikku, heita varju, mustata Nõukogude võimu.

Rahva Hääl, 25.08.1987

Allikas: http://objektiiv.ee/ajaleht-rahva-haal-1987-aasta-hirvepargi-miitingust/

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP