RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 7. aprill 2017

MATTI ILVES: EESTI PÕHISEADUS EI KEHTI JUBA AMMU!

Kurb on see, et meie põhiseadus ei kehti juba ammu, täpsemalt sellest ajast kui Eesti astus Euroopa Liitu: 01.05.2004 Eesti ühines Euroopa Liiduga.
On tahetud küll peale seda koostada Eestile uut ja nendes oludes vastavat põhiseadust, seda aga pole juletud teha, sest siis rahvas ehmatusega näeb, kui vähe õigusi on osariigil või liiduvabariigil veel säilinud. Seetõttu on eestlastel täiesti võimatu kaitsta oma õigusi toetudes põhiseadusele.
Seda viga olen teinud ka mina ja paljud-paljud teised.

Ammu juba kirjutasin, 2011.a.: "EV Põhiseadus ei kehti enam. Eestlastel on täiesti võimatu kaitsta oma õigusi toetudes põhiseadusele. President Ilves ühes kõnes teatas, otsekui kunagi B.Jeltsin, et tema on põhiseaduse garant. Oleks muidugi hea, kui hr.Ilves teaks, millised põhiseaduse punktid veel kehtivad, sest EL-i seadused on meie seaduste - ka põhiseaduse - ülesed. Juristide abiga võib-olla on ka see võimalik tal selgeks teha. Aga inimestele on meie põhiseadus üks arusaamatus, mingi relikt.

Toon nüüd riigikogu liikme, professori ja juristi Igor Gräzini arvamuse põhiseadusest: "Eesti Vabariigi põhiseadus on eeskätt ajalooline dokument pärast seda, kui Eesti Vabariik lakkas olemast suveräänse riigina. Seda dokumenti arvestatakse, aga vaid jõudumööda ja seal, kus tal on veel mõtet."

Samuti teatas mulle õiguskantsler, kui ma püüdsin kaitsta kodanike õigusi toetudes põhiseadusele: "Ei ole saladus, et osa Euroopa Liidu õigusest ei ole põhiseaduse tekstiga kooskõlas (näiteks jagab Eesti paljudes valdkondades oma otsustuspädevust teiste liikmesriikidega, Euroopa Kohtu seisukohad on meie kohtutele siduvad jne).Just siin tulebki põhiseadust tõlgendada koostoimes Euroopa Liidu õigusega. Kuna Euroopa Liidu õigus on ülimuslik ja otsekohaldatav, tuleb põhiseadusega vastuolude korral lähtuda Euroopa Liidu õigusest..."."
Hästi kirjutab põhiseaduse kehtetusest Vello Leito oma raamatus "Eesti & geopoliitika II osa", 2016:

"Kõlas ju rahvahääletusesedelil 2. küsimus nii: "Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi Põhiseadust, arvestades liidulepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi." Ei mingit ebaselgust. Ent väga kulunud lahend samas.
ENSV puhul oli ju täpselt samuti: oli ENSV Konsitutsioon, mis oli kohaldatud NSVL Konstitutsioonile. Seega: iseseisvuse küsimuses mingit erinevust nende kahe liidu vahel ei ole, mõlemal puhul oli/on Eestil liiduvabariigi staatus.

Tekitab arusaamatust inimeste hämmastus ja etteheited, kui praktilises elus selgub, et meie valitsejad ei pea EV Põhiseadusest kinni. Ei peagi pidama, ei tohigi pidada.
Sellest lihtsest asjast võiksid kõik juba ükskord aru saada!!! EV Põhiseadus on niisiis kehtetu, sest riigi põhiseaduse nime saab kanda üksnes selline tekst, mis on ülimuslik oma riigi territooriumil - see on riigi põhiseaduse olemuslik, võõrandamatu ja kohustuslik tunnus."

Noh, kuidas on siis elu ilma kehtiva põhiseaduseta, lausa lill või?!

1 kommentaari:

Anonüümne 8. aprill 2017 12:41  

Ega saagi reaalselt kehtida...Kui euroopa (ja ilmselt nüüd ka usa)valitsejasuguvõsad pärinevad väidetavalt merovingidest -juudi vürstidest - siis rahvusriikide praegused katsed kehtestada oma rahvuse heaolu silmas pidades seadusi saavad häiritud ja nurjatud telgitaguste huviringkondade tegevusest hävitada rahvused kui niisugused. Juba varakeskajal peitusid võimulepürgijad kohalike rahvuste nimede taha, et pakend varjaks sisu.Kõik suuremad sõjad euroopas läbi aegade on algatatud kitsa võimuringkonna, kes on tihedas veresuguluses olenemata riigist ja põhijoontes segunemata kohalikega, kitsastest huvidest lähtuvalt, ühe ja sama klanni sisekonfliktide ajel.Kes on eestis võimul? Kui palju on seal isikuid ,kellel põlis-eesti taust? Kelle huvisid nad esindavad? Ja see imelik EURO?Kas pole see riikide varade-rikkuste väljapumpamiseks kitsa huvigrupi kasuks? Mõtlemisainet küllaga.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP