RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 10. veebruar 2020

Eestis on Euroopa suurim vaesusriskis pensionäride osakaal

Eestis on teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes kõige rohkem pensionäre vaesusriskis, selgub Eurostati reedel avaldatud andmetest.

Kui Euroopa Liidus keskmiselt oli 2018. aastal vanemate kui 65-aastaste seas vaesusriskis 15 protsenti inimestest, siis Eestis on see näitaja üle kolme korra suurem - selliseid on 54 protsenti. Eestile järgnevad Läti 50 protsendiga, Leedu 41 protsendi ja Bulgaaria 30 protsendiga. Kõige madalam oli vaesusriskis pensionäride osakaal Slovakkias (6 protsenti), Prantsusmaal (8 protsenti), Kreekas (9 protsenti), Taanis, Luksemburgis ja Ungaris (10 protsenti), selgub Euroopa Liidu statistikaameti koostatud ülevaatest.

Pensionäride vaesusrisk on viimastel aastatel kasvanud - kui 2013. aastal oli EL-i keskmine tase alla 13 protsendi, siis nüüd kaks protsendipunkti kõrgem. Siiski on vanemate inimeste vaesusrisk Euroopas keskmiselt madalam kui tööealiste hulgas, kus vaesusriskis oli 2017. aastal 17 protsenti inimestest.

Samas on Eestis EL-i madalaim lõhe meeste ja naiste pensionide suuruse vahel - kui Euroopa Liidus keskmiselt said mehed 30 protsenti suuremat pensioni kui naised, siis Eestis on see erinevus meeste kasuks ainult üks protsent. Väiksem sooline lõhe on ka Taanis (7 protsenti) ja Slovakkias (8 protsenti), suurimad erinevused on aga Luksemburgis (43 protsenti), Maltal (42 protsenti), Hollandis (40 protsenti), Austrias (39 protsenti).

Siiski on Eesti mees- ja naispensionäride vaesusriski erinevus üks EL-i suurimaid. Kui Euroopa Liidus keskmiselt oli vaesusriskis naispensionäride hulk 3-4 protsendipunkti suurem kui meespensionäride hulgas, siis Eestis oli sama erinevus 17 protsendipunkti. Suurem oli see ainult Leedus (18 protsendipunkti) ning Eestist pisut väiksem Bulgaarias (15 protsendipunkti) ja Tšehhis (13 protsendipunkti). Samas oli Hispaanias, Maltal ja Itaalias hoopiski meespensionäride vaesusrisk kõrgem - kahes esimeses vastavalt 3 ja viimases 1 protsendipunkt.
Eurostat defineeris vaesusriskis olevaks inimese, kelle sissetulek oli väiksem kui 60 protsenti riiklikus mediaanpalgast
Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel oli 2018. aasta neljanda kvartali mediaanväljamakse 1058 eurot. Sellest 60 protsenti on 635 eurot.

Toimetaja: Mait Ots

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP