RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 27. jaanuar 2017

TÄHELEPANU: alanud on “homoabielu” seadustamine tagaukse kaudu!

Hea Matti Ilves!

Ilmselt olete juba kuulnud eile õhtul ETV saates "Ringvaade" avalikkuse ette toodud tõsiasjast, et eelmise aasta lõpus langetas Tallinna Ringkonnakohus otsuse, mille kohaselt peab Eesti Vabariik tunnustama abieluna Rootsis sõlmitud homoseksuaalide liitu.
 
Tegu ei ole vaid üksiku kohtuotsusega, vaid väga põhimõttelise pretsedendiga, millega sisuliselt aktsepteeritakse eesti õigussüsteemis põhimõte, et välismaal sõlmitud "homoabielusid" tuleb eesti õigussüsteemis käsitleda abieludena.
 
Sellisena on tegu salakavala püüdlusega seadustada "homoabielusid" demokraatlikust õigusloome protsessist mööda hiilides, nö tagaukse kaudu.
 
Kuigi ma ei ole veel kohtu põhjendustega tutvuda saanud, võib kohe öelda, et otsus on mitte lihtsalt väär, vaid lausa skandaalne, kuna see eirab otseselt Eestis kehtivat õigust. 
 
Otsus on vastuolus nii perekonnaseadusest kui ka rahvusvahelise eraõiguse seadusest tuleneva põhimõttega, mille kohaselt on samast soost isikute vahel sõlmitud abielud eesti õiguse seisukohast õigustühised. 
 
Kirjutasin sellest lähemalt ka oma esialgses kommentaaris, mille avaldasin meie portaalis Objektiiv:
 
 
Tähelepanuväärselt toodi uudis kõnealuse kohtuotsuse kohta avalikkuse ette salakavalalt alles pärast otsuse jõustumist.
 
Eelmise aasta lõpus ringkonnakohtu kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe poolt langetatud otsus jõustus aga seetõttu, et valitsus jättis selle Riigikohtusse edasi kaebamata. Ennekõike on selle eest vastutav siseministeerium eesotsas sotsist ministri Andres Anveltiga, kuid kindlasti kannab vastutust ka peaminister Jüri Ratas.
 
Kokkuvõtlikult öeldes on selle kohtuotsuse ja valitsuse poolt selle edasikaebamata jätmise näol tegu sigadusega – õigusriigi ja demokraatia põhimõtte jämeda rikkumise ning kohtuliku omavolitsemisega.
 
Kohtul ei ole Eesti Vabariigis õigustloovat pädevust, aga mõned kohtunikud näivad arvavat teisiti, praktiseerides omavoliliselt seadusandja rolli. Kohtute poolt seadusandliku rolli haaramist ei tohi sallida, seda enam, kui selle kaudu sõidetakse üle ühiskonna alusväärtustest ja viiakse ellu moraalset ja sotsiaalset revolutsiooni.
 
Igal juhul tõuseb nüüd taas teravalt päevakorda vajadus muuta põhiseadust nii, et abielu oleks selles defineeritud üksnes mehe ja naise vahelise liiduna – just nii, nagu seda on teinud abielu kaitsmiseks homoliikumise rünnakute eest nii Läti, Leedu, Poola kui ka mitmed teised riigid.
 
Ühtlasi tuleb astuda täiendavad seadusandlikud sammud, et kohtunike omavolitsemise tagajärjed likvideerida, lähtudes võimu teostamisel põhimõttest, et Eestis kehtivad abieludena üksnes mehe ja naise vahel sõlmitud liidud.
 
Kuidas nende eesmärkide poole liikuda, et homoradikaalide järjekordsele rünnakule vastu astuda, sellega hakkame juba lähipäevil tegelema.
 
Teid tervitades

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP