RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 28. juuli 2019

Huvitavat pühapäevaks: Õiguslik arvamus: 5G on vastuolus keskkonna- ja inimõigustega

Pilt: https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/LegalOpinion5G

Taani advokaadibüroo Bonnor Advokater advokaat Christian F. Jensen on koostanud õigusliku arvamuse 5G kohta ning jõudnud järeldusele, et 5G paigaldamine on vastuolus keskkonna- ja inimõigustega.

Õiguslik arvamus tugineb Euroopa Inimõiguste konventsioonile, Euroopa laste õiguste konventsioonile, ELi direktiivile looduslike elupaikade ning metsloomade ja metsikute taimede säilitamise kohta, ELi direktiivile metsikute lindude säilitamise kohta, ettevaatuspõhimõttele ning ka Berni ja Bonni konventsioonidele loomade ja taimede kaitse kohta.
Analüüs keskendub tulemustele, mis on dokumenteerinud kas tegelikke elektromagnetväljade kahjustusi või nende riski inimestele, loomadele ja taimedele.

 

„Nii palju, kui sellised tõestatavad uuringutulemused on kättesaadavad, on need märkimisväärselt suurema tähtsusega kui leiud, mis ei ole suutnud tuvastada [EMVde] kahjustust või riski, kuna viimati nimetatud rühm iseenesest ei välista võimalust, et tõelised kahjustused või riskid on olemas.

Kui ühel juhul on teaduslikult veenvalt tõestatud, et kahjustav mõju või kahjustuse risk on olemas, siis tõsiasi, et kümme tõestatavat katset ei näidanud sellist mõju või riski, ei ole asjakohane. Siis on see puhtalt teadusliku kogukonna selgitada, miks kümme tõestatavat katset ei näidanud seda, mis on teaduslikult tõestatud, selleks et paremini mõista, miks ja kuidas kahjustused tekivad või võiksid tekkida.

Seda mõtet saab näitlikustada luige populatsiooni näitel: kui üks uuring näitab, et must luik on olemas, siis ei puutu asjasse, kui kümme teist uuringut ei leidnud ühtegi musta luike. On leidnud tõestust, et must luik on olemas, ning võiks olla kasulik kindlaks määrata, miks kümme teist uuringut ei jõudnud samale tulemusele.

Oleks eksitav, kui keegi üritaks läbi viia “statistilise keskmise arvutust” ning sel viisil järeldaks, et on olemas ainult 1/11 võimalus, et must luik tegelikult eksisteerib, kui selle olemasolu on näidatud üksnes ühes uuringus, samas kui teised kümme ei leidnud sellist tõendust.”

Õigusliku arvamuse lõppjäreldus on, et 5G võrgu rajamine ja aktiveerimine sellisena, nagu seda praegu on kirjeldatud, oleks vastuolus praeguste keskkonna- ja inimõigustega, mis on kirja pandud Euroopa inimõiguste konventsioonis, ÜRO laste õiguste konventsioonis ning Berni ja Bonni konventsioonides.
Selline järeldus tugineb “väga märkimisväärsel saadaoleva teadusliku dokumentatsiooni hulgal, mis näitab, et elektromagnetkiirgus on kahjulik ja ohtlik inimeste (eriti laste) tervisele, loomadele ja taimedele.
See kehtib ka juhul, kui kiirgus jääb piirnormide piiresse, mida soovitab ICNIRP ja mis on praegu kasutusel nii Taanis kui ka laialt Euroopa Liidus, sh Eestis.

“5G täpsed kahjustavad tervisemõjud ei ole teada, kuna [5G tehnoloogia] süsteem ei ole täpselt määratletud, kuid arvestades raadiosagedusliku elektromagnetkiirguse mõjude kohta seni tehtud uuringuid, nt inimeste ja loomade kehale, sh DNA kahjustuse ja oksüdatiivse stressi teket, tundub väga ebatõenäoline, et [5G] ei tooks kaasa samasugust kahju kui praegused süsteemid, eriti kuna see põhineb samal põhilisel kiirgusvormil.


Analüüsis on välja toodud, et elektromagnetväljade põhjustatavad tervisemõjud on dokumenteeritud juba vähemalt aastast 1966, seega ei ole enam ammu alust väitel, et kahjulik mõju ei ole tänaseni piisavalt tõestust leidnud.
Miks me aga siiani seda väidet paljude ametnike ja poliitikute suust kuuleme, seda põhjendab tabavalt elektromagnetväljade tervisemõjude uurimise alal tuntud ja tunnustatud teadlane Alfonso Balmori (2005): ”Vastuolud on sagedased, kui teadlased avastavad tõsised mõjud tervisele ja keskkonnale, mis põhjustavad suurt majanduslikku kahju.”
Allikas: https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/LegalOpinion5G

Allikas. https://www.kiirgusinfo.ee/5g-oiguslik-arvamus/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP