RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 1. oktoober 2019

Ilmunud on „Rahvusliku Teataja” septembrinumber

„Rahvuslik Teataja” on paberkandjal igakuiselt ilmuv parteipoliitiliselt sõltumatu ühiskondlik-poliitiline alternatiivmeedia väljaanne. Alates 2015.a algusest ilmub kaheteistkümnel  A3 leheküljel. Ühes lehenumbris on keskmiselt 25–30 erinevat artiklit nii päevakajalistel kui ka majanduslikel teemadel. Kodulehel: rahvuslikteataja.ee on esitatud viimaste lehenumbrite esimesed leheküljed, kust võib leida iga numbri lühikese sisukokkuvõtte. Enama huvi korral saab „Rahvuslikku Teatajat” tellida toimetuselt: stuvsta@hot.ee, kui see ei õnnestu siis helistada:  51 903 374 või kirjutada HATTO/78201 VELISE. Sama soovi ja ka teiste küsimustega võib ühendust võtta meie levijuhtidega:

Tallinnas: Johanna Ranne, telefon: 59 037 103, meil: armane@gmail.com;                                         
Pärnus: Isabell Maripuu, telefon: 50 84 137, meil: isabell@mmeedia.ee                                                  
Tartus: Meelis Kaldalu, meil: meelis@tartu1000.ee

TELLIJATE NIMEKIRJA EI OLE ARVUTIS. SEE ON TEADA VAID TOIMETUSELE. LEHT SAADETAKSE TELLIJATELE ÜMBRIKUS.

Artiklinäide septembrikuu "Rahvuslikust Teatajast"
 E-valimiste varjatud taust tekitab õudu


Avaldame  Meelis Kaldalu jahmatava paljastuse e-valimiste tagamaadest.
„Rumalale rahvale” on jälle valetatud. E-valimised ei ole mingi eesti saavutus. Arvuti põhiprogrammi on teinud rahvusvaheline suurfirma, mille ees- otsas on tippüleilmastja George Sorose parem käsi ja „parim sõber“ – à la Sutherland – Lord Mark Malloch-Brown. Eestlastele on jäänud nende ajalooliselt  tuntud kompradoorne roll – omadele valetada ja neid petta, kui võõrad juhivad. E-valimistest ka juhtkirjas.
                                           Toimetus

Interneti aadressil
http://ivotingcentre.ee
peidab ennast „Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting“.
Füüsiline asukoht: Ülikooli 2, Tartu.
Kuigi nad nimetavad oma veebis ennast läbivalt „Centre of Excellence“, siis registripäring näitab, et tegu on eelkõige siiski lihtsalt OÜ-ga.
https://www.e-krediidiinfo.ee/12679959-SMARTMATIC-CYBERNETICA%20CENTRE%20OF%20EXCELLENCE%20FOR%20INTERNET%20VOTING%20O%C3%9C?lang=en
Just see OÜ oli märgitud viimase Eesti e-hääletuse (Europarlamendi 2019) valijarakenduse autoriks, millele reageeris ka Postimehe ajakirjanik Aivar Pau
https://tehnika.postimees.ee/6533204/uks-kusimus-miks-on-eesti-valimisapi-autoriks-valismaise-enamusosalusega-ettevote
Nagu artiklist selgub, omab Smartmaticut Hollandi alamfirma keskuses 60% osalust, AS Cyberneticale kuulub 40%. Seejuures on huvitav, et Smartmaticul on firmasid mitmel pool maailmas, kuid Eestit nende hulgas mainitud pole (vt https://www.smartmatic.com/contact/) See pole aga takistanud Smartmaticul oma uudiste rubriigis välja tuua, et „Eesti on jätkuvalt turvalise ilmavõrgus hääletamise liider kasutades arvutiprogrammi, mille on välja töötanud internetihääletamiseks Smartmatic-Cybernetica Centre. Ilmavõrgus hääletanute arv kasvas 2014 aasta Euroopa Parlamendi valimistel 51%. Ilmavõrgus hääletamise süsteem võimaldab Eesti valijatel osaleda igal ajal ja igas kohas seitsme päeva jooksul kasutades ükskõik millist ilmavõrku ühendatud arvutit. Alates 2005. a, kui Eestis internetihääletamisega alustati on hääletamiseosalus pidevalt kasvanud, sest valijad on harjunud mugavusega, usaldusväärsuse ja turvalisusega, mida pakub kõrgelt arenenud tehnika. Internetihääletamine Eestis on tõeline läbimurre ja pakub valijatele turvalisust ja mugavust. See on põhjuseks, miks internetis hääletajate arv kasvab jätkuvalt kõigis vanusegruppides, ütles Mugica. Eesti internetis hääletamise arvuti programmi peetakse tänapäeval enimarenenud digitaalkeskkonnaks kogu maailmas. Me oleme uhked, et saame selles eduloos osaleda1.“
 1. „Estonia continued its leadership in secure online voting, using a platform developed by the Smartmatic-Cybernetica Centre for Excellence Internet Voting. Online participation increased 51% over the 2014 European Parliament elections. The online voting system allowed Estonian voters to participate anytime and from anywhere during a seven-day window using any internet-connected computer. Since it was first introduced in Estonia in 2005, online voting participation has continuously grown as voters have become accustomed to the convenience, reliability, and security offered by this advanced technology. Online voting in Estonia is truly groundbreaking in providing voters with security and convenience which is why online participation continues to grow across all age groups,” said Mugica. „Estonia’s online voting platform is a crucial element of what is considered today, the most advanced digital society in the world. We are proud to be part of this success story.”
Allikas:
 https://www.smartmatic.com/news/article/smartmatic-continues-voting-technology-innovation/

Niisiis väidab Smartmaticu koduleht, et nende allasutus (nagu see tegelikult ongi) arendas välja Eesti e-valimiste kasutusel oleva platvormi. Seda ei kinnita aga otseselt Vabariigi Valimiskomisjon, kelle esindaja Pau artiklis rõhutab, et nemad ajavad asju rangelt ainult hanke võitnud AS Cyberneticaga. Muuseas, ka nende hangete kohta on mulle jagatud pehmelt öeldes korruptsiooni järele lõhnavat infot.


Pilt läheb hoopis huvitavaks
 Hoopis huvitavaks läheb pilt aga siis, kui Smartmaticu kodulehel veel natuke ringi vaadata. Nimelt selgub nende veebi alamsektsioonis „Facts about Smartmatic“, et  „George Soros does not have and has never had any ownership stake in Smartmatic”  (eesti k „George Sorosel ei ole ega pole kunagi olnud vähimatki osa-lust Smartmaticus“ – toim). Tõsi, sellele järgnevas punktis öeldakse et „see pole saladus, et meie juhatuse esimees Isand (inglise k Lord) Mark Malloch-Brown on terve rea heategevuslike organisatsioonide juhatuste liige, vaesuse vähendamisest kuni konfliktide lahendamiseni, sealhulgas Avatud Ühiskondade Fondide Ülemaailmse juhatuse liige. See on selgelt kirjas tema ametlikus eluloos. Lord Malloch-Brown on hästi tuntud rahvusvaheline isik, endine ÜRO asepeasekretär ja Maailma Majandusfoorumi asepresident. Ta on olnud samuti Suurbritannia välisminister2.“
2. „It is no secret that our Chairman Lord Mark Malloch-Brown is a member of a number of non-profit boards addressing global issues from poverty reduction to conflict resolution, including the Global Board of the Open Society Foundation. This is stated clearly in his official biography. Lord Malloch-Brown is a highly respected global figure whose credentials include former Deputy Secretary-General of the United Nations and former Vice-Chairman of the World Economic Forum.  He also served as Minister of the Foreign Office.“
 
eTegelikult on see lord, endine ÜRO arenguprogrammi administraator ja Maailmapanga asepre- sident, Vikipeedia andmetel on ta aga hoopis tihedamini Sorosega seotud, kui Smartmatic seda paista laseb: „Malloch Brown on olnud tihedalt seotud miljardäri ja spekulandi George Sorosega.  Töötades Põgenike Internatsionaalis  (inglise k Refugees International – ühendus toimetamaks Aafrika asukaid Euroopasse ja mujale, juba ammu enne „põgenike kriisi“ – toim) kuuludes ta aastatel 1993–1994 Sorose poolt loodud Bosnia Nõuandjate Komiteesse. Sellest ajast alates on tal lähedased suhted Sorosega. Töötades ÜRO-le New Yorgis, üüris ta Sorosele kuulunud korterit. 2002. aastal Malloch Brown esitas koos George Sorosega nõudmise, et ÜRO ja Sorose Avatud Ühiskondade Instituut, niisamuti teised organisatsioonid, teeksid koostööd, et rahastada humanitaarset tegevust. 2007. aasta mais nimetas Sorose Quantum Fond Malloch Browni oma asepresidendiks. 2007. a septembris väljaanne The Observer teatas, et ta lahkus sellelt ametikohalt saades Suurbritannia ministriks. Niisiis aasta 2007 mais Malloch Brown nimetati kahe Sorosega seotud tähtsa organisatsiooni  Sorose Fondi ja Avatud Ühiskondade Instituudi aseesimeheks3.“
 3. Malloch Brown has been closely associated with billionaire speculator George Soros. Working for Refugees International, he was part of the Soros Advisory Committee on Bosnia in 1993–94, formed by George Soros. He has since kept cordial relations with Soros, and rented an apartmen owned by Soros while working in New York on UN assignments. While serving as United Nations Development Fund Administrator, Malloch Brown spoke beside Soros in 2002 suggesting that United Nations and Soros’ Open Society Institute, as well as other organizations, work together to fund humanitarian functions. In May 2007, Soros’ Quantum Fund announced the appointment of Malloch Brown as vice-president. In September 2007, The Observer reported that he had resigned this position on becoming a government minister in the UK. Also in May 2007, Malloch Brown was named vice-chairman of Soros Fund Management and the Open Society Institute, two other  important Soros organisations.”
 Allikas: Vikipeedia (inglise k)
 https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Malloch_Brown,_Baron_Malloch-Brown

Niisiis on Smartmaticu esimees Sorose „best friend“ – lord. Aga Smartmatic pole mitte sugugi tavaline e-tehnoloogia startup. Vähe on neid inimesi Eestis, kes teavad, et meie e-valimisi programmeerib mitte sugugi Euroopast ega Ameerikast vaid VENETSUEELAST pärinev ettevõte, kust on pärit ka ettevõtte asutaja ja CEO Antonio Mugica (CEO – Chief Executive Officer – eesti mõistes tegevjuht – toim).
Tuleb minna ajaloos tagasi aastasse 2004, kui Venetsueela opositsioon tahtis avaldada umbusaldust toonasele presidendile Hugo Chavezele. Kusjuures seesama lord Brown, toona ÜRO arenguprogrammi (UNDP) juht, pakkus välja opositsiooni ja Chaveze läbirääkimiste vahendamise ning umbusaldusreferendumi vaatlemise UNDP vaatlejate poolt. Just siis ilmuski radarile nagu seen peale vihma tehnoloogia startup Smartmatic, kes kohe võitis ka 130 miljoni USD suuruse riigihanke valimiste läbi viimiseks. Smartmaticu idee seisnes selles, et valimisbülletäänid on ajast ja arust ning mõistlikum on valimised läbi viia turvaliste hääletusautomaatidega.
Nagu võite isegi arvata kukkus Chavezi umbusaldamine läbi. Kuigi opositsioon tulemusi ei usaldanud, siis lord Browni vaatlejad rikkumisi ei tuvastanud. Sellest ajast on Smartmaticu areng olnud võimas edulugu. Nad on korraldanud valimisi USA-s, Filipiinidel, Aafrikas, Armeenias, Brasiilias, Eestis (Vikipeedia andmetel) ja mujal, kontorid asuvad üle maailma s.h Pakistanis ja Afghanistanis. Tõsi, väga tihti on Smartmaticu automaatide paigaldamist ja rakendamist
saatnud ka skandaalid ja võltsimiskahtlused. Seejuures on Smartmaticu tegevuse hämara alguse ning Chaveze umbusaldamise läbikukkumise vastu huvi tundnud ka USA saatkond Caracases. Nende raporti on avalikuks teinud Wikileaks ja sellega saab vabalt tutvuda:
https://wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS2063_a.html
„Smartmaticu korporatsiooni, mida omab venetsueelalane, nii tegevus kui omanike ring on mõistatus, mida teeb mõistatuslikumaks asjaolu, et nende masinad on näha saanud mitmeid vapustusi ja  president Hugo Chavezi ja tema toetajate palju vaidlusi tekitanud valimisvõidu“4
4. „The Venezuelan-owned Smartmatic Corporation is a riddle both in ownership and operation, complicated by the fact that its machines have overseen several landslide (and contested) victories by President Hugo Chavez and his supporters.“
Loomulikult tekib küsimus, miks on vaja Eestil taolise kahtlase ettevõttega tegemist teha. Ausat selgitust, miks see nn „Centre of Excellence” 2014. aastal asutati, leida pole.
Toonane ametlik pressiteade on väga üldsõnaline: „Välisinvesteeringuga Eesti kõrgtehnoloogiasektorisse aitab maailma suurim valimissüsteeme ja -teenuseid pakkuv ettevõte eestlaste kodumaist internetihääletamise süsteemi veelgi edasi arendada ning neid lahendusi globaalselt eksportida.”

 https://www.ituudised.ee/uudised/2014/06/19/smartmatic-ja-cybernetica-loovad-eestisse-netihaaletuse-kompetentsikeskuse

Smartmaticu tegelik huvi võib minna ajas tagasi 2000. aastate algusesse kui rajati E-valitsuse Akadeemia ning isegi veel varasemasse, kui sai alguse Avatud Eesti Fond.
On vähe teada, et E-valitsuse Akadeemia rajamisel olid partneriteks ÜRO arenguprogramm (lord Brown) ja Avatud Eesti Fond (Soros). Võib oletada, et Smartmatic kasutab Eesti e-valimisi oma rahvusvahelise tooteportfelli laiendamiseks ning e-valimiste õigustamiseks, kuid on keeruline mõista, mida võidab sellest koostööst Eesti riik ja rahvas. E-valimiste järelvalve on niigi segane ja keeruline ning Smartmaticu kaasamine muudab selle veel keerulisemaks ja segasemaks. Seda eriti (teadaoleva) info taustal, et tegelikult istuvad seal Ülikooli tänava „Centre of Excellence’is“ sisuliselt ikkagi Cybernetica programmeerijad ning Smartmaticu bosside roll piirdub järelvalvega.


Veel üks ülestunnistus


Smartmaticu blogis ilmunud artiklis kirjutab Sven Heiberg 2015. aastal: „Me oleme 10 inimest Eestis Tartus koos oma ärijuhi Mike Summersiga, kes töötab meiega Londonist. Paljud meie seast olid selles meeskonnas, kes pani kokku Eesti internetivalimiste süsteemi, mida kasutatakse alates 2005. a“5
5 . „We are ten people based in Tartu, Estonia, with our commercial
director, Mike Summers, working from London. Many of us were part of the team that built the Estonian internet voting system that has been in use since 2005.”

Panen kaasa ka rühmapildi nn. „tippkeskuse“ töötajatest, kus Smartmaticu esindaja Mike Summers on vasakult neljas, vasakult viies on Sven Heiberg, kes on Cybernetica töötaja ning tippkeskuse „nägu“.

https://smartmatic.blogspot.com/2015/08/achieving-excellence-for-internet-voting.html?fbclid=IwAR0EGUy5ki9esEGucPnPAFjCBK0mOMdkqEN1sukFpRpKfwQ4BxAOxS9dHtk

Samuti avaldab tippkeskuse nime all teadusartikleid Cybernetica töötaja Jan Willemson, e-valimiste „aju“, e-valimiste auditite autor, kes on varasemalt süüdi mõistetud pedofiilias.

 (http://www.pealinn.ee/koik-uudised/e-valimiste-auditi-viis-labi-vangis-istunud-mees-n140085).

On kahetsusväärne, et meie ametnikkond eesotsas valimiskomisjoniga on taaskord valinud vassimise ja tegelikkuse eitamise tee. Ma olen veendunud et suurem osa Eesti elanikkonnast, samuti valdav osa e-valijaist isegi ei tea Smartmaticu olemasolust, rääkimata seostest Sorosega, Venetsueelaga jne.
Meile räägitakse muinasjuttu, et e-valimiste eest vastutab VVK poolt ametlikult nimetatud hankija AS Cybernetica.
Juhul kui osutub tõeks, et see nn „tippkeskus“ maksab palka Eesti e-valimiste programmeerijatele, siis oleme silmitsi järjekordse skandaaliga, kus oleme Rehepappi tehes eetika ja ökonoomia lootusetult sassi ajanud, paralleelid Ragnar Nurkse instituudi afääriga on ilmsed. Veelgi enam, e-valimised on juba niivõrd massilised, et nende läbipaistvus, ausus ja kontrollitavus on riikliku suveräänsust määravad küsimused.
Kas peaksime selle info põhjal kokku panema manifesti Eestimaa rahvale?
    MEELIS KALDALU

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP