RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 11. märts 2020

Midagi tähistades on kasulik teada, kus on ühe või teise tähtpäeva juured.

Naistepäev sai algatatud sotsialistliku/kommunistliku võitluspühana ning kannab endas inimvaenuliku ja kuritegeliku ideoloogia DNA-d.
Mõned aastad enne ettepaneku tegemist (koos Rosa Luxemburgiga) naisrevolutsionääridele hakata naistepäeva 8. märtsil tähistama, oli Clara Zetkinil juba ideeline eesmärk hävitada traditsiooniline peremudel ja "vabastada" naissugu kodu ja lastekasvatamise "orjusest".

Ta nõudis: "Lastekasvatus wõetakse – ja piab wõetama – perekonna käest ja antakse seltskonna kätte, ema käest kaswatusteadlaste kätte."
Kommunistliku Internatsionaali ühe tipptegelasena kirjutas ta raamatu: "Lenin ja naisterahwa wabastamine" (ilmus Kominterni kirjastusel Leningradis ka eesti keeles1925.a).

Alloleval fotol revolutsionäärid Clara Zetkin ja Rosa Luxemburg aastal 1910 minemas sotsialistide kongressile, kus nad tegidki üleskutse proletaarsete naiste võitluspüha tähistada.

Allikas: Tõnu Kuusemaa, Facebook

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP