RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 5. september 2018

Eesti Vabariigi valitsusele

Juristiharidusega H. Kingo murelik pöördumine ajendatult väidetava "vihakõne" süüdistusel massilisest represseerimisest ja sõnavabaduse põhiseadusevastasest piiramisest Eestis:

' Harri Kingo
Eesti Vabariigi valitsusele
-
Kuna vihakõne on õiguslikult määratlematu, siis mingite sõnade või sõnavõtu vihakõneks pidamine on vaid kellegi isiklik eetiline hinnang (kas õige või väär hinnang, see pole antud juhul siin oluline). Mis tähendab, et mingit õiguslikku sanktsiooni vihakõne pärast kellegi suhtes Eesti Vabariigis kohaldada ei saa. Eetiliselt võib vihakõne olla taunitav, nagu seda on näiteks ropendamine, vandumine, needmine jms. ebakorrektne sõnakasutus, kuid sellel ei saa olla mingeid õiguslikke tagajärgi. Veel vähem saab vihakõneks pidada tõeste faktide avaldamist.

Näide: kui ma ütlen, et mingi kontingent (ja ma jätan siinses tekstis teadlikult täpsustamata, milline nimelt) siia riiki tulnud inimesi on Eesti standardite kohaselt tööks kõlbmatu oma madala haridustaseme, keele oskamatuse ja meie ühiskonda mittesobivate arusaamade ning kommete pärast, siis on see 100% tõde. Tõde on ka see, et EV pole võimeline neid kuidagi teiseks tegema ja meie endi sarnasteks muutma, et nad sobituksid meie elukorraldusse. See öeldu pole isegi kellegi alandamine, sest see on fakt, mida ei saa eitada... Kellegi harimatuse ja sellest tuleneva sobimatuse äramärkimine on kurb tõde, on fakt, ja mitte tema alandamine ja vihakõne. Kui keegi ei vasta töökohale esitatavatele hariduslikele nõuetele, siis ta soovitud töökohta lihtsalt ei saa. Vaadake tööportaale ja sealseid tööpakkumiste nõudeid. Kõik on selliste nõuetega õige ja seaduslik.

Mind aga ähvardab selle tõese ja reaalsusele vastava fakti sõnastamise ja avaldamise eest minu sõna- ja arvamisvabaduse piiramine, seda ilma mingi seadusliku aluseta.

Siin tekib küsimus sellest, kuidas Eesti õigusruumis saavad rakenduda kellegi hr. Zuckerbergi isiklikud tõekspidamised ja massilised sanktsioonid Facebooki kasutajate suhtes (konto blokeerimine, konto kustutamine) väidetava vihakõne pärast. Õiguslikus mõttes pole ju vihakõne ju EV-s olemas. Kui EV seadused vihakõne ei käsitle ja see on üksnes eetiline mõiste, siis midagi sellist EV õigusruumis toimuda ei tohiks. See on otseselt ebaseaduslik - see on otseses vastuolus Eesti Vabariigis Põhiseaduse tasandil kehtiva sõna- ja arvamusvabadusega.

Võib ju väita, et see platform on Zuckerbergi isiklik omand ja ta kehtestab selles reeglid, nagu ta ise tahab. Kuid võib vastu väita, et kui Zuckerberg on oma platformiga Eesti Vabariigis, siis allub ta siin Eesti Vabariigi seadustele. Täpselt nagu McDonalds: pole, et McDonaldsi müügikoht on USA territoorium ja seal kehtivad USA seadused. McDonaldsis Eesti Vabariigis kehtib EV seadus ja ainult. Hr. Zuckerberg pole see, kes määrab, millised on EV seadused ja enamgi - mida Eesti Vabariigis mõeldakse, öeldakse ja tehakse.

Eesti Vabariigi valitsus peaks koostama nõude Facebookile kui firmale, et see lõpetaks Eestis Facebooki kasutajate suhtes massiliste sanktsioonide kehtestamise, sest see rikub meie sõna- ja arvamusvabadust ega ole kooskõlas EV Põhiseaduse, seaduste ja õiguskorraga.

Üksikisikutena on EV inimesed, kes Facebooki kasutavad, Facebooki ees võimetud. Mingid kohtuskäigud firma vastu, mille omanikul on tema isiklikus taskus EV ca 4 aasta riigieelarve mahus dollareid, pole mõeldav. Teisalt - see on EV valitsus, kes peab Eestimaa inimesi kellegi ühe massilise, väga paljusid puudutava omavoli eest kaitsma. Kes siis veel?

Eks ma nüüd vist ühe pika bloki saan... aga seda ütlemata jätta ma kah ei saanud! '

Allikas: Tarmo Õunapuu, Facebook

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP