RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 19. mai 2015

Õiguskantsler jättis kasutamata võimaluse saada piirilepingule Riigikohtu hinnang

Eesti Konservatiivse Erakonna fraktsioon Riigikogus avaldab sügavat kahetsust, et õiguskantsler ei pidanud vajalikuks Riigikohtu arvamuse saamiseks niivõrd olulises küsimuses nagu piirileping, mille puhul on õigusteadlaste hulgas palju erinevaid arvamusi.
Praegune olukord, kus Riigikohtus ei viida läbi põhiseaduspärasuse kontrolli, kahandab valijate hulgas piirilepingu legitiimsust. EKRE avaldab lootust, et Tartu rahulepingu järgse piiri alale jäänud varade õigusjärgsed omanikud esitavad Riigikohtule kaebused, nõudes kõrgemalt kohtult kaitset omandiõiguse riive vastu ning piirilepingu põhiseadusele vastavuse kontrolli.
EKRE leiab, et Eestis on Riigikohtusse pöördumise võimalus väga kitsendatud, mis takistab kõrgemal kohtul seisukoha võtmist paljudes riigiõiguslikes võtmeküsimustes. EKRE leiab, et Riigikohtusse pöördumise võimalusi  tuleb laiendada ning toetab Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe poolt 2014 aastal Riigikogule tehtud ettepanekut, et põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlust algatama õigustatud isikute ringi lisataks  parlamendi fraktsioonid.
EKRE fraktsioon esitas 30. aprillil käesoleval aastal avalduse Õiguskantslerile seoses planeeritava Vene- Eesti piirilepingu mittevastavusega Eesti Põhiseadusele ja sai järgmised vastused. Õiguskantsler Ülle Madise arvates on piirileping põhiseadusega kooskõlas. Tema meelest annab Põhiseaduse § 122 lõige 1 võimaluse sõlmida teisi riikidevahelisi piirilepinguid, mis võivad muuta Tartu rahulepinguga määratud riigipiiri. Õiguskantsler märkis samuti, et põhiseaduse järgi ei vaja riigipiiri muutev leping rahvahääletust, vaid lepingu jõustumiseks piisab Riigikogu koosseisu kahe kolmandiku liikmete häälteenamusest. Õiguskantsleri arvates ei kahjusta riigipiiri muutmine ka riiklikku järjepidevust, vaid muudab Tartu rahulepingut üksnes riigipiiri määratlevas osas. Omandiõiguse rikkumisega tekitatud ülekohtu heastamist reguleerib Ülle Madise meelest õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude püsimise seadus koostoimes EV omandireformi aluste seaduse ja maareformi seadusega.

Allikas:http://www.ekre.ee/oiguskantsler-jattis-kasutamata-voimaluse-saada-piirilepingule-riigikohtu-hinnang/
______________
Seda oligi arvata, et õiguskantsler midagi ei tee, lugege temast SIIT.
M.I.

1 kommentaari:

Anonüümne 21. mai 2015, kell 23:02  

Kui venamaa leidis, et Krimmi sovetiaegne andmine Ukrainale on ebaseaduslik siis miks keegi ei seosta Eesti alade andmist tollal venemaale samasuguse ebaseaduslikkusega?Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP