RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 18. november 2017

Eesti Inimõiguste Keskus õhutab pealekaebamist ja vaenu


Lgp Matti Ilves!

Ilmselt olete uudiseid jälgides juba kuulnud, et ühe peamise “homoõiguste” eest seisva ühingu ehk Eesti Inimõiguste Keskuse eestvedamisel on ka meie riigis käivitatud rakendus nimega UNI-FORM, millega kutsutakse inimesi kaebame nende peale, kes on väidetavalt praktiseerinud “vaenukõnet”, “vihakõnet” või öelnud või teinud midagi muud nn seksuaalvähemuste poolt solvavaks peetut.
Oleme kirjutanud ja rääkinud sellest ka meie portaalis Objektiiv:
Tegu on väga tõsise märgiga selle kohta, millises suunas meie ühiskonda tüüritakse ning kuidas seda tehakse. Nii uskumatu kui see ka ei ole, tuuakse tõeliste ideoloogiliste radikaalide poolt täiesti süüdimatult tagasi nõukogudeaegset tagaselja pealekaebamiskultuuri, kusjuures kaebusi kutsutakse tegema sugugi mitte ainult seonduvalt reaalsete kuritegudega – millest saab anda teada politseile ja teistele õiguskaitseorganitele –, vaid ka n-ö mõtteroimadega ehk käitumisega, mis pole kooskõlas vasakliberaalsete ideoloogiliste dogmadega.

Ühelt poolt on ulatuslikku riiklikku rahastust nautiva (nt 2017. aastal saadi sotsiaalministeeriumi kaudu koguni 90 000 eurot) Eesti Inimõiguste Keskuse tegevus moraalselt tülgastav, sest sellise pealekaebamiskultuuri õhutamise ja ehitamisega külvatakse otseselt ühiskondlikku vaenu ja usaldamatust. Ent teiselt poolt on see ka õiguslikult pehmelt öeldes problemaatiline, kuna Eesti Inimõiguste Keskus on võtnud endale omavoliliselt pseudo-õiguskaitseorgani rolli, tehes seda aga minu hinnangul otseselt kehtivat õigust rikkudes.

Nimelt töötleb Eesti ühe peamise homoaktivistina tuntud Kari Käsperi juhitav Eesti Inimõiguste Keskus kaebusi registreerides nende inimeste isikuandmeid, kelle peale kaebusi esitatakse, ent isikuandmete kaitse seaduse kohaselt tohib isikuandmeid töödelda (sh neid andmeid koguda ja salvestada) üksnes andmesubjekti nõusolekul. See tähendab, et seaduse kohaselt peaks Eesti Inimõiguste Keskus saama igalt isikult, kelle kohta neile kaebus laekub, tema isikuandmete töötlemiseks kirjaliku loa. Veelgi enam, võib arvata, et märkimisväärne osa Eesti Inimõiguste Keskusele laekuvatest kaebustest sisaldavad ka delikaatseid isikuandmeid, mille töötlemine tuleks Andmekaitse Inspektsioonis registreerida, ent seda pole Käsperi juhitav organisatsioon teinud.

Kõike eelnevat silmas pidades oleme pööranud sellele teemale Objektiivis märkimisväärselt tähelepanu, mis on seda olulisem, et valdav osa peavoolumeediast on probleemi pea täielikult maha vaikinud. Samuti pöördusin meie sihtasutuse nimel Andmekaitse Inspektsiooni poole palvega, et nad kontrolliksid Eesti Inimõiguste Keskuse tegevuse vastavust isikuandmete kaitse seadusele.
Kindlasti tegeleme selle probleemiga edasi, et need, kes esitlevad end inimõiguste kaitsjana, ei saaks täiesti takistamatult tegeleda reaalsete inimõiguste ehk sõnavabaduse, mõttevabaduse, veendumuste vabaduse, usuvabaduse, südametunnistuse vabaduse ja muude klassikaliste kodanikuvabaduste ahistamise ja kitsendamisega ning tegeleda inimõiguste retoorika kattevarjus oma radikaalse ideoloogilise programmi meie ühiskonnale pealesurumisega.

Võib arvata, et tulevikus tuleb meil niisuguste probleemidega tegeleda üha rohkem, sest pole sugugi ebatõenäoline, et Eesti Inimõiguste Keskuse tegevus platformi UNI-FORM haldamisel ongi eesmärgipäraselt suunatud nn vihakõne keelustamisele Eestis, mis reaalselt tähendab ei midagi muud kui poliitilise korrektsuse diktatuuri süvendamist ja kindlustamist. Minu kindla veendumuse kohaselt oleks meil selleks tööks tarvis käivitada OMA ÕIGUSKESKUS, nagu on tehtud mitmetes teistes riikides, et tõrjuda tagasi ideoloogilise diktatuuri pealetungi ning kaitsta reaalseid kodanikuõigusi ja -vabadusi. Seni on niisuguse keskuse käivitamine jäänud rahaliste võimaluste nappuse taha, aga loodetavasti osutub keskuse käivitamine ühel hetkel siiski võimalikuks, sest vajadus selle järele on vägagi tõsine.

Lõpetuseks palun, et levitaksite Eesti Inimõiguste Keskuse tegevuse kohta infot ka oma sõprade ja tuttavate seas, et nad näeksid, kes meie ühiskonnas reaalselt vaenu õhutab ning milliste eemaletõukavate meetoditega seda tehakse.

Parimate soovidega

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

PS! Kõige põhjalikumalt rääkisime selle probleemi koos Markus Järviga lahti meie viimases Objektiivi raadiosaates, mis läheb Pereraadio eetrisse täna (st reede) õhtul kell 19.00 ja homme (st laupäeval) kell 13.00. Samuti saate alates laupäevast kuulata seda saadet alltoodud lingi kaudu meie portaalist Objektiiv:

 
Samuti käisin teisipäeval sel teemal rääkimas Postimehe päevaintervjuus:
 

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP