RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 17. november 2011

MATTI ILVES: SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE VOLINIK HÄDAS

DELFI kirjutas: "Kuigi soolise võrdõiguslikkuse voliniku otsus ei too kaasa karistust ega hüvitist, siis on pöördumiste arv üha kasvanud ja tänavu anti poole aastaga sisse rohkem avaldusi kui üle-eelmisel aastal kokku.
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik Mall Muidre märkis Delfile, et voliniku arvamus ei ole juriidiliselt siduv."
Praegu on see vaid kaeblemine ja enda jõuetuse tunnistamine, kuid antakse valitsejatele selgelt märku uutest võimuambitsioonidest.
Arvestades seda, et kogu Euroopa Liit liigub järjast kiiremini totalitaarse ühiskonna suunas, lugege SIIT ja SIIT, siis polegi midagi imestada kui selle kontori ametnikele võimu juurde antakse.
Jah, puudub veel see, et soolise võrdõiguslikkuse voliniku arvamus oleks juuriidiliselt siduv. Aga küll ka sinna jõutakse, et see volinik hakkab määrama suvalisi kohtuväliseid karistusi.
On juba EL-us riike, kus on seadustatud nn. "mõtteroimad" ja inimesi heidetakse trellide taha ainuüksi peajoonest erinevate mõtete avaldamise pärast, ning see ei puuduta ainult hulokausti eitajaid vaid ka teisi "revisioniste".
Revisioism iseenesest on juba peaaegu marksistlik termin, üks võõrsõnade leksikon annab sõnale sellise selgituse: rahvusvahelises kommunistlikus ja töölisliikumises esinev marksismivaenulik vool, mis püüab marksismile kahju teha tema põhiseisukohtade moonutamise ja eitamise teel. Eks sellise mõiste kasutamine tänapäeva Euroopas annab tunnistust, kuhu me jälle liikumas oleme.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP