RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 9. november 2011

EELK praost nõuab võrdõiguslikkuse voliniku ametist lahkumistPiibel (Postimees)


07.11.2011 13:30
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saarte praostkonna praost Veiko Vihuri nõuab   võrdõiguslikkuse voliniku Mari-Liis Sepperi ametist lahkumist. Praosti hinnangul kuritarvitab Sepper oma volitusi ja alandab kodanikke.
"Võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi hiljutist sekkumist Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku siseasjadesse seoses endise vaimuliku väidetava diskrimineerimisega seksuaalse orientatsiooni põhjal ja äsjast väidetavat rassilise diskrimineerimise juhtumit seoses Saaremaa jooksuvõistlusega tuleb tõdeda, et Eesti Vabariigis on välja kujunemas kafkalik, autoritaarsele režiimile omane asjadekorraldus, kus rikutakse usulistele ühendustele seadusega tagatud autonoomiat ning tavakodanikke hirmutatakse erinevate diskrimineerimissüüdistuste ja -menetlustega," kirjutab Vihuri oma avalduses.

"Tuleb tõdeda, et oma panuse hirmu ja süü õhkkonna kujundamisse on andnud ka sotsiaalministeeriumi toetatud kampaania "Erinevus rikastab", mis tegeleb traditsioonilisi väärtushinnanguid järgivate kodanike halvustamise ja sildistamisega "foobideks" lausa riiklikul tasemel ja maksumaksja raha eest," lisas praost.

Vihuri sõnul ei saa sellise olukorraga Eesti Vabariigis leppida kirik ega ükski lojaalne ja terve mõistusega kodanik. "Oma volitusi kuritarvitav ja kodanikke alandav võrdõiguslikkuse volinik Mari-Liis Sepper ei saa ametis jätkata, samuti peab riik lõpetama teatud kampaaniate toetamise kaudu oma kodanike halvustamise. Erinevatel kodanikeühendustel ja arvamusliidritel tuleks senisest jõulisemalt välja astuda absurdiilmingute vastu, mida meie oma riigis riigivõimu egiidi all ja maksumaksja rahaga soodustatakse."

EELK siseasjadesse sekkumiseks peab Vihuri juhtumit, kus EELK kirikuvalitsus tagandas vaimuliku ametist pastor Heino Nurga. Põhjuseks oli see, et Nurk asutas geikristlaste kogu. Volinik Sepper on käesoleva aasta oktoobris nõudnud selle kohta kiriku valitsuselt aru. Aleksander Krjukov
Allikas: http://uudised.err.ee/index.php?06238433&print=1
Foto: Egon Ligi

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP